Ajax-loader

kollekció: Tudomány és Természet

“A világjáró tudós élete Isten kezében van.”

(Rejtő Jenő)


Ez ​a tankönyv a gyerekek lelki fejlődésére vonatkozó legkorszerűbb ismereteket fogja át a fogamzástól a csecsemő- és kisgyermekkoron át, az iskolás- és a serdülőkoron keresztül a felnőttkorig. Bemutatja a gyerekek fejlődésének legfőbb elméleti megközelítéseit, a téma legfontosabb kutatási eredményeit, és kitér a lehetséges gyakorlati alkalmazásokra is (például a bölcsődei gondozás, olvasástanulás nehézségeinek leküzdése). A szerzők megkísérlik megvilágítani, hogyan hatnak egymásra a felnőtt emberré válás évei folyamán az egyedfejlődés biológiai, viselkedéses és társas vonatkozásai. A könyv sajátossága, hogy a biológiai és mikrokörnyezeti tényezők mellett nagy hangsúlyt helyez a tágabb társadalmi és kulturális háttérre is, amely jelentősen befolyásolja, milyen embert nevel az újszülöttből a környezet. A könyvet magyarul először 1997-ben adtuk közre. Jelen kiadás a 2001-ben megjelent, legújabb kutatási adatokat és felfrissített bibliográfiát tartalmazó átdolgozás alapján készült.

Ismeretterjesztő ​könyv mindazoknak, akik bepillantást szeretnének látni, hogy miért és hogyan készülnek a filmek, mi a rendezők, az operatőrök és a producerek feladata, valamint, mi szükséges a sikeres filmek elkészítéséhez. A szerző saját meséin keresztül megtudhatjuk, hogy egy-egy történetet hogyan kell kidolgozni, színesíteni, de megismerhetjük Hitchcock "Szédülés" és "Észak-Északnyugat" című filmjeinek titkát is. Ezen kívül olvashatunk "A nagy álom" című filmről, melyben Humphry Bogart nyújtott felejthetetlen alakítást.

A ​tankönyvsorozat a pszichológia BA szintjének alapozó kurzusához, az általános pszichológia megismerőfolyamatokkal foglalkozó három félévnyi anyagához szükséges 'state of the art' ismereteket tartalmazza. Alapozó tankönyv tehát, bár a témák tárgyalása ezt a szintet több helyen is meghaladja. A kötetek ismeretanyagának szemléltetését gazdag ábra- és képanyag szolgálja, az elsajátítást egységes didaktikai apparátus (kulcsszavak, ellenőrző kérdések, ajánlott olvasmányok és hasznos honlapok, glosszárium) segíti. A három kötetre tervezett sorozatnak a pszichológia oktatásában eddig használt, elsősorban angolból fordított tankönyvekhez képest az az előnye, hogy nagyobb képviseletet kapnak benne a nemzetközi színvonalú magyar tudományos eredmények. Ezek megjelenítése nem csupán az ismeretelsajátítás szempontjából fontos, hanem az újabb pszichológusnemzedék szakmai identitása miatt is.

Bolygónknak ​mintegy 5 milliárd (és egyre növekvő számú) lakója születésétől haláláig terheli környezetét. Ha a Föld, akárcsak egy emberi lény, kórházba kerülhetne, a kórisme oly mértékben nem lenne megnyugtató, hogy állapotát életveszélyesnek kellene nyilvánítani. A legsúlyosabb tünetek között a légköri fekélyek és az ellenőrizhetetlenül emelkedő láz szerepelnének. Valóban, ha valami meggyőzte a világ kormányait arról, hogy az 1990-es években nem lehet politizálni környezetvédelem nélkül, az az a tény, hogy a fölhalmozódó üvegházhatások következményeként Földünk egésze folyamatosan és riasztó mértékben melegszik. Ugyanakkor a Déli- (és újabban az Északi-) sark fölötti ózonpajzs gyengyülése és a klór-fluor-karbon hajtógázas termékek közötti összefüggés felfedezése nem hagy kétséget afelől, hogy a környezetpusztítás eszközei - gyakran szó szerint is - a közönséges fogyasztók kezében vannak.

Melyik ​a legsikeresebb magyar évszázad? Gyarapodásban, győzelemben, eredményekben a leggazdagabb? Ha Szent Istvánét nem számítjuk, aligha kérdés, hogy a 19. század nyerné ezt a pálmát. Ebben a tíz évtizedben hatalmasabbat fordult az ország kereke, mint a megelőző nyocvanban. Kibontakozott a polgárosodást megalapozó reformkor, győzött a parlamentáris államot megteremtő forradalom, veresége ellenére is összekovácsolta a nemzetet a szabadságharc, kiépült a modern piacgazdaság és a polgári társadalom. Megalkotta életművét Széchenyi és Kossuth, Petőfi és Arany, Liszt és Munkácsy. Mi minden változott kőben, vasban, gondolatban - és mi volt az ára vérben, könnyben, verejtékben? Miként segítette vagy hátráltatta a korszakformáló nagy tetteket a hazaszeretet és az önszeretet, a jó szándék és a rosszakarat, a hit és a kétely, a szerelem és a gyűlölet ezernyi emberi drámája? Mi függött az ország lakóitól, illetve mi dőlt el a nagypolitika játékterén? És a sikerek mikéntje vajon nem épített-e kényszerpályát a következő évszázad kudarcai felé?...

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

A ​társadalomnak a földrajzi környezetre és azon belül kifejezetten a földfelszínre gyakorolt hatásai ma már a laikusok számára is nyílvánvalóak. Hét magyarországi felsőoktatási intézményben az antropogén geomorfológia valamely szeletével foglalkozó, jórészt geográfus oktatók elhatározták, hogy ebből a tárgykörből egy olyan tanulmánygyűjteményt állítanak össze, amely érdemi segítséget adhat a hallgatóknak az antropogén geomorfológia alapvető kérdésköreinek áttekintéséhez. A jegyzet általános geomorfológia, amely minél szélesebb földrajzi körből és különböző időszakokból vett példákkal igyekszik bemutatni a kérdéskör sokrétűségét.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_274606
Affektív ​pszichológia Ismeretlen szerző
0
27

Nagy ​örömmel adjuk az olvasó kezébe ezt a kötetet, amely a pszichológia napjainkban legforrongóbb és legizgalmasabb területét foglalja össze. Mostanra ért meg a helyzet, hogy a motiváció, érzelem és affektív jelenségek világát összefoglaló munka megjelenjen, mert nem is olyan régen még sem a tényanyag, sem a szemlélet nem állt készen erre. Az utóbbi 25-30 évben lezajlott fejlemények e területen olyan jelentősek, hogy joggal beszélhetünk affektív forradalomról a pszichológiában. A késztetések, érzelmek és általában az affektív jelenségek témaköre viszonylag hosszú elhanyagolás után a pszichológiai kutatások és elméletképzés központi témájává vált. Könyvünk ebbe a helyzetbe vezeti be az olvasót. A kötetet fő célközönségén - a pszichológiaszakos egyetemi hallgatókon - kívül több terület képviselői forgathatják haszonnal: a pedagógusoktól az orvosokig, a munka vagy a sport világában dolgozóktól a művészekig a legkülönfélébb szakemberek számára nyújthat hasznos ismereteket. Mindezen túl a „laikus" olvasó érdeklődésére is számítunk, hiszen késztetéseink és érzelmeink megértése egyrészt önismereti haszonnal jár, másrészt a gyakorlati életben is segít eligazodni.

Part ​one of the epic Helliconia trilogy, a stunning creation of another world by one of the century's greatest masters of imaginative fiction.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

A ​szerzők, elsősorban az oktatás igényeit szem előtt tartva, a bakteriológia, a virológia és az immunológia legkorszerűbb ismeretanyagát foglalják össze. A bakteriológia és a virológia két - általános és részletes - fejezetre tagolódik. Az általános rész a baktériumok, illetve a vírusok morfológiáját és biológiai tulajdonságait, kimutatásuk, tenyésztésük módját tartalmazza, a részletes rész pedig a kórokozó baktérium- és vírusfajoknak a gyakorlati diagnosztikai munkához szükséges leírását. Az immunológiai rész szerzője a szervezet immunreakcióinak celluláris és humorális tényezőivel, valamint azok mechanizmusaival foglalkozik. Ismerteti az antigéneket, az immunglobulinokat, ezek szerkezetét és képződésük mechanizmusát, valamint az immunrendszer élettani és kóros működését, az immundiagnosztikai eljárásokat. A könyv használhatóságát nagyszámú ábra fokozza. Miután a tudományág fejlődése igen gyors, magyar nyelvű szakkönyv pedig e tárgykörből 1960 óta nem jelent meg, az állatorvosok részéről is igen nagy érdeklődésre tarthat számot.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

The ​only comprehensive resource for home gardeners and commercial potato growers, The Complete Book of Potatoes has everything a gardener or commercial potato grower needs to successfully grow the best, disease-resistant potatoes for North American gardens. Includes practical as well as technical information about the potato plant, its origin, conventional and organic production techniques, pest management, and storage practices. The plant profiles include still life photographs of the exterior and interior of the tuber, and a succinct description of each variety’s physical and culinary qualities.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

A ​race for survival among the stars... Humanity's last survivors escaped earth's ruins to find a new home. But when they find it, can their desperation overcome its dangers? WHO WILL INHERIT THIS NEW EARTH? The last remnants of the human race left a dying Earth, desperate to find a new home among the stars. Following in the footsteps of their ancestors, they discover the greatest treasure of the past age - a world terraformed and prepared for human life. But all is not right in this new Eden. In the long years since the planet was abandoned, the work of its architects has borne disastrous fruit. The planet is not waiting for them, pristine and unoccupied. New masters have turned it from a refuge into mankind's worst nightmare. Now two civilizations are on a collision course, both testing the boundaries of what they will do to survive. As the fate of humanity hangs in the balance, who are the true heirs of this new Earth?

Az ​erdő a csönd, az érintetlen természet, a mese és a titkok birodalma. Egy hely, ahol bármi megtörténhet. Peter Wohlleben, a neves német erdész a fák titkos életébe enged betekintést, és meglepő dolgokat tár fel. Mert az erdőben ámulatba ejtő dolgok történnek: a fák beszélgetnek egymással. Nemcsak utódaikról gondoskodnak odaadóan, de idős és beteg szomszédaikat is ápolják. A fák éreznek és emlékeznek. Hihetetlen? Pedig igaz! Peter Wohlleben fényt visz az erdő sűrűjébe, és bepillantást enged egy titokzatos világba. A fák eddig nem is sejtett képességeiről írott lebilincselő tudományos esszéiben a legújabb felfedezéseket éppúgy figyelembe veszi, mint saját tapasztalatait és érzéseit. És az olvasó nem győz álmélkodni a természet csodáin. "Tanulságos, mély empátiával megírt könyv, amely lehetővé teszi számunkra, hogy új szemszögből lássuk az erdőt. Peter Wohlleben könyve az erdőhöz intézett szerelmi vallomás." -Literatur Spiegel Peter Wohlleben (1964) már kisgyermekként természetvédő akart lenni. Erdőgazdálkodást tanult, és több mint húsz éven át a tartományi erdőfelügyelőség alkalmazottjaként dolgozott. Hogy ökológiai elképzeléseit a gyakorlatba is átültesse, felmondott, és napjainkban az Eifel-hegységben vezet egy környezetbarát erdőgazdaságot, ahol az őserdők visszaállításán munkálkodik. Számos tévéműsor vendége, előadásokat tart és gyakorlatokat vezet; több erdővel és a természetvédelemmel foglalkozó mű szerzője. Magyarul ez az első könyve.

"A ​hard sci-fi egyedi mixe: összeesküvés-elmélet és kozmológia, természettudomány és villámgyors akció." (George R. R. Martin) 1967-ben, a maoista kulturális forradalom alatt egy fiatal egyetemista lánynak, Ye Wenjiének végig kell néznie, ahogy a vörösgárdisták halálra verik édesapját, a köztiszteletben álló tudóst. Ez a trauma nemcsak Ye Wenjie életét terelte gyökeresen eltérő irányba, hanem az egész emberiség sorsát is megváltoztatta. Negyven évvel később a pekingi rendőrség felkeresi Wang Miaot, a nanokutatással foglalkozó mérnököt, hogy férkőzzön be egy tudósok alkotta, titkos társaságba, és szolgáltasson nekik értesüléseket. Ezekben a hetekben Kína-szerte több híres tudós lett öngyilkos, nem lehet tudni, miért. Wangot a nyomozás egy rejtélyes online számítógépes játékhoz vezeti el, és amikor játszani kezd, belemerül egy virtuális világba, ahol három, szabálytalan időközönként felkelő és lenyugvó nap határozza meg az élet kereteit. A három nap rapszodikus viselkedésének feltérképezése jelenti a háromtest-problémát, és ez a probléma a végső kulcs a halálesetek felderítéséhez is. Wang, ahogy előrehalad a játékban, rádöbben, fényéveken átívelő összeesküvés részévé vált, és az emberiségnek hamarosan a legsúlyosabb fenyegetéssel kell szembenéznie. Hogyan kerülheti el a Föld teljes lakossága a kipusztulást? Cixin Liu Hugo-díjas és kilencszeres Galaxy-díjas szerző, 1963-ban született Yangquanban. Első novelláskötete 1998-ban, első regénye 2002-ben látott napvilágot. Negyedik, ötödik és hatodik regénye együtt adja ki a Háromtest-trilógiá-t, amely az egész világon nagy sikert aratott. Mielőtt főállású író lett, mérnökként és számítástechnikusként dolgozott. A trilógia első könyvéből készülő kínai filmet 2017-ben mutatják be. "Szerintem van élet a földön kívül, csak azért nem találtuk még nyomát, mert nem szántunk rá elég időt, vagy technikailag nem elég fejlett módszerrel kutatunk. Persze egyéb lehetőségek sem kizártak - A Háromtest-problémában felvázoltam a legijesztőbb, legborzalmasabb lehetőséget." (Cixin Liu)

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Készítsd ​el első számítógépes játékod, és építs hozzá weblapot! Szeretnél megtanulni kódolni, de azt sem tudod, hogyan kezdj neki? Ez a könyv lépésről lépésre vezet be a programozás tudományába. Mire a végére érsz, lesz egy saját fejlesztésű számítógépes játékod, sőt! A HTML és CSS kódolás alapjainak elsajátításával honlapot is készíthetsz hozzá! Parancsolsz?

If ​you have always wanted a pet, but your parents have never let you ... this is the book for you. Because, inside the pages of this book, your new hamster awaits. Isn't she cute? Just look at her ruffly fur! As a pet-owner, it's your job to tickle her tummy (with your finger), watch her tricks (give her a cheer!) and clean up after her, too (but don't forget to use a tissue!). It's hard work - phew! - but it's so much fun. From minibombo, the creators of The White Book and Black Cat, White Cat comes a playful picture book that cleverly encourages you to interact with the physicality of the page itself, and a book that will, with your imagination, bring a sunflower seed-eating, fuzzy furball of a hamster to life. Squeak! Check out www.minibombo.com to find plenty of fun ideas for playing and creating inspired by this book!

The ​Encyclopedia of Science and Religion addresses all aspects of the dialogue between the sciences and the world's religions. The multidisciplinary 2-vol. set reaches far into the humanities as well as into the physical sciences and technology. In addition, controversial issues such as human cloning and stem cell research are examined along with more traditional questions such as the origins of life, the nature of sin, and the philosophy of science and religion. "Thousands of books have been written about the relationship between science and religion, but few can be characterized as reference resources. This two-volume set helps fill that niche with more than 400 scholarly articles written by experts from around the world. Intended for students and researchers, it provides a glimpse into the effects of major scientific discoveries on world religions. The multidisciplinary scope extends coverage into the social sciences and humanities, which results in a wide spectrum of entries, such as Buddhism, Economics, Evil and Suffering, Language, Reproductive Technology, and String Theory. The articles range from 100-word definitions of key terms to 4000-word essays on broader topics containing background information and discussions of the religious and scientific perspectives of the issues... The Encyclopedia includes more contemporary issues, Eastern traditions, and disciplines outside of science and religion... Recommended for academic and larger public libraries." - Library Journal, August 2003

Mindenki ​tudja, hogy a tartós ülés károsan hat az egészségünkre. A közelmúltban végzett tanulmányok eredményei szerint a túl sok ücsörgés számos betegség kialakulásában szerepet játszhat, az elhízástól a cukorbetegségen át a depresszióig, sőt akár a rák kifejlődéséhez is hozzájárulhat. A tipikus irodai ülőmunkát végzők több mozgásszervi betegségtől szenvednek, mint azok, akik naponta fizikai munkát végeznek. Kiderült, hogy az ülés ugyanolyan mértékű foglalkozási kockázatot jelent, mint az, ha az ember nehéz súlyok emelésével járó munkát végez. A tények konkrétan azt jelzik, hogy az ülés megrövidíti az életet. A széked olyan, mint egy ellenség, mely rombolja a tested. Korszakalkotó új könyvében az elismert gyógytornász-fizioterapeuta, a New York Times és a Wall Street Journal sikerlistáján egyaránt szereplő szerző, Dr. Kelly Starrett részletes túlélési tervet állít fel székközpontú társadalmunk ücsörgő polgárai számára az ülés negatív hatásai ellen. Az Asztalhoz kötve című kreatív kézikönyv megoldásokat kínál a hátsó feleden gubbasztva eltöltött idő csökkentésére, valamint olyan stratégiákat javasol, amelyekkel az életminőségedet javító, dinamikus, aktív munkaállomássá alakíthatod az íróasztalodat. A kezedben tartott könyvből megtudhatod, hogyan o ismerd fel és korrigáld könnyedén az ártalmas testhelyzeteket o szüntesd meg a hátadban, a nyakadban és a válladban jelentkező fájdalmakat o találd meg a gerinced és a törzsed helyes tartását o járj, fordulj, guggolj és cipelj a legügyesebben o enyhítheted a fájdalmat és növelheted a mozgástartományodat a 14 testkarbantartó gyakorlat segítségével Akár a munkahelyi, akár a szabadidős teljesítményedet szeretnéd maximalizálni, akár fogyni szeretnél vagy csupán fájdalommentesen élni, az Asztalhoz kötve mindenképpen jó választás, mely az íróasztal okozta sokakat érintő problémák forradalmi gyógymódját kínálja.

"Hogy ​miért vagyunk itt? Azért, hogy közösséget alkossunk. És hogy ez miért annyira fontos? A közösség a növekedés és az átalakulás közege, olyan hely, ahol egyre teljesebben és egyre szabadabban önmagunk lehetünk a másokkal ápolt kapcsolatainkban. A közösségben fedezzük fel a szabadság és az elköteleződés alapvető és életadó feszültségét. Ez a feszültség hatja át az emberiség családját; te a magad dolgát teszed, én a magamét, és közben egységben vagyunk egymással." Jean Vanier, a Bárka közösségek alapítója ebben a könyvében nem kevesebbre vállalkozik, mint hogy alapvető és mindannyiunkat foglalkoztató kérdéseket tegyen fel és válaszoljon meg: Miért élünk? Hogyan válhat a szenvedés az élet forrásává? Hogyan tudunk valóban szeretni? Válaszait saját életútjából meríti: több évig szolgált a brit, majd a kanadai haditengerészetnél, ám belső hívásnak engedelmeskedve kilépett a katonaság kötelékéből, és a keresztény lelkiség útját kezdte járni, közösséget találva a fogyatékkal élőkkel. Az élet nagy kérdései az embertársainkkal meglelt kapcsolat átalakító erejét hangsúlyozza, egyúttal az élet rejtélyeinek kutatására buzdít.

Jelen ​kötet a C++ szabványos sablonkönyvtár adapter tárolóit ismerteti. A könyv olvasása során megismerjük az adapter tárolók különböző tulajdonságait és eltérő működési módjait, amelyek biztosíthatják számunkra, hogy egy programozási feladatra hatékony, gyors és elegáns megoldást tudjunk nyújtani. Továbbá a mű néhány projekten keresztül lépésről-lépésre bemutatja ezeknek a nyelvi eszközöknek a használatát és jelentőségét. A mintapélda a könyvsorozat első kötetében bemutatott Visual Studio Community fejlesztőkörnyezetben kerül megvalósításra, melyben a bemutatott mintapélda implementálható és összeállítható, a futtatható kód előállítható. DOI: 10.18395/szabvanyos.stl.adapter.2016

Mi ​áll a gondolkodásunk, érzéseink és cselekvéseink hátterében? Testünk irányítóközpontjaként és a tudat székhelyeként az agy az a szervünk, amely az embert a leginkább megkülönbözteti más élőlényektől. De mi is tulajdonképpen a tudat? Hogyan koordinálja agyunk a legkülönbözőbb mozgásfolyamatokat? Miként észleljük környezetünket, hogyan jönnek létre az érzések? És létezik-e egyáltalán szabad akarat? Ez a gazdagon illusztrált könyv ezekre és sok egyéb kérdésre is választ kínál - könnyen érthető magyarázatokkal, szemléletes képekkel, ábrákkal és diagramokkal.

'In ​eminently lucid and often charming language, Professor Schelling's work opens to rational analysis a crucial field of politics, the international politics of threat, or as the current term goes, of deterrence. In this field, the author's analysis goes beyond what has been done by earlier writers. It is the best, most incisive, and most stimulating book on the subject.'

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.