Ajax-loader

'algoritmus' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Hornig Trapp Weltner - További ​tippek és trükkök a Commodore 64-eshez
A ​könyvben ismertetett kapcsolások, eljárások és programok nem tekinthetők szabadalmi oltalom alá eső ipari termékeknek. Ezek elsősorban amatőr és oktatási célokat szolgálnak. A szerzők rendkívül nagy gondot fordítottak a kapcsolások, műszaki adatok és programok helyességére, a részletek kidolgozása során többszöri ellenőrzést végeztek. Mindez azonban nem zárja ki az esetleges hibalehetőségeket. Az előforduló hibákért és az ebből adódó következményekért a DATA BECKER cég sem szavatosságot, sem jogi felelősséget nem vállal. Az esetlegesen előforduló hibák közlését a szerzők hálásan fogadják.

Katona Gyula Y. - Recski András - Szabó Csaba - Gráfelmélet, ​algoritmuselmélet és algebra
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gács Péter - Lovász László - Algoritmusok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Borgulya István - Evolúciós ​algoritmusok
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ivanyos Gábor - Szabó Réka - Rónyai Lajos - Algoritmusok
Az ​algoritmusokkal és adatszerkezetekkel kapcsolatos első ismeretek mára az informatika alapjainak nélkülözhetetlen részeivé váltak. Ilyen ismeretekre, készségekre mindenkinek szüksége van, aki komolyan foglalkozik programozással és programok tervezésével. Ennek megfelelően kialakult egy eléggé letisztult törzsanyag, amit világszerte oktatnak a számítástechnikai, informatikai képzést nyújtó egyetemi szakokon. Elsődleges célja ennek az anyagnak a feldolgozása. A fontosabb témák a következők: rendezés, keresés, információtömörítés, gráfalgoritmusok, a kiszámíthatóság alapfogalmai, nevezetes bonyolultsági osztályok (P, NP) és algoritmus-tervezési módszerek. A bemutatott algoritmusok tárgyalását példák és feladatok teszik teljessé. A könyv szerzői évek óta tanítanak algoritmikus témájú egyetemi tárgyakat a Budapesti Műszaki Egyetemen és az Eötvös Lorád Tudomány Egyetemen.

Benkő Tiborné - Benkő László - Gyenes Károly - Komócsin Zoltán - Objektum-orientált ​programozás Turbo Pascal nyelven 7.0
A ​Turbo Pascal nyelv (5.0, 5.5, 6.0, 7.0) elsajátításához nyújt a könyv és lemezmelléklete segítséget. A könyv először lépésről-lépésre ismertet meg a Turbo Pascal nyelv alapjaival. A magyarázatokat ábrák és példák teszik szemléletessé. A további fejezetek a moduláris programépítés, a fájlkezelés és a memóriahasználat fogásait, a szöveges és a grafikus képernyő kezelését, a Turbo Pascal 7.0 szabványos moduljait mutatják be. Újdonság az objektum-orientált programozás titkait feltáró fejezet. Tankönyvként - közép- és felsőoktatási intézmények már használják...

Thomas H. Cormen - Charles E. Leiserson - Ronald L. Rivest - Algoritmusok
A ​Műszaki Könyvkiadó Algoritmusok című könyve átfogóan és közérthetően ismerteti az alapvető algoritmusokat és azok elemzését. A hagyományos témakörök mellett olyan modernekkel is foglalkozik, mint az amortizációs elemzés és a párhuzamos algoritmusok. A matematikai elemzések igényesek és részletesek, mégis érthetőek az olvasók széles köre számára. A fejezetek felépítése fokozatos: az egyszerűbb ismeretekkel kezdődnek és a nehezebb anyagrészekkel fejeződnek be. Minden fejezet önálló, egyéni tanulásra is alkalmas. Az algoritmusok szöveges ismertetése mellett a FORTRAN, C vagy Pascal nyelvek ismerői számára könnyen érthető pszeudokódjuk is megtalálható. Nagyszámú példa, ábra, gyakorlat és viszonylag nehezebb feladat is segíti a témakör matematikai és technikai részleteinek alapos megismerését. A szerzők az informatika oktatásának és kutatásának egyik legnagyobb centrumában, a Massachusetts Institute of Technology Elektromérnöki és Számítástudományi Karán, illetve Számítástudományi Laboratóriumában dolgoznak.

Donald E. Knuth - A ​számítógép-programozás művészete 1.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rozgonyi-Borus Ferenc - RAM-ba ​zárt világ
Év ​informatika tankönyve `95 Az informatika tankönyvcsaládhoz kapcsolódó RAM-ba zárt világ című számítástechnikai segédkönyv középiskolás szinten, illetve az egyéni tanulásra is alkalmas módon foglalja össze azokat a számítástechnikai ismereteket, amelyek szoftververzióktól függetlenül nélkülözhetetlenek különböző alkalmazások használatához.

Bajalinov Erik - Imreh Balázs - Operációkutatás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dusza Árpád - Algoritmusok ​Pascal nyelven
Dusza ​Árpád előző, "Turbo Pascal 6.0 az alapoktól" című könyvében a programnyelv lehetőségeit mutatta be példaprogramok segítségével. Az újabb könyvében az elemi algoritmusokon, az egyszerű adatszerkezeteken van a hangsúly. Ez az, amit tudni kell az érettségin. A könyvben található érettségi feladatok megoldásaiból azt látjuk, hogy az adatszerkezet jó megválasztásával, az elemi algoritmusok és néhány Pascal utasítás ismeretében már meg lehet oldani egy érettségi feladatot. Rövid programokkal, magyarázatokkal tisztázza a könyv a fogalmakat, mutat be programozási fogásokat, alkalmazásokat. Más programozási nyelvet tanulók, tanítók számára is hasznos lehet a könyv. A könyv használatához a http://progtan.hu címen kaphatunk segítséget, ahol feladatokat, algoritmusokat, programokat is találhatunk. Az érettségi feladatok megoldását Pascal, valamint C és Visual Basic nyelven is közzé kívánja tenni a szerző.

Donald E. Knuth - A ​számítógép-programozás művészete - MMIX RISC számítógép az új évezrednek
Ez ​a füzet A számítógép-programozás művészete című monográfia Alapvető algoritmusok című első kötete harmadik kiadását frissíti, és majd a kötet negyedik kiadásának lesz a része. Ez a rész bemutatja a programozóknak a régóta várt MMIX-et, amely egy RISC-alapú számítógép, és a korábban használt MIX gépet váltja fel, továbbá ismerteti az MMIX assembly nyelvet. A könyv új anyagot tartalmaz a szubrutinokról, a korutinokról és az interpretív rutinokról is.

Imreh Balázs - Imreh Csanád - Kombinatorikus ​optimalizálás
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

B. A. Trahtenbrot - Algoritmusok ​és absztrakt automaták
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Christopher Steiner - Automate ​This
The ​rousing story of the last gasp of human agency and how today’s best and brightest minds are endeavoring to put an end to it. It used to be that to diagnose an illness, interpret legal documents, analyze foreign policy, or write a newspaper article you needed a human being with specific skills - and maybe an advanced degree or two. These days, high-level tasks are increasingly being handled by algorithms that can do precise work not only with speed but also with nuance. These “bots” started with human programming and logic, but now their reach extends beyond what their creators ever expected. In this fascinating, frightening book, Christopher Steiner tells the story of how algorithms took over - and shows why the “bot revolution” is about to spill into every aspect of our lives, often silently, without our knowledge. The May 2010 “Flash Crash” exposed Wall Street’s reliance on trading bots to the tune of a 998-point market drop and $1 trillion in vanished market value. But that was just the beginning. In Automate This, we meet bots that are driving cars, penning haiku, and writing music mistaken for Bach’s. They listen in on our customer service calls and figure out what Iran would do in the event of a nuclear standoff. There are algorithms that can pick out the most cohesive crew of astronauts for a space mission or identify the next Jeremy Lin. Some can even ingest statistics from baseball games and spit out pitch-perfect sports journalism indistinguishable from that produced by humans. The interaction of man and machine can make our lives easier. But what will the world look like when algorithms control our hospitals, our roads, our culture, and our national security? What hap­pens to businesses when we automate judgment and eliminate human instinct? And what role will be left for doctors, lawyers, writers, truck drivers, and many others? Who knows - maybe there’s a bot learning to do your job this minute.

Donald E. Knuth - The ​Art of Computer Programming - Fundamental Algorithms
The ​bible of programming theory and practice is being updated for the first time in more than 20 years. The book is concerned with information structures--the representation of information within a computer, the structural interrelations between data elements and how to work with them efficiently, and applications to simulation, numerical methods and software design.

Donald E. Knuth - The ​Art of Computer Programming - Sorting and Searching
The ​first revision of this third volume is the most comprehensive survey of classical computer techniques for sorting and searching. It extends the treatment of data structures in Volume 1 to consider both large and small databases and internal and external memories. The book contains a selection of carefully checked computer methods, with a quantitative analysis of their efficiency. Outstanding features of the second edition include a revised section on optimum sorting and new discussions of the theory of permutations and of universal hashing.

Robert Sedgewick - Algorithms ​in C
This ​new version of the best-selling book, Algorithms, Second Edition, provides a comprehensive collection of algorithms implemented in C. A variety of algorithms are described in each of the following areas: sorting, searching, string-processing, geometric, graph, and mathematical algorithms. These algorithms are expressed in terms of concise implementations in C, so that readers can both appreciate their fundamental properties and test them on real applications. The treatment of analysis of algorithms is carefully developed. When appropriate, analytic results are discussed to illustratewhy certain algorithms are preferred, and in some cases, the relationship of the practical algorithms being discussed to purely theoretical results is also described. It features hundreds of detailed, innovative figures clearly demonstrate how important algorithms work. Throughout the book, properties sections encapsulate specific information on the performance characteristics of algorithms. Six chapters present fundamental concepts, including a brief introduction to data structures. Algorithms in C provides readers with the tools to confidently implement, run, and debug useful algorithms.

Covers_305815
2

Ismeretlen szerző - Informatikai ​algoritmusok 1-2.
Az ​Informatikai algoritmusok két kötetből áll. Minkét kötet hat részre tagolódik. Az első kötet 17 fejezetet tartalmaz. A könyvben ismertetett algoritmusok megértését 247 ábra, 157 pszeudokód és 133 példa, az önálló tanulást 269 gyakorlat és 66 feladat segíti. Az irodalomjegyzék több mint 500 hivatkozást tartalmaz, amelyek - a külföldi szakirodalom mellett - igyekeznek az adott témakörök teljes magyar nyelvű szakirodalmát is tükrözni.

Donald E. Knuth - A ​számítógép-programozás művészete 2.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Donald E. Knuth - A ​számítógép-programozás művészete - Permutációk és n-esek előállítása
A ​sorozat ezen része annak ismertetésével kezdődik, hogyan állítható elő minden lehetőség. A szerző elemzi az összes n-es előállítását, majd a módszereket kiterjeszti minden permutáció generálására. Ezek az algoritmusok természetes alapot szolgáltatnak a kombinatorikus matematika kulcsgondolatainak bevezetéséhez és kutatásához. Ebben és a többi részben Knuth fontos elméleteket magyaráz meg a kapcsolódó játékok és rejtvények elemzésével.

Donald E. Knuth - A ​számítógép-programozás művészete 3.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Donald E. Knuth - A ​számítógép-programozás művészete - Fák előállítása - Kombinatorikus előállítások története
Ez ​a rész az összes fa előállítását mutatja be, egy alapvető területet. Miközben részletesen elemzi ezt a jól ismert területet, Knuth 124 új gyakorlatot is közread és folytatja a programozás szilárd alapjainak lerakását. Ez a rész a kombinatorikai előállítások történetét is bemutatja. Sok évszázadot, a világ különböző részeit átfogva Knuth minden programozásban jártas olvasó számára érdekfeszítő és mesterségéhez kapcsolódó történeteket mesél, köztük olyanokat is, amelyekről az olvasók még sohasem hallottak. A történetek közé ékelve két olyan problémát is bemutat, amit eddig senkinek sem sikerült megoldania.

Thomas H. Cormen - Charles E. Leiserson - Ronald L. Rivest - Clifford Stein - Introduction ​to Algorithms
There ​are books on algorithms that are rigorous but incomplete and others that cover masses of material but lack rigor. Introduction to Algorithms combines rigor and comprehensiveness. The book covers a broad range of algorithms in depth, yet makes their design and analysis accessible to all levels of readers. Each chapter is relatively self-contained and can be used as a unit of study. The algorithms are described in English and in a pseudocode designed to be readable by anyone who has done a little programming. The explanations have been kept elementary without sacrificing depth of coverage or mathematical rigor.

Donald E. Knuth - The ​Art of Computer Programming - Seminumerical Algorithms
The ​second volume offers a complete introduction to the field of seminumerical algorithms, with separate chapters on random numbers and arithmetic. The book summarizes the major paradigms and basic theory of such algorithms, thereby providing a comprehensive interface between computer programming and numerical analysis. Particularly noteworthy in this third edition is Knuth's new treatment of random number generators, and his discussion of calculations with formal power series.

David Harel - Yishai Feldman - Algorithmics
The ​best selling 'Algorithmics' presents the most important, concepts, methods and results that are fundamental to the science of computing. It starts by introducing the basic ideas of algorithms, including their structures and methods of data manipulation. It then goes on to demonstrate how to design accurate and efficient algorithms, and discusses their inherent limitations. As the author himself says in the preface to the book; 'This book attempts to present a readable account of some of the most important and basic topics of computer science, stressing the fundamental and robust nature of the science in a form that is virtually independent of the details of specific computers, languages and formalisms'.

Ismeretlen szerző - Tudomány ​és technika & Commodore 64
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók