Ajax-loader

kollekció: Művészet, építészet

“Csak egy asszony építheti fel újra, amit egy másik asszony romba döntött.”
(Rejtő Jenő)


This ​volume reproduces 139 Japanese woodblock colour prints by 43 famous masters of ukiyo-e, the popular art of the 17th to the 19th century. The originals are in the Riccar Art Museum in Tokyo, the world's largest and most celebrated collection of such prints. On account of their rarity and value, 87 of them have been designated Japanese National Treasures or Major National Cultural Heritage Items. The introductory essay, "Ukiyo-e - Origins and History", by the Curator of the Riccar Art Museum, Mitsunobu Sato, familiarizes the reader with the history of this art form. This is followed by the chapter "Cherry - Wood - Blossom", in which Thomas Zacharias, Professor at the Munich Academy of Art examines the technique, content and style of Japanese prints and their influence on European art at the turn of the century. The major section of the book consists of the 139 reproductions, grouped by artist, each accompanied by a detailed, sensitive commentary. Street scenes, lovers' trysts, festivals, portraits of courtesans and actors, landscapes and travelogues - these are the motifs of the ukiyo-e print. The dominant theme, however, is woman's beauty, the grace of her posture and attitudes, and the decorative aesthetics of her flowing garments. Amongst the most celebrated of the artists featured here are Utamaro, with his beautiful courtesans and geishas; Sharaku, with his portraits of actors on the kabuki stage; Hokusai, with his landscapes, among them the "36 Views of Mount Fuji"; and Hiroshige, with his "53 Stations on the Tokaido" and his "100 Views of Famous Places in and around Edo". The ten-page appendix includes a glossary of technical terms and biographies of all 43 artists.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Atlantisz ​ősi mítosza Platón nevéhez köthető, aki dialógusaiban mesél a tenger mélyére süllyedt, elveszett földrész csodáiról. Miközben az olvasó a kötet több mint 250 rajzát színezi, szinte életre kel az óceán mélyének varázslatos és titokzatos világa. A rajzok kiszínezése izgalmas élmény, ugyanakkor hatékonyan segít a mindennapi stressz leküzdésében is. Engedjük szabadjára fantáziánkat, és örökítsük meg színpompás álmainkat!

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Magyarország ​vidékeinek jellemzőbb díszítő elemeit tartalmazzák a csatolt mintalapok. A magyar nép alkalmazza épületein, ruházatán, használati és dísztárgyain. Rajzolja, hímezi, szövi, faragja, festi és mintázza más és más szokások szerint, melyek a nép ösztönéből, a díszítés iránt kifejlett, veleszületett érzékéből erednek. Régi időkből megmaradt eredeti háziipari munkák díszítő elemei ezek, melyeket a gyáripar és a vásári munka nem formált át. Igazolja, hogy milyen változatos, gazdag formakincsünk van és a magyar nép mennyire szereti a díszítést. A változatok közös forrásból eredhettek, de a népszokás átformálta. Ezért különbözik pl. a székely, kalotaszegi, sárközi, kunsági stb. egy mástól.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

"A ​bélyegtervezés esetében az alkalmazott művészetnek olyan fajtájáról van szó, amely néhány évtized óta fokozódó jelentőséggel bír, amely kicsinysége ellenére hozzájárult és egyre nagyobb felelősséggel hozzájárul a modern világ képének kialakításához. A mávészet terén érzett felelsséggel olyan bélyeget kívánunk alkotni, hogy az méltó legyen a magyar bélyegek eddigi hírnevéhez. Ugyanakkor törekszünk arra, hogy a bélyeget, hazánk névjegyét olyan saját, korszerű, művészi nyelven formáljuk meg, hogy a világ bármely táján kultúránknak, életrevalóságunknak méltó hírnökelegyen." Vertel József

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sir ​Joshua Reynolds a XVIII. század angol és európai festészetének egyik legnagyobb egyénisége volt. Pompásan megfestett barokk portréiról ma is elevenen tekint ránk Garrick, a színész, Nelly O'Brien, a kor híres szépsége, a daliás St. Leger ezredes, Inigo Jones, a nagy építész, a vörös hajú, eleven Hare úrfi és a korabeli angol társadalom számos előkelősége. Reynolds azonban nemcsak mint arcképfestő szerzett századokra hírnevet, hanem mint művész-pedagógus, az akadémia megfogalmazója is. Sokoldalú munkásságát Czére Andrea, a Szépművészeti Múzeum tudományos kutatója foglalja össze, minden lényeges mozzanatra kitérő alapossággal. A kötet 59 reprodukciója bemutatja a fő műveket, és szemlélteti a legjellegzetesebb képtípusokat.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Dürers ​graphische Zyklen, die »Apokalypse«, die »Große Passion« und das »Marienleben« sind Kunstwerke, die zum populären "Gemeingut" der europäischen Kunstgeschichte geworden sind. Für diesen Band wurden aus dem reichen künstlerischen Schaffen Dürers achtzig der schönsten und bedeutendsten graphischen Blätter ausgewählt, die in hervorragender Druckqualität reproduziert und von ausgewiesenen Kennern des Dürerschen Werkes in einfühlsamen und informativen Texten vorgestellt werden.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bodnár ​Szilvia művészettörténész válogatása a Szépművészeti Múzeum gyűjteményében található Dürer-metszetekből. A kötet a balatonfüredi Vaszary Galéria Dürer-kiállításának katalógusa.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

A ​XVIII. század végének, a XIX. század kezdetének nagy spanyol realistáját ismerteti Szőllősy Andrásné tanulmánya. A rokokó művészet és az újkori realizmus határmezsgyéjén álló művész, aki festményein és rézkarc-sorozatain lángoló gyűlölettel fordult népének elnyomói és a háborús kegyetlenkedések ellen, minden idők haladó művészetére mély hatást gyakorol. Ötvennyolc reprodukció, közötte 6 színes tábla ad szemléltető áttekintést a művész legfontosabb alkotásairól. _A művészet kiskönyvtára XXXII._

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_394393
El ​Greco, Velázquez, Goya Ismeretlen szerző
0
1

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

A ​kiadás évében ünnepelte hetvenedik születésnapját Melocco Miklós: a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas szobrászművész, érdemes művész. Melocco szobrai minden egyes találkozáskor újat képesek mondani.A honfoglalás óta, amikor bejöttünk Európába, művészetünk a görög, latin típusú kultúrából táplálkozik, ami a Kossuth-díjas művész munkásságában is tetten érhető.

Kaposi ​Endre (Zalaegerszeg, 1939.) festő-, grafikus-, szobrász- és fotóművész 1959 óta Esztergomban él. 1961 óta szerepel műveivel kiállításokon. Kezdetben bensőséges atmoszférát sugárzó olajképeket festett, grafikákat és fotókollázsokat készített, majd később a hétköznapi életben használt tárgyakból, hulladékokból, alkatrészekből kisplasztikákat, objekteket alkotott. Festészeti, grafikai, szobrászati és fotóművészeti munkássága mellett jelentős művészetpedagógusi tevékenységet is kifejtett és művészetírói teljesítménye is rendkívül figyelemre méltó. Esztergom és Komárom-Esztergom megye művészeti életében évtizedek óta kiemelkedő jelentőségű szerepvállalása. A Magyar Népköztársaság Művészeti Alapja, majd a MAOE (1971-től) tagja, az esztergomi Sigillum csoport (1968-tól), az oroszlányi Ötök csoport (1969-től) és az esztergomi Művészek Céhe (1991-től) alapító tagja, a Magyar Fotóművészek Szövetsége (1991-től) tagja, a Kernstok Károly Művészeti Alapítvány (1992-től) kuratóriumának elnöke.

Szabó ​Tamás (1952) legutóbbi években született alkotásai is tanúsítják, hogy a kortárs magyar művészetben szuverén egyéniségként alkotó művész, reneszánsz alkat. Nemcsak a tökéletes mesterségbeli felkészültség, a szobrászat, a festészet, a grafika párhuzamos, esetenként egymást átható, egymást inspiráló m#velése miatt mondhatjuk ezt, hanem az archaizálás, az emberközpontúság, a figurativitás-őrzés, a motívumhasználat, valamint a művek izzó atmoszférája miatt is. Borongós árnyaltságú műegyüttesei a nyers rútságok és a megsebzett szépségek, a kemény brutalitások érzékeny együttjátszásának formát és teret adó sorozatai - a művész tragikus hangvételű életérzéseinek, kilátástalanságot, kiúttalanságot tükröztető szellemiségének megtestesülései.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

The ​most comprehensive book ever published on drawing hands uses a revolutionary system for visualizing the hand in an almost infinite number of positions.

Az ​utrechti születésű Paulus van Vianent (1570 k.-1613) kora egyik legkiválóbb arany- és éremműveseként tartják számon, aki élete utolsó tíz évében II. Rudolf császár prágai udvarában működött. Még a szakemberek számára sem ismeretes azonban, hogy Paulus van Vianen mennyire jelentős tájrajzoló volt. Jórészt vázlatkönyvekből származó rajzai szétszóródtak, és tudományos feldolgozásukra mindeddig nem került sor. Művei pedig több szempontból is egyedülállóak, és így művészettörténeti kuriózumnak számítanak. Nincs ugyanis még egy aranyműves, akinek ilyen sok és ennyire kvalitásos rajza maradt volna fenn. Még különösebb, hogy lapjainak nagy része nem figurális vázlat, hanem tájrajz. Jóformán minden rajza tökéletes, befejezett műalkotás, amelyek a kidolgozottság fokától függetlenül az esztétikai hatás teljességének igényével készültek. Tájrajzainak művészettörténeti jelentőségét a kortársak műveinek összefüggésében mérhetjük le. Művei a valóságábrázolásnak olyan fokát képviselik, amelyre kevés példa akad nemcsak az 1600 körüli holland, hanem az egész akkori európai tájképművészetben.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.