Ajax-loader

kollekció: Nyelvkönyv, szótár

“Négy különböző nemzetiség képviselője volt az asztalnál: egy amerikai gyalogos, egy francia őrvezető, egy angol géppuskás és egy orosz hússaláta.”
(Rejtő Jenő)


Covers_197365
Bienvenue ​en Hongrie Ismeretlen szerző
0
0

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Előszó Bevezetőt ​írni mindig kellemetlen feladat, tulajdonképpen a beköszöntő sorok tudományos értéke vajmi' kevés, mi több szakmai funkciója sem tisztázott. Az in medias res - valóban elegáns dolog. Persze nem kell mindig a divatot követni. Szép, s régi szokás: a captatio benevolentiae, a figyelem felkeltése, úgymond: az Olvasó érdeklődésének felébresztése. Bár egy egyetemi jegyzetnél feleslegesnek tetszhet, túlzott vállalkozás. Mégis azt hisszük, hogy illendő egy szép bevetetőt írni, de semmiképpen sem azért, hogy a tartalomjegyzék „feltupírozásával" előreküldjük dolgozatunk szellemi üzenetét, sokkal inkább azért, hogy - mint a jelesebb zeneműveknél szokás - nyitányként szolgáljon e néhány sor, s előjelezze a gondolati ívünk főmotívumait. Mióta ember - s mert tudjuk: megőrzött emlékezetével - él e földön, létezik a Jó és a Rossz ellentéte. A rosszra viszonzó 'másik' rossz, a szenvedést okozóra visszafordított gyötrelem, a bún szántszándékkal való visszatorlása. Ez persze még nem - jogi, perben meghatározott - büntetés volt, legfeljebb csak a fájdalmat elszenvedő ösztönös reakció lehetett. Elementáris erejű, a felháborodás diktálta mértékű - mondhatni: zabolátlan. A harmadik évezred elején hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy már sok mindent tudunk. Jókora rálátásunk van a dolgokra: kellő a civilizációs távolság, s az ezzel együtt megszerzett tapasztalat, és az ebből fakadó szellemi „fölény", s a felvilágosodás széles fesztávú szárnyalása nyomán nagyon közel kerültünk a bűn és a büntetés közös titkának kifürkészéséhez. Oly világosnak tetszik, hogy az emberiség, mint egyetemes egész, (korszerűen szólva: entitás) lényegében születése pillanatáról küzd nemcsak fennmaradásáért, de sokasodása óta - önmaga ellen is. Mert a Rossz vele együtt fogant meg - „nem kívánt ikertestvéreként", s benne szunnyad, az egyetemes létet, az élhető élet értelmét, a fajának túlélését veszélyezteti. Már rég bebizonyosodott, hogy az ember nemcsak az Istentől öröklött szikrát, de az annak megsemmisítésére való gonoszságot, a reményt és a pusztulást egyaránt önmagában hordozza. Legfeljebb csak a különböző társadalmi - gazdasági - történeti körülmények kölcsönöznek jó, vagy rossz értelmet az ember historikus- genetikai tulajdonságainak. Valószínűleg szakmai merénylet leírni, de fájdalmasan igaz: az ember - legalábbis büntetéstanilag tudathasadásos állapotban létezik.

This ​clear and colourful course prepares students for the Cambridge First Certificate FCE exam. It contains 20 units covering a range of interesting topics which are likely to come up in the exam, and provides a comprehensive vocabulary syllabus emphasising word-building and idioms. A Self-study Student's Book is also available.

Prospects ​is a six-level secondary course for teenagers. The course offers a multi-level entry system to allow teachers to start the course at the most suitable level. The Student's Book consists of topic-based units, with review units after every fourth unit. Presentation of language includes specific grammar items, both new and to be revised, and a strong focus on functional areas, social skills and vocabulary.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_221235
Adventures ​in Reading Ismeretlen szerző
0
0

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

A ​kötet összeállításával a szerző célja a magyarországi idegennyelv-oktatási reformtörekvések szolgálata. Az utóbbi években elindultak bizonyos, a közoktatásban folyó jelenlegi idegennyelv-oktatás csekély hatékonyságának ellensúlyozására irányuló törekvések, amelyek az idegennyelv-oktatás módszertani újdonságainak Magyarországon történő felhasználási lehetőségeit, ill. a már ismert módszerek újfajta alkalmazásának lehetőségeit kutatják. Jelen munka ezt a folyamatot kívánja segíteni egyrészt a bemutatott módszerek, eljárások és technikák rövid, közérthető elemzésével.

Covers_146762
Salve-salvagente! Ismeretlen szerző
0
2

Gyakorló ​szöveggyűjtemény A szöveggyűjtemény a legfrissebb olasz sajtóból válogatott cikkeket tartalmaz. Ajánljuk érettségizőknek, nyelvvizsgára készülőknek, illetve bárkinek, aki szeretné tudását karbantartani, felfrissíteni vagy fejleszteni. A kazettával együtt a hallás utáni értés fejlesztésére is kiválóan alkalmazható.

Covers_231267
The ​Real McCoy Ismeretlen szerző
0
0

English ​is incredibly rich language, full of colorful and unusual phrases and expressions. This entertaining book illuminates the question of why we say the things we say. The Real McCoy gives the fascinating stories behind hundreds of the most interesting and commonly used idioms in the English language-from 'black sheep' to 'mad hatter' they're all here. Each phrase has been thoroughly researched to uncover its origins and the way it has been used in the past. The book includes a section focusing on idioms linked by a common theme, such as phrases coined by Shakespeare, nautical phrases, or phrases with Biblical origin. Written in a lively and approachable style,The Real McCoy includes specially commissioned cartoons to illustrate the idioms making this great book a truly entertaining look at the colorful side of the English language.

FRIED ​ILONA: CONTRAPPUNTI - Le molteplicitá della lingua e della cultura italiana dei giorni nostri I. strategie di lettura - esercizi basati su materiale autentico per un approccio alla conoscenza del testo II. Specchio al mondo - una raccolta di testi narrativi, giornalistici, di saggistica, di linguaggi settoriali e di vita quotidiana per stimolare la lettura, l'approfondimento e quindi la conoscenza dell'Italia di oggi. Il volume offre possibilitá d'accesso su quattro livelli lunguistici.

A ​Virágnévszótár minden korábbi munkánál részletesebben tárgyalja 340, hazánkban fellelhető mezei és kerti virág, illetve virágzó dísznövény nevének eredetét. A szótárból megtudjuk, hogy a kökörcsin virágnév az ótörök eredetű kök ’kék’ szóból származik. A következő virágokat mind egy-egy híres személyről nevezték el: begónia, frézia, fukszia, gerbera, hortenzia. A virág élőhelyére utal a búzavirág, a kövirózsa és a tarlóvirág neve, a növény virágzásának időpontja volt a névadás alapja a következőknél: estike, hajnalka, hóvirág, karácsonyikaktusz, mikulásvirág, őszirózsa, pünkösdirózsa, téltemető. A virág alakja ihlette a következő virágneveket: csengettyűfűvirág, flamingóvirág, oroszlánszáj, sarkantyúfű, trombitafolyondár. A szerző a magyar nyelvtörténet, szótárirodalom és botanikai irodalom alapján, adatokkal alátámasztva közli az ismereteket. A könyvből többek között azt is megtudjuk, hogy a cickafark, a gólyahír és a nőszirom nyelvújítási szóalkotás. A Virágnévszótár közli azt is, hogy egy-egy, ma széles körben használt virágnévnek milyen tájnyelvi megfelelői voltak használatosak: a golgotavirág népies neve kínfű, passióvirág; a napraforgó tájnyelvi megfelelője napvirág, tányérrózsa, tányérvirág. A virágok nevének eredetét bemutató rész után a virág pontos és szakszerű leírása következik, majd gyakorlati útmutatót olvashatunk a virág neveléséről. A szótár 236 illusztrációt tartalmaz. RÁCZ JÁNOS következő sikerkönyveit jelentette meg korábban a TINTA Könyvkiadó: Növénynevek enciklopédiája (2010), Állatnevek enciklopédiája (2012), Gyógyhatású növények (2014). Az ékesszólás kiskönyvtára sorozat 41. tagja.

A ​szótár jellege: A Mit jelent? egynyelvű értelmező szótár, megmagyarázza, értelmezi a szavakat. A címszók legtöbbje elavulóban lévő, ma már a mindennapi beszédben nem használatos. Jelentésük a mai magyar beszélők, elsősorban a fiatalok számára általában nem világos, pontos használati körük elhomályosult, egy mára már eltűnt világ, régi kultúra nyelvi lenyomatai. A szótár célja: A kötet a kiveszőben, eltűnőben lévő szavak leltározásával, szótárba foglalásával hidat teremt a ma embere és a hajdanvolt emberek világa és kultúrája között. A szótár tartalma: A kézikönyv összesen 3200 lexikai egységnek adja meg az értelmét, jelentését. A szócikkek mellett 18 táblázat, keretes rész is található benne, ezek valamely szempontból összetartozó szavak csoportját tartalmazzák. A szöveges magyarázatok mellett 102 vonalas rajz is szemlélteti a szavak jelentését. A szótár szerkezete: A szótári rész a szócikkeket témakörökbe rendezve adja közre. A 40 nagyobb tematikus csoporton belül összességében 123 alcsoportra osztja a tárgyalt szavakat, melyeket a kötet végén található szómutató ábécérendben sorol fel, megadva, hogy az adott címszó a szótárban hányadik oldalon van kifejtve. A szótár célközönsége és felhasználása: A kötetet elsősorban a mai tanulóifjúság, azaz az 5–12. osztályos diákok forgathatják haszonnal. Könnyed, közérthető stílusa miatt a magyarórákon kívül hatékonyan használható más tanórákon is, pl. történelemórán. Fontos segédeszköze az anyanyelvi szókincsbővítésnek és a magyar nyelvi kompetencia fejlesztésének. A szerző: Daniss Győző beleépítette a szótárba több évtizedes újságírói pályája ismereteit, nem utolsósorban pedig szülőként és nagyszülőként szerzett élményeit, tapasztalatait is. A kiadó: A Mit jelent? szótárt a TINTA Könyvkiadó, a magyar egynyelvű szótárak legnagyobb kiadója adja közre. A kiadó magas színvonalú szótárait számos díjjal tüntették ki: MTA Kiváló Magyar Szótár, Budai Díj, Pro Cultura Díj, Fitz József-díj. TINTA szótárak sorozat 3. tagja.

Minden ​napra egy új szó! Játékos szótanulás magyarázatokkal, képekkel és hasznos információkkal.

Minden ​angolul tanulónak ajánlja a művét a szerző " szinttől függetlenül, hisz a könyvben, amely az angol nyelvtan legfontosabb szabályait mutatja be megannyi gyakorlati példa tükrében, minden egyes témát az alapoktól a haladó szintig tárgyal, a kezdőnek remek bevezetést, a magasabb szinten tudóknak pedig ismétlést és tudásuk további gazdagítását kínálva. A huszonkilenc fejezetből álló mű nyitányában az angol mondatszórenddel ismerkedhetünk, majd a klasszikus grammatikai kérdéskörök kerülnek terítékre: tanulmányozhatjuk a különböző szófajokat, szó- és mondatszerkezeteket, helyesírási szabályokat, valamint a nyelv stilisztikai jellemzőit. Az elméleti magyarázatokat a mindennapi beszédből merített példák és gyakorló feladatok kísérik, amelyeknek helyes megoldása a kiadvány utolsó részében megtalálható.

A ​világon a kínai mandarin nyelvet beszélik a legtöbben, Kína a szemünk előtt válik gazdasági szuperhatalommá, ezért is érdemes a kínai nyelv tanulásába kezdeni. A Kínai-magyar alapszótár célja, hogy a kezdő és középhaladó nyelvtanulóknak segítséget nyújtson a kínai nyelv szavainak megtanulásához. A kötet 7500 címszót tartalmaz, amelyek az alapszókincshez tartoznak, illetve fontosak a mindennapi nyelvi érintkezésben. A kínai írásjegyek mellett a szótár latin betűs (pinjin) átírással is megadja a szavakat. A kínai nyelvben jelentésmegkülönböztető szereppel bíró hangmagasságot a magánhangzók feletti ékezet jelöli. A kötetben található 450 rajz vizuális segítséget nyújt ahhoz, hogy a szótárforgató egy-egy magyar szó kínai megfelelőjét elsajátítsa. A Kínai–magyar alapszótárt a kezdő nyelvtanulók mellett ajánljuk mindazoknak, akik már tanulták a kínai nyelvet, de szükségét érzik tudásuk felelevenítésének. Azok is haszonnal forgathatják, akik rövidebb-hosszabb ideig együtt dolgoznak kínai kollégákkal. A szótárat a széles körben ismert P. SZABÓ JÓZSEF állította össze. P. SZABÓ JÓZSEF nagy sikerű Kínai nyelvkönyv - Tanuljon könnyen, gyorsan kínaiul! című kötete 2012-ben, ZHANG SHI-vel közösen írt Magyar–kínai alapszótár című kötete pedig 2014-ben jelent meg a TINTA Könyvkiadónál. Híd szótárak sorozat tagja.

Das ​Lehrerhandbuch bietet Erläuterungen zur Konzeption, Hinweise zur Unterrichtsgestaltung, Tapescripts zu den Hörverständnisübungen des Kursbuchs (3-19-005252-2) sowie eine Vielzahl von zusätzlichen Übungsvorschlägen.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Detective ​Somerset has seven days before he can retire from work and escape from the city. Detective Mills is starting his first week on the job. This story is about seven days and seven shocking murders. The serial killer has one thing on his mind -- seven deadly sins.

Uncas ​is the last of the Mohican Indians.

Uncas ​is the last of the Mohican Indians.

Sherlock ​Holmes is a great detective. There are few cases that he cannot solve. In these three stories we meet a young woman who is terrified of a mysterious 'speckled band', a family who think that five orange pips are a sign of death, and a banker who believes that his son is a thief. But are things really as they seem?

Mark ​Sway is eleven and he knows a terrible secret. He knows where a body is hidden. Some secrets are so dangerous that it's better not to tell. But it's just as dangerous if you don't. So Mark needs help fast - because there isn't much time.

Az ​utóbbi évtizedekben megnőtt az olyan kiadványok száma, amelyek szülők beszámolóit tartalmazzák, és ezek alapján foglalkoznak az eltérő fejlődésű vagy krónikusan beteg gyermeket nevelő családokra jellemző problémákkal. Gyógypedagógus- és pszichológushallgatók szakdolgozataikban gyakran számolnak be a szülők körében végzett ilyen témájú kutatásaikról. A család a gyermek számára elsődleges fontosságú, a humánökológiai modell "legbelső köre", a társadalmi részvételre történő felkészítés legfontosabb eleme. A családtagok a gyermek eltérő fejlődése vagy krónikus egészségügyi problémái esetén az egyéni és a környezeti tényezők függvényében a helyzetet igen különböző szinteken képesek kezelni - vagy kevéssé kezelni. Fontos feladatunk, hogy a társadalom érzékenységét ezek iránt a családok iránt megnöveljük, hogy a családtagok számára kellő mértékű, megfelelő időben nyújtott egyéni segítséget biztosítsunk. A pozitív folyamat indikátorai azok a szakemberek, akik a családdal kapcsolatba kerülnek, és akiknél tudatos felkészülésre, felkészítésre van ahhoz szükség, hogy munkájukat kitartóan, hatékonyan és saját pszichés állapotuk sérülése nélkül végezzék.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Every ​year, Peter and Susan go to Lea-on-Sea for their holiday: every year they stay at the Hotel Vista. This year things start to go wrong. A man is pretending to be Peter. But why? Is he friendly or dangerous - what does he want? Will this, their thirteenth visit to Lea-on-Sea be their last? A thrilling and compelling mystery. Recommended for younger learners.

Covers_285868
Angol ​útiszótár Ismeretlen szerző
0
0

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Fans ​of the hit HBO series Game of Thrones can now learn the Dothraki language. Written by David J. Peterson, who developed the language for the HBO series, Living Language Dothraki will arm you with enough vocabulary and grammar to have a complete conversation in Dothraki. Me nem nesa! = "It is known!" The course includes a 128-page language guide and a one-hour audio CD featuring over 200 words and phrases, grammar explanations, cultural notes, a dialogue, and exercises for reinforcement. Containing words never before heard on HBO’s Game of Thrones or seen in George R.R. Martin’s A Song of Ice and Fire series, this course is the ultimate Dothraki guide.

Greek, ​Complete Edition is a unique multimedia program that takes you from a beginner to an advanced level in one convenient package. At the core of Greek, Complete Edition is the Living Language Method, based on linguistic scienece, proven techniques, and over 65 years of experience. Our method teaches you the whole language, so you can express yourself, not just recite memorized words or scripts. Millions have learned with Living Language. Now it's your turn. To learn more visit www.livinglanguage.com. 3 BOOKS: 46 lessons, additional exercises, culture notes, and a grammar summary - plus a bonus notebook. 9 AUDIO CDS: Vocabulary, dialogues, audio exercises, and more - listen while using the books or use for review on the go. FREE ONLINE LEARNING: Visit our language lab (www.livinglanguage.com/languagelab) for flashcards, games, and interactive quizzes for each lesson.

An ​intensive course of conversation, grammar, and culture for students, business people, or long-term travelers. This basic-intermediate level program uses the best of modern and traditional methods of instruction, and its unique design makes it convenient to learn or practice

Silvia ​Broome is an interpreter at the United Nations. One night she hears a plan to kill the President of the African state of Matobo. Agent Tobin Keller of the US Secret Service must stop the killers. But is Silvia telling the truth? Is she hiding something from him? Is she more dangerous than the President's other enemies?

Silvia ​Broome is an interpreter at the United Nations. One night she hears a plan to kill the President of the African state of Matobo. Agent Tobin Keller of the US Secret Service must stop the killers. But is Silvia telling the truth? Is she hiding something from him? Is she more dangerous than the President's other enemies?