Ajax-loader

Saláta / #327

Bónizs Róbert: Szent László íja - beszélgetés és szerzői rukk

Bonizs_robert

Nemrégiben új könyv jelent meg a könyvpiacon Bónizs Róbert tollából, Szent László íja címmel. A könyv a Gold Book Kiadó gondozásában került a polcokra, a szerzői rukkra bocsátott példány is a kiadónak köszönhető.

Emlékszem arra, amikor Bónizs Róbert első könyvét megvásároltam. Nem tudtam, hogy létezik az író, csak valami történelmi regényt szerettem volna, de semmi ötletem sem volt. Tétován billentyűzgettem kedvenc online könyvrendelőm oldalán, sorra ütögettem be címszavakat, amelyre – többek között – kidobta Bónizs Róbert A kőfaragó című könyvét. Aha, ez nem lehet rossz, nézzük csak! A kötet hazaért, szépen feltettem a polcra, hogy majd. Majd elolvasom, ha hangulatom támad rá. Jó fél év is eltelt, amikor leemeltem a többi könyv közül, hogy nini, terólad meg de elfelejtkeztem. Hamar elolvastam, mert humoros, pergő, kalandos, feszes cselekményvezetésű. Tetszett! Elajándékoztam egy kedves ismerősömnek, hogy kedvét lelhesse benne ő is. Az olvasásélmény után nem sokkal jelent meg az író második regénye, címe szerint Szent László íja, amely kezelhető az elsőnek folytatásaként, de önállóan is érthető kötet. A kőfaragó után nem volt kérdés, hogy ezt is elolvasom. És beszereztem újra az első könyvet a másodikkal egyetemben. Járok így néha…

Egy legendát jár körbe, egy rejtélyt, amely Szent László íjához kapcsolódik, és nagyon fontos tudást oszt meg a XIV. századi magyarokkal. A helyenként régi magyarok hiedelemvilágához kapcsolódó motívumokat is tartalmazó regény életszagú, hitelességben, korrajzban, férfias humorban bővelkedő történelmi kalandregény.

Kedves Bónizs Róbert! Gratulálok új könyve megjelenése alkalmából. Hogy érzi magát második regénye debütálásakor?

Köszönöm szépen, remekül, hisz a Szent László íja megjelenésével egy újabb álmom vált valóra. Nagy boldogság kézben tartani egy saját könyvet, latolgatni súlyát, belelapozni, érezni a nyomdafesték semmivel sem összehasonlítható illatát, hallani a papír zizegését.

Honnan származik a regény ötlete?

Kezembe akadt egy régi Kincses Kalendárium, melyben felkeltette érdeklődésemet a Szent László nyilaként is ismeretes gyógynövény (genciána) honi elnevezésének eredetéről szóló cikk. Következő lépésként elmélyedtem a László királyhoz kapcsolható legendákban – miközben szép lassan megszületett fejemben a regény történetének alapvetése.

Van-e igazságmagva a cselekménynek?

Egy valós eseménysorozatra épülő kitalált történetről van szó. Természetesen nem áll szándékomban megtéveszteni az olvasókat, így a könyv végére biggyesztett szerzői jegyzetből kiderül, hogy mely elemek a fantázia termékei, és mi az, ami teljes mértékben megfelel a históriumokban jegyzetteknek.

A regény helyszíneinek közelében él. Mennyire járta körbe a könyvben szereplő helyeket?

A legtöbb helyszínen már a könyv megírása előtt is jártam, de természetesen ahhoz, hogy a lehető leghitelesebb módon tudjam ábrázolni az adott környezetet, volt, amelyiket újra fel kellett keresnem. Persze ez egyáltalán nem esett nehezemre, ugyanis igencsak szeretek túrázni.

Mennyire ásta bele magát a korabeli írott emlékekbe? Gondolok itt a hétköznapi tevékenységek (főzés, ruházat, íjkészítés, tisztálkodás, stb.) leírására, amelyek élvezetessé és hitelessé teszik a történetét.

Törekszem arra, hogy valósághű környezetbe helyezzem főhőseimet. Egyrészt A kőfaragó című regényem előmunkálatai során elegendő háttéranyagot gyűjtöttem össze a köznapi tevékenységekről, úgyhogy máig van mihez hozzányúlnom, másrészt közel áll hozzám a hagyománytisztelet – íjászkodom is, mikor időm engedi -, ekképp akadnak korábbról eredeztethető alapismereteim a témában.

A moly.hu-n az előző könyvével kapcsolatban keletkezett kritikákban többen is zokon vették, hogy az olvasók töményen kapják arcukba a középkor kegyetlenkedésben gazdag mindenóráit (mellesleg ez a könyve sem mentes ezektől a realisztikus leírásoktól). Mit gondol erről?

Valóban akadt nem is egy olyan vélemény, hogy a regény némely jelenetei túlontúl „keményre” sikeredtek. Az emberek – jómagam is ideértvén – hajlamosak romantikus vágyakozással gondolni a lovagok korára, mely bizonyos szempontból tisztább, egyszerűbb, érthetőbb volt, mint csúf jelenünk, ám azt sem szabad elfeledni, hogy akkoriban az élet csekély értékkel bírt, az erőszak és a kegyetlenkedés gyakori eseménynek számított. Egyébiránt pedig a történet egyik figurája egy velejéig romlott, elvetemült őrült, szerintem nem lett volna életszerű, ha az ő cselekedeteit árnyalt finomkodással ábrázolom.

Napszendület, mesmeg, sírült bentébb, előrebakkant, barantázás és társai: ma már nem használt kifejezések, amelyeket nagy gyönyörűséggel olvastam. Ezek a szavak honnan származnak? Használják ezeket netán még a lakóhelyén is?

Anyai nagyapám kifogyhatatlan volt a regékből, mondákból, ekképp élőszóban mondott meséken cseperedtem fel. Az ő öröksége a használt nyelvezet, az ő szavaira, kifejezéseire ismerek rá soraimban, ám ez nem tudatos, egyszerűen így kívánkoznak ki belőlem a mondatok. Sajnos, manapság már nem hallani ilyesféle beszédet – egyedül hat esztendős lányom lep meg időnként egy-egy elméjében megragadt gyöngyszemmel.

Minden könyvben benne foglaltatik az író gondolkodásmódja is. Azt írja egy helyen: egy szabály sem jó betű szerint. Ez számomra a jó vezető jellemzőjét jelenti: ismerd az életviszonyok szabályozását, tartsd be, de tudd, hol hághatod át a nagyobb jó érdekében. Magánéletében milyen út vezetett ehhez a bölcsességhez?

Mindamellett, hogy az emberfia világlátását élettapasztalatok sora alakítja, az én esetemben az is erős befolyásoló tényező lehetett értékítéleteim kialakításában, hogy rengeteget olvastam. Hiszem és vallom: a könyvekből szerzett ismeretek, az olvasás közben megélt érzelmek olyan eszközt adtak, adnak nekem, mellyel így vagy úgy, de leküzdhetőek az Élet által elibém gördített akadályok.

Van-e új könyvterve?

A következő, egyelőre még cím nélküli regényem megírásának nagyjából harmadánál tartok, ami a tervek szerint egy sorozat első köteteként lát majd napvilágot. Maradok a XIV. században, de kilépek szűkebb pátriámból, továbbá a történet a tőlem szokottól nem pusztán heteket, hónapokat, hanem bő évtizedeket ölel majd fel.

Bónizs Róbert, köszönöm szépen a beszélgetést

Bónizs Róbert legújabb kötete a Gold Book Kiadó jóvoltából prerukkon, amelyre itt tudtok licitálni:

Bónizs Róbert kötetei a Rukkolán: http://www.rukkola.hu/szerzok/76502-bonizs_robert

Blog_logo