Ajax-loader

kollekció: Novellák

“Ugyanis a felborulás pillanatában ez a könyv előreesett, és a kis ülésen kuporgó lakáj nyomban utánakapott, mert felelősséget vállalt a féltett, kézzel írott könyvért.”


A ​Római Vér és a Catilina Rejtélye közti időszakot tárgyaló novelláskötetben Steven Saylor igazi ínyencségeket tálal fel. Beavat bennünket sz ókori Róma mérgezett süteményeinek, illetve a mennyei garumnak a receptjébe, és Gordianus, a Nyomozó segítségével megtudhatjuk azt is, hogyan került az első cseresznyefa Rómába. De mindez semmiség a főételhez és a legvégén érkező desszerthez képest... Egy harckocsiverseny körüli összeesküvés miatt érkezünk a Colosseumba, ahonnan csak azért ruccanunk át egy másik arénába, hogy megtudjuk, hányszor halhat meg egy gladiátor? Ez legalább olyan találós kérdés, mint Arkhimédesz néhány feladványa (Gordianus a tudós sírjának rejtekhelyét is megtalálja) vagy hogy miért hallgat egy hadvezér a fehér szarvasborjúra?

A _körtemuzsika_ ​című gyűjteményes kötet Móra Ferenc rövidebb elbeszéléseiből, meséiből foglal magába bőséges válogatást a gyűjteményes kötet. Többségükben saját gyermekkorára emlékezik a nagy író, s elénk idézi azt a minden szépre-jóra figyelő, tudásra vágyó kisfiút, aki valaha maga volt. Érzékeny, finom és mélyen megindító írások, melyekből az emberség, a tisztesség, az igazságosság erkölcsi példája világlik ki, a magyar gyerekirodalom gyöngyszemei. Minden felnőtt emlékszik rájuk, minden gyerek előbb-utóbb megismeri őket. A klasszikus gyerekkönyv Reich Károly eredeti illusztrációival jelenik meg.

Felixet, ​a tanult fiatalembert a sors áramlatai a dicső halálra vágyó törpe harcos, Gotrek mellé sodorják: együtt járják az Óvilág zord, kegyetlen tájait, együtt irtják az elfajzott káoszfattyakat, együtt segítenek a bajba jutottakon. Gotreknek csupán egyetlen célja van: lemosni nevéről a gyalázatot, és hősi tettek emlékét hátrahagyva megtérni őseihez. Felix is csak egy dolgot akar: életben maradni, megúszni a kalandokat, melyeknek akaratlanul is egyik főszereplőjévé válik. Vándorlásuk során találkoznak orkokkal, goblinokkal, kísértetekkel és trollokkal, a Káosz teremtményeivel, és sokszor csak a szerencsének köszönhetik, hogy életben maradnak. Az összefüggő kalandot alkotó történetfüzérben William King mesteri bábjátékosként mozgatja a Warhammer-fantasy legsikeresebb, legnépszerűbb karakterpárosát.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kalliopé ​az elbeszélő költészet, vagyis az epika múzsája. A hajdani görög képzelet szerint ő ihleti azokat a hősökről éneklő költőket, majd utódaikat, akik már olvasókra számítva írják a hősökről szóló verses történeteiket. Hőseiben ősidők óta minden kor saját magáról szól. Hőseiről ismerjük fel, hogy melyik időszakban milyennek tartották magukat az emberek, vagy milyenek szerettek volna lenni, vagy milyenek nem szerettek volna lenni. Az epika hőseinek története az embereszmények alakulásának története. Ezt igyekszik nyomon követni ez a könyv, rövid áttekintést adva arról a mintegy 4000 évről, amelyet végigtekinthetünk az európai kultúra történetéből. Ez az európai kultúra az előidőkben Európán kívül - Elő-Ázsiában, Kis-Ázsiában - kezdődik, s évezredekkel később nyugat felé is, kelet felé is túlterjed a földrajzi Európán. De így kap képet az olvasó a világtörténelemben oly döntő fontosságú európai ember arculatának változásairól és mégis maradandóságáról.

Részlet ​a kötetből: MEGY A HAJÓ LEFELÉ. Tél van, de elveszett teljesen a jég és megy lefelé a vizen a hajó. Ez egy olyan régi fajta eszköz, amilyent ma már nem csinálnak, nem széles, de hosszú. Olyan nagyobbra nőtt csónak, mely gyékénysátorral van boritva s a gyékény elfér tizenöt-husz ember. Ül mindenki azon, amin lehet. Kivül pedig áll a kormányos és széles rudlapátjával igazitja a menést. Elől azonban hosszu rud van. Ez arra használatos, hogy mikor jön a hajó fölfelé, erre van vetve a kötél, amelynél fogva a partról huzzák. Mert ez voltaképen kereskedelmi bárka, mely hetenkint többször megteszi a maga vizi utját a falu meg a város között. Jó messze van lent a falu s mikor a hajó elindul, kötélen jön föl. Benne csak a kormányos áll, vagy elvétve olyan utas, aki nem birja a gyalogolást. A többi nép, aki a hajón utazik, kint van a parton és huzza fölfelé. Lassu munka és sok bajjal jár, de lám, megy mégis, ugy lehet, évszázadok óta. Különben nem tudni, mióta, de bizonyos, hogy ezt a hajót nem a mostani király alatt csinálták.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Loss ​ It is the 1700s. The Aborigine has lived in spiritual harmony with the land in Australia for sixty thousand years. Now the ghost-men come in their ships and the Aborigine's very existence is threatened by this terrifying white invasion. Discovery When Jonathon Cadwallader leaves Cornwall to sail on the Endeavour he cannot know of the change it will make to his life, and to that of Susan, the sweetheart he has left behind. Love Susan Penhalligan mourns everything she has lost to the sea. But destiny will lead her far from home in Cornwall, where an act of brutality will bring her and Jonathon together once more in the raw and unforgiving penal colony of New South Wales. Hardship Billy Penhalligan has survived transportation and clings to the promise of a new life and a new beginning. But there will be more suffering before he or his fellow convicts can regard Australia as home…

Pálfalvi ​Nándor írásművészete közvetlenül tapad a hétköznapi élet eseményeihez és tanulságaihoz. Ez a didaktikus szándék néhol gyengíti előadásának hitelét. Papírház című kisregényében azt mutatja meg, hogy a világháború éveiben kudarcra volt ítélve minden teremtő emberi szándék. A Szeretni akartam (kisregényei e közös címmel jelentek meg 1960-ban) már merőben más környezetben azt bizonyítja, hogy az élet hétköznapjaiban születhetnek csak igazi, hiteles emberi érzések.

A ​yearly retreat with his friends to a rustic cabin in the woods doesn't go as planned when the rain sets in. Chris knows the river will be too high to cross so it looks like he'll be stuck re-reading his book a few more times until he can walk out. The unexpected appearance of a gorgeous woman trying to reach her own cabin changes the outcome somewhat. Melody never intended to cross a flooded river but the rope strung across made it seem so much closer. All she really wanted to do was reach her cabin and enjoy a quiet weekend. The crossing doesn't go as planned though and she's left screaming for help while clutching a rock for dear life. Help comes in the form of a greek god lookalike called Chris and her weekend takes a turn she never expected.

In ​1919 Emily Ehrlich watches as two young airmen, Alcock and Brown, emerge from the carnage of World War One to pilot the very first non-stop transatlantic flight from Newfoundland to the west of Ireland. In 1845 Frederick Douglass, a black American slave, lands in Ireland to champion ideas of democracy and freedom, only to find a famine unfurling at his feet. And in 1998 Senator George Mitchell criss-crosses the ocean in search of an elusive Irish peace. Stitching these stories intricately together, Colum McCann sets out to explore the fine line between what is real and what is imagined, and the tangled skein of connections that make up our lives.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Thierry ​Loisel francia író, műfordító, filmrendező 1955-ben született, angol és olasz és magyar írók (Kosztolányi Dezső, Csáth Géza) műveit is átültette franciára. 1998-ban filmet forgatott Giulietta ou l’Identification („Giulietta avagy az azonosítás”) címmel. 2007 óta Budapesten él. Magyarul megjelent művei: Öt olasz novella (fordította Barna Anett, Budapest, Kijárat Kiadó, 2011); Tollbavágó történetek (fordította Bereczki Péter Levente, Budapest, Kijárat Kiadó, 2012). A történet elbeszélője alkotói válsággal küzdő zenész, aki egy téli napon Pécsre téved. A város egyre inkább különös játék színhelyévé válik, melynek szabályait egyre kevésbé tudja követni az értelem: mintha a külső és belső valóság egyformán darabokra tört volna az elbeszélő tudatában, s mintha a kétféle valóság összekeveredett mozaikdarabkáit rakosgatná egymás mellé. Pécs utcái, épületei álomszerű jelenetekben válnak különös találkozások helyszíneivé.

1900 ​verőfényes őszén Budapest székesfővárosa a mesés Perzsia uralkodóját látja vendégül. Muzaffer ed-din Qajar egész udvartartásával utazgat Európában, két marokkal szórva a pénzt és a kitüntetéseket. A magyar fővárosban négy kellemes napot szándékozik tölteni, amiről a sajtó részletesen be is számol, ám még a szemfüles firkászok sem találnak magyarázatot néhány érthetetlen történésre. Vajon a perzsa uralkodó Budapestre érkezvén miért azt tartja a legsürgetőbbnek, hogy fehérneműt vásároljon? Mi oka lemondani első napján szinte minden programját, és elzárkózni attól, hogy az ország legfőbb méltóságaival találkozzék? Rudnay Béla rendőrfőkapitány vajon miért zárja le légmentesen a Hungária nagyszállót, ahol a sah és kísérete lakik, és mi lehet a magyarázata annak, hogy a személyzet kísértetjárásról pusmog? Mikor Vámbéry Ármin, a híres Kelet-kutató és Ambrózy Richárd báró is a szállodába siet, már mindenki sejtheti, hogy a háttérben sötét erők munkálkodnak – pedig Hangay Mili kisasszony még csak eztán érkezik! Egy újabb, megtörtént eseményeken alapuló Ambrózy-ügy, ami A Rudnay-gyilkosságok-ban épp csak említésre került, ám most végre elmeséltetik!

A ​fiatal szerző harmadik kötete egy reneszánsz korban játszódó elbeszélést tartalmaz, a nagy sikerű A Nap gleccserei c. elbeszéléseket és kisregényeket tartalmazó kötete után.

Mondom, ​éhen halt. Nem tudom pontosan idézni, csak a végét: Utolsó szavai ezek voltak: A létrát A létrát! Tíz éve meg a létrára nem emlékeztél, csak arra, hogy kenyérbe csomagolták, és elfelejtettek enni adni neki. A piktorokat nézve jutott eszembe valamikor én is tudtam járni ezeken a kétágú létrákon Nem hinném, hogy Gogol, utolsó órájában, kétágú létráért kiáltozott volna. Viszont az égi lajtorja is túl egyszerű megoldásnak tűnik. Tolnai Ottó első kispróza-kötetei, az 1972-ben megjelent Gogol halála és az 1983-as Virág utca 3 a rövidtörténet műfajának különleges darabjai. A Gogol halála sűrítettebb, versszerűbb, helyenként mintha egy kortárs fiatal költőt olvasnánk; a Virág utca 3 epikusabb, állandó helyszínnel és szereplőkkel, ám mindkét esetben a hétköznapok látszólag jelentéktelen eseményei, töredékes történetei billennek át egy kiismerhetetlen imaginárius térbe. A képzelet alkotta átlátszó falú labirintusban azonos intenzitással jelenik meg a déli kolostorok angyalszárnyainak forrósága és a holdfény ragyogása a fegyvereken.

Dr. ​Körmendy Károly 1929. július 9-én született Budapesten. Nős, három gyermeke és öt unokája van, jelenleg Frankfurtban él. Gyermekéveit a Nógrád megyei Zagyaróna-Vízválasztón töltötte, majd a budafoki premontreiek gimnáziumában érettségizett. A jogi egyetemről eltávolították mint osztályidegent. 1951-1953. között az agráregytem agronómiai, majd 1953-tól az ELTE-TTK biológia-kémia szakán tanult, itt szerzett diplomát 1956 júniusában. A forradalom után elhagyta az országot, előbb Ausztriában, majd az USA-ban próbált szerencsét. Az illinoisi egyetemem, Chicagoban tanult gyógyszervegyészetet, majd 1977-ben gyógyszer-vegyész doktorátust kapott a budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetemen. Egészen nyugdíjazásáig a gyógyszeriparban dolgozott. Számos tudományos közlemény és szabadalom fűződik a nevéhez. 2007 után kezdett írással foglalkozni, elsőként gyerekeinek és unokáinak akarta élete fontos állomásait megörökíteni. Előbb angolul, majd magyarul írt. Nem titkolt szándéka, hogy a mai fiatalok számára is feltárja és élményszerű közelségbe hozza azt, amit ő és nemzedéke átélt, amit 20. századi magyar történelemnek nevezünk. Mesél, emlékezik és elmereng, így adja vissza a helyszínek és korok atmoszféráját, ráadásul abból a sajátos szemszögből, melyet egy külföldön élő magyar mondhat magáénak.

Huszonegy ​novella Szépséges lányok, megfáradt asszonyok, gyermekükért mindent feláldozó, vagy éppen lányukat pokolra küldő anyák, első szerelmüket felidéző nagymamák a hősei Bátyi Zoltán új novelláskönyvének. Van közöttük, aki mosollyal az arcán, más börtönrács mögül, netán villamoson kapaszkodva néz az olvasó szemébe. Kalandjaikat olvasva bejárjuk az egész országot, de eljutunk Angliába is. Alámerülünk velük a XX. század elfeledett évtizedeiben, és kinyitjuk az ajtót, ami mögött már az új évszázad örömeit, csalódásait találjuk. Beszél hozzánk egykori titkosszolgálati tiszt, furcsa boldogsága miatt kórházban kezelt, rendőr haragját csillapító, utolsó filléreit cserépmalacban gyűjtögető és tulipánokról álmodó. Egyetlen a közös üzenetükben, érkezzen a magyar Alföldről, vagy a messzi Boszniából: a szerző pontosan tudja, hogy nők nélkül a világ megállna a forgásában. De miért is forogna? Ki körül forogna?

A ​Napkút kiadó gondozásában megjelenő kötet négy fejezetben negyven novellát tartalmaz. Az írások apró(nak tetsző) élet- és viszonyhelyzeteket, nagy pillanatokat és folyamatokat vesznek észre: szerelmi konfliktust, a halál közelségét, robbanni készülő feszültséget. Mindezt fesztelenül teszik, kvaterkázva az olvasóval, humorral és (ön)iróniával. „Légrádi Gergely sajátosan meditatív, „félálom”-világaira érdemes ráhangolódni, érdemes velük megbarátkozni, mert nyitottságra és befogadásra tanítanak ebben a szűkre zárt, racionális valóságunkban.” – Radnóti Zsuzsa Légrádi Gergely háromgyermekes családapa, szabadidejében ír, kertészkedik és ügyvédkedik. A Szemben a második nyomtatásban megjelent önálló kötete. Novellái antológiában és irodalmi folyóiratokban jelentek meg.

...A ​kötetben leírt gondolatok, elképzelések nem ép tudatról árulkodnak, s az ezekben való elmélyülés, továbbgondolás súlyos lelki traumákhoz vezethet. Emellett az olvasóban rejlő vagy éppenséggel túltengő eufórikus érzületek rohamos taktusban rohadnak el a tiszta és boldog élet vizébe fulladva. Ha bárkiben is felmerül a kérdés, hogy mi célból készült a kötet, azt néhány mondatban tudnám megfo-galmazni: Nem lehet ebben az embertelen életben emberségesség-mentes emberek között úgy élni, hogy közben a felszínes jóban fürdünk. Alatta a sötét mély van, mely veszett, kegyetlen és elvont, akárcsak ez a mű. Szükséges meghallani az emberek lelkében megbúvó zugok árnyékának dalait, amelytől félünk és képtelenek vagyunk megismerni azt. Talán ez a könyv lehet az első, hogy a kiegyensúlyozottságunk-ban megtaláljuk a lelki békénket, ahhoz pedig ismernünk kell a torz sötétnek fülrepesztő sikítását. Varga Tibor

Molnár ​T. Eszter antiutópiaként olvasható novellafüzére egy elszigetelt, éhes és sötét Magyarországon játszódik, ahol a hatalom minden egyes állampolgár lépéseit számon tartja. Tizenkét szereplő nézőpontjából láthatunk rá töredékekből összeálló történetük egy-egy döntő fontosságú szilánkjára. A könyv nem a diktatúra működésének ábrázolására törekszik, inkább azt kutatja, hogy milyen egyéni válaszok adhatóak a szabadsághiány tapasztalatára.

_A ​sötétben munkálkodva szolgáljuk a fényt. Orgyilkosok vagyunk._ Callum Lynch nem jó ember. A halálsoron várja kivégzését, amikor váratlanul új esélyt kap az Abstergo iparvállalattól: amíg nekik dolgozik egy titkos kutatóbázison, életben hagyják. Egy a genetikai emlékezetet előhívó forradalmi technológiának, az Animusnak köszönhetően Callum Lynch a cég megbízásából átéli ősének, Aguilar de Nerha XV. századi Spanyolországban végbement kalandjait. Callum a régmúlt újraélése közben rádöbben, hogy egy rejtélyes titkos társaság, az Orgyilkosok tagjainak leszármazottja. Saját kíváncsiságától hajtva igyekszik felgöngyölíteni a rejtélyeket, amikkel szembesül Aguilar életén keresztül, és mérhetetlen tudásra tesz szert. A jelenbe visszatérve minden újdonsült képességére szüksége lesz, hogy szembeszállhasson az orgyilkosok ősellenségével, a nagyhatalmú és elnyomó Templomos renddel. A Michael Fassbender főszereplésével készült Assassin’s Creed mozifilm hivatalos regényváltozata.

A ​helyszín Józsefváros, Budapest nyolcadik kerülete. Nem a Palotanegyed, hanem a Nagykörút túlsó oldala, a Város és a Zóna határa, sok itt ragadt vagy ide sodródott emberrel és sorssal. Élnek itt az őslakos magyarok és cigányok mellett törökök, kínaiak, vietnámiak, arabok, mindenféle afrikaiak, cserediákok, öreg forradalmárok, házfoglalók, háborús menekültek, piti és nagystílű gengszterek és vagy egy tucat vallás és szekta aktív hívei. Itt van elszórva pár négyzetkilométeren minden, ami a mi régi és ami a mi új Európánk. Itt lakom, ezen a környéken gyűjtöttem legtöbb történetem – ezeket rendeztem könyvé.

Thierry ​Loisel francia író, műfordító 1955-ben született Franciaországban, három éve Budapesten él. Szépirodalmi és filozófiai művek fordítója; angol és olasz szerzők mellett magyar írók (Csáth Géza, Örkény István, Kosztolányi Dezső) műveit is átültette franciára. Számos regény és novelláskötet szerzője. "Állítom, hogy semmilyen hangot vagy csattanást sem észleltem, sem tompa zajt, de még csak azt a barátságos csörömpölést sem, amit otthonunkat elhagyva, az ajtót bezáró óvatos mozdulata keltett." ( A kéz)

Jonathan ​Strahan, a fantasztikus műfajok neves szakértőjének sorozata, amely tavaly mutatkozott be Magyarországon, még merészebb és elgondolkodtatóbb novellákkal folytatódik. Ebben a gazdag válogatást kínáló könyvben már befutott, hazánkban is ismert és pályájuk elején járó szerzők 2016-ban megjelent legjobb sci-fi és fantasy írásait olvashatjuk, amelyek egyszerre tanúskodnak lenyűgöző képzelőerőről és mély emberismeretről. Jonathan Strahan 1964-ben született Belfastban. Közel harminc éve dolgozik sci-fi és fantasy szerkesztőként, ez idő alatt tízszer is jelölték Hugo-díjra, 2010-ben pedig megkapta munkásságáért a World Fantasy-díjat. Szerkesztőként több tucat antológiát és szerzői novelláskötetet jegyez. Nyugat-Ausztráliában él feleségével és két lányával.

Covers_403257
0
2

Quite ​possibly the "greatest" science fiction collection of "all time "past, present, and "future"! What if life was neverending? What if you could change your body to adapt to an alien ecology? What if the pope were a robot? Spanning galaxies and millennia, this must-have anthology showcases classic contributions from H. G. Wells, Arthur C. Clarke, Octavia E. Butler, and Kurt Vonnegut, alongside a century of the eccentrics, rebels, and visionaries who have inspired generations of readers. Within its pages, you ll find beloved worlds of space opera, hard SF, cyberpunk, the New Wave, and more. Learn about the secret history of science fiction, from titans of literature who also wrote SF to less well-known authors from more than twenty-five countries, some never before translated into English. In "The Big Book of Science Fiction, "literary power couple Ann and Jeff VanderMeer transport readers from Mars to Mechanopolis, planet Earth to parts unknown. Immerse yourself in the genre that predicted electric cars, space tourism, and smartphones. Sit back, buckle up, and dial in the coordinates, as this stellar anthology has got worlds within worlds. Including: - Legendary tales from Isaac Asimov and Ursula K. Le Guin - An unearthed sci-fi story from W. E. B. Du Bois - The first publication of the work of cybernetic visionary David R. Bunch in twenty years - A rare and brilliant novella by Chinese international sensation Cixin Liu Plus: - Aliens! - Space battles! - Robots! - Technology gone wrong! - Technology gone right!"

Devecsery ​László írásai rövidek, formáltak, mint a levelek. Ám a fonákjuk van felül: fonákvilág. Játék. Szórakoztat, tûnõdésre késztet, hiszen mit kezdenénk való világunkban a követelőző, feltételeket szabó sárkánnyal, s mit tehetünk a hitszegőkkel...Történeteit többnyire az élet diktálta. FELNőTT mesék. FelnőttMESÉK.

Covers_380341
Kemény ​álmok 3. Ismeretlen szerző
0
0

A ​lány üggyel-bajjal bekászálódott a fürdőkádba, megengedte a meleg vizet és élvezettel szappanozta testét. Ákos ott állt mellette és a férfiak kíváncsi szemével nézegette a szép és arányos női testet. Kedve támadt hozzá, hogy simogassa, hogy a melleit megfogja. Sebtében levette ruháit, amelyet hanyagul a fürdőszoba kövezetére dobott és bebújt a kádba Aranka mellé. Elég szűkösen voltak a kicsi kádba, de így sokkal jobban érezte a lány átmelegedett testét. Kezével megfogta a térdeit és széttárta a combját. Hosszasan gyönyörködött szétnyíló szeméremajkában. A kezével előre nyúlt és megfogdosta. Azután feltérdelt és a melleit simogatta szenvedélyesen...

Available ​to readers for the first time, Sucker’s Portfolio showcases a collection of seven never before published works from Kurt Vonnegut, one of the greatest writers of the 20th century. Short, sardonic, and dark, these six brief fiction stories and one non-fiction piece are consummate Vonnegut with piercing satire and an eye for life’s obscene inanity. Also available for the first time is an unfinished science-fiction short story, included in the appendix. These stories trace trivial human lives and mundane desires, which is precisely where Vonnegut’s inimitable perspective as a humanist shines, illuminating his alternating hopeful and dismal outlook, although undoubtedly focusing on the latter. Here as in his greatest novels, Vonnegut’s writing takes us to the darkest corners of the human soul and with wit and humor, manages to remind us of our potential to be something greater.

Ren ​Vale has a thing for bodybuilders. Thick thighs, tight asses, corded abs and tapered torsos. Men with broad shoulders have total sex appeal. So when an afternoon in the gym becomes an erotic encounter in the steam room between Ren and the object of his obsession, Ren discovers Geoff Cage is more than a buff body…But is Geoff’s determination for muscle mass risking too much.

Celebrate ​the holidays with this magical Swift River Valley novella from New York Times bestselling author Carla Neggers When fashion designer Alexandra Rankin Hunt is asked to create the dresses for Olivia Frost's Christmas wedding in tiny Knights Bridge, Massachusetts, she jumps at the chance. She's certain she'll never get to design one for herselfnot with her history of falling for the wrong men. Ian Mabry, the sexy fighter pilot whose bravery reminded her of her beloved great-grandfather, was the worst yet. To Alexandra's surprise, Ian is also at Carriage Hill, Olivia's picturesque country inn. And if anyone can charm his way into a wedding, it's him. Ian wants more than an invitationhe's determined to find a way back into Alexandra's life.

Kollekciók