Ajax-loader

kollekció: Háborús

“A harmónia a mindenség mélyén lapuló állandó melódia.”
(Rejtő Jenő)


A ​tízéves Daniel élete egy csapásra megváltozik, amikor egy hűvös hajnalon apja elviszi Barcelona szívébe, ahol az Elfeledett Könyvek Temetőjében felfedezi azt a regényt, mely döntő hatással lesz sorsára. A kötet titokzatos szerzőjének nyomait kutató fiú életében kalandos évek következnek. Minél több mindent tud meg Daniel a lenyűgöző könyv történetéről, annál inkább szaporodnak a rejtélyek. Különös módon élete minden fordulatát mintha a rajongásig szeretett könyvnek köszönhetné: az első szerelmet, a nagy kiábrándulást, új barátait és még inkább fenyegető ellenségeit, majd a szívét betöltő újabb nagy szerelmet. Az elveszettnek hitt könyv elfelejtett szerzőjének nyomdokain járva elszánt és veszélyes ellenfelekkel kell megküzdenie, mivel akadnak, akik bármire képesek azért, hogy a múlt sötét titkaira ne derüljön fény. A sodró lendületű epizódok váltakozó hangulatú sora sajátosan rabul ejtő kaleidoszkóppá válik: szenvedélyes romantikus jelenetek váltakoznak regénybe illően félelmetes fejezetekkel, melyek feszültségét vidám kópéságok oldják, és mindezek mögött kuszán húzódnak meg egy meghökkentően eredeti bűnügyi történet hálójának a szálai. A spanyol szerző kirobbanó sikerű regénye hazájában alig néhány év alatt közel 40 kiadást ért meg, és példátlan népszerűségének köszönhetően mind a mai napig előkelő helyen áll az eladási listákon - hazájában éppúgy, mint több olyan országban, hol fordításban már megjelent.

Az ​első világháborús észak-olaszországi hadszíntérrre érkező Frederick Henry hadnagyot, ezt a kedves, fiatal, felelőtlen, sőt naiv amerikait mindössze romantius kalandvágy hevíti, amkor az olasz csapatok oldalán bekapcsolódik a központi hatalmak elleni harcokba. Ami azonban kalandnak ígérkezett, az véres fenyegetés: közelségéből Frederick Henry egy nagy szerelem mámorában keresne menedéket. Ám hiába menekül át más országba, hiába fordít hátat a háborúnak: nincs szabadulás, végleges emigráció. A halál itt is utoléri: szabad földön pusztítja el élete megtalált értelmét: feleségét és fiát. Robert Jordan, ez a magányos egyetem fiatal nyelvtanára, ez a magányos amerikai értelmiségi Spanyolországban, a köztársaságiak oldalán harcolva keresi létezése értelmét. Egy hidat kell felrobbantania. Háromnapos töprengésének fúkuszában a kételyeivel folytatott viadal áll. Robert Jordan elejétől érzi: a parancs, amelyet kapott, lehet, hogy hibás parancs; lehet, hogy a támadási terv korai és felelőtlen. Lehet, hogy rossz parancsra rosszat tesz, a híd ugyanis jelentéktelen, kicsi. De vállalnia kell a kimért feladatot. Úgy érzi, ha kárt okoz is, önmagának, másoknak: cselekvésének a konkrét helyzeten túli keretben haszna, célja és értelme van. Erkölcsi és gyakorlati haszna. És a parancsot teljesíti. Ám halála jó halál: "Nem szívesen távozom a világból... de remélem, nem dolgomvégezetlen megyek. Megtettem mindent, ami erőmből tellett." A Búcsú a fegyverektől (1929) és az Akiért a harang szól (1940) a huszadik század politikai, társadalmi erkölcsi és érzelmi válságait, poklait átélő és megjáró ember immár klasszikus értékű dokumentumai. Szerzőjüknek pedig örökre helyet biztosítanak a regényirodalom legnagyobbjai között.

Jacques ​de Launay egyik könyve, A fasizmus végnapjai Európában néhány évvel ezelőtt megjelent magyarul. Charlier nevét még nem ismeri a magyar olvasó. Mindkét szerző szívesen foglalkozik a század történelmének titkaival, különösen a német nemzetiszocializmus kevésbé ismert szereplőivel, egyéniségükkel, lelki indítékaikkal. A szerzőpáros a fasiszta biztonsági szolgálat egy tehetséges ügynökének, Alfred Naujocksnak személyiségét, tetteinek rugóit elemzi ebben a könyvében, az ő karriertörténetében vizsgálja a hitleri államgépezet egy metszetét. A főszereplőről, a visszataszító, bár nem buta kamaszból huszonkét éves korára tökéletes parancsteljesítő funkcionárius lesz, kalandvágyát a történelem nagy színpadán elégítheti ki: ő szervezi a világháborút kirobbantó gliwicei provokációt, az ő műve a bordélynak álcázott híres "Kitty-szalon" nevű besúgóközpont, ő állt többek között a Harmadik Birodalom feketepiacai mögött, benne volt a keze Hitlerék hírhedt fonthamisításában. Különös véget ért, nem a törvény, hanem a sors keze sújtotta le.

Ralph ​Ingersollnak, a kiváló amerikai újságírónak a második világháború egyik sorsdöntő fejezetét tárgyaló érdekes riportregénye kerül immár harmadik kiadásban a magyar olvasóközönség elé. Ingersoll műve messze túllép a szabványos haditudósítások színvonalán. Nem szorítkozik az események puszta leírására, számára nem az egzotikum, a háború kalandos vagy borzalmas eseményeinek hatásvadászó, érdekességeket kereső leírása a fontos - bár személyes élményeinek ismertetése száraz, fanyar humorával fűszerezve, azt mutatja, hogy mint riporter is elsőrangú - igyekszik az események mögött azok indítékait feltárni, bemutatni a nyugati hadjárat diplomáciai és politikai hátterét is. Ingersoll lebilincselő érdekességű írásából nagyjából tiszta képet nyerhetünk a normandiai invázióról, Franciaország felszabadításáról s a nyugati szövetségesek fasizmus ellen vívott harcának befejező szakaszáról. Rendkívül szubjektív hangú visszaemlékezés, aminek angolellenes és Eisenhowert (is) bíráló hangvétele biztosít(hat)ott többszörös megjelenést a "béketáborban" - lásd az előszó lelkes, a szerzőt agyondícsérő szövegét. Ha az olvasó ezen túl tudja tenni magát, és képes bizonyos kritikával olvasni a szerzőt, akkor az eddigi ismereteket árnyaló információkhoz juthat. Talán egyetlen olyan személy akad az egész írásban akire nem vetül árnyék - ez Omar Bradley, az OVERLORD amerikai erőinek szárazföldi parancsnoka. A háborús események lezárultával - de még azok hatása alatt - a kötet zárásaként, elég különös (ma már egyértelműen naív) jövőképet vázol, miközben megkísérli levonni az események tanulságait. Nos, ez nem hiányzott volna a könyvből, ha kimarad - viszont valószínűleg főként ennek köszönhetően került hozzánk... (1966-ban már a 3. kiadás!)

Örkény ​István: Pisti a vérzivatarban című drámája a 20. század magyar történelmének sajátos áttekintését adja. Egyrészt a hétköznapi ember nézőpontjából láttatja - így határozottan deheroizálja - a történelmet. Ugyanakkor igyekszik kimozdítani a történelmi tudatba mélyen beágyazódott paneleket, közhelyeket, féligazságokat is.

A ​kötet Anna Seghersnek A hetedik kereszt világhírű szerzőjének legújabb elbeszéléseit tartalmazza. A történetek a legkülönbözőbb tájakra és korokba repítik az olvasót. De játszódjanak bár Mexikóban, az inaya kultúra idején vagy Franco Spanyolországában, századokkal ezelőtt a távoli északon vagy Dél Amerika őserdeiben napjainkban - egy közös szál mégis összeköti őket. Közös bennük annak a hősnek az ábrázolása, - aki bár a történelemkönyvek számára névtelen marad, - ha kell kitartó, szívós munkával, ha kell önfeláldozó bátoságával nyújt maradandó értéket - sokszor pusztán az emberi helytállás példáját - korának és közönségének.

„Egy ​volt katonatiszt őszinte feljegyzései az utolsó háborúról és a hadifogságról. Fejét nem dugja a homokba (mint a struccok), de azért meg van győződve, hogy az »elfogult« emberek – nyugaton és keleten egyaránt a könyv nagyon sok részét (természetesen nem mindenki ugyanazt a részt) el fogja ítélni, illetve kifogásolni fogja. Talán nem tudnak tárgyilagosak lenni, – vagy nem tudják belátni, hogy elődeink sem voltak hibátlanok?”

Paris, ​1937. Andras Lévi, an architecture student, has arrived from Budapest with a scholarship, a single suitcase, and a mysterious letter he has promised to deliver to Clara Morgenstern, a young widow living in the city. When Andras meets Clara he is drawn deeply into her extraordinary and secret life, just as Europe's unfolding tragedy sends them both into a state of terrifying uncertainty. From a remote Hungarian village to the grand opera houses of Budapest and Paris, from the despair of a Carpathian winter to an unimaginable life in forced labour camps and beyond, The Invisible Bridge tells the story of a marriage tested by disaster and of a family threatened with annihilation, bound by love and history.

Borislav ​Pekic szerb író 1930-ban született. E kötetben szereplő két kisregénye az ókori mitológiából, illetve filozófiából meríti témáját. Az Ikarosz Gubelkijan szárnyalása és bukása az Ikarosz-monda modern feldolgozása. A "repülő örmény" műkorcsolyabajnok a második világháború idején egy megszállt kelet-európai fővárosban a német helytartó előtt kísérti meg a lehetetlent, próbálja - a lázadó ember végső győzelmébe vetett hit megtestesítőjeként - egyetlen hatalmas ugrással túlszárnyalni a Napot. A Védőbeszéd és utolsó napok hőse strandőr a megszállt Belgrádban, és véletlenül a gyűlölt SS ezredest menti ki a folyóból, s ezzel mindenki szemében kollaboránssá válik. Ettől a bélyegtől csak úgy tud szabadulni, hogy vállalja a gyilkosság vádját. A börtönben kezébe kerül Szókratész Védőbeszéde, és ez indítja arra, hogy leírja a saját esetén...

A ​szerző dédapja, Csernus Lukács Gábornak állít emléket, aki hősi halált halt a Kárpátokban, 1914 telén. Az izgalmas és meglepő fordulatokat tartalmazó könyv középpontjában egy olyan, ma már letűnt embertípus áll, amelynek képviselői a történelem elszabadult apokaliptikus erőin is képesek felülemelkedni, és akiknek az események sodrában csak fokozódik tisztánlátásuk, s megszilárdul férfias jellemük.

Stalin's ​Red Army entered World War II as a relatively untried fighting force. In 1941, with the launch of Operation Barbarossa, it joined battle with Hitler's army, the most powerful in history. After a desperate war of attrition lasting more than four years, the Red Army beat the Nazis into submission on the Eastern Front and won lasting fame and glory in 1945 by eclipsing the military might of the Third Reich. From the army's development prior to the outbreak of war in 1939 to its peak in 1945, every aspect of its force is examined here: the organizational structures, combat arms infantry, amour and mechanized forces, cavalry, airborne, and special forces. A technical overview of infantry weapons, armored vehicles, artillery, and support equipment is also provided. Fully illustrated with a comprehensive selection of archive photographs, charts, and tables of organization, this is a useful source of reference for anyone interested in the armies of World War II.

An ​extraordinary novel of love, war, and art, based on the turbulent real-life romance of legendary photojournalists Gerda Taro and Robert Capa Artists, Jews, nonconformists, exiles. Gerta Pohorylle meets André Friedmann in Paris in 1935 and is drawn to his fierce dedication to justice, journalism, and the art of photography. Assuming new names, Gerda Taro and Robert Capa travel together to Spain, Europe’s most harrowing war zone, to document the rapidly intensifying turmoil of the Spanish Civil War. In the midst of the peril and chaos of brutal conflict, a romance for the ages is born, marked by passion and recklessness . . . until tragedy intervenes. Already published to international acclaim, Waiting for Robert Capa is an exhilarating tale of art and love—and a moving tribute to all those who risk their lives to document the world’s violent transformations.

[2010] ​The anti-war masterpiece that became an iconic motion picture-now with a foreword by the creator of the acclaimed HBO(tm) series The Wire Familiar to many as the Stanley Kubrick film starring Kirk Douglas, Paths of Glory explores the perilous complications involved in what nations demand of their soldiers in wartime. Humphrey Cobb's protagonists are Frenchmen during the First World War whose nightmare in the trenches takes a new and terrible turn when they are ordered to assault a German position deemed all but invulnerable. When the attack fails, an inquiry into allegations of cowardice indicts a small handful of lower-ranked scapegoats whose trial exposes the farce of ordering ordinary men to risk their lives in an impossible cause. A chilling portrait of injustice, this novel offers insight into the tragedies of war in any age.

Masters ​of the Air is the deeply personal story of the American bomber boys in World War II who brought the war to Hitler's doorstep. With the narrative power of fiction, Donald Miller takes readers on a harrowing ride through the fire-filled skies over Berlin, Hanover, and Dresden and describes the terrible cost of bombing for the German people. Fighting at 25,000 feet in thin, freezing air that no warriors had ever encountered before, bomber crews battled new kinds of assaults on body and mind. Air combat was deadly but intermittent: periods of inactivity and anxiety were followed by short bursts of fire and fear. Unlike infantrymen, bomber boys slept on clean sheets, drank beer in local pubs, and danced to the swing music of Glenn Miller's Air Force band, which toured U.S. air bases in England. But they had a much greater chance of dying than ground soldiers. In 1943, an American bomber crewman stood only a one-in-five chance of surviving his tour of duty, twenty-five missions. The Eighth Air Force lost more men in the war than the U.S. Marine Corps. The bomber crews were an elite group of warriors who were a microcosm of America -- white America, anyway. (African-Americans could not serve in the Eighth Air Force except in a support capacity.) The actor Jimmy Stewart was a bomber boy, and so was the "King of Hollywood," Clark Gable. And the air war was filmed by Oscar-winning director William Wyler and covered by reporters like Andy Rooney and Walter Cronkite, all of whom flew combat missions with the men. The Anglo-American bombing campaign against Nazi Germany was the longest military campaign of World War II, a war within a war. Until Allied soldiers crossed into Germany in the final months of the war, it was the only battle fought inside the German homeland. Strategic bombing did not win the war, but the war could not have been won without it. American airpower destroyed the rail facilities and oil refineries that supplied the German war machine. The bombing campaign was a shared enterprise: the British flew under the cover of night while American bombers attacked by day, a technique that British commanders thought was suicidal. Masters of the Air is a story, as well, of life in wartime England and in the German prison camps, where tens of thousands of airmen spent part of the war. It ends with a vivid description of the grisly hunger marches captured airmen were forced to make near the end of the war through the country their bombs destroyed. Drawn from recent interviews, oral histories, and American, British, German, and other archives, Masters of the Air is an authoritative, deeply moving account of the world's first and only bomber war.

Commisar ​Ciaphas Cain - hero of the Imperium and renowned across the sector for his bravery and valour - is sent to help maintain order on an outpost world on the borders of Tau space. But when the alien ambassador is murdered and the situation quickly spirals out of control, Cain and his regiment of Valhallans find themselves in the middle of a war. As the Imperial Guard struggle to contain worldwide civil insurrection, can the wily Commisar Cain identify the real villian before the planet is lost to the Imperium forever ?

At ​the dawn of World War I, poet Sassoon exchanged his pastoral pursuits of cricket, fox-hunting, and romantic verse for army life amid the muddy trenches of France. This collection of his epigrammatic and satirical poetry conveys the shocking brutality and pointlessness of the Great War and includes "Counter-Attack," "'They," "The General," and "Base Details."

An ​das Spiel mit zwei Identitäten hat Ted Mundy sich nie gewöhnen können. Jetzt führt er endlich ein ruhiges Leben in Deutschland. Bis Sasha, ein Weggefährte aus Berliner Tagen, vor seiner Tür steht - und ihn in die Untiefen der gegenwärtigen Zeitläufte lockt. Das brillante Porträt einer ungewöhnlichen Freundschaft vor dem Hintergrund der weltpolitischen Abgründe unserer Zeit - spannend, zornig, meisterhaft erzählt.

It ​happened in the shadow of Pearl Harbor-mere hours after the first attack on the day that would "live in infamy." But few know the full story of Wake Island. Now a prominent military historian, breaking new ground on the assault, relates the compelling events of that day and the heroic struggle that followed. Thanks to the brave Marines stationed there-and the civilian construction workers who selflessly put their lives on the line to defend the island-what was supposed to be an easy victory became a protracted and costly battle for Imperial Japan. This is the story of that battle, from survivors on both sides, and with a gallery of historic photos.

Covers_334616
0
0

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

A ​Harckocsik és páncélozott harcjárművek 1900-1945 a 20. század első felének legfontosabb páncélozott harcjárműveit és szállítójárműveit mutatja be. A legendás Sherman és Tiger harckocsik mellett az olvasó olyan kevésbé nevezetes típusokkal is megismerkedhet, mint a szovjet Ba10-es páncélautó vagy a német Hetzer önjáró löveg. A könyv a tárgyalt korszak legfontosabb 150 páncélozott harcjárművét vonultatja föl, mindegyiküket pontos és szemléletes színes grafikával illusztrálva. A harcjárművek legjellemzőbb fegyverzetükre, önsúlyukra, sebességükre és hatótávolságukra vonatkozó adatait táblázat foglalja össze. Tervezésük, fejlesztésük, hadi szolgálatuk történetéről, a hadszíntéren nyújtott teljesítményükről rövid, tömör ismertető tájékoztatja az olvasót

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

A ​világtörténelem egy amerikai család életébe ágyazva: ez Herman Wouk műveinek jellemzője. A Forrongó világ is egyszerre családregény és izgalmas kalandregény. A Henry-család éli mindennapjait, amikor egyszerre megcsapja a második világháború szele: a zsidóüldözés Németországban; a kisebbik fiú menekülése a megszállt Lengyelországból; az amerikaiak hitetlenkedése, hogy úgysem igazak az Európából érkező szörnyű hírek. A tengerésztiszt diplomata apa először Németországban dolgozva ismeri meg a náci uralom működését, majd a Szovjetunió keleti részén szerez közvetlen háborús tapasztalatokat, és szervezi az amerikai segélyszállítmányokat. A fiúk katonatisztek lesznek, s készülődnek a háborúra. Churchill, Roosevelt, Sztálin, Hitler, és egy amerikai család hétköznapjai a már háborúzó, de a világháborúra még csak most készülődő, forrongó világra.

A ​világirodalom Caesarról igen különböző portrékat rajzolt. Dante számára szinte isteni tiszteletre méltó hérosz, míg Voltaire szerint bandita, aki feleségeket, lányokat ölelget, s elemeli a pénzt. Ugyanilyen megosztott értékelést ad róla a történettudomány is. Egyesek úgy vélik, hogy a régi római királyság visszaállítására törekedett, mások szerint keleti típusú hellénisztikus monarchia kialakításán fáradozott, több kutató úgy gondolja, uralkodásának lényege osztályok és pártok felettiségében rejlik. A Caesar-irodalom tengerében lehetetlen kritika nélkül elfogadni bármelyik koncepciót is. Feldolgozásunk elemzi és szembeállítja az eltérő vélemények okait és a Caesar tevékenységével kapcsolatos ókori forrásokat. E folyamat során újszerű Caesar-kép bontakozik ki: Caesar rendszere katonai diktatúra, amelynek egyik - bár leplezett - változata később az augustusi rezsim is. Kiadványunk, az Auctores Latini sorozat kilencedik kötete bevezető tanulmányával, latin szövegével, magyar nyelvű lábjegyzeteivel és kritikai apparátusával első éves latin szakos hallgatók szövegolvasásához kíván segítséget nyújtani.

Bátorság. ​Hősiesség. Eretnekség. 1292-ben Bátor Vilmos templomos lovag huszonhárom év távollét után hazatér a Szentföldről Magyarországra – otthon azonban csak halál és gyász várja. A megkeseredett, kiábrándult férfi szárnyai alá veszi és tanítani kezdi elárvult unokaöccsét, hiszen Attilában látja a megszégyenült Templomos Lovagrend új reményét, a tökéletes és gáncstalan harcost. Ám hiába igyekszik az általa helyesnek vélt útra terelni a kisgyermekből lassan férfivá érő növendéket, Attila túlságosan is vágyik a szabad életre. Amikor pedig Vilmos kardját, az ősi családi örökséget elcsenve akar megnyerni egy titkos éjszakai párbajt, nagybátyja büntetésből hosszú útra küldi az olasz énekmondó, Umberto oldalán. Ez az út örökre megváltoztatja Attila életét. Rablógyilkosokkal harcol, csaknem halálos sebet kap, majd megismeri azt az érzést is, amelyre egy templomos lovagnak még csak gondolnia sem szabad: a szerelmet. A Non nobis Domine a lovaggá cseperedő Attila szemén keresztül mutatja be egy vérzivataros korszak, a XIII. és XIV. század fordulójának háborúit, az Árpád-ház kihalását követő kegyetlen éveket, egy új uralkodói dinasztia felemelkedését és a Templomos Lovagrend bukását. Az Anjouk című nagyszabású regénysorozat előzményét, Bíró Szabolcs első történelmi regényének két kötetből eggyé gyúrt kiadását olvasva kibontakozik előttünk a magyar középkor sáros, véres, mégis levendulaillatú világa.

Kis ​Pál Király utcai napfényműterme a két világháború közötti portréfotózás kiemelkedő műhelye volt, ahol híres színészek, írók, operaénekesek is megfordultak. A fényképészt 1944 októberében a nyilasok elhurcolták, majd néhány hét múlva megszökött, visszatért a fővárosba, és egy körúti üzlethelyiségben rejtőzött. A munkaszolgálatban és a bujkálás során írt, szuggesztív erejű ceruzarajzokkal illusztrált naplója megrendítő olvasmány: a szerző felidézi a Pest határában végzett kényszermunkát, beszámol családja és szomszédai sorsáról a csillagos házban, a szökés körülményeiről és a bujkálás napjaiban szerzett tapasztalatairól. December elején Kis Pált letartóztatták és Buchenwaldba deportálták, itt halt meg 1945 januárjában. A kézirat a háború után előkerült a körúti rejtekhelyről, ma Izraelben, a cfáti Magyar Nyelvterületről Származó Zsidóság Emlékmúzeumában őrzik. A napló mellé Kis Pál legszebb fényképeiből és egyéb dokumentumokból válogattunk, a szöveget Závada Pál és György Péter írásai keretezik.

Jimmy ​Carter Nobel-békedíjas politikus, Georgia állam kormányzója, 1977 és 1981 között az Amerikai Egyesült Államok 39., demokrata párti elnöke. Neki köszönhetjük, hogy a magyar koronázási ékszerek 1977-ben visszakerülhettek Magyarországra. Önéletrajzában nyílt őszinteséggel ír a gyermekkoráról, vidéki gyökereiről, a Mély Dél puritán és sokszor rasszista szemléletéről. Apja halála után elhagyta a haditengerészetet, hogy kézbe vegye a családi gazdaság irányítását. Könyvében részletesen mesél a családi kapcsolatairól: felesége, Rosalynn nemcsak a magánéletben, de Carter közéleti tevékenységében is hű társa. Mindketten a mai napig aktív szerepet játszanak a Habitat for Humanity nemzetközi lakásépítő mozgalomban. Carter volt az első, akit becenevén iktattak be a hivatalába. A kisemberek elnökének vallotta magát, sokat foglalkozott az emberi jogokkal, és mindent megtett azért, hogy Amerika erkölcsi súlyát visszaszerezze a vietnami sokk után. A Teljes élet egy rendkívüli ember gazdag és boldog életébe nyújt bepillantást, akinek a sikerek mellett az emberi kudarcokkal és a 20. század súlyos problémáival is meg kellett küzdenie. Az exelnök személyes hangvételű visszatekintését saját festményei és versei teszik különlegessé.

Covers_421872
Elfeledett ​háborúk Ismeretlen szerző
0
1

A ​hazai történelmi emlékezet fájó pontja, hogy a köztudatban élő események a magyar történelem alakulása szempontjából sem érdektelen egyéb hadiesemények emlékét elhomályosították. Jelen kötet ezeket az elfeledett csatákat és ostromokat idézi fel. A 21 tanulmány alapvetően új megvilágításban ismerteti a 6. és 16. század közötti egyetemes és magyar vonatkozású történéseket. A könyv érdekfeszítő olvasmány a nagyközönség számára, de a középiskolai és egyetemi oktatás számára is hasznos segédkönyvvé válhat, valamint a Zrínyi Kiadó 2016-ban megjelenő Magyarország hadtörténete I. című összefoglaló műve kísérő tanulmánykötetének is tekinthető. Térképekkel illusztrálva.

A ​politikusok, diplomaták és tábornokok koruk gyermekei voltak. Nekik sem volt elképzelésük, milyen a modern, gépesített háború, ami paradox módon megkönnyítette annak kirobbanását. Bihari Péter hűen, korszerű szemlélettel adja vissza az I. világháború fontosabb eseményeit és problémáit, világos, olvasmányos stílusban. A könyv fontos pozitívuma, hogy teljességében tekinti át a világháborút, a távolabbi hadszíntereket, országokat is – tehát a Monarchia háborúját szélesebb perspektívába helyezi. Hogyan lehetséges, hogy mindenütt éljenző tömegek fogadták a háborút? Hol harcoltak magyar katonák a világháborúban? Milyen mértékben avatkoztak be az államok a gazdaságba? Mi a „tőrdöfés-legenda”? Mi késztette az Egyesült Államokat semlegessége feladására? Milyen volt a katonák élete a lövészárkokban? Miért támogatták még a szocialista pártok is a háborút? Mi köze volt a rövid háború elképzelésének a vasúti menetrendekhez? Kik fizették a háború költségeit? Mi kapcsolja össze a 20. század két világháborúját? Ezekre és hasonló kérdésekre keresi a választ a kötet, amely a Kérdések és válaszok című sorozatunk újabb darabja.

A ​20. század első nagyobb népirtása 1915-ben kezdődött, amikor az oszmán-törökök örmények százezreit deportálták és gyilkolták meg. Az első világháború után kiderült, az áldozatok száma megközelítette a másfélmillió főt. „A sivatagban élhetnek, de másutt sehol” – jegyezte meg Talat pasa – az örmény népirtás első számú kitervelője az örményekkel kapcsolatos elképzelését. Ez a mondat foglalja össze talán leginkább a korabeli oszmán politikai elit cinikus és embertelen gondolatmenetét, melyet később európai körülmények között egy másik politikai ideológia is végrehajt, s amely holokauszt néven mindannyiunk történelmévé válik. Egy évszázaddal később az örmény genocídium továbbra is viták tárgyát képezi. Törökország máig nem hajlandó elismerni ennek megtörténtét, az események örmény és török narratívája merőben eltér egymástól. Jelen kötetében Ronald Suny – ellentmondva a török nacionalista mítoszoknak, propagandának és tagadásnak – egyedülálló módon mutatja be az eseményeket. Hogy a felmerülő kérdésekre válaszoljon, számos levéltári dokumentumot és szemtanúi beszámolót használ fel. A könyv felejthetetlen krónikája annak a kataklizmának, amely mintául szolgált az évszázad népirtásainak és az emberiség ellen elkövetett bűntetteknek. A kötet elnyerte 2015-ben a Financial Times Summer Books selection valamint 2016-ban az Association for Slavic, East European, & Eurasian Studies által adományozotttt Wayne S. Vucinich Book Prize díját. Ronald Grigor Suny 1940-ben született Philadelphiában, 1962-ben végzett a Swarthmore College-ban, a doktori címét a Columbia Egyetemen szerezte meg 1968-ban. Karrierjét az Oberlin College-ban kezdte meg, majd a Michigani- később a Chicagói Egyetem professzora lett. 2013-ban elnyerte a Berlini Amerikai Akadémia díját. Ronald Grigor Suny nemzetközileg elismert kutatója a Szovjetunió és a poszt-szovjet térség történetének, kutatási területe a nacionalizmus, az etnikai konfliktusok, az érzelmek és a politikai döntéshozatal összefüggései. Több monográfiája jelent meg a dél-Kaukázus és az örmény történelem vonatkozásában is.

Bondarev ​regénye az Erdős-Kárpátokban, a lengyel-cseh határon játszódik, a vége felé közeledő s a béke reményét már megcsillantó háború egyetlen napján, egy üteg katonái – egy-két tiszt és néhány közkatona – csaknem utolsó emberig harcolva akadályozzák meg, hogy egy bekerített német páncélos csoport áttörhessen Csehszlovákiába, és ezzel a háború még néhány hónapra elhúzódjon. – A regény az évek távlatából a háború közelképét hozza elénk, – nem a hadsereg nagy csatáját, hanem a harcoló emberek lelkivilágát, gondjait, reményeit, érzéseit – s közülük is a legszebben egy fiatal százados és egy ápolónő villanásnyi bensőséges szerelmét.

Franciaország, ​1939 Carriveau csendes kis falujában Vianne Mauriac férjétől, a frontra induló Antoine-tól búcsúzik. Nem hiszi, hogy a nácik megszállhatják Franciaországot, ám ez mégis bekövetkezik: menekülő franciák hordái érkeznek, teherautó-konvojok, tankok, az égboltot elsötétítik a repülőgépek, és bombák hullanak az ártatlan áldozatokra. Amikor egy német parancsnok rekvirálja a házát, Vianne a kislányával együtt rákényszerül, hogy egy fedél alatt éljen az ellenséggel. Élelem, pénz és remény nélkül, az egyre növekvő veszélyek közepette kénytelen egyik nehéz döntést hozni a másik után. Vianne húga, Isabelle lázadó tizennyolc éves, aki az ifjúság nyughatatlan szenvedélyével keres értelmet az életének. Miközben párizsiak ezrei menetelnek a háború ismeretlen borzalmai elől, Isabelle találkozik a partizán Gaëtannal aki hisz abban, hogy a franciák az országhatárokon belül szembeszállhatnak a nácikkal, és szenvedélyesen egymásba habarodnak. Ám amikor a fiú elárulja, Isabelle csatlakozik az Ellenálláshoz, és többé hátra se néz: újra és újra az életét kockáztatja mások megmentéséért. Kristin Hannah érzékenyen tárja elénk hogyan harcoltak a második világháborúban a nők. A Fülemüle két nővér története, akiket tapasztalataik, ideáljaik, vérmérsékletük és körülményeik elválasztanak egymástól, és mindketten saját veszélyes útjukon indulnak el a túlélés, a szerelem és a szabadság felé a németek által megszállt, háborútól szétszabdalt Franciaországban. E szívszorító regény a lélek erejének és a nők állhatatosságának dicsérete. Olyan könyv, amely mindenkihez szól, és egy életre szóló élményt nyújt. A New York Times bestseller-listáján szereplő szerző, Kristin Hannah huszonkét regényt írt. Az ügyvédből lett írónő fiával és férjével az Egyesült Államok északnyugati partvidékén és Hawaiin él.