Ajax-loader

kollekció: Műszaki

“Nem a végső siker a diadal, hanem az első.”
(Rejtő Jenő)


Az ​egyedi kiadásban készült Toys for Boys -Luxusjátékszerek férfiaknak korlátozott számban elérhető luxustárgyakkal, többek között szupermodern járművekkel és magas színvonalú technikai csodákkal ismerteti meg az olvasót. A kötet a legfantasztikusabb és egyben legritkább szuperautókat, magánrepülőket, megajachtokat és személyes tárgyakat mutatja be, amelyek minden válogatós életművész érdeklődését felkeltenék. A fejezetek között helyet kaptak olyan rendkívüli dolgok is, mint a ritka időmérő és különleges elektronikai eszközök, egzotikus motorok, nem mindennapi dizájnelemek, amelyek oly sok olvasó képzeletét megmozgatják.

Az ​egyedi kiadásban készült Toys for Boys -Luxusjátékszerek férfiaknak korlátozott számban elérhető luxustárgyakkal, többek között szupermodern járművekkel és magas színvonalú technikai csodákkal ismerteti meg az olvasót. A kötet a legfantasztikusabb és egyben legritkább szuperautókat, magánrepülőket, megajachtokat és személyes tárgyakat mutatja be, amelyek minden válogatós életművész érdeklődését felkeltenék. A fejezetek között helyet kaptak olyan rendkívüli dolgok is, mint a ritka időmérő és különleges elektronikai eszközök, egzotikus motorok, nem mindennapi dizájnelemek, amelyek oly sok olvasó képzeletét megmozgatják.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

A ​napkollektoros berendezések olyan rendszerek, amelyek a napsugárzást külön erre a célra készített eszközök(kollektorok) segítségével hővé alakítják át és ezeket valamilyen fogyasztó (melegvíz-tároló, fűtőberendezés, uszoda) rendelkezésére bocsátják. A könyv részletesen foglalkozik a kollektorok szerkezetével, segítve a saját kezű elkészítést is.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_340125
A ​kovakőtől a szilíciumig Ismeretlen szerző
0
4

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

A ​kocsi az emberi civilizációnak nemcsak jelképes, hanem a szó elsődleges értelmében is "hordozója" volt sok évszázadon keresztül. Ezt a nagy utat, az előrehaladás legérdekesebb, sokszor mulatságos vagy szomorú állomásait, útjelző köveknek számító újításait villantja fel ez a könyv. Nyomon követi a kocsi történetét régészeti, technikai, művelődéstörténeti és művészeti szemszögből, az időszámításunk előtti IV. évezredtől kezdve a XX. század elejéig, amikor is a kocsi történeti szerepe már lezáródott, s helyét elfoglalta a gép. A szöveg e komplex áttekintő módszere, valamint a gazdag, régészeti leleteken és korabeli művészi ábrázolásokon alapuló illusztrációs anyag egyidejűleg tanulságos ismeretekkel és tartalmas szórakozással ajándékozza meg az olvasót.

A ​repülőgép ma már tömegközlekedési eszköz. Naponta hétmillió ember utazik a levegőben. A 145 színes képpel illusztrált mű bemutatja: - a repülés történetét Leonardo álmától napjainkig; - a legismertebb és a legkorszerűbb utasszállító gépeket;; - a világ számos légitársaságát. A maga nemében egyedülálló könyv hasznos információkkal szolgál a légi utasoknak és mindazoknak, akik érdeklődnek a repülés iránt.

Az ​ember élete szorosan összefügg a természettel, amelyben állandó változásoknak vagyunk tanúi. Érthető tehát, hogy az összes tudományágak közül a természettudományok fejlődtek ki először, a többi tudományok jóval későbbi eredetűek. Annak ellenére, hogy az első írásbeli feljegyzések csak az időszámításunk előtti néhány évszázadból kerültek elő (pl Arkhimédész, Hérón, stb.), a fennmaradt több ezer éves emberi alkotásokból mégis arra következtethetünk, hogy már az ezt megelőző időkben is viszonylag igen magas színvonalú volt a természettudományok ismerete. Erről tanúskodnak a ma is álló, pontos égtájak szerint épített egyiptomi piramisok, csillagvizsgálók, a több ezer évig épségben maradt múmiák stb. A természettudományokkal való foglalkozás nem öncélú, ugyanis nemcsak a természetben előforduló változások, jelenségek megismerését tűzzük célként magunk elénk, hanem az azokból levonható törvényszerűségek meghatározását, és ezek gyakorlati hasznosítását, alkalmazását is.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_361346
0
1

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

TARTALOM Előszó 11 Bevezetés 13 A ​generáció fogalma az elektronikában 13 A harmadik és negyedik generációs berendezések 13 Építőelemek 14 Általános összehasonlítás 14 Gyártási (szerelési) munkafolyamatok 15 Szerelési módszerek 15 A szerelési módszerek megválasztása 16 Gazdaságosság és műszaki színvonal 17 A megbízhatóság összetevői 17 Élettartam 17 Alkatrészválaszték 18 Szereléstechnológia 18 Emberi tényező 18 Környezetállóság 18 Hőmérséklet-nedvesség igénybevétel 19 Mechanikai igénybevételek 20 Környezetállósági szabványok 21 Alkatrészek I: Integrált áramkörök 23 Paraméterek 23 Tokozás, szabványos házméterek 29 Üzemi és tárolási hőmérséklet 31 Tápfeszültség, teljesítményfelvétel 32 Zajvédettség 34 Típusjelölések 35 Digitális integrált áramkörök 36 Bipoláris monolit áramkörcsaládok 36 MOS áramkörök 40 Működési sebesség 41 Lineáris integrált áramkörök 43 A lineáris áramkörök felhasználása 44 Optoelektronikai integrált áramkörök 45 Optikai csatolók 46 Alfanumerikus kijelzők 47 Integrált áramkörök zajvédelme 51 A zavarójelek keletkezési helyei 51 Szerelési sűrűség, tápvezetők ellenállása 51 Kártyák közötti huzalozás 54 Hazai és szocialista gyártmányú integrált áramkörök 54 A tőkés import kiváltásának lehetőségei 54 Integrált áramkörök összehasonlító táblázata 55 Alkatrészek II: diszkrét elemek 61 Diszkrét elemek a harmadik generációs berendezésekben 61 Tranzisztorok és diódák 62 Fényimitáló diódák 72 Ellenállások és kondenzátorok 74 Tekercsek és transzformátorok 74 Elektromechanikus alkatrészek 101 Nyomtatott áramkörök felépítése 131 Nyomtatott áramkörök felépítése 131 Alkatrész-előkészítés 142 Alkatrész-beültetés 151 MOS integrált áramkörök szerelése 163 Az alkatrészek beforrasztása 166 Szerelt lapok tisztítása, ellenőrzése 173 Szerelt lapok javítása 176 Kísérleti kártyák előállítása 177 Vázak szerelése 179 Rendszerttechnikai felépítés 179 Hőelvezetés 187 Szekrények 190 Betétek és önhordó műszerdobozok 201 Egységelőlapok szerelése 213 Érintésvédelem 219 Kábelezés 225 Vezetékkötések 225 Huzalok és kábelek 228 Huzalcsévélés 235 Nyomtatott hátlaphuzalozás 241 Csatlakozók szerelése 244 Lengő- (összekötő) kábelek készítése 256 A kábelezés ellenőrzése 259 Az elektronikus berendezések megbízhatósága 261 A megbízhatóság fogalma 261 Az alkatrészek megbízhaósága 265 Példa a megbízhatóság számítására 270 Rajzolvasás, rajzjelek 273 A rajzdokumentáció felépítése 273 Rajzjelek 277 A gyártás- és szereléstechnológia várható fejlődése 291 Alkartészgyártás 292 Berendezésgyártás 298

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sigurd ​Falk braunschweigi professzor a műszaki mechanika világszerte elismert szaktekintélye. Kiváló didaktikai érzékéről előadássorozatában tett tanúbizonyságot, amelyet annak könyv alakú kiadása követett. Ezt a művet adjuk most az Olvasó kezébe. A háromkötetes könyv első része a pont mechanikájával, az erő fogalmával és a pontrendszer statikájával foglalkozik. Előadásmódja világos, a matematikai precizitást ötvözi egy egységbe a műszaki gondolkodásmóddal. A könyv értékét nem csak az előadás jelenti, hanem kidolgozott 66 feladat is, a legegyszerűbbektől a bonyolultakig. A feladatok megoldásában a szerző a logikus utat követi, amelyet aztán le lehet fordítani a számítógépek nyelvére. A Műszaki Könyvkiadó a közeljövőben mejelenteti a második és a harmadik kötetet is.

A ​Műszaki mechanika második kötetnek témája a merev testek mechanikája. Didaktikai meggondolások miatt először a síkbeli merev tárcsa különleges esetét tárgyaljuk, mivel az ennek során fellépő fogalmi és matematikai nehézségek sokkal kisebbek, mint a térbeli mechanikában, ahol a jó térszemléleten kívül a vektoranalízis feltétlen ismeretére is nagy szükség van. Ez különösen a pörgettyűelméletre vonatkozik, ahol nagyon sok olyan ismeretet is levezettem, amelyre ilyen szakkönyvben véleményem szerint szükség van. A könyv második részében száznál több példát soroltam fel, amelyek a szövegrészben megadott képletek és módszerek alapján teljes egészében megoldhatók...

A ​Műszaki mechanika második kötetnek témája a merev testek mechanikája. Didaktikai meggondolások miatt először a síkbeli merev tárcsa különleges esetét tárgyaljuk, mivel az ennek során fellépő fogalmi és matematikai nehézségek sokkal kisebbek, mint a térbeli mechanikában, ahol a jó térszemléleten kívül a vektoranalízis feltétlen ismeretére is nagy szükség van. Ez különösen a pörgettyűelméletre vonatkozik, ahol nagyon sok olyan ismeretet is levezettem, amelyre ilyen szakkönyvben véleményem szerint szükség van. A könyv második részében száznál több példát soroltam fel, amelyek a szövegrészben megadott képletek és módszerek alapján teljes egészében megoldhatók...