Ajax-loader

kollekció: Pénz, gazdaság, üzleti élet

“Pénzzel mindent lehet. Csak szégyent vallani nem.”
(Rejtő Jenő)


Mitől ​olyan ellenállhatatlanok a városi legendák? Miért hatékonyabbak egyes tanórák másoknál? Miért forognak sok kultúrában hasonló közmondások? Miért terjednek el egyes politikai nézetek, míg mások süket fülekre találnak? "Az évtized végére vigyünk embert a Holdra, és biztonságban hozzuk is vissza" - John F. Kennedy híres gondolata emberek millióit motiválta. Képzeljük el a hatást, ha az elnök azt mondta volna: "az a küldetésünk, hogy az űrhajózási iparág nemzetközi vezetői legyünk maximális csapatszellemre koncentráló innovációval, és stratégiailag átgondolt kezdeményezésekkel". Szerencsére tudta, a homályos, elvont küldetések nem ragadják meg, nem inspirálják az embereket. Kennedy mondata megtestesíti a sikeres, ragadós gondolatok mind a hat alapelvét, melyet e könyv olvasmányos formában elénk tár: egyszerű, váratlan, konkrét, hiteles, hat az érzelmekre és történetet mond el. A szerző testvérpár (Chip a Stanford professzora, Dan a Harvard volt kutatója, ma tanácsadó) történetekkel tarkított, "megragadó" könyve megmutatja, hogyan alakítsuk a gondolatainkat, hogy sikert arassanak: "Azért írtuk meg ezt a könyvet, hogy segítsünk olyanná formálni a gondolatokat, hogy megragadjanak. A »ragadás« alatt azt értjük, hogy gondolatainkat megértik, emlékeznek rájuk, és maradandó, tartós hatást váltanak ki: megváltoztatják a közönség véleményét vagy magatartását."

Covers_208493
Baranya Ismeretlen szerző
1
0

Ez ​a könyv a Magyarország megyéit bemutató sorozat első kötete. Fejezeteit Baranyában élő szerzők írták, akik benne élnek a baranyai tájban, s akikben magukban is benne él a táj, a megye történelme, jelene, és akik felelősséget éreznek jövőjéért is. Ezek az írók, történészek, újságírók, pártmunkások, államigazgatási szakemberek közelről látják és élik át a változásokat, a jövőbe mutató terveket gazdaságról, művelődésről, egészségügyről, sportéletről, nemzetközi kapcsolatokról. Leírják földrajzát és népességét, bemutatják az ott élő nemzetiségeket. Történelmi igazságokat, tényeket közölnek, amikor múltjukat és jelenüket vázolják. Olyan tudnivalókkal ismertetnek meg, amelyekről sem országos összefoglaló művek, sem útikönyvek nem szólnak. Az egész országhoz címezték a szerzők ezt a könyvet, nem csak a baranyai emberekhez. Jól szolgálhatja ez a sorozat hazánk teljesebb megismerését. A kiadó úgy gondolja, hogy a szerzők egészséges patriotizmusa csak gazdagítja e kötet értékeit.

A ​gazdagság figyelemre méltó, szimbolikus jelentőségű külső jegyeit minden korban felfedezhetjük. S talán ma sincs a világon olyan ember, aki nyíltan vagy titokban, legalább a lelke mélyén be ne vallaná: szeretne gazdag lenni. De mit is jelent gazdagnak lenniő Vajon mikor kezdődött el az ember gazdagodásának története, és hol a vége Egyáltalán van-e vége Mi a folyamata a gazdagodásnak Igaz-e, hogy az ország gazdagodása szerves velejárója az egyének gazdagodásának És vajon minden tehetős ember igennel válaszolna-e arra a kérdésre, hogy jó-e gazdagnak lenni Sok-sok kérdés merül fel a témával kapcsolatban, ezek közül e könyvben a legfontosabbakra keressük a választ.

A ​kiadvány több mint másfél évtized pénzügyi-gazdasági folyamatairól ad egyfajta keresztmetszetet, kor- és kórképet, az egykori és mai bank-, biztosítási, tőkepiaci és pénztárfelügyeleti vezetők saját és sajátos szemüvegén keresztül. Tizenöt ember, tizenöt szakember beszél-mesél arról, hogy mit jelentett számára a megkapott igen magas pozíció, hogy hivatali ideje alatt milyen kihívásokkal, gondokkal, problémákkal kellett szembenéznie, hogy milyen sikereket ért el, s - nem ritkán - milyen kudarcok érték munkájában. Legtöbbjük talán azt fájlalja a legjobban, hogy nem maradt ideje, lehetősége az elkezdett folyamatok, programok befejezésére, a jól elvégzett munka megérdemelt gyümölcsének megízlelésére.

Some ​people get certified just to look good to the pointy-haired boss but you're not that type. You want to pass the Sun Certified Business Component Developer (SCBCD) exam but you also need to put EJBs to work in real life. You have apps to build deadlines to meet and you can't afford to take an exam only to have your EJB knowledge dissolve the morning after. We'll see you safely through the exam'nd'elp you use EJBs in the real world. You'll go deep into EJB architecture session entity and message-driven bean lifecycles CMP EJB-QL transactions security patterns and what component-based development really means. The more you understand the less you have to memorize so don't expects rote-memorization-I-have-no-idea-what-it-means brain dumps. If you've read'ead First Java you know what to expect - the unexpected! If not get ready to engage your mind.'ead First EJB'pplies the latest learning theory to drive knowledge straight into your brain (without any sharp instruments). You'll interact with the material in unusual ways to learn more deeply and more quickly and most importantly -'se what you learn. Building business components with EJB is one of the most popular uses of Java but the SCBCD exam is scary. We know - we helped write it. Guilt-ridden over the toughness of the test we thought the least we could do is offer a stimulating way to pass it and all for the cost of just three extra-large pizzas and a six-pack.

A ​gazdagság hallatán a legtöbb ember egy rajta kívül létező dologra gondol: egy nagy zsák aranyra, amely ott vár rá valahol a kéklő messzeségben - bankban lévő pénzre vagy hatalmas örökségre, amely lehetővé teszi, hogy a bölcsőtől a sírig gondtalanul éljen. Emberek millióinak és százmillióinak sorsa azonban azt bizonyítja, hamis az a felfogás, miszerint a gazdagság rajtunk kívül van. Az a gazdagság, amit valóban érdemes birtokolnunk, bennünk van. Az ember időtlen idők óta álmodik a maga utópiájáról - olyan életről, amely meghozza a gazdagságot, a jólétet és a biztonságot. Hogy álmát megvalósítsa, a legkülönbözőbb tervekkel próbálkozott - sikertelenül. Ezek a kísérletek azért végződtek kudarccal, mert az emberek rossz irányban keresték a gazdagságot és a biztonságot. A biztonság alapja nem a pénz, nem a bankban lévő milliók. A bankok csődbe mehetnek. A pénz értéke csökkenhet, akár egészen odáig, hogy már semmit sem ér. A biztonság és a gazdagság nem valamiféle kézzelfogható anyagi dolgok, melyek "feloszthatók" vagy "juttathatók". Olyan dolgok ezek, melyeknek forrása és hordozója az egyén kezdeményezőkészsége és alkotóereje. Ezek fejleszthetők, kibontakoztathatók, de gátolhatók és gúzsba is köthetők... Ez nemcsak másoktól, hanem tőlünk is függ. Mindenekelőtt tőlünk. Mert amikor csak kívülről várjuk problémáink megoldását, valójában gátoljuk belső erőink fejlődését és megnyilatkozását. A könyv arról szól, hogyan kerüljük el ezt a csapdát, vállalva a felelősséget sorsunkért. Akik szívükön viselik személyes fejlődésüket, értékelni fogják a szerző bölcs és józan tanácsait és a sok-sok igaz történetet, amivel mondandóját illusztrálja.

A ​társadalom mind nagyobb érdeklődéssel fordul az erdők, a természet ma még többé-kevésbé érintetlen része felé. A fa azon kevés nyersanyagok egyike, amely újratermelhető. Ezért a közgazdászok azt vizsgálják, miként veheti át a fa egy sor olyan termék szerepét a jövőben, amely újra nem termelhető és készlete véges. A környezetvédelmi szakemberek különösen az utóbbi évtizedekben kezdték széles körben tanulmányozni az erdők rendkívül fontos szerepét az ember természeti környezetének, a tiszta víznek, a friss levegőnek, a talajvédelemnek szempontjából. Az erdészeti politika részletesen ismerteti és rendszerbe foglalja az erdők alapfunkcióit. Áttekintést nyújt a világ erdeiről, az erdő és a társadalom kapcsolatának fejlődéséről. Legfontosabb fejezetei a népgazdaság távlati fejlesztésének célkitűzéseivel, a társadalom várható igényeivel összhangban vizsgálják az erdőgazdaság hosszú távú fejlesztésének legfontosabb feladatait. Rámutatnak arra, hogy az elmúlt negyedszázad nagyarányú erdősítései nyomán olyan új, jelentős, újratermelhető nyersanyagforrás birtokába jutottunk, amely az erdők egyéb hasznos szolgáltatásaival együtt jelentős tényezője lehet hazánk gazdasági fejlődésének.

A ​vízgazdálkodás és gazdaságtana, a hidroökonómia, a természettudomány, a műszaki tudomány és a közgazdaságtudomány határterületén kibontakozó új tudományág. Irodalma nemzetközi vonatkozásban is most van kialakulóban. A vízgazdálkodást ez a könyv a gazdasági-műszaki vonatkozások előtérbe helyezésével tárgyalja. Ilyen értelemben a vízgazdálkodás lényegében mint ágazati gazdaságtudomány fogható fel, de mégsem tekinthető kizárólag gazdasági tudománynak, hanem műszaki-gazdasági, mérnök-gazdasági tudomány. A vízgazdálkodásnak ilyen értelmezése szoros kapcsolatot teremt a műszaki tudományok, a hidrológia, a hidrotechnika és a közgazdaságtan között, érinti a vízgazdálkodás államigazgatási vonatkozásait is.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ebben ​a kötetben Leninnek azokat a fontosabb írásait gyűjtöttük össze, amelyek megmutatják, hogy milyen következetesen és kérlelhetetlenül harcolt a nemzetközi és az oroszországi munkásmozgalomban jelentkező revizionizmus, opportunitizmus és dogmatizmus ellen. Lenin felfedte a revizionizmus lényegét, gazdasági és társadalmi alapját, ismeretelméleti forrásait, rámutatott nemzetközi jellegére, kifejtette, hogy milyen formákban jelentkezik különböző történeti feltételek között és különböző országokban, s kimutatta és megmagyarázta ártalmasságát a nemzetközi munkásmozgalom szempontjából. "A revizionizmus, avagy a marxizmus »felülvizsgálás« - írta Lenin - jelenleg egyik legfőbb, ha ugyan nem a legfőbb megnyilvánulása a proletariátusra gyakorolt burzsoá befolyásnak és a proletárok burzsoá megmételyezésének".

Neumann ​János, a modern matematika géniusza, Kemény Jánossal, Szilárd Leóval, Teller Edével, Wigner Jenővel együtt a legendás marslakók közé tartozott. A számítástechnika és a játékelmélet terén elért eredményeivel forradalmasította a XX. század tudományos-technikai fejlődését, s tudós létére politikai szerepet is vállalt, mint Eisenhower elnök stratégiai tanácsadója, az Atomenergia Bizottság tagja. A leánya, Marina von Neumann Whitman, aki édesapja halálakor huszonkét éves volt, közgazdászként futott be olyan karriert, amilyet előtte nő nemigen: egyetemi tudományos pályafutást követően Nixon elnök gazdasági tanácsadója lett (a Watergate-botrány után lemondott), majd amerikai nagyvállalatok Procter & Gamble, Westinghouse, General Motors igazgatótanácsában ült csupa férfi között. Elsősorban a globális gazdaság kérdései foglalkoztatták. A GM-től 1992-ben távozott, utána visszatért az egyetemi oktatáshoz, s a mai napig előad a Michigani Egyetemen. Emlékiratában Marina beszámol gyermekkoráról, feleleveníti az apjáról őrzött emlékeket, a vele kapcsolatos eseményeket. Szól a családi háttérről is, a budapesti, művelt, kozmopolita, nyelveket beszélő, nagypolgári zsidó család milliőjében nevelkedett Neumann fiatalkori amerikai karrierjéről. Ezt a részint család-, részint tudománytörténetet saját rendkívüli karrierjének történetével egészíti ki, mintegy megmutatva, hogyan sáfárkodott az alkotóereje teljében elhunyt zseni, Neumann János örökségével.

Miként ​tegyük termékünket egyúttal vonzó üggyé is? Miért előnyös a márkaépítés szempontjából, ha átláthatóvá tesszük a cégünket? Hogyan vonjuk be vevőinket a történetünkbe? Ebben az igényesen összeállított kötetben húsz, a maga területén meghatározó vezető, többek között Scott Belsky, Seth Godin és Simon Sinek mutatja be, hogyan kamatoztassuk kreativitásunkat az üzleti életben. Praktikus tippeket kapunk a vállalkozásunk céljának meghatározása, a termék(élmény)fejlesztés, az ügyfeleink szolgálata és a csapatvezetés témájában. Páratlan segítség, hogy valódi hatást gyakorolhassunk a számunkra legfontosabb területeken. A Behance azért hozta létre a 99U-t, hogy összeállítsa az ötletek megvalósítását segítő „hiányzó tananyagot”. Webby-díjas website-jukon, a 99U.com-on interjúkat, cikkeket és videókat tesznek közzé, évenként megrendezik New Yorkban a 99U Konferenciát, és ezt a témát járja körül korábbi bestsellerük, A megvalósítás – hogy az ötlet valóra váljon, valamint legújabb 99U könyvsorozatuk is. A Behance a kreatív projektek bemutatásának és megismerésének teret adó, vezető online platform. Küldetésének érzi a kreatív szakemberek támogatását. A legkülönfélébb ágazatok alkotói a portál révén szereplési lehetőséghez jutnak és hírnévre tehetnek szert. Mindezek mellett számtalan internetes oldal portfóliómegosztó felülete is a Behance megoldásaira épül, ilyen például az Adweek, a Rhode Island School of Design és a National Design Awards website-ja. Világszerte számos vállalat és rajongó használja a Behance-et, hogy figyelemmel kísérje vagy akár szerződtesse a legnagyobb tehetségeket. A sorozat további kötetei:

Covers_419238
A ​civilek hatalma Ismeretlen szerző
0
0

A ​modern politika egyre inkább parttalanná, »folyékonnyá« válik és kilép a hagyományos intézményi keretek közül. Napjainkban egyre többen érzik úgy, hogy a politika és a politikai elit elszakadt a választóktól, s a klasszikus intézmények immáron súlyos legitimációs problémákkal küszködnek. Szükség van tehát a politikai tér újraalkotására, amelynek két igen erős kísérlete született mindeddig a modern politikában: a populizmus és a civil/társadalmi mozgalmak. Jelen kötet a politikai tér újradefiniálásának utóbbi megoldását, vagyis a civilek hatalmát és a civil mozgalmaknak a politika visszaszerzésére vonatkozó erőfeszítéseit vizsgálja meg elsősorban a hazai keretek között.

A ​Gazdasággép az első kötete egy tervezett trilógiának, mely a közgazdaságtanba tartozó, közérthető tudományos mű. Célja rendkívül ambiciózus: olyan gazdasági elmélet kidolgozása, mely megfelel a társadalmilag és ökológiailag is fenntartható fejlődés követelményeinek. Az embert a pénz elé helyező közgazdaságtan mintegy 2500 éves történetre tekinthet vissza, s ezen idő 90 százalékában a főáramot képezte. Ezt a hagyományt morálökonómiának kereszteltük el, megkülönböztetve a felvilágosodással elsőbbséghez jutott, s ma még főáramot képező haszonökonómiától. A kötet egy terjedelmes mellékletet tartalmaz 200 közgazdasági gondolkodóval, az ókori görögöktől a középkori muszlimokon keresztül a modern észak-amerikai közgazdászokig, az esszéistáktól a Nobel-díjas matematikusokig, az ökológiai közgazdaságtantól a keresztény gazdasági tanításig. Mindezen személyeket, műveket és iskolákat besoroljuk a morál- és haszonökonómia két nagy vonulatába. A közgazdaságtant (=ökonómiát), melyet társadalomtudományként, akadémiai diszciplínaként értelmezünk, megkülönböztetjük az ökonomizmustól, melyet ideológiaként, paradigmaként, sőt kvázi vallásként írunk le. A könyvben megoldást is keresünk: a fenntartható fejlődés követelményeinek megfelelő, alternatív közgazdaságtanként a humánökonómiát javasoljuk. Nem tervezzük vagy tartjuk realisztikusnak, hogy ez teljesen felváltsa a főáramú közgazdaságtant, egyfajta forradalom formájában. Ehelyett egyfelől a természeti korlátok beépítését javasoljuk az ökológiai gazdaságtan és a fenntarthatósági tudomány eredményeit alkalmazva (kiegészítés lefelé), másfelől gazdasági az erkölcstanból és vallási tanításokból eredő célokat javaslunk bevinni az öncéllá vált ökonomizmusba, ahol az anyagiak az emberibb ember felé való fejlődés szükséges, de nem elégséges feltételei.

Az ​iskolában tanított matematika, vélik sokan, unalmas szabálygyűjtemény. Jordan Ellenberg könyvében rámutat, mennyire helytelen ez a felfogás: mert csináljunk bármit, ahhoz a matematikának köze van, sőt a matematika azt is megláttatja velünk, milyen struktúrák húzódnak meg a mindennapi élet rendetlen, zűrzavaros felszíne alatt. Mennyivel korábban célszerű kimenni indulás előtt a repülőtérre? Valójában mit árul el a közvélemény-kutatás? Milyen lottózási módszer vezet a legbiztosabban a meggazdagodáshoz? A Hogy ne tévedjünk megdöbbentő felfedezésekre világít rá egyes-egyedül a matematikus módszerével, de nem a matematikusok által használt szaknyelven. Ellenberg könnyedén vezeti végig gondolatain a laikus olvasót a választási eredményektől a nyálkagombán át az általános iskolai aritmetikáig. A Hogy ne tévedjünk ragyogó utazás a matematika világában, egyszersmind hozzásegíti az olvasót, hogy jobb gondolkodóvá váljék.

Covers_426838
A ​business nagykönyve Ismeretlen szerző
0
3

Mitől ​kezd szárnyalni egy cég? Mi kell egy sikeres startuphoz? Mitől válik naggyá egy üzleti vezető? Mi volt a titka Sheryl Sandbergnek, a Facebook vezérigazgatójának, Warren Buffett amerikai befektetőnek és Steve Jobsnak, az Apple vezérigazgatójának? Mire jó a kritikusút-elemzés és a marketingmix? Miképp csökkenthetők a veszteségek? Hogyan hasznosítható a big data? A business nagykönyve a híres üzletemberek tanulságos történeteitől kezdve a legkiválóbb menedzsmentguruk elméleti és gyakorlati megoldásain át a legújabb kihívások elemzéséig, rengeteg gondolatébresztő modellt, példát és ötletet tartalmaz. Inspiráló kötet mindazoknak, akik most indítják vagy fejlesztik cégüket, de azoknak is, akik a globális gazdaság összefüggéseinek áttekintésére vágynak, és szeretnék megérteni, mitől és miként működik az üzleti világ.

Ebben ​a könyvben - az olvasó és a fordító szerencséjére - egyetlen képlettel sem találkozhatunk. Ellenkezőleg, jószerivel egy olyan sora sincs, amelyet a gazdaság, a jólét és az egészség kérdései iránt érdeklődő laikus ne érthetne meg könnyedén. Ez a közérthetőség a könyv egyik nagy erénye. A másik a józan és tárgyilagos érvelés. Nagyon könnyű elragadtatni magunkat, ha olyan kényes kérdésekkel foglalkozunk, mint az országokon belüli és az országok közötti egyenlőtlenségek a gazdagság és az egészség területén. Deaton adatokat, érveket és történelmi perspektívát mutat be, amelyek segítségével láthatjuk, hogy a világ mára milyen nagy előrehaladást ért el, de azt is, hogy még sok a teendő, és az utat mennyi kockázat övezi. Meggyőzően érvel amellett, hogy a haladás szükségképpen együtt jár az egyenlőtlenségekkel, de megvan a veszélye annak is, hogy a szerencsés elöl haladók "felhúzzák maguk mögött a létrát", megnehezítik a kevésbé szerencsések számára a felzárkózást. Bemutatja, hogy a jólét összetett fogalom: beleértjük a jövedelmet, a leélt évek számát, az egészséget, a képzettséget, de a lehetőséget is a sorsunk irányítására. Ezek mind fontosak, ám mivel erőforrásaink minden adott pillanatban szűkösek, időről időre döntenünk kell, hogy kiknek juttatunk többet, szükségképpen a többiek kárára. Ezt a választópolgárok demokratikus vita keretében döntik el, amihez információra, tudásra van szükségük. A könyv ezt az információt és tudást biztosítja az olvasó számára. Felcsuti Péter Sir Angus Stewart Deaton 1945-ben született Edinburghben. Az amerikai Princeton egyetem közgazdász professzora, a közgazdasági Nobel-emlékdíj kitüntetettje 2015-ben. Szakterülete a jóléti közgazdaságtan. Az általa kifejlesztett bonyolult ökonometriai modelleket és egyenleteket az elméleti közgazdaságtan éppúgy használja, mint a gyakorlati gazdaság- illetve szociálpolitika.

A ​könyv a szerző először 1989-ben, majd 2000-ben megjelent azonos című művének jelentősen átdolgozott és kétkötetesre bővített változata. Az I. kötet bevezető fejezetét követő négy fejezet az általános egyensúlyelmélet Arrow-Debreu-McKenzie-típusú modelljeit tárgyalja a konvex analízis eszköztárával, a további öt fejezet pedig az általános egyensúlyelmélet haladó mikroökonómiájával foglalkozik a függvénytan és analízis megszokott eszközeivel. A II. kötet első része a többszektoros makrogazdasági modellek elméleti és módszertani alapjaival és előzményeivel, a következő rész a Leontief-féle input-output modellek matematikai közgazdaságtani hátterével és a gyakorlati alkalmazásokban használt modellek kérdéseivel foglalkozik, míg a harmadik rész témája a makrogazdasági erőforrás-allokáció elemzése matematikai programozási és egyensúlyi modellekkel. A kötet befejező része visszatér a matematikai közgazdaságtan elméleti területére, és a számos ma is érvényes és érdekes következtetés levonására alkalmas Leontief- és Neumann-típusú modellek bemutatásával zárul. Mindkét kötetet didaktikusan felépített matematikai függelék egészíti ki. Zalai Ernő hiánypótló munkája tankönyvként és szakmai kézikönyvként egyaránt jól használható.

Covers_359537
Back ​to a Market Economy Ismeretlen szerző
0
0

The ​title suggests that in the past Hungary belonged to the family of European countries having the same traditions, the same economic development and the same political structure. The forty-year gap from 1948 to 1989 proved to be a very painful and unsuccessful historical detour that the Hungarian people never really accepted. In this volume the Hungarian and foreign authors - analyse the way Hungary has covered in the last decade. Their answers to the sophisticated conceptual questions of the Hungarian transformation procedure present a far from simplified view of the recent situation. Instead, the various studies reflect the achievements and failures, hopes and disappointments, economic results and social problems that have characterised the last ten years. Moreover, they show that although after one decade the transition is still in process, the market economy can be considered well established in Hungary. Besides the Hungarian transition, the book deals with the most relevant theoretical problems of transition in general as well. Readers of this volume may be university students, observers and researchers of the Eastern and Central European transition processes, and all those who are interested in this very exciting historical period of Hungarian economic transformation.

Ez ​a könyv Neked íródott kedves vállalkozó társam, aki folyamatosan keresi, hogyan tudja a vállalkozását a következő szintre emelni! Ebben nyújt segítséget ez a könyv, rengeteg színes ábrával, feladattal és letölthető bónusszal!

Ez ​a könyv Neked íródott kedves vállalkozó társam, aki folyamatosan keresi, hogyan tudja a vállalkozását a következő szintre emelni! Ebben nyújt segítséget ez a könyv, rengeteg színes ábrával, feladattal és letölthető bónusszal!

Mi ​különbözteti meg az elképesztően sikeres piaci kereskedőket – a piac varázslóit – a hétköznapi traderektől? Milyen közös jellemvonásaik vannak? Mit tanulhat az átlagkereskedő azoktól, akik rendkívül szigorú kockázatkezeléssel évtizedeken keresztül kimagasló hozamot értek el? A piaci legendákkal készített interjúiban Jack Schwager ezekre a kérdésekre keresett választ. Az elmúlt 25 év többtucatnyi beszélgetésének leiratából született a Market Wizards sorozat négy kötete, amelyek közül az elsőt most végre a magyar olvasók is kezükbe vehetik. Az interjúkötetek töretlen népszerűsége leginkább talán annak köszönhető, hogy nem kész – és könnyen avuló – receptet kínálnak. Egyetlen beszélgetőpartner szájából sem hangzik el: „csináld azt, amit én, és nyerni fogsz.” Éppen ellenkezőleg – szinte egyhangúlag vallják, hogy mindenkinek meg kell találnia a személyiségéhez illő módszertant, s fegyelmezetten és következetesen ragaszkodni ahhoz. „Aligha gondolom, hogy e könyv minden olvasója szuperkereskedővé válhat – a világ egyszerűen nem így működik –, abban viszont hiszek, hogy ezek a gondolatébresztő beszélgetések a kereskedést komolyan vevő és nyitott gondolkodású olvasóknak segíthetnek saját eredményeik javításában. A kiválasztott keveseket pedig akár az itt olvashatókhoz hasonló eredményekhez is segítheti.” – részlet a szerző Előszavából

A ​tisztelt Olvasó egy furcsa könyvet tart most a kezében. Egy olyan születésnap alkalmára készült, amelyet nem nagyon szokás dobra verni. A tartalma is nagyon vegyes, a műfaja ugyancsak kérdéses. Az egyes tanulmányok keletkezésének körülményeit és a célját a tanulmányok elé írt bevezető sorokkal próbáltam megmagyarázni, amelyek olykor kissé szubjektívre sikeredtek, de ennyi "érzelem" - talán - megengedhető egy születésnapi kötetben. Számomra ez a kötet az Élet egyik legnagyobb ajándéka. Köszönet mindazoknak, akik kiadását lehetővé tették. S most e bevezető sorok végére jegyzem fel azt, amit az elejére illett volna tennem: Lectori salutem! Üdvözlet minden kedves Olvasómnak. Kérem és várom ítéletét. _a Szerző_

A ​„Számvitel nem számvitel szakon - Számvitel 2” alapvetően két dologra helyezi a hangsúlyt: a folyamat szemléletre és a gazdasági események mérleg és eredménykimutatás kapcsolatára. A könyvben a gazdasági társaság alapításától kezdve a leggyakrabban előforduló gazdasági események kerültek rendszerezésre, különös hangsúlyt helyezve a gazdasági események mérlegre és eredménykimutatásra gyakorolt hatására. A Számvitel nem számvitel szakon könyv második fele a beszámolóra koncentrál és a könyvviteli zárlat és a beszámoló összeállításának számviteli folyamatát, valamint a mérleg és az eredménykimutatás adatai alapján számolható leggyakoribb mutatószámokat mutatja be. Kiadvány alapvetően két részből áll: a könyv elsőfele a kapcsolódó elméleti ismereteket, a könyv második fele a tanórai megoldásra kijelölt feladatokat rendszerezi. A tanórai megoldásra kijelölt feladatok megoldásait kiadványunkban nem közöltük. A kiadványhoz kapcsolódó elektronikus példatárban teljeskörűen kidolgozott (megoldott) gyakorló feladatok találhatók, amelyek valószínűsíthetően az önálló „otthoni” gyakorlást segítik majd. Az elektronikus példatár alapvetősegítséget nyújt majd a felkészüléshez, mivel minden típus feladat kellőmélységben gyakorolható, ráadásul a rendszer lehetőséget ad a hibátlan megoldás megtekintésére, valamint az adott dolgozatban elért eredmény kiértékelésére is. A feladatokat minden témához kapcsolódóan úgy rendszereztük, hogy minden tanórai típusfeladatnak legyen egy „párja” az elektronikus példatárban megtalálható, megoldott gyakorló feladatok között. Mindezek alapján tehát az elektronikus példatárban megtalálható gyakorló feladatok alapján a példatárban közölt tanórai feladatok is kidolgozhatók.

Ingatlaneladáshoz ​szükséges alapismeretek, kifejezetten tulajdonosok számára. Hogyan kezdjen bele az értékesítébe, mik azok az alap lépések, ami nélkül az értékesítés szinte kizárt. Végigvezetem az olvasót egészen a lakás meghirdetésétől a birtokbaadásig.

A ​"multi számkurkászok" - nemzetközi könyvvizsgáló és adótanácsadó cégek - a rendszerváltás környékén telepedtek meg Magyarországon, elsősorban külföldi ügyfelek kiszolgálására. A "Vadkelet"-en elérhető gyors karrierlehetőség és nagy jövedelem a szerencsét próbálók széles skáláját vonzotta a vidékre. A gyökereiket kutatók, kalandot keresők, kíváncsiak és a tapasztalatszerzők mellett érkeztek olyanok is, akik a nyugati országoknál alacsonyabb szintűnek vélt elvárásokban és követelményekben látták karrierjük kulcsát. Ugyanebben reménykedett - nem is alaptalanul - jó néhány súlyos személyiségzavarral (pszichopátia, szociopátia stb.) terhelt, ideiglenesen vagy éppen véglegesen idetelepülő munkavállaló is. Ez utóbbiak hasonló belföldi "vegyértékű" társaikat megtalálva néha igen szélsőséges formációkat produkáltak. Egy ilyen különös alakulat történetét tartja kezében az olvasó.

Feladatgyűjtemény ​az Analízis tankönyhöz. A tanulás során először az elsajátítandó anyagrész elméleti hátterével kell tisztában lenni, ehhez nyújt segítséget az Analízis tankönyv. A példatár minden fejezete úgy kezdődik, hogy összefoglalja a legfontosabb elméleti kérdéseket; aki ezekre jól válaszol, az kezdhet hozzá a feladatanyag feldolgozásához. A példatár második része tartalmazza a feladatok végeredményeit, és a vegyes feladatok esetén útmutatást ad a feladatok megoldásához. A harmadik részben (CD-n) megtalálható csaknem valamennyi feladat megoldása. Szentelekiné Dr. Páles Ilona

„A ​marketing túl fontos dolog ahhoz, hogy egyetlen osztályra bízzuk” – állapította meg egy neves marketingszakértő. Ezt az elvet vallja a szerző is, amikor tematikusan vezeti végig az Olvasót a marketingdiszciplína kulcskérdésdin. Áttekintést ad a piaci formákról és azok módosulásáról, a hatékony marketingszervezetekről, a döntések kockázati elemeiről, az adatgyűjtés módszereiről, a vásárlási magatartásról, a termékekhez, a szolgáltatásokhoz kapcsolódó tervezési feladatokról, a csomagolásról, a védjegyekről, az árról és a kommunikációs tennivalókról. A könyv a változó magyar gazdaságban nélkülözhetetlen marketingvezetési, -irányítási és -tervezési tennivalókra összpontosít, kiszolgálva azt az igényt, hogy vértezzük fel a vállalkozókat mindazokkal az ismeretekkel és képességekkel, amelyekkel már bizonyítottan részt lehet venni a piaci versenyben.

Ez ​a könyv az érdeklődő laikusoknak készült, de lehet, hogy a témával csak érintőlegesen foglalkozó szakemberek is találnak számukra új adatokat. A kötetben szereplő, 1970 és 2002/03 közötti magyarországi adatsorok sok izgalmas kulturális, társadalompatológiai, történelmi kérdést vetnek fel vagy érintenek, melyek nélkülözhetetlen alapját képezik az öngyilkosságok megértésének és megelőzésének. A szerző választ keres arra, hogy miért magas Magyarországon viszonylagosan az öngyilkosságok száma, mi magyarázza a területi eltéréseket.

A ​fesztiválok kétségkívül a mai kor kiemelkedő ünnepei, részt venni egy ilyen eseményen sokak számára az év csúcspontját jelenti. A boldogságkereső ember számára vonzó az ünnepek idején lehetséges szabad cselekvés, életöröm és boldogságérzés átélése. Az ünnep ugyanakkor történelmi korokat átívelő jelenségként végig jelen volt a történelemben, az ünnep iránti igény minden társadalomban kimutatható. Az ünneplés összetartozást, identitást megerősítő szerepe és az egyén számára közösségben elérhető boldogságélmény együttesen járul hozzá a társadalmi együttműködéshez, ezért az ünnep egyúttal evolúciós túlélést elősegítő társadalmi tevékenység is.A fesztiválok üzenete a résztvevők mellett a médiát is befolyásolja, és erősíti egy-egy település vagy térség pozícióját. A fesztiváljelenség elemzései azokra a kérdésekre keresik a választ, hogy vajon miért alakult ez így, miért éppen ilyenek és hogyan érvényesülnek a mai fesztiválok?

Kollekciók