Ajax-loader

kollekció: Utazás

“Hogy is van a csavargók nagy mondása? Mindenütt jó, de legjobb sehol!”
(Rejtő Jenő)


Szörnyű ​vihar közeledik… Árnyék három évet töltött börtönben, közben mindvégig csak azt a pillanatot várta, amikor végre hazatérhet szeretett feleségéhez, hogy együtt új életet kezdjenek. De mielőtt találkozhatnának, szabadulása előtt néhány nappal a felesége autóbaleset áldozata lesz. Árnyék élete romokban hever, és ekkor a sors egy különös idegennel hozza össze, aki Szerda néven mutatkozik be, és furcsa módon sokkal többet tud róla, mint ő saját magáról. Szerda munkát ajánl neki, és miközben az események egyre váratlanabb fordulatokat vesznek, Árnyék kénytelen lesz megtanulni, hogy a múlt sohasem hal meg igazából. Mindenkinek, még az ő szeretett Laurájának is voltak titkai, és az álmok, mesék, legendák sokkal valóságosabbak, mint azt korábban gondolta volna. Árnyék számára egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy a mindennapi élet nyugodt felszíne alatt különös vihar tombol. Egy háború, amelynek tétje nem más, mint Amerika lelke. Egy háború, amelynek Árnyék hirtelen a kellős közepén találja magát. A Hugo-, Nebula-, Locus-, SFX Magazine- és Bram Stoker-díjas, világszerte elsöprő sikerű regényt most a könyv megjelenésének tizedik évfordulójára kibővített változatban vehetik kezükbe a magyar olvasók.

„Igaziból ​veszett a világ, és a tetejébe még érthetetlen is” – így morfondíroz magában a kis-regény hősnője, az anyja szorításából szabadulni igyekvő, húszéves – már nem kislány és még nem nő – Lula Pace Fortune, mielőtt Észak-Carolinából hetedhét államhatáron át vezető útjára indulna egyetlen szerelmével, Sailor Ripleyvel, aki már ölt is érte, igaz, hogy erős fel-indulásból elkövetett tettéért mindössze két évet kapott. A cél azonban – álmaik Kaliforniája – messze van, pénzük csak a texasi olajsivatagig futja, s ráadásul még Lula anyjának barátja, az írói babérokról álmodozó magándetektív is egyre a nyomukban jár. Érzelmes utazásra viszi a szerző hőseit – s velük együtt valamennyi olvasóját – a „mély” amerikai Délre, furcsa és mégis ismerős emberek közé, ahol a széles és végeláthatatlan utak mentén csak az uniformizált benzinkútszigetek és motelek jelentik a változatosságot. Ebben a „mocsár-Amerikában” a forróságnál csak Lula és Sailor tehetetlensége nagyobb. Csoda-e hát, ha elvágyódnak innen, hiszen a lehetőségek hazájának e szegletében ők valahogy minden erőfeszítésük ellenére arra kárhoztattak, hogy mindig rosszul éljenek a lehetőségeikkel. E sorsot talán valóban csak úgy lehet megélni, ahogy Sailor fogalmazza meg a könyv végén: „Tűnjünk el, mielőtt egy kötél végén táncolnánk zeneszó nélkül.” A lebilincselő és gyengéden ironikus könyvből David Lynch készített filmet, amely az 1990-es Cannes-i Filmfesztiválon elnyerte az Arany Pálma-díjat.

Covers_420017
Kovászna Ismeretlen szerző
0
0

... ​"A falu egyik szélén síkság, a másik részén erdővel borított hegyek. Gyönyörű vidék, az alföld nyílt derűjével s a hegység fenségének összhangjával. A havasok közé mélyen felnyúló völgyéből a Kovászna vize törtet le hangos csattogással. A tiszta vizű patak a községet hosszában kétfelé szeli." (Hankó Vilmos)

Szinte ​hihetetlen, hogy a könyv főhőse - Máthé János mint kertész milyen sok vidéket járt be, mennyi kalandja, élménye volt és milyen sok híres emberrel, pl. Micsurinnal ismerkedett meg. Utazásainak leírása azonban csak keret a szakmai tapasztalatok átadására. Világjárása során figyelte a fejlődő kertgazdaságot, tervezett parkokat, írt cikkeket, tudósított, stb. Majd - ahogy Ő mondja - az öregkor nyugalma kellett ahhoz, hogy mindezt összefoglalja. Érdekes olvasmány lett így belőle.

ELŐSZÓ A ​Búcsújáró és kegyhelyek Magyarországon című könyv folytatni szeretné Esterházy Pál (1690,1696), Jordánszky Elek (1836), Schaffer Jakab (1897), Paulovits Sándor (1930), Bálint Sándor (1944), Szenthelyi-Molnár István (1971,1988) és Berecz Sándor (1981) munkáinak sorát. Épített is ezekre a szerzőkre, de sok mindenben el is tér tőlük. Felhasználja a legújabb történeti, művészettörténeti és néprajzi kutatási eredményeket, amelyek segítségével számos eddigi téves megállapítást korrigálni lehetett. A könyv nem búcsújáró ének- és imakönyv. Ezek sorában az utóbbi évekből és magyar nyelven csak a Harmath Károly által összeállított Búcsúsok útikönyvét lehet említeni, ez Jugoszláviában, Újvidékben jelent meg 1988-ban. Ebben a könyvben - hasonlóan az egyes nagyobb kegyhelyekhez kötődő búcsús ének- és imakönyvekhez - Harmath Károly a búcsújárás cselekményeinek rendjében javasol imákat és énekeket: az elindulástól a kegytemplomba érkezésig, s a hazatérésig minden fontosabb eseményhez. Könyvünk ezt egészíti ki az egyes kegyhelyek rövid történeti, művelődéstörténeti ismertetésével és a zarándokútra vonatkozó hasznos tanácsokkal. A bemutatott több mint ötven búcsújáró hely természetesen nem jelent hiánytalan felsorolást. Tartalmazza azonban az összeállítás céljainak megfelelően a leglátogatottabb és a megújulóban lévő kegyhelyeket. E válogatásban tehát egymás mellett szerepelnek az évi sok tízezres, esetenként százezres látogatottságú helyek, mint Máriapócs, Máriagyűd, Mátraverebély, amelyek határainkon kívül is sok zarándokot vonazanak és a csupán néhány falu, egy-egy kistáj életében szerepet játszók, mint pl. Kács, Sajópálfala, Gencsapáti, Báta. Földrajzilag is egyenetlenül oszlanak el: túlnyomó többségük a Dunántúlon és Észak-Magyarországon található. Ennek a történeti előzmények mellett az ország felekezeti megoszlása az oka. Búcsújáró helyeink és maga a búcsújárás ily módon lehet tükre és megjelenítője a magyar katolikus egyház és vallásgyakorlás múltjának, jelenének. Talán nem haszontalan, ha a búcsújárók nemcsk a kegyhelyek, kegytemplomok, s bennük a kegyképek és szobrok történetét, a tisztelet egy-egy jellegzetes mozzanatát ismerik meg, hanem a búcsújáró hely egyéb, vallásos épülésre is alkalmas látnivalóit: a település más templomait, kápolnáit , a búcsújáráshoz szorosan kapcsolódó kálváriákat, út menti kereszteket, szentek köztéri szobrait, s esetenként a természeti szépségeket is. Sajnos, a zarándokok ellátásáról keveset tudunk mondani. Kegyhelyeink korszerű kiépítése, szociális és egészségügyi létesítményekkel való felszerelése századunk első felében éppen csak megkezdődött. Ezt a folyamatot megakasztotta és teljesen lehetetlenné tette az 1940-1950-es évek fordulójától Magyarországon érvényesülő egyházpolitika, a vallásellenes intézkedések egész sora. A néhol megépített szállodát, az egyszerű tömegszállásnak berendezett zarándokházakat, a vendéglőket államosították, más célokra vették igénybe, vagy anyagi tehetség hiányában tönkrementek. Ezeket csak részben pótolják a magánházaknál bérelhető szállások, a búcsúvásár sátrai közt kirakodó lacikonyhások, italárusok. Nagyobb városainkban, üdülőhelyeinken a meglévő szállodákat természetesen búcsújárók is igénybe vehetik. Nagyobb létszámú csoportok egyszerűbb, de olcsóbb elhelyezésére megfelelők a turistaházak, ezek címeit igyekeztünk az egyes kegyhelyeknél megadni. A rendszeres búcsújárók számára a szálláshelyekre, étkezésre vonatkozó gyakorlati tanácsok nem újak. Ők ismerik a közlekedést, tudják, hogyan kell a hely adottságainak, évszaknak és időjárásnak megfelelően öltözködni. De újabb kegyhely felkeresésére távoli tájakról útnak induló zarándokok számára szükségesek ezek a tájékoztató adatok.

A ​"Dzsezirat-el-Arab" (Az Arabok szigete), azaz Arab-félsziget délnyugati peremén fekvő Jemeni Népi Demokratikus Köztársaság, vagy röviden Dél-Jemen, fiatal ország, de történelme évezredekre nyúlik vissza. Tájait a földkéreg vajúdásának gigászi erői alakították, lakóit a mostoha természettel vívott szüntelen harc formálta. A tengerparton harc a tengerrel, a hegyekben küzdelem a termőtalajért, az ország belsejének száraz aszóiban küszködés az éltető vízért. A kegyetlen küzdelem kemény, találékony, szívós embereket formált, akik meg tudták lovagolni az Indiai-óceán hullámait, akik biztonsággal tudták átvezetni karavánjaikat a naptól perzselt, víz nélküli pusztaságok végtelenjén, akiknek a szorgalma, az árucsere iránti hajlama és érzéke virágzó kereskedelmet hozott létre, akiknek a szép és jó iránti vágyakozása nagyszerű kultúrát, remek építészeti és művészeti alkotásokat teremtett. Művészeti alkotásaik hűen tükrözik világjáró voltukat, sokoldalú kapcsolataikat a világ más országaival és népeivel: az egyiptomiakkal, görögökkel, rómaiakkal, perzsákkal, Indiával és Távol-Kelettel. A virágzás évszázadait az idegen megszállással együttjáró pusztulás, hanyatlás, a világ politikai és gazdasági változásainak harapófogójában való vergődés követte. A harc még ma is folyik. A fiatal államnak még sok nehézséggel kell megbirkóznia, hogy ismét elérhesse a rég letűnt évszázadok fényét, jólétét, megélhetést, reményteljes jövőt biztosítva szorgalmas népének.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ki ​ölte meg Kennedy amerikai elnököt? Az oroszok? A maffia? A kubaiak? A texasiak? Egy magányos elmebeteg? Ezekre a kérdésekre hiába keressük a választ már évtizedek óta. Amikor Columbo hadnagynak egy rablógyilkosság ügyében kell nyomoznia, még nem is sejt, hogy szörnyű sötét titkok várnak majd rá. Saját garázsában holtan találták Paul Druryt, a népszerű Drury-show házigazdáját. Kétszer fejbe lőtték, elvették ékszereit, tárcáját és kifosztották az íróasztalát. Az ügy kivizsgálását a Los Angelesi Rendőrség legügyesebb nyomozójára bízták. Columbo hamar rájön, hogy a rablógyilkosság csak látszat. Döbbenten tapasztalja, hány embernek állhatott érdekében, hogy megszabaduljon az arrogáns sztártól. Gyanús a volt felesége, Alicia. Bűnös lehet Bobby Angela, a népszerű countryénekesnő is. Vagy éppen Jessica O'Neill, a híres filmsztár. Columbo következő felfedezése még megdöbbentőbb: valaki azért ölte meg Paul Druryt, hogy megakadályozza a Kennedy-gyilkosság évfordulójára tervezett műsort, amelyben a sztár Kennedy elnök valódi gyilkosát készült leleplezni. A tervezett műsorral kapcsolatos összes anyag és Drury számítógépének teljes tartalma azonban megsemmisült. Talán ez is a gyilkos műve? Mielőtt Columbo hadnagy megoldja az ügyet, először egy másik rejtély végére kell járnia. Ki lőtte le 1963-ban Kennedy elnököt?

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

A ​mesék főszereplője két gyermek, egy testvérpár, Fanni és Péter. Kettejük közül Fanni az idősebb, a nagytestvér, aki varázslatos kalandjaik közepette megpróbál vigyázni öccsére is, miközben minden alkalommal megoldanak egy problémát a mágikus világ lakóinak segítségével. A mesék között a fő kapocs a két gyerek, akik tulajdonában varázserővel bíró tárgyak vannak, s amik minden alkalommal egy másik világba repítik őket, ahol olyan dolgokkal találkoznak, amit csak ők láthatnak, akik még hisznek a mesevilág létezésében. A történetek elrepítenek az Északi-sark közelébe, a felhők fölé, és még sok más helyre, ahol csodás dolgok történhetnek…

No-one ​travels like the renowned writer-adventurer Richard Grant and, really, no-one should. Having narrowly escaped death at the hands of Mexican drug barons in Bandit Roads, he now plunges with his trademark recklessness and curiosity into Africa. Setting out to make the first descent of a previously unexplored river in Tanzania, he gets waylaid by thieves, whores and a degenerate former golf pro in Zanzibar, then crosses the Indian Ocean in a cargo dhow before the real adventure begins on the Malagarasi river. Travelling by raft, dodging bullets, hippos, lions and crocodiles, hacking through swamps and succumbing to fevers, Grant's gripping, illuminating and often hilarious book will thrill his devoted readers and bring him to an even broader audience.

Four ​friends are enjoying a cross-country school train trip. Then they discover that they are travelling with a coffin that contains someone they were all very nasty to - or does it?

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bor ​utazás és gasztro riportkönyv receptekkel.

Magyarország ​nyugati viszonylataiban a német a legrégebbi, ezen belül pedig a bajor a legősibb kapcsolat. Ez az útikönyv felderíti és turisztikai útravalóként tálalja nekünk a magyar-bajor kapcsolatok évszázadainak látnivaló nyomait. Szerzője a kádári Magyarországot elhagyva Bajorországban talált menedéket, amely az idők folyásával otthonává is vált. Kucsera János számos politikai emigránstól eltérően nyitott szemekkel járta új világát, miközben szíve mindenekelőtt magyar hazájáért dobogott. Az olvasó e szellemi kétlakiság gyümölcsét tartja most a kezében. A történeti és kulturális összefüggések megismerése, a művészeti értékek megbecsülése nemes foglalatosság. Ha külföldön magyar vonzatokat tár fel, akkor egyenesen alkotói munka, segít megtelepedni, megszeretni azt a környezetet, amelybe sors vetette. Találóan írja Kucsera János előszavában, hogy ,,nem csak nyelvében, de helyében is él a nemzet". Munkája e szemlélet értékes megnyilvánulása.

Ebben ​a képekkel gazdagon illusztrált kötetben a magyar vidék kincseivel ismerkedhetnek meg az olvasók.

Mi ​történik akkor, ha egyszer csak egy zakatoló vonaton találjuk magunkat, és azt sem tudjuk, merre robogunk? Ha nem emlékszünk a kisváros nevére, ahonnan elindultunk? Mi lesz velünk, ha Kalkuttába keveredünk, és a múltunkról semmiféle információnk nincs? Szárú, az ötéves indiai kisfiú egy szerencsétlen véletlen folytán India egyik legveszélyesebb városába kerül. Volt otthona, most nincs semmije. Mit várhat az emberektől, az érzéketlen tömegtől? Vajon túl lehet élni azokat a megpróbáltatásokat, amelyek elé az élet állítja őt? Hogy juthat el egy kisfiú Indiából Ausztráliába? Képes lesz új életet kezdeni? Találkozhat még valaha az édesanyjával? Megtudhatja egyáltalán, hol élte le élete első öt évét? Vajon ki lehet az igazi oroszlán? Az Oroszlán Saroo Brierley valós története a kitartásról, az önfeláldozásról és a hitről. A könyv alapján készült a többszörös díjnyertes film Nicole Kidman, Rooney Mara és Dev Patel főszereplésével.

A ​70-es és 80-as években nagyon sok magyar megfordult az egykori NDK-ban. Volt, aki csak rövid időre, mint turista látogatott oda, de több tízezren néhány évet éltek és dolgoztak is szocialista Németországban. Sokan ott találtak maguknak párt is, élénk baráti és rokoni privát kapcsolatok alakultak ki. A rendszerváltozások után nekünk és a németeknek is kinyílt a világ, számos korábban nem látott ország felé mehettünk, így lettek méltatlanul „elfeledett" ismerősök a keleti tartományok. Az elmúlt 25 évben hihetetlen tempóval változott meg Szászország is, a korábban elhanyagolt városok, épületek döntő része megszépült. Szász-Svájc és az Érchegység természeti szépségeiben pedig mindig is gyönyörködni fogunk…

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

A ​Palesztina és Anatólia közé eső terület máig is az maradt, ami már Róma idején, sőt korábban is volt: határvidék a Kelet és Nyugat között: hol híd, hol meg áthidalhatatlan szakadék. Szíria, ahogyan Levante egésze, nem vallási, nyelvi vagy etnikai, de még csak nem is kulturális egység, hanem az ezek közti átmenet megannyi, a szivárvány minden színében játszó változata. Beszélni, illetve írni is így illenék róla. A szerző személyes élményei, fényképei, jegyzetfüzetei és forrásmunkái alapján ezt ígéri nekünk. A könyv nem száraz történeti munka, hanem útleírás: egy Tur Abdinba, a Kelet Szent Hegyére tett utazás állomásain keresztül villantja fel a közel-keleti történelem és lelkiség egyes korszakait.

Bouvier, ​aki nagymestere a költői prózának, biztos kézzel vázolja fel portréit, választja meg a színeket. A Világunk járása, Kerouac Országútonjának svájci változataként, ma már az útikönyvírók bibliája, olyan mű, amely visszaszerezte irodalmi rangját az útleírás műfajának.

Jelen ​kötet a Magas-Tátrán kívül a hozzá szervesen kapcsolódó hegységeket is hasonló részletességgel ismerteti. A modern technikának köszönhetően pontosítottuk a túraútvonalak adatait, legfontosabb információkat és a téli sportokra a korábbinál nagyobb hangsúlyt fektetve naprakészen kiegészítettük a sípályákra és a felvonókra vonatkozó információkat.

A ​key to symbols and abbreviations used on Admiralty and International paper charts compiled by the UK Hydrographic Office.

Hape ​Kerkeling, Deutschlands vielseitigster TV-Entertainer, lief zu Fuß zum Grab des heiligen Jakob – über 600 Kilometer durch Spanien bis nach Santiago de Compostela – und erlebte die reinigende Kraft der Pilgerreise. Ein außergewöhnliches Buch voller Witz, Weisheit und Wärme, ein ehrlicher Bericht über die Suche nach Gott und sich selbst und den unschätzbaren Wert des Wanderns.

Penny ​Jordan: Az igazi apa Nővére halála után Julie magához veszi az elárvult kis Josht, és elhatározza, hogy anyagi nehézségei ellenére felneveli. Ám váratlanul megjelenik a színen Rocco Leopardi, mert felmerül a gyanú, hogy elhunyt fivére a gyerek apja. Magával viszi hát Szicíliába Julie-t és a kisfiút, hogy DNS-vizsgálatot végeztessen. Rocco azt hiszi, hogy Julie a kisfiú laza erkölcsű anyja, és ennek megfelelően bánik vele. A lány nem meri elárulni az igazságot, mert fél, hogy akkor elveszíti Josht. Kim Lawrence: Vonzás és taszítás A csinos tanárnőnek, Fleurnek nem volt könnyű élete. Miután elveszítette a kisbabáját, a férje is elhagyta. Véletlenül megismerkedik a dúsgazdag spanyol üzletemberrel, Antonióval, aki nem bír tizenhárom éves lányával. Fleur megpróbálja megbékíteni őket egymással, ami nem könnyű feladat. Közben egyre közelebb került Antonióhoz, és úgy tűnik, megismétlődik a múlt. Ismét gyereket vár egy férfitól, akinek nem biztos az érzéseiben… Natalie Anderson: Meglátni és megszeretni Emily a veronai operában nem tudja levenni a szemét egy jóképű férfiról. Az előadás után megismerkednek, és Luca meghívja magához a lányt. Szenvedélyes órákat töltenek együtt, aztán elválnak útjaik. Ám három hosszú hét után a férfi ismét felbukkan, és vacsorázni hívja Emilyt. Ezek után rendszeresen találkozgatnak, de Luca sosem beszél a jövőről, hűvös és tartózkodó. Vajon mitől dermedt jéggé a szíve?

En ​kvinne med en fortid. En kvinne med en fremtid. Har de noe å gi hverandre? Foreldrenes dramatiske død bringer Ella fra New York hjem til Bergen for å gjøre opp boet etter dem. Den gamle villaen huser også en leieboer, den eldre kvinnen Rakel, som med sin særegne væremåte både frastøter Ella og vekker hennes nysgjerrighet. Snart blir hun dratt inn i fortellingen om et bemerkelsesverdig liv, et liv som har utspilt seg i flere land over mange tiår, siden Rakel som liten jente ble sendt som flyktning fra Bratislava til Norge for å unngå nazistenes jødeforfølgelser. Har disse to kvinnene noe å gi hverandre? Rakels bok.er en roman om å reise seg, gang på gang, selv etter at det umulige har skjedd. Om å kjenne seg selv, sin fortid og sine røtter, om vennskap og samhold, om svik og kjærlighet.- og ikke minst om en mors grenseløse omsorg og kamp for sine barn.

Explore ​Dublin Explore the places that inspired Dublin's literary greats - Swift, Yeats, Beckett and Joyce Enjoy the art then relax on the Zen rooftop terrace at the Chester Beatty Library Shout yourself hoarse at a game of hurling or Gaelic football North side? South side? You decide over a drink (or two) on each side of the Liffey In This Guide: One Dublin-resident author, over 500 hours of research, and over 300 shopping, eating and drinking recommendations. Full-color coverage of Dublin's highlights. Insights into city life, from a local fashion designer's shopping tips to a food critic's top restaurant picks.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

A ​Déli-Kárpátok gazdag glaciális formakincsű, uralkodó vonulatait bemutató sorozata a Retyezátot és a Páringot követően a Fogarasi-havasok ismertetésével folytatódik. E monumentális hegylánc méltán érdemelte ki az Erdélyi-Alpok elnevezést. A Fogarasi-havasok számos földrajzi tekintetben a Déli-Kárpátok és a kárpáti hegységív csúcstartója, ezért már a turista-hőskorban, a hegységek tudományos feltárásának kezdeti szakaszában a hazánk főhegysége címre jelölték az akkor jóval ismertebb Magas-Tátrával szemben. Emellett a Fogarasi-havasok varázsa abban is rejlik, hogy a „kötelező” célpontok megmászásán túl vállalkozunk-e kevésbé ismert ösvényeinek bejárására, és a markáns sziklaképződmények mellett sikerül-e észrevennünk a kiolvadó kártavak és a havasszépe virágmezők tavaszi és kora nyári színvilágát, vagy az ősszel rozsdabarnába öltöző völgyekből és mellékgerincekről a főgerincre nyíló csodás panorámák látványát. Amennyiben igen, akkor a Retyezát és a Páring szerelmeseiből könnyen a Fogarasi-havasok rajongóivá válhatunk. A kiadvány ezt igyekszik segíteni. A túrakalauz öt fejezetből épül fel: Az első rész természettudományos összefoglalást ad a hegységről retyezáti és páringi összehasonlításban, ezt számos térképvázlat, ábra, táblázat és domborzatmodell támasztja alá. A második fejezet általános túrainformációkat tartalmaz: megközelítési lehetőségek, szállásfeltételek, időszerű adatok, hegyimentő-szolgálat stb. A következő rész a legterjedelmesebb, ugyanis turistautakat, pásztorösvényeket és rejtett csapásokat mutat be. E leírások a főgerinc Zârna- és Suru-nyereg közötti szakaszát, a hegység északi oldalának valamennyi turistaösvényét, továbbá a déli oldal néhány útvonalát fűzik fel. A terepbejárás 2013 novemberében és 2014. március végétől december végéig történt, nem kevesebb mint 36 túra keretében 10 hónap alatt. A sorozatban korábban megjelent kiadványokhoz hasonlóan a túraleírásokat metszetek, naprakész, összefoglaló adatok, átfutó képek kísérik, mindehhez részletes, egyedi turistatérkép-melléklet társul. A negyedik fejezet egyfajta tisztelgés a szászok turistaút-építő munkássága előtt: Fogarasföld és Királyföld (Szászföld) Olt és Nagy-Küküllő völgye közti területének épített örökségéről közöl képes összefoglalót. Az utolsó témakör – hagyományosan – a túrakönyv rejtvényrésze, csoportokba rendezett feladatlapokkal.

Mi ​történik, ha a Big Ben tizenhármat üt? Milyen íze van az angolnának? Miért volt szerencsés az, akit lefejeztek? Melyik az a híd, amit eladtak az amerikaiaknak? Milyen állatok laknak a metróban? Hol találod meg Harry Potter nyomát? Rendhagyó útikönyvsorozat gyerekeknek: izgalmas nagyvárosok, furcsa múzeumok, titokzatos helyek, menő épületek, érdekességek a történelemből – minden, ami a felnőtteknek szóló útikönyvekből kimaradt. 8 éven felülieknek ajánljuk.

Talán ​túlzás nélkül kijelenthetjük, hogy van két dolog a világon, amit mindenki szeret: szép helyekre utazni és finomakat enni. Könyvünk szubjektív válogatást tartalmaz a világ nemzeteinek legjellemzőbb és legfinomabb ételeiből, amelyeket saját otthonunkban mi is könnyedén elkészíthetünk. A receptek összeállításakor kerültük a nehezen beszerezhető, egzotikus alapanyagokat. Fő célunk az volt, bárki, aki kedvet kap a receptek, fotók és az adott országhoz tartozó érdekességek láttán, könnyedén varázsolhasson ebédlőjébe egy csipetnyi Mexikót, falatnyi Japánt, rövidke időre egy párizsi vendéglőbe vagy egy New York-i utcai hamburgeres mellé képzelhesse magát.