Ajax-loader

'kémia' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


dr. Pfeiffer Ádám - Kémia ​10. a gimnáziumok számára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hortobágyi István - Dr. Rajkovits Zsuzsanna - Wajand Judit - Matematikai, ​fizikai, kémiai összefüggések
A ​könyv a régi, az érettségi és a felvételi vizsgákon harminc éve használatos Négyjegyű függvénytáblázatok. Matematikai, fizikai, kémiai összefüggések című kiadvány átdolgozott, kiegészített, adattartalmában felfrissített változata. A középiskolai matematika, informatika, fizika, csillagászat, földrajz és kémia tananyagában megtalálható legfontosabb összefüggéseket és a számítási feladatokhoz nélkülözhetetlen adatokat, táblázatokat tartalmazza. A tartalomból: matematika, informatika, fizika, csillagászat, földrajz, kémia.

Hack Frigyes - Kugler Sándorné - Tóth Géza - Négyjegyű ​függvénytáblázatok / Matematikai, fizikai, kémiai összefüggések
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Boruzs János - Jacsmenik Erika - Tudod-e, ​hogy...
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kecskés Andrásné - Rozgonyi Jánosné - Kémia ​7.
Kémia ​tankönyv az általános iskolák 7. évfolyama számára

Dr. Siposné Dr. Kedves Éva - Horváth Balázs - Péntek Lászlóné - Kémia ​9
A ​természetről tizenéveseknek tankönyvcsalád sikere jelentős részben a tananyag egységes koncepció alapján történő feldolgozásában és megjelenésében rejlik. A természettudományos tantárgyakat az általános iskola felső tagozatától egészen az érettségiig tárgyaló 35 kötetes tankönyvcsalád egyedülálló a magyar tankönyvpiacon. A sorozat elsődleges célja, hogy a természettudományok oktatása tartalmilag és módszertanilag is korszerű legyen, alkalmazkodjon a tanulók igényeihez és hatékonyan segítse a tanulás-tanítás folyamatát. A tananyag a természet megfigyelésére alapul, megtanítja a gyermekeknek felfedezni, megérteni a világukat és védeni a környezetet. A könyvek világos szerkezete, a jól szerkesztett illusztrációk, a gondosan válogatott fotók felkeltik a tanulók érdeklődését és segítik a megértést. Az anyagot a szövegértés fejlesztését is segítő olvasmányok teszik érdekesebbé.

Torkos Kornél - Az ​általános kémia alapjai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Maróthy Miklósné - Kémia ​12-14 éveseknek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Boksay Zoltán - Török Ferenc - Pintér Imréné - Balázs Lórántné - Kémia ​I. osztály
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Boksay Zoltán - Dr. Csákvári Béla - Kónya Józsefné - Kémia ​III. osztály
A ​rendszeres tanulás egyik fontos eszköze a tankönyv. A kémia tankönyv a többi társához hasonlóan tartalmazza azokat az ismereteket, amelyeket mindenkinek tudnia kell, ez a törzsanyag. A törzsanyagot normál betűmérettel nyomtatták és benne a különösen fontos fogalmakat vagy összefüggéseket dőlt, illetve vastag betűs szedés jelzi. Vannak a tankönyvben olyan részletek, amelyek az anyag megértésére vonatkozó mélyebb ismereteket tartalmazzák, vagy tudománytörténeti szempontból érdekesek. Ezek képezik a kiegészítő anyagot, amelyet megkülönböztetésül a törzsanyagtól, apró betűvel nyomtattak. Hasonló funkciót töltenek be azok a fejezetek is, amelyeket olvasmánynak szántunk. Minden tudományterületen, így a kémiában is, a rohamos fejlődés megnövelte az ismeretek körét. Természetesen nem férhet minden a törzsanyagba, ezért szükséges, hogy a tankönyv olvasmányokkal bővüljön. Mind a kiegészítő anyag, mind az olvasmány önszorgalomból való megismerését azért ajánljuk, mert fejlesztik a szemléletet és tágítják a látókört.

Dr. Siposné Dr. Kedves Éva - Horváth Balázs - Péntek Lászlóné - Kémia ​9. - Munkafüzet
Az ​MS-2616U tankönyvhöz készült munkafüzet. Jól használható mind az együttes csoportmunka, mind a differenciált foglalkoztatás, mind pedig az egyéni tanulási módszerek alkalmazása esetén. Célja az alapvető ismeretek elmélyítése, alkalmazása, az elemi készségek, kompetenciák kialakítása, valamint a tanulói önállóság fejlesztése.

Péntek Lászlóné - Horváth Balázs - Jól ​felkészültem-e? Kémiai feladatsorozatok 7. osztály - Kémiai alapismeretek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kisfaludi Andrea - Kémia ​a szakiskolák számára
Ez ​a tankönyv a szakiskolák 9. és 10. évfolyama számára készült. Tartalmában és módszertani feldolgozásában megfelel a 2001-ben bevezetett kerettantervnek. Különbözik a hagyományos kémiakönyvektől - könnyebb tanítani és könnyebb tanulni. Érdekes, mert a mindennapi élet tevékenységeiből kiindulva tárgyalja az alapvető kémiai ismereteket. Témakörei: - Vásároljunk a háztartási boltban - Amit a konyhában használunk - Ha felépül végül a házunk - Az egyik így, a másik úgy - Kell egy kis energia - Mit vegyek vacsorára? - Mi marad utánunk? Diákkísérletei és megfigyelései is lehetőséget teremtenek arra, hogy mindig a tapasztalásból kiindulva igyekezzünk megmagyarázni a minket körülvevő világot. A mindennapi élettel való kapcsolat a környezetvédelemre is ráirányítja a figyelmet. A könyvből nemcsak rendszerezett ismereteket, hanem olyan tanácsokat, javaslatokat is kaphatunk, amelyek mindennapi életvezetésünkben segítenek.

Atanasz Nikolaev - Todor Dimcsev - A ​megszelídített atom
Aligha ​akad olyan átlagműveltségű fiatal, aki ne hallott volna róla, vagy legalábbis nagy vonalakban ne ismerné az atombomba és a hidrogénbomba működési elvét. Annál kevesebben tudják viszont, hogy milyen hatalmas az a terület, ahol az atomenergiát békés célokra használják fel: az iparban, a mezőgazdaságban, az orvostudományban, kémiában, stb. Az atomenergia pótolhatatlan segítőtársunk immár, de hogy mire használjuk fel - pusztításra vagy a természet elleni nemes küzdelemre-, az tőlünk is függ. A bolgár tudós szerzőpáros könyve közérthető formában ismerteti az atomenergia békés célú felhasználásának megvalósult és a jövőben elérhető számtalan lehetőségét.

Covers_206093
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Természettudományi ​összefoglaló
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kónya Józsefné - Kémia ​I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Varga Ernő - Kajtár Márton - Kémia ​II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Z. Orbán Erzsébet - Kémia ​II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Z. Orbán Erzsébet - Kémia ​III.
Részlet ​a könyvből: "Földünkön a természetben megismert és a mesterségesen előállított anyagok atomokból állnak. Az anyagoknak két nagy csoportját különböztetjük meg: a kémiai elemeket és a vegyületeket. A kémiai elemek közé tartoznak az azonos rendszámú atomokból felépülő anyagok, mint például a hidrogén, az oxigén, a vas, a réz, a szén, az alumínium. A vegyületeket különböző rendszámú atomok alkotják. Vegyület például a víz, a hidrogén-klorid, a metán. A természetben az anyagok egy része önállóan, úgymond elemi állapotban fordul elő. Így találhatóak meg például a nemesgázok, az oxigén, a nitrogén, az arany, a higany. Többnyire azonban az elemek vegyületeikben lelhetőek fel, mint például a vas a vas-oxidban, az alumínium az alumínium-oxidban vagy a réz a réz-szulfidban. Vegyületéből az elemi állapotú anyagot kémiai úton nyerik ki."

Z. Orbán Erzsébet - Kémia ​- a szakközépiskolák számára 9-10
A ​munkafüzet a szakgimnáziumok számára készült tankönyv (MS-2691) kapcsolódó kiadványa. Változatos feladattípusaival segíti a tananyag megértését, begyakorlását.

Balázs Tünde - Nyakóné Nagy Ildikó - Göőz István - Agárdy Sándor - Ember ​és természet 10.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Img_0065_(2)
elérhető
2

Ismeretlen szerző - A ​világ legtitokzatosabb alkimistái
Az ​alkimista szóról legtöbbünknek alighanem a mesékből és legendákból ismert csúcsos süvegű, bő köpönyegbe burkolózó öreg mágus jut az eszünkbe, aki lombikokkal, tégelyekkel és titokzatos rendeltetésű üvegcsékkel telezsúfolt laboratóriumában fáradozik az aranycsinálás tudományán. Ritkán gondolunk arra, hogy ezek a különös emberek "mellesleg" megalapozták a modern kémia és részben a fizika tanait. Ez a gondolkodásmód természetes is, hiszen az alkímia valóban a mágia részét képezte valamikor. Beavatottak szerint az igazi alkimista valójában saját magával kísérletezik; önmagát akarja arannyá, azaz tökéletessé változtatni. Legfontosabb törekvéseiket öt pontban összegezték: - a közönséges fémek arannyá változtatása - a bölcsek köve előállítása - az öregedést megállító és minden betegséget gyógyító életelixír előállítása - a mesterséges ember, a homunculus létrehozása - a világegyetem és az ember (a makro- és mikrokozmosz) egységének visszaállítása Ha alaposabban megvizsgáljuk ezt az öt pontot, azt látjuk, hogy többé-kevésbé megegyezik napjaink néhány filozófiai irányzatának és természeti vallásának (pl. a wicca-kultusz) főbb céljaival. Sőt, mint látni fogjuk, az aranycsinálás sem ment ki még a divatból. Természetesen ez nem jelenti, hogy napjainkban is csúcsos süvegű, ősz-öreg alkimisták tevékenykednek közöttünk, de arra felettébb alkalmas ez az időpont, hogy emlékezetünkbe idézzünk néhány legendás tudóst. Hiszen ahogyan azt a téma elkötelezettjei mondják: az alkímia kutatása az ember isteni eredetének kutatása...

Covers_363375
elérhető
1

Ismeretlen szerző - Kérdezz! ​Felelek! - Technika
Szórakoztató ​és hasznos könyvecskét tart kezében a kedves olvasó. Az új sorozat minden darabja 300 kérdést és 300 választ tartalmaz különböző témakörökből.

Covers_615555
Függvénytáblázatok Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Függvénytáblázatok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Herczegné Varga Ilona - Holzgethán Katalin - Kémia ​9. munkafüzet a középiskolák számára
A ​Prizma-könyvek fizikából, kémiából és biológiából a 9. és 10. évfolyam számára készülnek. Amint a prizma az egységes, fehér fényt színeire bontja, úgy ezek a könyvek a természet egységének különböző színeit igyekeznek bemutatni. A könyvek a középszintű érettségire való felkészülést segítik. Mindegyik könyv mellé képességfejlesztő munkafüzet készül, amely nagy segítséget ad a tananyag feldolgozásához, ezért használatát feltétlenül ajánljuk. A Prizma-könyvek közé tartozó kémiakönyvek az előírásoknak megfelelően a 9. évfolyamon az általános kémiát, a 10. évfolyamon pedig a szerves kémiát tárgyalják. A Kémia 9. az általános kémia lényegén kívül rövid, rendszerezett szervetlen kémiai áttekintést is tartalmaz, mert az elméleti ismereteket csak a konkrét szervetlen anyagok tulajdonságain keresztül lehet igazán megérteni, begyakorolni. A középszintű érettségi követelményei között is szerepel a szervetlen kémia. A rövid, tömör leckék, a magyarázó rajzok könnyítik a tanulást, a szép, színes képek pedig a mindennapi élet jelenségeihez kapcsolják a tananyagot.

Covers_194588
elérhető
1

Tóth Zsuzsa - Kémia
Ez ​a tankönyv egy lineáris tanterv szerint haladó kémia-tankönyvcsaládnak a fémek és a fémvegyületek tulajdonságait tárgyaló kötete.

Kónya Józsefné - Kocsisné Zalán Judit - Kémia ​10.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

K%c3%a9mia
elérhető
2

Ismeretlen szerző - Összefoglaló ​feladatgyűjtemény kémiából
Ez ​a feladatgyűjtemény - a matematika és a fizika összefoglaló feladatgyűjteményhez hasonlóan - tartalmazza az írásbeli kémia érettségi feladatait, tehát felöleli a teljes gimnáziumi tananyagot. Minden évben e feladatgyűjteményből jelölik ki az iskolai írásbeli érettségi vizsga kérdéseit. A könyv három fő részre tagolódik: általános, szervetlen és szerves kémia. Minden egységhez négy feladattípus tartozik: elméleti kérdések, tesztkérdések, rendszerező-elemző feladatok és számítási feladatok. Az elméleti kérdések a címben megjelölt témáról írható esszé vázlatpontjait tartalmazzák. A tesztkérdések között egyszerű választás és relációanalízis szerepel. A rendszerező-elemző feladatokban diagramokat, táblázatokat kell értelmezni a diákoknak. A számítási feladatok között különböző nehézségűeket találunk: a felvételi vizsgának megfelelő szintűek csillaggal jelöltek. Az összefoglaló feladatgyűjtemény kémiából című könyv az iskolai könyvtárak nélkülözhetetlen alapkönyvei közé tartozik. A tanároknak számonkéréskor nagy segítséget jelent: a dolgozathoz elegendő a különböző csoportok feladatainak számát felírni a táblára és mindenkinek kiosztani egy feladatgyűjteményt. Erre azért is nagyon alkalmas, mert a feladatok megoldása külön könyvben kapható. Fakultáción érettségi és felvételi előkészítőként is jól alkalmazhatjuk, sőt a megoldási kötettel önálló tanulásra is használható.

Lesny Juraj - Simon Gábor - Végh Dániel - Általános ​kémia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

M. Iljin - Százezer ​miért
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Irlanda Dezső - Dr. Orosz Ernőné - Kémiai ​kísérletgyűjtemény a gimnázium I-III. osztálya számára
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bodnár Géza - Kémia ​- 9. osztály
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók