Ajax-loader

kollekció: Történelem

“Van itt egy 8-adik Hendrik, asz mindég a hóhérnál tartott válópert. Igazán elvesztették érte fejüket a nők.”
(Rejtő Jenő)


Anyámat ​1967-ben vesztettem el, azt hittem, sose lesz belõlem ép ember a temetése után. Hogy valahogy talpra álltam, férjemnek köszönöm, aki szokott csöndes estéink egyikén nagyon is felfogott hallgatásomból azzal a szelíd mondattal idézett vissza reális életünkbe: „Rajtad mindig a munka segített, miért nem élsz a magad gyógyszerével? Lenke – mindketten így hívtuk anyámat – mióta élsz, mindig begyógyította minden reális-irreális sebedet. Tündér gyermekének születni nagy áldás, miért nem akarod rögzíteni az emlékét, hogy mások is megismerhessék? Te vagy az egyetlen, aki megteheti és képes erre.” Kétségbeesetten hárítottam a csendes biztatást, képtelenségnek éreztem, hogy megbolygassam összemetélt tudatomat azzal, hogy megpróbáljam visszaidézni a holtat, részint úgy gondoltam, képtelen ötlet, részint olyan beteg és nyomorult voltam a jelenléte nélkül, hogy eleve kudarcnak éreztem a kísérletezést is. A férjem sose kényszerített semmire, ezen az estén és sok rákövetkezõ, szintén hallg–atag estén se tette, csak annyit mondott: „Majd meglátjuk. Lenke megérdemelné, hogy megmutasd az anyádat a világnak, és neki kevés a rózsaszín márvány sírkõ a pár soros verssel. Ha valakinek, neked, és egyedül csak neked fog Jablonczay Lenke válaszolni, ha megkérdezed, és elmondatod vele, ami megértéséhez nem voltál a haláláig elég ép vagy teherbíró, magad is asszony, felnõtt.” Az én férjem sose tévedett, ha utat mutatott valahová, behunyt szemmel elindulhattam, jobban ismert önmagánál. A könyvet, amelynek Jablonczay Lenkét életre kellene keltenie, megvalósíthatatlan feladatnak éreztem, ha olykor eszembe jutott, iparkodtam elûzni a gondolatát is. Anyám úgy parancsolt nekem mivoltával, szellemiségével egész életemen át, hogy tudtam, ha õ akarná azt, amit a férjem ajánlott, valami rejtelmes módon elmondaná nekem. Múltak a hónapok, eltelt három év, amikor férjemmel együtt meghívtak Amerikába, a State Department vendégei voltunk. Lenke Amerikában szólt hozzám és utasított: ha vágyol utánam, támassz fel és keress meg. Szavadra visszatérek az örökkévalóságból és elmondom neked mindazt, ami megértésére még túl fiatalnak ítéltelek. De most szabad a pálya, keress meg, egymagad kevés leszel hozzá, de segít neked, ha megkéred, egyház, állam, minden hajdani rokonunk, barátunk, életünk szereplõi és szemlélõi. Ne félj, kicsim, én is segítek. Ha hazakerülsz Amerikából, állj neki a munkának, keresd meg életem történelmi hátterét, egykori helyszíneit, famíliánkat, egy valamikori régimódi történet drámájának fõszereplõit. Papok fognak segíteni, apácák, bankárok, tudósok, most megcsinálhatod a saját magyar Elektrádat, és én melletted leszek addig a percig írás közben, míg oda nem kell, hogy testembõl adjalak a valóságos életnek, és boldogan és rémülten elõször látom meg az arcodat azon a bizonyos langyos október ötödikén.

Abner ​Marshra, a balsorstól hajszolt hajóskapitányra végre rámosolyog a szerencse, amikor egy titokzatos idegen segítségével megépítheti álmai gőzösét, amely a legjobb istenverte hajó lesz az egész Mississippin. De mi álmaink ára? Mit akarhat a távolról érkezett Joshua York és nála is különösebb barátai, akik csak éjjelente tűnnek elő a _Lázálom_ fedélzetén? 1857 fülledt nyarán a vén folyamördög hullámai a vér ízét sodorják magukkal... A Trónok harcával világhírűvé vált George R. R. Martin korai regénye nem csupán nagyszerű - eredetiségével, zseniális történetével, utánozhatatlan stílusával mindent felülmúl, amit eddig a vámpírokról írtak. A _Lázálom_ úgy tűnik ki ragyogó mivoltában a többi rémregény közül, ahogyan a hold tündököl a Mississippi hullámai fölött. Elegáns, izgalmas, a klasszikus regényírás legjobb hagyományait felelevenítő mű, amelyet képtelenség letenni.

A ​Plutarkhosz által is táplált antik erénykultusz követésének, a nagy egyéniség tiszteletének Magyarországon a deákos műveltségű reformkor az utolsó nagy korszaka. Ebben az időben tevékenykedett kötetünk két hőse, Széchenyi István és Kossuth Lajos. A történelmet nagy egyéniségek párharcaként szívesen magyarázó köztudat talán őket tartja számon a legismertebb ellenfél párként. Az 1840-es évek történetét, sőt 1848 eseményeit is gyakran a Széchenyi-Kossuth vita köré rendezik el, annak kiterjesztéseként értelmezik. Pedig a két államférfi egyaránt a szabadelvűek táborában, a polgári átalakulásért küzdött. Nézeteik inkább csak a "rendszerváltás" módját, ütemét, minőségét illetően tértek el egymástól. Ennek okai között az egyéniség különbözőségén túl a származás és a társadalmi közeg által meghatározott tapasztalatok is szerepet játszottak. Kötetünkben szeretnénk felvázolni mind az azonosságok, mind a különbözőségek mibenlétét, eredetét, amelyhez hőseink esetében a sorozat műfaja, az életrajz különösen alkalmas. A két életút, a politikusi és a szellemi portré megrajzolása során azonos szerkezeti elvet követünk. A társadalmi háttér, műveltség bemutatása után számba vesszük a pályafutás szempontjából legfontosabb adatokat, elméleti, gyakorlati és politikai tevékenységüket, annak hatását, eredményeiket és kudarcaikat egyaránt. E két életpálya azonban nem ábrázolható sohasem találkozó párhuzamos egyenesekként: természetesen ismertetni fogjuk legendássá vált ellentmondásos viszonyukat, a középpontban híres-hírhedt vitájukkal. Reméljük, hogy árnyalt bemutatásuk és a korrajz együttesen meggyőzi az olvasót arról, hogy a történészt nem a felelősség elhárítása vezeti, amikor vonakodik egyszavas választ adni az oly sokszor feltett történetietlen kérdésre: Széchenyinek vagy Kossuthnak volt-e igaza?

Endo ​Suszaku Némaság című regénye - témaválasztásában és szemléletében egyaránt - sajátságosan katolikus regény. Japánban játszódik, a 17. század elején, mikor a gyorsan terjedő kereszténységet hirtelen kitiltják az országból. A misszionáriusokat és az újonnan kereszténnyé lett japánokat brutális kínzásokkal kényszerítik hitük megtagadására. A regény főhőse egy portugál szerzetes, Rodrigues, aki társával elindul a messzi Japánba, hogy meggyőződjék a kósza hírek valódiságáról. A két szerzetest, célja elérésében - a misszionálás folytatásán túl - egy személyes indíték vezérli: az a hír járja ugyanis, hogy rajongva tisztelt hajdani szerzetes-tanáruk, a japán missziók legendás hírű vezéregyénisége is megtagadta hitét. Az ő sorsáról szeretnének mindent megtudni, amikor nekivágnak a kalandos tengeri útnak, hogy Indián és Kínán keresztül eljussanak Japánba... A szamurájok kegyetlenségben harsány világa szinte fülsiketítővé erősíti Rodrigues háborgó lelkében Isten némaságát. Hogyan engedheti meg Ő ezt a tengernyi szenvedést? Isten nem marad néma, látszólagos hallgatásában sem! - érti meg legvégül Rodrigues, a szenvedő Krisztus arcában látva meg mesterének valódi arcát. Egy részleteiben is kiváló, szellemében pedig kifejezetten keresztény ihletésű regényt vehet kézbe a magyar olvasó. Általa nemcsak egy izgalmas történet részesévé válik, hanem saját kereszténységének, saját Krisztus-képének bírájává is.

Egy ​ásatás már önmagában is izgalmas, ha találnak valamit, vagy valakit, különösen ha az épp a sokak által titokzatosnak vélt Ehnaton fáraó. Milyen titkokat rejthet még az egyiptomi sivatag a méltatlanul eltemetett uralkodón kívül? Mi köze lehetett a Frigyládához és annak apró, de hiteles másolatához neki, és a mellette talált két megnyúlt fejű múmiának? Hogyan jönnek összefüggésbe a hotelban történő gyilkosságok, a Nagy Piramis, az igazi Frigyláda, és az ókori halottak beszéde? A szálakat a lentről és fentről felbukkanó idegenek bonyolítják tovább, akik olyan titkokat mesélnek el az emberiségről a főhősnőnek, s olyan világot mutatnak meg, amely minden képzeletét felülmúlja.

It ​is 1936. America has just elected Berzelius Windrip to the presidency-and his fascist policies turn the U.S. into a totalitarian state.

Háromszék ​nem csak kastélyokkal, kúriákkal büszkélkedhet, váraik száma is meghaladja a félszázat. Többségük állapota az idővel folytatott harcok során megromlott, de hírnevük, emlékük mai napig fennmaradt. Ez a könyv, amit a címe is jelzi, nem szakmai, tudományos munka, inkább segítség azoknak, akik kedvet éreznek ahhoz, hogy egyénileg is felfedezzék váraink maradványait. Fontos, hogy nem csak könyvekből ismerjük meg történelmünk eseményeit, hanem a helyszínen próbáljuk a kor hangulatát felidézni, a térség színeit, illatát magunkba szívni. Európában minden kis várat vagy várrom ot kiépítenek és turisztikai látványosságot alkornak belőle, büszkén ismertetve elődeik emlékét. Példájukból okulva fedezzük fel, alkalomadtán pedig mutassuk meg örökségünket. Felkeresve néhányat belőlük, jobban megismerhetjük Háromszék múltját és jelenét egyaránt.

A ​magyar történelem, művészet és irodalom 150 kimagasló alakja, képekben és rövid életrajzokban föltüntetve lenyűgöző illusztrációkkal. Kiadás: 1884. Szenvedésektől félve, önmaga semmiről sem mondott le nemzetünk; s idő és kedvező szerencse vissza is hozta mindig, mit erő és hatalom vett el tőle. Hála és kegyelet érte a múlt nagyjainak! Többet adtak ők nekünk a lefolyt századok dicsőségénél, mert bizalommal töltötték el szíveinket a jövő munkájának sikerei iránt. S míg Árpád sírját keresi, Batthyány és Deák földi maradványai fölé már is oltárt emelt az a nép és az a nemzedék, mely szobrokban dicsőíté az újkor annyi jelesét s mely gyakorlatiasabb iránya mellett sem lett "incuriosa suorum aetas." Leróhatja-e háláját valamennyi nagyja iránt, - az ezredév hőseinek állít-e Pantheont? Bár szívébe zárná minden magyar azoknak erényét, kiket ez a szerény könyv, a "Magyar Pantheon", hoz emlékezetébe!

Dana, ​a modern black woman, is celebrating her twenty-sixth birthday with her new husband when she is snatched abruptly from her home in California and transported to the antebellum South. Rufus, the white son of a plantation owner, is drowning, and Dana has been summoned across the years to save him. After this first summons, Dana is drawn back, again and again, to the plantation to protect Rufus and ensure that he will grow to manhood and father the daughter who will become Dana's ancestor. Yet each time Dana's sojourns become longer and more dangerous until it is uncertain whether or not her life will end, long before it has even begun.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_77803
Ça ​Ira Ismeretlen szerző
0
1

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sybella ​arrives at the convent’s doorstep half mad with grief and despair. Those that serve Death are only too happy to offer her refuge—but at a price. Naturally skilled in both the arts of death and seduction, the convent views Sybella as one of their most dangerous weapons. But those assassin’s skills are little comfort when the convent returns her to a life that nearly drove her mad. Her father’s rage and brutality are terrifying, and her brother’s love is equally monstrous. And while Sybella is a weapon of justice wrought by the god of Death himself, He must give her a reason to live. When she discovers an unexpected ally imprisoned in the dungeons, will a daughter of Death find something other than vengeance to live for? This heart-pounding sequel to Grave Mercy serves betrayal, treachery, and danger in equal measure, bringing readers back to fifteenth century Brittany and will keep them on the edge of their seats.

Stalin's ​Red Army entered World War II as a relatively untried fighting force. In 1941, with the launch of Operation Barbarossa, it joined battle with Hitler's army, the most powerful in history. After a desperate war of attrition lasting more than four years, the Red Army beat the Nazis into submission on the Eastern Front and won lasting fame and glory in 1945 by eclipsing the military might of the Third Reich. From the army's development prior to the outbreak of war in 1939 to its peak in 1945, every aspect of its force is examined here: the organizational structures, combat arms infantry, amour and mechanized forces, cavalry, airborne, and special forces. A technical overview of infantry weapons, armored vehicles, artillery, and support equipment is also provided. Fully illustrated with a comprehensive selection of archive photographs, charts, and tables of organization, this is a useful source of reference for anyone interested in the armies of World War II.

Az ​1973-ban Szegedhez csatolt falu történetét, közösségeit, a közösségek törésvonalait, konfliktusait és a közösségeket összetartó erőket, törekvéseket mutatja be a kötetben olvasható három szakdolgozat.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

More ​than a thousand years ago, an extraordinary trove of early Buddhist sutras and other scriptures was secreted away in caves near the Silk Road city of Tun-huang. But who hid this magnificent treasure and why? In _Tun-huang_, the great modern Japanese novelist Yasushi Inoue tells the story of Chao Hsing-te, a young Chinese man whose accidental failure to take the all-important exam that will qualify him as a high government official leads to a chance encounter that draws him farther and farther into the wild and contested lands west of the Chinese Empire. Here he finds love, distinguishes himself in battle, and ultimately devotes himself to the strange task of depositing the scrolls in the caves where, many centuries later, they will be rediscovered. A book of magically vivid scenes, fierce passions, and astonishing adventures, _Tun-huang_ is also a profound and stirring meditation on the mystery of history and the hidden presence of the past.

Jimmy ​Carter Nobel-békedíjas politikus, Georgia állam kormányzója, 1977 és 1981 között az Amerikai Egyesült Államok 39., demokrata párti elnöke. Neki köszönhetjük, hogy a magyar koronázási ékszerek 1977-ben visszakerülhettek Magyarországra. Önéletrajzában nyílt őszinteséggel ír a gyermekkoráról, vidéki gyökereiről, a Mély Dél puritán és sokszor rasszista szemléletéről. Apja halála után elhagyta a haditengerészetet, hogy kézbe vegye a családi gazdaság irányítását. Könyvében részletesen mesél a családi kapcsolatairól: felesége, Rosalynn nemcsak a magánéletben, de Carter közéleti tevékenységében is hű társa. Mindketten a mai napig aktív szerepet játszanak a Habitat for Humanity nemzetközi lakásépítő mozgalomban. Carter volt az első, akit becenevén iktattak be a hivatalába. A kisemberek elnökének vallotta magát, sokat foglalkozott az emberi jogokkal, és mindent megtett azért, hogy Amerika erkölcsi súlyát visszaszerezze a vietnami sokk után. A Teljes élet egy rendkívüli ember gazdag és boldog életébe nyújt bepillantást, akinek a sikerek mellett az emberi kudarcokkal és a 20. század súlyos problémáival is meg kellett küzdenie. Az exelnök személyes hangvételű visszatekintését saját festményei és versei teszik különlegessé.

Covers_421872
Elfeledett ​háborúk Ismeretlen szerző
0
1

A ​hazai történelmi emlékezet fájó pontja, hogy a köztudatban élő események a magyar történelem alakulása szempontjából sem érdektelen egyéb hadiesemények emlékét elhomályosították. Jelen kötet ezeket az elfeledett csatákat és ostromokat idézi fel. A 21 tanulmány alapvetően új megvilágításban ismerteti a 6. és 16. század közötti egyetemes és magyar vonatkozású történéseket. A könyv érdekfeszítő olvasmány a nagyközönség számára, de a középiskolai és egyetemi oktatás számára is hasznos segédkönyvvé válhat, valamint a Zrínyi Kiadó 2016-ban megjelenő Magyarország hadtörténete I. című összefoglaló műve kísérő tanulmánykötetének is tekinthető. Térképekkel illusztrálva.

Covers_418469
0
1

A ​magyarság őstörténetének szentelt sorozat 4. kötete, a Honfoglalás és megtelepedés, a korábbiakhoz hasonlóan, több tudományág legfrissebb kutatási eredményeit felhasználva foglalja össze a honfoglaló magyar törzseknek a Kárpát-medence megszerzéséért folytatott küzdelmét. A szerzők a korabeli magyar és külföldi írott források elemzése mellett elsősorban a régészeti feltárások és a nyelvészeti kutatások nyújtotta ismeretekre támaszkodva mutatják be a Kárpát-medence IX. századi etnikai, társadalmi és politikai viszonyait, illetve a magyarság megtelepedésének katonai és politikai vonatkozásait. Külön fejezet foglalkozik Anonymus Gestájával, a László Gyula nevéhez köthető kettős honfoglalás elméletével, illetve a székelység eredetének máig sem tisztázott kérdésével.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

A ​XX. századi magyar történet, közelebbről az ellenforradalmi rendszer története alapjaiban - de sok területen részleteiben is - ismertté vált már a legújabb hazai történeti irodalom eredményei következtében. A rendszer egészéről, gazdaságpolitkájáról, a bel- és külpolitika számos területéről rendelkezünk gazdag anyagra alapozott feldolgozásokkal. Forráspublikációk, monográfiák sora tárgyalta az ellenzék, kivált a munkásmozgalom helyzetét és küzdelmét az ellenforradalmi rendszer ellen, az ellenállási mozgalom erőit és eredményeit. A két háború közötti magyar történetben azonban szerephez jutottak olyan ellenzéki csoportok és irányzatok is, amelyekre mindeddig kevés figyelmet fordíthatott történetírásunk. Most ezek sorából a liberális polgári ellenzék történetének Budapesthez kapcsolódó kérdéseit vesszük elő abban a reményben, hogy ezzel is a korszak bemutatását tesszük teljessé.

Nagy ​szükség volt már erre a könyvre! A szerző összegyűjti mindazon bizonyítékokat, hivatkozásokat, amelyek az ősi Amerika globális kulturális kapcsolatát bizonyítják. Az írásrendszerek és szókapcsolatok hasonlóságain túl az ősi, lejegyzett krónikákból is bizonyítékokat tár elénk. Kapcsolatunk sokrétűbb és mélyebb annál, mint ahogy azt gondolnánk! A könyv második felében a méltán híres, de sajnos igen gyakran félreismert Carlos Crespi atya életével és híres gyűjteményével foglalkozik. Magyar nyelven elsőként olvashatjuk az atya életrajzát, valamint a leleteinek eredetéről, sorsáról, valamint jelenlegi állapotáról is pontos beszámolókat találunk. A kiadványt nagyszámú fotó is erősíti. Sok városi legendát eloszlathatunk az itt szerzett tudásunkkal. Talán az e könyvben szereplő hiteles információk segítségével sikerül megtisztítani a médiumokat a témát érintő ostobaságoktól.

Covers_372419
220 ​év, 220 kép Ismeretlen szerző
0
0

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

A ​könyv Vasváry Ödön válogatott írásait tartalmazza és a szerző születésének századik évfordulójára jelent meg. A kötet bevezetőjében ismertetés olvasható Vasváry Ödön életéről és munkáiról, ezt követően négy fejezetben - Életem, Kossuth és Amerika, Egyéni sorsok, Amerikai történetek - ad válogatást Vasváry Ödön több mint ezer cikkéből, amelyek főként amerikai magyar lapok hasábjain jelentek meg. Vasváry Ödön református lelkész, az amerikai magyarság történetének kutatója, 1888. október 18-án született Szegeden. 1914. június 27-én indult el Amerikába a fiumei kikötőbõl az Ultonia nevű kivándorló hajón, azzal a céllal, hogy két évig a Pittsburghben és környékén élő magyar közösségek lelkipásztorának munkáját könnyítse és vállalta a kivándorolt magyarok gyermekeinek magyar nyelvre oktatását is a nyári hónapokban megnyíló amerikai magyar iskolában. Közvetlenül elindulása után tört ki az első világháború, így végleg Amerikában maradt. 1935 végén családjával Washingtonba költözött, mivel az Amerikai Magyar Református Egyesület főtisztviselőjévé nevezték ki. Az intézmény, amelynek vezetőségi tagja lett biztosító- és nyugdíjintézetként működött. E szervezettől vonult nyugdíjba 1957-ben. Azonban nyugdíjazása után is felkérték, hogy lelkészi teendőket lásson el Coatesville-ben. Állomáshelyei: 1914-1915 Pittsburgh, PA 1916-1918 Buffalo, NY 1919-1921 Springdale, PA 1921-1926 Pittsburgh, PA 1927-1935 Cleveland, OH 1936-1957 Washington, DC 1959-1970 Coatesville, PA 1977. július 12-én hunyt el Washingtonban.

Egy ​a trianoni békediktátum miatt szülőföldjét elhagyni kényszerülő, majd a Ludovika Akadémián hadnaggyá avatott, és a Felvidék, majd Erdély visszafoglalásában részt vett, később orosz fogságba esett, 1948-ban hazatért és az 1956-os forradalomban a keszthelyi nemzetőrség parancsnokává választott, és ezért halálra ítélt, de a megtorlás elől Ausztriába szökött katonatiszt, később villanyszerelő életútját kíséri végig, dokumentum hűséggel a regény, amely a második világháborúról és a forradalomról szól. „Amikor a tér fölé ereszkedő sötéten kavargó alkonyi felhők alatt, az alig két-három fokos hideg, szeles időben az egykori premontrei rendház és a szembeni, volt Hungária kávéház között, a Fő téri házak ablakaiba állított vibráló gyertyák fényében felcsendült a Himnusz dallama a Tanácsháza tetejére szerelt hangszóróból, és a tömeg énekelni kezdett, hirtelen hópelyhek ereszkedtek alá a szürke, magas égből. Tarnai István villanyszerelő brigádvezető, egykori Ludovikát végzett százados, most nemzetőrparancsnok ott állt, körülötte pedig a brigádtagok és hullottak rájuk a szél csapkodta hópelyhek, miközben egyre hangosabban énekelték a Himnuszt, mintha dacolni akarnának a piros-fehér-zöld zászlókat cibáló hideg, jeges széllel."

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

1956 ​60. évfordulóján íródott könyvet tart kezében az Olvasó. 60 év kellő időbeli távolságra van ahhoz, hogy objektíven meg lehessen ítélni a forradalom eseményeit, és kellő távolságra ahhoz is, hogy a történelemtudománynak hála sok-sok homályba vesző részlet is napvilágra kerüljön. Viszont kellően közel ahhoz, hogy mindannyiunknak legyen olyan rokona, ismerőse, aki átélte, túlélte, megélte, és kellően közel ahhoz, hogy akár még a mi életünkre is hatással legyenek az akkor zajlottak. Fontos ismerni és érteni az akkori eseményeket, tudni, mit is ünneplünk október 23-án. A tényeken túl könyvünk igyekszik rávilágítani ritkán hallhatott érdekességekre, kevesek által ismert részletekre, bemutatni hatását a művészetre, kultúrára, vagy akár egyéni sorsokra. Reméljük, Kiadónknak sikerül hozzáadnia valami újat 1956 emlékezetéhez, hogy nemzetünk kiemelt jelentéssel bíró évszámáról az Olvasónak ne csak az iskolai ünnepségeken látottak és a történelemórákon hallottak jussanak eszébe. Ha a könyv becsukása után kicsivel rövidebb időnek érzékeljük az 1956 óta eltelt 60 évet, akkor elértük célunkat. A kötet megjelenését a Magyar Művészeti Akadémia támogatta

Covers_415964
Ezer ​éve Óbudán Ismeretlen szerző
0
1

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ormándlak ​egy kis göcseji község Zalaegerszegtől 17 kilométerre. A falu története a régmúltba nyúlik vissza, hiszen az őskor óta vannak nyomai a községben az emberi megtelepedésnek. Ugyanakkor a mai község eredete a korai középkorba vezet vissza minket - abba az időbe amikor még az Árpád-házi királyok uralkodtak Magyarországon. Ebből az időből, 1260-ból maradt fenn a falu első írásos említése is. A község első jelentős birokosa az Ormándi család volt, egészen a XVI. század végéig. Az újkortól kezdve viszont több család is jelen volt Ormándlak történetében: a XX. század közepéig, többek között, a Bagodi, a Naypár, a Hertelendy, a Köhler, az Andrássy, a Waisbecker, a gróf Somssich és a Dervalics famíliák. A XX. század Ormándlakon is jelentős változásokat hozott minden tekintetben, s ez alapvetően alakította át a község lakóinak életét, különösen az 1950-es évektől kezdve. E könyv Ormándlak múltját tárja az olvasó elé, amihez ezúton is jó olvasást kívánunk!