Ajax-loader

L. Ron Hubbard könyvei a rukkolán


Covers_49668
elérhető
3

L. Ron Hubbard - Rettegés
"L. ​Ron Hubbard Rettegés-e egyike azon kevés dermesztő könyveknek, amelyek valóban kiérdemlik az egyébként már annyira elcsépelt klasszikus jelzőt, melyet oly gyakran használnak úgymint "ez egy borzongató, szürrealista, fenyegető és rémítő klasszikus történet." Ha nem idegenkedik a dermesztő borzalmaktól - vagy az ennél is nagyobb szörnyűségektől -, és még nem olvasta a Rettegést, akkor feltétlenül pótolja ezt... Ez egyike a legeslegjobbaknak." (Stephen King) "Még mindig emlékszem, mennyire megrázott L. Ron Hubbard klasszikus regénye, a Rettegés, az egyik legszínesebb belső ábrázolással kigondolt horrortörténet." (Ramsey Campbell) "L. Ron Hubbard minden történetét imádom." (Isaac Asimov)

L. Ron Hubbard - A dianetika célja
Őrület, bűnözés és háború nélküli világ - ez a Dianetika célja. Évezredeken keresztül harcolt az ember azért, hogy meghódítsa az anyagi világot, de szinte semmit sem tudott a legfontosabb fegyveréről, a legértékesebb tulajdonáról, az emberi értelemről. A tudatlanságból eredő eme akadály ellenére haladt előre, de éppen emiatt magába gyűjtötte nemcsak az őrület és a betegségek hátrányait, de ami még fontosabb, azt a fenyegetettséget is, hogy egy modern háború által elpusztítja minden haladás eredményét. A Dianetika a gondolkodás tudománya. A Dianetika működési területe magában foglalja a gondolkodással kapcsolatos valamennyi fogalmat. Sokkal egyszerűbben, mint az ember feltételezné, maga az emberi tudás és értelem működése válik a Dianetikában a tudás fájává, amelyet bármely elfogadhatóan értelmes egyén tud használni.

L. Ron Hubbard - Szcientológia ​8-8008
A ​Szcientológia 8-8008 nem csupán egy szám a sok közül, hanem arra szolgál, hogy az egyén elméjébe véssen egy utat, amely által rehabilitálhatja önmagát, a képességeit, az etikáját és a céljait. L. Ron Hubbard

L. Ron Hubbard - Typewriter ​in the Sky
Lauded ​by authors and critics alike as a work of trend-setting importance in modern speculative fiction, Typewriter in the Sky is an extravaganza of vivid action/adventure and dazzling fantasy.Pianist Mike de Wolf suddenly finds himself the main character in a resounding adventure story of danger and derring-do on the buccaneering Spanish Main, being written by his friend, Horace Hackett. Hackett devises a story plot that casts Mike in the unwilling role of Miguel de Lobo, Lord High Admiral of the Spanish Fleet. Bewildered, embattled on every side, Mike-as-Miguel finds himself engulfed in bloody battles, caught up in an impossible romantic intrigue with a stunning English heiress and helpless to change a destiny being dictated unrelentingly by the elusive sound of a "Typewriter in the Sky". "An adventure story written in the great style adventures should be written in." --Clive Cussler "I particularly like Typewriter in the Sky because it was such a skillful parity of adventure fiction and was written with a great deal of lightness and touch. --James Gunn

L. Ron Hubbard - A ​megértés összetevői
A ​könyvesboltok különféle önfejlesztő könyveket tartalmazó polcai, a média és az önfejlesztő programok körutakon járó előadói mind számtalan megoldást ajánlanak az élet megértésének problémájára. Az emberek nehézségeinek vég nélküli áradata mégsem nyer megoldást. Ebben a füzetben L. Ron Hubbard mindezen "megoldásoknál" mélyebbre hatol, hogy alapvető tudást nyújtson arra vonatkozóan, valójában miből is tevődik össze a megértés. Mihez kezdhet ezzel a tudással? Azáltal, hogy tudja valójában mi is a megértés, megvannak az eszközei, hogy kezelje magát az életet. Ez azt jelenti, hogy megvannak az eszközei arra, hogy növelje megértését csaknem mindennel kapcsolatban - beleértve ebbe azokat az embereket, akiket ismer, és akikkel kapcsolatba kerül. Ez a tudás képessé teszi arra, hogy segítségére legyen másoknak, akiket félreértések, nézeteltérések és összetört kapcsolatok vagy más, az ember életét viszontagságok sorozatává tevő csapások kínoznak. Megismerkedik majd a megértés összetevőivel, azok egymás közötti összefüggéseivel és azzal, hogyan hoznak létre megértést ezek az összetevők. A füzet tartalmát képező alapismeretek tanulmányozása által nyert készségek birtokában képes lesz hozzásegíteni másokat embertársaik és az őket körülvevő világ újbóli megértéséhez. Bár annak a teljes technológiának, amelyet L. Ron Hubbard ebben a témakörben kifejlesztett, a jelen füzet csak töredékét tartalmazza, ez elegendő az ön életszemléletének megváltoztatásához. Ennek a technológiának a használata segíteni fogja önt abban, hogy az emberi tevékenységek bármely területén eredményekben gazdag legyen. Ha az ember problémáinak egyik forrása valóban a megértés hiánya, akkor képzelje csak el, micsoda lehetőségei lennének e nélkül az akadály nélkül! Emberek milliói, akik ezt a tudást alkalmazzák, olyan magasságokat érnek el, amelyekről egykor nem is álmodtak - és sikerrel segítenek másoknak is, hogy ugyanezt elérhessék.

L. Ron Hubbard - The ​Kingslayer
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

L. Ron Hubbard - Fényképész
Exponálástól ​az előhívásig - Ron a fényképészeti eljárás minden fázisát mesteri szinten elsajátította. Ismerd meg célját a fényképei mögött, valamint a stabil adatokat, amelyeket minden fényképész számára megfogalmazott.

L. Ron Hubbard - Tisztesség ​és becsület
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

L. Ron Hubbard - Egy ​arckép
Ez ​az L. Ron Hubbard sorozat mindent átfogó kivonatos műve, mely kiemeli mindazt, amit humanitáriusként, pedagógusként, adminisztrátorként, filozófusként és művészként elért. Tartalmazza még az egyetlen teljes időrendi áttekintést is az életéről és eredményeiről.

L. Ron Hubbard - Kommunikáció
Annyira ​vagy élő, amennyire vagy képeskommunikálni. A kommunikációs képességek alapvető fontosságúak minden olan területen, ahol emberek egymásra hatással vannak. Valójában, mindent összevéve és bármilyen szinten, a kommunikáció az egyetlen olyan tevékenység, amelyben minden ember osztozik. A kommunikálás képessége bármely törekvés sikeréhez létfontosságú. És ezért létfontosságú az L. Ron Hubbard által írt Kommunikáció című füzet abból a szempontból, hogy megértsd az életnek ezt a lényeges részét. Tanuld meg, miből áll a jó kommunikáció, és hogyan ismerd fel, ha az rossz, mik a kommunikáció alkotórészei, és hogyan használd fel őket, valamint hogy miért a több, nem pedig a kevesebb kommunikáció hoz az egyén számára nagyobb szabadságot. Ebben a füzetben számos gyakorlat van, melyek emelik az ember kommunikációs szintjét, és nagy gyakorlati hasznuk van az életben. Vedd meg a Kommunikáció című füzetet, és tegyél szert azokra az eszközökre, amiket arra használhatsz, hogy ismét élhess, és javíts az életen.

L. Ron Hubbard - Bevezetés ​a szcientológia etikába
A ​szcientológia áttörése az, hogy mi rendelkezünk az etika alaptechnológiájával. Az Ember most először képes megtanulni, hogy hogyan tegye be a saját etikáján és hogy hogyan tud visszakapaszkodni a lejtőn. Ez vadonatúj felfedezés. A Szcientológia előtt soha sehol nem történt meg. Fordulópontot jelez a filozófia történetében. Az egyén képes megtanulni ezt a technológiát, képes megtanulni az életére alkalmazni, és aztán a saját erejéből képes betenni a saját etikáját, megváltoztatni az állapotokat, és elindulni felfelé, a túlélés felé. L. Ron Hubbard

L. Ron Hubbard - A ​munka problémái
Életünk ​héttizedét munkával, egytizedét a családdal, egytizedét politikával, egytizedét pedig kikapcsolódással töltjük. Ezért ebben a könyvben azt találhatja meg, hogy hogyan alkalmazható a Szcientológia az élet e döntő fontosságú héttized része. A munka problémái tartalmazza azokat a meghatározó alapelveket és törvényeket, amelyek minden tevékenységre, a munka minden problémájára érvényesek. Mert itt találhatjuk meg azokat a felfedezéseket, amelyek napvilágra hozzák e problémák lényegét, és leírást adnak magának az életnek a felépítéséről. A könyvben részletesen kifejtett vívmányok közé tartoznak az alábbiak: - A zűrzavar anatómiája - és kezelése - A Stabil Adat Tétele - a munka és az élet legalapvetőbb törvénye - A Kontroll anatómiája, és annak módja, ahogyan a „rossz kontrollt” jóvá változtathatjuk - Az Élet mint Játszma anatómiája - és a szabályok, amelyek szerint játsszák - A Hatékonyság „titka” - Az élet legalapvetőbb elemei - az Affinitás, Realitás és Kommunikáció - Valamint a kimerültség legelemibb oka, azokkal az erőteljes Szcientológia eljárásokkal együtt, amelyek visszaadják a fiatalság energiáját Ebben a könyvben tehát nem csupán olyan technológiát találhat, amellyel stabilitást teremthet bármely munkahelyen, hanem azokat a varázslatos eljárásokat is, amelyekkel az élet egésze számára visszanyerhető az igazi öröm. Mert ez a Szcientológia.

L. Ron Hubbard - Tiszta ​test tiszta elme
Ez ​a könyv az L. Ron Hubbard által kifejlesztett Új élet detoxikációs programot átfogóan, annak minden részletére kiterjedően tartalmazza. A könyv elmagyarázza azokat a felfedezéseket, amelyek a program kifejlesztéséhez vezettek, és pontos leírást ad arról, hogy hogyan és miért működik a program. A teljes program elvégzéséhez szükséges összes adatot és technológiát megadja.

L. Ron Hubbard - A ​túlélés tudománya
Emberek ​éltek azért, hogy a masztodontól a mikrobáig az összes többi életformát meghódítsák. Emberek éltek, hogy falakat, utakat és piramisokat építsenek, amelyek évezredeken át dacoltak a természet erőivel. Emberek éltek, hogy olyan zenét írjanak, amely megörvendeztette az isteneket, és olyan verseket, amelyek az angyalokat sóhajtásra, az ördögöt pedig sírásra késztették. Itt az idő, hogy az Ember újra sikeres legyen, íme a szó, a technológia, a cél. A feladat adott, és így szól: TÚLÉLNI! L. Ron Hubbard

L. Ron Hubbard - Az ​elnyomás oka
Egy ​aberrált környezet üldözhet, zaklathat és befolyásolhat valakit addig, amíg maga is valóságnak nem véli az árnyakat. Ha egyszerűen utánuk nyúlna, rájönne, milyen átlátszóak és átjárhatóak.

L. Ron Hubbard - Végső ​elsötétítés
London, ​a háború a végéhez közeledik. Egy - még Hitler náci rezsimjénél is sötétebb - rosszindulatú erő átvette az uralmat Európa fölött és következtesen elpusztít minden ellenséget... Franciaország szívében, szörnyű megpróbáltatásokon keresztülment, öntörvényű katonák egy kis elit csapata minden ellenségen átküzdi magát egyetlen ember vezetésével, aki mindenféle harcmodorban magasan képzett, csatákban megkeményedett katonai stratéga - s csak így ismeri mindenki a Hadnagy... Felettesei utasítására vissza kell térnie csapatával a Brit Főparancsnokságra, mely egy óriási föld alatti erődítményben helyezkedik el, politikailag megfelelő törzstisztek irányítása alatt. A Hadnagy lelkiismerete őrlődik aközött, hogy a katonai szabályrendszernek engedelmeskedjen, vagy azt tegye, amit hazája érdekében helyesnek tart... Amikor elérkeznek az ellenük csatasorba állt Angliába, a Hadnagy és katonái igen heves csatában szembekerülnek a zsarnoki hatalom oldalán álló erőkkel, valamint egy technológiailag náluk sokkalta fejlettebb hatalommal is...

L. Ron Hubbard - Dave Wolverton - Egy ​igen különös utazás
"- ​Ez egy nagyon fontos küldetés! Denverben mindenki erre a dobozra vár. El kell vinnünk oda, méghozzá egyetlen zökkenés nélkül. Amint azt maga is észrevehette, a Szovjetunió széthullott, és most mindent eladnak. Ami ezekben a dobozokban van, mind egyenesen az orosz hadsereg kutatási és fejlesztési osztagától érkezett. Mi megvettük tőlük ezt a felszerelést, és most el kell juttatnunk Denverbe, ahol tesztelni fogják. De van egy kis problémánk... - Miért? Mit csinál ez a doboz? - Olyasvalamit, ami eltorzítja az időt. Van néhány matematikusunk Denverben, akik jobban el tudják magyarázni ezt, mint én...

L. Ron Hubbard - A ​megszállók terve
A ​kémirodalom eddigi történetében még nem született L. Ron Hubbard Földi küldetéséhez fogható kémtörténet és olyan kém se volt még megalkotva, aki felvehetné a versenyt a Királyi Űrszolgálat tisztjével, Jettero Heller harcmérnökkel. Heller a Voltár bolygó Állam-szövetségének Nagy Tanácsától kapta küldetését, melynek célja, megakadályozni, hogy a Föld elpusztítsa önmagát mielőtt a Voltár Flotta hódításai során elérne oda. A Birodalom álláspontja szerint a bolygó állomásul szolgálhat egy, a galaxis középpontja felé indított megszálló támadás esetén: ám az időrendi terv szerint még nem a Föld következik - számtalan más terület vár meghódításra, civilizálásra és rendezésre. Így a Földet, Heller "készlet-támaszponttá" kell hogy alakítsa, mely a Voltár Flotta számára állomásul szolgálhat egy, a galaxis középpontja felé indított megszálló támadás esetére.

L. Ron Hubbard - Szcientológia ​- Az ember története
Az ​Emberiség múlt időnyomát néhány évvel ezelőtt kezdtem el kutatni. Semmilyen tényleges ismeret nem létezett róla. Számtalan babona és feltételezés létezett; és ugyanannyi elmélet szólt az egyik mellett; mint a másik mellett. Néhányan hittek abban, hogy az Ember már korábban is élt. Bizonyítékuk nem volt rá. Mások úgy hitték, hogy az Ember ártatlannak születik, majd meghal, és egy Pokolnak nevezett helyre kerül. A legtöbben úgy hitték, hogy ha egyszer leélted az életed, akkor ennyi volt, öregem. Ennyi ellentmondásos elméletben kellett lennie valami igazságnak. Az ügyemmé vált, hogy az igen rossz esélyek ellenére megtaláljam ezt az igazságot. L. Ron Hubbard

L. Ron Hubbard - Hazárdjáték
A ​két idegen megszálló földi balszerencse-sorozatának lenyűgöző kavalkádja folytatódik, mikor Soltan Gris feldühödött asszonyok hordájától üldözve, rombolást hagyva maga után, Törökországból New Yorkba menekül. Gris, 250 millióval felfegyverkezve, arra szánja el magát, hogy keresztülhúzza Jettero Heller tervét, miszerint megmenti a Földet az elszennyeződéstől. Heller némi idegen technológia bevonásával javítja az esélyeit a pénzpiacon, megküzd a maffiával az Atlantic City kaszinói feletti ellenőrzésért, és lehűti a halálosan gyönyörű Krak grófnőnek a Kecses pálmák nevű bordély lányaival szembeni gyanakvását.

L. Ron Hubbard - Dianetika ​- Az eredeti tézis
Íme ​L. Ron Hubbard első leírása a Dianetikáról. Eredetileg néhány barátjának adta körbe kézirat formájában, ám csakhamar másolatok készültek róla, amelyeket kézről kézre adtak, míg végül a szó szoros értelmében az egész világot bejárta. De az ezt követő szóbeszéd csak fokozta az érdeklődést. Miután ezrével érkeztek a további információt kérő levelek, L. Ron Hubbard arra jutott, hogy csakis egy könyvvel adhat választ minden kérdésre. Ez a könyv volt a Dianetika: A szellemi egészség modern tudománya, amely mára az elme területén minden idők legnépszerűbb könyvévé vált. Tudja meg, mi indította el az egészet! Itt találhatók a Dianetika legalapvetőbb felfedezései és egyenletei, köztük: A Dianetika Elsődleges Axiómái – az axiómák, amelyekre az egész tárgy épül. A Létezés Dinamikai Alapelvének felfedezése, amely minden életformát mozgat: TÚLÉLNI! A Négy Dinamika, amelyekre az életet felosztjuk, és amelyek meghatározzák az egyén túlélését. A Reaktív Elme felfedezése és felépítése. Az engramok: minden irracionális viselkedés kizárólagos forrásai. A minden engramban jelen lévő erőteljes parancs, amely a Dianetikát megelőzően meggátolta az engramok felfedezését és kezelését. Az analitikus elme szerepe és működése. A Clear állapot első leírása, a Clear tulajdonságai és lehetőségei. És ami a legfontosabb, a visszatérés törvényei, amelyek elmagyarázzák, hogy hogyan és miért működik az auditálás. Tehát, itt találhatjuk azokat az alapvető áttöréseket, amelyek használatával L. Ron Hubbard létrehozta az első Cleareket; a felfedezéseket, amelyek lehetővé tették egy mindenki által használható technológia kifejlesztését, amellyel meg lehetett kezdeni a bolygó Clearré tételét; áttöréseket, amelyeket csak a Dianetika: Az eredeti tézis tartalmaz.

L. Ron Hubbard - Dianetika ​- Egy tudomány kialakulása
Az ​optimális számítógép egy olyan téma, amelyet már sokunk tanulmányozott. Először elég megdöbbentő lehet elképzelni egy ilyen számítógépet. Azonban ez a gép valóban létezik. Több milliárd példányt használnak belőle ma, és további sok-sok milliárdot hoztak már létre és használtak belőle a múltban. Valójában önnek is van egy. Ugyanis itt az emberi elmével van dolgunk. L. Ron Hubbard

L. Ron Hubbard - Önelemzés
Az ​Önelemzés című könyvnek a segítségével most megismerheti Önmagát! Az életben megtapasztalt akadályok árnyékot vetnek ránk. Néha nem úgy viselkedünk, ahogy azt máskor tesszük. És nem tudjuk, hogy miért! A könyv segítséget nyújt abban, hogy felidézve az életünk eseményeit, felfedezzük valódi önmagunkat. A könyv számos területen hasznos információkat is ad, amelyeket bárki használhat életminősége javítására.

L. Ron Hubbard - Együtt ​az ellenséggel
Heller ​erőfeszítéseit, hogy fejlett technológia meghonosításával megmentse a Földet önpusztításától, ellenségei különös módon próbálják szabotálni, melyek aztán nem várt eredményt hoznak, s egy csapásra népszerűvé teszik Hellert. A népszerűség azonban veszedelmesnek bizonyul. Lehet, hogy Heller ellenségei mégis jó módszert választottak, és elérik céljukat?

L. Ron Hubbard - Szcientológia
A ​válaszok, amelyeket mindig is keresett… Már évezredek óta az Ember kutatásainak, elmélkedéseinek és töprengéseinek tárgya az „élet valódi értelme”. Ez a kutatás azonban a szcientológiában a tetőpontjára ért - mert most a titok feltárult. Ezek a precíz axiómákra ( maguktól értetődő igazságokra ) épülő válaszok, a működőképes válaszok. Ez itt a Szcientológia elméletének és gyakorlatának alapkönyve az élet minden területére kiterjedő felfedezésekkel: És ezzel a könyvvel nem csak „megtanulja”, fel is fedezi ezeket az alapelveket önmaga számára. Mert ez a Szcientológia: önmaga ismerete.

L. Ron Hubbard - Bosszúvágy
Krak ​grófnő leleplezi a három felbérelt szajha mesterkedését, Madison azonban, aki a szálakat mozgatja, kicsúszik a keze közül. Soltan Grist zsarolni próbálja két New York-i felesége, mire Gris egy luxusjachton elmenekül Amerikából, majd nem sokkal később, akarata ellenére, egy harmadik nőt is el kell vennie feleségül. Jettero Hellernek sikerül beindítania a spóraüzemet, de nem sokkal ezután Krak grófnővel együtt nagy bajba kerül.

L. Ron Hubbard - Életre-halálra
Egy ​profi bérgyilkosé, Torpedo Fiaccoláé a feladat, hogy megpecsételje a Föld sorsát. A megbízást az idegen ügynöktől, Soltan Gristől kapta. Célpontjuk Krak grófnő, Jettero Heller királyi harcmérnök szépséges és halálos szerelme. Helleré a feladat, hogy megmentse a Földet az önpusztítástól, ám ezzel keresztezi Gris terveit. Eközben egy kikényszerített kettős házasság, egy megszállott PR-szakember, valamint néhány kétes ügyvéd sikertelenséggel fenyegeti Gris halálos küzdelmét. Az Életre-halálra feltárja előttünk a Föld leigázásának csellel és árulással átszőtt tervét, valamint a legszokatlanabb szereplőket, akik valaha is fenyegették gyanútlan világunkat.

L. Ron Hubbard - A ​tanulás alapvető kézikönyve
Jövőbeli ​sikere attól függ, hogyan tud valamit megtanulni. Akár középiskolába jár, akár épp most kezdi pályafutását, képesnek kell lennie alkalmazni bármit, amit tanul, hogy valóra válthassa, amit az életben akar. Megtörtént már, hogy elolvasott egy oldalt és a végén egy szóra sem emlékezett az egészből? Aztán amikor újra elolvasta, még akkor sem jegyezte meg? Ha igen, akkor azon három tanulási akadály egyikébe ütközött bele, amelyeket L. Ron Hubbard ebben a könyvben ír le. A tanulás alapvető kézikönyvének segítségével képes lesz: - fokozni koncentráló készségét - hatékonyan megtanulni bármit - örömét lelni abban, amit tanul - és a tanultakat alkalmazni. Az élet iskolájában újabb és újabb dolgokat kell megtanulnunk. Hogyan élhet az az ember, aki erre nem képes? Ezek az ismeretek kezébe adják a kulcsot, amellyel az élet és a tudás kapuja feltárul Ön előtt.

L. Ron Hubbard - Az ​eltörölt bolygó
Miközben ​a hatalmas Voltár Államszövetség lángoló harcokban, lázongásokban és polgárháborúban őrlődik, Jettero Heller és a gyönyörű Krak grófnő elszántan küzd, hogy megmentse az összeomlástól. Viszont ha fennmarad Voltár, akkor a Földnek bizonyosan el kell pusztulnia. Akkor Heller minden ottani barátja is meghal. A politikai ármánykodás egyre szövevényesebb, Heller pedig versenyt fut az idővel, hogy mindkét kultúrát megóvja a megsemmisüléstől. Sikerülni fog? A Földi Küldetés sorozatának zárókötetéből kiderül.

L. Ron Hubbard - A ​csillagok felé
A ​csillagok felé egy bizonytalan, harcoktól sújtott jövőben játszódik, amikor, bár az ember első csillaghajói már a galaxist járják, ez rettenetes árat követel a legénységüktől. A regény gondolatébresztő nyitómondata:"az űr hatalmas, az ember parányi, az idő pedig az ő kérlelhetetlen ellensége" erőteljesen ragadja meg azt a kihívást, amellyel az e hajón utazó bátor férfiak és nők néznek szembe. Olyan emberek ők, akiknek egész korábbi életüket fel kell adniuk, hogy az űrt kutassák, hiszen egész generációk és társadalmak követik egymást a Földön, míg a fedélzeten lévőket a múló idő szinte érintetlenül hagyja, egy olyan járműben, amely közel a fény sebességével repül...

L. Ron Hubbard - Az ​út a boldogsághoz
Időnként ​úgy érezhetjük magunkat, mint egy pörgő falevél, melyet a szél a piszkos utcán sodor; úgy érezhetjük magunkat, mint egy homokszem, mely megrekedt valahol. De senki nem mondta, hogy az élet nyugodt és rendezett dolog - nem az. Az ember nem tépett falevél, és nem homokszem: kisebb-nagyobb mértékben megtervezheti az útirányát, és követheti is. L. Ron Hubbard

L. Ron Hubbard - Dianetics
Do ​you really know yourself? DIANETICS The Modern Science of Mental Health provides the answers! ___What hidden factors stand in the way of man really knowing himself? How does the mind actually operate and what is it composed of? Why is it that even "normal" people behave irrationally sometimes? For ages, keen people have been asking these questions. Sensible answer have eluded Man, and his fight for survival has continued in the darkness of ignorance. ___Today there is a chance to blast through. A chance to really know yourself - a chance to make a better life! That chance lies in the pages of this book _Dianetics: The Modern Science of Mental Health_. This explosive best-seller is the work of a brilliant man, L. RON HUBBARD. His discovery of DIANETICS in 1950, and the resultant public furor, led to the publishing of this book. It immediately shot to the top of the best-seller lists! Today the book continues as a potent best-seller on 5 different continents. ___Millions have found happiness and confidence through Dianetics. _This book is changing the future of Mankind!_ It can change yours! "History has become a race between Dianetics and catastrophe. Dianetics will win if enough people are challenged, in time, to understand is." Frederick L. Schuman _New York Times Book Review, August 6, 1950_

Kollekciók