Ajax-loader

kollekció: Pedagógia

“Tévedni emberi dolog, de kínos.”
(Rejtő Jenő)


Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

A ​kötet összeállításával a szerző célja a magyarországi idegennyelv-oktatási reformtörekvések szolgálata. Az utóbbi években elindultak bizonyos, a közoktatásban folyó jelenlegi idegennyelv-oktatás csekély hatékonyságának ellensúlyozására irányuló törekvések, amelyek az idegennyelv-oktatás módszertani újdonságainak Magyarországon történő felhasználási lehetőségeit, ill. a már ismert módszerek újfajta alkalmazásának lehetőségeit kutatják. Jelen munka ezt a folyamatot kívánja segíteni egyrészt a bemutatott módszerek, eljárások és technikák rövid, közérthető elemzésével.

A ​szerző a vitát nem csupán oktatás-módszertani kérdésnek tekinti. Azt az álláspontot szeretné megosztani az olvasóval, hogy a pedagógiai gyakorlatban a vita alkalmazásának jelentőségét nem kizárólag az oktatás változatossá tételében, a tanulók kommunikációs képességének fejlesztésében lehet megragadni, hanem abban a lehetőségben, amit a vita a demokrácia értékeinek képviseletében, az aktív állampolgárságra való felkészítésben, végső soron az őszinte, nyílt, saját és mások érdekeit képviselni tudó, toleráns emberek nevelésében nyújthat. Ebben az értelemben tehát a vitáról, mint módszerről való gondolkodás egyben arról való gondolkodás is, hogy milyen gyerekeket akarunk nevelni, pontosabban: milyenné akarjuk a gyerekeket nevelni. A sorozat köteteit egyaránt ajánljuk a pedagógiát tudományként művelőknek, a tanári pályára készülő egyetemi hallgatóknak és gyakorló pedagógusoknak.

Lakner ​Szilvia könyve mind a tudományosság, mind a gyakorlat nézőpontjának megfelel, hiszen a neveléstudomány és a közgazdaságtudomány elméletének és gyakorlatának határán kutatva a gazdaságban, a szervezetek emberi erőforrás fejlesztési folyamataiban vizsgálja a felnőttképzés korszerű fejlesztő módszereinek alkalmazási lehetőségeit. A könyv középpontjában a felnőttképzés módszertani vetülete áll, ezen belül is a résztvevő-központú, interaktív módszerek (tréning, coaching) alkalmazásának mikéntje, felnőttképzési szempontú elemzése és fejlesztésének lehetősége. Szerző tudatosan kilép a hagyományos pedagógiai gondolkodás kereteiből, szemlélete, látásmódja dicséretes módon egyéni és újszerű, mind a neveléstudományi, mind a humán erőforrás menedzsment képzésre vonatkozó hazai közgazdasági szakirodalomhoz képest. A neveléstudomány és közgazdaság-tudomány határán eddig főként oktatásgazdasági kutatások folytak, de az emberi erőforrás fejlesztése szempontjából döntő jelentőségű felnőttképzés módszertan kutatására és fejlesztésére még kevés kutató vállalkozott. A könyv értékét emeli, hogy Szerző kettős nézőpontot képvisel, gyakorló HR szakemberként és egyetemi oktatóként egyaránt képes reflektálni a felnőttképzés és a HR kapcsolatára, ezzel ráirányítja a figyelmet e terület kutatásának tudományos és gazdasági jelentőségére. A könyv az elméleti megközelítés igényével közelít a témához. Az európai uniós tendenciák bemutatásán túllépve keresi a felnőttképzés fejlődésére, különösen a módszertan változására ható tényezőket. Komplex megközelítésben, rendszerezett áttekintést ad az élethosszig tartó tanulás és emberi erőforrás fejlesztés releváns témaköreiről. Tankönyvi szinten foglalja össze a tréning és a coaching módszerről való jelenlegi tudásunkat, a tudásmenedzsment és a szervezeti tanulás területén született kutatási eredmények pedagógiai alkalmazásának lehetőségeit. A könyv záró fejezete röviden, olvasmányos formában ismerteti a Szerző saját empirikus kutatásának eredményeit, ami példa lehet arra, hogy hogyan lehet vizsgálni az andragógia módszertan és a humánerőforrás fejlesztés közös területén felmerülő, fejlesztésre váró kérdéseket. Bár a könyv alapjául szolgáló doktori kutatás és értekezés 2014-ben lezárult, a téma kifejtése ma is aktuális és fontos. A könyv fontos, a gazdaságnak és az oktatásnak egyaránt szóló üzenete egyrészt az, hogy a humán erőforrás gazdálkodás és – fejlesztés jelentősen hozzájárul(hat) a vállalatok sikeres működéséhez, másrészt a tudatosan kiválasztott felnőttképzési módszerek ennek nélkülözhetetlen, hatékony eszközei lehetnek. Ehhez azonban a HR-nek el kell mozdulnia a hagyományos, pusztán személyzeti funkciók végrehajtásának szintjéről az értékteremtés felé, a felnőttképzésnek pedig korszerű módszertani palettával és andragógiailag jól felkészített szakemberekkel kell szolgálnia ezt a folyamatot. A könyv érdekes lehet mindazoknak, akik munkaadóként vagy munkavállalóként érdeklődnek a gazdasági szervezetek hatékony működését meghatározó humán erőforrás fejlesztés iránt. Jó szívvel ajánlom továbbá minden felnőttképzéssel foglalkozó elméleti és gyakorlati szakembernek, egyetemi hallgatónak, mert a könyv új megközelítésből számos információval szolgál a felnőttképzés módszertan területéről. Az oktatás világában, így a felnőttek tanulása terén ugyanis nagy megújulás várható: egyfelől az infokommunikációs technológia térhódítása és a hálózati társadalom kialakulása miatt, másfelől azért, mert az oktatás világában a tanulási motiváció fontossága kapcsán az emocionális tényezők felértékelődni látszanak. A két dolog nem mond ellent egymásnak, hiszen a motiváció, az érzelmi megalapozottság és a pozitív motiváció a tanulás terén nemcsak a jelenléti oktatásnak, hanem az elektronikus- vagy távtanulásnak és az önirányító tanulásnak is egyik sikertényezője.

Túl ​nehéz a matek házi feladat? Jól jönne néhány érthető magyarázat az otthoni tanuláshoz? Könyvünk az alapismeretektől halad az összetettebb matematikáig, és színes illusztrációkkal segít a 9–18 évesek tananyagának felfrissítésében, hogy ne csak értsük, de érthetően el is magyarázhassuk gyermekünknek a matekot.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

TIE ​(Theatre in Education) - a rövidítés, annak kifejtése, s ami mögötte van, amit jelent, az Angliában és a világ számos más országában széles körben ismert: a TIE színházi irányzat, nevelési módszer, és egyben társulatok hálózata. Olyan - gyerekekkel, fiatalokkal foglalkozó - társulatok munkájáról van itt szó, amelyek a színház és a dráma eszközeivel nevelnek, oktatnak. "Az emberek gyakran úgy érzik, hogy a tanulás és a szórakozás között óriási a különbség. Az első lehet ugyan hasznos, de kellemesnek csak a második mondható. (...) Nos, minderről csak annyit mondhatunk, hogy a tanulás és a szórakozás szembeállítása nem törvényszerű; nem is mindig volt így, és nem is kell így maradnia. (...) A színház mindig is színház marad, még akkor is, ha a nevelő szerepet vállal fel. És ha az a színház jó, akkor szórakoztató is lesz." (Brecht) "A legjobb TIE-előadások bizonyítékul szolgálnak arra, hogy a színház és a tanulás kitűnően megfér egymás mellett. Pontosabban: nem lehetetlen színházon keresztül tanulni." (Tony Jackson)

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Az ​iskolai sikerekhez és a hatékony tanuláshoz mindenkinek másfajta támogatásra van szüksége: van, akinek a magabiztosságát kell növelni, másoknak a stresszkezeléséhez kell segítség vagy éppen a tanulnivaló rendszerezése, a prioritások felállítása jelenti a megoldást. A hiánypótló könyv abban segít, hogy mindenki megtalálja a számára ideális tanulási stílust és technikát. A Tanulási technikák lépésről lépésre színes ábrákkal, lépésről lépésre mutatja be a könnyen elsajátítható módszereket a tanuláshoz, vizsgázáshoz, motiváláshoz, ismétléshez, online tanuláshoz, stresszkezeléshez, de akár egy prezentáció megtartásához is találunk benne praktikus tippeket. A könyvet a felső tagozatosok már önállóan is használhatják, de ajánljuk egyetemistáknak, szülőknek és nem utolsósorban a tanároknak is.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Az ​utóbbi évtizedekben megnőtt az olyan kiadványok száma, amelyek szülők beszámolóit tartalmazzák, és ezek alapján foglalkoznak az eltérő fejlődésű vagy krónikusan beteg gyermeket nevelő családokra jellemző problémákkal. Gyógypedagógus- és pszichológushallgatók szakdolgozataikban gyakran számolnak be a szülők körében végzett ilyen témájú kutatásaikról. A család a gyermek számára elsődleges fontosságú, a humánökológiai modell "legbelső köre", a társadalmi részvételre történő felkészítés legfontosabb eleme. A családtagok a gyermek eltérő fejlődése vagy krónikus egészségügyi problémái esetén az egyéni és a környezeti tényezők függvényében a helyzetet igen különböző szinteken képesek kezelni - vagy kevéssé kezelni. Fontos feladatunk, hogy a társadalom érzékenységét ezek iránt a családok iránt megnöveljük, hogy a családtagok számára kellő mértékű, megfelelő időben nyújtott egyéni segítséget biztosítsunk. A pozitív folyamat indikátorai azok a szakemberek, akik a családdal kapcsolatba kerülnek, és akiknél tudatos felkészülésre, felkészítésre van ahhoz szükség, hogy munkájukat kitartóan, hatékonyan és saját pszichés állapotuk sérülése nélkül végezzék.

Szakmódszertani ​"vezérkönyvet" kívánunk óvodapedagógus-jelöltek és óvodapedagógusok kezébe adni. Könyvünk célja, feladata a korszerű óvodai irodalmi neveléshez kapcsolódó ismereteiket rendszerezni, elméleti és gyakorlati felkészültségüket a nevelési terület megújuló törekvéseivel bővíteni. Fontos, hogy óvodapedagógusaink az egyes alternatív és helyi programokban megfogalmazott elméleti, és az azok gyakorlatához kapcsolódó elképzeléseiket tudományosan megalapozott tartalommal töltsék meg, és biztonsággal igazodjanak el a napról napra változó óvodapedagógia labirintusában.

Szakmódszertani ​"vezérkönyvet" kívánunk óvodapedagógus-jelöltek és óvodapedagógusok kezébe adni. Könyvünk célja, feladata a korszerű óvodai irodalmi neveléshez kapcsolódó ismereteiket rendszerezni, elméleti és gyakorlati felkészültségüket a nevelési terület megújuló törekvéseivel bővíteni. Fontos, hogy óvodapedagógusaink az egyes alternatív és helyi programokban megfogalmazott elméleti, és az azok gyakorlatához kapcsolódó elképzeléseiket tudományosan megalapozott tartalommal töltsék meg, és biztonsággal igazodjanak el a napról napra változó óvodapedagógia labirintusában.

Sarah ​Napthali, a Buddhizmus anyáknak szerzője ezúttal kisgyerekes anyákhoz szól a tőle megszokott derűvel és humorral. Olyan szellemi-lelki utazásra invitál, amely nyomán nyitottabb, figyelmesebb és felszabadultabb szülőkké válhatunk. A buddhizmus tanításai hozzásegítenek ahhoz, hogy megválaszoljuk a szülői lét alapkérdéseit: Kicsoda a gyermekem valójában? Ki vagyok én? Mit tehetek, hogy a legjobbat adjam a gyerekemnek és saját magamnak? Hogyan viszonyuljak a nemszeretem házimunkához? És nem utolsósorban: Ennyiből áll az élet? A szerző rengeteg személyes példát és megoldási javaslatot hoz saját családjából és más anyák tapasztalataiból, türelemmel és alázattal kalauzol, hogy tudatosan, oldottan és harmonikusan élhessük meg a mindennapokat a számunkra legfontosabbakkal: a gyerekeinkkel.

Hogyan ​kezeljük, ha a gyerekünk hisztizik, felesel és tombol? Ha soha nem akar maga után rendet rakni? Lázad a gyerekülés ellen? És ha netán falánk vagy túl félénk? Jerry Wyckoff és Barbara C. Unell a leggyakoribb gyereknevelési konfliktusok megoldásához kínálnak segítséget, a csecsemőkortól az iskolás évekig. Áttekinthetően, pontokba rendezve magyarázzák el, mit tegyünk és mit ne tegyünk, ha a gyerek nem mond igazat, megállás nélkül a monitort bámulja, káromkodik, vagy soha nem akar időben lefeküdni. A könyvben felsorolt negyvenhárom konkrét nehézséget egy-egy történettel hozzák közelebb az olvasóhoz. Részletesen beszámolnak arról is, miért és hogyan okozunk károkat a gyerekünkben, ha felemeljük a kezünket, vagy a fenyegetés eszközével élünk. Fegyelmezési szótár is található a könyvben, amely kézzelfogható segítséget nyújt a nehéz helyzetekben, a játékötletek pedig segíthetnek megtalálni a közös nyugalmat. Az Egyesült Államokban számos kiadást megért könyvet ajánlják szülőknek - a nevelői csapat kapitányainak -, nagyszülőknek, bölcsőde- és óvodapedagógusoknak, valamint bébiszittereknek. Jerry Wyckoff és Barbara C. Unell megállapításaikat saját tapasztalataikon túl felmérésekkel, kutatások eredményeivel támasztják alá. Gyakorlatias módszereket kínálnak, melyekben nincs helye a kiabálásnak, a fenyegetésnek - a kulcsszó a fegyelmezésben is a szeretet. DR. JERRY WYCKOFF gyerekpszichológusként több mint negyven éve segíti a szülőket és gyermekeket, és öt könyvet írt szerzőtársával, Barbara C. Unell-lel együtt a gyereknevelésről. BARBARA C. UNELL szülőoktató és újságíró, több mint tíz gyereknevelésről szóló kötet társszerzője. Az általa indított programok szülőknek, gyerekeknek és tanároknak szólnak, a szociális-érzelmi fejlesztést segítik, hangsúlyt fektetve a szülő-gyerek kommunikációra.

A ​filmezéshez, s azon belül is a dokumentumfilmezéshez két szálon is kötődöm: egyrészt tanárként, több, mint húsz éve naponta szembesülök filmszakmai problémákkal, kérdésekkel, másrészt évtizedek óta magam is készítek játék- és dokumentumfilmeket, valamint televíziós műsorokat, s alkotóként a saját bőrömön érzem a műfajjal – a műfajokkal kapcsolatos teoretikus és praktikus felvetések súlyát. Az úgynevezett tanításba – örök, mai napig tartó vívódásom, lehet-e egyáltalán tanítani a filmkészítést, a filmcsinálást – szinte véletlenszerűen keveredtem, s tettem mindezt már akkor, amikor még a jelenlegihez képest is jóval szerényebb filmes és élettapasztalatokkal bírtam. Ha mai fejjel végiggondolom, talán bele sem vágok. Mostanra azonban lényegesen fontosabb szerepet játszik az életemben a tanítás, identitásom, gondolkodásom, ismeretszerzésem megkerülhetetlen pillére: felsorolni is hosszadalmas lenne, mi mindent köszönhetek annak a szerencsének, hogy taníthatok a mai napig.

With ​over 70,000 copies of the first edition in print, this radical treatise on public education has been a New Society Publishers’ bestseller for 10 years! Thirty years in New York City’s public schools led John Gatto to the sad conclusion that compulsory schooling does little but teach young people to follow orders like cogs in an industrial machine. This second edition describes the wide-spread impact of the book and Gatto’s "guerrilla teaching." John Gatto has been a teacher for 30 years and is a recipient of the New York State Teacher of the Year award. His other titles include A Different Kind of Teacher (Berkeley Hills Books, 2001) and The Underground History of American Education (Oxford Village Press, 2000).

Jelen ​könyv egy tizenkét részből álló könyvsorozat szakmai összegzése, mely útmutatást nyújt a szerves műveltségre alapozott oktatási-nevelési rendszer megértéséhez és a gyakorlati megvalósításhoz. A sorozat tartalmazza a jeles napok, ünnepnapok, hétköznapok tevékenységeit, feladatait havonkénti bontásban, óvodai, gyermek és akár felnőtt közösségek számára. A tartalom évkörre íródik, ebből az egyetemes és magyar (bárándi) kultúra azon részeit választottuk ki, melyek archaikusak, szervesek, a népművészet kiteljesedését adók, a népi kalendáris és keresztény ünnepkörnek is megfelelőek. Néhány kiragadott gondolatsor a szerző tollából, szellemiségének megismerésére: „A gyermekek a teljes tudással születnek. A jelent kell összehozni a múlttal, hogy élő legyen műveltségünk. Ha élő közösségben élik meg hagyományaikat, ha belenevelődnek saját kultúrájukba, a mag bárhol kicsírázhat. A gyermek visszavágyik arra a helyre, ami neki örömet szerzett. Ha nem is hoz létre csoportot, de közösséggé tudja azt nemesíteni. Tehát van kivezető út, a kulcsot kell hozzá megtalálni, ami nem más, mint nyelvünk, és hitünk. Ez hassa át együttléteinket!” „Nekünk nem kell újat kitalálni, elődeinkre kell figyelni. Arra hogy a teremtett világ állandóságában, teljességében az évszakok szabta változásrendben hogyan éltek, mit hagytak ránk örökül. Ezt kell átadni a következő nemzedéknek, hogy a folytonosság ne szakadjon meg.

Iskolát ​édesanyának csak az nevezhetett el legelőször, aki valamiképpen nagyon mélyen átérezte, hogy az az iskola az Anyaszentegyházhoz tartozik, és mindenestől fogva annak életdarabja. Nem egyházi, nem keresztyéni iskolát "Alma Mater"-nek, azaz kegyes, tápláló Anyának nevezni éppen olyan jogosulatlan, mint mikor annakidején a színházat nevezték el a hazafiság "templomának", vagy híres költők, politikusok műveiről mondogatták azt, hogy azok a magyar érzésnek és gondolkozásnak valóságos "bibliái". Az "édesanya" nevet csak az az iskola érdemli meg, amelyik a rábízott kicsiny és nagy növendékekkel meg tudja éreztetni és mindennapi életükben meg tudja tapasztaltatni, hogy, a Kálvin nagy bibiliás tanítása szerint, "az Egyház a hívők anyja". Egy valódi Alma Maternek Krisztusért kell szeretnie a maga gyermekeit: testük és lelkük gondját önfeláldozóan, kereszthordozással is, mint tövisek közé helyheztetettt liliomnak (Énekek Éneke 2:2), viselnie kell, és mindennap számadásra kell értük mennie az élő Isten színe elé. A debreceni Kollégium ilyen kegyes és tápláló Anya volt négyszáz esztendőn át, ilyen igyekszik lenni ma is, és ilyenné szeretne válni - még inkább, mint négyszázados története folyamán eddig bármikor - a jövőben. Szükség csak akkor van a debreceni Kollégiumra, ha állandóan ezt a célt látja maga előtt teljes világossággal, és követi a legnagyobb nehézségek közt is teljes öntudatossággal. De akkor viszont kimondhatatlanul nagy szükség van rá és lesz rá, mert a magyar jövő nemcsak azon fordul meg, hogy legyenek minél nagyobb számmal kiművelt magyar emberfők, még csak nem is azon, hogy legyen minél több olyan magyar ember, aki megfelelő rugalmassággal tud alkalmazkodni a mindenkori koráramlatokhoz - a magyar jövő alapjában véve mégiscsak azon fordul meg és fog megfordulni, vannak-e és lesznek-e elegendő számban olyan magyarok, akik az Egyház és az iskola édesanyai szeretetéből az Úr Isten édesatyai szeretetét tanulják megismerni, s ez a teremtő, megváltó és megszentelő Szeretet erőt ad nekik arra, hogy a magyar földön Isten akarata szerint szilárdul megálljanak s magyar lelküket és öntudatukat az Örökkévalóság kőszirtjére horgonyozzák

Az ​olvasás egyike azon kreatív tevékenységeknek, amelyek magasabban szervezetté teszik az emberi személyiséget, vagyis egyszerre tölt be lelki zavarokat megelőző, egészségvédelmi és fejlesztő funkciót. Olvasmányaink azzal nyújthatnak segítséget szellemi-lelki jóllétünk megtalálásához és védelméhez, hogy támpontokat adnak érzéseink azonosításához, a viselkedésünkre való rálátáshoz, önmagunk és a világ jobb megismeréséhez és megértéséhez. Az e könyv fejezeteiben bemutatott projektek egy-egy lehetséges, bevált megközelítést képviselnek az olvasásnépszerűsítés, olvasásfejlesztés és az irodalomterápia rendkívül gazdag, változatos, folyamatosan alakuló területén. A könyv fókuszában - mindegy, hogy a kisgyermek olvasóvá neveléséről, a kritikai gondolkodásról, az élő könyvtárról vagy irodalomterápiás csoportokról van-e szó - végső soron mindig az olvasás kontextusában születő önismereti és társas élmény, illetve az ennek hatására létrejövő személyiségfejlődés és életminőség-változás áll. A könyv szerzője a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar Kultúra-, Könyvtár- és Társadalomtudományi Intézetének oktatója, a pécsi biblioterápiás képzés alapító szakfelelőse, az Országos Széchényi Könyvtár munkatársa.

A ​logopédus tevékenységének két alaptípusa a diagnosztizálás és a terápia. A helyes diagnosztizálás érdekében vizsgálatok sorát végzi el, információkat gyűjt, hogy reális véleményt alkothasson a logopédia kompetenciájába tartozó problémák természetéről, súlyosságáról, okairól. Ezzel teremti meg a legmegfelelőbb kezelés alapját. A szerzők több évtizedes tapasztalataikat összegezték a vizsgálatok anyagának kidolgozásakor, de felhasználták a más szakemberek által kialakított, már bevált eljárásokat is. Köszönet illeti Feketéné Gacsó Máriát és Krasznárné Erdős Felíciát, akinek munkája megalapozta az összeállítás elkészítését, valamint hálával tartozunk Meixner Ildikónak akinek olvasásvizsgálata nélkül nem lenne teljes a kötet. A melléklet a mű szerves részét képezi.

A ​mesepárna sokkal több a mesélés helyszínéül szolgáló ülő alkalmatosságnál. A kiadvány bemutatja, hogyan válhat a párna a mesélés-bábozás színterévé, és mindehhez 11 mesét dolgoz fel a módszer segítségével. A mese a bölcsődés, óvodás korú gyermekek mindennapjainak elengedhetetlen része: fejleszti szókincsüket, fantáziavilágukat, memóriájukat és emellett formálja az esztétikai érzéküket és erkölcsi képüket. A kiadványban rendhagyó módon összekapcsolta a szerző a mesélést a bábozással, így a történet megelevenedik a gyerekek előtt, segít nekik elképzelni az eseményeket és interaktívvá teszi a tevékenységet, hiszen így bárki a mesélés részévé válhat. A mesepárna nem csupán a mese helyszíne, hanem maguk a szereplők és a történet is megelevenedik rajta. A szakkönyv a módszer ismertetésén túl 11 csodálatos mesét dolgoz fel a mesepárna segítségével. A mesék és foglalkozások leírása mellett részletesen bemutatja az előkészületeket, a mesepárna elkészítésének módját és technikáját, így a pedagógusnak nem kell mást tennie, csak elvarázsolni a gyerekeket a mesék birodalmába.

Az ​Ők és mi, a szülők körében nemes egyszerűséggel piros könyvnek becézett kiadvány évek óta szolgálja a szülőket és szakembereket a korai fejlesztés alapismereteivel és gyakorlat centri kus megoldásaival. A szerzők már a bevezetőben hangsúlyozzák a korai fejlesztés sikerének kulcsát: a szakember és szülő együttműködésének fontosságát, és azt, hogy a fejlesztés, a fejlesztő gyakorlatok lehetőleg épüljenek be a napi tevékenységbe, legyen része a gyermek otthoni gondozásának, a napi játéknak. A könyv fejezetei minden fontos területet lefednek. Kissné Haffner Éva a magyarországi korai fejlesztés úttörője megadja a korai fejlesztés fogalmát, elveit és formáit, majd ír a nagymozgások és a finommanipuláció, valamint a megismerő tevékenység fejlesztéséről. Alkonyi Mária fejezete az egyik legfontosabb terület, a kommunikáció fejlesztéséről szól. Kissné Haffner Éva hangsúlyozza a csoportos foglalkozások fontosságát és Szabó Borbála gyűjtéséből közzétesz egy mondóka és gyermekdal-gyűjteményt, melyet a szülők is jól használhatnak.

Majd' ​mindenki moderál! A műsorvezetést jóval többen gyakorolják, mint azt elsőre gondolnánk: üzletemberek, pedagógusok, vezetők bármilyen területről, kereskedők, előadók (konferenciák résztvevői éppúgy, mint zenészek), hálózatépítők, szóvivők, menedzserek, rendezvényszervezők, diákok, s persze a sajtó munkatársai (rádiósok, tévések) - is. Sokan nem is gondolnák elsőre, hogy egy bármilyen kis létszámú értekezlet, meeting "levezetése" éppúgy moderálás, mint egy jótékonysági bál, Mikulás-ünnepség, falunap, megnyitó és üzleti, kulturális, családi találkozók kézben tartása, összefogása. Így naponta ezrek gyakorolják a műsorvezetést, még pontosabban a felépítést, amely egy külön hivatás! A könyv azoknak szól, akik akár kis létszámú "közönség", hallgatóság elé is kerülnek, hogy felvezessenek, összekössenek valamit, valakiket. A rendezvénymoderátor-specialista szerző, aki negyedszázada dolgozik színpadon és a médiában, 32 fejezetben nyújtja át színesen, könnyed hangvétellel a moderálás alapjait, akár a most indulók vagy e szakmára fókuszálók számára is részletesen, gyakorlatiasan, rengeteg példával, javaslattal. Mert egyre többen vannak, akiknek mikrofon kerül a kezükbe...

Did ​you know you can beat stress, lift your mood, fight memory loss, sharpen your intellect, and function better than ever simply by elevating your heart rate and breaking a sweat? The evidence is incontrovertible: aerobic exercise physically remodels our brains for peak performance. In SPARK, John Ratey, MD embarks upon a fascinating journey through the mind-body connection, illustrating that exercise is truly our best defense against everything from depression to ADD to addiction to menopause to Alzheimer's. Filled with amazing case studies (such as the revolutionary fitness program in Naperville, Illinois, that has put the local school district of 19,000 kids first in the world of science test scores), SPARK is the first book to explore comprehensively the connection between exercise and the brain. It will change forever the way you think about your morning run.

Kollekciók