Ajax-loader

kollekció: Pedagógia

“Tévedni emberi dolog, de kínos.”
(Rejtő Jenő)


Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kedves ​Édesanyák! Az ovisuli 6 darabból álló könyvsorozat, amely a bölcsődétől az óvodáig kíséri a gyermekeket. Az a célja, hogy időben elkezdje tornáztatni a 2-6 éves kisfiúk és kislányok agyát és képzeletét. Tudásra szomjazó, könyvet szerető, élénk eszű gyermekeket szeretne nevelni, egyszerűen, játékosan a kisgyermek legszebb korszakában, felhőtlen éveiben. Ez a betűk könyve. A színes, rajzokkal teli könyvecske az ábécé minden egyes betűjére tud egy verset, találós kérdést. Olyanokat, mint amilyen ez is: Répa, retek, mogyoró, korán reggel ritkán rikkant a rigó!

A ​könyv ismerteti a mezőgazdasági szaktanácsadási programok fő céljait és feladatait. Bemutatja, hogyan képes a szaktanácsadó igazi szakértőként tevékenykedni. A szaktanácsadás alkalmazott tudomány. Ezért felhasználásának gyakorlati szempontjait behatóbban tárgyalja a könyv. Bemutatja, hogyan kell integrálni a szaktanácsadásban használt fontos módszereket és hogyan értékeljük azok hatásait a tervezett programokban. Sok fontos módszertani kérdés mellett tárgyalja a személyi állomány fejlesztését, a munkatársak értékelését, a specialisták és az általános szakemberek szerepét és együttműködését is. A könyv végén a fontosabb szakkifejezések magyarázata található.

A ​kötet összeállításával a szerző célja a magyarországi idegennyelv-oktatási reformtörekvések szolgálata. Az utóbbi években elindultak bizonyos, a közoktatásban folyó jelenlegi idegennyelv-oktatás csekély hatékonyságának ellensúlyozására irányuló törekvések, amelyek az idegennyelv-oktatás módszertani újdonságainak Magyarországon történő felhasználási lehetőségeit, ill. a már ismert módszerek újfajta alkalmazásának lehetőségeit kutatják. Jelen munka ezt a folyamatot kívánja segíteni egyrészt a bemutatott módszerek, eljárások és technikák rövid, közérthető elemzésével.

A ​könyv, mely évszázadok óta szinte az egyetlen tudásközvetítő volt, napjainkban teljesen átalakul. A tartalom és az érték, mint bázis megmarad, de a formátum – részben vagy egészben – megváltozik. A számítástechnika megjelenésével új szöveg-elérési lehetőségek és olvasási platformok jöttek létre. Néhány éve egy új olvasás-logisztikai fejlemény bontakozott ki: a nagy multinacionális informatikai vállalkozások e-könyv-olvasó eszközök gyártásába kezdtek. Mára ezek a szerkezetek az olvasás-kultúra részeivé váltak, milliószámra adják el a kedvelt márkákat. Divatcikké lettek az e-papír alapú készülékek illetve a könyvolvasóként is használható táblagépek.

Lakner ​Szilvia könyve mind a tudományosság, mind a gyakorlat nézőpontjának megfelel, hiszen a neveléstudomány és a közgazdaságtudomány elméletének és gyakorlatának határán kutatva a gazdaságban, a szervezetek emberi erőforrás fejlesztési folyamataiban vizsgálja a felnőttképzés korszerű fejlesztő módszereinek alkalmazási lehetőségeit. A könyv középpontjában a felnőttképzés módszertani vetülete áll, ezen belül is a résztvevő-központú, interaktív módszerek (tréning, coaching) alkalmazásának mikéntje, felnőttképzési szempontú elemzése és fejlesztésének lehetősége. Szerző tudatosan kilép a hagyományos pedagógiai gondolkodás kereteiből, szemlélete, látásmódja dicséretes módon egyéni és újszerű, mind a neveléstudományi, mind a humán erőforrás menedzsment képzésre vonatkozó hazai közgazdasági szakirodalomhoz képest. A neveléstudomány és közgazdaság-tudomány határán eddig főként oktatásgazdasági kutatások folytak, de az emberi erőforrás fejlesztése szempontjából döntő jelentőségű felnőttképzés módszertan kutatására és fejlesztésére még kevés kutató vállalkozott. A könyv értékét emeli, hogy Szerző kettős nézőpontot képvisel, gyakorló HR szakemberként és egyetemi oktatóként egyaránt képes reflektálni a felnőttképzés és a HR kapcsolatára, ezzel ráirányítja a figyelmet e terület kutatásának tudományos és gazdasági jelentőségére. A könyv az elméleti megközelítés igényével közelít a témához. Az európai uniós tendenciák bemutatásán túllépve keresi a felnőttképzés fejlődésére, különösen a módszertan változására ható tényezőket. Komplex megközelítésben, rendszerezett áttekintést ad az élethosszig tartó tanulás és emberi erőforrás fejlesztés releváns témaköreiről. Tankönyvi szinten foglalja össze a tréning és a coaching módszerről való jelenlegi tudásunkat, a tudásmenedzsment és a szervezeti tanulás területén született kutatási eredmények pedagógiai alkalmazásának lehetőségeit. A könyv záró fejezete röviden, olvasmányos formában ismerteti a Szerző saját empirikus kutatásának eredményeit, ami példa lehet arra, hogy hogyan lehet vizsgálni az andragógia módszertan és a humánerőforrás fejlesztés közös területén felmerülő, fejlesztésre váró kérdéseket. Bár a könyv alapjául szolgáló doktori kutatás és értekezés 2014-ben lezárult, a téma kifejtése ma is aktuális és fontos. A könyv fontos, a gazdaságnak és az oktatásnak egyaránt szóló üzenete egyrészt az, hogy a humán erőforrás gazdálkodás és – fejlesztés jelentősen hozzájárul(hat) a vállalatok sikeres működéséhez, másrészt a tudatosan kiválasztott felnőttképzési módszerek ennek nélkülözhetetlen, hatékony eszközei lehetnek. Ehhez azonban a HR-nek el kell mozdulnia a hagyományos, pusztán személyzeti funkciók végrehajtásának szintjéről az értékteremtés felé, a felnőttképzésnek pedig korszerű módszertani palettával és andragógiailag jól felkészített szakemberekkel kell szolgálnia ezt a folyamatot. A könyv érdekes lehet mindazoknak, akik munkaadóként vagy munkavállalóként érdeklődnek a gazdasági szervezetek hatékony működését meghatározó humán erőforrás fejlesztés iránt. Jó szívvel ajánlom továbbá minden felnőttképzéssel foglalkozó elméleti és gyakorlati szakembernek, egyetemi hallgatónak, mert a könyv új megközelítésből számos információval szolgál a felnőttképzés módszertan területéről. Az oktatás világában, így a felnőttek tanulása terén ugyanis nagy megújulás várható: egyfelől az infokommunikációs technológia térhódítása és a hálózati társadalom kialakulása miatt, másfelől azért, mert az oktatás világában a tanulási motiváció fontossága kapcsán az emocionális tényezők felértékelődni látszanak. A két dolog nem mond ellent egymásnak, hiszen a motiváció, az érzelmi megalapozottság és a pozitív motiváció a tanulás terén nemcsak a jelenléti oktatásnak, hanem az elektronikus- vagy távtanulásnak és az önirányító tanulásnak is egyik sikertényezője.

Missing
Riport ​a családról Ismeretlen szerző
0
0

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

A ​1000 Questions 1000 Réponses. Francia középfok egy új kiadvány a több nyelven, s köztük franciául is népszerű tankönyvsorozatban. A korábbi, azonos főcímű ("1000 Questions 1000 Réponses"), közép- és felsőfokú tananyagot egyaránt tartalmazó kiadvány helyébe jelen könyvünkkel egy kifejezetten középfokú nyelvi szintű tankönyv lép, amelyet egy felsőfokú kiadvány ("1000 Questions 1000 Réponses. Francia felsőfok") is követ majd. Új, tartalmilag és külsejében egyaránt korszerű tankönyvünk - hatékony felkészülést ill. felkészítést tesz lehetővé valamennyi, Magyarországon akkreditált francia nyelvvizsgára, valamint az érettségi vizsgára; - eredményes szókincs- és beszédkészség-fejlesztést biztosít a középszintű (B2) nyelvtudás elérésére. A kiadványt az Oktatási Hivatal a közoktatás 9-12. évfolyamában engedélyezett tankönyvvé nyilvánította. (Tankönyvi engedély száma: TKV/2829-10/2016.) A kiadvány céljai: - hatékony felkészítés a Magyarországon akkreditált francia nyelvvizsgákra; - eredményes szókincs- és beszédkészség-fejlesztés a középszintű (B2) nyelvtudás megszerzéséhez. Újdonságok: - naprakész, korunk életmódját és társadalmi valóságát tükröző tartalom; - életszerű mintaválaszok, élőnyelvi fordulatok; - áttekinthető, könnyen tanulható tananyag. Tartalom: - a vizsgákon érintett tematika átfogó kidolgozása összesen 21 témakörben; - a vizsgákon gyakorta elhangzó, véleménykifejtésre ösztönző kérdések bemutatása és ízelítő az ezekre adható lehetséges válaszokból; - a legtöbb kérdéshez több eltérő tartalmú mintaválasz a különböző lehetséges vélemények kifejezésére; - minden válaszhoz kétnyelvű szó- és kifejezésgyűjtemény.

A ​kutyák gondolkodó és érző lények: ezzel minden gazdi tisztában van! De vajon azzal is, hogy kedvenceink éppoly kifinomultan és árnyaltan kommunikálnak egymással, mint mi, emberek? Ahhoz, hogy szót értsünk egymással, nem csak nekik kell beilleszkedniük az emberi világba: nekünk is meg kell tanulnunk kutyául. Victoria Stilwell, világhírű kutyakiképző és viselkedés-szakértő gyönyörű fotókkal illusztrált, olvasmányos kézikönyvéből többek közt kiderül: -Hányféle farkcsóválást ismerünk, és melyik mit jelent? -Mit árul el kutyád személyiségéről, ha a bal, illetve a jobb mancsát használja gyakrabban? -Mi a különbség az unaloműző és a figyelmeztető ugatás között? -Mit jelent, ha egy eb a farkát kergeti vagy megmutatja a szeme fehérjét? -Képesek-e empátiára vagy bűntudatra a kutyák? -Miképp tréningezheted idősödő kutyusod szellemi képességeit? -Hogyan különböztetik meg a kutyák az emberi arcokat? -Miért vélik úgy egyes tudósok, hogy a kutyák érzelemvilága még a miénknél is gazdagabb? Ismerd meg A kutyák titkos nyelvét, hogy kedvenced valóban a legjobb barátod lehessen! VICTORIA STILWELL A póráz két végén című tévésorozata világszerte hatalmas sikert aratott. Magyarul eddig három könyve jelent meg. Alapelve, hogy büntetés helyett kizárólag jutalmazással, tisztelettel és szeretettel érdemes kutyát nevelni. "A kutyák nem beszélik a nyelvünket, de Victoria Stilwell brilliáns tolmács." Dr. Miklósi Ádám, etológus, a Családi Kutya Program alapítója

Covers_421494
Dzsungeldzsem Ismeretlen szerző
0
4

"A ​Dzsungeldzsem az éppen olvasni tanuló gyerekeknek készült. Azt szeretnénk, hogy az iskolába lépők kiváló, szépirodalmi mércével is értékes művekből tanuljanak meg olvasni. Ezért kínáljuk nekik ezt a könyvet, amelyben a kortárs (gyerek)irodalom legjobb képviselőinek meséit, verseit gyűjtöttük egybe. A kötet a magyar ábécé minden egyes betűjéhez kínál szövegeket úgy, hogy az adott betűhöz kapcsolódó legfontosabb helyesírási problémákra is ráirányítja a figyelmet. Betűtanítás, helyesírás együtt - s mindez úgy, hogy elsősorban szórakoztató, igényes gyerekirodalom!" Lovász Andrea

Túl ​nehéz a matek házi feladat? Jól jönne néhány érthető magyarázat az otthoni tanuláshoz? Könyvünk az alapismeretektől halad az összetettebb matematikáig, és színes illusztrációkkal segít a 9–18 évesek tananyagának felfrissítésében, hogy ne csak értsük, de érthetően el is magyarázhassuk gyermekünknek a matekot.

Covers_377868
0
1

Szerzők: ​Ballainé Lengyel Rita – Baumann Erika – Bebiák Hedvig – Borosné Hejagos Beáta – Fónadné Zakar Erika – Juhászné Rusai Éva – Kissné Király Erzsébet – Muckstadt Eszter – Némethné Bárány Katalin – Szabó Kinga – Szatmáriné Szabó Angelika – Sebestyénné Tálas Tímea – Szilágyi Andrea – Takácsné Ördög Boglárka – Varga Péterné – Vinkovits Katalin A környezettudatosságra való nevelést nem kezdhetjük elég korán, mely a modern pedagógia kulcsfontosságú tényezője. A kiadvány 23 foglalkozástervvel készíti fel az óvodapedagógusokat, hogyan is lehet könnyedén eleget tenni a zöld ovi kritériumainak. Kreatív ötletekkel, az újrahasznosítást ösztönző módszerekkel terelgethetik a kicsiket a környezettudatosság ösvényére. A kiadvány játékos barangolásra hív a természet és az állatok világába, a gyerekek megtanulhatják a szelektív hulladékgyűjtés és a hulladékfeldolgozás alapjait, megismerhetik saját ökológiai lábnyomukat és megtanulhatják, hogyan kell az újrahasznosított tárgyakból kreatív játékokat, a mindennapok során használatos eszközöket készíteni.

Ingrid ​Biermann klasszikusnak számító művében könnyen kivitelezhető gyakorlatokat ajánl, melyek támogatják a gyermek érzékelő képességének fejlődését, illetve fényt derítenek annak hiányosságaira. Tudatosítják az érzékelést, fejlesztik a koncentrációt, és erősítik a testtudatot. • Egyszerű anyagok • Összpontosítás és testtapasztalat • Mozgás- és ritmikus gyakorlatok • Hangzásjátékok, ábrázoló és ujj-játékok • Fantáziautazások, jóga- és csendgyakorlatok Alapmű a célirányos érzékelésfejlesztés mindennapos gyakorlatához kisgyermeknevelők, óvónők és gyógypedagógusok részére.

Covers_419181
#Felvételi ​2017 Ismeretlen szerző
0
0

A ​felsőoktatási felvételi egész életre meghatározó esemény; valójában egy hosszú döntési folyamat, melynek során megannyi kérdést kell megválaszolni. Érdemes-e egyáltalán megcéloznom a felsőoktatást? Mennyire vagyok tisztában a képességeimmel? Mi érdekel, és miben vagyok tehetséges? Külföldön vagy Magyarországon folytassam a tanulmányaimat? Milyen szakot, melyik intézményt válasszam? Mi várható a diplomaszerzés után? Hogyan készüljek fel a felvételire, és mihez kezdjek, ha mégsem sikerül? Kérdések kérdések hátán, döntési helyzetek egész sora. A kiadvány ezen az úton vezeti végig a felvételizőket, szülőket, tanárokat, érdeklődőket, sok feladattal, érdekességgel, teszttel.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

This ​text explores the relationship between second language teaching practice and what is known about the process of second language acquisition and summarizes the current state of second language acquisition theory. -- Draws general conclusions about the application of theory to methods and materials and describes the characteristics that effective materials should include. -- Concludes that language acquisition occurs best when language is used for the purpose for which it was designed: communication.

Igazi ​klasszikus művet vehet kezébe az olvasó, amely időtálló, páratlan a modern történetírásban. Átértékelésére, meghaladására fél évszázada nem vállalkozott senki, holott a történelmi kérdéseket, átfogó elméleteket, a politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális folyamatokat szinte évente revideálják a kutatók. A késő antikvitás korát dokumentálja precízen és izgalmasan Pierre Riché, bemutatva, hogyan lesz az antik iskolából középkori egyetem, hogyan veszi át a rétor helyét a püspök, és hogyan válnak a barbárok a klasszikus kultúra tömegfogyasztóivá. A könyv ma aktuálisabb, mint valaha: mi történik a birodalmak megjelenése után a magas műveltséggel, a felsőoktatással, az egyházzal?

Das ​Lehrerhandbuch bietet Erläuterungen zur Konzeption, Hinweise zur Unterrichtsgestaltung, Tapescripts zu den Hörverständnisübungen des Kursbuchs (3-19-005252-2) sowie eine Vielzahl von zusätzlichen Übungsvorschlägen.

TIE ​(Theatre in Education) - a rövidítés, annak kifejtése, s ami mögötte van, amit jelent, az Angliában és a világ számos más országában széles körben ismert: a TIE színházi irányzat, nevelési módszer, és egyben társulatok hálózata. Olyan - gyerekekkel, fiatalokkal foglalkozó - társulatok munkájáról van itt szó, amelyek a színház és a dráma eszközeivel nevelnek, oktatnak. "Az emberek gyakran úgy érzik, hogy a tanulás és a szórakozás között óriási a különbség. Az első lehet ugyan hasznos, de kellemesnek csak a második mondható. (...) Nos, minderről csak annyit mondhatunk, hogy a tanulás és a szórakozás szembeállítása nem törvényszerű; nem is mindig volt így, és nem is kell így maradnia. (...) A színház mindig is színház marad, még akkor is, ha a nevelő szerepet vállal fel. És ha az a színház jó, akkor szórakoztató is lesz." (Brecht) "A legjobb TIE-előadások bizonyítékul szolgálnak arra, hogy a színház és a tanulás kitűnően megfér egymás mellett. Pontosabban: nem lehetetlen színházon keresztül tanulni." (Tony Jackson)

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Az ​iskolai sikerekhez és a hatékony tanuláshoz mindenkinek másfajta támogatásra van szüksége: van, akinek a magabiztosságát kell növelni, másoknak a stresszkezeléséhez kell segítség vagy éppen a tanulnivaló rendszerezése, a prioritások felállítása jelenti a megoldást. A hiánypótló könyv abban segít, hogy mindenki megtalálja a számára ideális tanulási stílust és technikát. A Tanulási technikák lépésről lépésre színes ábrákkal, lépésről lépésre mutatja be a könnyen elsajátítható módszereket a tanuláshoz, vizsgázáshoz, motiváláshoz, ismétléshez, online tanuláshoz, stresszkezeléshez, de akár egy prezentáció megtartásához is találunk benne praktikus tippeket. A könyvet a felső tagozatosok már önállóan is használhatják, de ajánljuk egyetemistáknak, szülőknek és nem utolsósorban a tanároknak is.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Az ​utóbbi évtizedekben megnőtt az olyan kiadványok száma, amelyek szülők beszámolóit tartalmazzák, és ezek alapján foglalkoznak az eltérő fejlődésű vagy krónikusan beteg gyermeket nevelő családokra jellemző problémákkal. Gyógypedagógus- és pszichológushallgatók szakdolgozataikban gyakran számolnak be a szülők körében végzett ilyen témájú kutatásaikról. A család a gyermek számára elsődleges fontosságú, a humánökológiai modell "legbelső köre", a társadalmi részvételre történő felkészítés legfontosabb eleme. A családtagok a gyermek eltérő fejlődése vagy krónikus egészségügyi problémái esetén az egyéni és a környezeti tényezők függvényében a helyzetet igen különböző szinteken képesek kezelni - vagy kevéssé kezelni. Fontos feladatunk, hogy a társadalom érzékenységét ezek iránt a családok iránt megnöveljük, hogy a családtagok számára kellő mértékű, megfelelő időben nyújtott egyéni segítséget biztosítsunk. A pozitív folyamat indikátorai azok a szakemberek, akik a családdal kapcsolatba kerülnek, és akiknél tudatos felkészülésre, felkészítésre van ahhoz szükség, hogy munkájukat kitartóan, hatékonyan és saját pszichés állapotuk sérülése nélkül végezzék.

Szakmódszertani ​"vezérkönyvet" kívánunk óvodapedagógus-jelöltek és óvodapedagógusok kezébe adni. Könyvünk célja, feladata a korszerű óvodai irodalmi neveléshez kapcsolódó ismereteiket rendszerezni, elméleti és gyakorlati felkészültségüket a nevelési terület megújuló törekvéseivel bővíteni. Fontos, hogy óvodapedagógusaink az egyes alternatív és helyi programokban megfogalmazott elméleti, és az azok gyakorlatához kapcsolódó elképzeléseiket tudományosan megalapozott tartalommal töltsék meg, és biztonsággal igazodjanak el a napról napra változó óvodapedagógia labirintusában.

Szakmódszertani ​"vezérkönyvet" kívánunk óvodapedagógus-jelöltek és óvodapedagógusok kezébe adni. Könyvünk célja, feladata a korszerű óvodai irodalmi neveléshez kapcsolódó ismereteiket rendszerezni, elméleti és gyakorlati felkészültségüket a nevelési terület megújuló törekvéseivel bővíteni. Fontos, hogy óvodapedagógusaink az egyes alternatív és helyi programokban megfogalmazott elméleti, és az azok gyakorlatához kapcsolódó elképzeléseiket tudományosan megalapozott tartalommal töltsék meg, és biztonsággal igazodjanak el a napról napra változó óvodapedagógia labirintusában.

A ​filmezéshez, s azon belül is a dokumentumfilmezéshez két szálon is kötődöm: egyrészt tanárként, több, mint húsz éve naponta szembesülök filmszakmai problémákkal, kérdésekkel, másrészt évtizedek óta magam is készítek játék- és dokumentumfilmeket, valamint televíziós műsorokat, s alkotóként a saját bőrömön érzem a műfajjal – a műfajokkal kapcsolatos teoretikus és praktikus felvetések súlyát. Az úgynevezett tanításba – örök, mai napig tartó vívódásom, lehet-e egyáltalán tanítani a filmkészítést, a filmcsinálást – szinte véletlenszerűen keveredtem, s tettem mindezt már akkor, amikor még a jelenlegihez képest is jóval szerényebb filmes és élettapasztalatokkal bírtam. Ha mai fejjel végiggondolom, talán bele sem vágok. Mostanra azonban lényegesen fontosabb szerepet játszik az életemben a tanítás, identitásom, gondolkodásom, ismeretszerzésem megkerülhetetlen pillére: felsorolni is hosszadalmas lenne, mi mindent köszönhetek annak a szerencsének, hogy taníthatok a mai napig.