Ajax-loader

legfrissebb rukkolások

Most érkeztek, lehet őket vinni, mehet a rukk 'n' roll!


Richard Dawkins - A ​valóság varázsa
A ​varázslatnak sok formája van. Őseink leginkább arra használták, hogy a világ érthetetlen jelenségeit magyarázzák meg vele, mielőtt tudomány választ talált volna rájuk. Az ókori egyiptomiak szerint az éjszaka akkor jön el, amikor Nut istennő lenyeli a napot. A vikingek szerint a szivárvány az istenek hídja a földi világba. A földrengéseket a japánok egykor az óriási harcsával magyarázták, ami a hátán hordozza a világot - és minden alkalommal, amikor megrázza a farkát, a föld remegni kezd. Ezek mind varázslatos, különleges történetek. Van azonban még valami, ami ennél is varázslatosabb: megtalálni az igazi választ ezekre a kérdésekre. Ez a valóság varázsa - a tudomány. A valóság varázsa seregnyi találó gondolatkísérlettel, lenyűgöző illusztrációkkal és megdöbbentő tények garmadájával segíti a természeti jelenségek megértését. Miből vannak a dolgok? Mennyi idős a világegyetem? Miért néznek ki úgy a kontinensek, mintha egy kirakós szétszedett darabjai volnának? Mi okozza a tsunamit? Miért van ilyen rengeteg féle állat és növény? Ki volt az első férfi, vagy nő? A könyv letehetetlen, látványos detektívtörténetként kalauzol végig a legkülönbözőbb tudományágakon, arra sarkallva az olvasót, hogy közben ő maga is gondolkodjon a tudósok fejével. Richard Dawkins, a világ leghíresebb evolúciós biológusa, és a tudományos oktatás egyik legszenvedélyesebb élharcosa egész karrierjét annak szentelte, hogy megismertesse a tudomány csodáit a felnőttekkel. Most azonban Dave McKean illusztrátorral közösen arra vállalkozik, hogy páratlan oktatói tehetségének segítségével minden korosztály számára elérhetővé tegye a tudomány varázslatos világát. Dawkins és McKean könyve valódi kincsesbánya mindazok számára, akik valaha is eltűnődtek azon, hogyan működik a világ. Olyan képes kalauz a világ titkaihoz, mely hosszú éveken át útitársunk lehet.

Ismeretlen szerző - Hasonlóságok ​és különbözőségek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kerstin Gier - Smaragdgrün
Was ​tut man, wenn einem das Herz gebrochen wurde? Richtig, man telefoniert mit der besten Freundin, isst Schokolade und suhlt sich wochenlang im Unglück. Dumm nur, dass Gwendolyn, Zeitreisende wilder Willen, ihre Energie für ganz andere Dinge braucht: zum Überleben zum Beispiel. Denn die Fäden, die der zwielichtige Graf von Saint German in der Vergangenheit gesponnen hat, ziehen sich nun auch in der Gegenwart zu einem gefährlichen Netz zusammen. Um dem Geheimnis auf die Spur zu kommen, müssen Gwendolyn und Gideon - Liebeskummer hin oder her - nicht nur auf einem rauschenden Ball im 18. Jahrhundert zusammen Menuett tanzen, sondern sich in jeder Zeit kopfüber ins Abenteuer stürzen...

Barbara Cartland - A ​szerelem lángja
A ​regény a századfordulón játszódik. Az amerikai milliomoslánynak a pénz mellé rangot akarnak vásárolni, s ezért egy angol lordot szemelnek ki férjéül. A lány Párizsba megy, hogy kelengyéjét összeválogassa. A kísérő hölgyet baleset éri, ő pedig bekerül a párizsi bohémek világába. Beleszeret egy költőbe, sátánista körökkel kerül kapcsolatba, akik egy félelmetes szertartás során fel akarják áldozni, a költő azonban megmenti. Közben kiderül, hogy a fiatalember a kiválasztott lord öccse. Az idősebb lord viszont halálos beteg, meg is hal, és így semmi nem áll a szerelmesek útjába. A világhírű szerzőnő egyik legjobb kötete, színes képet fest a párizsi művészvilágról a századfordulón.

A. P. Levanjuk - Feladatmegoldások
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Richard P. Feynman - R. B. Leighton - M. Sands - A ​kvantumfizika alapjai / Kétállapotú rendszerek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Clifford Geertz - Az ​értelmezés hatalma
A ​néprajz sűrű leírás. Az etnográfus - kivéve, ha rutinszerű adatgyűjtést végez (amit természetesen szintén meg kell tennie) - valójában összetett fogalmi struktúrák sokaságával kerül szembe, számos struktúra egymásra rétegeződik vagy összegabalyodik. Ezek a struktúrák egyszerre idegenek, szabálytalanok és rejtettek, s az etnográfusnak kell kitalálnia, hogy miként ragadja meg, majd hogyan mutassa be őket. S így áll a dolog működésének legföldhözragadtabb szintjén, a terepmunka őserdejében is: az adatközlők kikérdezésében, a szertartások megfigyelésében, a rokonsági kritériumok kiválasztásában, a tulajdonviszonyok kinyomozásában, a háztartások összeírásában..., azaz a kutatási napló megírása során. Az etnográfia művelése egy kézirat elolvasásához hasonlítható (abban az értelemben, hogy "létrehozzuk valamilyen olvasatát") - egy idegen, elhomályosuló, talányokkal, önellentmondásokkal, gyanús javításokkal és célzatos kommentárokkal teli kéziratéhoz, amely azonban nem a hagyományos írásjelekkel, hanem a megformált viselkedés illékony példáival íródott.

Kabar Vivien - Suhanó ​magány
Kabar ​Vivien 1981-ben született Debrecenben. Nehéz, rövid gyermekkora után magára utaltan élt. Egész Európát bejárta, lakott Belgiumban, Hollandiában, Franciaországban és Németországban. Megtapasztalta a lét mámorát és borzalmát. 12-13 éves kora óta ír, fest és rajzol. A gyermekkoráról napjainkig felgyülemlett versek mindegyike megtalálható ebben a könyvben, a festményeknek csupán töredéke. Vigasza ma is az írás és a festés, s ez összegyűjtve, ebben a kötetben, többet ad, mint betűk és színek halmazás.

Gyulafi József - Nagy ​kerékpáros túrakönyv I.
Egynapos ​körtúrák Magyarországon A szerző drótszamarán bejárta már az egész országot. Most kerekezéseinek tapasztalatait osztja meg a kíváncsi olvasókkal. Kis kerékpár-szerelési tanfolyammal indítja könyvét, majd 35 jótanáccsal látja el a kezdő túrázókat, és végül, de nem utolsósorban következnek az útvonalak: Pilis, Börzsöny, Nógrád, Salgótarján, Mátra, Bükk, Aggtelek, Zemplén, Hortobágy, Budapest, Gerecse, Vértes, Bakony, Balaton, Sopron, Kőszeg, Őrség, Zselic, Mecsek. Az útvonalak elején információkat kapunk a Budapesttől mért kiindulópontról, a túratávról, a földutak hosszáról, az emelkedésekről, a túraidőről, a nehézségi fokról és a tájékozódásról, amiket több oldalas részletes leírások követnek fotókkal, térképekkel illusztrálva.

Gyulafi József - Nagy ​kerékpáros túrakönyv II.
A ​könyv aktív kerékpárosoknak szól, akiknek nem probléma a 70-80 kilométer kerekezés hegyvidéki terepen. Az eredeti tervek szerint, a többnapos túrák leírása következne, de az első részből annyi jó túrahely maradt ki, hogy a könyv egyik fele az egynapos túrákról szól. A túrákkal többek között a következő helyekre juthatunk el: Dunakanyar, Pilis, Börzsöny, Szigetköz, Bakony, Balaton, Őrség, Zala, Zemplén. Az útvonalak elején információkat kapunk a Budapesttől mért kiindulópontról, a túratávról, a földutak hosszáról, az emelkedésekről, a túraidőről, a nehézségi fokról és a tájékozódásról, amiket több oldalas részletes leírások követnek fotókkal, térképekkel illusztrálva.

Gyulafi József - Nagy ​kerékpáros túrakönyv III.
Ez ​a könyv nemcsak azoknak a gyakorlott túrázóknak íródott, akik már bebarangolták az egész országot, hanem azoknak is, akik szeretik a szépet, a kalandot, az új élményeket. A könyvben leírt túrák nagy része közepes edzettség mellett is kényelmesen teljesíthető.

Lengyel Zsolt - Magyar ​asszociációs normák enciklopédiája I.
Az ​emberi agy anatómiai, fiziológiai szempontból egységes, ami nyelvi univerzálékban, a nyelvek strukturális azonosságában manifesztálódik, de nyelvtipológiai szempontok differenciálják ezt az egységességet. A mentális lexikon is egyszerre rendelkezik univerzális és nyelvtipológiai sajátosságokkal. Könyvünk egyszerre kívánja előmozdítani e két szempont jobb megismerését. Munkánk alapkutatás: további kutatási lehetőségeket biztosítva az elméleti nyelvészet, az általános és fejlődési pszicholingvisztika, a szociolingvisztika, a nyelvtörténet, a pedagógiai lingvisztika, az afáziológia és az igazságügyi nyelvészet számára. Az egyválaszos szóasszociációs technika a mentális lexikon (agyi szótár) kutatásának régóta használt eszköze, ám az utóbbi évtizedekben radikális változásokon ment keresztül, mert a mentális lexikon koncipiálásában egyre meghatározóbb a többdimenzionális hálószemlélet és a kisvilágok elmélete. A kötet 10-14 évesek anyagát mutatja be; 212665 szópéldányt és 10086 szótípust tartalmaz.

Dawn King - Rusztikus ​kerti bútorok
A ​kerti bútorok készítése megmunkálatlan fából könnyen megtanulható, egyszersmind a kreatív önkifejezés életre szóló programját biztosítja. A szerző, Észak-Amerika kertibútor-építő mozgalmának egyik vezéralakja megismertet bennünket a megmunkálatlan fa feldolgozásával foglalkozó kézművesség titkaival, emellett részletesen bemutatja több mint huszonöt legnépszerűbb munkadarabjának teljes tervét.

Herbert Ernest Bates - A ​jacaranda-fa
Burma, ​1942. A japán megszállás hírére egy kicsiny településen a rizsmalom igazgatója, Paterson megszervezi a helyi angol közösség menekülését. A maroknyi csoport tagjait egybefogja a félelem és a túlélés vágya, ám még útnak sem indulnak, máris felszínre kerül számos olyan konfliktus, melyet évek óta igyekeznek elfojtani. Ahogy múlnak a napok, a menekülők száma egyre fogyatkozik, mivel pattanásig feszülnek köztük az ellentétek. Akad olyan, akit betegség gyűr le, mások egyszerűen visszafordulnak, és vállalják a fenyegető veszélyt. Hogy a sok viszontagság után végül ki éri el a biztonságot jelentő hidat, mely Indiába vezet, az arról árulkodik, mely magatartásformákat, társadalmi szerepeket tart életképesnek a szerző a forrongva, kavargóan változó világban. A hazájában napjainkban is közkedvelt író - akit Graham Greene Csehov angol utódjának nevezett - Magyarországon három legnépszerűbb regényének köszönheti ismertségét, holott köteteinek száma megközelíti a hetvenet. A jacaranda-fa, melyet majd másfél évtizedes szünet után vehet kézbe a magyar olvasók egy újabb generációja, egy hanyatló birodalom képviselőinek immár hősiességtől mentes vonásait ábrázolja rendkívüli éleslátással. A Bates remekművében megörökített "nagy menetelés" mintegy irodalmi és történelmi ellenpontjául szolgál A sötétség mélyén conradi útjának.

Alan Bridgewater - Gill Bridgewater - Téglaépítmények ​a kertben
A ​téglánál szebb építőanyagot keresve sem találnánk a kertünkbe. A belőle készült építmények amellett, hogy esztétikusak, kiválóan megfelelnek a gyakorlati követelményeknek is. A könyvben található példák között a kezdő és a gyakorlott építőmesterek egyaránt találnak kedvükre valót.

Ismeretlen szerző - A ​terület- és településfejlesztés alapjai
Hiánypótló ​munka a magyar szakkönyvirodalomban, amely elsősorban a magyar település- és területfejlesztés kérdésein át vizsgálja ezt a nálunk viszonylagosan új ismeretanyagot. A főbb témakörök: a terület- és településfejlesztés Magyarország ezeréves történelmében, alapfogalmak, hatályos törvényelemzések, migráció, regionális politika és területfejlesztés, logisztika, kommunikáció és területfejlesztés, külkereskedelem, mint forrás, Eurorégiók, falusi térségek, hanyatló ipari térségek stb. A kötetet a DE Terület- és Településföldrajzi Tanszékének oktatóiból álló szerzőgárda írja.

Peter Himmelhuber - Növénytartó ​edények
A ​barkácsolás olyan hobbi, amellyel milliók töltik el hasznosan szabadidejüket. Legyen szó egy régi építésű házban lévő bérelt lakásról vagy akár saját négy fallal körülvett területünkről, némi ügyességgel és egy szakszerű útmutató birtokában egészen meglepő eredményeket érhetünk el, ha kisebb javításokra, műszaki és esztétikai célú felújításokra, esetleg átépítési vagy beépítési munkákra kerül sor.A barkácsolás ugyanakkor jó szórakozás is, megadja a jól végzett munka örömét, amelynek eredményét naponta láthatjuk és "csodálhatjuk"; általa pénzt takaríthatunk meg, nem utolsósorban pedig függetleníthetjük magunkat az iparosoktól, akikre bizony sokszor hetekig kell várni és esetleg akkor is hiába.A szaküzletekben, a barkács- és építőanyag-áruházakban az ezermester minden anyagot és szerszámot beszerezhet, amire szüksége van. A megfelelő szerszám és lelkesedés azonban még nem minden. Feltétlenül szükség van az alapos előkészítésre, és nélkülözhetetlenek azok az elemi szakismeretek, amelyek megmutatják, hogyan kell a munkát elvégezni, és mire kell annak során ügyelni.A Csináld Magad sorozat "Növénytartó edények" című kötete a gyakorlatban számtalanszor kipróbált, hasznos ötleteken és mesterfogásokon keresztül mutatja meg, mit hogyan csináljunk. A könyv lépésekre bontva, ábrákkal és szöveges részekkel ismerteti az egyes műveleteket. Az egyértelmű jelölésekkel azonnal felmérhető, hogy egy-egy műveletnél milyen nehézségi fokra, mekkora erőkifejtésre és időráfordításra kell számítanunk, milyen szerszámokra van szükségünk.

Diana Cooper - Ágy ​kutyáknak kiadó
Mit ​tehet az az angol háziasszony, akinek három gyermeke már kirepült a családi fészekből, férjét infarktussal kórházba szállítják, s ő sikertelenül próbálkozik mindenféle módon, hogy létfenntartásukat biztosítsa. Mi egyebet, minthogy beköltözik egy vidéki nagy házba, és kutyapanziót alapít a nyaralni induló gazdik kedvenceinek. A kutyusok sora idővel más árvákkal is bővül, feltűnnek papagájok, kecskék, olykor egy-egy malac, szamár, avagy egy rókakölyök is. És jönnek egymás után a legkülönbözőbb kutyatulajdonosok, s velük és rajtuk keresztül bomlik ki Diana Cooper bűbájos egyénisége, megkapó és sokoldalú humora és életszeretete.

Ismeretlen szerző - Mesélj ​nekem tündérekről és boszorkányokról
Ebben ​a kötetben nem csak olyan ismert mesék találhatóak, mint Tündér Ilona és Árgyilus királyfi szép története, de olyan kevésbé ismert, de legalább annyira szépek is, mint Benedek Elek Gyöngyikéje. Tündérek és boszorkányok elevenednek meg magyar és szász népmesékben boszorkányosan bűbájos rajzok kíséretében.

Rácz András - Torkig ​vagyok a holokauszttal!
Holokauszt-emléknap-tagadó ​vagyok! A Boldogok a sajtkészítők aznapi posztját közelítőleg húszezren olvasták el. Többen, mint ahányan megvásárolnak egy átlagos napilapot. Az internet sajátosságainak köszönhetően nagyjából ezer hozzászóló mondhatta el felháborodott, szitkozódó, vitatkozó vagy éppen egyetértő véleményét. A cikket átvették portálok, honlapok, blogok, így az írás bejárhatta a világháló számtalan állomását. A bejegyzés így kezdődött: „…holokauszt emléknapoknál kevés rettenetesebb dolgot tudok elképzelni. Hazug, álságos, szemforgató, beteges rendezvények ezek! És én még csak nem is hiszek az összeesküvés-elméletekben. Azt sem gondolom, hogy a legnagyobb baj a holokauszt-üzlettel, vagy a perverz üldözött-identitással volna. Még kevésbé tartom magam holokauszttagadónak, vagy olyasvalakinek, aki szerint a zsidók megérdemelték volna a sorsukat. Mégis, ki nem állhatom ezeket az emléknapokat. Mondhatnám: holokauszt-emléknap-tagadó vagyok. Mindjárt le is írom, miért…” Néhányan felszólítottak, alaposabban is bontsam ki mondanivalómat, hiszen valakinek végre el kell mesélnie azt a történetet, amely felszabadít bennünket a holokauszt-bűntudat alól, amely lerombolja ezt a szellemtelen, giccses, nyárspolgári soá-legendáriumot, és úgy adja elő a vészkorszak eseményeit, ahogyan azt két emberöltő távlatából érdemes lehet elmondani. Valakinek végre elő kell állnia az igazsággal, amely szétválogatja mindazt, amit a holokauszt-mítosz igyekszik összemosni, amely történelemmé alakítja a parttalan emlékezetet, s ezzel végérvényesen a múlt mélyére taszítja ezt a szomorú kísértethistóriát. Valakinek végre meg kell írnia azt a könyvet, amely rámutat az antiszemitizmus-vádak hamisságára, amely kihúzza a talajt a véleményszabadság korlátozóinak lába alól, amely véget vet a világháborúnak. A köteten éveken át dolgoztam. Így tartalmasabb lett, mint a blogbejegyzés, de a radikálisan újszerű holokauszt-értelmezésen, a szemtelen, provokatív stíluson nem változtattam. Visszapillantva azonban azt is be kell látnom, hogy a heti gyakorisággal nyakunkba zúduló soá- megemlékezések végső soron elérték céljukat. Feltéve persze, ha az a céljuk, hogy az emberek foglalkozzanak a vészkorszakkal. Én az elmúlt években elég alaposan áttanulmányoztam ezt a szörnyűséges történetet, és az eredmény ez lett: Torkig vagyok a holokauszttal! Ratius

Tony DiTerlizzi - Holly Black - Arthur ​Spiderwick's Field Guide to the Fantastical World Around You
It ​all began with a strange, mysterious correspondence left for authors Tony DiTerlizzi and Holly Black at a small New England bookstore. Written by three siblings, the letter told of their great-great-uncle Arthur Spiderwick and an unfinished tome filled with eyewitness accounts of creatures otherwise thought to be the stuff of legend. In the #1 New York Times bestselling serial the Spiderwick Chronicles, readers were enthralled by the account of the those siblings, Jared, Simon, and Mallory Grace, as they battled dwarves, goblins, elves, and a diabolical ogre in their efforts to hold on to their uncle Spiderwick,s life work. Now, through the combined efforts of the Grace children and authors Tony DiTerlizzi and Holly Black, Simon & Schuster is thrilled to present that work to you! Beginning with a thoughtful and informative introduction, progressing through six exhaustive sections featuring thirty-one faerie species, and culminating with an addendum that includes observations supplied by Jared Grace, this long-awaited compendium to the worldwide Spiderwick phenomenon delivers enough information to satisfy even the most demanding faerie enthusiast. Not only will readers learn the habits and habitats of the fourteen fantastical creatures featured in the New York Times, USA Today, and Publishers Weekly bestselling chapter books, but they will be delighted and astonished by an additional seventeen creatures. Also included are dozens of snippets from Arthur Spiderwick,s personal journal as well as cameos from a few series favorites. With so much to offer, this book is destined to be pored over for generations to come!

Russell Miller - Arcátlan ​messiás
L. ​Ron Hubbardnak, a szcientológia alapítójának kétfajta életrajza létezik. Az egyik az, amit az egyház hivatalosan terjeszt: a romantikus kalandozót, filozófust, jótevőt bemutató változat. Igazi ponyva: megtalálható benne a sebesült hős, a vakságából önmagát kigyógyító szuperember, a sikeres forgatókönyvíró, a szeretett családapa. Ez a másik változat. Bizarr, igaz – és sokkal szórakoztatóbb.

Lady Augusta Gregory - Cuchulain, ​az ulsteri hős
"Kelj ​fel, Cuchulain! - mondta ekkor Curoi. - Egy sem akad Ulster hősei között, bármilyen merészek legyenek is, aki hozzád fogható lenne bátorságban, tettekben és igazszívűségben. Írország harcosainak bajnoki címe mostantól a tiéd, és vele a Bajnok Porciója, és a te feleségedet illeti meg az első hely Ulster asszonyai között. Mától fogva bárki próbálja is önmagát elibéd helyezn, - folytatta - népem esküjére mondom, nagy veszélyben lesz az élete." Az olvasó Lady Augusta Gregory kétrészes középkori ír mese- és hőstörténet-gyűjteményének második kötetét tartja a kezében. Az Istenek és harcosok után bizonyos tekintetben más világba kalauzol ez a könyv: a legnagyobb mitikus ír hős, Cuchulain hősiességének emel képzeletbeli szobrot. Ezeknek az úgynevezett ulsteri mondakörbe tartozó történeteknek igen jelentős politikai szerepük volt a 19. század végén és a 20. század elején az ír függetlenségi mozgalom és ideológia formálódásában. Ám a mai olvasó számára az élvezetet elsősorban a szép szerelmek, a hősies helytállások, a fordulatos csaták, valamint az izgalmas próbatételek és kalandok nyújtják. A lenyűgöző történeteket magyar szakértők jegyzetei kísérik, hogy elhelyezzék a korabeli ír szokások, hiedelmek társadalmi keretein belül; a nevek kiejtését pedig útmutató könnyíti meg.

Sven Nordqvist - A ​kobold karácsonyi titka
A ​legszebb ünnep a karácsony – így gondolják ezt a koboldok is! Különösen Koboldapó várja már nagyon, hiszen ilyenkor minden évben egy tál kását készítenek ki az emberek, ezzel köszönve meg nekik egész éves munkájukat. Ám ezúttal az emberek el fogják felejteni, legalábbis a jövőbe látó Koboldanyó szerint. Ha pedig ez bekövetkezne, akkor Koboldapó nagyon mérges lenne. Az anyó tehát kieszel egy tervet, hogy titokban mégis megszerezze a kását…

Kiszely István - A ​magyarok eredete és ősi kultúrája I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Jared Diamond - Natural ​Experiments of History
Some ​central questions in the natural and social sciences can't be answered by controlled laboratory experiments, often considered to be the hallmark of the scientific method. This impossibility holds for any science concerned with the past. In addition, many manipulative experiments, while possible, would be considered immoral or illegal. One has to devise other methods of observing, describing, and explaining the world. In the historical disciplines, a fruitful approach has been to use natural experiments or the comparative method. This book consists of eight comparative studies drawn from history, archeology, economics, economic history, geography, and political science. The studies cover a spectrum of approaches, ranging from a non-quantitative narrative style in the early chapters to quantitative statistical analyses in the later chapters. The studies range from a simple two-way comparison of Haiti and the Dominican Republic, which share the island of Hispaniola, to comparisons of 81 Pacific islands and 233 areas of India. The societies discussed are contemporary ones, literate societies of recent centuries, and non-literate past societies. Geographically, they include the United States, Mexico, Brazil, western Europe, tropical Africa, India, Siberia, Australia, New Zealand, and other Pacific islands. In an Afterword, the editors discuss how to cope with methodological problems common to these and other natural experiments of history.

Johann Wolfgang Goethe - Drámák ​I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_245587
3

Ismeretlen szerző - Mozgásnevelés ​kézikönyv II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Vas István - Nem ​számít
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Frances Mayes - Edward Mayes - Napsütötte ​szakácskönyv
Frances ​Mayes férjével, Eddel ebben a könyvben több mint 150 receptet osztanak meg az olvasóval, mindazokat, amiket ők maguk is sokszor megfőztek, és amelyek legfőbb tulajdonsága a jó minőségű hozzávaló. Azonban ez a könyv nem pusztán receptek gyűjteménye. Rengeteg közös élményt idéz.

Ken Hobey - Fiúk ​melegítőben
Másnak ​lenni nem könnyű. Pláne Magyarországon. Meleg tanárnak meg aztán kész „öngyilkosság”! Huba feláldozta magánéletét hivatása oltárán. Ám pechére beleszeret magántanítványába… Lívia találkára készül. Az interneten megismert Brigivel. Randit randi követ, édes felismerés, hogy találkozásuk sorsszerű. De vajon kiállja e a szülők és a bigott társadalom próbáját? Régi barátja, Dani, aki auralátó, próbálja radarja segítségével kitalálni, hogy miért is gyúlt lángra menthetetlenül egy heteró fiú iránt… Szerelem, barátság, család, előbújás, félelmek és titkok. Egy ízig-vérig magyar regényben. Ez nem egy botránykönyv, ez maga az élet! Fiú vagy? Lány? Homo? Hetero? Kit érdekel?! Elég MERÉSZ VAGY, hogy elolvasd?! Kezedben a tiltott gyümölcs!

Covers_88763
1

Ismeretlen szerző - Gyermekek ​karácsonyi könyve
Ez ​a mesekönyv a karácsonyról szól. Kilenc olyan történetet tartalmaz, mely ehhez a bensőséges ünnephez kapcsolódik. Szereplői hétköznapi emberek, akiknek gondjai, problémái, örömei akár az olvasóé is lehetnének. Ezért olyan könnyű a gyerekeknek belebújni egy-egy szereplő bőrébe és együtt élni meg vele az eseményeket, kalandokat. A mesehallgatás élményén túl lopva fontos emberi, erkölcsi értékeket is közvetít feléjük, könnyen érthető formában. A szereplők életre keltéséhez nyújt segítséget a számos gyönyörű színes illusztráció, mely fejlesztőleg hat a gyermeki szépérzékre és fantáziára egyaránt. A kicsiknek jó mesehallgatást, a nagyobbaknak élvezetes olvasást, a szülőknek pedig kedves régi emlékek felidézését kívánjuk!

Kollekciók