Ajax-loader

kollekció: Novellák

“Ugyanis a felborulás pillanatában ez a könyv előreesett, és a kis ülésen kuporgó lakáj nyomban utánakapott, mert felelősséget vállalt a féltett, kézzel írott könyvért.”


Hogy ​volnék én író, mikor hatvanhat éves koromban jelent meg először írásom? Addig csak éktelen hosszú leveleket írtam a testvéremnek, ha éppen nem beszélhettem vele mindennap, meg meséltem a barátainknak. Sajnos, elég tarka volt az életem, volt mivel szórakoztatni az embereket, szerettem, hogy az a sok minden, ami történt, most már múlt, néha történelem is, mindenesetre lezárult, tudom a végét. Az biztos, hogy mindent, amit átéltem, úgy néztem közben, hogy no, mi lesz ebből, mi lesz ennek a kalandnak a folytatása? Felvesznek a főiskolára, vagy nem, feleségül vesz a szerelmem vagy elhagy, agyonvág-e egy bomba, lelőnek vagy megmenekülök, lekéssük a repülőgépet, mert nem jön a busz? Mi az, meghalok infarktusban? Festő vagyok, kiállításom van? Velem történik ez? Aztán micsoda ízléstelenség, ha egy író felesége írni kezd, mi vagyok én, "írogatni" akarok? Mikor festeni sokkal jobb! És mennyivel gyorsabban megy, mint az írás, és sokkal egészségesebb is, az ember nemcsak ül, ül és cigarettázik, hanem hegyen-völgyön kóborol, bámészkodik, memorizálja egy rózsa belső mozgását, vagy nézi a macskáját, ahogy bekomponálja magát egy szék alá, esetleg egy útszéli feszületet vagy tulajdon csontvázának a szerkezetét. Persze az is szöget üthetett volna a fejembe, hogy mennyi festő ír, Gauguintől Egryig, Bernáthtól Kondorig - kitéve magát annak az, úgy látszik kifogyhatatlan közhelyszellemességnek, hogy: jobb író, mint festő, vagy fordítva. Kell, hogy valami köze legyen a két műfajnak egymáshoz, Thackeray rajzolt, Jókai festett, Nagy László festett. Csak egy baj van: az írók tudnak az írásról beszélni, de a festők közül csak kevesen a festészről, s ha mégis, hát annyira rejtjelesen, komplikáltan, mintha nem is a tulajdon mesterségünkről beszélnénk. Én eddig ezt meg sem mertem próbálni, tudtam, hogy erre képtelen vagyok. Most próbálom először, ezt is álcázva, besuszterolva a "megtörtént esetek"' mellé. Hátha az Úr angyalát megláthatja a szamár is, s ha van mersze Bálámnak, fejbe vághat érte.

"Feleségemnek ​archimandrita vagy mi a mándruc volt a nagybátyja, akkora aranykereszt lógott a nyakában, hogy azzal verték agyon a bolsik, isten nyugtassa szegényt" - írta Móra Ferenc 1924-ben a Hannibál feltámasztása című regénye kéziratában. A mondat második fele A Magyar Nemzetben - ahol a kisregény 1949 végén először jelent meg - meglehetősen átalakult: "...akkora aranykereszt lógott a nyakában, hogy elég volt hordani neki." De nem csak ezt a mondatott cenzúrázták. Az egész regényt durván meghamisították. Ceruzás zárójelbe került minden - s így ki is maradt -, ami a rezsimnek kínos volt (első sorban a Szovjetunióban uralkodó állapotokra tett ironikus megjegyzések), s bekerült jó néhány nem Mórától származó mondat, ami a proletárdiktatúrát s annak eszméjét igyekezett jó színben feltüntetni. Ez eredeti kézirat megszámlálhatatlan helyen tér el a nyomtatásban megjelenttől, amely aztán alapja lett a további kötet-megjelenésnek. Van, ahol a cenzor még ahhoz is vette magának a bátorságot, hogy saját ízlése szerint stilizálja Mórát. A hiteles szövegből egyértelműen kitűnik, hogy Móra Ferenc elutasít mindenféle diktatúrát és terrort, s az irónia halálos fegyverével le is számolt velük, legyen a színük akár vörös, akár fehér.A kézirat sorsa maga is igazi kelet-európai regény. 1924-ben Feleky Géza, a Világ főszerkesztője tíz évre "elvesztette" a Horthy-rendszert kipellengérező, vitriolos stílusú művet. Aztán Roóz Rezsőhöz került, akit üldözőbe vettek a nyilasok. Majd megjelent a megcsonkított-átalakított szöveg a Magyar Nemzetbe, s az eredeti "kutyanyelvek" ismét fél évszázadot illegalitásban töltöttek egy barna borítékban. 80 esztendőt várt szegény Hannibál, hogy megálmodója születésének 125. évfordulóján feltámadhasson, hogy végre csonkítatlanul megjelenhessen.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

"Életem ​során számtalan néven ismertek, de valójában Brett Shawnak hívnak, és akkoriban a Bolygórózsán szolgáltam. A luxusklipper egyik tisztje voltam, de nem hordtam egyenruhát. A belső biztonsági vonalon foglalkoztattak, és magam sem tudtam, hogy mi lehet a flancosabb rajtam: az April Dournil márkájú öltönyöm vagy a krokodilbőr cipőm?..." E szavakkal kezdődött Brett Shaw története, mely az évek során egyre színesebb, egyre népszerűbb lett. Sokak kérésének teszünk eleget, amikor az antológiákban publikált négy izgalmas történetet most egy kötetben adjuk közre. A Hogyan legyünk Brett Shaw, az Ópiumkeringő, a Megátkozott, bolond világ és a Szűz infrafényben történeteit elevenítjük fel ismét.

- ​már elmúlt, már nem borulok ki. Ha írok, szükségképpen, múltról írok, már olyasmiről, amit letudtam, arra az időre legalábbis le, amíg írok. Irodalmat csinálok, mint máskor is, emlékező- és fogalmazógéppé idegenülve és tárgyiasulva. És azért írom meg anyám történetét,mert szerintem egy felől többet tudok meg róla meg a halála körülményeiről, mint egy idegen riporter, aki nyilván a vallás, az individuálpszichológia, vagy a szociológia álomfejtő táblázataiból fejtené meg ezt az érdekes öngyilkosságesetet, könnyedén, másfelől saját érdekem megírnom, mert föléledek, ha dolgom akad, végül azért, mert ügyet akarok csinálni ebből a Szuverén Halál-ból, pontosan úgy, mint bármely kívülálló riporter, mégis másképpen. Ez, persze csupa ötletszerű indok, fölcserélhető más, ugyanolyan ötletszerűkkel. Mondjuk: végleges döbbenetpillanatok következnek be, azután az az igény, hogy megfogalmazzam őket - ugyanolyan indítéka ez az írásnak, mint kezdet óta. Amikor a temetésre megérkeztem, anyám erszényében találtam egy postai feladóvevényt, a száma 432 volt. Még pénteken este, mielőtt hazament volna, hogy bevegye a tablettákat, ajánlott levélben elküldött nekem Frankfurtba egy végrendelet-másolatot. (Ugyan miért még Expressz is?) Hétfőn ugyanarról a postáról telefonáltam. Két és fél nappal a halála után -

Szélpál ​Árpád író, költő, művészetkritikus 1939 óta él Franciaországban. Itthon cselekvő részese volt a századelő egyik legizgalmasabb irodalmi, képzőművészeti mozgalmának, a magyar aktivizmusnak. A Ma című folyóirat munkatársa 1917-1919 között. Kassák Lajos tanítványa, József Attila is jó barátja. A Népszava irodalmi rovatának vezetőjeként 1934-től sokat tett azért, hogy a lapot az igazi irodalom szolgálatába állítsa. A Népszava tudósítójaként érkezett Franciaországba 1939 januárjában. A német megszállás első két évében is, valamint 1945-től 1948-ig, küldte haza írásait. 1945-től Aurélien Sauvageot mellett dolgozott Párizsban a Francia Rádió akkor alakult magyar osztályán. A fordulat évétől megszakadt kapcsolata Magyarországgal. Az elmúlt években két magyar és egy francia nyelvű verseskötete látott napvilágot Párizsban. 1927 óta a Forró hamu című emlékirat az első Magyarországon megjelenő kötete. A könyv mindenekelőtt tiszteletadás a szülőföldnek, a mesternek, az elveszett barátoknak, és hiteles vallomás a Ma harcairól, 1918-1919 forradalmairól, a Tanácsköztársaságot követő megtorlásokról, a börtönévekről.

"Először ​krimikkel próbálkoztam, de ez a vonal megszakadt. 1996-ban írtam meg életem első novelláját, ezt pedig sorra követték újabbak. 1999-ben önálló novelláskötetem jelent meg Komorú történetek címmel. Mindig hajlottam a groteszk és az abszurd felé, ugyanakkor vonzott a tragédia és a komikum egyaránt. Fontosnak tartottam, hogy felfedezzem a világban a szépet, az értékeket, de talán még ennél is jobban vágytam arra, hogy meglássam a visszásságokat, az emberi kapcsolatok kihűlését, sivárrá válását, emberi tevékenységek és életek értelmetlenségét, és mindezt megpróbáljam ábrázolni. Elég vegyes képet mutat rólam és a felfogásomról ez a novellagyűjtemény; sokszor komoran, olykor pedig derűsen és ironikusan szemlélem a világot."

"Tökét ​vakarja az ember ilyenkor. Már akinek van. Nekem például nincsen. Nagyon zavaró. Az utcán lőtte el egy rendőrgolyó, tévedésből." A Szent Kujon megkísértése című kötet három csoportba elrendezett történetekből áll. Időbeli sorrendben első az 1960-as évek közepén a müncheni Új Látóhatár pályázatát megnyerő Hazatérés, utolsó a 2007-ben írt és megjelentetett Napló. A három csoportba osztott írások háromfélék. Az első csoportot rövid, többnyire komikus, illetve álomszerűen bizarr, abszurd történetek alkotják, a harmadikba valósnak érezhető történetek kerültek, amelyekben a kül- és a belvilág - a megírás módjában is - egymásnak ütközik és nem feloldásba szelídülő feszültséggel sejtet mai emberi bajt. A második csoportban három hosszabb szöveg-kollázs található. A téma mindhárom esetben más-más, de valós emberekre és helyzetekre utal, részben azoktól az emberektől származó szövegekkel. Egy felforgatott és kaotikusságában kozmikus távlatokba is villanó világ látomását keltik, hol Thököly korában, hol a 30 éves háború Németországában, hol 1953 tavaszán, amikor csaknem egy időben történt a Mount Everest megmászása és Sztálin halála. A Szent Kujon megkísértése történetei hol köznapi, hol humorosan bizarr, abszurd helyszíneket és helyzeteket jelenítenek meg, de mindig, akkor is, amikor távoli korokba viszik el az olvasót, a mi történeteinkről szólnak és keltenek eleven látomást. András Sándor 1934-ben született Budapesten. A washingtoni Howard University tanáraként dolgozott. Jelenleg Budapesten és Nemesvitán él.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

NOW ​OPTIONED TO STARZ for TV! An Inside Out novella... A hot new erotic story by New York Times and USA Today Best Selling author Lisa Renee Jones Connection to The Inside Out Trilogy that has recently been optioned to STARZ for TV with Suzanne Todd (Alice in Wonderland w/Johnny Depp) producing and includes exciting clues for the series readers but stands alone as it’s own exciting erotic story. The Inside Out Trilogy includes IF I WERE YOU, BEING ME, and REVEALING US In part four of Rebecca’s Lost Journals, My Master , it’s Rebecca turn to claim control and set the limits in her relationship.

NOW ​OPTIONED TO STARZ for TV! An Inside Out novella... A hot new erotic story by New York Times and USA Today Best Selling author Lisa Renee Jones Connection to The Inside Out Trilogy that has recently been optioned to STARZ for TV with Suzanne Todd (Alice in Wonderland w/Johnny Depp) producing and includes exciting clues for the series readers but stands alone as it’s own exciting erotic story. The Inside Out Trilogy includes IF I WERE YOU, BEING ME, and REVEALING US In part three of Rebecca’s Lost Journals, His Submissive , Rebecca must decide just how far she will go for the darkly intense man who she is falling in love with. And does she dare believe that he too, will ever love her?

Madame ​Vastra, the fabled Lizard Woman of Paternoster Row, knew death in many shapes and forms. But perhaps one of the most bizarre of these was death by snow... On a cold day in December, two young boys, tired of sweeping snow from the workhouse yard, decide to build a snowman - and are confronted with a strange and grisly mystery. In horrified fascination, they watch as their snowman begins to bleed... The search for answers to this impossible event will plunge Harry into the most hazardous - and exhilarating - adventure of his life. He will encounter a hideous troll. He will dine with a mysterious parlour maid. And he will help the Great Detective, Madame Vastra, save the world from the terrifying Devil in the Smoke.

Covers_279838
Black ​Wings of Cthulhu Ismeretlen szerző
0
1

For ​more than 80 years H.P. Lovecraft has inspired writers of supernatural fiction, artists, musicians, filmmakers, and gaming. His themes of cosmic indifference, the utter insignificance of humankind, minds invaded by the alien, and the horrors of history — written with a pervasive atmosphere of unexplainable dread — remain not only viable motifs, but are more relevant than ever as we explore the mysteries of a universe in which our planet is infinitesimal and climatic change is overwhelming it. In the first decade of the twenty-first century the best supernatural writers no longer imitate Lovecraft, but they are profoundly influenced by the genre and the mythos he created. New Cthulhu: The Recent Weird presents some of the best of this new Lovecraftian fiction — bizarre, subtle, atmospheric, metaphysical, psychological, filled with strange creatures and stranger characters — eldritch, unsettling, evocative, and darkly appealing.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

A ​Szerelmetes fiam a szeretet és szerelem, apák és fiúk nagy regénye volt, a Tövis és borostyán egy rendkívüli egyéniség szédületesen ívelő pályáját mutatta be, a Kósza népség új társadalmi réteggel, új emberfajtával ismertet meg: a művészek tarka világával. A regény középpontjában Nick Faunt, a nagytehetségű festőművész áll, körülötte pedig felvonul a művészek, csavargók kósza népsége, nők és férfiak, nemeslelkűek és komiszak, önfeláldozók és élvvágyók, csupa furcsa, különc élet. Az alacsony sorból származó Anna, kalandornő-e vagy angyal? - nyers és hangos, de lényében mégis tiszta, talán erényes is, Nick Faunthoz köti életét. A festőművész, aki vagyonos apját valami "ifjúkori botlás" miatt otthagyja, a saját lábán akar megállni - ami keserves évek alatt sikerül is neki, holott Annának és törvénytelen fiának nyügét is a nyakába veszi. Brian, Anna kisfia, egy esett emberkénél talál otthonra, aki forrón szerelmes Annába és reménytelen érzéseit a gyerekre pazarolja - végül az élet málhája nehéz lesz neki, mert útja amugyis céltalan. Rachel, a nővére, éppen az ellentéte: céltudatos, forró és csillogó démon, aki Nick Faunt gazdag apját hálózza be és már-már elvéteti magát vele felségül. A gyengék, hazugok, gonoszok kihullanak a sors szitájából, a szívósak, okosak és a tehetségesek elfoglalják helyüket az élet szilárd talaján. Howard Spring csodálatos művészi ereje boszorkányos tehetséggel párolja le az írói képzelet ködalakjait nyers és szilárd élő emberekké. Elbeszélésének sodra pedig úgy magával ragad, hogy hőseinek forró lehelletét szinte érezzük, vonagló testüket szinte tapintjuk és hősiesen vagy gyáván, de velük élünk, örvendezünk és szenvedünk.

A ​sehány éves kisfiú életrajzi regénynek vagy novellaciklusnak van álcázva, de valójában intertextuális varieté, amelyet az is élvezhet, aki nem mindig ismer rá a beleszőtt alapszövegekre. Morsányi Bernadett irodalmi értelemben vett nagyszülei Czóbel Minka és Kaffka Margit, illetve Krúdy Gyula és Mándy Iván. Leginkább az ő írói világuk elemeiből építi fel a sajátját, de könyve lapjain hangsúlyosan jelen van A sehány éves kislány című, mindmáig népszerű régi gyerekkönyv is. Morsányi Bernadett már most elég erős írói egyéniség ahhoz, hogy ilyen provokációval fricskázza meg az olvasót, az olvasó pedig tapasztalni fogja, hogy a könyv épp az ellenkezője annak, amit unalmasnak szokás tartani.

A ​kiváló fiatal író elbeszéléskötetében látomásos módszerrel feldolgozott történeti téma (16. századi vitézek, első világháború, koalíciós idők), többé-kevésbé realisztikus társadalmi keresztmetszet, egy lehetséges atomháborút követő világgal kapcsolatos utópisztikus képzelgés egyként akad.

Előre ​megfontolt szándék? Igen. Abody Béla rettenthetetlenül küzd az olvasó megnyeréséért, és ezért minden fondorlatra képes: sokszínű írói működésének majd valamennyi műfajából ízelítőt ad a válogatás. Találunk benne groteszk hangvételű hangjátékot és leleményszámba menő "félperces grotex"-et, ál-állatmesét nagyon is emberi tanulságokkal, útijegyzetet varázslatos élményekkel és nosztalgikus emlékekkel, ellenállhatatlanul mulatságos humoreszkeket balfogásainkról és komoly hangütésű novellákat esendőségeinkről. Bátran tallózhat tehát az olvasó, bárhol üti fel a kötetet, elegáns fogalmazással, sziporkázó humorral, bölcs emberszeretettel találkozik.

Előre ​megfontolt szándék? Igen. Abody Béla rettenthetetlenül küzd az olvasó megnyeréséért, és ezért minden fondorlatra képes: sokszínű írói működésének majd valamennyi műfajából ízelítőt ad a válogatás. Találunk benne groteszk hangvételű hangjátékot és leleményszámba menő "félperces grotex"-et, ál-állatmesét nagyon is emberi tanulságokkal, útijegyzetet varázslatos élményekkel és nosztalgikus emlékekkel, ellenállhatatlanul mulatságos humoreszkeket balfogásainkról és komoly hangütésű novellákat esendőségeinkről. Bátran tallózhat tehát az olvasó, bárhol üti fel a kötetet, elegáns fogalmazással, sziporkázó humorral, bölcs emberszeretettel találkozik.

Előre ​megfontolt szándék? Igen. Abody Béla rettenthetetlenül küzd az olvasó megnyeréséért, és ezért minden fondorlatra képes: sokszínű írói működésének majd valamennyi műfajából ízelítőt ad a válogatás. Találunk benne groteszk hangvételű hangjátékot és leleményszámba menő "félperces grotex"-et, ál-állatmesét nagyon is emberi tanulságokkal, útijegyzetet varázslatos élményekkel és nosztalgikus emlékekkel, ellenállhatatlanul mulatságos humoreszkeket balfogásainkról és komoly hangütésű novellákat esendőségeinkről. Bátran tallózhat tehát az olvasó, bárhol üti fel a kötetet, elegáns fogalmazással, sziporkázó humorral, bölcs emberszeretettel találkozik.

The ​Ebony Tower is a series of novellas, rich in imagery, exploring the nature of art. In the title story, a journalist visiting a celebrated but reclusive painter is intrigued by the elderly artist's relationship with two beautiful young women. John Fowles reputation as a master storyteller was further advanced by this collection, which echoed themes and preoccupations from his other books.

Covers_129773
És ​mégis kopogtatnak Ismeretlen szerző
0
0

Az ​olasz irodalom régóta kedvelt, sikeres műfaja a novella. A XX. századi kispróza sokfelé vágott csapást. Folytatta, amit a nagy klasszikusok, elsősorban Pirandello elkezdett: a kifinomult lélekrajzot, a korra, történelemre érzékeny, gyakran groteszk-humoros elbeszélést, de felfedezett új lehetőségeket is. Az elemző próza legnagyobb mestere a kötetben is szereplő Moravia. Vagy tartózkodóan költői realizmusával az amerikai prózához közel álló Cesare Pavese. Moravia groteszk-szatirikus örökségét folytatja Piero Chiara. A realista hagyományból bontakozott ki a háború után az újrealizmus. Onnan indult Itali Calvino, aki később már szűkösnek érezte ezt az ábrázolásmódot, és a mesés, a tündéries-fantasztikus felé fordult, új formákat keresve bölcseleti természetű mondanivalóinak. A fantasztikus komorabb formában Buzzatiban is jelen van: a modern világ zűrzavarában vergődő ember szorongásait hordozza és az izgalmas krimi között egyensúlyoz. A _Nagyvilág_ több mint negyven éve az élő világirodalom magyarországi megjelenésének műhelye. Kötetünk a folyóirat bő terméséből nyújt válogatást: tizennyolc elbeszélést a huszadik századi olasz próza legjobbjainak műveiből.

A ​dazzling, postmodern debut collection of pulp and surreal fictions: a writer of alternate histories defends his patron's zeppelin against assassins and pirates; a woman transforms into hundreds of gumballs; an emancipated children's collective goes house hunting. Benjamin Rosenbaum's stories have appeared in Asimov's Science Fiction and McSweeney's, been translated into fourteen languages, and listed in The Best American Short Stories 2006. Shortlisted for the Hugo and Nebula awards, Rosenbaum's work has been reprinted in Harper's and The Year's Best Science Fiction.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

From ​a new voice in international fiction, a prize-winning collection of stories that cross the world—Africa, London, the West Indies, Australia—and express the global experience “with exquisite sensitivity” (Dave Eggers, author of The Circle). In this collection of award-winning stories, Maxine Beneba Clarke gives voice to the disenfranchised, the lost, and the mistreated. Her stories will challenge you, move you, and change the way you view this complex world we inhabit. Within these pages, a desperate asylum seeker is pacing the hallways of Sydney’s notorious Villawood detention centre; a seven-year-old Sudanese boy has found solace in a patchwork bike; an enraged black militant is on the war-path through the rebel squats of 1960s Brixton; a Mississippi housewife decides to make the ultimate sacrifice to save her son from small-town ignorance; a young woman leaves rural Jamaica in search of her destiny; and a Sydney schoolgirl loses her way. In the bestselling tradition of novelists such as Chimamanda Ngozi Adichie and Marlon James, this urgent, poetic, and essential work announces the arrival of a fresh and talented voice in international fiction.

Aut ​Banks is a brilliant bad boy with a chip on his shoulder. Mrs. Macmillan is a substitute teacher way in over her head. When they're forced to work together, the sexual tension is off the charts. Will the teacher remain professional or will she be schooled in a lesson on sex by a filthy boy who barely fits in his desk? *** Schooled by a Senior is a hot novella that was created originally for an anthology therefore it had to meet certain size requirements. It is all kinds of smokin’ instalove that’ll have you fanning yourself until the very end. Please take a seat and open your book… Class is now in session.

Fox ​8 has always been known as the daydreamer in his pack, the one his fellow foxes regarded with a knowing snort and a roll of the eyes. That is, until Fox 8 develops a unique skill: He teaches himself to speak “Yuman” by hiding in the bushes outside a house and listening to children’s bedtime stories. The power of language fuels his abundant curiosity about people—even after “danjer” arrives in the form of a new shopping mall that cuts off his food supply, sending Fox 8 on a harrowing quest to help save his pack. Told with his distinctive blend of humor and pathos, Fox 8 showcases the extraordinary imaginative talents of George Saunders, whom the New York Times called “the writer for our time.”

Két ​világ határán – akár ez is lehetne e könyv címe. Hiszen határmezsgyén áll az író, két világ kavarog benne és írásaiban szüntelenül. Letűnt korok emlékei, régi idők alakjai, rég-volt történetek kísértik. A déd- és a nagyszülők, a gyermekkor és az egykori barátok, az élő, eleven falusi élet jelenik meg számára. A földet művelő, állatokat tartó parasztemberek, családja régi, neves lovai, a Kese, a Pista, a Madár, a Sári és a mindig, mindenkor, mindenkit megelőző – szinte szimbólummá emelkedő – Vilma, meg apja gombos harmonikája, régi kofahajók utasai. Egy a Történelem süllyesztőjében eltűnt, ám egyre érdekesebbnek és vonzóbbnak tűnő világ. Meg ebbe a nehéz és tisztes életbe olykor durván, olykor felemelőn „belépő” Történelem: Trianon emléke, a világháború gyötrelmei, a német és az orosz katonák tettei, a parasztember nagy kincsének, a lovának „elrekvirálása”, a 45-ös földosztás, az 56-os forradalom, a rendszerváltás egyéni sorsokat összekuszáló folyamatai. És ettől elválaszthatatlanul jelen van egy másik világ is, a jelenvaló, amely nem kevésbé fájdalmakkal teli: az elszegényedőké, a hajléktalanoké, a bürokráciától szenvedőké, a „lavór aljára” kerülteké.

Nem ​tudni, hogy kezdődött. Florin gyanútlanul járta a vadcsapásokat, kihelyezte a hurkokat, begyűjtötte az áldozatait, de a kielégülés nem történt meg. Gondosan utánajárt mindennek, helyükön vannak a dolgok, de a célnál egy apróság mindig eltolódott. A helyzet csodát ígért, de beváltani nem volt képes. Pénzt akart csinálni, de rájött, hogy nem érdekli. Aztán azt akarta, hogy megtudják, kegyetlen gyilkos, orvul öl. Hogy megbotránkozzanak. Jenei László 1964-ben született, Gesztelyen él. Író, a Műút folyóirat szerkesztője. Van egy helyszín, ahol életünk során mindnyájan megfordulunk: a temető. S van egy állapot, mellyel akár többször is szembe kell néznünk, a haldoklás vagy a gyász ideje. A Díszössztűz hét elbeszélése ezen a szálon kapcsolódik egymáshoz, a temető mint helyszín vagy mint képzet. Az elbeszélések szereplőit néha nem is közvetlenül érinti az elmúlás, hozzátartozójuk, szerelmük beteg, haldoklik vagy már meghalt, így a gyász lelki eredetű és/vagy praktikus munkája foglalkoztatja őket. Alapkérdés számukra - legyenek bár fiatalok, középkorúak: a temető hogyan válhat a lelket felzaklató színtérből a nyugalom kitüntetett helyévé, s ez a nyugalom mennyire viszonylagos? Miképpen reagálunk érzelmi, egzisztenciális válsághelyzetek, kibogozhatatlan, már-már misztikus pillanataink során vagy éppen a hétköznapi erőszak, netán a háború mindent megváltoztató közegében? Jenei László kortárs irodalmunk egyik legizgalmasabb és legbátrabb elbeszélője. Új kötete olyan világba vezeti az olvasót, amelyben a látszólagos hétköznapiság ingatag kulissza a saját démonainak kiszolgáltatott ember élhetetlen élete előtt.

In ​this wickedly delightful collection of stories, Martin Amis once again demonstrates why he is a modern master of the form. In "Career Move," screenwriters struggle for their art, while poets are the darlings of Hollywood. In "Straight Fiction," the love that dare not speak its name calls out to the hero when he encounters a forbidden object of desire--the opposite sex. And in "State of England," Mal, a former "minder to the superstars," discovers how to live in a country where "class and race and gender were supposedly gone." In Heavy Water and Other Stories, Amis astonishes us with the vast range of his talent, establishing that he is one of the most versatile and gifted writers of his generation.