Ajax-loader

kollekció: Pszichológia

“A bolond ember eléggé logikus, csak az épelméjűek bírálata felületes.”
(Rejtő Jenő)


Az ​OPD-2 manuál továbbra is tartalmazza az OPD-1 öttengelyes szerkezetét. Nagy előnye számos pszichoterápiás diagnosztikai rendszerhez képest a kompatibilitása a Betegségek Nemzetközi Osztályozásával (BNO). Számos esetpélda segíti a megértést. Ugyanakkor következetesen képviseli, hogy a pszichés zavar több mint a tünetegyüttes és azt, hogy az emberi viselkedés és motivációs rendszer, valamennyire komplex módon, csak több szempont figyelembevételével ragadható meg. Éppen ez a komplexitás teszi lehetővé az OPD többcélú felhasználását. A kutatás számára éppúgy alkalmas eszköz, mint a diagnosztikához, sőt a terapeuta szemléletének, hozzáállásának fejlesztésére is. A manuál elsajátítása után a tengelyek becsléséhez kb. 10 perc idő szükséges

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Közmondások, ​szólások, szállóigék örökítik át az utókornak azokat az alapigazságokat, amiket többnyire a tapasztalat szül és a népi megfigyelés egyfajta útmutatásul, viselkedési stratégiául örökül hagy a jövő generációjának. Ezekre a megfigyelésekre többnyire tudományos magyarázattal is szolgál a pszichológia, és ha ezt közérthető nyelvezetre fordítjuk - beépítve a környezetünkben zajló esetismertetésekkel - akkor könnyen mi magunk is megtapasztalhatjuk, hogy nem is olyan élettől elrugaszkodott a lélekkel foglalkozó tudomány. Sőt: okulhatunk, építkezhetünk belőle. Több mint negyed évszázada - 1983-86 között, gyakorló pszichológusként volt egy igen népszerű ismeretterjesztő sorozatom az akkor vezető példányszámú hetilapban, a Szabad Földben. Ennek a lapnak az olvasói célcsoportja a vidéken élő ember volt, akihez hétköznapi, közérthető nyelvezettel kellett szólni. S miközben a hétköznapi ember nap, mint nap gyakorolta mindazt, amiről a pszichológia olykor szól, nemigen tudatosodott benne, hogy e divatos tudomány művelője. (Hiszen mi más, mint egyfajta terápia az, amikor mondjuk Mihály bácsi kapájára támaszkodva hallgatja a szomszédja aznapi kálváriáját feleségével, vagy netán a művezetőjével...) Anno nagy sikere volt ezeknek a cikkeknek, a szerkesztőségbe érkezett leveleket mindmáig őrzöm. A közelmúltban egy nagyszabású iratrendezés kapcsán jött a felismerés: hogy ezek a sorok talán mindmáig élnek, és a mának is üzenhetnek. Így született hát e könyvecske: ABC-be szedve... Dr. Kollárné Balla M. Anna

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

"A ​csillagászok nem szeretik, ha erősen nagyító refraktoraikba néz a laikus, mert rendszerint kevesebbet lát, csak összezavarodik és sokkal többet okul, ha a közönséges távcsővel, kis nagyítással nézi a távoli csillagzatot. Így vagyunk az idegességgel is. Több éven át hevertek e népszerű előadások íróasztalom fiókjában, míg arra határoztam el magamat, hogy összegyűjtve a nyilvánosság elé lépjek velök. Az első hat előadást 1894-ben a Természettudományi Társulat népszerű estélyein tartottam, mint sorozatos előadást. A 7. és 8. előadást, bár kapcsolatos tárgyammal, más helyen mondottam. Ha a szíves olvasó azzal a czélzattal veszi kezébe e könyvecskét, hogy belőle az idegességet, mint tudományágat megtanulja, avagy az itt adott utasítások nyomán önmagát vagy esetleg más valakit gyógyítson is: hitében alaposan csalódni fog. Hogy miért van ez így, azt megmondom a II. előadásban. Többre nem terjeszkedtem ki, mint a mennyit minden művelt embernek ártalom nélkül tudnia lehet és kell. Rövid népszerű egészségtan ez, melynek egyedüli tárgya az idegesség. Legkevésbé sem kivánatos, hogy bárki, orvosi készültség hiányában, az idegesség tanulmányozásába belé mélyedjen. Ezért sok mindent kerülnöm kellett, hisz Társulatunk kiadványai a családi szentély romlatlan levegőjében is olvasóra találnak; nem illenék ezt megfertőztetni. Öreg és ifjú kezébe veheti tehát ezt a könyvecskét, mely nem czéloz egyebet, minthogy egy porszemmel járuljon hozzá a közművelődés terjesztéséhez! Budapesten, 1899. október havában. Laufneauer Károly"

„Spirituális ​gyöngyszemek a megvilágosodott életért” című könyvben a spirituális Mester, Sant Rajinder Singh ősi és modern forrásokból származó, magával ragadó történeteket mesél el. Minden egyes történet a szépség sziporkázó, pompás gyöngyszeme. A történetekkel azt szemlélteti, hogyan - legyünk bátrak a balsors idején - engedjük el a haragot - legyünk kiegyensúlyozottak - tapasztaljuk meg az üdvösséget és az örömöt - élvezzük a személyes spirituális tapasztalatokat.

Covers_290352
This ​Will Make You Smarter Ismeretlen szerző
0
1

Edge.org ​presents brilliant, accessible, cutting-edge ideas to improve our decision-making skills and improve our cognitive toolkits, with contributions by Nassim Nicholas Taleb, Richard Dawkins, Brian Eno, Steven Pinker, and more. Featuring a foreword by New York Times columnist David Brooks and edited by John Brockman, This Will Make You Smarter presents some of the best wisdom from today’s leading thinkers—to make better thinkers out of the leaders of tomorrow.

This ​book is part of an exciting new movement in psychology that links issues of emotion, identity, discourse and development. Meshing a social constructionist account of emotion with the emirical examination of language development follows in the tradition of language socialization research and Bodor's work positions the field of developmental psychology in ways that will lead to whole new ways of problem setting in years to come. - Nancy Budwig (Professor, Department of Psychology Associate Provost, Dean of graduate Studies Clark University) This is a major contribution to interdisciplinary scholarship concerning the nature and analysis of the mental, emotional and related features of the human condition. It is expertly referenced, well-argued and bound to be a controversial contribution to many current debates on all of these issues. - Jeff Coulter (Professor, Department of Sociology - Affiliated Faculty, Department of Philosophy, Boston universitiy) I congratulate Peter Bodor on his important contribution to a constructionist understanding of emotions. Not only does this work make significant connection with philosophical, psychological and social issues related to emotional expression, but offers innovative research on emotional development. Bodor's work is of far-reaching significance and deserving of the widest audience. - Kenneth Gergen (Professor, Department of Psychology, Swarthmore College)

Eddig ​egymástól függetlenül törekedtél a szeretetre, az érvényesülésre, a boldogságra, mert mind a három érdekelt: - Szeretni akarsz és mások szeretetét szomjazod. - Az érvényesülés minden napod törekvése. - Boldogságod legnagyobb életcélod. Mind a háromra megfszített erővel törtél és néha elkeseredtél elégtelen eredményeid miatt. Teljes sikered érdekében fogadj el egy jó tanácsot: összesítsd erőidet! Ne akarj külön szeretni, külön rvényesülni, külön boldogságot élveni, hanem mindenzt együtt. Amikor szeretsz és szeretnem, máris érvényesültél, azaz boldog vagy. Törekedj a szeretet teljességégre, akkor érvényesülsz és boldogságot is élvezel. Boldgoságod legyen érvényesülésed a szeretetben. Ez a kötet a győzelmet biztosító legfontosab mesterfogásokba vezetnek be. Ha a szabályokat megtartod, szíveket hódítasz: győzelmedet, boldogságodat, érvényesülésedet jelenti.

Hová ​utazik Köd és Homály? Miért színesedik ki a prágai villamos a pszichodráma folyamán? Ki a Lény a Csigaházban, aki lejár titokban a lányhoz? Erre és sok más kérdésre is választ kapunk abból a 47 történetből, amelyek önismereti, terápiás helyzetekből származnak, s hol dramatizálva, hol dialógus formájában olvashatók. Az önismereti munka résztvevői problémákkal jelentkeznek be az egyéni vagy csoportos folyamatba, s a problémák konkretizálása mentén alakulnak történeteik, amelyek mindig pszichológiai rejtvényt rejtenek magukban, s amelyhez a kulcs a mesélő múltjában található anélkül, hogy ő maga tudna róla. A lélektani munkában, ahogyan ez egy valódi thrillerben is történik, rejtvényfejtést végzünk, s a személy saját múltját családtörténeti keretben tárjuk fel, s nemegyszer nemzedékeken átívelő traumaörökségeket igyekszünk hatástalanítani. A könyv megszólítja az olvasót, és azt közvetíti, hogy a lélek színháza a mintha térben zajlik, a kétszemélyes terápiában a résztvevők kapcsolati terében, a pszichodrámában pedig a játéktérben, ahol a problémahozó a saját története főszereplőjévé válik, csoporttársai pedig élete egyéb szereplőit jelenítik meg, játsszák el számára. A rendező kísérő és alkotótárs a folyamatban. Az olvasó a könyv történeteihez saját tapasztalati múltjából, képzeleti életéből, álmaiból társíthat anyagot, s ekképpen követheti a történetek hőseinek lelki munkáját, sőt, akár a drámák végén bekövetkező katarzisban is osztozhat velük. Az egyetemi tanár szerző, akinek Álomkönyve Nyírő-díjat nyert, pszichoanalitikusként és pszichodráma-pszichoterapeutaként saját gyakorlatából merített anyagának átiratait adja közre olvasmányos, ugyanakkor tudományos formában, hogy betekintést engedjen a terápiás-, illetve az önismereti munka folyamatába.

ある日突然送られてきた小包。その中には「おめでとうございます。あなたは10万分の1の確率をくぐりぬけ、ライアーゲームにエントリーされました」という手紙と、現金1億円が同封されていた。それがライアーゲームのスタートだった。30日後のゲーム終了日に、自分の所持金1億円を返還する。ルールはそれだけ。首尾よく対戦相手の所持金を奪うことのできた勝者は1億円を手にし、敗者は1億円の負債を背負う…。誰を信用すべきなのか、誰を信用してはいけないのか…。大金を前に揺れ動く、人間心理を描破した問題作!

ライアーゲーム2回戦の激闘を制したのは秋山。彼がドロップアウトをしなかった為、敗退したにもかかわらず、4千万もの大金を手にした直。良心の呵責に苛まれるも、何もできない日々を送る直の下に“敗者復活戦”開催の一報が入る。ここで賞金を稼いで、少しでも秋山の力になりたいと考えた直は、単身、敗者復活戦の会場に向かう。会場に集められた9名は、いずれも2回戦で敗れた者たち。その中から敗者となるのは、たったの1名。勝ち残るのは容易、と思えたゲームだったが……?

難敵・ヨコヤと死闘を繰り広げたLGトーナメント3回戦・“密輸ゲーム”。終盤の大逆転で、莫大な賞金を手にしたものの、形式上は敗者となった、直、秋山、フクナガの3人は、他のメンバーを救済する為、巨額の負債を抱え、敗者復活戦の会場に向かった。会場は、とある廃校。対するは、新たなる敵・“西軍”の3人。負ければ負債を背負ったまま、LGTから離脱となる…。敗退は絶対に許されない、凄絶な緊張感漂う背水の戦いで直たちを待ち受ける驚愕のゲームとは…!?

A ​könyv, mely már megjelenése előtt emberek életét változtatta meg. Akik betekintést nyerhettek a készülő anyagba, és tartalmával komolyan foglalkozni kezdtek, mára már nem ugyanazok az emberek, akik voltak. A visszajelzések a könyv megjelenése után is hasonlók. A nagykőrösi születésű Czeczon István Kávészünet az elmének című könyve olyan gondolatok gyűjteménye, melyek tudattól tudatig hatnak és mély önvizsgálatra ösztönöznek. Sokszor, elmével fel nem dolgozható, csak tiszta tudattal megtapasztalható üzenetek, telve együttérzéssel és szeretettel. Czeczon István csak annyit kíván minden olvasójának, hogy megszabadulhassanak irányíthatóságuktól, legyenek szabadok, tudatosak, boldogok. Gondolataink megállás nélkül hangosan kattognak. A csend szinte reménytelennek látszik, hiszen ha elnémulna minden tudatunk terében, egónk, az üvöltő némaságtól megrettenne. Pedig a gondolatok csendje hozhatná el számunkra a valódi belső békét. E könyv szerzője azon szerencsés emberek egyike, kinek elméjében már nem csak a saját gondjai töltik ki a teret, hanem az együttérzés ösvényét járva oly felismerésekre jutott, melyet szívesen oszt meg olvasóival. E felismerések között akad jó pár, mely annyira világos, hogy fénye talán képes mások gondolkodásmódját is átfókuszálni, a mindennapok hangos zakatolásából egy sokkal nagyobb horizont látóterére, melyek megkönnyebbülést hozhatnak az én lélek számára, s így legalább pár percig fellélegezhet saját terhei alól. Láma Déva Prashad Váljék épülésedre a könyv, bár teljes Vagy, nyissa fel szemed, bár látsz, mélyítsen el, bár Te vagy a Tér. Legyen utazásod, keresésed célja a megismerés, önmagad megismerése! Hozzon felismeréseket a könyv mondanivalója! Ha kívánhatok valamit, azt kívánom, hogy ismerd fel, tudd, ki vagy. Tapasztald meg a meghatározhatatlant, az osztatlant, a hiánytalant, a leírhatatlant, Aki Vagy. Czeczon István

Sándor ​Erik már gyerekként is tudta, hogy nagy dolgokra hivatott Építs szektát! Gyűjts híveket! Légy isten! A számára nyűgös családi kötelékeket megszakítva Erik egy szoftvergyártó nagyvállaltnál helyezkedik el, ahol az útjában állók könyörtelen kiiktatásával hamarosan vezető pozícióhoz jut. Vonzó külsejével és sima modorával könnyen magához édesgeti a kollégáit. Kifigyeli a gyengeségeiket, oltalmat és megértést ígér, majd a megfelelő pillanatban sarokba szorítja áldozatát. Zsarol, hazudik és csal. Ahogy a gyámoltalanok feletti befolyása egyre nő, úgy egyre megszállottabban akarja a hatalmat, mígnem egy nap Szellemhitűek Egyetemes Megvilágosodottjai néven szektát alapít. A saját maga által kreált vallás prófétájaként gyűjt híveket, akiket anyagilag, lelkileg és szexuálisan is kihasznál. Vagyona óriásira nő, a szekta női tagjaiból háremet tart fenn, de elszámolja magát, és a gondosan felépített kártyavár lassan maga alá temeti Mártonffy András első regénye egyes szám első személyben megírt képzeletbeli napló egy magyar szektavezér tollából. Felkavaró, szókimondó, provokatív. Csak felnőtteknek!

A ​kulcsok a romantikus jövőhöz a csillagokban vannak megírva. Mindenki szeretne szerelmes lenni. Akár a tökéletes szerelmet kergetjük, akár a legtöbbet akarjuk kihozni abból a kapcsolatból, amiben élünk vagy szeretnénk, és sóvárgunk egy másik után. A könyv egy izgalmas útmutató, asztrológiai jelünket összehasonlítja a többi jellel, és megmutatja, miként válasszunk tökéletes partnert, miként jöjjünk rá szívünk titkaira, legyünk párunk álmai asszonya, miként kerülhetjük el a vitás helyzeteket, hogy megértsük társunk jellemét és viselkedését. Életünkben szenteljünk több figyelmet a különböző jegyek szülötteinek - a szerelmes oroszlántól az érzékeny halakon keresztül a heves skorpióig -, és megláthatjuk, könyvünk segít megfejteni az igaz szerelem rejtett titkait, segít elkerülni a kínos helyzeteket. A Szerelem a csillagokban című könyv segítségével elemezze, hogy az Univerzum mit is tartogat Önnek!

A ​könyv arra keresi a választ, hogy miképpen lehet a fizikai bántalmazás okozta lelki sebeket meggyógyítani. A szerző saját terápiás tapasztalatait írja le, nagy hangsúlyt fektetve a kliens testi megnyilvánulásainak a szóban elhangzóak mellett is. Hiszen a traumatikus élményt a testünk éli meg és közvetíti a tudatunkba: "nem lehet nem foglalkozni a testtel, de ezt egy sajátos formában, a megszokottól eltérően kell végezni." ... " Különösen kell tehát óvni a kapcsolati légkört, mert a legkisebb zavaró körülmény is megrázó eseményeket idézhet vissza, és azért is, mert a biztonságérzet olyan gyógyító tényező, amelytől nem tekinthetünk el."

"Ez ​a könyv tudományos önéletrajz. Olvasói számára szokatlan. Szokatlan benne a meseszövés is: gondolatok és nem események adják a fabulát - olyan gondolatok, melyek Alekszandr Romanovicsot egész élete során foglalkoztatták, s tudományos kutatásainak témáivá váltak... A könyv irodalmi formája is szokatlan - egy olyan ember ráérős, szabad elbeszélése magáról, aki már sokat megélt és szeretne eligazodni abban, amit csinált. Tanítás és intés ez a könyv... Szubjektív, de másmilyen nem is lehetne." A kötet szerkesztőjének, Homszkájának szavaihoz még hozzátehetjük: ha szubjektív is ez a könyv, a pszichológia legizgalmasabb kérdései körül forog.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

"Vivid ​and engaging."—Publishers Weekly, starred review Embrace the Power Inside You It's no wonder that introversion is making headlines—half of all Americans are introverts. But if that describes you—are you making the most of your inner strength? Psychologist and introvert Laurie Helgoe unveils the genius of introversion. Introverts gain energy and power through reflection and solitude. Our culture, however, is geared toward the extrovert. The pressure to get out there and get happier can lead people to think that an inward orientation is a problem instead of an opportunity. Helgoe shows that the exact opposite is true: introverts can capitalize on this inner source of power. Introvert Power is a blueprint for how introverts can take full advantage of this hidden strength in daily life. Revolutionary and invaluable, Introvert Power includes ideas for how introverts can learn to: •Claim private space •Bring a slower tempo into daily life •Deal effectively with parties, interruptions, and crowds Quiet is might. Solitude is strength. Introversion is power. "A modern-day Thoreau."—Stephen Bertman, author of The Eight Pillars of Greek Wisdom

Ebben ​a kötetben, a klasszikus coachingfolyamatok, a visszajelzések az ügyfelek mindennapi gondjaival kapcsolatban, a jövővel foglalkozó gondolatok és a döntések támogatása ugyanúgy képviseltetnek, mint a modern kori problémák: a stresszkezelés, munka-magánéleti témák, delegálás, motiválás, valamint a határesetek a terápiával és a mediációval, a burn out, a konfliktuskezelés és a belső blokkok. Az összegyűjtött ötletek a coaching értékesebb felhasználására ösztönzik az olvasókat, elősegítve a coachinggal kapcsolatos tudás fejlesztését, hivatásszerű alkalmazását és hogy ezt a tudást tovább tudják adni másoknak. - (Werner Vogelauer) Ez a könyv egy nagyszerű, együttműködésen alapuló projekt, amely összehozta a különböző perspektívákat a coachingról a tizenkilenc profi coach, vezető, egyetemi oktató szemüvegén keresztül. Példamutató ez a magyarországi összefogás. Számos nemzetközileg elismert szakember coachingról alkotott definíciója szerepel a kötet bevezetésében - azaz nemcsak a magyar, de a nemzetközi összefogást is elősegíti. Az olvasó egy helyen megtalálja az összes klasszikus coachingfolyamat áttekintését, a szerzők átláthatóbbá teszik a folyamatokat, és elősegítik a coaching terjedését Magyarországon. A kötetben bemutatott klasszikus coachingtípusok sokszínűsége és a szerzők különböző látásmódja garancia arra, hogy a kiadvány nemcsak azok számára hasznos, akik kezdő coachként szomjazzák a tudást, de a gyakorlottak is inspirációt nyernek belőle, miközben a megbízókat, ügyfeleket is nagyban segíti az eligazodásban. Ezért szeretettel ajánlom a könyvet coachoknak és coachingszemléletű vezetőknek, megbízóknak és coachee-knak egyaránt. - (Frank Bresser)

"...A ​te életedben te vagy az úr. A tiéd, senki-semmi más nem határozhatja meg helyetted. Még akkor is így van, ha teljesen mást tanítottak neked. Akkor is, ha úgy érzed, ez nem passzol össze az ok-okozat törvényével. Mert pontosan, hogy passzol. Ez az ok és okozat törvénye. Létrehozod, és aztán megtapasztalod. Létrehozod, megtapasztalod. Ezáltal tanulsz is és a régi iskolák azt mondták, ez az értelme, de valójában maga a folyamat az. Az, hogy élsz. Közben mintegy ajándékként tudatossá válik a létezésed. ...Ha egyszer megszokod, hogy Te vagy az, aki a játékot irányítja, akkor ezernyi új kapu nyílik előtted. Igazán élvezni fogod, mert átélőből átlépsz teremtő-átélővé. Akkor bizony az okokat is Te találod ki és érdemes következetesnek lenned ahhoz, hogy eligazodj a saját teremtéseidben. Mert ezt is tanulni érdemes, hiszen minél jobban érted, annál jobban műveled." ...“Normális” esetben egy könyv úgy készül, hogy a szerző leül, megtervezi és megírja, végül megjelenteti. Ez a könyv nem így készült. Még csak nem is úgy, ahogyan általában a könyvek. ...Tulajdonképpen, mint “egyszerű személy”, nem is lettem volna képes megírni. Annak a “tágabb én -nek”, akit Eyn -nek nevezek, a három dimenzióba való hozásával vált csak lehetővé ez a folyamat. ...Írásban viszont sikerült az, ami a legtisztább meditációban sem. Számomra az írás volt a meditáció. Írás közben olyan szellemi tudástár és belső bölcsesség tárult fel előttem, amin magam is elámultam. Olyan kérdésekre kaptam választ, amelyekre addig sosem sikerült. Eyn

Ez ​a könyv az érdeklődő nagyközönségnek szól, nem tankönyv és nem diagnosztikai vagy terápiás útmutató. Olyan igyekszik lenni, amilyet a szerző maga is szívesen elolvasna. A címe természetesen ironikus, viszont a témához illő. A nárcizmus részben pszichológiai, részben a hétköznapokban használt fogalom és a pszichológián túlmutató kulturális jelenség. A pszichiátriában egy személyiségzavart jelöl, melynek határai eléggé elmosódottak. A nárcizmusunk mértéke is igen különböző lehet a való életben: a magányos, sebezhető, zárkózott, precíz, de érző szívű embertől a rideg, fennhéjázó, manipulatív bántalmazóig. A könyv fókuszában a narcisztikus személyiségzavar áll, ám a jelenség megértéséhez kitágítjuk az optikát, és így bemutatásra kerül az elkényeztetettségnek vélt elhanyagoltságtól a narcisztikus sérülékenységen át az antiszociális és a paranoid karakterig ívelő spektrum. A témához való közelítést filmek, színdarabok, regények, saját élmények és terápiás esetek részletei segítik. Philip Zimbardo professzorral, az egyik legkiválóbb szociálpszichológussal magyarországi látogatásai során két alkalommal is hosszan beszélgettem a készülő könyvről. Részletesen meséltem neki a könyv koncepciójáról, felépítéséről is. Ő mindezek után ezt az ajánlást küldte el nekem: --- A legnagyszerűbb könyv a nárcizmusról a pszichiáter-író, Bánki György valóban nagyszerű műve, nélkülözhetetlen kalauz a nárcizmus bonyolult világában. A lenyűgöző, eredeti gondolatokkal teli, nagyhatású könyvben az olvasókat egy szokatlan utazásra invitálja a szerző, melynek során felfedezhetik a lélek ismert és ismeretlen zugait. Ehhez Bánki kiváló idegenvezetőnek bizonyul, aki ezt a szellemi kalandot remek stílusban varázsolja izgalmassá és élvezetessé. Legyen ez a könyv kötelező olvasmány mindenkinek, aki valaha ismert narcisztikust, vagy ő maga az, vagy tervezi, hogy azzá válik. Philip Zimbardo professzor Stanford Egyetem A Lucifer-hatás szerzője

"2005-ben ​egy elvált hölgy kezdett el hozzám terápiára járni. Könnyű volt együttműködnünk. Sok érzelemmel, nagy őszinteséggel, és a változás belátásával keresett fel. Problémái voltak az új párkapcsolatában, és másfajta nehézségekkel szintén küzdött. Sikerült azonban hónapok alatt a gombolyag végét "nyakon csípnünk", és az élete kiegyensúlyozottá vált. Később azt mondta nekem, hogy olyan jó volt velem beszélgetnie, hogy csináljunk folytatásként egy női csoportot... 2006 őszén tehát - közös erővel - útjára indult egy lelkes női csoport Kiskunfélegyházán! Ennek folytatása lett az általam kezelt Királynőképző facebook oldal, majd pedig ez a könyv." - írja a pszichológus szerző, Dr. Domján Mihály Miklós. A szerző ebben a könyvében olyan önismereti kérdéseket szedett össze, amelyek a pszichológusi és a családterápiás munkájában gyakran előkerültek. Fókuszba főként a nőiességet és a párkapcsolatot tette.

Jimmy ​Carter Nobel-békedíjas politikus, Georgia állam kormányzója, 1977 és 1981 között az Amerikai Egyesült Államok 39., demokrata párti elnöke. Neki köszönhetjük, hogy a magyar koronázási ékszerek 1977-ben visszakerülhettek Magyarországra. Önéletrajzában nyílt őszinteséggel ír a gyermekkoráról, vidéki gyökereiről, a Mély Dél puritán és sokszor rasszista szemléletéről. Apja halála után elhagyta a haditengerészetet, hogy kézbe vegye a családi gazdaság irányítását. Könyvében részletesen mesél a családi kapcsolatairól: felesége, Rosalynn nemcsak a magánéletben, de Carter közéleti tevékenységében is hű társa. Mindketten a mai napig aktív szerepet játszanak a Habitat for Humanity nemzetközi lakásépítő mozgalomban. Carter volt az első, akit becenevén iktattak be a hivatalába. A kisemberek elnökének vallotta magát, sokat foglalkozott az emberi jogokkal, és mindent megtett azért, hogy Amerika erkölcsi súlyát visszaszerezze a vietnami sokk után. A Teljes élet egy rendkívüli ember gazdag és boldog életébe nyújt bepillantást, akinek a sikerek mellett az emberi kudarcokkal és a 20. század súlyos problémáival is meg kellett küzdenie. Az exelnök személyes hangvételű visszatekintését saját festményei és versei teszik különlegessé.

Végre ​magyarul is olvasható a Carl Gustav Jung svájci pszichiáter követőiről elnevezett nemzetközi mozgalom, a jungiánusok hiteles története. A könyv nyomon követi az analitikus pszichológia fejlődését és legfontosabb képviselőinek útját a XX. század elejétől napjainkig, Zürichből a világ legkülönbözőbb sarkaiba is, és segít képet alkotni a mozgalom jelentőségéről. Az olvasó számára érthető módon ír a freudi és a többi mélylélektani iskolával való kapcsolatokról, a különbözőségekről, és segít megérteni azt is, hogy ezek az irányzatok miért közelednek napjainkban újra egymáshoz. Történetileg és szociálpszichológiailag is izgalmas, ahogyan a különböző országokban megalakultak az egyes szakmai társaságok, és többek között a könyv olyan, eddig tabunak számító témákat is tárgyal őszintén és tényszerűen, mint Carl Jung kapcsolata a nácikkal és a zsidókkal vagy az antiszemitizmus vádja. A könyvben egy kis fejezetet kapott a magyar jungi mozgalom története is, de a könyv magyar nyelvű megjelenésének még inkább az adja különös aktualitását, hogy a Magyar C.G. Jung Analitikus Pszichológia Egyesülete 25 éves fennállás után, de végül szintén csatlakozott a Nemzetközi Analitikus Pszichológia Egyesülethez.

Mi ​áll a gondolkodásunk, érzéseink és cselekvéseink hátterében? Testünk irányítóközpontjaként és a tudat székhelyeként az agy az a szervünk, amely az embert a leginkább megkülönbözteti más élőlényektől. De mi is tulajdonképpen a tudat? Hogyan koordinálja agyunk a legkülönbözőbb mozgásfolyamatokat? Miként észleljük környezetünket, hogyan jönnek létre az érzések? És létezik-e egyáltalán szabad akarat? Ez a gazdagon illusztrált könyv ezekre és sok egyéb kérdésre is választ kínál - könnyen érthető magyarázatokkal, szemléletes képekkel, ábrákkal és diagramokkal.

Bár ​Magyarországon több, mint egy évtizede megnyílt az első swinger-klub, az átlag ember még mindig nagyon keveset tud e közösségről, ahol a párok együtt hódolnak a csoportszex örömeinek. S aki már hallott valamit e különös életformáról, annak a fejében is számtalan tévképzet él. A szerző éveken át látogatta a hazai swinger klubokat. A szokatlan helyszín mellett elsősorban érzésekre, lelki folyamatokra, a párkapcsolatokra gyakorolt hatásokra volt kíváncsi.

This ​volume offers women guidelines on how to improve and survive an abusive relationship, discussing various types of abusive men, analysing societal myths surrounding abuse, and answering questions about the warning signs of abuse.

A ​szociálpszichológia emberarcú társadalomtudomány. Személyes érzések és indítékok, benyomások és előítéletek, morális megfontolások és előhangolt döntések tanulmányozása révén közelít a társadalmi viszonyok megismeréséhez. A megélt tapasztalatok módszeres elemzéséből indul ki, ezek alakításával kísérletezik, fogalmi tisztaságra törekvő nyelvén ezekről szól- szakmailag iskolázott belső közönségén túl a társadalmat tevőlegesen alakító szélesebb közösséghez is. A 20. század második felében virágzott fel e szaktudomány. Különösen termékeny és hálás területe volt az Egyesült Államok, de ma már világszerte honos, beleértve Európa és Magyarország pszichológiai és szociológiai kutató- és képzőhelyeit, publikációs fórumait és tömegkommunikációját is. Immár jelentős a hazai tankönyv- és kézikönyv-irodalma. Ez gazdagodik most egy, a hazai egyetemi oktatás céljaira és a művelt közvélemény tájékoztatására kiválasztott, a világviszonylatban mértékadó Psychology Press kiadásában 2015-ben megjelent átfogó szociálpszichológiai mű újabb kiadásával.A négy amerikai kiadást megért sztenderd tankönyv kiváló szerzői közül Eliot Smith kivételes szakmai áttekintéssel rendelkezik, vezető folyóirat szerkesztője és nevezetes pályázatok elbírálója, a brit-európai hátterű Diane Mackie kreatív kutató és legendás tanár, a frissítő átdolgozásba aktívan bekapcsolódó Heather Claypool pedig a tanítványuk, aki fogékony az affektív pszichológia újdonságaira és nagyban hozzájárult a tapasztalati példatár gyarapításához. Mindezek eredőjeként e kötet átgondoltan teljes és rendszeres, logikája világos és jól követhető, minden fejezetéhez életteli példák és a tudományos ismeretek példaszerű alkalmazása csatlakozik. Igényes, hiteles, társadalom-kritikus, korszerű invitálás ez a szociálpszichológia beható tanulmányozására. (Hunyady György) A magyar kiadás szerkesztője: Kende Anna Szakmai lektor: Bodor Péter

Denmark ​is often said to be the happiest country in the world. That's down to one thing: hygge. 'Hygge has been translated as everything from the art of creating intimacy to cosiness of the soul to taking pleasure from the presence of soothing things. My personal favourite is cocoa by candlelight...' You know hygge when you feel it. It is when you are cuddled up on a sofa with a loved one, or sharing comfort food with your closest friends. It is those crisp blue mornings when the light through your window is just right. Who better than Meik Wiking to be your guide to all things hygge? Meik is CEO of the Happiness Research Institute in Copenhagen and has spent years studying the magic of Danish life. In this beautiful, inspiring book he will help you be more hygge: from picking the right lighting and planning a dinner party through to creating an emergency hygge kit and even how to dress. Meik Wiking is the CEO of the Happiness Research Institute in Copenhagen. He is committed to finding out what makes people happy and has concluded that hygge is the magic ingredient that makes Danes the happiest nation in the world. Portrait Meik Wiking is the CEO of the Happiness Research Institute in Copenhagen. He is committed to finding out what makes people happy and has concluded that hygge is the magic ingredient that makes Danes the happiest nation in the world.