Ajax-loader

kollekció: Társadalomtudomány

“Hisszük, hogy az emberi jogok univerzális értékek, melyek pártállástól, hovatartozástól, bőrszíntől, nemtől, vallástól függetlenül minden embert megilletnek.”

- a kollekció támogatója a Humana emberi jogi magazin


A ​Daisy Miller (1878) hősnője csinos, egyszerű leány, nyílt modora, kacérsága azonban nem teszi elfogadhatóvá: nem "úrilány", a társaság kiközösíti, és bár bűnt voltaképpen nem követ el, romlatlan élete tragédiába torkollik. A London ostroma (1883) épp ellentétes életpályát rajzol meg. Nancy Becknek "múltja van" már, mikor elhatározza, hogy megostromolja az előkelő európai társaság erődítményét: főrangú házassággal óhajt révbe jutni. És bár korántsem tekinthető romlatlannak - nem tudni például, négy vagy öt férjet használt-e el -, a Daisy Millerénél nagyobb céltudatossága és tapasztalata segít neki. Az élvezetes stílusú, lélektanilag árnyaltan kibontott jellemrajzok finom művészettel ábrázolják az európai és amerikai életszemlélet ellentétét, a női sorsok buktatóit, és az író - azaz a kisregényekben az írót megtestesítő, szemlélődő fiatalemberek - szíve mintha a frissebb, egyszerűbb, élettelibb, még ha kevésbé is előkelő amerikai nőkhöz húzna...

Milyen ​lélektani mechanizmus áll az ember és Isten, ember és ember közötti szövetségek hátterében? Mitől esnek pánikba az istenek? Miért vonzódunk a Holdhoz? Mit mondanak a mesék a pszichoanalitikusnak? Min alapszik a telepátia? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kínálnak választ a Róheim Géza életművéből válogatott kötet írásai. Az etnopszichoanalízis és a pszichoanalitikus antropológia megalapítójának könyvtárnyi munkássága részben – itthon is – indokolatlanul ismeretlen és föltáratlan maradt. Róheim nagyban hozzájárult ahhoz a máig tartó kísérlethez, amelynek célja, hogy értékítéletek nélkül kezeljük népek, kultúrák különbözőségét, hogy a genetikai és kulturális keveredéseket, átvételeket érzelmi felhangok nélkül, tényszerűen tudjuk szemlélni; és képesek legyünk meglátni a sokszínűség inter- és intrakulturális szépségét is – azt a szépséget, ami a kutató tudóst elbűvöli, és elkötelezi az egyetemes emberiségből és emberségből kiágazó és oda visszafonódó saját gyökerei mellett.

Chapman ​doktor legmegragadóbb gondolatainak kincsestára szeretetről, kapcsolatainkról, a változás, változtatás lehetőségéről. Dióhéjban minden, amit csak a híres pszichiáter hozzáadott ehhez a mindannyiunkat legmélyebben érintő témához. A szép, fotókkal illusztrált válogatáskötet remek ajándék...

A ​polgári világ ma körülbelül úgy áll szemben a történelmi materializmussal, mint egy emberöltővel ezelőtt a darwinizmussal és egy fél emberöltővel ezelőtt a szocializmussal. Szidja, noha nem érti. Lassanként és elég nehezen felfogta, hogy a darwinizmus mégiscsak másvalamit akar, mint "elosztani" és "rabló kezét rátenni egy ezeréves kultúra gyümölcseire". A történelmi materializmus azonban még mindig elég jó neki arra, hogy éppen olyan balga, mint amilyen olcsó szólamokkal árassza el, olyasfajta szólamokkal, hogy az néhány "tehetséges demagóg" által kitalát "agyrém".

Ha ​J. G. Bennett filozófiájának bölcsőjét keressük, könnyen rátalálunk a GURDJIEFF iskolára. Gurdjieff érdeme, hogy a bölcseletet kivezette - mint tudományt - az európai filozófiákra jellemző elvontságból. Bennett is ez irányba fejlesztette tovább és tisztította gyakorlati életre alkalmazhatóra.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

A ​könyv megírásának elsődleges célja az volt, hogy a jogi egyetemi oktatásban kötelező tárgyként szereplő jogszociológia tananyagául szolgáljon. A mű azonban mindazokhoz szól, akik érdeklődnek a jogi társadalmi összefüggései iránt, s tájékozódni kívánnak a modern jogszociológiát foglalkoztató alapvető kérdések és elméletek világában.

Az ​Eszményi majom társadalomrajzba ágyazza a színészet világát. Ebben a hivatásos komédiások tükörképei a hétköznapi komédiásoknak, akik a diktatórikus rendszer színpadán igyekeznek eleget tenni a hazugság követelményeinek. Nietzsche nevezi a színészeket eszményi majmoknak; s bár e kifejezés iróniája kissé sértő, alapjában véve igaz, ha az önmutogatást, a siker gátlástalan hajszolását fontos tényezőnek tartjuk a színpad csillagainak életében. A kisregény mellett néhány új novellát is talál a könyvben az olvasó, továbbá legtömörebb groteszk műfajom, a "szomorszek" friss darabjait.

Covers_312940
Norvég ​társalgás Ismeretlen szerző
0
3

"Lehetővé ​tesszük Önnek a kommunikációt utazásai során a mindennapi helyzetekben és vészhelyzetekben egyaránt, még akkor is, ha az adott nyelvben teljes kezdőnek számít. A hangsúlyt az aktív kommunikációra, az áttekinthetőségre és a szövegben való könnyű tájékozódásra fektettük." (a Kiadó)

Covers_347690
Angol ​társalgás Ismeretlen szerző
0
2

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

The ​Companion Volume to How to Talk So Kids Will Listen & Listen So Kids Will Talk In this honest, illuminating book, internationally acclaimed parenting experts Adele Faber and Elaine Mazlish bring to life the principles of famed child psychologist Dr. Haim Ginott, and show how his theories inspired the changes they made in their relationships with their own children. By sharing their experiences, as well as those of other parents, Faber and Mazlish provide moving and convincing testimony to their new approach and lay the foundation for the parenting workshops they subsequently created that have been used by thousands of groups worldwide to bring out the best in both children and parents. Wisdom, humor, and practical advice are the hallmarks of this indispensable book that demonstrates the kind of communication that builds self-esteem, inspires confidence, encourages responsibility, and makes a major contribution to the stability of today's family.

What ​are the causes of war? To answer this question, Professor Waltz examines the ideas of major thinkers throughout the history of Western civilization. He explores works both by classic political philosophers, such as St. Augustine, Hobbes, Kant, and Rousseau, and by modern psychologists and anthropologists to discover ideas intended to explain war among states and related prescriptions for peace.

At ​age 30, Joshua Fields Millburn and Ryan Nicodemus left their six-figure corporate careers, jettisoned most of their material possessions, and started focusing on life's most important aspects. And they never looked back. This book's foreword and first chapter examine Joshua and Ryan's backgrounds, their troubled pasts, and their eventual spiral into depression. These chapters discuss why the authors didn't feel fulfilled by their careers and why they turned to society's idea of living: working ridiculous hours, wastefully spending money, living paycheck to paycheck. Instead of finding their passions, they pacified themselves with ephemeral indulgences, inducing a cocaine-like high that didn't last far past the checkout line. And then, after a set of life-changing events, they discovered minimalism, which allowed Joshua and Ryan to eliminate life's excess and focus on the essential things in life. The subsequent chapters explore their journey into a lifestyle known as minimalism and discusse why these two successful businessmen eschewed their excess stuff in favor of focusing on life's the more important aspects: health, relationships, passion, growth, and contribution. The authors discuss how minimalism allowed them to focus on each area, citing personal examples of how they changed everything in their lives over a two year span, during which time they left their corporate jobs, got out of debt, changed their diets, started exercising regularly, strengthened their core relationships, established exciting new relationships, began pursuing their passions, contributed to more people, and found ways to be content and happy with their lives. The final chapter, Confluence of Meaning, binds together these five dimensions and asks the reader important questions about his or her life. This book's content is different from the content at TheMinimalist.com. While the authors' website documents their journey into minimalism and their continued growth through experimentation, this book discusses minimalism in a different way: it discusses in great depth the five dimensions of living a meaningful life. It also gives the reader much more insight into the authors' personal lives, into the painful events that led them to journey into minimalism, and into their world outside the web.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

A ​kötet az európai, ezen belül a magyar népi kultúrában is egyik legelterjedtebb profán ünnepsornak, a farsangnak Marosszéken meghonosodott dramatikus szokásait, népi színjátékait mutatja be igen részletesen, a leírásokat egy bevezető tanulmányban elemezve, összegezve. A 92 oldalas képmelléklet e szokásrendből ad ízelítőt.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kukkants ​bele ebbe a könyvbe, és feltárul számodra a számítógép belső világa a gép alkatrészeitől egészen a programig, ami megmondja neki, mit tegyen. Mindezt egyszerű, közérthető nyelven olvashatod! Hajtsd ki a több mint 100 fül valamelyikét, izgalmasabbnál izgalmasabb információk, tények, ismeretek és különlegességek tárulnak majd a szemed elé!

A ​funkcionalitást fontos szempontnak tartó neves építészkettős, Molnár Farkas és Ligeti Pál az 1929-ben tervezte Delej-villa mosókonyhája mellé egy külön vasaló­szobát is kiötölt. Az elképzelést olyannyira megkedvelte Molnár úr felesége, hogy saját lakásukat is ebben a társasházban alakították ki. Mi csupán – ezzel a vasalókról szóló könyvecskével – azt szeretnénk elérni, hogy a »tűzzel, vassal« folytatásaként ezentúl ne az irtani, hanem a vasalni szó jusson olvasóink eszébe; …hogy a »kivasalt« jelzőről ne egy elszabadult úthenger rémképe táruljon eléjük, hanem egy ünnepi előkészületé; …hogy a homlok ráncai legalább a lapozgatás idejére kisimuljanak.

Manapság ​a járókelők üzleti becserkészésének gyakori kiindulópontja egy »csábító« cetli kezükbe nyomása. Eredmény: vagy el sem fogadják, vagy galacsinként az első szemetesben landol. Pedig milyen szépen indult minden a 19. század második felében! A német Liebig Társaság nevét viselő időtálló gasztronómiai termék – a Liebig-húskivonat – grafikai sorozatai »gyűjtenimuszáj« szépségükkel a hirdetések mulandó területén is maradandó nevet szereztek maguknak. A vevőknek ajándékként adott, mindenféle ismeretet terjesztő remek reklámkártyákat Szántó András gyűjteményéből válogattuk össze – továbbélésre. Mert ezeket biztosan nem akarja majd senki eldobni.

Covers_394768
Bolgár ​társalgás Ismeretlen szerző
0
0

Annak ​ellenére, hogy az írott bolgár nyelv hasonlít az oroszra, sok a két nyelv közötti eltérés. Erre azonnal fény derül, amint egy bolgár megszólal. Akár a tengerpartra, akár a hegyekbe készül utazni, társalgásunk biztos segítségére lesz ezen sokrétű ország jobb megismerésében.

Covers_420886
Lapzárta Ismeretlen szerző
0
1

Miért ​végezték ki 2016. október 8-án a Népszabadságot? Ki hozta meg az ítéletet és ki vezényelte a kivégzőosztagot? Hogyan élte túl a Népszabadság egykori gazdáját, az MSZMP-t, és miként tudott az 1990 utáni Magyarországon az ország vezető minőségi lapjaként megmaradni? A lap ismert szerzői beszélnek munkamódszereikről, újságírói elképzeléseikről is. A szerzőket most másik oldalukról ismerheti meg az olvasó. Nem az ország, a világ ügyeiről számolnak be, hanem személyes sorsukról, ami egyben a magyar sajtószabadság sorsa is. Az olvasó megtudhatja, milyen eljárásban volt részük a változó tulajdonosok részéről, végül hogyan élték át ezeket a heteket. Milyen furfangos csellel zárta ki a munkatársakat a kiadó? Hogyan fosztották meg őket elektronikus levelezésüktől, bizalmas anyagaiktól? Miért lebegteti a titokzatos új tulajdonos a Népszabadság újraindításának lehetőségét, miközben a kiadó új vezetői a kormánybarát laptól érkeztek? A kötetben sok olyan történet is helyet kap a lap elmúlt évtizedeiről, amelyekről eddig nem beszéltek. Szó lesz a pártállami Népszabadságról, és az újságírók 1989-es lázadásáról. Tisztázódnak a rendszerváltás utáni évtizedek ügyei, kiderül, mi igaz abból, hogy a lap veszteséget okozott a tulajdonosoknak. A Népszabadság holtában is világhírű: a szerzői kollektíva összegyűjtötte a lap elleni merénylet hazai és nemzetközi visszhangját. Az előszóban Spiró György vall a Népszabadsághoz fűződő évtizedes kapcsolatáról.

"Új, ​fiatal anglista nemzedék munkáit tartja kézben az olvasó, az ifjabb történészgeneráció Anglia, Nagy-Britannia vagy a brit birodalom írást érdeklődő tagjaiét. E kötetben sok az újdonság, de a legfontosabb e generációs zászlóbontás: először van minálunk együtt egy egész csapatra való fiatal szakember, akik a brit történelem tanulmányozását választják hivatásul. A dolgozatok végigkísérik egy nemzet történetét azon az úton, amelyen periferiális népből világbirodalommá vált, majd ismét csupán egyike lett az európai nemzeteknek - de közben markáns örökség gyanánt, lingua francaként ráhagyta anyanyelvét immár az egész világra. Nagy a kutatói érdeklődés a brit-magyar kapcsolatok története iránt, de kiemelkedő figyelem fordul a brit birodalom kérdésköre, az angol eszmetörténeti problémák, a szigetország diplomáciatörténete felé is. A köteten magán is nyomot hagyott a történelem. Angliához immár nem tapad a rosszízű politikai gyanakvás, amellyel a totalitárius hatalmak mindig is övezték. Teljes a kutatási szabadság; szerzőink ahhoz a szerencsés hazai nemzedékhez tartoznak, amelynek immár több-kevesebb rendszereséggel módja volt s van hosszabb, ösztöndíjas nagy-britanniai tanulmányutakra..." Frank Tibor

Ez ​a könyv az érdeklődő nagyközönségnek szól, nem tankönyv és nem diagnosztikai vagy terápiás útmutató. Olyan igyekszik lenni, amilyet a szerző maga is szívesen elolvasna. A címe természetesen ironikus, viszont a témához illő. A nárcizmus részben pszichológiai, részben a hétköznapokban használt fogalom és a pszichológián túlmutató kulturális jelenség. A pszichiátriában egy személyiségzavart jelöl, melynek határai eléggé elmosódottak. A nárcizmusunk mértéke is igen különböző lehet a való életben: a magányos, sebezhető, zárkózott, precíz, de érző szívű embertől a rideg, fennhéjázó, manipulatív bántalmazóig. A könyv fókuszában a narcisztikus személyiségzavar áll, ám a jelenség megértéséhez kitágítjuk az optikát, és így bemutatásra kerül az elkényeztetettségnek vélt elhanyagoltságtól a narcisztikus sérülékenységen át az antiszociális és a paranoid karakterig ívelő spektrum. A témához való közelítést filmek, színdarabok, regények, saját élmények és terápiás esetek részletei segítik. Philip Zimbardo professzorral, az egyik legkiválóbb szociálpszichológussal magyarországi látogatásai során két alkalommal is hosszan beszélgettem a készülő könyvről. Részletesen meséltem neki a könyv koncepciójáról, felépítéséről is. Ő mindezek után ezt az ajánlást küldte el nekem: --- A legnagyszerűbb könyv a nárcizmusról a pszichiáter-író, Bánki György valóban nagyszerű műve, nélkülözhetetlen kalauz a nárcizmus bonyolult világában. A lenyűgöző, eredeti gondolatokkal teli, nagyhatású könyvben az olvasókat egy szokatlan utazásra invitálja a szerző, melynek során felfedezhetik a lélek ismert és ismeretlen zugait. Ehhez Bánki kiváló idegenvezetőnek bizonyul, aki ezt a szellemi kalandot remek stílusban varázsolja izgalmassá és élvezetessé. Legyen ez a könyv kötelező olvasmány mindenkinek, aki valaha ismert narcisztikust, vagy ő maga az, vagy tervezi, hogy azzá válik. Philip Zimbardo professzor Stanford Egyetem A Lucifer-hatás szerzője

Hol ​a boldogság mostanában? - teszi fel az emberiség minduntalan a lét örök kérdését. Amióta világ a világ, nemzedékek sora fürkészi a választ, ám a kiegyensúlyozott párkapcsolatnál még senki nem tudott jobb feleletet adni. A kötet szerzőpárosa, Kopp Mária és férje, Skrabski Árpád tudományos és emberi kíváncsisággal nézték, kutatták a világot, és közben keresték azt, amit annyian: hogy lehetünk boldogok? A kutatás eredménye pedig ez a könyv lett. Elolvasása után jobban tudjuk majd, mit kell, mit lehet tennünk azért, hogy olyan családunk, párkapcsolatunk legyen, amire mindig is vágytunk.

From ​picket line to picket fence - what does it mean to be gay in the era of same-sex marriage and equal rights? More than four decades after the start of the gay liberation movement, lesbians and gay men can legally marry, adopt children, and enjoy the same rights and respect as heterosexuals...or can they? In Straight Expectations, Julie Bindel, an out lesbian since 1977, tracks the changes in the gay community in the last forty years and asks whether fighting for the right to marry has achieved genuine progress, or whether the new legal rights have neutered a once-radical social movement. Drawing on extensive original research into changing attitudes towards sexuality, as well as interviews with scientists examining the 'gay gene', gay liberation pioneers, religious figures and key players of all political persuasions, Straight Expectations asks: Is sexual orientation learned or latent?; Do lesbians and gay men have anything in common?; and Have we now reached a stage where the 'only gay in the village' mentality no longer has any place in society? In this stimulating, thought-provoking book, Julie Bindel gets to the heart of the values, politics, hopes and dreams of a minority group that still inspires fear, loathing and fascination for many.

A ​könyv Vasváry Ödön válogatott írásait tartalmazza és a szerző születésének századik évfordulójára jelent meg. A kötet bevezetőjében ismertetés olvasható Vasváry Ödön életéről és munkáiról, ezt követően négy fejezetben - Életem, Kossuth és Amerika, Egyéni sorsok, Amerikai történetek - ad válogatást Vasváry Ödön több mint ezer cikkéből, amelyek főként amerikai magyar lapok hasábjain jelentek meg. Vasváry Ödön református lelkész, az amerikai magyarság történetének kutatója, 1888. október 18-án született Szegeden. 1914. június 27-én indult el Amerikába a fiumei kikötőbõl az Ultonia nevű kivándorló hajón, azzal a céllal, hogy két évig a Pittsburghben és környékén élő magyar közösségek lelkipásztorának munkáját könnyítse és vállalta a kivándorolt magyarok gyermekeinek magyar nyelvre oktatását is a nyári hónapokban megnyíló amerikai magyar iskolában. Közvetlenül elindulása után tört ki az első világháború, így végleg Amerikában maradt. 1935 végén családjával Washingtonba költözött, mivel az Amerikai Magyar Református Egyesület főtisztviselőjévé nevezték ki. Az intézmény, amelynek vezetőségi tagja lett biztosító- és nyugdíjintézetként működött. E szervezettől vonult nyugdíjba 1957-ben. Azonban nyugdíjazása után is felkérték, hogy lelkészi teendőket lásson el Coatesville-ben. Állomáshelyei: 1914-1915 Pittsburgh, PA 1916-1918 Buffalo, NY 1919-1921 Springdale, PA 1921-1926 Pittsburgh, PA 1927-1935 Cleveland, OH 1936-1957 Washington, DC 1959-1970 Coatesville, PA 1977. július 12-én hunyt el Washingtonban.

E ​tanulmánykötet szerzői (akik között szociológus, filozófus, történész egyaránt található) azt próbálják bemutatni, hogy milyen módon, milyen politikai, társadalmi, gazdasági és kulturális folyamatok, valamint tudományos fordulatok hatására zajlott a női szerepek változása a 20. századi Magyarországon. Teljességre (bármit jelentsen is) természetesen nem törekedhettünk - részben azért sem, mert ehhez a hazai kutatások minden igyekezet ellenére sem nyújtanak még megfelelő alapot. (a szerkesztők)

Covers_420935
Portugál ​társalgás Ismeretlen szerző
0
1

Lehetővé ​tesszük Önnek a kommunikációt utazásai során a mindennapi helyzetekben és vészhelyzetekben egyaránt, még akkor is, ha az adott nyelvben teljes kezdőnek számít. A hangsúlyt az aktív kommunikációra, az áttekinthetőségre és a szövegben való könnyű tájékozódásra fektettük.

A ​meztelenség különös rétegei, az őrület laboratóriumi viszonyai, a csodás, metsző emberi létezés. Kemény, kegyetlen viszonyok, szerelem, család, férfi-nő, apa-lány, anya-lány. Cérnával vágják a húst és az emberi kapcsolatokat Nagy Hajnal Csilla első kötetének versei.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rakonczay ​Gábor harmadik könyve, extrémitásról, célokról, küzdésről, filozófiáról, felelősségről, az életben maradásról és az életről. A lehetetlen addig fog létezni, míg oda nem mész és el nem törlöd... Ez a könyv azért íródott, hogy ismét kézbe vegyük az irányítást. Hogy felismerjük, milyen mérhetetlen felelősségünk van az által, hogy élünk. Felelősség magunk és a világ számára. Hogy ráeszméljünk, a passzívan és nem az álmaink szerint élt életünkért mi vagyunk a felelősek, és hogy mélységében megértsük, mekkora lehetőség is van a kezünkben, amit kötelességünk kihasználni. A könyv egy ismeretlen területen keresztül ébreszt rá a benned mélyen elnyomott erőre: az extrémitásra. A közhiedelemmel ellentétben nem csak az az extrém, aki hegymászóként, egy mély szakadék felett lógva kockáztatja az életét. Te is extrém vagy, és a te igazi céljaid a környezeted számára legalább annyira extrémek, mintha egy veszélyes hegytetőre indulnál. Ez a könyv segítségedre lesz extrém életutad megtervezésében és megélésében, ha veszed a bátorságod, és felismered a felelősség erejét. Extrém sportoló, hatszoros óceánátkelő és többszörös világrekorder. Író és előadó. Az amerikai Év Kalandja díj és az angol Guinness World Record cím tulajdonosa A szerző a megtestesítője a küzdésnek, mikor látszólag már esélytelen a cél elérése. A környezetét megosztó sportember nem követ semmiféle elvárást. Mint vallja, mindenki önmagának tartozik elszámolással, hogy mit hoz ki az életből, ami megadatott számára.