Ajax-loader

kollekció: Novellák

“Ugyanis a felborulás pillanatában ez a könyv előreesett, és a kis ülésen kuporgó lakáj nyomban utánakapott, mert felelősséget vállalt a féltett, kézzel írott könyvért.”


A ​kötet az író 75. születésnapja alkalmából jelenik meg újra."Az első nevetséges szerelem 1958-ban íródott és az "Én, a búbánatos Isten" címet viselte. Akkoriban a Kulcstulajdonosok című drámán dolgoztam-gyötrődtem, és a munka szünetében, pihenésképpen; kikapcsolódás gyanánt írtam meg életem első elbeszélését – könnyedén, élvezettel. Csak később, kellő távlatból visszatekintve eszméltem rá, hogy ez a könnyedség és élvezet nem annak volt a jele, hogy ez a minden verejtékes erőlködés nélkül papírra vetett elbeszélés afféle mellékes, jelentéktelen ujjgyakorlat lett volna, éppen ellenkezőleg, ahogy mondani szokás, ebben a műben leltem meg először önmagamat, találtam rá hangnememre, sajátságos, a világtól és saját életemtől való ironikus távolságtartásra, ekkor lett belőlem regényíró (potenciális regényíró), ettől a pillanattól datálódik egyenes ívű irodalmi fejlődésem, amely ugyan továbbra is bővelkedett meglepetésekben, ám alapvető fordulatot, irányváltást nem hozott.”A Nevetséges szerelmek című elbeszélésciklus további írásai 1958 és 1963 között születnek és jelennek meg – folytatásban, összesen három füzetben. 1970 elején a három füzetet egy kötetben is kiadják Ezt a kiadást dolgozza át, komponálja újra a szerző az ugyancsak 1970-es francia, majd az 1991-es cseh kiadás számára. Most e legutolsó, az író által véglegesnek és hitelesnek tekintett változatot veheti kézbe a magyar olvasó.

Sir ​Clament, a kóborlovagot különös éjszakai ragyogás és énekszó csalja egy messzi hegytetőn álló, titokzatos torony irányába. Amikor a közeli Laermenol faluba érkezik, megtudja, hogy a nép hite szerint az épületben Laarchan, a szárnyas madár-isten lakozik. Clamen meghallgatja a színes meséket és legendákat, de nem hisz a parasztoknak, s a figyelmeztetés ellenére elindul, hogy megfejtse a különös épület titkát. A kötet címadó kisregényét "A lendhorni küldetés" hangulatát idéző izgalmas és meghökkentő történetek színesítik és egészítik ki.

Covers_197477
Ághegy Ismeretlen szerző
0
0

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Set ​in the Gulf Stream off the coast of Havana, Hemingway's magnificent fable is the tale of an old man, a young boy and a giant fish. This story of heroic endeavour won Hemingway the Nobel Prize for Literature. It stands as a unique and timeless vision of the beauty and grief of man's challenge to the elements.

A ​"két pogány közt", a Habsburg-elnyomatás és a török hódítás közt morzsolódó magyarság életéről s ennek a kornak legnagyobb politikus, költő és hadvezér nagyjáról, Zrínyi Miklósról szólnak ezek az elbeszélések. De nem csak Zrínyi küzdelmes ifjúságát, egyedülálló egyéniségének népszerűségét, s a korabeli főnemesi, köznemesi, udvarházi élet más-más arculatát ismerjük meg a novellákból, hanem az akkori népélet számtalan jellemző vonását is, főképpen a hajdúk szerepéről rajzol még költői regényességében is érdekes képet a szerző. S ezzel az ifjúsági történelmi elbeszélések valóban újszerű témával gazdagodtak. Az utolsó elbeszélés Zrínyi Miklós és Montecuccoli találkozásáról szól, melyről több anekdota is fennmaradt. Ez a híres történelmi epizód már abba a világba vezeti át az olvasót, melyben a "német maszlag" százszorta ártóbb, mérgezőbb a "török-áfium"-nál.

Kicsinyes ​és pökhendi gyilkosok, féltékeny és agyafúrt nők, piti ékszerrablók, könyörtelen házasságszédelgők - mind azt hitték, hogy megússzák, de nem ez történt, mert ügyükben egy kövérkés, alacsony férfi kezdett el nyomozni, a Continental Op, azaz a Kontinentális Detektívügynökség névtelen és végletekig eltökélt kopója. Dashiell Hammett első kézből merítette történeteit, ugyanis éveken keresztül dolgozott a Pinkerton Detektívügynökségnek, méghozzá nem egyszer káprázatos sikerrel, így az sem csoda, hogy a Continental Opról szóló történetek hatalmas sikert arattak az olvasók körében. Hiszen lehet, hogy ez a detektív nem megnyerő, nem kedves és nem sármos, sőt még csak nem is mond jópofákat (ellenben előszeretettel használja az öklét), de kérlelhetetlen logikája és egy angol bulldogot is megszégyenítő kitartása kivétel nélkül mindig meghozza az eredményt: a bűnös nem ússza meg tettét következmények nélkül, és ennél több se neki, se nekünk, olvasóknak nem kell. A kötetben helyet kapott hét novella Hammett legkiválóbb írásai közé tartozik, melyek egyszerre teremtettek műfajt és váltak azonnal klasszikussá, ezért a könyv egyetlen krimiszerető olvasó polcáról sem hiányozhat.

A ​Kossuth-díjas író legújabb kötete régebbi és új, kötetben még meg nem jelent novelláinak válogatott gyűjteménye. Rideg Sándor írásainak jellegzetes, sajátos humora a népi életből táplálkozik, de magában foglalja az egész társadalom legvalóságosabb lényegét. Hősei nem tudnak olyan könnyeztetően nyomorúságos körülmények között élni, amelynek legsötétebb zugait is ne világítaná be az élni akarás derűje, a dolgozó emberek kifogyhatatlan optimizmusa, az emberi felemelkedésben való hit fénye. A valóság mesébe illő hősei ezek az alakok; jellemük, tisztességük áttörhetetlen páncéljába burkolva harcolnak a rájuk törő gonoszság, jellemtelenség, emberi hitványság megszámlálhatatlan fejű szörnyeivel,s amikor leütnek egy-egy fejet, felmutatják: íme, nézzétek, ilyen, csöppet sem félelmetes, hanem undorító voltában is nevetséges, kellő fegyverzettel legyőzhető...... De annyi is elég lehet, hogy: Indul a bakterház...

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_96251
Mai ​jugoszláv elbeszélők Ismeretlen szerző
1
1

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_295319
Kapudöngetők Ismeretlen szerző
1
0

1989 ​tavaszán ünnepeljük a Magyar Tanácsköztársaság megalakulásának 70. évfordulóját. Erről az eseményről sokan és sokféleképpen szóltak már, kiadványok ezrei jelentek meg az elmúlt évtizedekben a 19. és 20. század fordulójának forradalmi mozgalmairól. A jelen számára minden progresszív törekvés számbavétele és megőrzése fontos, mert ez a tényleges nemzeti forradalmi tradíció. Az őszirózsás forradalom és a tanácsköztársaság felerősítette a radikális törekvéseket a művészetekben is, ám az újat akaró, forradalmi változásokra törekvő erők társadalmi kötöttségüktől, szellemi-politikai motivációjuktól függően különböző, sokszor egymással is versengő áramlatokba szerveződnek. Kötetünk úgy mutatja be a 18-19-es forradalmak korát s az utána következő időszakot, hogy érzékelhető legyen a korabeli progresszív áramlatok sokfélesége. Egymás mellé kerültek a különböző stílusirányzatú, de tendenciájukban előremutató műalkotások, az avantgárd nemes képviselőinek munkái és a magyar haladás ügyét másképpen szolgáló Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Krúdy Gyula, Karinthy Frigyes, s a 20-as évek derekától jelentkező Déry Tibor, Zelk Zoltán, Illyés Gyula, Vas István és természetesen József Attila művei. A Tanácsköztársaság napjaiban megjelent irodalmi anyagból vett válogatás mellett olyan folyóiratok lapjairól idézünk, mint A Tett, a Ma, a Dokumentum, az Új Föld, a 365 és a 100%. A verseket, elbeszéléseket Kassák Lajos, Moholy Nagy László, Bíró Mihály, Bortnyik Sándor és más kortárs festők, képzőművészek művei illusztrálják. A válogatás és az utószó dr. Kővágó Sarolta munkája.

Prágai ​Tamás Kosztolányi Esti Kornélját támasztotta fel immár jó hetven esztendős álmából. Rokona (egyben az író alteregója), Pesti Kornél a novelláskötet lapjain bejárja a jól ismert pesti és budai helyszíneket, megfordul például a Király utcai Maya presszóban (mely az utca régi névadójáról, Majakovszkijról kapta nevét), ahol hamarosan össze is gyűlik egy tipikus huszadik század végi fiatal magyar értelmiségi társaság, régi családi legendákat elevenít föl, Gregor Samsaként átváltozik, mint ahogy fellapozván a Régi magyar családnevek szótárát, hogy belepillantson a hajdanvolt Prágai Tamások viselt dolgaiba, Prágai Istvánból Pesti Kornélra változtatja a nevét is. De a szőregi rizseshurka receptjével elnyert Hertz Arnold ösztöndíj, akárcsak az azzal járó feldarabolódás, nemkülönben a Pesti egyetemi évei alatt készült titkosrendőri jelentések, megerősítik az olvasó gyanúját: itt minden megtörténhet. Mint ahogyan a novellákból fanyar humorral, iróniával és kissé riasztóan groteszk mosollyal ránk kacsintó huszadik században meg is történt. A valóság és fikció határmezsgyéjén játszódó történetek a posztmodern irodalom kedvelőinek kiemelt figyelmére számíthatnak.

Soha ​ne keverd az üzletet az élvezettel! Soha ne vigyél politikát a hálószobába! Mindkét hibát elkövettem, mikor Jackson Rutledge szeretője lettem. Nem mondhatom, hogy nem figyelmeztettek… Két évvel később újra felbukkant. Megakadályozott egy üzletet, amelynek megkötéséért keményen dolgoztam. Csakhogy Lei Yeung, New York egyik legbriliánsabb üzletasszonya oldalán megtanultam egyet s mást, amióta Jax kisétált az életemből. Már nem ugyanaz a lány voltam, akit egykor ismert, ő viszont mit sem változott. Az első találkozásunkkal ellentétben ezúttal pontosan tudtam, kivel van dolgom… és hogy milyen függőséget okozhat az érintése. Jax számára csupán játék volt a csillogás, a szex és a kiváltságok, de időközben én is megtanultam a játékszabályokat. A könyörtelen üzleti világban a mindent felülíró, legfontosabb tanács: tartsd magadhoz közel az ellenséged, de még közelebb a volt szeretőd… Sylvia Day a New York Times bestsellerlistájának többszörös első helyezettje, nemzetközileg jegyzett bestsellerszerző. Több mint húsz díjnyertes regénye jelent meg negyvennél is több országban. Huszonegy országban vezette az eladási listákat, művei nyomtatott kiadásaiból több tízmillió példányt adtak el. Crossfire sorozatának filmjogait megvásárolta a Lionsgate, a Goodreads honlap közönségszavazásán pedig a legjobb szerzőnek jelölték. Keresse fel honlapját, www.sylviaday.com, vagy kövesse a Facebook.com/AuthorSylviaDay oldalon és a Twitteren: @SylDay.

Missing
Külföldi ​dekameron I-II. Ismeretlen szerző
0
0

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

In ​this riveting prequel novella to her novel Little Mercies, New York Times bestselling author Heather Gudenkauf explores how even the smallest lies can have far-reaching consequences. When the body of a woman is discovered in a local park—with her bewildered four-year-old son sitting beside her—veteran social worker Ellen Moore is called in to assist in the police investigation. Positioned beneath a statue of Leto, the goddess of motherhood, the crime is weighted with meaning and, Ellen discovers, remarkably similar to one from a decade past. Ellen's professional duty is to protect the child, but she's not equipped to contend with a killer. As she races to connect the dots, she knows her time is running out. And the stakes are high: if she fails, another mother is sure to make the ultimate sacrifice.

A ​szerző az utóbbi néhány év termését gyűjtötte kötetbe. Az emlékező novellák rendre Versecről, az írónő gyermekkoráról, saját sorsáról szólnak. A környezetleírások Újvidék város hangulatáról, a Telep lakóinak mindennapjairól beszélnek, a politikai indíttatású történetek a délszláv háborúk eseményeiről és következményeiről. A mai történetek az írónő érzelmi viszonyulását fejezik ki az elesett emberek, a sors üldözöttei iránt. És teszi ezt a szerző ifjonti kedvvel, mindig a tartalomhoz illő, a múlt századelő bátran megújított stíluseszközeivel.

Erin ​volt a Blackwell Középiskola kitaszítottja, egy senki, akit gúnyoltak és kinevettek. De egy nap történt valami, ami mindent megváltoztatott. Egy súlyos tragédia olyan titkokról rántotta le a leplet, amire senki nem számított. Kiderült, hogy Erin a befolyásos Alderman család lánya. Így a lány pillanatok alatt egy sokak által irigyelt világba csöppent. Az új szülők mindent elkövetnek, hogy bepótolják az elveszett időt, és Erin semmiben ne szenvedjen hiányt. Erin boldogsága teljes: végre van egy igazi családja, ahol szeretik, és azt nézik, hogy mi a jó neki. Ráadásul Westonnal, gyerekkori szerelmével is minden tökéletesen alakul. Ez Erin utolsó éve a középiskolában, így minden figyelmét a továbbtanulás köti le. Eközben kiderül, hogy Weston egy művészeti egyetemre akar menni Dallasba, messze a szerelmétől. Így a végzős bál előkészületeit beárnyékolja a tudat, hogy a gimi után elveszíthetik egymást. De nem ez a legrosszabb, ami történhet… Véletlenül Erin kezébe akad egy napló, mely egykori osztálytársáé, Alderé volt. A lány olyan titkokat fedez fel, amik megválaszolják minden kérdését, és azt is megtudja, amit sosem akart volna

Gáll ​István különös, szinte egyedülálló jelenség irodalmunkban. Regényeivel, elbeszéléseivel nagy következetességgel ábrázol egy vidéket, s még inkább egy életformát: a munkásforradalmár létét, magatartását, emberi válságait. Tatabánya legendáit írja, áttekintve három emberöltő életidejét, s novellái mégsem helyi érdekűek: alakjaiban, konfliktusaiban, igazságaiban korunk problémáira ismerünk. Az új kötet is egy bányászcsalád, Magosék körül rendeződik ciklusba. "Életüket évek óta írom - olvassuk a szerző vallomásában - hátrakalandozva az időben, és visszaugorva napjainkig próbálom kiteljesíteni ennek a családnak a krónikáját. Olyasféle szoros érzelmi viszonyban vagyok velük, ahogy azt a Rohanók című novellában első személyes formában is megírom: rokonaim ők. Magam választottam őket, tehát igazibbak a valódi rokonoknál. Szeretem őket? Keveset fejez ki ez a szó. Szenvedélyesen izgat az életük, sorsuk, gondolkozásuk. A három nemzedéknek más és más a magatartása. Ez érdekel a legjobban: mit és hogyan tudnak elviselni? A nagyapa élete volt a legnehezebb, de sorsát mégis az unoka viseli lázadozva. Értelem és érzelem kettős serpenyőjében ő méricskél a legérzékenyebben, s apja tapasztalatokon simára koptatott, gyakorlatias életbölcsességét kíméletlenül bírálja." A kis kötet második része, amely külön ciklusként illeszkedik a könyvbe, Gáll műfaji "kalandozásait" tartalmazza. Az Özönvíz groteszk rádiójáték, melyben a bibliai történet persziflázsát olvassuk. Szellemes, mulattató és persze elgondolkodtató. A Zöldségeskert a vörös és fekete hangyák ellenségeskedésének ábrázolásával rokonszenves iróniával szól korunk problémáiról.

Légy ​óvatos azzal, mit is kívánsz! Lehet, hogy minden valóra válik... Most, hogy Erin megtudta az igazságot a lányokról, akik kiközösítették, és a fiúról, akit szeret, úgy érzi, az érettségi előtti idő egyre gyorsabban fogy. Amíg egykor még a nyári szünet előtti napokat számolták vissza, most már ténylegesen az utolsó napjaikat töltik Blackwellben. Szülei, Sam és Julianne attól félnek, hogy most, hogy végre megtalálták Erint, mégis el kell engedniük őt, a feszültség pedig csak egyre nő azóta, hogy Erin rájött, ki is ő valójában. Weston egyre rosszabbul érzi magát, ahogyan telnek a nyári napok, hiszen a lány, akit gyerekkora óta szeret, más főiskolára megy, mint ő. A legnagyobb félelme, hogy ez azt jelenti, elválnak útjaik. Miközben próbálja a legjobbat kihozni a maradék időből, és elérni, hogy minden maradandó emlékük legyen, folyamatosan kétségek között őrlődik. Rájön, hogy a remény olyan, mint a folyós homok: minél jobban szenved ő, annál gyorsabban süllyed Erin.

Megállítjuk-e ​valaha életünk rohanását, hogy magunkba tekintve elgondolkodhassunk azon, milyenek vagyunk? Hol tartunk? Mit értünk el? Miben hibáztunk? Popper Gábor új novelláiban lelassul a pörgés, és az élete derekán járó férfi szembesül az élet legfontosabb kérdéseivel, hogy aztán furcsa találkozások, szellemes eszmefuttatások és pergő párbeszédek után elrendezze dolgait "a lélek polcain". Mindeközben remekül szórakozhatunk azon, hogy Popper Gábor felnőttek számára "továbbgondolja" és "aktualizálja" a világirodalom klasszikus meséit, megtudhatjuk belőlük, hogy Hófehérke miért vágyakozik vissza a törpék közé, miért alszik tovább Csipkerózsika, és hogyan lesz a Farkasból Piroska marketingmenedzsere. A sokoldalú és kalandos életű (volt vendéglős és politikus egyaránt) Popper Gábornak A lélek polcai a negyedik könyve. Úgy tűnik, a Séták apámmal, a Képzeld, apu és a Tévutakon? után sikerült a híres apa, Popper Péter szellemi hagyatékának terheitől függetlenednie.

A ​kortárs orosz irodalom egyik népszerű írónőjének kötetében a 70-80-as évekbe csöppenünk bele, a szocialista Oroszország boldog-boldogtalan világába. A józanéletű, szerény matematikus randira indul a szemközt lakó hárfás lánnyal, de mire összeszedi a bátorságát a detoxikálóban köt ki. A vidám szilveszteri mulatság komor tragédiába fordul, amikor az egyik meghívottnak csak a halálhíre érkezik meg egészen addig amíg az illető meg nem jelenik a színen. A naponta másba szerelmes falusi postáslány, akinek csodaszép énekétől megdermednek a madarak, a tehenek pedig több tejet adnak, szerelmével üldözi a repüléstől rettegő pilótát. A visszahúzódó kisfiú talizmánként próbál érvényesülni, és szinte akaratlanul, bár apró csalásokkal, mindenkinek megoldja az életét. Egyik novellában sem történik semmi különös, akárcsak Csehovnál, de az élet már csak ilyen: a sok-sok semmi különös-ből épül fel a sorsunk, az életünk. Tokarjeva hol derűs humorral, hol fájdalommal mesél az emberi élet szépségeiről és viszontagságairól.

Katarina ​Bishop is a thief. To many it wouldn’t matter that she now uses her considerable skills to re-steal valuable works of art and return them to their rightful homes. She’s still a thief. So that’s why Kat’s surprised when an Interpol agent comes to her one snowy evening, asking for Kat’s help. The Magi Miracle Network was set to auction off a very rare, very valuable Faberge egg two days before Christmas, but the egg’s been stolen and now the charity’s reputation—and their future—is on the line. Kat’s family and Interpol might be opposite sides of most jobs, but someone just stole Christmas. Now it’s up to Kat and her crew to steal it back. The Grift of the Magi is a Heist Society novella and is approximately half the length of the other novels in the series. It stands alone, but if you want read more about Kat and her crew check out Heist Society, Uncommon Criminals, and Perfect Scoundrels.

Exkluzív ​válogatás On Sai novelláiból Bölcsesség, derű, kínzó önvizsgálat, rakoncátlan, pajkos humor, hatalmas vállalás. On Sai világokat alkot számunkra, hogy megkönnyítse létünket a teremtett világban, és hogy ablakokat nyisson világainkra, ajtókat belső útjainkhoz. Hol képet kapsz, hol gondolatbonbont, nyugtalanító kérdést; hol egy üde ötletet, felszabadító élcet. Tizenhárom történet, tizenhárom feledhetetlen élmény, mely elkísér! Boldogan nyújtjuk át számodra, Kedves Olvasó. Csemegézz, érezz, érts!

Covers_418383
Mítoszok ​és legendák Ismeretlen szerző
0
0

„A ​történelem nem dátumok, helynevek, háborúk halmaza. Az emberekről szól, akik kitöltik közöttük a tereket” – írja Jodi Lynn Picoult egyik regényében. Ez a gondolat akár hitvallása is lehetne azon szerzőknek, akik novelláikban igyekeznek elmesélni, milyen lehetett egy-egy életsors a ma már történelmi események idején. Tizenöt szerző novellája található az antológiában, melyben az ókortól egészen a közelmúltig olvashatunk elbeszéléseket. Az írók sajátos eszközeikkel, szórakoztatva mutatják be az egyes történelmi események okát, célját, azt, hogy hogyan befolyásolja az emberek életét a nagypolitika, és milyen hatással van ez a jelenünkre és jövőnkre. Bán Mór ajánlójával. A kötet szerzői: Andy Baron, Bányai D. Ilona, Benkő László, Bónizs Róbert, Cselenyák Imre, Csikász Lajos, Gál Vilmos, Gáspár Ferenc, Izolde Johannsen, Kapa Mátyás, Pete László, T.R. Salty, Trux Béla, Urbánszki László, Dr. Várkonyi Tibor

In ​this all-new novella from the New York Times bestselling author of Midnight Marked, Merit, Ethan, and the rest of Cadogan House crew discover that not all undead creatures are kindred spirits… Vampires generally aren’t afraid of things that go bump in the night, but Merit and Ethan are extra jumpy after a recent attack by a dark sorcerer. So when they learn that someone is messing with graves in Chicago’s cemeteries, stealing skulls and snatching souls, they fear that their powerful foe might be back for even more magical vengeance. But after a specter begins haunting Cadogan House—and targeting vampires—they realize that their being taunted by an altogether different sort of monster. A ghoulish villain straight out of the Windy City’s urban legends is on the prowl—and he won’t stop until he’s killed again... Includes a sneak peek of Blade Bound, the epic final novel in the New York Times bestselling Chicagoland Vampires series.

In ​this all-new novella from the New York Times bestselling author of Midnight Marked, Merit, Ethan, and the rest of Cadogan House crew discover that not all undead creatures are kindred spirits… Vampires generally aren’t afraid of things that go bump in the night, but Merit and Ethan are extra jumpy after a recent attack by a dark sorcerer. So when they learn that someone is messing with graves in Chicago’s cemeteries, stealing skulls and snatching souls, they fear that their powerful foe might be back for even more magical vengeance. But after a specter begins haunting Cadogan House—and targeting vampires—they realize that their being taunted by an altogether different sort of monster. A ghoulish villain straight out of the Windy City’s urban legends is on the prowl—and he won’t stop until he’s killed again... Includes a sneak peek of Blade Bound, the epic final novel in the New York Times bestselling Chicagoland Vampires series.

Csodálom ​Vass Z. Zsolt kitartását és termékenységét. Egy olyan világban küzd az írott szóért, annak tisztaságáért, amelyben sok egyéb érdek és értékhiány az uralkodó. S ez már a fiatal szerző harmadik kötete! Újra a bemutatkozás műfajához, a novellához kanyarodott vissza. Igazából persze nem visszaút ez, hiszen irodalmi publicisztikája és meséi mellett folyamatosan műveli ezt a műfajt. Ez a 36 új írás lényeges változásokat mutat a Hosszú futás című első novelláskötetéhez képest. A gyanútlan olvasó esetleg hajlik arra, hogy hasonlóságokat fedezzen föl az író s egyik hőse, a mágus között. Ám Vass Z. Zsolt ugyan mesterien bánik a szóval, nagyszerűen bonyolítja a cselekményt, és sokat tud a novella műfajáról, de nem bűvészkedik. Általában hű a műfaj követelményeihez is: úgy nagyít föl egy-egy életszeletet, hogy az közben az egész sorsot jellemzi. Mint korábban, ezúttal is érzékeljük, hogy Vass Z. Zsolt fogékony a peremlétre, a megalázottságra, az ember harmóniavágyára. Néhol a szélsőségekig megy el: a Játék szellemi fogyatékos Blankájáran tragikus története ilyen. S aki figyeli a pályáját, az előtt világos, hogy egyre érettebb, letisztultabb ez a novellisztika. Elhiteti olvasójával a legabszurdabb ötleteket is. Írásművészetében a fantázia ma is különös szerepet játszik. Ez a két szélsőség jelzi, hogy a vágyak és a realitás, ha úgy tetszik, "két világszint határán" játszódnak művei. Néhol egyetlen novella világában drámaian feszül egymásnak a két szint: a Kéklő sziklák alatt oszlásnak indult női tetem látványa döbbenti meg a kisfiút. Gyakori az is, hogy a tudatregények szerzőjének szellemi rokonaként mesél Vass Z. Zsolt a lélek belső tájairól, nem kerülvén el a líraiság jeleit, intim megnyilvánulásait. Szerencsésen egészül ki így a helyenkénti morbiditás és groteszk. Egy jellemző részlet: "Lehanyatlik a hold egy orom vágatába, egy szikla demedtségében végigszántja a hátamat. A vejem vasgolyó, a vállam közé hull, látom már, hová zuhanok a sötétbe." (Lebegés) Más műveiben az emberi kapcsolatok, például a házasság ellehetetlenülésének hiteles rajzát adja meg a szerző. Nem riad vissza a kegyetlenség naturalisztikus ábrázolásától sem. Sajátos ötvözete a különböző értékeknek a kötet címét is adó novella. Szinte móriczi mélységű a barbarizmus fölidézése, a névtelen gonosztevők akciójának leírása. Másutt új távlatok esélyét véljük fölfedezni. Legfőképpek talán a Lilliburleoban, melynek modernsége átütő erejű.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

En ​Barcelona, una prostituta que va entrando en la vejez entrena su perro a llorar ante la tumba que ha escogido para sí misma. En Viena, una mujer se vale de su don de ver el futuro para convertirse en la adivina de una familia rica. En Ginebra, el conductor de una ambulancia y su esposa acogen al abandonado y aparentemente moribundo ex presidente de un país caribeño, sólo para descubrir que sus ambiciones políticas siguen intactas. En estos doce relatos magistrales acerca de las vidas de latinoamericanos en Europa, García Márquez logra transmitir la amalgama de melancolía, tenacidad, pena y ambición que forma la experiencia del emigrante.

A ​story of Isabella. The third novella in the Devi’s Bliss series by Mika Lane, writer of hot, sexy romance. Isabella Raven has tattoos, wears leather, and rides a Yamaha FZ1. She lives in San Francisco’s historic Mission district, makes a mean pasta sauce, and is a busy sensual massage therapist at the world-renowned spa, Devi’s Bliss, nestled in the Redwoods of Marin County. Her adorable but naughty little dog Taboo chews everything in site, but he’s the least of her worries. The Feds are after her through no fault of her own, and are wasting no time in making her pay for someone else’s mistakes. If she doesn’t get them off her back, her lovely rides up the California coast will be thing of the past. Or not… Mr. P, client and fellow motorcycle rider, has connections. Lots of them. He wants to help. But something about him has Isabella running in the opposite direction. Can she overcome her prejudices and accept his help? And his heart? Join Isabella in the Zen sexuality of Devi’s Bliss and fall down a rabbit hole of your own exquisite passion.

VÁGY. ​SZÉGYEN. FÉLÉNKSÉG. FÁJDALOM. SZERELEM. KÉTSÉGBEESÉS. FÉLELEM. ÖRÖM. BÁTORSÁG. BŰN. FÉLTÉKENYSÉG. GYŰLÖLET. Vannak érzelmek, melyekről tizenéves korunkban nem szívesen beszélünk. Ezért néha jó lenne, ha ezeket valaki kimondaná helyettünk. Vagy legalábbis segítene megfogalmazni, mi mindent gondolhatunk az adott érzelemről. Jó lenne, ha valaki megosztaná velünk a tapasztalatait azokról a helyzetekről, amikor találkozott ezekkel. Ha segítene abban, hogy ne féljünk szavakba önteni az érzelmeinket. Egy jó történet pedig – mint az már oly sokszor beigazolódott – az egyik legjobb segítség! 12 kortárs, nemzetközi szinten elismert olasz alkotó arra vállalkozott, hogy fiatal olvasóknak 12 érzelemről sztorizzon. Ám ezt úgy kellett megoldaniuk, hogy műveikben egyszer sem mondhatták ki az érzelmet jelentő kulcsszót, kizárólag a művek címében. Így született meg ez a 10 novellát és 2 képregényt tartalmazó antológia, amely 2015-ben rögtön megjelenése után bestsellerré vált Olaszországban. Egy ízig-vérig fiatalos, 21. századi olvasmány, melyet az emberi kapcsolatok, a korunkra jellemző élethelyzetek és az izgalmas történetek iránt érdeklődő tizenéveseknek ajánljuk!

Covers_400706
Körkép ​1999 Ismeretlen szerző
0
0

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tessék, ​csak tessék! Nem csalás, nem ámítás, íme a mosolygó zsonglőr első trükkjei! Nehogy azt higgyék, hogy papíron zsonglőrködni veszélytelen mutatvány. Fekete I. Alfonz felkap bármit, ami a keze ügyébe kerül, egyszerre játszik mágikussal és hétköznapival, hogy az egyik pillanatban még az éjszakai buszon zötykölődjünk a gyrosszagban, a másikban pedig már krétarajzzal bírjuk szóra a budapesti házakat. Ezen a porondon Kaczor király dörzsölt politikus, Róka Rudi pubertáskori problémákkal küzd, és megfér egymás mellett Vitéz László és Pancimanci, a középkori Bizánc és Kun Béla. Néha ikonikus, máskor a társadalom vagy az emlékezet pereméről verbuvált alakokért nyúl, akiknél biztosan lehetne találni dicsőbbeket, de pont ezzel a nyers őszinteséggel, ezzel az öniróniával tudnak a legjobban beszélni az itt és mostról. Figyeljék a labdákat, figyeljék a kezét! Mondtam, hogy nem veszélytelen a mutatvány, de ne csak a zsonglőrért izguljanak. Felkavaró trükkök következnek. Nyomot hagynak abban is, aki nézi, aki forgatja.(Moskát Anita) Fekete I. Alfonz 1986-ban született Szabadkán, Szegeden és Budapesten végezte egyetemi tanulmányait. 2016-ban elnyerte a JAKkendő-díjat A mosolygó zsonglőr című kéziratával, prózán kívül kritikát ír.