Ajax-loader

'történelmi regény' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Chitra Banerjee Divakaruni - The ​Palace of Illusions
Relevant ​to today’s war-torn world, The Palace of Illusions takes us back to the time of the Indian epic The Mahabharat—a time that is half-history, half-myth, and wholly magical. Through her narrator Panchaali, the wife of the legendary five Pandavas brothers, Divakaruni gives us a rare feminist interpretation of an epic story. The novel traces Panchaali’s life, beginning with her magical birth in fire as the daughter of a king before following her spirited balancing act as a woman with five husbands who have been cheated out of their father’s kingdom. Panchaali is swept into their quest to reclaim their birthright, remaining at the brothers’ sides through years of exile and a terrible civil war. Meanwhile, we never lose sight of her stratagems to take over control of her household from her mother-in-law, her complicated friendship with the enigmatic Krishna, or her secret attraction to the mysterious man who is her husband’s most dangerous enemy. Panchaali is a fiery female voice in a world of warriors, gods, and ever-manipulating hands of fate.

Görgey Gábor - A ​kivégzés éjszakája
A ​történelmünkkel való kíméletlen szembenézés, önfelmentő szépítések és hazugságok nélkül, nem tartozik nemzeti erényeink közé. Ez a nemzet mindig hős vagy áldozat. Leginkább mindkettő. Az egyik legnagyobb történelmi hazugság, hogy Auschwitzhoz, az iparosított népirtáshoz semmi közünk. Ez a hazugság, pocsék szoborba öntve, szégyenszemre ott áll ma a Szabadság téren. Hirdetvén, hogy mi vagyunk az áldozat, nem tehetünk semmiről, 1944. március 19-én a hitleri hadak leigázták az országot, és mindaz, ami következett, az ő bűnük. Holott az ősbűn Horthy Magyarországán keresendő: élenjárók voltunk az első világháború után a numerus clausustól a három zsidótörvényig. És tovább. Mert Auschwitz sem volt elég. Az 1990-ben ránk zuhant szabadsággal meg kellett érnünk a szabaddá vált antiszemitizmus mocskos röneszanszát is! Ez a mozzanat az, amely élettörténetét rám testáló regényhősömet döntő elhatározásra készteti: megpróbál adósságot törleszteni egy önmarcangoló, fájdalmas vallomással. Így végre bekövetkezhet a mindig oly buzgón elmulasztott szembesülés, és feltárulnak az ősbűn elfeledett, pokoli stáció - írja új regényéről a szerző, Görgey Gábor.

Just Béla - Az ​eszelősök
Egy ​franciaországi trappista-kolostor apátja ˝fellázad˝ saját rendje ellen, mert történelmi tanulmányai folyamán arra az eredményre jut, hogy a trappisták eltértek attól a szerzetesi eszménytől, amelyet a nyugati szerzetesrendek atyja, Szent Benedek állapított meg. Az apát kénytelen elhagyni a kolostort, Bretagne-ba megy, ahol egy évszázadok óta elhagyatott, romokban levő kolostorban igyekszik megvalósítani eszméjét. Idők folyamán néhányan utána jönnek, idegen segítség nélkül helyrehozzák a kolostort, küzdenek a környék babonás lakosságával szemben, mely eszelősöknek tartja őket, legyőzik a folytonosan feltornyosuló nehézségeket, és megvalósítják azt az eszményt, mely a középkor óta elhalványult. Az eszelősök alapja történelmi tény: 1936-ban a tamié-i trappista apátság feje, Dom Alexis valóban kénytelen volt elhagyni a kolostort: a bretagne-i Boquen-be ment, hogy követőivel együtt a magányban éljen Szent Benedek Regulái szerint. Just Béla, ezeknek az ˝eszelősöknek˝ az életét rajzolja meg mély drámaisággal és erővel. A regény háttere, a ködös, esős Bretagne, örökös szélzúgásával s különös babonáival nagyszerű keretet ad ennek a történetnek.˝

Lux Terka - Nápoly ​és Buda
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Marcus Sedgwick - The ​Ghosts of Heaven
A ​bold, genre-bending epic that chronicles madness, obsession, and creation, from the Paleolithic era through the Witch Hunts and into the space-bound future. Four linked stories boldly chronicle madness, obsession, and creation through the ages. Beginning with the cave-drawings of a young girl on the brink of creating the earliest form of writing, Sedgwick traverses history, plunging into the seventeenth century witch hunts and a 1920s insane asylum where a mad poet's obsession with spirals seems to be about to unhinge the world of the doctor trying to save him. Sedgwick moves beyond the boundaries of historical fiction and into the future in the book's final section, set upon a spaceship voyaging to settle another world for the first time. Merging Sedgwick's gift for suspense with science- and historical-fiction, Ghosts of Heaven is a tale is worthy of intense obsession.

Annette Carson - Richard ​III: The Maligned King
For ​centuries the vision of Richard III has been dominated by the fictional creations of Thomas More and Shakespeare. Voices have protested during the intervening years, some of them eminent and scholarly, urging a more reasoned view to replace the traditional black portrait. Annette Carson seeks to redress the balance by examining the events of his reign as they actually happened, based on reports in the original sources. Eschewing the overlay of assumptions so beloved by historians, she instead traces actions and activities of the principal characters, using facts and time-lines revealed in documentary evidence. Daring to investigate areas where historians fear to tread, this book raises some controversial questions. Was Edward IV assassinated? Did Queen Elizabeth Woodville engage in witchcraft? Why did Thomas More lay down his pen, leaving his dramatic attack on Richard unfinished?

Stan Sakai - Usagi ​Yojimbo 12. - Grasscutter
Forged ​in heaven, it is called Kusanagi, the Grasscutter--the lost sword of the Gods. This legendary blade could potentially tip the scales of power for the shadowy Conspiracy of Eight in their quest to overthrow the Shogunate and reinstate the Emperor. With the help of a witch and the souls of dead warriors, they plan to recover the lost sword and bring the Shogun down. But when the fates place the Grasscutter in the hands of masterless samurai Usagi Yojimbo, the ronin rabbit becomes the focus of a deadly struggle for possession of the dread blade. And this crisis pales beside the dark possibilities should the sword come to the demonic warrior, Jei! Winner of the 1999 Eisner Award for Best Limited Series, Grasscutter is Stan Sakai's longest and most ambitious Usagi tale to date, a sweeping epic showcasing one of comics' most individual artistic voices at the peak of his creative skills.

Sebastian Faulks - A ​Possible Life
Terrified, ​a young prisoner in the Second World War closes his eyes and pictures himself going out to bat on a sunlit cricket ground in Hampshire. Across the courtyard in a Victorian workhouse, a father is too ashamed to acknowledge his son. A skinny girl steps out of a Chevy with a guitar; her voice sends shivers through the skull. Soldiers and lovers, parents and children, scientists and musicians risk their bodies and hearts in search of connection - some key to understanding what makes us the people we become. Provocative and profound, Sebastian Faulks's dazzling novel journeys across continents and time to explore the chaos created by love, separation and missed opportunities. From the pain and drama of these highly particular lives emerges a mysterious consolation: the chance to feel your heart beat in someone else's life

Patricia Wastvedt - The ​German Boy
In ​1947, Elisabeth Mander's German nephew comes to stay: Stefan Landau, her dead sister's teenage son, whom she hates and loves before she's even set eyes on him. Orphaned by the war and traumatised by the last, vicious battles of the Hitler Youth, Stefan brings with him to England only a few meagre possessions. Among them a portrait of a girl with long copper hair by a young painter called Michael Ross - and with it the memory, both painful and precious, of her life and that time between the wars. Spanning decades and generations, The German Boy tells the moving story of two families entangled by love and friendship, divided by prejudice and war, and of a brief encounter between a woman and a man that touched each of their lives forever.

Helen Rappaport - A ​négy nővér
1918. ​július 17. Négy fiatal nő lesétál annak a jekatyerinburgi háznak a pincéjébe, amely egy ideje már az otthonuk és börtönük. Közülük a legidősebbik huszonhárom, a legfiatalabb mindössze tizenhét éves. Szüleikkel és öccsükkel együtt valamennyiüket brutális módon meggyilkolják. Bűnük csak annyi, hogy minden oroszok cárjának és cárnőjének a lányai. Helen Rappaport, a jeles életrajzíró az eddigi leghitelesebb beszámolót tárja elénk e könyvében Olga, Tatyjana, Marija és Anasztaszija nagyhercegnőkről. A lányok saját leveleiből és naplóiból merített, eleven képet fest életükről a Romanov-dinasztia végnapjaiban. Úgyszólván ez az első alkalom, hogy végigkövethetjük életútjukat a roppant kiváltságos, mégis erősen zárt világban, a jórészt egyszerűen eltöltött gyermekévektől kezdve a fiatal nővé érlelődésig, miközben megismerkedünk első romantikus szerelmeikkel, reményeikkel és álmaikkal, legvégül a forradalom és rettenetes következményei okozta traumával. Ez a lebilincselően olvasmányos, alapos kutatásokra épülő és mélységesen megindító könyv valósággal megszólaltatja a lányokat, és történetükkel csaknem egy évszázaddal a haláluk után is megrendíti az olvasókat.

Feleki László - Isten ​veled, atomkor!
Kezdjük ​talán a regény főhősével, Kabócza Lajossal. Ki is ő tulajdonképpen? "...az a fajta kistisztviselő... aki néhány évtizede ihlette meg először az írókat, amikor már ráuntak a mesebeli hősökre" - mondja egy helyen az író. Kabócza korunk jellegzetes ksiembere, szelíd, lelkiismeretes, irtózik az erőszaktól, s szerény álmai is teljesületlenek maradnak. Úgy áll a világgal szemben, mint egy védtelen kis bogárka. Ő az, aki állandóan ügyetlenül közlekedik, felírja a rendőr, leszidja a sofőr, őt lökik félre az autóbusz- és villamosmegállóknál; munkahelyén felettesei megalázzák, szerelmese is elhagyja. Mindezeken túl pedig fél az atomháború szörnyű kilátásától. Nem csodálható tehát, ha ez a mindenből kiábrándult, mindenben csalódott ember drámai elhatározással búcsút mond az atomkorszaknak, olyan módon, ami őt magát is meglepi. De még meglepőbb számára az a felfedezés, hogy a legképtelenebb körülmények között is megőrzi eredeti kabóczai tudatát, s nincs az a nagy jelentőségű és bonyolult történelmi helyzet, amelyet ne mint a XX. század Kabócza Lajosa élne át. Ez sok nehézséget okoz ugyan neki elképesztő kalandjai során, viszont hozzásegíti a helyes magatartás kialakításához. A nagy fontosságú felfedezés egy kissé későn (vagy korán?) következik be, de Kabócza nem türelmetlen. "Néhány milliárd év nem a világ! Ezt már féllábon is kibírja!" Feleki László új regényét legtalálóbban fantasztikus szatírának nevezhetjük; témája mai, de egyúttal tegnapi és tegnapelőtti is; történelmi és történelem előtti, szereplői élők, holtak és képzeltek. Stílusa, amellett hogy értekező és tudományos - Feleki sajátos filozófikus írói alkata itt is erőteljesen megnyilatkozik -, rendkívül érzékletes. Az írótól távol áll, hogy regényében humorosan ábrázolja az életet, viszont felfedezi az életben azt a humort, amely elsősorban az ellentétekben nyer kifejezést, s az élet jelentős kérdéseire igyekszik választ találni Szókratész és mások segítségével.

György Spiró - Exposición ​de primavera
Un ​matrimonio húngaro, él ingeniero en una fábrica, ella empleada en el museo de la ciudad, presencia la revolución húngara de 1956. Él vive paralizado por el miedo a que le consideren sospechoso de participar en la sublevación, mientras ella asiste atónita al rechazo que el Partido muestra hacia la Exposición de Primavera, en la que ha intervenido, por no concordar con sus directrices. Un fresco vigoroso y lleno de humor que retrata magistralmente el ambiente de terror y degradación humana que experimentó la ciudad de Budapest bajo el dominio soviético. La última novela de uno de los escritores más prestigiosos y leídos de Hungría, galardonado con los premios Kossúth, Milán Füst, Premio Literario de Europa Central «Angelus», y Artisjus.

Edith Kneifl - Szép ​kastélyban szép halottak
Bécs, ​1898. A császárváros még fel sem ocsúdott Erzsébet császárné, a legendás Sissi meggyilkolásának sokkjából, amikor kegyetlen gyilkosságsorozat veszi kezdetét Schönbrunnban, a császári család nyári rezidenciáján. Az áldozatok gyönyörű fiatal nemes hölgyek, akiknek közös vonása, hogy meglehetősen szabados életet éltek, megjelenésükben pedig mindannyian feltűnően hasonlítottak az elhunyt császárnéra. Gustav von Karoly, a fess fiatal magánnyomozó - egy magyar gróf és egy bécsi operett-primadonna szerelemgyermeke - az udvar által béklyóba kötött rendőrség helyett ered a máris "Bécsi Hasfelmetszőnek" elkeresztelt gyilkos nyomába.

Eduardo Galeano - Días ​y noches de amor y de guerra
“Inesperado ​arte del horror.” José María Valverde, Camp de l’Arpa, España “Uno de los libros más conmovedores que he leído.” Marco Antonio Campos, Proceso, México “Una escritura única y absolutamente esencial comprender América Latina.” S. R. Wilson, Journal of Spanish Studies, EEUU “Aquí hay mucho y sincero dolor, pero también suficiente humor y poesía como para levantar el ánimo más bajoneado.” Milton Hatoum, Isto é, Brasil

Iny Lorentz - Der ​rote Himmel
Es ​ist das Jahr 1860. Die Situation im Süden der USA ist bis zum Äußersten angespannt. Der Riss, der durch das Land geht, macht auch vor Walther Fitchners Familie nicht halt: Sein Sohn Waldemar ist wie sein Vater ein entschiedener Anhänger der Union, während sein älterer Bruder Joseph sich mehr als Texaner fühlt, auch wenn er persönlich die Sklaverei ablehnt. Walther Fitchner wird mit seinen fast 60 Jahren von einem weitaus jüngeren politischen Gegner zum Duell gefordert - und geht als Sieger daraus hervor. Doch er muss die Stadt verlassen, bis sich die Wogen wieder geglättet haben. Kurz darauf will man seinen Besitz enteignen, daher bleibt ihm nichts anderes übrig, als den Eid auf die neugegründeten Konföderierten Staaten von Amerika abzulegen. Doch damit ist die Gefahr für Walther und seine Familie noch nicht gebannt …

Bernard Cornwell - Der ​Wanderer
Tödlicher ​Kampf um den Heiligen Gral. Mitten im Hundertjährigen Krieg erhält Thomas von Hookton einen Auftrag vom englischen König: Er soll den Heiligen Gral suchen. Der letzte Besitzer war angeblich sein Vater - das Geheimnis um die Reliquie ist auch das seiner eigenen Familie. Die Suche führt Thomas durch Schlachten und Kriegsgetümmel, bis er erneut auf seinen Erzfeind trifft, den schwarzen Ritter. Der Kampf kann beginnen ..

Szabó Pál - A ​nagy temető / Ahogy lehet
A ​kötet Szabó Pál két történelmi regényét tartalmazza. A nagy temető Dózsa György parasztfelkelésének villámló korszakát idézi fel nagy megjelenítő erővel. Az író határozott és szuggesztív képekkel ábrázolja a parasztfelkelést megelőző közállapotokat, az adókkal megnyomorított jobbágyság iszonyú kiszolgáltatottságát s az erdélyi Dózsa György konok küzdelmét a megzsarolt nép védelmében. A parasztháború nagy igazságtétele után az urak szörnyű bosszúja következik, a nép azonban erre sem törik meg, a zsarátnok elevenen izzik a hamu alatt s bármikor fellobbanhat. A másik regény, az Ahogy lehet a török hódoltság korába, a XVI. század végének magyar történelmébe vezeti az olvasót. Egy sárréti falu életén keresztül ismertet meg a magára maradt parasztság életével és küzdelmével. Szabó Pál tökléletesen ismeri a hajdani Sárrét világát, a rétségi emberek, pásztorok és szabadhajdúk életét, s egykori katonaélet formáit, s minden bajt és kínt, amellyel a fenyegető kor a föld népét sújtotta. A fegyverek és vallások csatái között azonban elnémíthatatlanul zeng az élet is, a szerelem és a munka, Szabó Pál elbeszélő művészetének vonzó és feloldó lírájában. Mindkét regény tulajdonképpeni hőse a nép, mely nem irányítója, legfeljebb elszenvedője az országos politikának, s a két birodalom határmezsgyéjén ravaszsággal, fegyverrel, szívjósággal védi önmagát s önmagában a jövőt.

Harry Sidebottom - A ​Kaukázus kapuja
Kr. ​u. 262. Az imperiumot káoszba taszította a trónért folytatott küzdelem. Ephesust, Ázsia metropoliszát porig rombolta egy hatalmas földrengés. A város polgárai félelemben élnek, ahogy a csőcselék átveszi az uralmat, és vérgőzös őrjöngéssel áll bosszút az isteneken a csapásért, amit rájuk mértek. Ám északról még nagyobb veszély fenyegeti a birodalmat. A barbár gót törzsek Ephesus felé hajóznak, hogy kifosszák a várost. Csak Ballista, Róma harcosa ismeri a harcmodorukat, csak ő állíthatja meg őket. A gótok vérszomja és rombolásvágya határtalan, és Ballista hamarosan halálos harcba bonyolódik az ellenséggel, aki arra esküdött fel, hogy elpusztítsa őt és az imperiumot - bármi áron.

Alison Weir - The ​Chateau of Briis: A Lesson in Love
The ​Chateau of Briis: A Lesson in Love by historian Alison Weir is an e-short and companion piece to the Sunday Times bestseller Anne Boleyn: A King's Obsession, the second novel in the spellbinding series about Henry VIII's queens. 'May I have the pleasure of your hand in the dance, mademoiselle?' 1515 - Dressed in wine-coloured satin, with her dark hair worn loose, a young Anne Boleyn attends a great ball at the French court. The palace is exquisitely decorated for the occasion, and the hall is full with lords and ladies - the dancing has begun. Anne adores watching the game of courtly love play out before her eyes, though she is not expecting to be thrown into it herself. But moments later, a charming young man named Philippe du Moulin approaches to ask for her hand in the dance. And before she can resist, so begins Anne's first lesson in love. Includes the first chapters of Anne Boleyn: A King's Obsession and Jane Seymour: The Haunted Queen.

Yasmina Khadra - The ​Swallows of Kabul
Set ​in Kabul under the rule of the Taliban, this extraordinary novel takes readers into the lives of two couples: Mohsen, who comes from a family of wealthy shopkeepers whom the Taliban has destroyed; Zunaira, his wife, exceedingly beautiful, who was once a brilliant teacher and is now no longer allowed to leave her home without an escort or covering her face. Intersecting their world is Atiq, a prison keeper, a man who has sincerely adopted the Taliban ideology and struggles to keep his faith, and his wife, Musarrat, who once rescued Atiq and is now dying of sickness and despair. Desperate, exhausted Mohsen wanders through Kabul when he is surrounded by a crowd about to stone an adulterous woman. Numbed by the hysterical atmosphere and drawn into their rage, he too throws stones at the face of the condemned woman buried up to her waist. With this gesture the lives of all four protagonists move toward their destinies. The Swallows of Kabul is a dazzling novel written with compassion and exquisite detail by one of the most lucid writers about the mentality of Islamic fundamentalists and the complexities of the Muslim world. Yasmina Khadra brings readers into the hot, dusty streets of Kabul and offers them an unflinching but compassionate insight into a society that violence and hypocrisy have brought to the edge of despair.

Ijjas Antal - Mirandola ​fordulása
Mindvégig ​sűrű a regény atmoszférája Mirandola grófja körül, akit bizonyos tételei miatt kitagad az egyház, majd két év múlva visszaölel. Az egész történésen átvonul Madonna Agatha poétikusan, mélységes lírával megrajzolt alakja, az asszonyé, akinek arcvonásai közül "hósápadt sugárzás" tört elő.

Rosemary Sullivan - Sztálin ​lánya
Az ​1926-ban született Szvetlana Allilujeva a Kreml kis hercegnőjeként, szerető nagycsaládban élte végig röpke gyermekkorát, miközben apja korlátlan hatalomra tett szert a világ első kommunista államában. Nyolcvanöt évvel később magányosan és szegényen halt meg az amerikai Wisconsin államban, Lana Peters néven. Idillinek látszó gyermekkorában Szvetlana sokáig mit sem tudott az apja által irányított tömeggyilkosságokról, az éhínségekről, de a tragédiák őt sem kerülték el. Elveszített szinte mindenkit, akit szeretett, az anyját is, aki öngyilkosságot követett el. Első nagy szerelmét Szibériába száműzték. Szvetlana csak apja halála után fogta fel igazán, hogy mindenre ő adott parancsot, minden halál, minden gyilkosság, minden száműzetés mögött ő állt: Sztálin, az egykor imádott apa, akinek az egész világon a kis gazdasszonyaként csak a lánya adhatott parancsokat. A Kreml nem akarta elereszteni, de Szvetlana a szabadságot választotta: a hidegháború legsötétebb éveiben, az egész világot megdöbbentve, az Egyesült Államokba emigrált. És kiderült, hogy erős akaratú, tehetséges, mélyen érző ember, aki leginkább az igazi, nagy szerelemre vágyik. S aki iszonyatosan megküzdött azért, hogy kiszabadulhasson apja árnyékából, és élhesse a saját életét, amihez mindenkinek joga van: még a legkegyetlenebb diktátor lányának is.

John Irving - Setting ​Free the Bears
It ​is 1967 and two Viennese university students want to liberate the Vienna Zoo, as was done after World War II. But their good intentions have both comic and gruesome consequences, in this first novel written by a twenty-five year old John Irving, already a master storyteller.

Hunyady József - Hollós ​vitéz
Fél ​évezred feledtető homálya takarja előlünk legendás hírű alakját. Ellenségei között ˝Hadak Villáma˝, ˝Egyetlen Félelemünk˝, ˝Föld Rettenete˝ volt a neve. Katonái, akik száz csatában elkísérték, János apánknak hívták. A törököktől sanyargatott déli népek ajkán mondák keringtek hőstetteiről. Őrá emlékeztet az egész világon zengő déli harangszó. Neki, Hunyadi Jánosnak, minden idők egyik legnagyobb magyar hadvezérének kíván emléket állítani ez a könyv is. Írója a katona Hunyadi János alakját keltette életre, aki egész életét arra áldozta, hogy elhárítsa a Magyarországot fenyegető török hódítás veszedelmét. A ˝Hollós vitéz˝ színes, mozgalmas képet fest a XV. századi Magyarország életéről. Hatalmas forgatagban örvénylenek lapjain az életre-halálra menő nagy csaták, kudarcok, diadalok. Szereplői a kor emberei: feudális főurak, főpapok, köznemesek, szegény jobbágynépek. Közülük nem egyet - Cillei Ulrik, Cezarini, Kapisztrán, stb. - már név szerint ismer az olvasó. Ott láthatjuk mellettük a névtelenek sokezres tömegét, akikről nem beszéltek ugyan a krónikák, mégis ők lendítették előre a század történelmét. Róluk, a névtelenekről is szól ez a könyv, amelynek robbanásig feszült légköre, izgalmas, meseszövése, színes nyelvezete, a benne ábrázolt szép, tiszta szerelem megrázó története bizonyára elnyeri az Olvasó tetszését.

Noël Barber - Tanamera ​(angol)
The ​story of two lovers and two great dynasties - one British, the other Chinese - of the society that separated them and the passion that bound them.

Velma Wallis - Two ​Old Women - An Alaska Legend of Betrayal, Courage and Survival
An ​Athabascan Indian of Alaska's Yukon flats, author Velma Wallis retells a classic legend wherein two old women are abandoned by their tribe during a brutal winter famine and must survive on their own or die trying. A wise and simple story now in paperback. Winner of a 1993 Western State Book Award.

Wendy Holden - Túlélőnek ​születtünk
Annak ​hetvenedik évfordulóján, hogy amerikai katonák felszabadították Mauthausent, a neves írónő, Wendy Holden f felidézi három gyermek megrázó és rendkívüli történetét, akiket összeköt édesanyáik hihetetlen – ám sikeres – harca a túlélésért. A II. világháború idején Rachelt Auschwitzba küldik, de nem tudja, hogy a férjét lelőtték. Priska és párja együtt utaznak oda, de azonnal szétválasztják őket. A szintén Auschwitzba került Anka hiába reméli, hogy újra látja a férjét. Miután családjuk többi tagja gázkamrában lelte halálát, a három fiatalasszony eltökéli, hogy ragaszkodnak ahhoz, ami megmaradt nekik: életükhöz és születendő gyermekükhöz. Miután eltitkolták állapotukat a hírhedt náci orvos, Josef Mengele elől, dolgoztatják és majdnem halálra éheztetik őket. Mindennapos rettegésben élnek, hogy állapotukat felfedezi az SS. 1945 áprilisában, miközben közelednek a szövetségesek, Priska megszüli a gyermekét. Ezután a kisbabájával, valamint Rachellel, Ankával és a többi fogollyal együtt a mauthauseni koncentrációs táborba küldik egy pokoli tizenhét napos vonatozással. Rachel a vonaton szül, Anka pedig a tábor kapuinál. Mindannyian azt hiszik, hogy meg fognak halni, de aztán csoda történik…

Urbánszki László - A ​nemzetségfő
914-et ​írunk. Agacs százados elégedett a világgal. Vagyont, hatalmat szerzett, rá kell azonban jönnie, hogy ott, ahová emelkedett, nagyon erős ragadozók küzdenek egymással. Hatalmas ellenségeket szerez, és mindent elveszít, ha nem tesz valamit. Új uralkodója van a Keleti Frank Királyságnak, Konrád, akinek trónra lépése után háborúk törnek ki a germán törzsek között. A király elveszíti Lotaringiát, majd véres határvitába keveredik a szászokkal. A zűrzavart kihasználva fellázadnak a svábok, és Arnulf, bajor herceg is harcot indít a független királyságáért. Tarkacsu nagyfejedelem, a kiváló politikus követek útján próbál szövetséget kötni, de egyben éket is verni a hercegségek és Konrád király közé. Ötven lovasíjász élén Arnulfhoz küldi Agacsot és Kadosát. Bizánci zsoldosnak álcázva, harcban kell bizonyítaniuk a mogyeri harcosok értékét, hogy meggyőzzék a herceget a szövetség hasznosságáról. A csavaros eszű Agacs természetesen ennél jóval többet tesz. Életveszélyes játszmába kezd Arnulf herceggel és a sváb hercegségre törekvő Erchanger palotagróffal.

Marcellus Mihály - Isten ​lehettél volna
PANNONIA ​ROMANUM Kr. u. száznyolcvan. Marcus Aurelius császár halott. Fiát és örökösét, Commodust, mindeddig léha és kicsapongó ifjúnak ismerte meg a császári család és közvetlen környezete. Úgy tűnik azonban, a gyász és atyja szellemi öröksége mélyreható változást indított el a trónörökösben: nyilvánosan felvállalja Marcus Aurelius politikájának folytatását, és megfogadja, hogy egyetlen utolsó hadjárattal végleg térdre kényszeríti a Danuvius északi partján mozgolódó germán törzseket. Marcus Aurelius győzelme a markomannok fölött ugyanis nem hozott végső fegyvernyugvást: a kisebb-nagyobb barbár népcsoportok úgy vélik, római legiók elfáradtak a legutóbbi hadjáratban és a császár halála után megingott a moráljuk. Ez alkalommal a bur törzset vezető ifjú és vérszomjas ikerpár, Herlend és Hullgers lép szövetségre a quad Gulldrastiggal, és indít meglepetésszerű támadást Laugaricio (a mai Trencsén) erődje ellen. A védők közül mindössze egyetlen római éli túl a bosszúszomjas barbárok vérengzését… Commodus császár fogadalmához híven sereget vezet a germánok ellen, ám az első csatában majdnem elesik. A kudarc a legrosszabbat hozza ki ingatag jelleméből, és a múltjából felbukkanó rossz szellemek hathatós segítségével egyre inkább eltávolodik Marcus Aurelius örökségétől, és az egyik legszélsőségesebb jellemű római császárrá válik… Marcellus Mihály új regénye Commodus uralkodásának első két évét dolgozza fel. Az olvasmányos, fordulatokban és feszültségben gazdag történet kiváló, részletekben gazdag betekintést nyújt a II. század végi Római Birodalom, a provinciák és az Örök Város mindennapi életébe és politikai cselszövéseibe egyaránt.

György Spiró - Captivity
A ​literary sensation in Hungary, György Spiró’s Captivity is both a highly sophisticated historical novel and a gripping page-turner. Set in the tumultuous first century A.D., between the year of Christ’s death and the outbreak of the Jewish War, Captivity recounts the adventures of the feeble-bodied, bookish Uri, a young Roman Jew. Frustrated with his hapless son, Uri’s father sends the young man to the Holy Land to regain the family’s prestige. In Jerusalem, Uri is imprisoned by Herod and meets two thieves and (perhaps) Jesus before their crucifixion. Later, in cosmopolitan Alexandria, he undergoes a scholarly and sexual awakening—but must also escape a pogrom. Returning to Rome at last, he finds an entirely unexpected inheritance. Equal parts Homeric epic, brilliantly researched Jewish history, and picaresque adventure, Captivity is a dramatic tale of family, fate, and fortitude. In its weak-yet-valiant hero, fans will be reminded of Robert Graves’ classics of Ancient Rome, I, Claudius and Claudius the God.

Juliette Benzoni - A ​vörös liliomos tőr
Az ​árva, kolostorban nevelkedett Lorenza hatalmas vagyon örököse, ráadásul Medici Mária francia királyné unokahúga és keresztlánya. Esküvőjére készülődik éppen, de a menyegző előestéjén vőlegényét megölik, és a merénylő üzenetet hagy számára: így jár mindenki, aki őt feleségül akarja venni. Lorenza nem tér vissza a kolostorba, elfogadja a királyné meghívását. Mária arra kéri, segítse neki elnyerni férje, a csapodár IV. Henrik barátja és tanácsadója kegyeit, s legyen Hector de Sarrance márki fia, Antoine felesége. A fiú szíve már foglalt, ám amikor az udvarban bemutatják egymásnak a két fiatalt, Antoine azonnal beleszeret Lorenzába. Ekkor átszakad a szenvedélyek gátja, és az intrikák, cselszövések, gyilkosságok sorozata mindent megváltoztat. Juliette Benzoni a tőle megszokott fordulatossággal kelti életre a romantikus történet mögött feszülő és a 17. század elejének francia királyi udvarát ábrázoló történelmi freskót.

Cynthia Harrod-Eagles - The ​Founding
Set ​against the turbulent years of the Wars of the Roses, this book tells the story of the arranged marriage of Robert Morland and Eleanor, ward of the powerful Beaufort family. Robert adores her, but her secret passion is for Richard, Duke of York. (The first book in the Morland Dynasty series)

Kollekciók