Ajax-loader

kollekció: Pénz, gazdaság, üzleti élet

“Pénzzel mindent lehet. Csak szégyent vallani nem.”
(Rejtő Jenő)


Szalai ​Erzsébet legújabb művében a globális újkapitalizmus viszonyait veszi szemügyre. Egészen új fogalmak bevezetésével és összefüggések bemutatásával alátámasztott fő megállapítása, hogy korunkban a globális tőke ellensúly híján felemészti önnön létfeltételeit, és ebben az öngyilkos folyamatban a társadalmat is magával ránthatja. Már amennyire a világszerte erősödő atomizáció körülményei között még egyáltalán beszélhetünk társadalomról, társadalmakról. A szerző a könyvben különös figyelmet szentel a kelet-európai térség sajátos helyzetének, problémáinak. Az újkapitalizmus alternatíváit kutatva Szalai arra a következtetésre jut, hogy az emberiség számára az egyetlen pozitív szcenárió egy - a régihez semmiben sem hasonlító - újszocialista alternatíva lehet. Ennek megvalósításában politikai oldalról a globalizációkritikai mozgalmak játszhatják a vezető szerepet.

Covers_153016
0
1

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Trying ​to trade stock, bond, commodity and currency markets without intermarket awareness is like trying to drive a car without looking out the side and rear windows—very dangerous. In this guide to intermarket analysis, the author uses years of experience in technical analysis plus extensive charts to clearly demonstrate the interrelationshps that exist among the various market sectors and their importance. You''ll learn how to use activity in surrounding markets in the same way that most people employ traditional technical indicators for directional clues. Shows the analyst how to focus outward, rather than inward, to provide a more rational understanding of technical forces at work in the marketplace.

Covers_198819
1
0

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Könyvünk ​a közép- és felsőfokú gazdasági szakmai nyelvvizsgákra készülő diákoknak és szakembereknek nyújt segítséget a szóbeli vizsgára való felkészüléshez. A kötet hat feladattípust tartalmaz, amelyek a szóbeli készségek más-más tényezőit mérik: -interjú, -témakifejtés, -szituáció, -grafikonleírás, -problémamegoldás, -közvetítés A könyvhöz mellékelt audio CD hangfelvételei „élőben" is bemutatják a feladatmegoldásokat vagy megoldásrészleteket, összesen 21 darab 2-5 perc terjedelmű hangzó szöveg formájában. A hangzó anyag szövegét a könyv utolsó fejezete tartalmazza. A szerzők a Budapesti Gazdasági Főiskola tanárai.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

A ​kötet magyar mezőgazdaság gazdasági szerepének, működésének alapvető közgazdasági kérdéseit foglalja össze. Az olvasók mindebből elsajátíthatják azt az agrár-közgazdasági szemléletet, gondolkodásmódot, amely mérnöki, üzleti, irányítási stb. tevékenységükhöz szükséges.

Six ​Sigma is one of the most important developments in the field of business improvement. It is also one of the most over-hyped and misunderstood initiatives, leading to confusion and controversy. Those studying or working in the area need to understand not only the mechanics of conducting Six Sigma projects, or even implementing the wider initiative. They must also grasp the underpinning principles and logic. This book looks at both the academic and practical aspects of Six Sigma to give a deeper and more subtle understanding of how and why it works, and the limitations of the approach.

Nearly ​everyone harbors a secret dream of starting or owning a business. In fact, 1,000,000 businesses start in the United States every year. Many of them fail, but enough succeed so that small businesses are now adding millions of jobs to the economy at the same time that the Fortune 500 companies are actually losing jobs. Paul Hawken -- entrepreneur and best-selling author -- wrote Growing a Business for those who set out to make their dream a reality. He knows what he's talking about; he is his own best example of success. In the early 1970s, while he was still in his twenties, he founded Erewhon, the largest distributor of natural foods. More recently, he founded and still runs Smith & Hawken, the premier mail-order garden tool company. And he wrote a critically acclaimed book called The Next Economy about the future of the economy. Using examples like Patagonia, Ben & Jerry's Homemade Ice Cream, and University National Bank of Palo Alto, California, Hawken shows that the successful business is an expression of an individual person. The most successful business, your idea for a business, will grow from something that is deep within you, something that can't be stolen by anyone because it is so uniquely yours that anyone else who tried to execute your idea would fail. He dispels the myth of the risk-taking entrepreneur. The purpose of business, he points out, is not to take risks but rather to get something done.

Rolex-másolatok, ​\/iagra reklámok, lopott szoftverek. Mindannyiunk számára ismerősek ezek a levelek. A spam mára az Internet pestisévé vált, és nem pusztán az elektronikus levelezés egy kellemetlen velejárója, hanem pénzben is mérhető veszteséget okoz a felhasználóknak, ezért érdemes védekezni ellene. A SPAMtelenül fiatalos hangvételű könyv, amely nem csak a spammerek leggyakrabban alkalmazott trükkjeit és a védekezés számtalan lehetőségét mutatja be, de elkalauzolja az olvasót a spammerek titokzatos világába is. Az utolsó fejezetben pedig egy magyar spammerrel való beszélgetésem összefoglalóját találhatják meg az olvasók. Kéretlen reklámokkal azonban nem csak levelekben, de számos egyéb helyen - pl. VoIP rendszerek, blogok, fórumok - is találkozhatunk. Ezekből is összeszedtem egy csokorral. A könyvben helyet kapott a spam jogi oldala is, remélhetőleg ebből mindenki számára kiderül, hogy a törvényalkotók mit gondolnak a spamről, és hogy az NHH a barátunk a hazai spammerek elleni harcban. A technikai jellegű részeket esettanulmányokkal, és az életből vett példákkal tettem színesebbé. Ezek a történetek nem csak szórakoztatóak, de nagyon tanulságosak is. Az adathalászattal kapcsolatos történetek és az Internetet sokszor körbejáró álhírek kifejezetten azért kerültek a könyvbe, hogy az olvasó felismerje ezeket a hol ügyesebb, hol gyengébb próbálkozásokat, és ne váljon a csalók áldozatává. Ha pedig az olvasó úgy dönt a könyv elolvasása után, hogy "nekem is azonnal kell egy spamszűrő", akkor néhány termék teszteredményével szeretném megkönnyíteni a választását.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

When ​a person goes to the boss with a problem and the boss agrees to do something about it, the monkey is off his back and onto the boss's. How can managers avoid these leaping monkeys? Here is priceless advice from three famous experts: how managers can meet their own priorities, give back other people's monkeys, and let them solve their own problems.

BARTUS ​GÁBOR – SZALAI ÁKOS: Környezet, jog, gazdasgátan - Környezetpolitikai eszközök, környezet-gazdaságtani modellek és joggazdaságtani magyarázatok. Budapest: Pázmány Press, 2014. "A kötetben a környezetgazdaságtan és a joggazdaságtan együtt jelenik meg, méghozzá némileg más szempontok szerint csoportosítva, mint azt a jogászok általában tennék, ami logikusan kiegészíti azt, más megvilágítást ad. Feltétlenül érdekes látni, miként értelmez és helyez kissé más megvilágításba jogintézményeket és fogalmakat a joggazdász. Ez a jogász számára is jelentős ösztönzést adhat. Gondolkodásra sarkall." (Bándi Gyula) A kötet a környezeti problémákat, illetve - nagyobb terjedelemben - az azok kezelésére alkalmas, vagy legalábbis sokszor alkalmazott jogi és környezetpolitikai megoldások joggazdaságtani elemzésére vállalkozik. A szöveg amennyire csak lehetséges, kerüli az értékítéleteket, nem tör pálcát a környezeti erőforrásokat olykor túlhasználó vagy túlszennyező emberiség felett, az ítéletalkotást az olvasóra bízza. A ma közkézen forgó kiváló környezetjogi, környezet-gazdaságtani elemzések mostohán bánnak a coaseiánus hagyománnyal, extrém érdekességnek tartják. Ebben a könyvben ez a megközelítés erőteljes hangsúlyt kap: a joggazdaságtan („law and economics") eredményeinek integrálásával igyekezzük igazolni a Coase-féle elmélet gyakorlati jelentőségét, sőt, bizonyos értelemben az adózásra, szabályozásra épülő környezetpolitikával, a Pigou-hagyománnyal szembeni logikai elsőbbségét - nem elhanyagolva természetesen az utóbbi érveinek bemutatását sem. A kötet szerkezete, gondolatmenete az intézményi választások logikájára épül. A ma elérhető kiváló szövegek általában először a problémát definiálják, majd ehhez keresik a megoldásokat. Meggyőződésünk, hogy a környezetjog, környezet-gazdaságtan feladata az eszközök megfelelő használatát elősegíteni: pusztán a probléma léte nem indokolja a környezetpolitikai beavatkozást. Elsősorban azt kell ismernünk, hogy milyen eszközök állnak rendelkezésünkre, ezek mire alkalmasak, egymáshoz képest mi az erősségük és a gyengeségük. Ennek ismeretében választhatjuk ki azokat a problémákat, amelyeket kezelni akarunk velük. És lesznek olyan problémák, amelyekről tudomásul kell vennünk, hogy bár nagyon súlyos következményekkel járnak, de a ma elérhető környezetpolitikai eszközökkel nem (vagy csak más nagyon súlyos veszélyek árán) kezelhetőek – és ennyiben nem is tekinthetjük őket környezetpolitikai problémáknak.

A ​gazdaságpolitika valójában egy olyan elefántra hasonlít, amelyik egy porcelánboltban megpróbál az ormányával levenni a magas polcról egy valóban kecses és finom kínai vázát -tehát megpróbálja a pénzügypolitika eszközével helyreállítani a költségvetési egyensúlyt-, de közben hatalmas lábaival ide-oda lép a porcelánboltban, ezzel összetöri a gazdasági növekedés, a felzárkózás és a beruházás hasonlóan finom porcelánjait. Magyarországon a tőke és a termelékenység szempontja uralja a gazdaságpolitikát, a munka és a foglalkoztatás szempontja valójában nem része a gazdaságpolitikai iránytűnek. A 2002 után kormányzó magyar politikai elit gondolkodása és felfogása változott meg a kormányzásról. Már nem a hatékony kormányzás, a sikeres gazdaságpolitika, a gazdasági felzárkózás, a növekedés és az egyensúly harmóniája, a javuló versenyképesség és a többi kormányzati hatékonyságot jelző cél lebegett a politika szeme előtt, hanem pusztán önmagában a hatalom, a kormányzás. Valami megtört Magyarországon az elveszített években, ez az ország felének lelki törésével kezdődött 2002 áprilisában, de folytatódott a gazdaság és a társadalom, majd a politika töréseiben. Azért különösen súlyos ez a törés, mert a korábbi lelki gyógyuláshoz és gazdasági fellendüléshez képest következett be. Súlyos a törés, mert Magyarország újból egyedül maradt a régióban: egyedül mi nem tudtuk kihasználni az uniós csatlakozás előnyeit. Újból bebizonyosodott, hogy Magyarország egy különös élőlény, ha nem tud a legjobb lenni, akkor a legrosszabbak között lesz, ha nem tud éllovasként lovagolni, akkor sereghajtóvá válik.

At ​age 30, Joshua Fields Millburn and Ryan Nicodemus left their six-figure corporate careers, jettisoned most of their material possessions, and started focusing on life's most important aspects. And they never looked back. This book's foreword and first chapter examine Joshua and Ryan's backgrounds, their troubled pasts, and their eventual spiral into depression. These chapters discuss why the authors didn't feel fulfilled by their careers and why they turned to society's idea of living: working ridiculous hours, wastefully spending money, living paycheck to paycheck. Instead of finding their passions, they pacified themselves with ephemeral indulgences, inducing a cocaine-like high that didn't last far past the checkout line. And then, after a set of life-changing events, they discovered minimalism, which allowed Joshua and Ryan to eliminate life's excess and focus on the essential things in life. The subsequent chapters explore their journey into a lifestyle known as minimalism and discusse why these two successful businessmen eschewed their excess stuff in favor of focusing on life's the more important aspects: health, relationships, passion, growth, and contribution. The authors discuss how minimalism allowed them to focus on each area, citing personal examples of how they changed everything in their lives over a two year span, during which time they left their corporate jobs, got out of debt, changed their diets, started exercising regularly, strengthened their core relationships, established exciting new relationships, began pursuing their passions, contributed to more people, and found ways to be content and happy with their lives. The final chapter, Confluence of Meaning, binds together these five dimensions and asks the reader important questions about his or her life. This book's content is different from the content at TheMinimalist.com. While the authors' website documents their journey into minimalism and their continued growth through experimentation, this book discusses minimalism in a different way: it discusses in great depth the five dimensions of living a meaningful life. It also gives the reader much more insight into the authors' personal lives, into the painful events that led them to journey into minimalism, and into their world outside the web.

Hős ​akartam lenni. De nincs jó hangom, szép se vagyok, sportban se jeleskedem. Viszont van egy világmegváltó ötletem és valahol ott a megoldás!

In ​eye-opening detail, Richard Bernstein and Ross H. Munro, both of whom have been correspondents in China and bureau chiefs in Asia, examine China's continuing portrayal of America as the enemy; the shifts in Beijing's perception of American might; the enormous boon to China that the takeover of Hong Kong represents; China's increase in military strength; its challenging positions on Taiwan and the South China Sea; its sale of weapons to U.S. adversaries; its concerted efforts to hijack technology; its rigorous attempts - often through American corporations profiting in China - to influence U.S. policy. We discover how our military strategists are revising their scenarios for future conflicts, and how China is conducting its espionage. We are brought face-to-face with the startling implications of the trade imbalance between the United States and China (our deficit is $40 billion and growing). We learn of the struggles within the Chinese leadership and how assertive Chinese nationalism augurs a turbulent period ahead. This book is an informed and illuminating examination of a high-stakes clash of competing ideologies and economic interests

The ​latest groundbreaking tome from Tim Ferriss, the #1 New York Times best-selling author of The 4-Hour Workweek. From the author: “For the last two years, I’ve interviewed nearly two hundred world-class performers for my podcast, The Tim Ferriss Show. The guests range from super celebs (Jamie Foxx, Arnold Schwarzenegger, etc.) and athletes (icons of powerlifting, gymnastics, surfing, etc.) to legendary Special Operations commanders and black-market biochemists. For most of my guests, it’s the first time they’ve agreed to a two-to-three-hour interview, and the show is on the cusp of passing 100 million downloads. “This book contains the distilled tools, tactics, and ‘inside baseball’ you won’t find anywhere else. It also includes new tips from past guests, and life lessons from new ‘guests’ you haven’t met. “What makes the show different is a relentless focus on actionable details. This is reflected in the questions. For example: What do these people do in the first sixty minutes of each morning? What do their workout routines look like, and why? What books have they gifted most to other people? What are the biggest wastes of time for novices in their field? What supplements do they take on a daily basis? “I don’t view myself as an interviewer. I view myself as an experimenter. If I can’t test something and replicate results in the messy reality of everyday life, I’m not interested. “Everything within these pages has been vetted, explored, and applied to my own life in some fashion. I’ve used dozens of the tactics and philosophies in high-stakes negotiations, high-risk environments, or large business dealings. The lessons have made me millions of dollars and saved me years of wasted effort and frustration. “I created this book, my ultimate notebook of high-leverage tools, for myself. It’s changed my life, and I hope the same for you.”

Felmenőink ​jótanácsai közé tartozott, hogy a betétkönyvekhez csak végső esetben szabad hozzányúlni. Hát ez az idő – ha nem is úgy, ahogy ők gondolták – elérkezett. Persze az 1840-ben Fáy András agitációjára megalakult első hazai takarékpénztár és követőinek üdvös célja a szorgalom és takarékosság ösztönének felébresztésére, azóta sem vált idejemúlttá. Látványos „könyvelését” azonban a látványosnak mondott technikai fejlődés időközben kiiktatta. A kort dokumentáló adataik, grafikai és kalligráfiai gazdagságuk folytán megérdemlik, hogy sorozatunk egy könyvecskét szenteljen az ezen tekintetben továbbra is értékálló régi banki könyvecskéknek.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Manapság ​a járókelők üzleti becserkészésének gyakori kiindulópontja egy »csábító« cetli kezükbe nyomása. Eredmény: vagy el sem fogadják, vagy galacsinként az első szemetesben landol. Pedig milyen szépen indult minden a 19. század második felében! A német Liebig Társaság nevét viselő időtálló gasztronómiai termék – a Liebig-húskivonat – grafikai sorozatai »gyűjtenimuszáj« szépségükkel a hirdetések mulandó területén is maradandó nevet szereztek maguknak. A vevőknek ajándékként adott, mindenféle ismeretet terjesztő remek reklámkártyákat Szántó András gyűjteményéből válogattuk össze – továbbélésre. Mert ezeket biztosan nem akarja majd senki eldobni.

E ​könyv megírását, s a kapcsolódó kutatómunkámat, elsősorban az ösztönözte, hogy az emberiség a XXI. század jelenlegi szakaszában ismét válaszúthoz érkezett. A XX. század második felében létrehozott tudományos és intézményi alapok révén történelmileg példátlan lehetőségek felé vezet az egyik út, amelyen haladva biztonságos és elfogadható életfeltételeket alakíthatnánk ki a Föld lakói számára. Ez hatalmas feladatok megoldását követeli korunk globális átalakulásainak kezelésében, amelyek között a környezeti és társadalmi fejlődés fenntarthatóságának, a "zöld fejlődés" feltételeinek megteremtése a legfontosabb. Ezek politikai, társadalmi, gazdasági, szervezeti és szerkezeti összefüggései a könyv központi témái. A másik út konfliktusok, elnyomó rendszerek, nyomor és háborúk felé vezet. A XXI. század eseményei és irányzatai meghatározó fontosságúak a következő évszázadok fejlődése szempontjából. Az útválasztással kapcsolatos döntések feltételeinek megteremtésében és végrehajtásában különösen jelentős a tudomány szerepe, és hatalmas a politikusok felelőssége. A könyv az esélyek megvilágításában ajánl segítséget. Simai Mihály

Jimmy ​Carter Nobel-békedíjas politikus, Georgia állam kormányzója, 1977 és 1981 között az Amerikai Egyesült Államok 39., demokrata párti elnöke. Neki köszönhetjük, hogy a magyar koronázási ékszerek 1977-ben visszakerülhettek Magyarországra. Önéletrajzában nyílt őszinteséggel ír a gyermekkoráról, vidéki gyökereiről, a Mély Dél puritán és sokszor rasszista szemléletéről. Apja halála után elhagyta a haditengerészetet, hogy kézbe vegye a családi gazdaság irányítását. Könyvében részletesen mesél a családi kapcsolatairól: felesége, Rosalynn nemcsak a magánéletben, de Carter közéleti tevékenységében is hű társa. Mindketten a mai napig aktív szerepet játszanak a Habitat for Humanity nemzetközi lakásépítő mozgalomban. Carter volt az első, akit becenevén iktattak be a hivatalába. A kisemberek elnökének vallotta magát, sokat foglalkozott az emberi jogokkal, és mindent megtett azért, hogy Amerika erkölcsi súlyát visszaszerezze a vietnami sokk után. A Teljes élet egy rendkívüli ember gazdag és boldog életébe nyújt bepillantást, akinek a sikerek mellett az emberi kudarcokkal és a 20. század súlyos problémáival is meg kellett küzdenie. Az exelnök személyes hangvételű visszatekintését saját festményei és versei teszik különlegessé.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ebben ​a könyvben leírt tanácsok, tulajdonságok személyes vezetői tapasztalataimon alapulnak, melyeket segítségnek szánok neked abban miként, és hogyan vezess embereket. A vezetés alapját képező tudás nagy része elsajátítható, és ha valaki igazán akarja, jó vezető válhat belőle. Vannak olyanok, akik eleve vezetői adottságokkal születnek, de a képzettség és fegyelmezettség csak a saját szorgalmunkon múlik. Az emberek vezetése egy szakmának tekinthető, függetlenül attól, milyen területen, vagy milyen szinten végzed azt. Vannak olyan vezetők, akiket szívesen követnek beosztottai, aminek magyarázata bizonyos emberek jellemének sajátosságaiban rejlik. Célom, hogy megismertessem veled azokat a tulajdonságokat és technikákat, melyek birtokában az emberek szívesen követnek majd, de ahhoz, hogy eredményes vezető legyél, bizonyos személyes kompetenciák elengedhetetlenek. Reményeim szerint ennek a könyvnek a segítségével, képes leszel felismerni, esetlegesen fejleszteni személyes jellemzőidet, így kaphatsz egy egészséges én képet is magadról.

E ​számviteli könyv azoknak szól, akik - a szerzővel együtt - hisznek abban, hogy egy jó tankönyv úgy lehet lényegre törő és szakszerű, hogy egyben érthető és szórakoztató is. Olyan, amelynek definíciói és okfejtései jól követhetők és első nekirugaszkodásra meg is jegyezhetők. A számvitel és kettős könyvelés tudománya nagyon régi és rendszere évszázadok óta változatlan. Talán éppen azért, mert minden szabályszerűsége valójában bámulatba ejtően magától értetődő, világos és egyszerű. Laáb Ágnes ismert mesehősök köré szövi történeteit. Ahol a könyvben feltűnik az Aiszóposz meséjéből ismert Tücsök vagy Hangya meghökkentő karikatúrája, ott - történeteiken keresztül - várhatóan a legnehezebbnek tűnő számviteli fogalmak, könyvelési szabályok is érthetővé és megjegyezhetővé válnak, Így válhat e könyv izgalmas kalandozássá és kalauzzá a számvitelben még járatlan érdeklődő számára a legalapvetőbb könyvelési bizonylatok, eszközök, eljárástechnikák között. Bemutatja a könyvelésmódszertan eredményeként létrejövő beszámoló részeit és sajátosságait, valamint azt, is, hogyan lehet mélyebb összefüggéseket feltárni a számviteli beszámolókból. Haszonnal forgathatják ezért a számviteli ismeretekben jártasságra vágyó diákok, oktatók, az üzleti világban forgolódó gazdasági és nem gazdasági vezetők, szakértők, vállalkozók, jogászok, egyszóval mindenki, aki jobban akarja érteni és beszélni az üzleti élet nemzetek feletti nyelvét, a számvitelt.

'In ​eminently lucid and often charming language, Professor Schelling's work opens to rational analysis a crucial field of politics, the international politics of threat, or as the current term goes, of deterrence. In this field, the author's analysis goes beyond what has been done by earlier writers. It is the best, most incisive, and most stimulating book on the subject.'

Felháborít ​a céges világ nagyfokú korrupciója? Haragszol a Wall Streetre és a nagy bankokra? Zokon veszed, hogy a kormány túl sok rosszat tesz, és csak nagyon kevés helyes dolgot? Netán önmagadra haragszol, hogy már korábban nem vontad ellenőrzésed alá a pénzügyeidet? Az élet bizony kemény. A kérdés csak az, hogy mihez kezdesz vele. Pénzügyi jövőd biztonságát egyáltalán nem szolgálja, ha panaszkodsz a gazdaságra, vagy ha mindenért másokat hibáztatsz. Ha gazdagságra vágysz, neked kell azt megteremtened magadnak. Kézbe kell venned a saját jövődet azzal, hogy ellenőrzésed alá vonod a bevételeidet még ma! Saját üzletre van szükséged! Lehet, hogy a többség gazdaságilag nehéz időket él át, sok vállalkozó számára azonban gazdasági lehetőségekben bővelkedő korszakot jelent. Nem csak hogy most van itt az ideje, hogy saját üzleted legyen, hanem egyenesen azt állítom, hogy soha nem volt jobb időszak erre, mint éppen most! ROBERT T. KIYOSAKI világszerte emberek tízmillióit állította kihívás elé, és megváltoztatta gondolkodásukat a pénzről. A hagyományos bölcsességnek gyakran ellentmondó jövôképével Robert egyenes beszédéről, a tekintélytisztelet hiányáról és bátorságáról vált közismertté.Világszerte a pénzügyi képzés szenvedélyes szószólójának tekintik.

Covers_424592
0
1

Közgazdaságtani ​eszmetörténet: első látásra a kötet címe alig különbözik a magyar felsőoktatásban az elmúlt évtizedekben meghatározó elmélettörténeti tankönyvek borítólapján megszokott felirattól. A válogatás azonban - szándéka szerint - e különbséget mélyrehatóként kívánja bemutatni, vagyis arra törekszik, hogy érzékeltesse: a mainstream economics alapvetően egységesnek tekintett vonulatával szemben a közgazdasági eszmék történetei ma sokfélék. Hogyan alakult ki ez a sokféleség, és melyek a fő jellemvonásai, vagy másként fogalmazva: e különböző elbeszélésmódok (narratívák) hogyan konstruálják meg tárgyukat, és milyen módokat alkalmaznak ábrázolásukra? A bevezető e kérdésekből kiindulva próbál meg egy lehetséges olvasatot kínálni a kötetben szereplő szövegek értelmezéséhez.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.