Ajax-loader

legutóbbi happolások, stoppolások, kívánságlisták

Ezek azok a könyvek, amiket a felhasználóink legutóbb happoltak, stoppoltak, vagy kívánságlistára tettek.


Covers_323182
elérhető
48

Dmitry Glukhovsky - Futu.re
A ​Metró-regények világhírű szerzője, a Metró-univerzum megálmodója új sci-fijében újból lenyűgöző és félelmetes fantáziavilágot teremtett meg. Egy olyan jövőben járunk, ahol századokkal korábban felfedezték a halhatatlanság szérumát. Amerikában csak a leggazdagabbak juthatnak hozzá, Oroszországban csak a politikai elit, Európában viszont alanyi jogon jár a halhatatlanság mindenkinek. Az iszonyatosan túlnépesedett Európában az emberek gigantikus tornyokban élnek, és a halhatatlanságért cserébe le kell mondaniuk arról, hogy gyerekük legyen. A törvény ellen titokban vétkezőket a rendszer elit kommandója keresi - melynek a regény főhőse is a tagja. Ő azonban egy nagy szerelem hatására szembefordul a törvénnyel és a hatalommal, és ezzel fergeteges thriller veszi kezdetét... Dmitry Glukhovsky a Metró-regények világhírű szerzője, könyvei több tucat országban, sok millió példányban jelentek meg. Írt már izgalmas történelmi regényt (Szürkület) és az orosz társadalmat kegyetlen iróniával ábrázoló elbeszéléseket (Orosz népellenes mesék). Új könyve olyan sci-fi, amely a Metró-sorozat rajongóinak sem okoz majd csalódást: lenyűgöző fantáziával megalkotott regényvilág, fergeteges sztori, tömérdek akció - s mind emögött mindvégig érezni a szerző mély, gyötrelmes vívódását is az örök, nagy kérdésről: mi végre vagyunk a földön?

Julie Orringer - Láthatatlan ​híd
András ​építészhallgatóként éppoly hirtelen csöppen a ’30-as évek Párizsi bohéméletébe, amilyen önkéntelenül ragadja később magával a századközép világégése, hogy munkatáborról munkatáborra sodródva, küszködve kapaszkodjon az egyetlen szerelembe: élete legnagyobb ajándékába… Klára még szinte gyermek, mikor az erősödő szélsőséges eszmék Magyarországáról – saját sorstragédiája után – Párizsba kénytelen menekülni, egyik pillanatról a másikra felnőtté válva, hogy ott megismerje Andrást, és életük egymáséba gubancolódjon… Tamás és Ibolya a háború gyermekei; miközben szüleik a földi poklokkal csatáznak értük és egymásért, mindnyájuk túléléséért, ők olyan emlékekre tesznek szert, melyek generációk sorsában hagynak kitörölhetetlen nyomot, amit nem moshat el sem az óceánnyi távolság, sem a részvétlen idő… Julie Orringer regénye, a Láthatatlan híd magával sodor és felkavar, kétségbe ejt és megvigasztal, elveszi és visszaadja az életbe és az emberségbe vetett hitünket. Arról mesél, amiről csak a fontos könyvek tudnak: hogy minden ember egyedi és megismételhetetlen – és szükségünk van valakire a boldogsághoz és a boldoguláshoz. „Üdvrivalgás tört ki a tisztképzősök soraiban. A tábornok megvárta, míg alábbhagyott. – Ne feledjék – mondta –, maguk Magyarországért harcolnak, Magyarországért, és senki másért. A németek a szövetségeseink, de nem parancsolnak nekünk. Az ő útjuk nem a mi utunk. A magyarok nem árja nép. A németek elmaradott népnek tekintenek bennünket. Barbár a vérünk, vadak az eszméink. Nem vagyunk hajlandók elfogadni a totális diktatúrát. Nem akarjuk deportálni a zsidókat meg a cigányokat. Ragaszkodunk a különleges nyelvünkhöz. A győzelemért harcolunk, és nem a hősi halálért." Több mint egy éve olvastam Julie Orringer megrázó, nagy erejű, vizuálisan is sodró remekművét. Az ilyen súlyú könyvekre mondják, hogy letehetetlen „nagy regény”. Vártam, hogy egy magyar kiadó rátaláljon és beleszeressen. Megtörtént. Hála érte. Koltai Lajos, operatőr, filmrendező

Lincoln Child - Jégbe ​zárt félelem
Az ​Északi-sarkkörtől majdnem háromszáz kilométerre, a Föld egyik legzordabb és legsivárabb helyén elhagyatott katonai épület áll. Evan Marshall és maroknyi csapata innen indul tudományos expedícióra, hogy a közelben lévő gleccseren tanulmányozza a globális felmelegedés hatásait. Kutatás közben azonban egy hatalmas őslény jégbe fagyott tetemére bukkannak, amely látszólag örökre a jég fogságába esett. A helyi őslakosok baljós figyelmeztetése és Marshallék aggályai ellenére a kutatást finanszírozó médiabirodalom rögtön megragadja a lehetőséget, hogy pénzt csináljon az egyedülálló leletből. Ám a tudósok szörnyű felfedezést tesznek: a fenevad nem hasonlít semmilyen más fajhoz sem - és még ők maguk sem sejtik, hogy veszélyesebb minden valaha élt élőlénynél... Lincoln Child (Örvénylő mélység, A fáraó átka) legújabb regényét egy ősi mítosz és a mindent átható félelem keveréke szövi át, hogy ismét kitűnő szórakozást nyújtson a rejtélyeket és borzongást kedvelő olvasóknak.

Philippa Gregory - A ​fehér királyné
Philippa ​Gregory, "a királyregények királynője" bemutatja az Angliában dúló halálos viszálykodás, a "Rózsák háborúja" közepette játszódó új sorozat első darabját. _A fehér királyné_ egy rendkívüli szépségű és becsvágyú nő történetét meséli el, aki magára vonja a frissen megkoronázott ifjú király figyelmét, majd titokban feleségül megy hozzá, és a királyi méltóságig emelkedik. Miközben Elizabeth felnő magas pozíciója követelményeihez, és családja sikeréért küzd, két fia olyan rejtély központi alakjává válik, amely évszázadok óta zavarba hozza a történészeket: ők a londoni Tower eltűnt hercegei, sorsuk a mai napig ismeretlen. Philippa Gregory kutatói szenvedéllyel és utánozhatatlan mesélőkészséggel vezeti tovább hűséges olvasóit az angol történelem évszázadaiban, egyúttal gyarapítva a legyőzhetetlen nők portréinak sorát.

Iny Lorentz - A ​várúrnő
A ​sok szenvedésen átesett Marie és szeretett férje, Michel végre boldogságot lel Rajna menti várukban. Az idill azonban nem tart sokáig, mivel a férfinak hadba kell vonulnia a rettegett husziták ellen. Marie magára marad, egyedül az vigasztalja, hogy búcsúéjszakájuk után végre beköszönt a várva várt gyermekáldás. Néhány hónap múlva azonban szörnyű hírek érkeznek a csehországi harctérről: a birodalmi lovagi címet éppen elnyerő Michel Adler egy összecsapás során nyomtalanul eltűnik. Az özvegynek tartott Marie-nak egyedül kell megállnia a helyét, miközben mindennapos megaláztatásoknak van kitéve. Életéről hűbérura a feje felett kíván dönteni, de a férje hazatérésében reménykedő önérzetes asszonyt más fából faragták. Végül csak egy kiút marad számára: menekülnie kell a várból, vakmerő tervével azonban mindent kockára tesz. Gyermekével együtt markotányosnőként csatlakozik a császár seregéhez, hogy Michel nyomára bukkanjon. Útja az erőszak dúlta Csehországba vezeti, ahol kalandok és megpróbáltatások újabb sora kezdődik. A kötet Iny Lorentz nagy sikerű regényének, A szajhának a folytatása, egy nő története, aki a középkor szörnyű háborúi közepette a saját küzdelmes harcát vívja személyes boldogságáért.

Tersánszky Józsi Jenő - Egy ​szarvasgím története
Az ​Egy gímszarvas története Tersánszky egyik legjobbnak tartott regényének, az 1938-ban kiadott Egy vezérbika emlékiratainak ifjúsági változata. Az átdolgozást a szerző végezte, s a mű 1948-ban jelent meg Szántó Piroska illusztrációival a Révai Kiadónál. A regény eleve alkalmas volt az ifjúsági átdolgozásra, hiszen, amint Nagy Lajos írta a Nyugatban: "Tersánszky (...) művének olvasása könnyű, s a benne való gyönyörködés (...) egyszerű; persze a Tersánszky stílusán keresztül, amely minden eddigi Tersánszky-figurán túl felülmúlhatatlanul illik ahhoz a tiszta lelkű lényhez, aki ez a szarvas. Ha igazság volna a lélekvándorlás tételében, akkor Tersánszkyról azt kellene hinnünk, hogy egyszer valaha szarvas volt."

Körner András - A ​magyar zsidó konyha
Kultúrtörténetet ​akartam írni, nem pedig a mindennapi főzést-sütést segítő praktikus szakácskönyvet, hiszen olyanból van éppen elég. Ez a kötet a magyarországi zsidó konyha történetén, a regionális és a kulturális különbségeken, a hétköznapok és az ünnepek ételrepertoárján kívül az étkezéskultúra szinte minden más fontos jelenségét is bemutatja, így a falusi és a városi háztartásokat, a zsidó vendéglátóhelyeket, valamint a kóser élelmiszeripart és kereskedelmet. Újdonságai közé tartoznak a török hódoltság alatti zsidó konyhának a maitól sokban eltérő jellegzetességeit bemutató adalékok és a világ első jiddis szakácskönyvének részletes ismertetése - melyről kevesen tudják, hogy Pesten adták ki 1854-ben. A korabeli sajtóbeszámolókra, kortársak visszaemlékezéseire és saját gyűjtésű, 1945 előtti kézírásos receptfüzetekre támaszkodó szöveget közel 200 kép egészíti ki. Előző köteteimhez hasonlóan itt is a témákat elemző szöveg, a számos idézet és a jórészt ismeretlen képanyag egymást kiegészítő együttesével igyekszem a sokféle zsidó társadalmi, vallási csoport mindennapi életét úgy bemutatni, hogy az olvasó betekintést kapjon a valóság sokdimenziós gazdagságába. (Körner András)

Körner András - Hogyan ​éltek? 2.
Míg ​e könyv első kötete a sokféle magyar zsidó mindennapi életének fizikai körülményeit - a külsejüket, lakhelyüket és munkahelyeiket - mutatta be, ez a második kötet az élet olyan tényezőire koncentrál, mint a családi, vallási és társas élet, a tanulás, a katonai szolgálat, a nyaralás, a sportolás, valamint a jótékonyság. Az első kötethez hasonlóan ez a mostani is korabeli fotók és a fotókat elemző, azok társadalmi-történeti hátterét ismertető szöveg segítségével mutatja be az átlagemberek egymástól gyakran drasztikusan eltérő életmódjait. Egyik kötet sem tételezi fel a másik ismeretét, de a kettő együtt az egykori magyar zsidó élet egyfajta panorámáját állítja elénk. Bár a téma sok részletéről létezik tanulmány és könyv, ez az első olyan munka, mely megkísérel többé-kevésbé átfogó képet adni a magyar zsidók hétköznapjairól. A két kötet az életmódokra koncentrál ez különbözteti meg a magyar zsidó történelmet bemutató más művektől. Ennek rendszeres feldolgozása nemcsak nálunk úttörő vállalkozás, de tudomásom szerint más országok zsidóságáról sem létezik hasonló munka. Azt remélem, hogy az olvasó képzeletében a sok-sok régi fotó, a visszaemlékezésekből vett idézetek, az anekdoták, a rövid életrajzok és az ezekhez kapcsolódó szövegrészek olyan egységgé fognak összeállni, amely szinte a háromdimenziós valóság illúzióját adja, és így ez a hozzánk időben viszonylag közeli, ám elpusztítása révén mégis annyira távoli világ - ha csak gondolatban is -, de újra életre kelhet.

De Sade márki - Szodoma ​százhúsz napja
Marquis ​de Sade több mint két évszázaddal ezelőtt írta híres-híredt könyvét, mely magyar nyelven most jelenik meg először. Egy előkelő társaság négy hónapját jeleníti meg: ezen a százhúsz napon régi történetek elmesélésével és a gyakorlatban is a legkülönfélébb perverzióknak élnek. Sade márki fantáziája ebben a műben olyannyira rájárt a szexuális és egyéb perverziókra, hogy az utókor az ő nevéből képezte a - történelemmel egyébként egyidős - "szadizmus" fogalmát. Ezt a könyvet tehát csak azoknak a felőtt olvasóknak ajánljuk, akik pornográf tartalmától és durvaságától el tudnak vonakoztatni, s meglátják benne a rokokó világ túláradó szexuális fantáziáját.

De Sade márki - Filozófia ​a budoárban
De ​Sade-ot a köztudat bomlott elmeként, erotomán-pszichopata személyiségként tartja számon, holott korának kiemelkedő filozófusa volt, akit nemcsak az anarchizmus vagy a szexuális szabadság-szabadosság ősének tekinthetünk, de aki sok tekintetben megelőlegezte Nietzschét és Freudot is. A XVIII. század nagy szellemi irányzatának, a felvilágosodásnak volt lezárója és könyörtelen kritikusa. A század végére ugyanis nyilvánvalóvá lesz, hogy a felvilágosodás szép eszményei eltorzultak: a születési arisztokrácia helyébe a pénz arisztokrácia lép, illúziónak bizonyul az egyenlőség, az emberi humánum öröknek hitt értékei válságba kerülnek. De Sade irásában a prostituálódott eszméket logikusan és cinikusan továbbgondolva jut el a riasztó jövőképig. A Filozófia a budoárban nemcsak az érzékek iskolája, egyszerre szinházi és filozófiai dialógus, példája és paródiája a nevelő, didaktikus célzatú felvilágositó műveknek, a fejlődésregénynek, az erkölcsi mesének, és ezek mellett még a röpirat sade-i válfajából is ad némi izelitőt. Sade itt fejti ki tételesen saját utópiáját, hogy szerinte milyen is legyen az eszményi társadalom, innen tudható meg, hogy a lopás nem bűn, hanem az anyagi javak igazságtalan elosztásának egyéni, de az igazságot helyreállitó módja, hogy a nemi egyenlőtlenség úgy törölhető el, ha a nemi tevékenységre kijelölt házakban egyik héten a férfiak az önkényurak, a következő héten pedig a nők, és igy tovább. A művet alkotó hét párbeszéd fokozatosan halad a nemi felvilágositás enyhébb formáitól kiindulva az egyre keményebb leckék felé. Szerencse, hogy mindez irodalom, nem valóság, és hogy a sok szörnyűség olyan arányokban halmozódik, hogy lehetetlen el nem gondolkodni a sade-i világ képtelenségén.

Covers_270275
elérhető
8

Rosie Banks - Felhő-sziget
Nelli, ​Fanni és Jázmin alig várják, hogy a varázslatos ládikó segítségével megint elrepülhessenek a csodálatos, mesebeli birodalomba, a Titkos Királyságba. Legújabb utazásuk során pihe-puha felhők közé csöppennek, ahol csudajó ugrándozni. Azonban hamarosan rádöbbennek, hogy Keserű királynő gonosz mágiája pusztulással fenyegeti a Felhő-szigetet. Vajon sikerül megmenteniük a szigetet? Kiderül az izgalmas sorozat harmadik részéből.

Cserna-Szabó András - Darida Benedek - Nagy ​macskajajkönyv
Az ​iskolában megtanuljuk, hogy a versek, eposzok és regények hősiességről, szerelemről és halálról szólnak. Megszámoljuk a szótagokat, elemezzük a cselekményt, dicsérjük az alkotó míves nyelvezetét. De soha egyetlen tankönyv sem említi, hogy az egész világirodalom, tokkal-vonóval felfogható egyetlen gigantikus lakomaként is, ahol tengernyi alkoholt fogyasztanak el a résztvevők. Hiszen hogyan indul az európai filozófia? Szókratész és haverjai egy rettentő buli után, pocsolyamásnaposan a szerelemről elmélkednek - közben persze újra berúgnak. A szerzőpáros könyve pedig visszavonhatatlanul bebizonyítja: ez a buli azóta is tart, csak a szereplők és a piák cserélődnek. A borral, a mámorral, az eksztázissal már sokan foglalkoztak, de a legkomolyabb gondolkodók is restek voltak ahhoz, hogy mulatozás közben benézzenek az asztal alá, ahol bizony mocskot, üzekedő párokat és görnyedve okádó iszákosokat találunk. Szerzőink magukat sem kímélve hatoltak be a felfedezetlen területre, és megírták a másnaposság regényes kézikönyvét, egyúttal megalkották a katzenjammerológia tudományát is. A mű javított, jelentősen bővített kiadásában már 40 írásban ismertetik a legnagyobb piás művészeket és halhatatlan alkotásaikat, amitől az a szörnyű gyanú ébred bennünk, hogy a remekművek döntő többségét semmirekellő szeszkazánok alkották, macskajajosan fetrengve. Teszik mindezt alapos tárgyi tudással, lelkesedéssel - és a remekművekhez hasonlóan - megfelelő szótagszámmal, remek cselekménnyel, míves nyelvezettel. Miközben végigdülöngélünk a világ- és a hazai művészet vigalmi negyedén, 66 receptet is kapunk ajándékba, hogy hatékonyan vehessük fel a küzdelmet a katzenjammer ellen. Egészségükre, proszit és fenékig!

Lothar Dräger - Lothar Dräger - Horst Boche - Horst Boche - Egon Reitzl - Egon Reitzl - Lona Rietschel - Lona Rietschel - Heidi Scott - Heidi Scott - Irmtraud Winkler-Wittig - Irmtraud Winkler-Wittig - Gisela Zimmermann - Gisela Zimmermann - Irány ​Magyarország
Barátaink ​a Xavér főhercegnél rendezett udvari bálon valamennyi korábbi ellenfelükkel összefutnak, így el kell hagyniuk a hercegi palotát. Ám ők egyáltalán nem bánkódnak emiatt. Jancsi a Práterben alakít új orvosi praxist, és mellesleg a két zsandárt, Morcost és Sunyit és megtréfálják. Abrax és Brabax hamarosan útnak indul Magyarország felé, ahol az is kiderül, mi lett a Califax vezette Kelekótya Ezred sorsa... Az Abrafax könyvek sorozat 10. kötete Németországban 1979. január, február, március és április (gyűjteményes könyv formájában 2003-ban Marsch durch Ungarn címen), Magyarországon 1979. február, március, április és május folyamán megjelent MOZAIK újságokat tartalmazza: Álarcosbál Bécsben A vidámparkban A kései látogató Haspókok lázadása

Lothar Dräger - Horst Boche - Egon Reitzl - Lona Rietschel - Heidi Scott - Irmtraud Winkler-Wittig - Átkelés ​a Pireneusokon
A ​három bátor manó Párizst elhagyva Dél-Franciaországban utazgat Pierrot színtársulatához csatlakozva. Az Abrafaxok a vidék rettenetes nyomorát látva mindjárt el is határozzák, hogy visszaszereznek némi pénzt a gazdag adóbérlőtől a kifosztott nép számára. Hogy közben egy leányszöktetés is színesíti az eseményeket, az persze nem volt tervbe véve. Mint ahogyan arra sem számítottak, hogy a falu szinte minden lakójával együtt a Pireneusok hegyei közé kell majd menekülniük. Sebaj: így legalább új kalandok felé is elindulhatnak... Az Abrafax könyvek sorozat 15. kötete Németországban 1980. szeptember, október, november és december (gyűjteményes könyv formájában 2004-ben Aufstand in den Pyrenäen címen), Magyarországon 1980. október, november, december és 1981. január folyamán megjelent MOZAIK újságokat tartalmazza: A kötélhágcsó Fény a toronyban A búvóhely A komédia vége

Lothar Dräger - Horst Boche - Egon Reitzl - Lona Rietschel - Heidi Scott - Irmtraud Winkler-Wittig - Gisela Zimmermann - A ​kuruc győzelem
A ​magyarországi kaland lezárását jelentő füzetekben barátaink Rákóczi Ferenc táborába érkeznek, s ravasz csellel a fejedelem kezére játsszák Munkács várát. A történetben alaposabban is megismerkedhetünk Ludas Matyi klasszikus meséjével, és természetesen az új feladatokat is kapnak az Abrafaxok a kurucok vezérétől. Az Abrafax könyvek sorozat 12. kötete Németországban 1979. szeptember, október, november és december (gyűjteményes könyv formájában 2004-ben Der Sieg der Kuruzen címen), Magyarországon 1979. október, november, december és 1980. január folyamán megjelent MOZAIK újságokat tartalmazza: Összefogásban az erő A különös keverék A győzelem Cseles csínyek

Lothar Dräger - Horst Boche - Egon Reitzl - Lona Rietschel - Heidi Scott - Irmtraud Winkler-Wittig - A ​párizsi levegő
Az ​Abrafaxok különleges kalandok után érkeznek meg Párizsba, ahol XIV. Lajossal, a francia királlyal kellene találkozniuk. Ám sajnos a kihallgatás váratlan fordulatot vesz: egy komédiás miatt kipenderítik barátainkat a királyi udvarból. Még szerencse, hogy idő közben a márki és Gombócos Fáni lélekben is egymásra talál, így legalább az ő hajójuk révbe érkezhet. De mi lesz a sorsa a három manónak? Az Abrafax könyvek sorozat 14. kötete Németországban 1980. május, június, július és augusztus (gyűjteményes könyv formájában 2004-ben Dicke Luft in Paris címen), Magyarországon 1980. június, július, augusztus és szeptember folyamán megjelent MOZAIK újságokat tartalmazza: A rajtaütés A boszorkánykonyha A párizsi kaland Bajban a három manó

Andreas Schulze - Andreas Pasda - In ​Vitro Veritas
A ​magyar kiadásban az "Abrafax könyvek" sorozat 0. sorszámát viseli e kötet, mintegy utólag adva magyarázatot a kezdetekről. 2000. decemberében ünnepelték a német kiadás 300. számát, melyben azon túl, hogy az Amerikai-széria kezdetét vette (eredeti megjelenés címe: 300 Abrafaxe Abenteuer; magyar megjelenés: Érkezés az Újvilágba, 2008. augusztus), megjelent egy 32 oldalas extra történet, mely az "In Vino Veritas" címet viselte. 2014. augusztusában jelent meg Németországban a 75. Abrafax könyv (Der Schatz in der Wüste), mely a 297-300. számokat tartalmazza, így könyv formátumban ekkor volt először olvasható németül az In Vitro Veritas. A nagytudású Brabax a Biotech Intézet kutatójaként rendkívüli felfedezést tesz: olyan készítményt állít elő, amely serkenti a növekedést. Sajnos a szérum néhány rejtelmes tulajdonsággal is rendelkezik, s ez akkor válik fontossá, amikor az Abrafaxok egy véletlen baleset miatt maguk is a készítmény áldozataivá válnak. A gyors növekedés egyben gyors öregedést is jelent. Vajon sikerül-e az Abrafaxoknak megtalálniuk az ellenszert, mielőtt idejük lejárna? S vajon hogyan kerülnek a XX századi Santa Monicából a XVIII. századi amerikai őserdőbe? És hogyan kapcsolódik mindez az Abrafax könyvek sorozathoz?

Sigmund Freud - Bevezetés ​a pszichoanalízisbe
1932-ben ​jelent meg először magyar fordításban azoknak az előadásoknak a szövege, amelyeket 1916-1917 telén Sigmund Freud orvosoknak és laikus hallgatóknak tartott a pszichoanalízis alapvető kérdéseiről, a pszichoanalitikus kezelésről „a szavak alkalmazásáról a pszichoterápiában", ahogyan ő maga jellemezte módszerét. Három alapkérdést elemez a huszonnyolc fejezet. Az elvétések, az álom és a neurózisok tana körül csoportosítva a pszichoanalitikus teórián és gyakorlaton kívül megismerjük azokat a társadalmi körülményeket és azt a tudományos légkört is, amelyekben a freudizmus kialakult és világszerte ismertté vált. A Bevezetés a pszichoanalízisbe kiadásával egyidejűleg Hermann Imre remek fordítói tevékenységére emlékezünk: ma is jórészt az ő magyar szakkifejezéseit használja a pszichoanalitikus szakirodalom.

Lothar Dräger - Horst Boche - Egon Reitzl - Lona Rietschel - Heidi Scott - Irmtraud Winkler-Wittig - Bajor ​specialitások
Magyarországi ​kalandjuk végén Rákóczi fejedelem titkos küldetésbe indította barátainkat: próbáljanak segítséget hozni a francia királytól, XIV. Lajostól. Így aztán az Abrafaxok hosszú útra indultak, átvágva a bajor erdőségeken igyekeztek Párizsba eljutni. Csakhogy ezek az erdők hemzsegtek a rablóktól, útonállóktól, nem csoda, ha az Abrafaxok is összefutottak néhány martalóccal. Ám szerencséjükre összetalálkoztak Gombócos Fánival is, aki nem csupán megmentette barátainkat, de Califaxot is lepipáló főzőtudományával mindjárt be is lopta magát az Abrafaxok, na meg De La Vermotte márki szívébe. Az Abrafax könyvek sorozat 13. kötete Németországban 1980. január, február, március és április (gyűjteményes könyv formájában 2004-ben Bayrische Spezialitäten címen), Magyarországon 1980. február, március, április és május folyamán megjelent MOZAIK újságokat tartalmazza: Csali csárda Gombócos Fáni A gombócfaló verseny A csapda

Bajomi-Lázár Dávid - Simek Zuzana - Prága
Miért ​szeretik olyan sokan Prágát? Miért van az, hogy az is azonnal otthon érzi magát ebben a gyönyörű városban, aki először jár itt? Prága a közép-európai városok talán legszebb hagyományait egyesíti. Otthon érezzük magunkat ódon hangulatú középkori utcáiban. Magával ragad a Hradzsin, a prágai vár semmihez sem fogható látványa. Jobb kedvűek leszünk, ha naplementekor végigsétálunk a Károly hídon. Beülhetünk egy ötszáz éve működő sörözőbe, hogy finom, házi készítésű barna sört szürcsölgessünk a régmúltat idéző termekben. Prágát azért is lehet szeretni, mert könnyű vele megbarátkozni, könnyű benne tájékozódni és közlekedni. Prágában senki nem érzi magát elveszettnek. Lehet azért is szeretni, mert az egyik legolcsóbb nagyváros Európában, és az is jól érezheti magát ezen a gyönyörű helyen, aki kevés pénzből utazik. Érdemes Prágát felfedezni és újra felfedezni. Hiszen utazni jó. Prágába különösen.

Hannes Hegen - Digedagék ​New Yorkban
Véget ​ért barátaink egyik legnagyobb kalandja. Itt az ideje, hogy Digedagék új korszakba, egy új földrészre röppenjenek. Hogy egészen pontosan miféle kalamajkákba keveredik majd a három manó, azt nem árulhatjuk el... A 37. kötet a Németországban 1974. március, április, május és június (Magyarországon 1975. február, március, május és június) folyamán megjelent MOZAIK újságokat tartalmazza: Eljegyzés San Felipén (az 1975/2. szám megjelenéskori címe: Hadihajó a láthatáron) Florida mocsaraiban (az 1975/3. szám megjelenéskori eredeti címe: A felrobbantott híd) Visszavonulás ellenséges területen (az 1975/4. szám megjelenéskori eredeti címe: Menekülés tűzön-vízen át) A viszontlátás Jennyvel (az 1975/5. szám megjelenéskori eredeti címe: A nagy kaland vége) Eredeti cím: Die Digedags in New York Eredeti megjelenés éve: 2005

Hannes Hegen - Digedagék ​és a Tengerek Sárkánya
A ​San Felipe szigetén lezajlott, többé-kevésbé békés forradalomból az igen-igen békétlen amerikai polgárháborúba keverednek barátaink. Persze, amíg eljutnak a kalózszigetről New Yorkba, meggyűlik a bajuk egy hadihajóval, pár krokodillal, néhány floridai indiánnal, három idétlen nevű kutyával, egy gyanakvó vasúti tiszttel, egy mindenre elszánt kecskével, egy ültetvényesekből álló polgárőr-csapattal, na, meg a konföderáció hadseregével... A 36. kötet a Németországban 1973. november, december, 1974. január és február (Magyarországon 1974. október, november, december és 1975. január) folyamán megjelent MOZAIK újságokat tartalmazza: Kalózportyán (az 1974/10. szám megjelenéskori címe: Halálfejes lobogó alatt) A csodás banánpezsgő (az 1974/11. szám megjelenéskori eredeti címe: Szökés az erődből) Az angol hajó (az 1974/12. szám megjelenéskori eredeti címe: A kalóztámadás) A fegyverraktár (az 1975/1. szám megjelenéskori eredeti címe: A titkos fegyverraktár) Eredeti cím: Die Digedags und der Seedrachen Eredeti megjelenés éve: 2005

M. C. Beaton - Hamish ​Macbeth és a nagy lazacfogás
Amikor ​a legyezőhorgász-tanfolyamhoz csatlakozik egy munkáspárti főrend özvegye, Lady Jane Winters, aki mellesleg vitriolos tollú bulvárújságíró, rögtön felborzolódnak a kedélyek. Éles nyelve és nyers modora nem kíméli Hamish Macbethet, a helyi rendőrt sem, ám az még neki sem fordul meg a fejében, hogy valaki örökre el fogja hallgattatni a tolakodó hölgyet. Miután Lady Jane holttestét kihorgásszák a folyóból, Hamish a gyönyörű Priscilla Halburton-Smythe segítségével próbálja felkutatni a gyilkost. Ehhez először is az áldozat életét kell felgöngyölíteni. A rengeteg gyanúsítottat nem könnyű szóra bírni, a szószátyár áldozat viszont sajnos már nem beszél. Hamish tudja, hogy a titkok veszélyesek, a tudás hatalommal jár, és a gyilkosok rendszerint ismét lecsapnak… Az Agatha Raisin-könyvek népszerű írónőjének Hamish Macbeth-sorozata olyannyira sikeres, hogy turisták özönlenek Észak-Skóciába, ahogyan régen Sherlock Holmes „szülővárosába”. Eddig 28 kötet jelent meg, és a regényekből a BBC televíziós sorozatot készített, amelyben Robert Carlyle személyesítette meg Hamisht.

Hannes Hegen - Digedagék ​a kalózok szigetén
Most, ​hogy Dig, Dag és Digedag "kiérdemelte" Don Manuel di Tornados haragját, furcsa fordulatot kell vennie az eseményeknek. Barátaink ugyanis továbbra sem számíthatnak a világ legerősebb emberének a segítségére, hiszen Pedro fejét már régen elcsavarta a szépséges Donna Isabella. De, hogy az erőművész helyett egy majom, pár üveg banánpezsgő és egy angol blokádtörő hajó lesz a segítségükre, ezt nehéz elképzelni... A 35. kötet a Németországban 1973. július, augusztus, szeptember és október (Magyarországon 1974. június, július, augusztus és szeptember) folyamán megjelent MOZAIK újságokat tartalmazza: Száguldás az Atlanti-óceánig (az 1974/6. szám megjelenéskori címe: A vésztjósló távirat) A különös kalózok (az 1974/7. szám megjelenéskori eredeti címe: Kalózok fogságában) Majombajok San Felipén (az 1974/8. szám megjelenéskori eredeti címe: A majomcsapda) A Bella Espagna ágyúi (az 1974/9. szám megjelenéskori eredeti címe: Hajóroncs a Rettegés-öblében) Eredeti cím: Die Digedags und die Pirateninsel Eredeti megjelenés éve: 2005

Hannes Hegen - Digedagék ​Panamában
Bár ​barátaink sikeresen átvergődtek a panamai földszoroson, azért kalandjaik korántsem érnek véget. Az persze nem akkora gond, hogy ismét ki kell csúszni a hajdani Mississippi-kalózok által állított csapdából, de sajnos a Karib-tengeren igazi kalózok is zsákmányra lesnek. Igazi kalózok a tizenkilencedik században? Nos, igaziak, de csak annyiban, amennyiben San Filipe szigetének halászaiból igazi kalózt tudott faragni Don Manuel di Tornados, az aprócska zátony ura... Digedagéknak különben sincs félni valója, hiszen velük van a világ legerősebb embere. A kalózkapitány mellett azonban ott áll Donna Isabella, és általa zavaros szerelmi szál szövődik a három manó kalandjaiba. A 34. kötet a Németországban 1973. március, április, május és június (Magyarországon 1974. február, március, április és május) folyamán megjelent MOZAIK újságokat tartalmazza: Úton Panamába (az 1974/2. szám megjelenéskori címe: Hajótörés a nyílt tengeren) Hajótörés az Ördög-foknál (az 1974/3. szám megjelenéskori eredeti címe: A dzsungel árnyai) A világ legerősebb embere Az őserdei vasút (az 1974/5. szám megjelenéskori eredeti címe: A vonatrablók támadása) Eredeti cím: Die Digedags in Panama Eredeti megjelenés éve: 2005

Hannes Hegen - A ​tűzijáték
A ​DIGEDAG KÖNYVEK 11. kötetében barátaink ismét rengeteg izgalmas és vicces kalandba keverednek. A Tűzijáték című könyvünkben Digedagék - ha már a XIX. századi Németországban járnak - meglátogatják a híres füdrővárost, Baden-Badent, Feltérképeznek egy katonai erődítményt és ezzel új lendületet adnak az építőkockaiparnak, belesodródnak a Schleswieg-Holsteinért vívott porosz-dán háborúba és egy aprócska - de vitathatatlanul katasztrófális kimenetelű - tüzijátékot is rendeznek. A kötet a Németországban 1963. szeptember, október, november, december folyamán megjelent MOZAIK újságokat tartalmazza: Harc a fürdőkádért A Meinrath-terv A szemfüles tudósítók A fehmarnsundi fekete bálna

Hannes Hegen - A ​sisakcsúcs
Digedagék ​Prágában újraalkotják a legendás gólemet, Drezdában némi zűrzavart okoznak a Szász Állami Színházban, és léghajóznak is kicsit, Berlinben feltalálják az azóta klasszikussá vált porosz sisakcsúcsot, amivel sok katona kobakját és a király életét is megmentik. Na, de, ha már arra járnak, és éppen gőzmozdonyverseny van készülőben, hát pár kilométernyi vonatozást is a programjukba iktatnak. A kötet a Németországban 1963. május, június, július, augusztus folyamán megjelent MOZAIK újságokat tartalmazza: A gólem ismét elszabadul Verekedés az udvari színházban Berlini történetek A megnyert fogadás

Hannes Hegen - Repülő ​szőnyegek
Dig, ​Dag és Digedag, a három bátor manó varázslatos keleti kalandja során kalamajkát okoz a meghirdetett légiparádén, részt vesznek a repülőszőnyeg felhíváson, ezenkívül homokot szórnak a szultán szemébe. Ezért Digedagék először mesebeli pompába, aztán a hallgatás tornyaiba kerülnek. A Digedag sorozat 2. kötete a Németországban 1974. november, december és 1975. január, február folyamán (gyűjteményes könyv formájában 1993-ban Fliegende Teppiche címen) megjelent MOZAIK újságokat tartalmazza: Az elcserélt teve Repülő szőnyegek Isztambul felett Aranyketrecben A hallgatás tornyaiban

Hannes Hegen - A ​szép Fatima
Végre ​sikerül Dig, Dag és Digedag szökése a hallgatás tornyaiból, majd hőlégballonnal Egyiptom felé indulnak. A szép Fatima rabszolga-kereskedők közé kerül, de Digedagék kiszabadítják őt és gondoskodnak arról, hogy biztonságban hazajusson. A kötet a Németországban 1975. március, április, május és június folyamán megjelent MOZAIK újságokat tartalmazza: A szép Fatima nyomában Riadó a kikötőben A nagy fogás Fatima hazatér

Hannes Hegen - Lord ​Groggy tortája
Digedagék ​kalózok fogságába esnek, fölszeletelnek egy ágyúcsövet, szót kapnak az angol parlamentben és tortát készítenek Lord Groggy számára. Persze mindezt azért teszik, hogy segíthessenek barátaiknak, a gőzgépek tökéletesítésén fáradozó mérnököknek, feltalálóknak. A kötet a Németországban 1962. július, augusztus, szeptember, október folyamán megjelent MOZAIK újságokat tartalmazza: Kaland a rabszolgahajón A glasgow-i ágyúrablás A Soho-beli torkos kutya Lord Groggy ellenkezik

Hannes Hegen - Digedagék ​a Missourin
Digedagék ​ismét a Sziklás-hegység felé igyekeznek, hogy megszerezzék a korábban felfedezett aranyat. Persze a három manó útja nem kényelmes kirándulás: csúnya választási küzdelembe keverednek, megostromolnak egy farmot, szilánkokra ágyúznak egy gátat. Sajnos ezzel partra vetik hajójukat, és elárasztanak egy erődöt. Szóval kalandos történet következik... A 31. kötet a Németországban 1972. március, április, május és június (Magyarországon 1973. február, március, április és május) folyamán megjelent MOZAIK újságokat tartalmazza: Az egek királynője Rodeó Buffalo Springs-ben (az 1973/3. szám megjelenéskori eredeti címe: A Szahara réme) Meglepetés a Hód-folyónál (az 1973/4. szám megjelenéskori eredeti címe: Az arany nyomában) A nagy üveggyöngyüzlet (az 1973/5. szám megjelenéskori eredeti címe: Hajóskapitány szárazon)

Hannes Hegen - Digedagék ​St. Louisban
A ​déliek által létrehozott bizottság elpusztította a Joker-farmot és elfogta Digedagot - barátaink komoly bajba kerültek. Szerencsére Washingtonban is felfigyelnek az aranykincsre, s ezért segítséget küldenek a manóknak. Clever kapitány és Sniffler hadnagy egy tutajnak álcázott ladikkal érkezik. A könyvből kiderül, hogy mi lesz a sorsa a manóknak, sikerül-e megállapodniuk St. Louisban Washington korrupt ügynökével, s végül, hogy miképpen keverednek Buffalo Springs kisvárosába. A 30. kötet a Németországban 1971. november és december, 1972. január és február folyamán (Magyarországon az 1/72, 2/72, 3/72 és 1973/1 jelzéssel) megjelent MOZAIK újságokat tartalmazza: Felfordulás Turtleville-ben Tutajjal a Mississippin Közjáték a Palace Hotelben (a 3/72. szám megjelenéskori eredeti címe: Közjáték a Palace Szállóban) A Missourin (az 1973/1. szám megjelenéskori eredeti címe: Hajsza a folyón)

Kollekciók