Ajax-loader

'geológia' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Tasnádi Kubacska András - A ​láthatatlan bánya
Tasnádi ​Kubacska András, számos nagy sikerű ismeretterjesztő könyv szerzője hazánk ásványkincseiről ad színes képet új kötetében. Könyve egy évtizeden át tartó gyűjtőexpedíció-sorozat élményekben gazdag leírása, mely nemcsak a bányák s a hegyvidékek csillogó ásványcsodáit mutatja be a fiatal olvasónak, de kalandvágyát is élesztgeti a gyűjtőutak romantikus, gyakran életveszélyek is fenyegető, nagyszerű pillanatainak felidézésével.

Ivan Jefremov - A ​múlt árnyéka
A ​szerző, a tudományos fantasztikus irodalom kiváló szovjet képviselője így vall novelláiról. keletkezésükről, céljairól: "Amikor első elbeszéléseim íródtak, a tudomány hazánkban, sőt az egész világon, még nem élte azt a viharos fejlődést, mondhatni robbanást, amely a század második felére jellemző. Az átlag olvasó ismeretei a tudomány eredményeiről s ami szintén fontos - lehetőségeiről, erősen korlátozottak voltak. Nekem, mint tudósnak - akkoriban még nem gondoltam írói pályára - fontosnak tűnt megmutatni a megismerés csodálatos erejét, a tudós munkája által feltáruló végtelenül érdekes világot, e munka önnevelő hatását..." Mai szemmel kissé különösek a sci-fi irodalom ezen előfutárai, ugyanakkor sajátos ízük jó szórakozást ígér a könyv forgatóinak.

Erdélyi István - Sugár Lajos - Zsebeházy György - Vulkánok ​tövében, vulkánok tetején
Mi ​történik a föld mélyén, ha elszabadul a pokol? Miről mesélnek a hamuba temetett városok: Pompeji és Herculaneum? Hol volt Atlantisz? És mi okozta pusztulását? Miként tükröződnek régi népek mítoszvilágában a vulkanikus kitörések? Mit köszönhet az emberiség a vulkánoknak? Ilyen és hasonló kérdésekre ad választ a három szerző: a régész, a geológus és a vulkanológus – kultúrtörténeti tudnivalókkal, kutatóútjaik élményeivel, nagy katasztrófák leírásával át- meg átszőtt érdekes könyvükben.

Tracy Chevalier - Isten ​teremtményei
A ​kifinomult stílusáról ismert és méltán elismert írónő, Tracy Chevalier legújabb, valóságos személyekről szóló könyvében ezúttal a 19. század egyik legfontosabb felfedezésének történetéből válogat az olvasó számára, miközben érzékeny képet rajzol a női barátság bonyolult és sok mindent átvészelő természetéről.

Kiss János - Ércteleptan ​I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Haroun Tazieff - Víz ​és tűz
A ​Calypso francia kutatóhajón számos igen neves tudós vállalkozott arra, hogy külön hajószemélyzet nélkül, mindegyik a maga tudományágának megfelelő kutatásokat végezzen a Vörös-tengeren. Tazieff, e könyv szerzője, őt elsősorban a korall-szigetek létrejötte foglalkoztatta. A könyv második része a közép-afrikai vulkánok világába vezet, ahova a szerző néhány társával izgalmas kalandokon át jut el. A szerző humanista érzésű, haladó szellemű tudós, aki mély rokonszenvvel és együttérzéssel ír a bennszülöttek sorsáról is.

Tasnádi Kubacska András - Lóczy ​Lajos
Lóczy ​Lajos (1849-1920) Lóczy Lajos a Távol-Keleten (Tibet, Kína, Mongólia) tett felfedező útjával az egész viláon ismert nevet vívott ki magának. Munkásságát a Magyar Tudományos Akadémia nagyfíjjal koszorúzta, az angol Királyi Földrajzi Társaság pedig a felfedezők kitüntetésére alapított aranyéremmel tüntette ki. Tudományos munkásságát fémjelzi 30 tudományos és népszerűsítő műve; gyakorlati tevékenységét az Állami Földtani Intézet igazgatójaként és a Műszaki Egyetem tanáraként fejtette ki.

Eberhard Czaya - A ​Föld folyói
A ​folyók a földfelszín formálásában és az emberiség történetében egyaránt fontos szerepet játszottak és játszanak. A medrekben csörgedező, de egy-egy árvíz alkalmával partokat szaggató folyóvizek több száz méter mély völgyeket vésnek a hegyek testébe, hatalmas kiterjedésű alföldeket töltenek fel hordalékukkal; a forrástól a torkolatig tartó útjuk során látványos vízeséseken, zuhatagokon bukdácsolnak keresztül. Könyvünk szerzője az öt kontinens legjellegzetesebb folyóinak példáján keresztül mutatja be a völgyeket, szurdokokat mélyítő, máshol meg síkságokat feltöltő vízfolyások életét. Eközben visszavezet a földtörténeti közelmúltba is, megrajzolja Európa és Észak-Amerika folyóinak képét a jégkorszakok idején, valamint a mai sivatagokét, amikor még tekintélyes folyók szelték át azokat. Vezetésével végigjárhatjuk Földünk legnagyobb vízeséseinek környékét éppúgy, Afrika vagy Ausztrália lefolyástalan területeit. A folyók, folyásvölgyek természeti képének bemutatása után, részletesen szól az emberek, társadalmak életét ezernyi szállal a folyóvizekhez kötő kapcsolatokról. A folyóvölgyekben kialakult ókori kultúrák, a csatornaépítés, hajózás, a folyószabályozás közép- és újkori, amerikai, európai vagy éppen kínai példái egyaránt helyet kapnak e fejezetekben. Végül -könyvét a magyar kiadás számára kiegészítve- a legújabb adatok tükrében vizsgálja, milyen veszélyekkel járhat a folyók életébe történő meggondolatlan beavatkozás. Eberhard Czaya könyvét majdnem 200 szöveg közti ábra, valamint közel és távoli vidékek folyóit bemutató színes és fekete-fehér fényképfelvételek teszik teljessé.

Báldi Tamás - A ​történeti földtan alapjai
A ​földtörténet tudományága tágabb értelemben kiterjed a Föld egészére: bolygónk középpontjától az atmoszféra külső határáig.... A földtörténet nemcsak a geológia, hanem valamennyi földtudomány egyik alapfontosságú ága. Rendkívül komplex tudomány, mely általános geológiai, paleontológiai, ásványi-kőzettani, geokémiai, geofizikai, geomorfológiai, éghajlattani ismeretekre és módszerekre épül... A régmúlt eseményekről csak akkor lehet tudomásunk, ha ma is tanulmányozható dokumentumokat hagytak hátra. A Föld története során valahol mindig képződtek kőzetek. A kőzetek anyaga, finom- és nagyszerkezete, keletkezésük körülményeit tükrözi.

Tasnádi Kubacska András - Kákay Szabó Orsolya - Ásványok
A ​földkéreg felső, több kilométer vastag, szilárd részét kőzetek alkotják. Ezek a kőzetek ásványokból állnak. Az ásvány a földkéregnek egynemű, állandó vegyi összetételű természetes anyaga. Az ásványokról szól ez a könyv: ércekről és drágakövekről, kristályokról vagy egyszerű, vaskos ásványhalmazokról. Nemesfémekről, például aranyról, ezüstről, amelyek termésállapotban előforduló elemi fémek. Látunk majd igen bonyolult vegyi összetételű ásványokat is, amelyek az emberi kultúra és civilizáció legfontosabb természetadta anyagai közé tartoznak. Szól ez a könyv szép színű nemes kövekről, amelyeket a legkülönbözőbb népek fiai ékítő kőnek kerestek hegyek szikáiban, folyók hordalékában, távoli tengerek hullámverésben összegörgetett kavicstorlataiban, sivatagok homokjában vagy tűzhányóhegyek üregeiben. Igazi ásványgyűjtemény elképzelhetetlen a lelőhely feltüntetése nélkül! Erre figyelmeztetünk könyvecskénkben azzal is, hogy zárójelben közöljk a lerajzolt példány lelőhelyét.

Günter Wermusch - A ​gyémánt története
Rejtélyek ​és legendák övezik a gyémánt életútját, amely több mint kétezer évre visszamenőleg követhető nyomon. A szerző ezt az olykor krimibe illő történetekben is bővelkedő életutat írja le színes, élvezetes stílusban. A gyémánt hazájából, Indiából kiindulva először a gyémántnak a klasszikus ókorban játszott szerepét mutatja be. Ezt követően a nagy világutazóknak (Szinbád,Marco Polo stb.) a gyémánttal való találkozását ecseteli és a gyémánt új ,,trónfoglalását'' ábrázolja a nagy földrajzi felfedezések korszakában. a szerző bepillantást nyújt a mongol-tatár birodalom mesés kincseibe is. Külön fejezet szól a Napkirály legendás gyémántimádatáról. Ezt követi a brazil gyémántkereskedelem fénykora. Új fejezetet jelent a gyémánt történetében a brit világbirodalom létrejötte, a nagy dél-afrikai gyémántlelőhelyek feltárása. A gyémánt ekkor jelenik meg a tőzsdéken. Ez a nagy hajótörések ideje, amikor óriási kincsek süllyednek a tenger mélyébe. A szerző elmeséli Jakutföld gyémántkincseinek felfedezését is, majd elvezet a gyémántipar világába, beavat a gyémánt közgazdasági szerepébe, kitérve a gyémánthamisítás históriáira, végül pedig ismerteti a világ leghíresebb gyémántjait. A kötetet szép kivitelezésű rajz-,térkép- és színes fotómellékletek egészítik ki.

Bill Bryson - A ​Short History of Nearly Everything
Bill ​Bryson describes himself as a reluctant traveller, but even when he stays at home he can't contain his curiosity about the world around him. _A Short History of Nearly Everything_ is his quest to understand everything that has happened from the Big Bang to the rise of civilization -- how we got from there, being nothing at all, to here, being us. The ultimate eye-opening journey through time and space, revealing the world in a way most of us have never seen it before.

John Keahey - Velence ​a tenger ellen
Velence, ​a lagúnák városa, az utóbbi ezer év folyamán csaknem két métert süllyedt. Mindez bizonyos fokig természetes geológiai folyamat, az emberek azonban súlyosbították a problémát a föld alatti vízkészletek nagymértékű ipari célú kiaknázásával. Ehhez társul az ennél talán még jelentősebb tényező, a globális éghajlatváltozás. Hogy mi vezetett a régóta megjósolt válsághelyzethez, hogyan épült a város és 177 csatornája, mindezt megtudhatjuk e szórakoztató, olvasmányosan megírt könyvből. Mi is mérlegre tehetjük a probléma megoldására javasolt különböző lehetőségeket, és megismerhetjük a különböző viták krónikáját is. A szerző alapos kutatómunkát és számos interjút követően írt könyvet a problémáról, mely az egész világ ügye is: a város műkincsei, épületei, történelme vitathatatlanul fontos részét képezik a világ kulturális örökségének.

Cholnoky Jenő - A ​Föld és élete I-VI.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Varsányi Zoltánné - A ​földtudományok kémiai alapjai
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vlagyimir Afanazjevics Obrucsev - Ismerkedés ​a geológiával
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

J. K. Usztyijev - Tűzhányót ​találtunk
Sokat ​hallunk, de keveset tudunk a sarkköri szibériai vidékekről, és most avatott szerző érdekes, izgalmas leírásai nyomán ismerhetjük meg a csodálatos színekkel, növény és állatvilággal gazdag tajgát, ahol nyáron nincs éjszakai sötétség, és a természet sorra tárja fel az utazó előtt lélegzetelállító csodáit. A szerző egy geológiai intézet egykori vezetője, egy légi fénykép nyomán indul útnak két fiatal társával az Anjuj-hegység addig ismeretlen tűzhányójának és 60 km hosszúságban elnyúló lávafolyamának felderítésére. Az ember nem lakta vidékeket - kisebb részben - repülőgéppel, majd motorcsónakkal, végül az alig járható lávafolyón gyalog járták be. Sok viszontagság és kaland után érték el a néhány 100 évvel ezelőtt kialudt vulkán kráterét. A kötet második része több rövid képet villant fel a távoli Északról, izgalmas kalandokról, csodálatos színű féldrágakövekről, és arról vall, hogy az ember nem járhatja egymagában a tajga gyönyörű vagy fenségesen zord tájait, mert társak és segítségük nélkül könnyen elvész.

Bill Bryson - Majdnem ​minden rövid története
Bill ​Bryson nagy fába vágta a fejszéjét. Olyan dolgokról mesél, amelyek a legtöbb embert általában halálra untatják: geológiáról, kémiáról és részecskefizikáról. Megtalálja a módját, hogy felkeltse még az olyan olvasó érdeklődését is, akit soha nem érdekeltek a természettudományok. A könyv elsősorban nem is arról szól, hogy mi az, amit tudunk, hanem, hogy honnan szereztük tudásunkat. Honnan tudjuk, mi van a Föld közepében, mi az a fekete lyuk és hogy hol voltak a földrészek 600 millió éve? Hogyan jöhetett rá valaki ezekre a dolgokra?

Hédervári Péter - A ​görög Pompeji
"A ​görög Pompeji? - Csakhogy a Szantorin bronzkori kitörése sokkalta korábban történt, mint a Vezúv "pompeji" erupciója, s akkoriban sem Krétán, sem magán a tűzhányón nem görögök laktak. Így hát a "görög Pompeji" elnevezés nem éppen tudományos pontosságú, mégis így szokták emlegetni, hiszen itt is egy kultúrát temetett maga alá a vulkánkitörés, s e kultúra maradványait a mai görög régészet tárja fel. A két esemény kultúrtörténeti jelentőségének hasonlósága teszi jogossá az asszociációt. Régészet és történelem, vulkanológia és geofizika, mitológia és nyelvészet - megannyi tudomány, amely az ún. Szantorin-kongresszuson összefogott (s ennek egyik résztvevője volt a szerző), hogy a későbbi vulkánkitörések ismert eredményei alapján, a mai földtudomány és régészet módszereivel derítsen fényt egy rég elsüllyedt kultúrára. A szerző, aki ott volt az ásatások színhelyén, s akinek a kutató tudósok személyes barátai, első kézből nyújtja át az információkat e roppant érdekes kultúrtörténeti és vulkanológiai esemény feltárásáról. A "görög Pompeji" képe most bontakozik ki a világ előtt. Ám a kutatások máris oly sok érdekességet hoztak napvilágra, hogy méltán rászolgáltak az olvasó érdeklődésére. A könyvet számos értékes fénykép - köztük több a szerző eredeti felvétele - teszi még szebbé, tanulságosabbá."

Kordos László - Magyarország ​barlangjai
A ​barlangok és az emberek kapcsolata rendkívül sokrétű és mindig változó volt. A barlangok nagy része már kialakult, mire az ősember vagy elődei megjelentek a Földön, s kapcsolatba kerültek a sajátos föld alatti világgal, a sötéttel, a misztikussal és a védelmet nyújtóval. Magyarország jelentős barlangjait bemutató könyv, térképekkel, helyszínrajzokkal kiegészítve. (Aggteleki-karszt, Bükk, Budai-hegység, Pilis, Gerecse, Bakony, Mecsek, ...)

Horst Rast - A ​Föld naplójából
Létünk ​elszakíthatatlanul a Földhöz kötődik. A Föld lát el bennünket élelemmel és ruházattal, a Földtől kapjuk az ásványi nyersanyagokat és a vizet – azokat a dolgokat tehát, amelyek nélkül nem élhetünk. Noha az ember a Föld fejlődéstörténetének csupán az utolsó szakaszában lépett színre, a környezetével való állandó küzdelemben nemcsak bolygója ura lelt, hanem – hála annak az idők folyamán megszerzett képességének, hogy környezetét tudományosan ki tudja kutatni – jelentős eredményt ért el történetének felderítésében is.

A. A. Jakovlev - Kőszén, ​kőolaj, földgáz...
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vécsey Zoltán - Forrongó ​föld
A ​tudomány sok ablakon tekint be Földünk belsejébe, hogy megismerje azokat a természeti erőket, melyek hegyóriásokat emelnek a magasba, a Föld felszínére préselik az izzó magmát, amely széles folyamokban hömpölyög a vulkános helyek lejtőin a mélybe, és vizsgálja azokat az erőket, amelyek a földkéreg hatalmas területeit rázzák meg. De nem csupán belső erők alakítják Földünk felszíni formáit, hanem külső erők is óriási változásokat hoznak létre. Rombolnak, és építenek egyaránt. ... a szerző több évtizedes pedagógiai és ismeretterjesztői tevékenységének összefoglalása ez az alapos munka.

Csatlósné Miklós Anna - Mit ​kell tudni a vulkánokról?
Bolygónk ​felszínén 400-600 működő vulkánt tartanak számon a szakemberek. A természetnek e fantasztikus tűzijátékát az emberiség évszázadok óta félelemmel vegyes figyelemmel kíséri. Az izzón hömpölygő, mindent felperzselő lávafolyamok, és a mérges gázfelhőket lövellő, kialudtnak vélt tűzhányók virágzó emberi településeket tüntettek el rövid időn belül Földünk felszínéről. A tűzhányók termékeny talaja, a mélyükben rejlő fontos ércek, ásványkincsek miatt az emberek időről időre megfeledkeztek a veszélyről. Szívesen építették városaikat, falvaikat szunnyadó vulkánok tövébe... és még sok érdekesség.

K. W. Butzer - A ​földfelszín formakincse
K. ​W. Butzer könyve pontos és korszerű fogalommagyarázataival, jól áttekinthető szemléltető képanyagával és gazdag szakirodalmi hivatkozásaival jó szolgálatot tesz a földrajztanárok továbbképzésében, az egyetemi hallgatók segédkönyvként használhatják, a földtudományok iránt érdeklődő olvasókat pedig beavatja a bennünket körülvevő természet titkaiba.

Géczy Barnabás - Ősállattan ​I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dr. Helmut Mayr - Kövület ​Biblia
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Adamkó Péter - Hegedüs Gyula - 118 ​óra a barlang fogságában
Egy ​különös, izgalmas és szép könyvet tart a kezében az olvasó. Különös - hiszen egy kívülről alig ismert világba, a barlangi mentők életébe nyerünk betekintést. Izgalmas - mert egy olyan esemény naplószerűen pontos leírását olvashatjuk el, amire napokon keresztül feszülten figyelt az egész ország, sőt sokan külföldön is. Szilágyi Zsolt kimentése az esztmosi Rákóczi-barlangból felejthetetlenül szép és tanulságos történet. Ugyanis az a csak egy hét, amíg mindenki azért drukkolt, hogy megtalálják, majd pedig kiszabadítsák a búvárt, bebizonyította, hogy ha valaki bajba jut, számíthat a közösség összefogására, segítségére. Kiválóan képzett, önfeláldozó emberek magától értetődő természetességgel dolgoztak éjt nappallá téve azért, hogy segítsenek. Jó tudni, hogy sok ilyen embertársunk, köztük a nemzetközi hírű csapat, a Magyar Barlangi Mentőszolgálat.

Bognár László - Ásványhatározó
Szakmailag ​egy hiteles kézikönyvet kapnak kézbe, amelynek segítségével akár terepen is a legfontosabb és leggyakoribb ásványok felismerését egyedül is megvalósíthatják, és az ún. ásványérdekességeken otthon vagy egy felszerelt szaklaboratóriumban további vizsgálatokat végezhetnek. A kötetben egy helyen találhatják meg azokat az adatokat, amelyek miatt eddig sokszor több könyvet kellett végignézni, továbbá megtalálhatják az utóbbi években leírt új ásványfajokat és ezek vegyi rokonsági kapcsolatait is.

Gennagyij Maskin - A ​felfedezés
Egy ​kis szibériai település lakosai emberemlékezet óta aranytermeléssel foglalkoznak. Legendás történetek, népmesék szólnak a csodálatos lelőhelyekről, a szerencse kegyeltjeiről, akik mesés gazdagsághoz jutottak. A modern bányaművelés azonban újfajta kutatómunkát kíván, és az arany tervszerű kitermelését. Bár egy ideig még az is kétségesnek látszik, hogy a tudományos kutatás jobb eredményt hozhat mint az ősi tapasztalatok. És vajon az idők változásával mindenki magáénak érzi-e azt a célt, hogy a megtalált kincset a közösség javára hasznosítsa? Le tudnak-e mondani a felfedezők saját meggazdagodásukról? A regény főszereplői fiatal geológusok. Egyiküket gyilkosság vádjával letartóztatják. Társai mindent elkövetnek kiszabadításáért, mert becsületes embernek tartják és jó geológusnak. Megmenekülését mégsem a baráti összefogásnak köszönheti, hanem egy megrendítő vallomásnak. Az igazság felderítéséért folytatott elszánt küzdelem, a különböző érdekek drámai összecsapása izgalmas fordulatokban ad képet a 60-as évek szovjet társadalmáról.

Koch Sándor - Sztrókay Kálmán - Ásványtan ​I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

K%c3%b6nyv
Látványok ​bolygója Ismeretlen szerző
9

Ismeretlen szerző - Látványok ​bolygója
Nehezen ​megközelíthető helyeket, ember nem járta, érintetlen tájakat, soha nem látott természeti képződményeket csodálhat meg ebben a különleges kötetben. A Grand Canyon, az Alpok hegyvonulatai vagy a csendes-óceáni Mariana-árok csak néhány azon helyek közül, amelyet a legmerészebb technikával készült fényképek feltárnak Ön előtt. Közel 100 térkép és élvezetes leírások segítik abban, hogy mindent megtudjon bolygónk titkairól.

Kollekciók