Ajax-loader

kollekció: Vallás, mitológia

“Vasárnap ne lopj, ne verj meg senkit, mert hat nap mindenre elegendő.”
(Rejtő Jenő)


"Ezt ​a könyvet a néhai dr. Izrael Sahaknak, zsidó holocaust-túlélőnek és izraeli állampolgárnak ajánlom, aki volt olyan bátor - mind morálisan, mind intellektuálisan -, hogy szembe mert szállni a zsidó szupremácizmussal, amely egyformán fenyeget zsidót és nem-zsidót. A könyv emléket állít azoknak az ártatlan amerikaiaknak is, akik a 2001. szeptember 11-i szörnyűséges támadásokban haltak meg. A támadások az amerikai külpolitikának voltak a tragikus következményei, amely előbbre valónak tartja Izrael törekvéseit Amerika érdekeinél és biztonságánál."

Igaz ​történet a hitről, a szeretetről és az ima természetfeletti erejéről Természetfölötti védelem, gondviselés és gyógyulás. Talán ezzel a néhány szóval lehetne legtömörebben összefoglalni az e könyvben leírt rendkívüli, ámbár minden részletében igaz történet lényegét. A főhős egy ígéretes karrier beteljesedéséhez közeledő dán tanárnő, aki a múlt század húszas éveinek közepén egyszer csak ráébred, hogy az élete üres, értelmetlen Isten valósága nélkül, és soha nem tud boldog lenni, ha nem találkozik Jézussal személyes módon. a felismerést keresés, a keresést pedig az áhított találkozás követi, aminek eredményeképpen hősnőnk azon kapja magát, hogy mindenét hátrahagyva már úton is van egy számára teljesen új világ, Izrael földje, Jeruzsálem városa felé, ahová Isten azért küldte, hogy elárvult, magukra hagyott gyermekek gondját viselje. Az ott átélt megpróbáltatásaiból, győzelmeiből, szinte napi rendszerességű természetfölött megtapasztalásaiból az Olvasó maga is megtanulhatja, - hogyan jön Isten válasza az imáinkra, - hogyan lehet felülkerekedni kemény kihívásokon, - hogyan ismerhetjük fel és tölthetjük be az életünkre vonatkozó isteni tervet, - továbbá hogyan kell minden helyzetben az Úr vezetésére figyelnünk.

Sokan ​elrejtik valódi énjüket azért, hogy erősebbnek tűnjenek. A virágok egyszerűen csak nyílnak.

Most ​itt vagyunk az új évezred elején, amely már nem mondható kereszténynek, hanem inkább szekularizált évezrednek, de itt vagyunk benne keresztények. És keressük azt a létezésmódot, ahogy ebben mi meg tudunk maradni. Miért akarunk megmaradni? Nem azért, mert nem tudnánk esetleg mi is úgy létezni, mint mások. Tudnánk. De én például nem kívánnék másképpen élni, csak úgy, mint aki ismeri Jézus Krisztust, az Ő evangéliumát, és az életét eszerint rendezte be, és szeretne másokat is ebben részeltetni. Küldetésünk van, és küldetésünket szeretnénk megvalósítani. Ezer éven át egy felülről építkező egyház létezett, mert mindig támogatást kapott. Megítélésem szerint a következő ezer esztendőnek az egyháza az alulról építkező egyház lesz.

This ​definitive introduction to the gnostic scriptures provides a crucial look at the theology, religious atmosphere, and literary traditions of ancient Christianity and Hellenistic Judaism. Maps and tables.

Brimming ​with passion and adventure, Greg Keyes's epic saga of a royal family's fall from power through treachery and dark magic, set amid the return of ancient evils whose malevolence threatens to annihilate humanity, bids fair to become a classic of its kind. Now, in the eagerly awaited third installment, Keyes draws the threads of his tapestry ever tighter, illuminating old mysteries and introducing new ones as events build toward a shattering climax. The legendary Briar King has awakened, spreading madness and destruction. Half-remembered, poorly understood prophecies seem to point to the young princess Anne Dare, rightful heir to the throne of Crotheny, as the world's only hope. Yet Anne is hunted by the minions of the usurper Robert, whose return from the grave has opened a doorway through which sinister sorceries have poured into the world. Though Anne herself is the conduit of fearsome powers beyond her understanding and control, it is time for girl to become woman, princess to become queen. Anne must stop running and instead march at the head of an army to take back her kingdom . . . or die trying. But a mysterious assassin stalks her, so skilled in the deadly fencing style of dessrata that even Anne's friend and protector Cazio, a master of the form, cannot stand against him, nor can her sworn defender, the young knight Neil MeqVren. As for Anne's other companions - Aspar White, the royal holter who bears an enchanted arrow capable of felling the Briar King; and Stephen Darige, the monk who blew the horn that woke the Briar King from his slumber - they cannot help her, as their separate paths carry them ever deeper into a deadly maze of myth and magic from which return may be impossible. Meanwhile, Queen Muriele is a prisoner of the false king. With no allies but a crippled musician, who is himself a prisoner, and a servingwoman who is both more and less than she seems, Muriele will find herself a pawn in Robert's schemes for conquest - and a weapon to be used against her own daughter.

In ​this unusual book, first published by The MIT Press in 1980 and w updated with a new chapter, Steven Brams applies the mathematical theory of games to the Hebrew Bible. Brams's thesis is that God and the human biblical characters acted rationally--that is, given their preferences and their kwledge of other players' preferences, they made strategy choices that led to the best attainable outcomes. Beginning with the Creation and focusing on those stories richest in conflict and intrigue, Brams uses elementary game-theoretic tools to elucidate the rational calculations of biblical players and to show precisely the manner in which they sought to achieve their goals. He relies almost exclusively on ncooperative theory, making use of both game tree and matrix forms of games. Brams uses his strategic analyses to build a detailed assessment of God's character and motivations, including the reasons for His frequently wrathful behavior. Brams's insights have application to biblical studies, the philosophy of religion, political theory, and game theory and methodology. In the new chapter, Brams surveys the literature of the past twenty years on political-strategic interpretations of the Hebrew Bible. He also extends the game-theoretic analysis, using the theory of moves, to study a counterfactual situation--what if Abraham had refused God's command to sacrifice Isaac?--and to examine the rationality of believing in a superior being. Steven J. Brams is Professor of Politics at the New York University. "Fascinating...logical and deeply rooted in its sources." - New York Times

Az ​eddigi legjobb átverésem az volt, amikor láttam magam meghalni. „Kevin Hearne remek történetmesélő, csípős humorral megáldva. Az Amerikai istenek találkozása a Dresden-aktákkal.” Atticus O’Sullivan, az utolsó druida nem maradt volna életben a kelta ravaszság nélkül kétezer évig. Így amikor a bosszúálló norvég istenek végezni akarnak vele, a még ravaszabb navahó isten, Prérifarkas segítségével elhiteti velük, hogy sikerült megölniük, felaprították az arizonai sivatag kellős közepén. De a trükkös Prérifarkas nem osztogatja ingyen a segítségét. Mire kettőt pislogna, Atticus vérszomjas, sivatagi alakváltókkal találja magát szemközt, amiket a navahók bőrcserélőknek hívnak. Amikor a druida már azt hiszi, hogy kézben tartja a dolgokat, csúnyán elárulja valaki, akiről soha nem hitte volna. Atticus elhatározza, hogy ha ezt túléli, soha többet nem hagyja magát átverni. Milyen szép utolsó szavak! „Atticus egy erős, modern hős, aki mögött nagy múlt áll, és elég ravasz ahhoz, hogy életben maradjon a huszonegyedik században is. Csípős humorral átszőtt elbeszélés… egy vérbeli, kalandos urban fantasy.” _(Library Journal)_

Prométheusz. ​Isten. Hős. Lázadó, akinek személyes tragédiája egyúttal az emberiség legnagyobb dicsősége. Ellopta a tüzet az istenektől és megosztotta az emberekkel, egyenrangúvá téve őket a halhatatlanokkal. De mint minden mártírnak, Prométheusznak is nagy árat kell fizetnie nagylelkűségéért. Száműzve az Olümposzról egy sziklához láncolva kell szenvednie, míg egy sas minden nap a májából lakmározik. A Homo Sapiens című epikus művével széles körű kritikai elismerést arató Regös István Attila hatodik kötetében ezúttal két drámában fűzi tovább Aiszkhülosz Leláncolt Prométheusz című klasszikusának cselekményét. A Szenvedő Prométheusz és a Megszabadított Prométheusz méltó beteljesedései az antik műnek, veretes nyelvezetük, pazar dialógusaik színvonala nem marad el Aiszkhüloszétól, sőt, megkockáztatjuk, helyenként felül is múlják azt.

„Spirituális ​megújulásra van szükségünk, amely ismét feléleszti a misztikát, és vele együtt újra átgondolja a szentségeket... Egy szentségnek csak akkor van értelme, ha az emberi élet egészét megszenteli...” Boulad atya víziója: „Azért létezem, mert Isten szeret engem, szeretete hitem, egzisztenciám alapja.”

Covers_241109
0
1

Seventeen ​essays on the history, archaeology, urban development, and religious practices of ancient Corinth, with special attention to the early history of Christianity. Topics include burial customs, water supply, city planning, and sociology. Results of an interdisciplinary conference held at Harvard University, January 2002.

Henri ​Boulad vallomása: "Alexandriai vagyok. Alexandria egészen különleges város. Alexandria a Földközi tenger terében van és egyszersmind egy darab Európa. Igen kozmopolita város. Én magam fajok és kultúrák keveredésének vagyok a terméke. Szír származású, de olasz nagyanyával. 1870-ben, egy szörnyű kereszténygyilkolás alkalmával hagyta el nagyapám Szíriát, hogy ettől kezdve Alexandriában éljen. Később felvette az egyiptomi állampolgárságot. Nekem két állampolgárságom is van, egyiptomi és libanoni, tehát közelkeleti vegyület vagyok, egy darab európai vérrel. Francia kultúrhatású környezetben nőttem fel. Ezt a keveréket én mindig úgy értettem és értékeltem, mint lehetőséget arra, hogy három földrész paripáin lovagoljak, különböző világokén, elütő kultúrákkal." A misztikus egyben lényeglátó. Ő az, aki meglátja az ember és az univerzum egységét, a teremtés és Teremtő összetartozását az Egységben. Hiszen a lényeg mindig azt jelenti: felfedezni a szeretetet, az élő és működő szeretetet.

„A ​huszadik század megteremtette az internetet, a világhálót. Ki sejtette volna a század elején az internet népszerűségét? E-mail: hálószobánkban ott van az egész világ! Az utcán sétálva mindenfelé látjuk az embereket mobiltelefonjaikkal, félig sznobizmus, félig a hasznosság hajtja őket! Röviden szólva: a világ egyesül. Ez jó vagy rossz? Ez jó! (…) »Atyám, add, hogy legyenek mindnyájan egyek« (Jn 17,21), arra gondoltam: »egy közös világban!« A világ egység felé tart. De milyen egység felé? És kinek, kiért?”

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szörnyű ​tragédia Egy ittas sofőr felelőtlensége miatt két család élete örökre megváltozik. Vajon a színjátszó kör ifjú tagjai képesek lesznek-e megbocsátani annak, aki társaik halálát okozta... Sivár éjszaka Jeremy Fisher addig sem túl rózsás élete néhány óra leforgása alatt éjsötét pokollá változik. Az elhagyatott, bűntudattól gyötört fiú úgy véli, nem érdemel mást, csak a halált. Isten terve azonban reménységről és életről szól. Még neki is. Sorsfordító levelek Az Elsőszülöttnek címzett levél Ashley kezébe kerül, feltárva előtte a titkot, amelyet szülei évtizedeken át szívük mélyére rejtve hordoztak. Dayne úgy érzi, jó úton indult el, és a Kabbala majd elhozza számára a várva várt békességet. Csakhogy amikor Bloomingtonba utazik a forgatásra, az újabb találkozás Katyvel elbizonytalanítja. Lehetséges, hogy valódi békességet csak az adhat, ha bocsánatot nyer a bűneire? A választ talán az a levél rejti, amelyet régóta őrizget a raktárban édesanyja fényképe mögé rejtve, de még soha el nem olvasta. Egy lebilincselő történet a lehetetlent nem ismerő megbocsátás kegyelméről.

Jack ​Kornfield fiatalemberként tíz évet töltött távol-keleti kolostorokban, első kézből tapasztalván meg a buddhista tanítások életre szóló átalakító erejét. Az Egyesült Államokba hazatérve PhD fokozatot szerzett klinikai pszichológiából és maga is kolostort alapított a kaliforniai Spirit Rockban. Ebben a könyvében a buddhizmus tanításait olyan pszichológiai rendszerként mutatja be, amely az emberi szellem nemességére és szakralitására, az érzelmek és a gondolatok finom analízisére, az elme és a szív transzformációjára helyezi a hangsúlyt. Ellentétben a nyugati pszichológia és pszichiátria fősodrának orvosi irányultságával, itt a sugárzó emberi méltóságra épülő szemlélettel van dolgunk, egy praktikus úttal, amelyet rendszeres gyakorlással a saját életünkben valósíthatunk meg. A kötetben megismerkedhetünk Kornfield nagyszerű tanítóinak bölcs tanácsaival, sok-sok történetet olvashatunk saját terápiás praxisából és feltárul élettörténete is: hogyan küzdött meg családon belüli erőszakkal terhelt gyermekkorának árnyaival.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

A ​pokol létének, helyének és tartamának általános meghatározása. Az ész tanítása a pokol létéről. Írta: Bautz József münsteri akadémiai tanár. A német eredeti után fordította: Görgényi Jenő.

Számos ​könyvet írtak már a Szovjetunió koncentrációs táborairól: hogy milyen borzalmas körülmények között éltek, dolgoztak, szenvedtek és haltak meg ott az emberek. Walter J. Ciszek jezsuita atya kötete azért különleges ezek sorában, mert ő nem egyszerűen túlélte a börtönt és a tábort, hanem ott akart lenni. Isten a Szovjetunióba küldte misszióba, és ő el is ment, igaz, semmi sem úgy alakult, ahogy előre elgondolta. Mégsem bánta meg az ott töltött huszonhárom évet.

Az ​élet előrenéz, nem hátrál sosem, szüntelenül valami újat hoz elénk. Átmeneti kevesebb révén valami többet, valami jobbat szül. Feltartóztathatatlan erejű hullámhoz hasonló: mindig előre-, mindig felfelé visz bennünket. A hit csak megerősíti, amit a természet fennen hirdet. Abban a világban, amely mintha elveszítette volna az élet örömét, a hit visszaadja a derűlátást, a reménységet. Ezzel a megújult látásmóddal a halált megfoszthatjuk a hozzátapadt mítoszoktól, leránthatjuk álarcát, mi magunk pedig megszabadulhatunk a hozzá kapcsolódó félelemtől és szorongástól.

Missing
Az ​ikon kinyitása Ismeretlen szerző
0
1

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ebben ​a kis könyvecskében a Galánta környéki falvak jósló játékaival ismerkedhetünk meg. A fiatalság üde bája, a titokzatos jövőbe való bepillantás vágya, az élet szeretete, a barátság, szeretet és szerelem magasztos érzése jellemzi ezeket a játékokat.

Covers_435168
Jézus ​és Mária sír Ismeretlen szerző
0
0

A ​körülöttünk levő világban egyre nagyobb a hitehagyás. A fogyasztói, liberális környezetben egyre távolabb kerül mindenki Istentől, ha nem küzd ellene nap mint nap. Sokunkban felmerül a kérdés, hogy az Isten meddig tűri el ezt. Van-e a mai napokban hírnök? Küld-e üzeneteket, és ha igen, milyeneket küld Isten? Jézus és a Szent Szűz komolyan veszi az Isten által teremtett szabad akaratot. Ezért az irgalmas Jézus és a Szűzanya csak könnyeket, esetleg véres könnyeket hullathat az emberekért addig, amíg az ember, _mi_ (egyenként: én, te, ő) nem fordulunk feléjük hittel, kérve az Ő segítségüket. Ez a könyv egy tömör összefoglalás, melyben egy-egy témát elolvasva betekintést nyerhetünk a három személyű egy Isten velünk kapcsolatos kritikájába, terveibe. Ez a könyv részben az Egyház által már elfogadott, részben jelenleg még vizsgálat alatt álló üzenethozó helyekről (szám szerint 26 hely szerte a világon) témák szerint kigyűjtve közli Jézus és a Szent Szűz üzenetét nekünk, a ma emberének. Az Ég tehát figyelmeztet, szól! Az a kérdés, hogy mi meg akarjuk-e hallani, akarunk-e figyelni rá. Ha igen, akkor sürgősen változtatni kell az Istenhez való viszonyunkon, hogy megmenekülhessen a lelkünk!

Covers_348632
Pio ​atya levelei Ismeretlen szerző
0
0

Pietrelcinai ​Pio atya a 20. század legnagyobb misztikusa, az első stigmatizált pap, akit 2002-ben avatott szentté II. János Pál pápa. Leveleiben lelki életéről, vívódásairól, Istennel megélt találkozásairól vall, mégpedig olyan őszinteséggel, amilyennel egyedül gyóntatója előtt nyílik meg az ember. ___ A könyv első része a stigmatizáció előtti időszak leveleit tartalmazza, a második rész fő témája a rejtőző Isten keresése és a lélek tisztulása a szenvedésekkel teli "sötét éjszaka" megtapasztalása által. "Pio atya leveleit olvasva a rendkívüliekben a "rendest", a csodákban pedig a nekünk adott kegyelmeket fogjuk felfedezni, és krisztusi életünket, de emberi életünket is elmélyültebben kezdjük élni. Ha Istennel való személyes kapcsolatunkban olvassuk ezeket a leveleket, hitbeli 'szívmosásban' lesz részünk, és megízlelhetjük a békességet, melyet Urunk ígért az utolsó vacsorán." fr. dr. Barsi Balázs OFM

A ​kötetben 2 mű szerepel: Erdő Péter: Újítások az egyházi perjogban és Hans Heimerl: Az új egyházi házasságjog. Az utóbbinak eredeti címe: Das neue Eherecht der Kirche (Was ändert sich?) A jelen írás az új Egyházi Törvénykönyv kihirdetése (1983. jan. 25.) és hatályba lépése (1983. nov. 27.) között látott napvilágot. Ezért az új jog előírásainak hatályáról még jövő időben szólt.

Don ​Francesco Bamonte - Róma hivatalos ördögűzője (az ördögűzők pátriárkájának, Don Gabriele Amorth-nak kiváló tanítványa és utóda), jelenleg az Ördögűzők Nemzetközi Szövetségének elnöke, több értékes könyv szerzője és ugyanakkor Európa-szerte megbecsült előadó. Miért engedi meg Isten a démonok tevékenységét? Melyek a kiváltó okai a gonosz lélek rendkívüli tevékenységének? Aki eladja a lelkét az ördögnek - sátánista - valóban megkapja, amit kért tőle? Miről lehet felismerni, hogy valóban a gonosz lélek szállt-e meg valakit? Fertőzöttség, zaklatás, lidércnyomás avagy megszállottság? Francesco Bamonte atya, azt a megkülönböztetéshez szükséges teljes dokumentációt kínálja fel, mely segíthet megítélni megszállottságról van-e szó vagy sem.

Milyen ​kitörési lehetőségei lehetnek egy nőnek a férfiak uralta társadalomban? Ez az emberiség egyik fele számára öröknek tűnő kihívás egészen más jellegű volt a 12. század rideg körülményei között, mint ma. Az író, látnok, zeneszerző és orvos Hildegard von Bingen élettörténete évszázadok távlatából is biztatás és példaadás. Élete derekán megadatott a számára, hogy saját kolostort építsen, változtathasson a regulák szoros szövedékén, és megbirkózzon nemcsak a természet erőivel, de a korabeli társadalom ellenállásával is. Hogyan egyeztethetőek össze a hit, a hivatás és az egyéni érzelmek? Mit jelenthet az önmegvalósítás Isten szolgája számára? Anne Lise Marstrand-Jorgensen nagyívű regénye páratlanul gazdag kor- és karakterábrázolással és minden ízében friss, provokatív, 21. századi látásmóddal mutatja be Hildegard életének legnagyobb kihívásait. A kötet a 2015-ben megjelent Hildegard I. önmagában is olvasható folytatása.

A ​hit révén minden család megszabadulhat terhes örökségétől. A család a legszentebb emberi közösség, amely végigkíséri életünket. Nem mindegy, hogy mit kapunk családunktól, s mit hagyunk gyermekeinkre. A bűnökkel terhelt családi háttér sok bajt, problémát okoz az utódoknak. A Szentírás és a tanúságtételek alapján a szerző arra a felismerésre vezeti olvasóit, hogy a család meg tud szabadulni a terhes örökségtől. Jézusnak van hatalma meggyógyítani és megszabadítani családunkat! Ez a hívő ember számára örömhír. Nem kell tovább cipelni családfánk terheit! Nem kell a testi-lelki betegségek rabságában élni! A szebb jövő itt van az ajtóban, csak ki kell nyújtani a hit karját, és elfogadni azt. Ajánlom mindazoknak, akik szeretnék meggyógyítani családjukat és rokonaikat! (Katona István)

Covers_347979
Az ​első karácsony Ismeretlen szerző
1
0

Minden ​év legszebb napja a karácsony, a béke és szeretet ünnepe. E könyv Jézus születését, az első karácsony történetét mondja el, egyszerű szavakkal, hogy a kisgyermekek is megértsék.

A ​vikingek számos történetet meséltek isteneikről: a hatalmas Odinról, a mennydörgés istenéről, Thorról, a gyengéd Freyáról, a bajkeverő Lokiról és furfangjairól. Ezekben a történetekben az istenek mindig arra kényszerülnek, hogy megküzdjenek a gyűlölt óriásokkal, akik a könyörtelen északi havat és a zord hegyeket jelképezik. Ezeknek az izgalmas és drámai meséknek a sora a mindenség kezdetének történetével nyílik, majd ezt követi a többi, mint például az istenek végső csatája a tél erői ellen.

So ​you've made it to Valhalla. Now what? This "who's who" guide to the gods, goddesses, and other important figures of Norse mythology was commissioned by Helgi, who, after more than a millennium as manager of Hotel Valhalla, became fed up with answering the same questions from newly deceased heroes at check-in. The profiles provide essential stats, interviews, and personal reflections so you can identify the gods and avoid those awkward introductions. Handy facts about other beings round out this go-to tome. You'll never see Ratatosk as a cute little rodent or confuse a dwarf with an elf ever again!

Kollekciók