Ajax-loader

'impresszionizmus' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Anthony Mason - A ​nyugati világ művészete
E ​kötet áttekinthető és gondolatébresztő formában kíséri végig a nyugati világ művészetét a kezdetektől egészen napjainkig.

Paul Signac - Delacroix-tól ​a neoimpresszionizmusig
Az ​impresszionisták 1886-ban rendezték nyolcadik csoportos kiállításukat. Ez a művészeti esemény tulajdonképpen már az impresszionizmus záróakkordja volt.

Rainer Maria Rilke - Rainer ​Maria Rilke versei
Tandori ​Dezső, a német líra legnagyobbnak tartott kortárs magyar fordítója 100 Rilke-fordítását gyűjtötte össze ebben a kötetben, ezek nagyobbik része (elsősorban Rilke korai versei közül) új fordítás, amely e kötetben jelenik meg először. Az új fordítások között van a híres Apolló-vers is. A fordítások keletkezésének körülményeit a fordítói előszó ismerteti meg az olvasóval.

Juan Ramón Jiménez - Platero ​meg én
A ​nemrég elhunyt Jiménezben egyik legnagyobb költőjét vesztette el a modern spanyol líra. Munkásságát 1956-ban Nobel-díj jutalmazta. _Platero meg én_ című "andalúz elégiá"-ja - a költő és pajtása, egy kedves csacsi története - költői prózában írott lírai emlékezés, az újabb spanyol irodalom egyik legszebb és külföldön is legnépszerűbb alkotása. Szelíd fényekben csillogó, narancsvirágos, olajligetes délspanyol táj elevenedik meg az ihletett tollal fölidézett mesevilágban, melyben szerényen, de napsugár-koronásan uralkodik Platero, a csacsi.

Charles Baudelaire - Paul Verlaine - Arthur Rimbaud - Baudelaire, ​Verlaine, Rimbaud válogatott versei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

David Spence - Manet ​- Új realizmus
Mennyiben ​különbözözött a világ a maitól MANET idejében? Ismerje meg , milyen befolyást gyakorolt munkásságára a kor társadalma és művészete. -Hogyan vélekdtek Manet művészetéről a családtagok, a barátok és az ismerősök? Találja meg munkáiban a szerelmre, az életre és a halálra utaló jeleket. -Fedezze fel a festmények valódi jelentését. Probálja megérteni, mit közölnek velünk a művek Manet-ról, és ismerje meg a módszereket, amelyekkel megalkota őket. -kinek készültek a festmények? Vajon mitől lesz valaki "nagy művész"? Olvassa el, mit mondtak az emberek Manet életében a műveiről, és hogy a festmények milyen hatást gyakorolnak ránk ma. Izgalmas betekintés Manet életébe és művészetébe.

Jude Welton - Monet
A ​Szemtanú sorozat újra kiadott könyv­e csodás illusztrációkkal mutatja be Monet életét és munkásságát.Barangoljon a festővel a tengerparton, nézze meg műtermét, ismerje meg családját, kísérje el utazásaira! Fedezze fel Ön is az impresszionisták világát Monet festményein keresztül!

Rainer Maria Rilke - Versek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

David Boyle - Impresszionizmus
Miért ​tetszik egy impresszionista festmény? Vajon mi késztette a mestereket, hogy hátat fordítsanak a hagyományos festészetnek? Könyvünk megvilágítja a lázadást kiváltó motívumokat. Megrajzolja a történelmi körülményeket, a kort, amelyben az impresszionisták éltek ls alkottak.

Anton Tammsaare - Pünkösdvasárnap
Száz ​esztendeje született a két világháború közötti észt próza legnagyobb mestere, Anton Tammsaare. Első elbeszélései a századforduló idején jelentek meg. A falusi tárgyú és a gyermekkori élményekből fogant történeteken, életképeken még érződik a naturalizmus hatása. Vérbő paraszthősei, a kitűnő táj- és környezetrajz, szituációteremtő készsége már sejtetik a későbbi nagy elbeszélőt, akinek figyelme mindinkább a megoldatlan társadalmi kérdések felé fordul. Élményvilága új elemekkel bővül, s ez hat témaválasztására és stílusára is: a tízes évek lázadó, kiábrándult értelmiségi ifjai bukkannak fel a változó hangulatokat, a pillanatnyi benyomásokat finoman megragadó impresszionista prózájában. Az első világháború idején írt komor tónusú, fantasztikus elemekben is bővelkedő novelláinak hátterében a háború nyomasztó élménye áll. A húszas években kezdődik Tammsaare nagy regényírói korszaka, de nem marad hűtlen a kisprózához sem. ekkor születnek legjobb elbeszélései. Műveit sok nyelvre lefordították, több regénye magyarul is megjelent. Mostani elbeszéléskötete híven tükrözi sokszínű írásművészetét: lágyabb tónusú lírai elbeszélések groteszk hangvételű írásokkal váltakoznak benne, s valamennyi az írónak a társadalmi problémák iránti érzékenységéről és mély humanizmusáról tanúskodik.

Rainer Maria Rilke - A ​halál napja
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Keith Williams - Jo Richardson - Impresszionista ​mesterek
A ​leghíresebb impresszionista mesterek élete, kora és munkássága 6 önállóan megfesthető miniatűr másolattal kiegészítve.

Baráth Béla - Éber László - Felvinczi Takács Zoltán - A ​művészet története
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Juan Ramón Jiménez - Platero ​y yo
«Platero ​es pequeño, peludo, suave; tan blando por fuera, que se diría todo de algodón». Platero es un burrito, pero además es la encarnación del compañero inseparable, el amigo ideal. Él nos acompaña en este viaje a través de los recuerdos del autor llenos de sensaciones, colores, e imágenes. J. R. Jiménez nos cuenta historias de su pueblo natal a través del amor a Platero, su burro, y ese amor trasciende a todo lo que ve, la naturaleza, el camino, los aromas, los chiquillos y sus juegos y su inocencia, la gente sencilla en su día a día, la vida; y con su lenguaje sencillo y al mismo tiempo poético, lleno de metáforas, nos hacen sentir esas vivencias como propias.

Rainer Maria Rilke - Rilke ​versei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Karlis Skalbe - Az ​Északi Tündér
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pataky Dénes - Monet
1874-ben ​egy párizsi fényképész műtermében néhány fiatal festő kiállítást rendezett. Az újdonságukkal nagy vihart felkavaró képek egyike alatt a következő állott: Impresszió, a felkelő nap. Erről a képről kapta nevét az impresszionizmus művészeti mozgalma, amely rövid idő alatt forradalmasította az egész nyugati festészetet. A kép festője a mozgalom úttörője és legkövetkezetesebb híve Claude Monet volt. Az új festői felfogás első remekművét, a "La Grenouillère" című képet 1869-ben festette, amikor még a biedermeier ízű arcképfestészet és a mozgalmas történelmi kompozíciók élték virágkorukat. Utolsó alkotásai, az impresszionista festészet késői gyümölcsei 1920 táján láttak napvilágot, amikor Európa szerte kibontotta már szárnyait az expresszionizmus és az absztrakt művészet. Pataky Dénes tanulmánya nyomon követi Monet és társainak küzdelmes útját az első kísérletektől az általános elismertetésükig. A szöveget Monet alkotásainak 57 reprodukciója díszíti, közöttük 6 színes lenyomat.

Czóbel Minka - Boszorkány-dalok
A ​lírai általánosságok, a nyomasztóan eszmei ihletettség, a "népnemzeti" kifejezésmód korában Czóbel Minka tudatosan kísérletezett a "modernebb", egyetemesebb formai megoldásokkal, újfajta érzékenység kifejezésével, egy kifinomult szépségideál megközelítésével. Egyetlen fogalommá sűrítve: az autonóm verssel. Weöres Sándor írja Czóbel Minkáról: "... költészete, időben és jellegben - talán értékben is - Reviczky Gyula és Komjáthy Jenő mellett helyezkedik el. A múlt század második felének enervált divatja, Schopenhauer európai hinduizmusa érintette mindhármat. Ezt világfájdalomnak, pesszimizmusnak szokták nevezni; pedig inkább az élet esetlegességének érzése, >>a világ csak hangulat<<, ahogy Reviczky mondja; s a tovatűnő esetlegességek mögött az életen-túli örök bázis, a nirvána terül, ahonnan fakadhatunk és ahova visszatérünk."

Friedebert Tuglas - A ​kis Illimar
Első ​pillantásra mintha gyermekregényt olvasnának. De néhány oldal után, kicsit fájdalmasan, énünknek hajnala, az örök reminiszcencia: gyermekségünk, eszmélésünk napjai-évei. Egy kisfiú napkeltekor felébred falusi otthonobán és elindul, hogy fefedezze a világot. Az út első állomása még csak a szomszédos szoba, majd az udvar, a környező táj, de mindjobban tágul a kör, benne az ismerősök, a család, a rokonság, a falubeliek és az uradalmi kastélybeliek a messzi, ismeretlen város, ahova erőkön, mezőkön, idegen falvakon át el is jut egyszer... A kis Illimar világa egyszerre álom és valóság. A gyermeki lélek fogékony minden élmény befogadására, a játékos képzelet újjáteremti a látottakat, de éles és pontos - ha naiv is - a gyermeki látás, még nem homályosította el a fáradtság, a kiábrándultság, a fásult közöny. Az író egy gyermek szemével láttatja a századvégi-századeleji Észtország világát; a kép hiteles, olykor szomorú, máskor vidám, mint maga az élet. Az észt irodalom élő klasszikusának számos nyelvre lefordított regényét a huszadik századi világirodalom maradandó értékű alkotásai közt tartják számon.

Ismeretlen szerző - Monet ​és barátai - kiállítás a Szépművészeti Múzeumban
Az ​album a Monet és barátai címû, a Szépmûvészeti Múzeumban 2003. december 1. és 2004. március 15. között látható kiállítás alkalmából jelent meg.Jelen kiállításon több mint száz műalkotás szerepel,melyek közül mintegy huszonöt festmény az impresszionizmus atyjától, Claude Monet-tól származik, aki olyan nagyszerű művészekkel állt kapcsolatban, mint Manet, Renoir, Boudin, Sisley... A kötet tartalma: Az impresszionizmus és Magyarország, Monet és az impresszionizmus, Katalógus, A kiállított mûvek jegyzéke.

David Bianco - Lucia Mannini - Anna Mazzanti - Az ​impresszionizmustól a szecesszióig
A ​XIX. század derekán feltalálják a fényképezést. A festők végre magát a valóságot figyelhetik meg, de nem azért, hogy másolják, hanem hogy értelmezzék. Falatozás a szabadban, lóverseny, táncosnők - az impresszionisták (Manet, Monet, Degas, Renoir stb.) festményei a kor társadalmának eleven, friss és szokatlan képét közvetítik számunkra. Eközben Cézanne a látványt alkotó geometriai struktúrákat kutatja, Párizsban megépül az Eiffel-torony, New Yorkban magasba szöknek az első felhőkarcolók, a csillogó városi élet pedig az art nouveau kifinomult stílusában találja meg kifejezési eszközét. Csakhogy a belle époque ragyogó fényei mögött újraélednek a belső kínok, az egzisztenciálisan rossz közérzet: ennek szószólói Vincent van Gogh és Paul Gauguin, a nabis mozgalom festői és Henri Rousseau, a "vámos". Aligha véletlen, hogy a század utolsó pillanatait Munch Sikolya hatja át és szaggatja darabjaira.

Peter J. Gärtner - Musée ​D'Orsay
A ​Musée D'Orsay a Louvre mellett a Szajna-parti metropolis második legjelentősebb múzeuma. Három tágas emeletén az odalátogató megismerkedhet a 19. és a kora 20. század francia művészetével, a világ legjelentősebb impresszionista alkotásaival. A kötet a festmények, a szobrok, a bútorok, a grafikák és a fényképek különleges gyűjteményét mutatja be számtalan színes illusztráció, részletes háttér információk, kimerítő műtárgyelemezések és jól áttekinthető térképek segítségével.

Boros Judit - Szücs György - A ​nagybányai művésztelep
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nathalia Brodskaya - Impresszionizmus
Hosszú ​út vezetett a hagyományos akadémikus művészettől az új, modern szemléletű impresszionista képekig. A szerző részletesen elemzi az impresszionista mozgalmat, tanulmányában a legfontosabb művészek életművét vizsgálja, bemutatva azokat az egyezéseket és különbségeket, amelyekből megszületett a modern művészet.

Radu Bogdan - Andreescu
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pamela Todd - Impresszionisták ​otthonában
Az ​impresszionisták abban a Párizsban éltek és tanultak, amely Haussman báró merész álma nyomán egy levegős, modern várossá épült. Voltak művészek, akik a környező vidék kis falvaiban rendezték be otthonukat, mások pedig Dél-Franciaországban kerestek napsütést és menedéket. Noha az impresszionista művészek elsősorban a napsütötte helyekről és a Szajna-parti vidám vasárnap délutáni evés-ivást ábrázoló képeikről ismertek, most ez a kötet minden fényképezőgépnél jobban mutatja be, otthonuk, mindennapi életük részleteit.

Rózsa Miklós - A ​magyar impresszionista festészet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Elda Fezzi - Renoir ​művészete impresszionista korszakában (1869-1883)
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Friedebert Tuglas - Végzet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Angela Sanna - Impresszionizmus
Az ​Impresszionizmus című album sokoldalú és átfogó képet ad a közkedvelt stíluskorszakról, bemutatva legnépszerűbb, legismertebb és kevésbé ismert alkotásait is. Manet, Monet, Degas, Renoir művészetével egy-egy önálló fejezet foglalkozik, majd a szerzők egy-egy fejezetet szentelnek a francia, az európai és az amerikai művészeknek. A két utolsó rész a pointilizmus és a posztimresszionizmus stílusának legkiválóbb képviselőivel ismerteti meg az olvasót.

Bernard Denvir - Impresszionizmus
A ​modern kor képzőművészetére kétségkívül az impresszionizmus gyakorolta a legerőteljesebb hatást. Több mint négyszáz képpel illusztrált könyvében Bernard Denvir új megközelítésben tárja elénk a döntő többségükben francia vagy Franciaországba működött művészek életét és műveiket. A szerző nagyszabású történeti áttekintésben mutatja be azt a festőcsoportot, amely egyedül a korai reneszánszhoz fogható hatással volt a nyugati félteke átalakulófélben lévő festészetére, alapot teremtve a XX,. század művészetének földrengésszerű változásaihoz. A könyv közérthetően vázolja fel a forradalmi változások kezdetét, az irányzat fénykorát és különböző árnyalatait. Szemléletesen leírja és elemzi az egyes impresszionista alkotásokat, történelmi és szociológiai összefüggésekben is kijelöli az irányzat helyét. Külön hangsúlyt kap az impresszionistáknak az a teljességgel újszerű érdeklődése, mellyel a természet ábrázolásán túl az iparosodó városok lakóinak hétköznapjai felé fordultak. Képeiken a pályaudvarok és nyilvánosházak, a színházak és presszók, népkerti sétányok és az iparvárosok peremkerületei olyan fontossá váltak, mint addig csak a csatamezők, az udvari élet és az újtestamentum jelenetei. Az impresszionisták ugyanolyan mértékben támaszkodtak a fényképezőgép és a tudományos elméletek kínálta lehetőségekre, mint a régi mesterek munkáira és írásaira. Ők voltak azok a nyugati művészek, akik elsőként fedezték fel az ihlet forrását a világnak az Európán kívüli részén, és őket ragadta meg első ízben az évszázadok óta lenézett hétköznapi témák világa is. Az impresszionistákat sok legenda övezte. A könyv ezeket is körüljárja és némelyiket le is rombolja. Ott van például mindjárt az, amely szerint a "stílusirányzat" valójában csak a sajtó hasábjain létezett, hiszen a csoport tagjai mindössze egy kiállításon jellemezték magukat 'impresszionista'-ként, s a későbbiekben is csak igen vonakodva vállalták ezt a megnevezést. Manet például, akit pedig az irányzat vezéregyéniségeként tartottak számon, egyetlen közös kiállításon sem vett részt, és bár festő társai közül többekkel tartott fenn baráti kapcsolatot, a csoporttól elhatárolódott, mert attól tartott, hogy a túlzottan szoros szálak rontanák esélyeit a Salonon, vagy esetleg veszélybe sodorhatnák a hőn vágyott Becsületrendet - egyébként ugyanez aggasztotta Cézanne-t is. A nyakas lázadónak tartott festők többségének politikai világképe megingathatatlanul konzervatív alapokon nyugodott, és Renoir illetve Monet kivételével a csoport összes tagja tősgyökeres középosztálybeli polgárnak számított. Habár a szabadban, a valós látványt rögzítő festést az impresszionizmus egyik alappilléreként tartották számon, egy rövid időszakot leszámítva, az elvárásnak fittyet hányók többen voltak, mint az azt következetesen betartók, és a jelek szerint még az igazán elkötelezett Monet is használt fényképeket a roueni katedrálisról festett híres sorozatának elkészítésekor. A szerző kiemelt figyelmet szentel azoknak a kritikusoknak, műkereskedőknek és támogatóknak, akik az impresszionisták társadalmi kapcsolatait biztosították. A valóság ebben az esetben is sokkal árnyaltabb, mint ahogy korábban beállították. A kritikusok korántsem voltak egyként az irányzat ellen, és a művészek sem tetszelegtek az eszményi áldozat szerepében, hanem nagyon is ravaszul igazgatták a szálakat, a legparányibb esélyt is megragadták, hogy kedvező hatást keltsenek a nagyközönségben, feltornásszák festményeik árfolyamát. A többségében segítőkész képkereskedők időnként saját érdekeik rovására is támogatták őket, s állandó vásárlóikra sem volt jellemző a szűkmarkúság. Az 1880-as évekre a legtöbb művész, ha nem is fejedelmi, de a tisztes jólét biztosításához bőségesen elegendő jövedelemmel rendelkezett. A több mint 400 képpel illusztrált kötet lapjain az olvasó a stílusirányzat közismert remekművei mellett jó néhány kevésbé híres, ám ugyancsak elbűvölő festménnyel is megismerkedhet. A ragyogóan friss, szórakoztató stílusú szerző az olvasó elé tárja azt a folyamatot, amelynek eredményeként a vélt valóság ábrázolása helyett az érzéki tapasztalásra támaszkodó impresszionizmus a vizuális romantika utolsó jelentős megnyilvánulásaként a színre lépett, és első állomása lett egy olyan vizuális gyakorlatnak, mely aztán alapvetően megváltoztatta a természetről és az életről kialakított fogalmainkat.

Ross King - The ​Judgement of Paris
In ​1863, the French painter Ernest Meissonier was one of the most famous artists in the world. The darling of the 'Salon' - that all important public art exhibition held biannually in Paris - he painted historical subjects in meticulous detail and sold his works for astronomical sums to collectors who included Napoleon III himself. Manet, on the other hand, was struggling in obscurity. Famous today as the father of Impressionism, when this books opens he was known only as the sloppy painter of a few much-derided canvases depicting absinthe-drinking beggars and bourgeois gentlemen in top hats. With his usual narrative brilliance and eye for telling detail Ross King has taken the parallel careers of Meissonier and Manet and used them as a lens for their times. Beginning with the year that Manet exhibited his ground-breaking Dejeuner sur l'herbe and ending in 1874 with the first 'Impressionist' exhibition, King plunges us into Parisian life - on the streets and in the corridors of power - during a ten-year period full of social and political ferment. These were the years in which Napoleon III's autocratic and pleasure-seeking Second Empire fell from its heights into the ignominy of the Franco-Prussian war and the ensuing Paris Commune of 1871. But it was also a period in which a group of artists, with Manet in the vanguard began to challenge the establishment by refusing to paint classical or historical subjects and, instead, turning to the landscapes and ordinary people they saw around them. Benign as such paintings might seem today, they helped change the course of history. The struggle between Meissonier and Manet to get their paintings exhibited in pride of place at the Salon was not just about art, it was about how to see the world.

Kollekciók