Ajax-loader

kollekció: Filozófia

“Tévedni emberi dolog, de azért velem is előfordulhat.”
(Rejtő Jenő)


"A ​pszichológia éppúgy, mint a filozófia , önálló személyiségelméletet dolgoz ki.Ezért nem véletlen, hogy a filozófia és a pszichológia között e tekintetben nagyon sok az érintkezési pont. Eme érintkezési pontok segítségével próbálom megvilágítani a személyiség fogalmát, annak történelmi fejlődését."

Ausztrália ​legkeresettebb börtönszökevénye Indiában köt ki, hogy a hatóságok elől elrejtőzzön. Bombay varázslatos világa, egzotikuma és legfőképp az érzelmek kavalkádja elkápráztatja Lint, miközben kedves-bolondos útikalauza, Prabaker végigvezeti a hatalmas városon. A kalandok úgy hozzák, hogy Lin az európai betelepültek bohém és fanyar társaságából egyszeriben egy nyomortelepen találja magát. Elszakítva szerelmétől, akaratlanul a kalyibaváros nagy tiszteletben álló gyógyítója lesz, de sorsa továbbsodorja: börtönbe kerül, majd bosszútól hajtva az alvilági élet szereplőjévé válik. A viszontagságok során megtanulja észrevenni a nyomorban a nagyságot, a korrupcióban a tisztességet, a gazdagságban a megnyomorított lélek végtelen útkeresését. Egy csapásra lett az olvasók kedvence az ausztrál származású, immár Indiában élő szerző fordulatokban és humorban gazdag regénye. A rengeteg szereplőt mozgató, kalandot kalandra halmozó történet olyan magával ragadó részletességgel ír le egy egészen más világot, gettót, szerelmet, maffiát, hogy akár önéletrajzként, akár úti regényként vagy egzotikus fejlődésregényként tekintünk is rá rendkívül élvezetes olvasmány.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

„Szabadság, ​Egyenlőség, Igazságosság… A francia forradalom Fraternitéje látszólag még szorosabban fűzte össze a Liberté és Egalité eszméit, ám e forradalom radikalizálódása során kiderült, hogy a túl szoros kötelék szembenállássá válhat: a plebejus demokrácia szószólói az egyenlőség nevében elvetettek sok, hagyományosan sérthetetlennek tekintett liberális szabadságjogot (mindenekelőtt a magántulajdon és a személyes biztonság elvét). A másik oldal sem késett a válaszreakcióval: »az ő szabadságuk nem szabadelvű« – és azóta az antiegalitariánus liberalizmus és az antiliberális egalitariánizmus eszmei képviselői között a süketek párbeszéde folyik.” A liberális eszmerendszer úttörő képviselőinek művei és tevékenysége mellett Ludassy Mária elsősorban századunk neoliberalizmusának kiemelkedő szellemi teljesítményeit (az amerikai _Hayek, Rawls_ és _Barry,_ illetve a magyar _Bibó István_ munkáit) elemzi okosan, szellemesen, szórakoztatóan.

A ​holló lassú körökben egyre lejjebb ereszkedik. A halál holló képében jött el. A holló nem pusztán illusztrálja a halált – a holló a halál… Hangyák teszik kínszenvedéssé egy falu (egy város? egy ország?) életét. A hangyák is valódiak. Tömött sorokban masíroznak, szétrágnak-mállasztanak ételt, kerteket, házakat; aprók, feketék, izeg-mozog a csápjuk… Az „öreg Qfwfq” a Földről, a Holdról, galaktikákról, a térben-időben irdatlan világmindenségről mesél nekünk. De Qfwfq autón jár, örül, búsul, szeret, és a verandán üldögél, épp amikor a püffedő, dagadó, puha Hold a szikrázó, csupa üveg, csupa acél Földre pottyan… A Calvino-novellák a mese egészséges szürrealizmusával szólnak az olvasóhoz. Hőseik partizánok, gyerekek, öregek, árulók, ellenségek, munkások, méltóságos urak és asszonyok, csavargók, utcalányok. Bolygók és egysejtűek. Hétköznapi és „örök életű” szerelmesek. Igazságuk a mesék valódi igazsága. Italo Calvino (1923–1985) a 20. századi olasz irodalom egyik legnagyobb, iskolát teremtő és nemzetközileg is páratlan népszerűségű alkotója volt. Novellatermésének legjava az életműsorozat harmadik köteteként jelenik meg most új kiadásban.

A ​kötet a jogi és filozófiai gondolkodás legszebb hagyományába nyújt bepillantást. A mai társadalomfilozófiai, illetőleg, a kortárs jogélet erkölcsi alapjait érintő kérdéseket tárgyalja, eligazítást adva és a helyes döntéshez támpontokat nyújtva. Korunk számos morális problémát felmutató világában e kézikönyvnek minden, a köz ügyeiben részt venni kívánó állampolgár könyvespolcán kéznél kell lennie.

Covers_223417
0
1

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

It ​is not only in our dark hours that scepticism, relativism, hypocrisy, and nihilism dog ethics. Whether it is a matter of giving to charity, or sticking to duty, or insisting on our rights, we can be confused, or be paralysed by the fear that our principles are groundless. Many are afraid that in a Godless world science has unmasked us as creatures fated by our genes to be selfish and tribalistic, or competitive and aggressive. Simon Blackburn, author of the best-selling Think, structures this short introduction around these and other threats to ethics. Confronting seven different objections to our self-image as moral, well-behaved creatures, he charts a course through the philosophical quicksands that often engulf us. Then, turning to problems of life and death, he shows how we should think about the meaning of life, and how we should mistrust the sound-bite sized absolutes that often dominate moral debates. Finally he offers a critical tour of the ways the philosophical tradition has tried to provide foundations for ethics, from Plato and Aristotle through to contemporary debates.

1982-ben ​jelentek meg a hamburgi Felix Meiner Verlagnál Fichte 1798/99-ben tartott Wissenxchaftslehre nova methodo című előadásai, Karl Christian Kreause jegyzetei alapján. az előadás-forma és a gondolati letisztultság együttes hatására a tudománytan legérthetőbb változata jött létre. A mű legfőbb érdekessége azonban abban áll, hogy Fichte szemmel láthatólag végre reagál a korabeli jénai vitákra, Schelling Az énről szóló könyvére és Hölderlin filozófiai koncepciójára. Így a könyv egy lélegzetelállítóan érdekes dialógus lecsapódása; sőt azt lehet mondani, hogy annak a szellemi konstellációnak, amely a 18. század utolsó éveiben Jénában jött létre, az egyik legrangosabb dokumentuma.

Covers_284867
Nothing Ismeretlen szerző
0
0

Zero, ​zip, nada, zilch. It's all too easy to ignore the fascinating possibilities of emptiness and non-existence, and we may well wonder what there is to say about nothing. But scientists have known for centuries that nothing is the key to understanding absolutely everything, from why particles have mass to the expansion of the universe - so without nothing we'd be precisely nowhere.Absolute zero (the coldest cold that can exist) and the astonishing power of placebos, light bulbs, superconductors, vacuums, dark energy, 'bed rest' and the birth of time - all are different aspects of the concept of nothing. The closer we look, the bigger the subject gets. Why do some animals spend all day doing nothing? What happens in our brains when we try to think about nothing? With chapters by 20 science writers, including top names such as Ian Stewart, Marcus Chown, Nigel Henbest, Michael Brooks, Paul Davies and David Fisher, this fascinating and intriguing book revels in a subject that has tantalised the finest minds for centuries, and shows there's more to nothing than meets the eye.

Covers_248771
A ​líra ma Ismeretlen szerző
0
0

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Whether ​it's sleek leather pants, a shiny new Apple computer, or a designer toaster, we make important decisions as consumers every day based on our sensory experience. Sensory appeals are everywhere, and they are intensifying, radically changing how Americans live and work. The twenty-first century has become the age of aesthetics, and whether we realize it or not, this influence has taken over the marketplace, and much more. In this penetrating, keenly observed book, Virginia Postrel makes the argument that appearance counts, that aesthetic value is real. Drawing from fields as diverse as fashion, real estate, politics, design, and economics, Postrel deftly chronicles our culture's aesthetic imperative and argues persuasively that it is a vital component of a healthy, forward-looking society. Intelligent, incisive, and thought-provoking, The Substance of Style is a groundbreaking portrait of the democratization of taste and a brilliant examination of the way we live now.

Emlékezz ​a halálra - mert beragyogja az életet! "Az élet nem a szenvedés elkerüléséről szól, hanem arról hogy értelmet adjunk neki." - Lucy Kalainthi Megjelenése óta az Elillanó lélekzet vezető bestseller. Tíz hónap alatt 42 nyelven adták ki, díjakat nyer, TV-műsorok foglalkoznak vele, cikkeket, blogbejegyzéseket írnak, könyvajánló videókat készítenek róla, kézről-kézre jár az emberek között, és akik megismerik, ajándékként adják tovább barátaiknak. Mivel magyarázható ez a hatalmas érdeklődés? Paul Kalanithi idegsebésznél 36 éves korában négyes stádiumú tüdőrákot diagnosztizálnak, és ezzel a jövő, amit feleségével megálmodtak, szertefoszlik. Úgy dönt, hogy emlékiratokban örökíti meg élettörténetét, és mindazt a jót, amit a haláltól kapott, mielőtt átadta volna magát neki. Az utolsó lapokat már felesége írta meg, miután Paul 2015. március 9-én meghalt. Így született meg ez a könyv. "A halál gondolata aggasztó, de hiába: mégsem élhetünk nélküle." A szerző betekintést enged kétségekkel teli gyötrődésébe, keresésébe, így megérezhetjük, milyen lenne "mindent" elveszíteni, könyve mégis szívmelengető életigenlést és hálát ébreszt bennünk szeretteinkért és az örömökért, amikkel az élet a születés és a halál között elhalmoz minket - amelyeket korábban észre se vettünk.

Politikai ​elemzőként és a jelen történészeként megpróbáltam megérteni és megértetni, mi irányítja világunkat, mitől lesz olyan, amilyen. De eközben kisebb-nagyobb írásokban, 1988-tól 2016-ig, napilapokban és hetilapokban, saját rovatokban azon is tépelődtem, mi vezeti az embert, aki a kertünket ássa, a bankárt, aki átlépi a gazemberség küszöbét, a titkárnőt, aki sír éjszakánként az angol nyelvlecke felett, a minisztert, aki elveszti állását, vagy az elfoglalt vezérigazgatót, aki titkárnője feljegyzéséből tudja meg, hogy jövő kedden pontban tízkor a Halállal lesz találkozója. S a gyerekekről, akik nem tudják, higgyenek-e vagy sem, értsék-e a felnőtt világot, vagy hagyják a fenébe az egészet. A láthatatlanokról és némákról, akiket csak akkor veszünk észre, ha képbe, szóba, hangba foglaljuk őket. A Tépelődés, a Hyde park, a Kentaurbeszéd címekkel megjelent rovatokban amelyeket egyedül vagy barátaimmal közösen írtam, írok emberekről, embereknek, emberekért születnek az írások. Üzenetek. Hangok. Mindig odafordított tekintet.

Varga ​Csaba író, szociológus, filozófus új könyve, az Istenemberré válás egyszerre új, egyesített világkép, szokatlan új evangélium, s egyúttal új szeretetember, szeretetközösség program a mának és a holnapnak. Ez az egyik első, nyilvános szellemi, lelki és spirituális útirajz a változásokról, amely a jelen kép- és gondolat-torzításai mögé néz, miközben egyszerre az új menny, az új föld, az új nemzet, az új ember fényrajza is. Befogadja az égi tanításokat, a jézusi felismeréseket, és segíti az Isten és az ember közötti szeretetkapcsolat kitágulását, újjászületését. Ez olyan könyv, amelynek teljes megértéséhez, befogadásához még minimum évtizedek kellenek. Olyan szellemi teremtés, amely újra és újra elolvastatja magát, s újabb és újabb inspirációt, hitet, tudást, segítséget ad a változások végigviteléhez. A belső és külső úton a tudatosan élenjáró embereknek viszont már most szellemi sétabotot, lelki kikötőt, szerelemtemplomot, vagy éppen szeretetházat kínál. Légy az Új Világ társteremtője. Varga Csaba Istenemberré válás című könyve ezért született.

A ​modern utáni és történelem végi Európában széles körű az egyetértés, hogy nincs egyetértés, de ne is legyen. Ezért válik gyanússá minden kísérlet arra, hogy megállapítsuk, kik vagyunk; gyanús már maga a többes szám első személyű igealak használata, különösen felszólító módban. Egy meghatározhatatlan népesség pedig szükségképpen és korlátlanul nyitott mások felé. Gondot legfeljebb az okozhat, hogy mit értsünk egyáltalán "másokon", ha egyszer nem tudhatjuk, hol kezdődnek "ők", meddig vagyunk "mi", s miről vesszük majd észre, ha már nem "mi" vagyunk.

"Mindig ​azok a legveszélyesebbek, akik kérdeznek. Válaszolni már nem olyan veszélyes." Honnan ered a világ? Tudhatja-e bárki, hogy én mit gondolok? Mi az idő? Léteznek-e angyalok? A világhírű norvég szerző ezúttal a gyerekeket bátorítja arra, hogy e képeskönyv főszereplőjével, egy kisfiúval együtt elmélkedjenek az életről. A rövid kérdések Akin Düzakin gyönyörűen sejtelmes rajzaival inspirálják már akár a 3 éveseket is arra, hogy kis filozófusokként megtalálják a saját pillanatnyi válaszukat. A könyv nem csak gyerekeknek szól, hiszen felnőttként ugyanolyan izgalmas egy-egy pillanatra megállni, és azt mondani: KÉRDEM ÉN...

Kivételes ​alkalom, hogy korunk legnagyobb spirituális mestereitől tanulhatunk: a kötethez tartozó DVD-nek köszönhetően Eckhart Tolle és Deepak Chopra első közös szereplésének lehetünk szem- és fültanúi. A közel kétórás beszélgetés során bölcs meglátásaik segítenek, hogy kilépjünk gondolataink szüntelenül zajongó körforgásából, és megtapasztaljuk a transzcendens pillanatot, amelyben felismerhetjük az egón túlmutató és a világegyetemmel egységben létező identitásunkat. Hogyan legyünk jelen a mostban? Mi a különbség a gondolatokon és a jelenléten alapuló létezés között? Hogyan fertőzheti meg a gondolat az elménket, akár a vírus? Hogyan azonosuljunk valódi önmagunkkal, nem pusztán az önmagunkról alkotott képpel? Hogyan válthatunk át a tudatosságba és hívhatjuk be a jelenlét állapotát a pillanathoz való tökéletes igazodás révén? Külön ajándék, hogy a beszélgetés végén dr. Wayne W. Dyer is csatlakozik a színpadon a két tanítóhoz. A 2015-ban elhunyt mester a mindent átható, feltétel nélküli isteni szeretetről beszél, és arról, hogyan élhetjük meg mi magunk is ezt az állapotot. Légy részese Te is e három nagyra becsült tanító felemelő találkozásának!

A ​Hermés Trismegistosnak tulajdonított nagyszámú, főleg görög nyelven fennmaradt értekezés rendkívül fontos forrás az ókori filozófia és vallás történetének megértése szempontjából. Jelen kötet az első olyan magyar nyelvű monográfia, amely a hermetikus irodalom főbb problémáit járja körül. A könyv vázolja azt a szellemi, filozófiai hátteret, amelynek megértése megkönnyíti a hermetikus szövegek interpretációját, majd bevezet a dialógusok ember- és istentanába, illetve tárgyalja a bennük található kozmológia legfőbb kérdéseit. Végül megpróbál választ adni arra az alapvető kérdésre, hogy kiknek szóltak e szövegek, és léteztek-e olyan hermetikus közösségek, ahol e traktátusok a spirituális beavatás elengedhetetlen eszközei voltak.

A ​Reálontológia születése, melyet – mint e mű szerzője – most az olvasók elé tárok, irodalmi besorolását és szakmai intencióját illetően „kommentár"; olyan interpretáció, melynek fő törekvése magát a művet beszéltetni: pártatlanul a szöveghez hajolni, s azt úgy közvetíteni, hogy az olvasó az eredeti szerző „létfelettien” érvényes szavát hallhassa ki belőle. Úgy gondolom azonban, hogy (nem csak a filozófiában, de más irodalmi műfajban sem) nincs ilyen létfelettien érvényes, magánvaló szövegjelentés, hogy tehát nem iktatható ki a „saját álláspont” értelmező–megítélő szerepe egy végső instanciájában szövegközpontú és kommentáló jellegű Fenomenológia–kommentárból sem. Egy mű interpretációja ugyanis – úgy gondolom – sohasem érték– és értelmezésmentes olvasat, hanem egyfajta szándékoltan megteremtett kommunikációs viszony különböző életvilágok és értékvalóságok között, amelyben az interpretátor gondoskodó felügyelete mellett az értelmező és az értelmezett szöveg is saját létértelmét, világlátását, értékeit „viszi vásárra": ajánlja fel objektíve a másik oldalnak – s próbálja ezáltal jelentéssel bíró értéklétként igazolni önmaga és a másik létezését is. Az egyáltalában vett kultúra paradoxona ez: kultúrlétünk történeti feltételei között, saját interpretációink révén, mindenkori önmagunknak kell egyetemes értelemként és értékként folytonosan újrateremteni a kultúrértéket hordozó mű értelmét. A Szerző

A ​jelen kötetbe válogatott írások nemcsak Heidegger politikai működésének olyan fontos aspektusait vizsgálják, mint a szerepvállalás politikai filozófiai háttere, a német egyetem megújításának filozófiai megalapozása, a 30-as évek második felében kifejtett nácizmuskritika, hanem megpróbálják a felmerülő módszertani kérdéseket is megválaszolni. A kötet tanulmányai összefüggő képet rajzolnak Heidegger és a nemzetiszocializmus kapcsolatának tényeiről, fázisairól, a politikai aktivizálódás filozófiai motívumairól és a kiábrándulás filozófiai konzekvenciáiról, továbbá kirajzolódnak azok a kritikai perspektívák is, ahonnan megfelelő távolságból tekinthetünk e rendkívül összetett viszonyrendszerre. A kötet hátterét részben Heidegger 2014-ben megjelent jegyzetfüzetei németül: Schwarze Hefte alkotják, melyek a Heidegger-filológiának komoly megrázkódtatást jelentettek. Mindmáig tizennégy jegyzetfüzet jelent meg a kritikai kiadás négy kötetébe tagolva. Ezek az 193141 közötti időszakot ölelik fel, vagyis náci párt hatalomra jutásának, Heidegger rektori tevékenységének, és a háború első éveinek időszakát. Megjelenésük és tartalmuk gyökeres fordulatot hozott a nemzetközi Heidegger-kutatásban és recepcióban.

Covers_408635
0
0

A ​hazánkban erkölcsteológiát oktató tanárok 2001-ben elhatározták, hogy más diszciplínákkal foglalkozó kollégáik próbálkozását követve együttműködésre törekednek. E szándék elsőfokú megvalósulása a tudományos kutatási témák összehangolása az Erkölcsteológiai Tanulmányok sorozat első kötete. A tanulmányok szerzői körüljárják többek között az öregedés és halál kérdéseit, a személy közösségi életben vállalt szerepét, az alázat és a keresztény vasárnap témakörét, s mindeközben az erkölcsteológia tükrét tartják az érdeklődő Olvasó elé.

Közhelynek ​számít, ám mégsem hangsúlyozhatjuk elég gyakran, hogy rohanó világunkban nincs időnk olvasni. Egy hosszabb regény csupán akkor kelti fel érdeklődésünket, ha különlegességével, tartalmával kitűnik a többi közül, vagy szerzője olyan híres, hogy muszáj a kezünkbe vennünk. Mennyivel egyszerűbb a helyzet az aforizmával. Tömör, velős, mégis egy világot tár elénk. Nicolás Gómez Dávila Az ízlés diadala című könyve tökéletesen megfelel a kor kívánalmainak. Elővehetjük a buszon, strandon, vagy éppen az orvosi rendelőben várakozás közben, és bátran csemegézhetünk a mondatokon. Nicolás Gómez Dávila (1913. május 18. - 1994. május 17.) kolumbiai íróról és tudósról, akit a XX. század egyik legnagyobb és leghajthatatlanabb politikai teoretikusai közt tartanak számon, keveset tudhatunk, hiszen híre csupán halála előtt néhány évvel kezdett elterjedni Európában. A bogotai remeteként emlegetett Gómez Dávila a modernitás egyik legradikálisabb kritikusa volt, akinek munkásságát, szellemi hagyatékát kizárólag az aforizmák, az általa "escolios"-nak nevezett glosszák jelentik. Ezekből több ezer oldalnyit hagyott hátra. A jelen könyvecske úttörő munka, hiszen a széljegyzeteket, töredékeket most először veheti kézbe az olvasó ebben a formátumban és terjedelemben magyar nyelven.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_342954
A ​Teremtő dicsérete Ismeretlen szerző
0
0

Nem ​a szorosan vett egyházművészethez, hanem ehhez a tágabb szemponthoz: az egyház és a modern művészet viszonyához, a mai ember Isten-kereséséhez szeretnénk támpontokat nyújtani. Tanulmányaink szemelvények a művészi élet néhány területéről. Különböző szemszögből világítják meg a kérdéseket, utalnak lelki jelentésükre. Az inkább német nyelvterületre vonatkozó ismertetések mellett kifejezett magyar fejtegetésekkel találkozunk; a klasszikus formák vizsgálata után sor kerül a TV és film problematikájára; van, amelyik a névtelen Isten-keresés útját vizsgálja, a másik pedig a test kifejezőerejének kiaknázását sürgeti. Alapbeállítottságuk azonban közös: rávilágítanak, hogy miként keresi a modern ember az Istent, hisz a művészet a kor szellemiségének tükre.

Kállay ​előző köteteihez hasonlóan (legutóbb Semmi vérjel) nyelvfilozófia, műelemzés és az elméletet testesítő novellák kompozíciója a kötet.

Covers_432974
Lélekenciklopédia ​II. Ismeretlen szerző
0
0

A ​Lélekenciklopédia négy kötete betekintést nyújt a világ nagy mítoszaiban, vallásaiban, a filozófiában, a tudományos és a paratudományos gondolkodásban meglévő lélekfelfogások világába. Sajátos tartalma folytán egyedülállónak tekinthető a magyar és nemzetközi tudományos és kultúrtörténetben, valamint az enciklopédikus szakirodalomban is. Az enciklopédia szócikkei az adott terület lélekábrázolásait, -értelmezéseit bemutató, több oldalt kitevő, érdekes, olvasmányos, a laikus olvasó számára is érthető tanulmányok. A Lélekenciklopédia olyan tudástár, amely a lélekre vonatkozó összes képzetet ismerteti, illetve ezekkel kapcsolatban a szellem, lehelet, pszichikum, tudat, öntudat, eszmélet, éberség, tudattalan, tudatalatti, test, szív, élet, halál, újjászületés, halhatatlanság, szellemek, démonok, ördögök, túlvilág, égi világ, alvilág fogalmait is interdiszciplináris, sőt, multidiszciplináris (azaz néprajzi, filozófiai, pszichológiai, pszichiátriai, teológiai, antropológiai, természettudományos stb.) szemszögből vizsgálja. A II. kötet a lélekkel és rokonfogalmaival kapcsolatban álló európai filozófiai rendszereket, természettudományokat és paratudományokat foglalja magába, mely egyszerre tudományos monográfia, tanulmány, referenciaanyag, tankönyv és ismeretterjesztő munka is. A kiváló szerzők, lektorok és szerkesztők munkájának tulajdoníthatóan páratlan, egyedi alkotás, de azért is az, mert a témában nem állnak rendelkezésre hasonló szakkönyvek, tankönyvek, oktatási segédanyagok, jegyzetek vagy elektronikus források. Ennek megfelelően általános műveltséget formáló és pedagógiai hatékonysága kiemelkedő, mivel érdekes, olvasmányos, leíró jellege folytán az olvasó figyelmét leköti, ugyanakkor megragadó stílusban oktat, közvetít új ismereteket, információt mind a szakember, mind pedig a nem szakértő számára is. A Lélekenciklopédiát emiatt az egyetemeken, kutatóintézeteken, vallási felekezeteken kívül még az emberiség csodálatos kultúrája iránt érdeklődő Olvasó figyelmébe is ajánlom. Simon-Székely Attila

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

A ​pokol létének, helyének és tartamának általános meghatározása. Az ész tanítása a pokol létéről. Írta: Bautz József münsteri akadémiai tanár. A német eredeti után fordította: Görgényi Jenő.

Az ​élet előrenéz, nem hátrál sosem, szüntelenül valami újat hoz elénk. Átmeneti kevesebb révén valami többet, valami jobbat szül. Feltartóztathatatlan erejű hullámhoz hasonló: mindig előre-, mindig felfelé visz bennünket. A hit csak megerősíti, amit a természet fennen hirdet. Abban a világban, amely mintha elveszítette volna az élet örömét, a hit visszaadja a derűlátást, a reménységet. Ezzel a megújult látásmóddal a halált megfoszthatjuk a hozzátapadt mítoszoktól, leránthatjuk álarcát, mi magunk pedig megszabadulhatunk a hozzá kapcsolódó félelemtől és szorongástól.

Missing
Az ​ikon kinyitása Ismeretlen szerző
0
1

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók