Ajax-loader

kollekció: Háborús

“A harmónia a mindenség mélyén lapuló állandó melódia.”
(Rejtő Jenő)


A ​deres hajú, keménykötésű Gyuri bácsi a legjobb pillanatban jelenik meg a Molnár-portán. A falu tele van beszállásolt német katonákkal, Molnárné férje a fronton van, az egyedül maradt asszony vállát a három gyerek, a betakarítatlan termés, a mindennapi és egyre keservesebb megélhetés gondja nyomja. A vendég szállást kap a kamrában, segít, ahol kell, és bár időnként titokzatos utakra indul, mindig megjelenik, ha szükség van rá. Okos és biztató szavait egy közeli szebb jövőről szinte issza Laci, a töprengésre és álmodozásra hajló nagyfiú. Aztán egy nap hosszabb időre vesz búcsút Gyuri bácsi, és csak amikor a falun átvonult már a front, akkor derül fény a titkára. Martonné Homok Erzsébet a "versegi krónikásasszony" izgalmas és szép történetet formált emlékeiből, és hitelesen mutatja be egy kis falu felszabadulását. Balogh Péter rajzai a kor hangulatát elevenítik fel.

Nathaniel ​Starbuck egy szimpatizáns: egy északi, aki a lázadó déliek oldalán harcol az amerikai polgárháborúban. McClellan tábornok kémfőnökére, Allan Pinkertonra támaszkodva a fejébe veszi, hogy elvezeti az északiakat a lázadók fővárosáig, Richmondig. Starbucknak, akit elűz ezredéből annak alapítója, a piperkőc Wa­shington Faulconer, nehéz utat kell megtennie, míg végül újra csatlakozhat bajtársaihoz. Richmond mocskos börtöneiből Virginia véráztatta csatamezőin át egészen az északi sereg főpa­rancsokságáig jut el – kénytelen ugyanis belépni az árulás és kémkedés árnyháborújába, ahol semmi sem biztos és senkiben sem bízhat meg.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

The ​story of the siege by the acclaimed author of Hitler's War In 199 Days, acclaimed historian Edwin P. Hoyt depicts the epic battle for Stalingrad in all its electrifying excitement and savage horror. More than the bloodiest skirmish in history-a momentous conflict costing three million lives-the siege was a hinge upon which the course of history rested. Had the Red Army fallen, the Nazi juggernaut would have rolled over Russia. Had the German's not held out during those last few months, Stalin would have painted Europe red. Now, over 50 years after the most extraordinary battle of the second millenium, the truth about this decisive moment is finally revealed.

"The ​Gift of Rain spans decades as it takes readers from the final days of the Chinese emperors to the dying era of the British Empire, and through the mystical temples, bustling cities,and forbidding rain forests of Malaya." In 1939, sixteen-year-old Philip Hutton - the half-Chinese, half-English youngest child of the head of one of Penang's great trading families - feels alienated from both the Chinese and British communities. He discovers a sense of belonging in his unexpected friendship with Hayato Endo, a Japanese diplomat who rents a nearby island from his father. Philip proudly shows his new friend around his adored island of Penang, and in return Endo teaches him about Japanese language and culture and trains him in the art and discipline of aikido. But such knowledge comes at a terrible price. As World War II rages in Europe, the Japanese savagely invade Malaya, and Philip realizes that his mentor and sensei - to whom he owes absolute loyalty - is a Japanese spy. Young Philip has been an unwitting traitor, and he is forced into collaborating with the Japanese to safeguard his family. He becomes the ultimate outsider, trusted by none and hated by many. Tormented by his part in the events, Philip risks everything by working in secret to save as many people as he can from the brutality he has helped bring upon them.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Spanning ​two and a half millennia, Anthony Pagden’s mesmerizing Worlds at War delves deep into the roots of the “clash of civilizations” between East and West that has always been a battle over ideas. It begins with ancient Greece and its epic fight against the Persian Empire, then sweeps to Rome, which created the modern concepts of citizenship and the rule of law. Pagden dramatizes the birth of Christianity in the East and its use in the West as an instrument of government, setting the stage for what would become, and has remained, a global battle of the secular against the sacred. Islam, at first ridiculed in Christian Europe, drives Pope Urban II to launch the Crusades, which transform the relationship between East and West into one of competing religious beliefs. Modern times bring a first world war, which among other things seeks to redesign the Muslim world by force. In our own era, Muslims now find themselves in unwelcoming Western societies, while the West seeks to enforce democracy and its own secular values through occupation in the East. Pagden ends on a cautionary note, warning that terrorism and war will continue as long as sacred and secular remain confused in the minds of so many.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

A ​huszadik század jócskán bővelkedett tragikus eseményekben, borzalmakban és kegyetlenkedésekben. Majd három évtizede, hogy a Don menti harcok hősei és áldozatai megszólalhattak a nyilvánosság előtt. Azóta elsősorban 1990 után nemcsak történeti szakmunkák, hanem egyéni visszaemlékezések is felidézték a keleti hadszíntér szörnyű­ségeit. Gróf Imre harctéri naplója a második világháború talán legtöbbet idézett hadszínterére, az oroszországi Don menti térségbe kalauzol el bennünket, a vele történt, megfigyelt, illetve hallott harci események hiteles leírása és frontfelvételei által. Egy paraszti világból tudása, akaratereje által kitörni szándékozó fiatalember, Gróf Imre ma is érdeklődésre számot tartó, rendkívül életszerű és adatgazdag doni harctéri naplójának, a fronton készült fényképeinek, illetve a hiteles hadtörténelmi háttér megrajzolásával történő közzétételével. Dacára annak, hogy a ma emberének világképét erőteljesen befolyásolják a multimédiás eszközök, a múlt iránti érdeklődés változatlanul jelen van kortársaink gondolkozásában. Különösen a negyvenes generációtól kezdődően, akik még nem felejtették el azokat az évtizedeket, amikor a politikai direktívák beleszóltak az egyes históriai korszakok, különösen a XX. század történéseinek értékelésébe. Úgy gondoljuk, tartozunk szüleink, nagyszüleink emlékének és a történelmi igazságnak azzal, hogy ki-ki lehetősége, szakértelme szerint feltárja, közzétegye a XX. század kataklizmáit emberi tisztességben megélt generációk immáron történelmi forrássá vált hagyatékát.

Neumann ​János, a modern matematika géniusza, Kemény Jánossal, Szilárd Leóval, Teller Edével, Wigner Jenővel együtt a legendás marslakók közé tartozott. A számítástechnika és a játékelmélet terén elért eredményeivel forradalmasította a XX. század tudományos-technikai fejlődését, s tudós létére politikai szerepet is vállalt, mint Eisenhower elnök stratégiai tanácsadója, az Atomenergia Bizottság tagja. A leánya, Marina von Neumann Whitman, aki édesapja halálakor huszonkét éves volt, közgazdászként futott be olyan karriert, amilyet előtte nő nemigen: egyetemi tudományos pályafutást követően Nixon elnök gazdasági tanácsadója lett (a Watergate-botrány után lemondott), majd amerikai nagyvállalatok Procter & Gamble, Westinghouse, General Motors igazgatótanácsában ült csupa férfi között. Elsősorban a globális gazdaság kérdései foglalkoztatták. A GM-től 1992-ben távozott, utána visszatért az egyetemi oktatáshoz, s a mai napig előad a Michigani Egyetemen. Emlékiratában Marina beszámol gyermekkoráról, feleleveníti az apjáról őrzött emlékeket, a vele kapcsolatos eseményeket. Szól a családi háttérről is, a budapesti, művelt, kozmopolita, nyelveket beszélő, nagypolgári zsidó család milliőjében nevelkedett Neumann fiatalkori amerikai karrierjéről. Ezt a részint család-, részint tudománytörténetet saját rendkívüli karrierjének történetével egészíti ki, mintegy megmutatva, hogyan sáfárkodott az alkotóereje teljében elhunyt zseni, Neumann János örökségével.

A ​hidegháború idején játszódó történet szereplőit állandó megfigyelés, zaklatás és ellehetetlenítés teszi próbára Ausztria Magyarországhoz ezer szállal kötődő, ám mégis teljesen más világában. Ebben az új közegben mindennek fájdalmasan magas ára van. A szerelemnek, az őszinteségnek, a becsületnek, éppen úgy, mint a hallgatásnak, vagy magának az életnek. "Zsuffa Tünde legújabb, a Híd közepén című regénye az Angyal a földi pokolban cselekményének méltó folytatása. Balázsovich Antóniának és a korábbról ismerős karaktereknek ezúttal olyan harcokban kell helytállniuk magukért és egymásért, melyekben a béke illúziója mögé bújva leselkedik rájuk az igazi veszély. A hidegháború idején játszódó történet szereplőit állandó megfigyelés, zaklatás és ellehetetlenítés teszi próbára Ausztria Magyarországhoz ezer szállal kötődő, ám mégis teljesen más világában. Ebben az új közegben mindennek fájdalmasan magas ára van. A szerelemnek, az őszinteségnek, a becsületnek, éppen úgy, mint a hallgatásnak, vagy magának az életnek. Hosszú évek teltek el, mióta Antónia és orvos szerelme, Lucca Engel először találkozott egymással a magyarországi pokolban. Azóta alig maradt valami az őket formáló polgári környezetből. Horthy Miklós kormányzó testőrparancsnokának lánya az 1956-os forradalom után ugyan menedéket talál Bécsben a kommunista diktatúra kegyetlen bosszúja elől, házassága is reménykeltően indul, de a boldogságot ismét szűken mérik számára az égiek. Útjába nemcsak a sors gördít akadályokat, hanem a múlt árnyai idegenbe is követik őt… Megpróbáltatásaiban igazi támaszra lel Andreas Möller személyében. A félelmet nem ismerő haditudósító az emberiség által valaha teremtett legszörnyűbb háborús zónákat járja, és elsőként érti meg az új, kétpólusú világ rejtett működését."

A ​XIV. zászlóháború befejeztével Észak lángjai kihunytak ugyan, ám Gro-Ugon földjén új harc veszi kezdetét. Az orkok vérrel és erővel összekovácsolt törzsszövetsége fellázad a Kard Testvériség lovagjainak uralma ellen, és a rend fellegvárának, Reagnak az ostroma akár a mindent eldöntő csatát is jelentheti. Az orkok küzdelme egyszerre szabadságharc és vallási háború, hiszen korábbi uraik egyben gyűlölt teremtőjük, Orwella fanatikus hívei is. Miközben Egar din Branig, a lovagrend hadmestere rá kell döbbenjen, hogy legfőbb ellenségei a várfalakon belül vannak, az orkok között, a matriarchátusban élő Holdimádók törzsének sámánja olyan titkokra bukkan, amely egész törzse létét fenyegeti. _Malcolm J. Hunt_ második regénye Reag ostromának lebilincselően izgalmas történetével mutatja be a kardlovagok életét, az orkok történelmi tettét, valamint Orwella egyszerre szent és átkozott misztériumait. Az ádáz csatákban az emberek és orkok mellett a Kárhozat Asszonyának két eszmerendszere, az arc nélküli hatalom és a pusztító erő útja is összecsap – ékesen bizonyítva, hogy a Kígyószív két viperájának küzdelmeiben csakis egy igazi győztes lehet.

2016 ​Zrínyi-emlékév Magyarországon. 450 éve, 1566-ban történt, hogy a törökkel vívott teljesen egyenlőtlen ostromharcban – az egész Dél-Dunántúl védelme szempontjából központi jelentőségű – Szigetvár elbukott. Ám Zrínyi Miklós és a vár védőinek hősies helytállása és önfeláldozása a kereszténység és a haza védelmében Európa-szerte legendává lett. A Hetek kiadói műhelye nem kisebb feladatra vállalkozik, mint hogy jubileumi kiadványával, Zrínyi emléke előtt tisztelegve a török hódoltság és a törökellenes harcok több mint 150 éves időszakát a megszokottól eltérően, újszerűen ragadja meg és láttassa, elsősorban a fiatal olvasóval. A könnyebb megértést, belátást segítik a kiadványban található térképek, metszetek, tematikus kislexikonok, 10 pontos érvgyűjtemények és a hármasfókuszú időegyenes. A bookazine szerves részét képezi a több mint húsz oldalas, a szigetvári ostrom lefolyásáról és hőseiről szóló KÉPREGÉNY, amelyet a Bornemisza Péter Gimnázium diákjai írtak és rajzoltak.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

By ​the time depicted in this play, Henry has turned into the greatest of English kings. Though he has retained the common touch and sense of humor he showed as Falstaff's bosom buddy in the two parts of Henry IV, he has become fiercely focused. He punishes those who have plotted against him; in battle against the French, he shows himself an indomitable leader of men; and, at the end, he conquers even the heart of Catherine, the beautiful daughter of the French king. Henry V is one of the most popular of Shakespeare's plays — partly because it brings further news of the downward-spiraling fortunes of some of the beloved scoundrels from Henry IV, and partly because it is so intensely patriotic. Who can keep dry-eyed, who can keep his or her heart from welling up, when Henry gives his great speech before the battle of Agincourt?

By ​the time depicted in this play, Henry has turned into the greatest of English kings. Though he has retained the common touch and sense of humor he showed as Falstaff's bosom buddy in the two parts of Henry IV, he has become fiercely focused. He punishes those who have plotted against him; in battle against the French, he shows himself an indomitable leader of men; and, at the end, he conquers even the heart of Catherine, the beautiful daughter of the French king. Henry V is one of the most popular of Shakespeare's plays — partly because it brings further news of the downward-spiraling fortunes of some of the beloved scoundrels from Henry IV, and partly because it is so intensely patriotic. Who can keep dry-eyed, who can keep his or her heart from welling up, when Henry gives his great speech before the battle of Agincourt?

_Nagyszabású ​kémregény John le Carré stílusában egy nyugalmazott CIA tiszt tollából – hamarosan a mozikban is!_ A Vlagyimir Putyin vezette Oroszországban az orosz hírszerzés tisztje, Dominyika Jegorova keservesen próbálja kiismerni és túlélni a posztszovjet hírszerzés veszedelmes dzsungelét. Épp csak kikerült a Verébiskoláról – ahol hírszerzési célokat szolgáló csábításra képezik ki a hallgatókat –, és egyből Nathaniel Nash CIA-tisztre állítják rá. Ő a kapcsolattartója az amerikaiak egyik legértékesebb kémének, akit valaha sikerült beépíteniük az oroszok közé. A lélegzetelállító sebességgel pörgő cselekmény Oroszországból indulva Finnországon, Görögországon és Olaszországon keresztül az Egyesült Államokba vezet minket. Jegorova és Nash halálos össztűzben találják magukat, amely már nem csak az ő életüket, hanem másokét is veszélybe sodorja. Titkos hűségeskük köttetnek és szegődnek meg, miközben minden hírszerző ügynökség veszélybe kerül Moszkvától egészen Washingtonig. A _Vörös veréb_ a nyugalmazott CIA tiszt Jason Matthews első regénye; letehetetlen stílusával és emlékezetes szereplőivel nem csupán irodalmi bravúr, hanem szakmai szempontból is jelentős teljesítmény. Nagy részletességgel, valós módszerek bemutatásával – kémkedés, kémelhárítás, beszervezés, kiberháború – nyerhetünk bepillantást a nemzetközi hírszerzés működésébe. A kötet 2013-ban elnyerte a rangos Edgar-díjat, és Jennifer Lawrence főszereplésével Francis Lawrence forgat belőle filmet Budapesten.

A ​második világháború legsikeresebb német ászának visszaemlékezéseit tartja kézben az olvasó. A könyv első, teljes magyar kiadását. Hans-Ulrich Rudel katonai teljesítménye elvitathatatlan, hiszen ő volt a német hadsereg valaha legmagasabb kitüntetését megszerző katonája. Megsemmisített több, mint 500 tankot, 2000 földi célpontot, a szovjet flotta büszkeségét, a Marat csatahajót. Sztálin személyesen tűzött a fejére vérdíjat. 2500 bevetése volt, ezt azóta sem múlta felül senki. A szinte ész nélküli bátorság, a háborús jártasság és nem utolsó sorban a tiszteletet parancsoló eredmények dokumentuma ez a könyv. A "Stuka pilóta" ugyanakkor kivonata annak is, hogy milyen információkkal rendelkeztek és azokból milyen következtetést vontak le a keleti fronton szolgáló katonák. Külön kell azonban választani a harcos teljesítményét a mögötte húzódó ideológiától. Ez a nemzetközi bestseller ezt meg is teszi, ezért is vált ilyen népszerűvé szerte a világon. Rudel könyvének népszerűsége a világon mindenhol emberfeletti katonai teljesítményének állít emléket.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

A ​Jelenések könyvé-nek modern horvát változata - így jellemezte egyik jugoszláv méltatója Marinkovic nagy regényét, méltán, mert a háború szelétől megérintett Zágráb társadalmának regénybeli képe az Apokalipszis borzongató légkörét sugározza. Álom és valóság képei szövődnek lapjain meghökkentő látomások sorozatává, hol bizarr fintorok, hol harsány nevetésre késztető, komikus helyzetek, hol pedig merész, de mindig a jó ízlés határain belül maradó erotikus jelenetek kíséretében. Marinkovic stílusa, mondatainak hangszerelése, gazdagon áradna, gondolatai sodró erejűek és frissek ellenállhatatlan iróniája mindig pontosan célba talál.

he ​long-awaited first novel from the author of Tenth of December: a moving and original father-son story featuring none other than Abraham Lincoln, as well as an unforgettable cast of supporting characters, living and dead, historical and invented February 1862. The Civil War is less than one year old. The fighting has begun in earnest, and the nation has begun to realize it is in for a long, bloody struggle. Meanwhile, President Lincoln’s beloved eleven-year-old son, Willie, lies upstairs in the White House, gravely ill. In a matter of days, despite predictions of a recovery, Willie dies and is laid to rest in a Georgetown cemetery. “My poor boy, he was too good for this earth,” the president says at the time. “God has called him home.” Newspapers report that a grief-stricken Lincoln returns, alone, to the crypt several times to hold his boy’s body. From that seed of historical truth, George Saunders spins an unforgettable story of familial love and loss that breaks free of its realistic, historical framework into a supernatural realm both hilarious and terrifying. Willie Lincoln finds himself in a strange purgatory where ghosts mingle, gripe, commiserate, quarrel, and enact bizarre acts of penance. Within this transitional state—called, in the Tibetan tradition, the bardo—a monumental struggle erupts over young Willie’s soul. Lincoln in the Bardo is an astonishing feat of imagination and a bold step forward from one of the most important and influential writers of his generation. Formally daring, generous in spirit, deeply concerned with matters of the heart, it is a testament to fiction’s ability to speak honestly and powerfully to the things that really matter to us. Saunders has invented a thrilling new form that deploys a kaleidoscopic, theatrical panorama of voices to ask a timeless, profound question: How do we live and love when we know that everything we love must end?

he ​long-awaited first novel from the author of Tenth of December: a moving and original father-son story featuring none other than Abraham Lincoln, as well as an unforgettable cast of supporting characters, living and dead, historical and invented February 1862. The Civil War is less than one year old. The fighting has begun in earnest, and the nation has begun to realize it is in for a long, bloody struggle. Meanwhile, President Lincoln’s beloved eleven-year-old son, Willie, lies upstairs in the White House, gravely ill. In a matter of days, despite predictions of a recovery, Willie dies and is laid to rest in a Georgetown cemetery. “My poor boy, he was too good for this earth,” the president says at the time. “God has called him home.” Newspapers report that a grief-stricken Lincoln returns, alone, to the crypt several times to hold his boy’s body. From that seed of historical truth, George Saunders spins an unforgettable story of familial love and loss that breaks free of its realistic, historical framework into a supernatural realm both hilarious and terrifying. Willie Lincoln finds himself in a strange purgatory where ghosts mingle, gripe, commiserate, quarrel, and enact bizarre acts of penance. Within this transitional state—called, in the Tibetan tradition, the bardo—a monumental struggle erupts over young Willie’s soul. Lincoln in the Bardo is an astonishing feat of imagination and a bold step forward from one of the most important and influential writers of his generation. Formally daring, generous in spirit, deeply concerned with matters of the heart, it is a testament to fiction’s ability to speak honestly and powerfully to the things that really matter to us. Saunders has invented a thrilling new form that deploys a kaleidoscopic, theatrical panorama of voices to ask a timeless, profound question: How do we live and love when we know that everything we love must end?

An ​extraordinary, propulsive novel based on the true story of a family of Polish Jews who are separated at the start of the Second World War, determined to survive—and to reunite It is the spring of 1939 and three generations of the Kurc family are doing their best to live normal lives, even as the shadow of war grows closer. The talk around the family Seder table is of new babies and budding romance, not of the increasing hardships threatening Jews in their hometown of Radom, Poland. But soon the horrors overtaking Europe will become inescapable and the Kurcs will be flung to the far corners of the world, each desperately trying to navigate his or her own path to safety. As one sibling is forced into exile, another attempts to flee the continent, while others struggle to escape certain death, either by working grueling hours on empty stomachs in the factories of the ghetto or by hiding as gentiles in plain sight. Driven by an unwavering will to survive and by the fear that they may never see one another again, the Kurcs must rely on hope, ingenuity, and inner strength to persevere. A novel of breathtaking sweep and scope that spans five continents and six years and transports readers from the jazz clubs of Paris to Kraków’s most brutal prison to the ports of Northern Africa and the farthest reaches of the Siberian gulag, We Were the Lucky Ones demonstrates how in the face of the twentieth century’s darkest moment, the human spirit can find a way to survive, and even triumph.

An ​extraordinary, propulsive novel based on the true story of a family of Polish Jews who are separated at the start of the Second World War, determined to survive—and to reunite It is the spring of 1939 and three generations of the Kurc family are doing their best to live normal lives, even as the shadow of war grows closer. The talk around the family Seder table is of new babies and budding romance, not of the increasing hardships threatening Jews in their hometown of Radom, Poland. But soon the horrors overtaking Europe will become inescapable and the Kurcs will be flung to the far corners of the world, each desperately trying to navigate his or her own path to safety. As one sibling is forced into exile, another attempts to flee the continent, while others struggle to escape certain death, either by working grueling hours on empty stomachs in the factories of the ghetto or by hiding as gentiles in plain sight. Driven by an unwavering will to survive and by the fear that they may never see one another again, the Kurcs must rely on hope, ingenuity, and inner strength to persevere. A novel of breathtaking sweep and scope that spans five continents and six years and transports readers from the jazz clubs of Paris to Kraków’s most brutal prison to the ports of Northern Africa and the farthest reaches of the Siberian gulag, We Were the Lucky Ones demonstrates how in the face of the twentieth century’s darkest moment, the human spirit can find a way to survive, and even triumph.

As ​England enters World War II's dark early days, spirited music professor Primrose Trent, recently arrived to the village of Chilbury, emboldens the women of the town to defy the Vicar's stuffy edict to shutter the church's choir in the absence of men and instead "carry on singing." Resurrecting themselves as "The Chilbury Ladies' Choir," the women of this small village soon use their joint song to lift up themselves, and the community, as the war tears through their lives. Told through letters and journals, THE CHILBURY LADIES' CHOIR moves seamlessly from budding romances to village intrigues to heartbreaking matters of life and death. As we come to know the struggles of the charismatic members of this unforgettable outfit-- a timid widow worried over her son at the front; the town beauty drawn to a rakish artist; her younger sister nursing an impossible crush and dabbling in politics she doesn't understand; a young Jewish refugee hiding secrets about her family, and a conniving midwife plotting to outrun her seedy past-- we come to see how the strength each finds in the choir's collective voice reverberates in her individual life. In turns funny, charming and heart-wrenching, this lovingly executed ensemble novel will charm and inspire, illuminating the true spirit of the women on the homefront, in a village of indomitable spirit, at the dawn of a most terrible conflict.

As ​England enters World War II's dark early days, spirited music professor Primrose Trent, recently arrived to the village of Chilbury, emboldens the women of the town to defy the Vicar's stuffy edict to shutter the church's choir in the absence of men and instead "carry on singing." Resurrecting themselves as "The Chilbury Ladies' Choir," the women of this small village soon use their joint song to lift up themselves, and the community, as the war tears through their lives. Told through letters and journals, THE CHILBURY LADIES' CHOIR moves seamlessly from budding romances to village intrigues to heartbreaking matters of life and death. As we come to know the struggles of the charismatic members of this unforgettable outfit-- a timid widow worried over her son at the front; the town beauty drawn to a rakish artist; her younger sister nursing an impossible crush and dabbling in politics she doesn't understand; a young Jewish refugee hiding secrets about her family, and a conniving midwife plotting to outrun her seedy past-- we come to see how the strength each finds in the choir's collective voice reverberates in her individual life. In turns funny, charming and heart-wrenching, this lovingly executed ensemble novel will charm and inspire, illuminating the true spirit of the women on the homefront, in a village of indomitable spirit, at the dawn of a most terrible conflict.

_A ​krakkói lány_ a harmincas évek Párizsán, a spanyol polgárháborún, Moszkván, Varsón és a náci Németország szívén átívelő, lenyűgöző történet, mely egy nő túlélésért folytatott küzdelmét követi végig, miközben egész nemzetek szakadnak szét, örökre megváltoztatva történelmünket. 1935-ben Rita Feuerstahl nagy tervekkel érkezik a krakkói egyetemre, ám az élet más meglepetéseket tartogat számára - házasság, szerelmi viszony, gyermek, és mindez a közelgő háború árnyékában. Rita időközben olyan hatalmas titok birtokába jut, mely a szövetségesek győzelmét veszélyezteti, ugyanakkor a háború dúlta Európa káoszában talán ez az egyetlen dolog, ami erőt ad neki a túléléshez. Vajon a szenvedélye és az elszántsága elegendő ahhoz, hogy át tudja vészelni ezt a rettenetes időszakot, s az Európa által valaha látott legnagyobb gonoszt?

1939-ben ​dr. Jan Żabińskit bízzák meg a Varsói Állatkert vezetésével. Ebben a munkában nagyszerű segítőtársa intuitív felesége, a grafikus Antonina. Amikor Lengyelországot megszállják a németek, a házaspárnak kapcsolatba kell lépnie a Harmadik Birodalom újonnan kinevezett, fő zoológusával, Lutz Heckkel, hogy amennyire lehetséges mentsék az állatkert lakóit. Közben Jan és Antonina részt vesz a lengyel földalatti ellenállásban; szabad bejárásuk van a varsói gettóba, ahonnan embereket mentenek ki. Miután állatkertjüket lebombázzák, a két állatkertésznek, Jannak és Antoninának úgy sikerült megmentenie több mint háromszáz embert a náciktól, hogy az üres állatketrecekben bújtatták el őket. Mivel ezeknek a "vendégeknek" állati, az állatoknak viszont emberi neveket adtak, nem csoda, hogy az állatkert fedőneve " Ház, az őrült csillagzat alatt" lett. A természettudós író, Diane Ackerman élvezetes stílusban újrateremti ezt az elfeledett, igaz és szép történetet a varsóiak második világháborús ellenállásáról úgy, hogy igazából Antoninának, az állatkertész feleségének életét meséli el. A történetet feldolgozó amerikai filmet március 30-án mutatják be Magyarországon.

1939-ben ​dr. Jan Żabińskit bízzák meg a Varsói Állatkert vezetésével. Ebben a munkában nagyszerű segítőtársa intuitív felesége, a grafikus Antonina. Amikor Lengyelországot megszállják a németek, a házaspárnak kapcsolatba kell lépnie a Harmadik Birodalom újonnan kinevezett, fő zoológusával, Lutz Heckkel, hogy amennyire lehetséges mentsék az állatkert lakóit. Közben Jan és Antonina részt vesz a lengyel földalatti ellenállásban; szabad bejárásuk van a varsói gettóba, ahonnan embereket mentenek ki. Miután állatkertjüket lebombázzák, a két állatkertésznek, Jannak és Antoninának úgy sikerült megmentenie több mint háromszáz embert a náciktól, hogy az üres állatketrecekben bújtatták el őket. Mivel ezeknek a "vendégeknek" állati, az állatoknak viszont emberi neveket adtak, nem csoda, hogy az állatkert fedőneve " Ház, az őrült csillagzat alatt" lett. A természettudós író, Diane Ackerman élvezetes stílusban újrateremti ezt az elfeledett, igaz és szép történetet a varsóiak második világháborús ellenállásáról úgy, hogy igazából Antoninának, az állatkertész feleségének életét meséli el. A történetet feldolgozó amerikai filmet március 30-án mutatják be Magyarországon.

Covers_430527
0
1

A ​kötet Szigetvár 1556-os sikeres védelméről beszámoló szövegeket tartalmaz. Ezek egy része korábban is olvasható volt magyarul, a szövegek fele azonban itt jelenik meg először magyar nyelven. A nemzetközi publikumra való tekintettel ugyanakkor minden szöveg megtalálható eredeti nyelven (latin), illetve angol fordításban is. A kötetet térképmellékletek egészítik ki, illetve Kasza Péter és B. Szabó János tollából egy-egy előtanulmány, melyek a részint az ostrom irodalmi emlékezetét helyezik kontextusba, részint a eseménynek hadtörténeti megközelítését tartalmazzák.

Sebastian ​Junger, the bestselling author of War and The Perfect Storm, takes a critical look at post-traumatic stress disorder and the many challenges today’s returning veterans face in modern society. There are ancient tribal human behaviors-loyalty, inter-reliance, cooperation-that flare up in communities during times of turmoil and suffering. These are the very same behaviors that typify good soldiering and foster a sense of belonging among troops, whether they’re fighting on the front lines or engaged in non-combat activities away from the action. Drawing from history, psychology, and anthropology, bestselling author Sebastian Junger shows us just how at odds the structure of modern society is with our tribal instincts, arguing that the difficulties many veterans face upon returning home from war do not stem entirely from the trauma they’ve suffered, but also from the individualist societies they must reintegrate into. A 2011 study by the Canadian Forces and Statistics Canada reveals that 78 percent of military suicides from 1972 to the end of 2006 involved veterans. Though these numbers present an implicit call to action, the government is only just taking steps now to address the problems veterans face when they return home. But can the government ever truly eliminate the challenges faced by returning veterans? Or is the problem deeper, woven into the very fabric of our modern existence? Perhaps our circumstances are not so bleak, and simply understanding that beneath our modern guises we all belong to one tribe or another would help us face not just the problems of our nation but of our individual lives as well. Well-researched and compellingly written, this timely look at how veterans react to coming home will reconceive our approach to veteran’s affairs and help us to repair our current social dynamic.