Ajax-loader

kollekció: Társadalomtudomány

“Hisszük, hogy az emberi jogok univerzális értékek, melyek pártállástól, hovatartozástól, bőrszíntől, nemtől, vallástól függetlenül minden embert megilletnek.”

- a kollekció támogatója a Humana emberi jogi magazin


Az ​Acélsodrony második kötetében nemcsak a kezdő évszámok változnak 6-osról 7-esre, de minden közelebb van már hozzánk. Azt is mondhatnám, „átnyúló” érvénnyel. Erről a korról a mai középnemzedéknek már eleven emlékei vannak. Szerzőként a hetvenes évek krónikájának megírásakor több bizsergést éreztem, mint az előző kötetnél. Innen valamiképp minden „szólongat”, ahogyan, felteszem, generációm más tagjait is. Ezzel a gondolattal ajánlom az Acélsodrony – a 70-es évek című könyvemet azoknak, akik túljutottak már a hatvanas éveken, és most nem csupán a folytatásra, de testközelibb élményekre is vágynak. Ajánlom továbbá azoknak, akikben a hetvenes évek történéseit olvasva felébred a kíváncsiság: mi volt előtte? Egyszóval ez a kötet kicsit kedvcsináló is – múlthoz, jövőhöz.

Vaculík ​az egyik legelismertebb cseh író és ellenzéki. Könyve az egykori csehszlovák ellenzék „gettójának” dokumentumalbuma. Részletes, aprólékos, lélektanilag pontos, regénnyé terebélyesülõ rajz, melynek a felelősség a tulajdonképpeni főhőse. A felelősség, melybõl a tragédia fakad, mely a sorsot uralni képes, a szerepbe kényszerítettségből való reménytelen szabadulás mozgatórugójáról. Különösen abszurd világ tárul elénk, egy egész társadalmi tabló, valóságos orwelliáda.

Szkazkin, ​a moszkvai egyetem 1973-ban elhunyt professzora a középkori parasztság történetének világszerte elismert tudósa. E művében a legújabb tudományos kutatások alapján összefoglalja a francia, német, angol és itáliai parasztság fejlődését, de nem szorítkozik csak erre, hanem valójában az egész európai parasztság középkori történetét adja, állandóan szembesíti Nyugat- és Kelet-Európát, s a feudális formáció alapvető kérdéseit is bevonja vizsgálódásai körébe. A könyv igen magas színvonalú mű, ugyanakkor olvasmányos, s így nemcsak a szakmabelieknek, hanem a széles olvasóközönségnek is szól.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_163725
Mitológia ​és humanitás Ismeretlen szerző
0
14

Kerényi ​Károly (1897-1973) esetében a széles körű nemzetközi érdeklődés olyan tudósnak szólt születésének századik évfordulóján, akit halálakor egyetlen intézmény, sőt, egyetlen ország sem tekintett saját halottjának. Ezért érdemes az évforduló számos - a kutatás különböző, olykor ellentétes irányait képviselő - megnyilvánulásából kiindulva kísérelni meg a választ az aktuális kérdésre: mi és milyen formában él ma tovább munkásságából. A tudós életformának, amelyet Kerényi mint az emberi létezés egyik ősformáját ismer fel, a többlete nyitottságában van: abban, hogy semmiféle, sem isteni, sem emberi eredetűnek tartott tudással nem éri be, mert alapvető sajátja az odafigyelés egy még finomabb, még teljesebb tudás lehetőségére: szüntelen érintkezése a világgal készségessé teszi egy új világhelyzet felismerésére, mert sohasem érheti be teljesen a jelenlegivel. A pap természetesen fedezéket talál istenségének hatalmában, a tudós osztályrésze ezzel szemben a szabadabb nyitottság, veszélyeivel, de távlataival is.

Az ​abortusz az egyik leginkább elhallgatott téma a világon. Akár megtörtént, akár csak tervezett abortuszról esik szó a családban, a tárgy mindig igen kínos. Klinikai tapasztalataink és kísérleti eredményeink mégis azt mondatják velünk, hogy nem kerülhető ki ez a rendkívül kellemetlen a téma. A legjobb, ha nyíltan beszélünk róla, mert így elkerülhetők az áltitkokból, a nyugtalan együvétartozásból és a véletlenszerű felfedezésekből származó kellemetlenségek. E könyvecske segítségével igyekszünk ezt a párbeszédet a lehető legkönnyebbé tenni. Az eredményt persze nem mondhatjuk meg előre, de ha becsületesen és körültekintően követi majd utasításainkat, rájön, hogy Önnek is, meg a családjának is előnyös, ha a betartja őket. Lehet, hogy nem azonnal, de egy éven belül örülni fog, hogy így döntött... Miért mondjuk el gyermekeinknek? Bizonyos szempontból akadémikus az a kérdés, hogy beszéljünk-e vagy inkább ne a vetélésről, különösen a művi abortuszról. A tények azt látszanak igazolni, hogy a terhesség-megszakítás mindig hatással van ránk is, ezért így vagy úgy előkerül és a gyermek ki fogja találni, mi történt. Bár mi, emberek sokszor nem tudunk egymással beszélni, akaratunktól függetlenül mégis mindig közlünk valamit. Kinyilvánítjuk, hogy valami megváltoztatott minket, különösen, ha az olyan nyugtalanító, mint az abortusz. Akár elhiszik, akár nem, az ember akkor sem tud hazudni, ha egyébként félrevezető és ködösítő szándékkal beszél. Elváltozásaink elárulnak minket. Ha egyébként tiszták az alapvető összefüggések, bármit mondunk is, az mindig elárul rólunk valamit.

A ​gyarlóság kora Soros György negyedik olyan könyve, amely a Scolar Kiadó gondozásában jelenik meg. Részlet a műből: "A stabil és igazságos világrend kialakulásának útjában a legfőbb akadály az Egyesült Államok. Sajnos meggyőződésem, hogy ez a kíméletlen - számomra fájdalmas - kijelentés igaz. Az Egyesült Államok szeptember 11-e után sem hagyott fel azzal, hogy irányítsa a világot, pedig a befolyása már meggyengült. Bush politikája nacionalista szemléletű: az erő alkalmazására koncentrál, mellőzve az olyan globális problémákat, amelyeket csak nemzetközi összefogással lehet megoldani. A világ ennek ellenére úgy táncol, ahogy az Egyesült Államok fütyül, és ha ez huzamosabb ideig így marad, a civilizációnk kerül veszélybe. Az Egyesült Államok szemléletének és politikájának megváltoztatása továbbra is a legfőbb prioritásom..."

A ​revelatory exploration of the hottest trend in technology and the dramatic impact it will have on the economy, science, and society at large. Which paint color is most likely to tell you that a used car is in good shape? How can officials identify the most dangerous New York City manholes before they explode? And how did Google searches predict the spread of the H1N1 flu outbreak? The key to answering these questions, and many more, is big data. “Big data” refers to our burgeoning ability to crunch vast collections of information, analyze it instantly, and draw sometimes profoundly surprising conclusions from it. This emerging science can translate myriad phenomena—from the price of airline tickets to the text of millions of books—into searchable form, and uses our increasing computing power to unearth epiphanies that we never could have seen before. A revolution on par with the Internet or perhaps even the printing press, big data will change the way we think about business, health, politics, education, and innovation in the years to come. It also poses fresh threats, from the inevitable end of privacy as we know it to the prospect of being penalized for things we haven’t even done yet, based on big data’s ability to predict our future behavior. In this brilliantly clear, often surprising work, two leading experts explain what big data is, how it will change our lives, and what we can do to protect ourselves from its hazards. Big Data is the first big book about the next big thing.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hogyan ​képzelhető el egy olyan kritikai társadalomelmélet, ami a magyar társadalomfejlődés sajátosságiból indul ki Mi köze az állampolgári szocializációnak és az autonómia kialakulásának a késleltetett modernizáció problematikájához Miként használhatók fel e kérdések vizsgálatához az olyan társadalomelméletek mint Habermas kommunikatív cselekvéselmélete, Bourdieu habitus- és mezőelmélete, Luhmann rendszerelmélete, Honneth elismeréselmélete, Latour cselekvő-hálózatelmélete vagy White hálózatelmélete, valamint az olyan fenomenológiai elemzések mint Lévinas morál születésére, Arendt politikai cselekvésre vagy Merleau-Ponty és Waldenfels vad értelemképződésre vonatkozó vizsgálódásai Hogyan kapcsolhatók egymáshoz e különböző szerzők eltérő problémából kiinduló, többféle gondolkodói hagyományban gyökerező gondolatai Mi következik mindebből a modernizáció logikájára és a hazai társadalom kordiagnózisára vonatkozóan Ezeket a kérdéseket kutatja A modernizáció ingája című könyv.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Az ​ötvenes évekről ma a legtöbb ember csak néhány gyászos és tragikus dologra asszociál: a terrorra, padláslesöprésre és 1956-ra annak is inkább a leverésére. Pedig az ötvenes években is létezett a vasfüggönyön túli világ, ahol izgalmas dolgok történtek: Európa kilábalt a háborús depresszióból, megkezdődött a német gazdasági csoda és alakot öltött az, amit ma Európai Unióként ismerünk. Ázsiában háborúk dúltak, Amerikában kommunista kémeket és szovjetbarát értelmiségieket üldöztek. A világ félt az atomháborútól, de közben szólt a zene, méghozzá új hangokon és új hangszereken. Világsikerű könyveket írtak, és remek filmeket készítettek sőt effélék a vasfüggönyön innen is történtek. A magyar labdarúgó-válogatott majdnem világbajnok lett, de aztán mégse. Sztálin meghalt, elkezdődött az olvadás és nem lehetett tudni, vajon a szovjet glóbusz egész jégsapkájára kiterjed-e, vagy csak a perifériákon hasad le néhány jéghegy. Aczél Endre könyve minderről egyszerre szól: mindenről, amit tudni érdemes az ötvenes évek világáról vasfüggönyön innen és túl.

Németh ​Erzsébet (PhD) logopédus, pszichológus a hazai kommunikációs kutatás és képzés egyik legismertebb szakértője. E könyve szociálpszichológiai és kommunikációelméleti ismeretekre építve a mindennapokban hasznosítható kommunikációs gyakorlatokon keresztül segíti a személyes hatékonyság fejlesztését. A kötet 14 fejezete áttekinti a kommunikáció- és személyiségfejlesztés legalapvetőbb kérdéseit. Az első hét fejezet a kommunikációs alapismereteket és az önismeret fejlesztését mutatja be. Olyan kérdéseket tárgyal, mint például: mit kell tudni a kommunikációról és annak zavarairól; miképpen ismerhetjük meg saját viselkedésünk másokra gyakorolt hatásait; hogyan tudjuk mások kimondott és kimondatlan jelzéseit megérteni; miképpen kódoljuk mások számára érthetően az üzeneteinket. Az ezt követő három fejezet a megterhelő kommunikációs helyzetek kezelésére ad útmutatást, különös hangsúlyt fektetve az aktív figyelem és az elegánsan magabiztos, asszertív viselkedés elsajátítására.

Ebben ​a kötetben Leninnek azokat a fontosabb írásait gyűjtöttük össze, amelyek megmutatják, hogy milyen következetesen és kérlelhetetlenül harcolt a nemzetközi és az oroszországi munkásmozgalomban jelentkező revizionizmus, opportunitizmus és dogmatizmus ellen. Lenin felfedte a revizionizmus lényegét, gazdasági és társadalmi alapját, ismeretelméleti forrásait, rámutatott nemzetközi jellegére, kifejtette, hogy milyen formákban jelentkezik különböző történeti feltételek között és különböző országokban, s kimutatta és megmagyarázta ártalmasságát a nemzetközi munkásmozgalom szempontjából. "A revizionizmus, avagy a marxizmus »felülvizsgálás« - írta Lenin - jelenleg egyik legfőbb, ha ugyan nem a legfőbb megnyilvánulása a proletariátusra gyakorolt burzsoá befolyásnak és a proletárok burzsoá megmételyezésének".

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Napjainkban ​szinte mindegyikünk életében kulcskérdés a párkapcsolat. Ha nincs, azért, ha van, akkor meg azért. Közben folyamatosan szembesülünk a párkapcsolatok tartósságának nehézségével is, hogy milyen hamar és könnyen bomlanak fel ezek a kapcsolatok sokszor anélkül, hogy tudnánk az okát. A világ változik és ezzel együtt minden, ami része és alapja volt ennek a korszaknak, lassan átalakul. A párkapcsolatok csupán addig tartanak, amíg hajlandóak vagyunk tenni értük. Ezért gyakran jó lenne, ha a másik szemével is látnánk a világot, tudnánk, hogy ő mire gondol, mit érez, mit szeretne. És néha érdemes lenne magunkat is látni a másik szemével, hogy jobban megértsük és elfogadjuk a másikat. Minden ember boldogságra születik. És ha egymás szemébe nézve őszintén látjuk magunkat, akkor az odavezető út is könnyebb lehet. Ebben nyújt gyakorlati segítséget ez a könyv.

A ​műben leírt térség, a Balti-tengertől a Fekete-tengerig tartó határvidék választja el Európát Oroszországtól. Erről a Tengerközről tudunk a legkevesebbet, mert ez már nem tartozik bele a jól ismert Közép-Európába. Gdańskban kezdődik az utazás, ahol a szerző fölszáll a kalinyingrádi hajóra. A korábban hermetikusan elzárt városban hosszasan keresi a német kultúra nyomait, majd megy tovább Litvániába, Fehéroroszországba, Ukrajnába, aztán Kárpátalján keresztül Moldovába, végül eljut Odesszába. Ideális utazó kalauzol minket az ismeretlen tájakon, aki kitűnően eligazodik a Szovjetunió felbomlását követő bonyolult politikai folyamatokban. Amerikai, tehát nem azonosul egyik itt élő nép nemzeti ideológiájával sem, a gyökerei azonban ide kötik, hiszen a nagyszülei Kobrinból, a mai Fehéroroszországban lévő kisvárosból, az egykori stetlből vándoroltak ki. Az orosz és szovjet történelem nemzetközi hírű szakértője, tehát pontosan tudja, milyen következményekkel járt a moszkvai dominancia. Ugyanakkor a lengyel történelemben és kultúrában is otthonosan mozog: tudja, mi tekinthető ezen a tájon a Litván Nagyfejedelemség és a hajdani Jagelló-Lengyelország örökségének. A német történelmet és kultúrát is hasonlóan jól ismeri, így tökéletesen át tudja tekinteni a régió sokszínű kultúráját. Emellett képes belülről láttatni e népek történelmét, megvilágítani, miben közösek és miben ellentétesek az érdekeik. A kilencvenes évek legelején, abban a különleges történelmi pillanatban szerezte személyes tapasztalatait, amikor már lebomlottak a régi kommunista struktúrák, de még nem épült ki a demokrácia vagy az új diktatúra. Ebből a nézőpontból tisztán láthatjuk, mi maradt meg ezeknek az országoknak a kultúrájából a kommunizmust követő korszakra. Amilyen közeliek a helyszínek, olyan egzotikusak. Az utazó nemcsak Vilniusban, Minszkben, Bresztben vagy Lembergben jár, hanem a periféria perifériájára, sosem hallott nevű litván, ukrán vagy fehérorosz kisvárosokba is eljut, és azt látja, hogy valamiféle régi-új civilizáció születik (lengyel pap érkezik egy fehérorosz falu düledező plébániájára, New York-i haszid keres híveket Minszkben), vagy úgy érzi, hogy a régi rend hatalmas tehetetlenségi ereje miatt nincs esély valódi változásra.

A ​John C. Maxwell és Jim Dornan szerzőpáros által írt könyv (eredeti címe: Becoming a Person of Influence) korábbi kiadása nagy népszerűségre tett szert hazánkban is, ezért a nagysikerű írópáros újabb kiadású, modernebb, és az azóta felnőtt új vezetőgeneráció számára is aktuális, átdolgozott verziójú könyvét most elérhetővé tesszük az Önök számára! Feltétlenül szeretnénk Önnel is megosztani azt a rengeteg ötletet és meglátást, amivel szakmai és személyes életét is gazdagíthatja!

E ​kötetet Neményi Mária, intézetünk nagyra becsült és szeretett kutatójának 70. születésnapjára készítettük köszöntésképpen. A kötetet alkotó tanulmányok közös vonása, hogy tematikailag a magyar társadalom kisebbségi-többségi viszonyainak vizsgálatával foglalkoznak, ami az egyik központi témája Neményi Mária társadalomtudományi munkásságának is, aki többször hangsúlyozta saját kutatásai kapcsán, hogy ő nem csupán a társadalmi kisebbségek sajátosságai iránt érdeklődik, hanem a többség és a kisebbség viszonyai, kapcsolatrendszere és egymásra hatásai azok, amiket MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont mtatkszi közelebbrol vizsgálni kíván. A kötet szerzői: Csepeli György, Herczog Mária, Kapitány Ágnes – Kapitány Gábor, Kovács Éva, Lengyel György, Majtényi Balázs, Nagy Péter Tibor, Örkény Antal, Szalai Júlia, Szirmai Viktória, Tamás Pál, Tibori Timea Theodosia, Váradi Luca, Erős Ferenc, Messing Vera – Ságvári Bence, Kende Anna – Lantos Nóra Anna, Tardos Róbert, Janky Béla, Feischmidt Margit, Nagy Beáta, Tardos Katalin, Acsády Judit, Durst Judit – Fejős Anna – Nyírő Zsanna, Takács Judit – P.Tóth Tamás

A ​tisztelt Olvasó egy furcsa könyvet tart most a kezében. Egy olyan születésnap alkalmára készült, amelyet nem nagyon szokás dobra verni. A tartalma is nagyon vegyes, a műfaja ugyancsak kérdéses. Az egyes tanulmányok keletkezésének körülményeit és a célját a tanulmányok elé írt bevezető sorokkal próbáltam megmagyarázni, amelyek olykor kissé szubjektívre sikeredtek, de ennyi "érzelem" - talán - megengedhető egy születésnapi kötetben. Számomra ez a kötet az Élet egyik legnagyobb ajándéka. Köszönet mindazoknak, akik kiadását lehetővé tették. S most e bevezető sorok végére jegyzem fel azt, amit az elejére illett volna tennem: Lectori salutem! Üdvözlet minden kedves Olvasómnak. Kérem és várom ítéletét. _a Szerző_

Sebastian ​Junger, the bestselling author of War and The Perfect Storm, takes a critical look at post-traumatic stress disorder and the many challenges today’s returning veterans face in modern society. There are ancient tribal human behaviors-loyalty, inter-reliance, cooperation-that flare up in communities during times of turmoil and suffering. These are the very same behaviors that typify good soldiering and foster a sense of belonging among troops, whether they’re fighting on the front lines or engaged in non-combat activities away from the action. Drawing from history, psychology, and anthropology, bestselling author Sebastian Junger shows us just how at odds the structure of modern society is with our tribal instincts, arguing that the difficulties many veterans face upon returning home from war do not stem entirely from the trauma they’ve suffered, but also from the individualist societies they must reintegrate into. A 2011 study by the Canadian Forces and Statistics Canada reveals that 78 percent of military suicides from 1972 to the end of 2006 involved veterans. Though these numbers present an implicit call to action, the government is only just taking steps now to address the problems veterans face when they return home. But can the government ever truly eliminate the challenges faced by returning veterans? Or is the problem deeper, woven into the very fabric of our modern existence? Perhaps our circumstances are not so bleak, and simply understanding that beneath our modern guises we all belong to one tribe or another would help us face not just the problems of our nation but of our individual lives as well. Well-researched and compellingly written, this timely look at how veterans react to coming home will reconceive our approach to veteran’s affairs and help us to repair our current social dynamic.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Nógrádi ​György könyvében azoknak az eseményeknek a történetét idézi fel a 20. és a 21. századból, amelyeket vagy fontosnak tart, vagy valamilyen módon a résztvevője volt. A válogatás természetesen szubjektív. Írása nem történelemkönyv, hanem egyfajta gondolatébresztő, amely segít jobban eligazodni a mai globalizált világban, amelyben teljesen át kell értelmezni a védelem feladatait, a biztonság és a szabadságjogok kritériumait. Szerencsénk volt, túléltük... Túléltük a viharos 20. századot, az első és a második világháborút, a hidegháborút, azt, hogy Európa elveszítette vezető helyét, szerepét a nemzetközi kapcsolatok rendszerében. A békés időszak azonban nem az európaiak érdeme volt. A békét az amerikaiak és a szovjetek kényszerítették rájuk. Elképzelhető, hogy az Egyesült Államok további jelentős támogatása nélkül Európát gazdasági, társadalmi és politikai szétesés rendítené meg. Bár Thomas Jefferson óva intette nemzetét, hogy "soha ne vegyen aktívan részt Európa vitáiban. A politikai érdekeik teljesen különböznek a mieinktől. A kölcsönös féltékenységeik, az erőegyensúlyuk, a bonyolult szövetségeik, a kormányzatuk formái és elvei mind idegenek tőlünk. Az örökös háború nemzetei". Ám az Egyesült Államok vezető akar lenni, és nincs vita az értékekről és az identitásról. Meghatározzák az érdekeiket, és mindent ennek rendelnek alá...

A ​világ csupa érvelés. Mindenki érvel, az is, aki nem tudja és az is, aki nem tud. Ez a kis könyv azoknak szól, akik készen állnak az ilyen és hasonló állítások megvitatására. Akikben már felmerült, hogy érvelni mindig, mindenhol kell, hogy meggyőzni fontos és hatni felelősség. Akik egyszerre gondolkodni és beszélni tanulnának, nemcsak egyiket vagy másikat. Akik elfogadják, hogy az érvelés: találkozás. A gondolatok, tudatok és emberek találkozása. Azoknak szól, akik tudják, hogy ez a találkozás sikerülhet rosszul és jól. És elhatározták, hogy az utóbbit tűzik ki célul. Aczél Petra a Budapesti Corvinus Egyetem intézetvezető professzora. Szakterülete a retorika, a kommunikáció elmélete és gyakorlata, az újmédia és a közélet kommunikációja. Több mint száz publikációja jelent meg ezekben a témákban, rendszeresen tart tudományos és ismeretterjesztő előadásokat. Kutató, tanár és édesanya.

Az ​idő társadalmi homogenizációja az egységes óraidő által normatív módon hat az idő definiálására. Ha az idő csupán az volna, amit az órák mérnek, akkor ez nem jelentene többet, mint az események mérhető tartamát. De ezzel még csak nem is érintettük az unalom, a kezdet, a gond, az örökkévalóság vagy éppen az irodalom idejét, mely sajátlagos temporalitások állandóan ismételt vizsgálatot követelnek maguknak. Rüdiger Safranski az, aki most erre vállalkozott, és időtapasztalatok egymást gyakran elfedő eszmetörténeti és kulturális rétegződéseit a tőle megszokott lényeglátással és megfontoltsággal tárja elénk. Az időhöz hatásai nyomát követve közelít, tehát azt írja le, hogy mit tesz velünk, és hogy mi mivé tesszük azt.

„A ​marketing túl fontos dolog ahhoz, hogy egyetlen osztályra bízzuk” – állapította meg egy neves marketingszakértő. Ezt az elvet vallja a szerző is, amikor tematikusan vezeti végig az Olvasót a marketingdiszciplína kulcskérdésdin. Áttekintést ad a piaci formákról és azok módosulásáról, a hatékony marketingszervezetekről, a döntések kockázati elemeiről, az adatgyűjtés módszereiről, a vásárlási magatartásról, a termékekhez, a szolgáltatásokhoz kapcsolódó tervezési feladatokról, a csomagolásról, a védjegyekről, az árról és a kommunikációs tennivalókról. A könyv a változó magyar gazdaságban nélkülözhetetlen marketingvezetési, -irányítási és -tervezési tennivalókra összpontosít, kiszolgálva azt az igényt, hogy vértezzük fel a vállalkozókat mindazokkal az ismeretekkel és képességekkel, amelyekkel már bizonyítottan részt lehet venni a piaci versenyben.

Covers_434244
Hortobágy Ismeretlen szerző
0
0

A ​könyv írásai a Hortobágy évszázadokat hordozó hétköznapjait, délibáb nélküli, valóságos arcát ráják az olvasó elé. Bemutatják természetrajzát, halastavait, vizeit. Megvallatják e táj növény- és állatvilágát, hajdan híres állattenyésztését. Világhírű vadászatokról, népszokásokról, növénytermesztésről, állattenyésztésről és a természetvédelmi hortobágyi feladatokról is olvashatunk.

Ez ​a könyv az érdeklődő laikusoknak készült, de lehet, hogy a témával csak érintőlegesen foglalkozó szakemberek is találnak számukra új adatokat. A kötetben szereplő, 1970 és 2002/03 közötti magyarországi adatsorok sok izgalmas kulturális, társadalompatológiai, történelmi kérdést vetnek fel vagy érintenek, melyek nélkülözhetetlen alapját képezik az öngyilkosságok megértésének és megelőzésének. A szerző választ keres arra, hogy miért magas Magyarországon viszonylagosan az öngyilkosságok száma, mi magyarázza a területi eltéréseket.

A ​fesztiválok kétségkívül a mai kor kiemelkedő ünnepei, részt venni egy ilyen eseményen sokak számára az év csúcspontját jelenti. A boldogságkereső ember számára vonzó az ünnepek idején lehetséges szabad cselekvés, életöröm és boldogságérzés átélése. Az ünnep ugyanakkor történelmi korokat átívelő jelenségként végig jelen volt a történelemben, az ünnep iránti igény minden társadalomban kimutatható. Az ünneplés összetartozást, identitást megerősítő szerepe és az egyén számára közösségben elérhető boldogságélmény együttesen járul hozzá a társadalmi együttműködéshez, ezért az ünnep egyúttal evolúciós túlélést elősegítő társadalmi tevékenység is.A fesztiválok üzenete a résztvevők mellett a médiát is befolyásolja, és erősíti egy-egy település vagy térség pozícióját. A fesztiváljelenség elemzései azokra a kérdésekre keresik a választ, hogy vajon miért alakult ez így, miért éppen ilyenek és hogyan érvényesülnek a mai fesztiválok?

Majd' ​mindenki moderál! A műsorvezetést jóval többen gyakorolják, mint azt elsőre gondolnánk: üzletemberek, pedagógusok, vezetők bármilyen területről, kereskedők, előadók (konferenciák résztvevői éppúgy, mint zenészek), hálózatépítők, szóvivők, menedzserek, rendezvényszervezők, diákok, s persze a sajtó munkatársai (rádiósok, tévések) - is. Sokan nem is gondolnák elsőre, hogy egy bármilyen kis létszámú értekezlet, meeting "levezetése" éppúgy moderálás, mint egy jótékonysági bál, Mikulás-ünnepség, falunap, megnyitó és üzleti, kulturális, családi találkozók kézben tartása, összefogása. Így naponta ezrek gyakorolják a műsorvezetést, még pontosabban a felépítést, amely egy külön hivatás! A könyv azoknak szól, akik akár kis létszámú "közönség", hallgatóság elé is kerülnek, hogy felvezessenek, összekössenek valamit, valakiket. A rendezvénymoderátor-specialista szerző, aki negyedszázada dolgozik színpadon és a médiában, 32 fejezetben nyújtja át színesen, könnyed hangvétellel a moderálás alapjait, akár a most indulók vagy e szakmára fókuszálók számára is részletesen, gyakorlatiasan, rengeteg példával, javaslattal. Mert egyre többen vannak, akiknek mikrofon kerül a kezükbe...

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók