Ajax-loader

kollekció: Pedagógia

“Tévedni emberi dolog, de kínos.”
(Rejtő Jenő)


A ​tankönyvsorozat a pszichológia BA szintjének alapozó kurzusához, az általános pszichológia megismerőfolyamatokkal foglalkozó három félévnyi anyagához szükséges 'state of the art' ismereteket tartalmazza. Alapozó tankönyv tehát, bár a témák tárgyalása ezt a szintet több helyen is meghaladja. A kötetek ismeretanyagának szemléltetését gazdag ábra- és képanyag szolgálja, az elsajátítást egységes didaktikai apparátus (kulcsszavak, ellenőrző kérdések, ajánlott olvasmányok és hasznos honlapok, glosszárium) segíti. A három kötetre tervezett sorozatnak a pszichológia oktatásában eddig használt, elsősorban angolból fordított tankönyvekhez képest az az előnye, hogy nagyobb képviseletet kapnak benne a nemzetközi színvonalú magyar tudományos eredmények. Ezek megjelenítése nem csupán az ismeretelsajátítás szempontjából fontos, hanem az újabb pszichológusnemzedék szakmai identitása miatt is.

Covers_129348
Játékosan Ismeretlen szerző
0
8

Egyre ​több azoknak a tanulási zavarral küszködő gyerekeknek a száma, akiknél a zavar hátterében részképesség gyengeség áll (20%). A részképesség zavarok nehezítik az iskolai tanulás során az olvasás, írás és/vagy a matematika elsajátítását. Akiknél már óvodáskorban megfigyeljük a későbbi tanulási nehézégre utaló jeleket, azoknál a gyerekeknél megelőzésként, de ha már az iskolát kezdő tanulónál jelentkezik a tanulási zavar, akkor korrekciós céllal használható e kiadvány, minden esetben a háttérben álló ok (okok) pontos feltérképezése után. A feladatok többsége a pedagógusok, szülők, gyermekek előtt is ismert, azonban ezeket nem mindig alkalmazzuk tudatosan. E gyűjtemény éppen azt a célt szolgálja, hogy a képességfejlesztő játékok használatát tudatosítva, a részképességek szerint csoportosítva ismertesse...

A ​legkülönbözőbb iskolatípusokban - általános- és középiskolákban, majd egyetemi kutatóként - volt alkalmam számos nevelési módszert megismerni és jó néhányat a mindennapi tanítás gyakorlatában, valamint szülőként, nagyszülőként is kipróbálni. Mondhatom, hogy a Kentenich-féle pedagógia Tilmann Beller atya közvetítésével a megvilágosodás erejével hatott, korábbi nézeteim mérlegelésére ösztönzött. Hogyan is egyeztethető össze az én általam öt évtizeden át képviselt "Jó emberek nevelése", Tilmann atya "Farkasokat kell nevelünk, nem jó kutyákat." vallott nézetével? A könyv olvasása fokozatosan meggyőzött arról, hogy ma a szeretetnek, a keresztény erkölcsiségnek vagy a tekintélytiszteletnek... valóban egészen más arca van, mint azt mi korábban megtapasztaltuk. Mindazok, akik hozzám hasonlóan eddig egészen más irányból közelítették meg a nevelést, kérem, hogy lapozgassák bizalommal a könyvet, mert benne rátalálhatnak Tilmann atya megfontolt tanácsaira, amelyek mindennapi nevelési gondjaikban örömre forduló segítséget nyújthatnak. (Pécsi Géza)

In ​OUTLIERS, I want to convince you that these kinds of personal explanations of success don't work. People don't rise from nothing. We do owe something to parentage and patronage. The people who stand before kings may look like they did it al by themselves. But in fact they are invariably the beneficiaries of hidden advantages and extraordinary opportunities and cultural legacies that allow them to learn and work hard and make sense of the world in ways others cannot. It makes a difference where and when we grew up. The culture we belong to and the legacies passed down by our forebears shape the patterns of our achievement in ways we cannot begin to imagine. It's not enough to ask what successful people are like, in other words. It is only by asking where they are FROM that we unravel the logic behind who succeeds and who doesn't...

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kedves ​Édesanyák! Az ovisuli 6 darabból álló könyvsorozat, amely a bölcsődétől az óvodáig kíséri a gyermekeket. Az a célja, hogy időben elkezdje tornáztatni a 2-6 éves kisfiúk és kislányok agyát és képzeletét. Tudásra szomjazó, könyvet szerető, élénk eszű gyermekeket szeretne nevelni, egyszerűen, játékosan a kisgyermek legszebb korszakában, felhőtlen éveiben. Ez a betűk könyve. A színes, rajzokkal teli könyvecske az ábécé minden egyes betűjére tud egy verset, találós kérdést. Olyanokat, mint amilyen ez is: Répa, retek, mogyoró, korán reggel ritkán rikkant a rigó!

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

A ​kötet tanulmányai a felvilágosodástól a XX. század elejéig tekintik át a természetismeretre, a környezetvédelemre irányuló nevelés hazai elozményeit. Jeles neveléstörténészek ritka forrásmunkák elemzését végezték el a, akik feltárták a régi tantervek, tankönyvek, regulák és fegyelmi jegyzőkönyvek környezeti nevelési vonatkozásait is.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

What’s ​the single most important thing you can do during pregnancy? What does watching TV do to a child’s brain? What’s the best way to handle temper tantrums? Scientists know. In his New York Times bestseller Brain Rules, Dr. John Medina showed us how our brains really work—and why we ought to redesign our workplaces and schools. Now, in Brain Rules for Baby, he shares what the latest science says about how to raise smart and happy children from zero to five. This book is destined to revolutionize parenting. Just one of the surprises: The best way to get your children into the college of their choice? Teach them impulse control. Brain Rules for Baby bridges the gap between what scientists know and what parents practice. Through fascinating and funny stories, Medina, a developmental molecular biologist and dad, unravels how a child’s brain develops – and what you can do to optimize it. You will view your children—and how to raise them—in a whole new light. You’ll learn: Where nature ends and nurture begins Why men should do more household chores What you do when emotions run hot affects how your baby turns out, because babies need to feel safe above all TV is harmful for children under 2 Your child’s ability to relate to others predicts her future math performance Smart and happy are inseparable. Pursuing your child’s intellectual success at the expense of his happiness achieves neither Praising effort is better than praising intelligence The best predictor of academic performance is not IQ. It’s self-control What you do right now—before pregnancy, during pregnancy, and through the first five years—will affect your children for the rest of their lives. Brain Rules for Baby is an indispensable guide.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Hős ​akartam lenni. De nincs jó hangom, szép se vagyok, sportban se jeleskedem. Viszont van egy világmegváltó ötletem és valahol ott a megoldás!

Vajon ​milyen lehet vadászgépet vezetni, nyomozni, űrrakétát kilőni vagy felhőkarcolót tervezni? Új sorozatunk, a Te vagy az ész lapjain a gyermekek kipróbálhatják magukat, megismerkedhetnek az alapfogalmakkal, végigkísérhetik a folyamatot, és a feladványok megoldása révén saját magáénak érezheti a projekt végeredményét, hiszen projektvezetőként ő az ész!

Kiadványunk ​egykötetes, klasszikus tanári kézikönyv, mely a kerettanterv irodalomtanítási koncepcióját követi és értelmezi. Részletesen bemutatja a Cserhalmi Zsuzsa által írt felső tagozatos (5-8. osztály) tankönyvek felépítését, a fejezetek művelődési anyagát. A szeptemberben, a nyolcadikos tankönyv megjelenésével teljessé váló sorozat legfőbb törekvése az olvasás, az irodalom megszerettetése a diákokkal. Ennek megfelelően a tankönyvek az olvasó, a befogadó elvét érvényesítik irodalomtanítási koncepciójukban. Módszertárunk a tanári munkában nélkülözhetetlen segítséget nyújt a felső tagozatos irodalomtanításhoz: tanmenetjavaslatokat minden évfolyamra, óravázlatokat, óraleírásokat, év eleji, közbeni és év végi tanulói felméréseket és feladatlapokat, valamint praktikus, a gyakorlatban jól bevált ötleteket és tanácsokat. A könyv a konkrét példákat a szerző által írt tankönyvcsalád alapján hozza, de mivel e tankönyvek művelődési anyaga megfelel a kerettantervi előírásoknak, így a Módszertár nem tankönyvfüggő, bármely tankönyvsorozat mellett kiválóan használható. Könyvünk a szerzőtől már megjelent, nagy sikert aratott Amit az irodalomtanításról tudni kellene... című metodikai kézikönyv elveinek gyakorlati megvalósítása.

Ebben ​a kötetben, a klasszikus coachingfolyamatok, a visszajelzések az ügyfelek mindennapi gondjaival kapcsolatban, a jövővel foglalkozó gondolatok és a döntések támogatása ugyanúgy képviseltetnek, mint a modern kori problémák: a stresszkezelés, munka-magánéleti témák, delegálás, motiválás, valamint a határesetek a terápiával és a mediációval, a burn out, a konfliktuskezelés és a belső blokkok. Az összegyűjtött ötletek a coaching értékesebb felhasználására ösztönzik az olvasókat, elősegítve a coachinggal kapcsolatos tudás fejlesztését, hivatásszerű alkalmazását és hogy ezt a tudást tovább tudják adni másoknak. - (Werner Vogelauer) Ez a könyv egy nagyszerű, együttműködésen alapuló projekt, amely összehozta a különböző perspektívákat a coachingról a tizenkilenc profi coach, vezető, egyetemi oktató szemüvegén keresztül. Példamutató ez a magyarországi összefogás. Számos nemzetközileg elismert szakember coachingról alkotott definíciója szerepel a kötet bevezetésében - azaz nemcsak a magyar, de a nemzetközi összefogást is elősegíti. Az olvasó egy helyen megtalálja az összes klasszikus coachingfolyamat áttekintését, a szerzők átláthatóbbá teszik a folyamatokat, és elősegítik a coaching terjedését Magyarországon. A kötetben bemutatott klasszikus coachingtípusok sokszínűsége és a szerzők különböző látásmódja garancia arra, hogy a kiadvány nemcsak azok számára hasznos, akik kezdő coachként szomjazzák a tudást, de a gyakorlottak is inspirációt nyernek belőle, miközben a megbízókat, ügyfeleket is nagyban segíti az eligazodásban. Ezért szeretettel ajánlom a könyvet coachoknak és coachingszemléletű vezetőknek, megbízóknak és coachee-knak egyaránt. - (Frank Bresser)

Kalimpa ​a bábszínház hőse! Mindenben ő a legjobb, amíg ki nem lép a kapun, és meg nem szűnik a bábszínház varázslata. Onnantól egy ügyetlen kisfiú, akinek mindent újra kell tanulnia küldetése során, hogy megszerezze a varázsfőzet összetevőit, és megmentse az öreg királyt. A mese olvasói vele együtt fejlődhetnek: Kalimpa minden fejezetben megtanul valamit - kúszni, mászni, futni, ugrani, egyensúlyozni, dobni. A gyerekek (és persze a szülők, pedagógusok) pedig minden fejezet után találnak sok-sok mulatságos, játékos feladatot, amelyek segítik a mozgásfejlődést, és így megalapozzák az iskolaérettséghez szükséges nagy- és kismozgások kialakulását. Kalimpa könyvében összekapcsolódik a MESE és a MOZGÁS. JÁTSSZATOK KALIMPÁVAL!

If ​you come to Hungary you should have a companion lke this. _- The list of words_ _- the short sentences_ _- the most frequent questions and answers_ _- the notices to be seen everywhere_ _- the useful addresess_ are all collected here _- to find your way_ _- to give you a helping hand_ _- to make your staying in Hungary easier._ We wish you a pleasant journey.

Miért ​mondják az s betűre az "s" hangot? Hol itt az összefüggés? Hogyan jegyzi meg ezt egy kisgyerek úgy, hogy holnap is emlékezzen rá? Egyszer csak jött az ötlet: az s, olyan, mint a sál. Fogtam egy sálat és s betűt hajtogattunk belőle.Hát ez a megoldás! Minden betűformáról jusson eszünkbe egy olyan kép, amely tartalmazza ezt a betűalakot és az ábra olyan szót jelöljön, aminek első hangját a betű jelenti. Egy különleges, játékos módszert szeretnék bemutatni ebben a könyvben, ami abban segíti a 4-7 éves gyerekeket, hogy könnyen megjegyezzék a betűkhöz tartozó hangokat, és ami a legfontosabb, hogy hosszú távon ne is felejtsék el. A könyv tartalmaz: - 38 féle betűfelismerést segítő játékötletet, - betűdominót, - betűkártyát, - kirakót és társasjátékot is, ami az óvodások és kisiskolások számára egyaránt nagy örömet okoz.

A ​nevelés az élet szolgálata című sorozat 2. kötete a 6-10 éves gyermekek életfeladatait tartja elsősorban szem előtt, de külön fejezetet szentelünk több olyan témának is – az apa szerepe a nevelésben, a nemi identitás kialakulása, a játékkészség fejlődése, a döntésképesség kialakulása –‚ amely minden korosztály egészséges fejlődésében nagy szerepet kap.

A ​könyvben részletesen, érthető módon bemutatott gyakorlatok szerzői hatékony műhely-intervenciókat osztanak meg az olvasóval a saját gyakorlatukból merítve, ezzel izgalmas betekintést nyújtanak a folyamatmoderáció módszertani sokszínűségébe. A bemutatott gyakorlatok közül sok eddig még egyáltalán nem jelent meg nyomtatásban! A módszerek többsége komplex, körültekintő végrehajtást igényel annak érdekében, hogy megbízhatóan és sikerrel dolgozzon velük a szakember a csoportfolyamatok moderációja során. Akár több száz fős tréningeken is eredményesen alkalmazhatók éppúgy, mint kisebb munkahelyi csoportok, teamek esetében. Tartalmilag a változás személyi oldalát ragadja meg szakmai és érzelmi szempontból egyaránt, az eszközök alkalmazása főként erre irányul.

Hogyan ​tarthat olyan magyarórát, ami a gyerekek számára élmény, a pedagógus számára pedig siker? Hogyan érheti azt el, hogy a diákok megszeressék és élvezzék ezt a tárgyat? A 21. századi magyartanár módszerei című kiadványban számos ötletet, feladattípust talál erre! A 21. századi magyartanár módszerei című könyv kulcsszavai a tevékenykedtetés, felfedezés, játék. Olyan kooperatív, csoportos és élményszerű feladatok alkotják a kiadványt, amiknek a segítségével egyszerűen taníthatja meg a legbonyolultabb nyelvtani szabályt, amik segítségével a valós életbe ágyazhatja a lexikális tudást, és olyan 21. századi eszközöket használnak majd közben, amik a gyerekek mindennapjainak már része. Ezzel sikeres és eredményes lehet a munkája, hiszen a gyerekek könnyebben és szívesebben tanulnak így, a pedagógus számára pedig változatos és érdekes munkát tesz lehetővé.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.