Ajax-loader

kollekció: Ezotéria

“A harmónia a mindenség mélyén lapuló állandó melódia.”
(Rejtő Jenő)


Liz, ​eltűnt nővére után kutatva, különös rajzra bukkan. Sejtelme sincs ugyan, milyen összefüggésben lehet a szarvas virágot ábrázoló kép Rachel eltűnésével, egy tekintélyes bankár öngyilkosságával és a három fiatal női áldozatot követelő rituális gyilkosságsorozattal, de abban biztos, hogy a rejtély kulcsa a Keresztények Paradicsoma nevű templom, ahol a nővére annak idején mint lelkész dolgozott. Rachel fontos feladatának tartotta, hogy nehéz sorsú fiatalokkal foglalkozzék, ám ügybuzgalmával veszélyes erők érdekeit sértette, és kihívta maga ellen a sátánkultusz híveinek haragját...

A ​huszonhét éves Josey Cirrini három dologban biztos: hogy észak-karolinai szülővárosában a tél a kedvenc évszaka, hogy ő egy igazi déli szépség igencsak szánalmasra sikerült utódja, és hogy az édességet legjobb, ha szekrénye rejtekében fogyasztja el. Josey élete hosszú éveken át eseménytelenül zajlik anyja házában. Vigaszt egyedül az édességekből és romantikus regényekből felhalmozott hatalmas készlet jelent számára, ezek közé menekül minden este... Egészen addig, amíg egy napon rá nem döbben, hogy a szekrényét elfoglalták. Nem más rejtőzött el benne, mint a helyi pincérnő, Della Lee Baker, a goromba, de érző szívű nő, aki egyharmad részt maga a végzet - de kétharmad részt egy tündéri keresztanya... Egy szerencsétlen, és hibákkal teli életből menekülve Della Lee úgy dönt, Josey titkos szekrénye a legbiztonságosabb hely számára. Cserébe megváltoztatja Josey életét - mert az bizony egyértelmű, hogy ez a szekrény nem egy boldog nő tulajdona. Della Lee nyers szeretetének hatására Josey hamar lemond a pekándió tekercsről és a karamelláról, felfedezi olykor nagyon is heves női ösztöneit, és hamarosan rádöbben, hogy az élet sokkal több lehetőséget rejt, mint gondolta.

Az ​Idő Kereke forog, jönnek-mennek a korok. Emlékeket hagynak maguk után, melyek lassan legendává halványulnak, majd mítosszá. Végül a mítoszt is rég elfelejtik, mielőtt a Kor, melyből eredt, visszatérne. Faile-t elrabolták a shaidók: Sevanna szobalánya lesz, ám a Tudós Asszonyok és Galina, a fogoly aes sedai is fel akarják használni tulajdon céljaikra. Perrin a felesége megmentésére indul, és szembe kell szállnia Berelain csábításával, valamint Masema, a Sárkány Prófétája őrületével is. Elayne végre visszatért Caemlynbe, de távollétében mások is bejelentették igényüket az Oroszlános Trónra. Az örökösödési háborún kívül a Fekete ajah miatt is aggódnia kell. Orgyilkosok, kémek és mindenre elszánt aes sedai-ok közt kell békébe vezetnie az országát - és ha mindez még nem lenne elég, hirtelen Rand is felbukkan. Rand és Min beutazzák az egész ismert világot, hogy az alkalmas pillanatban végezhessenek a szökevény asha'manekkel. Valódi céljuk persze nem ez, hanem a saidin megtisztítása: ehhez azonban a férfinak Nynaeve segítségére is szüksége van. Robert Jordan az Idő Kereke sorozatban egy tolkieni igényességgel kidolgozott világot teremtett meg, és ehhez méltó a c

Sámánként ​két különböző világban mozgunk. A „világ” kifejezés helyett használhatnánk azt a kifejezést is, hogy „valóság” vagy „tudatsík”. Mint ismeretes mindegyik kifejezés csak a valóság megközelítése. Az egyik világot TONAL-nak nevezzük vagy MINDENNAPOS VALÓSÁG. A másikat NAGUAL-nak vagy NEM MINDENNAPI VALÓSÁGNAK. A Tonal világához mindaz tartozik, amit gondolunk, érzünk, látunk, szagolunk, ízlelünk, hallunk stb. Minden, amit ismerünk és meg tudunk nevezni a Tonalhoz tartozik. Minden más, amit nem ismerünk, és nem tudunk megnevezni a Nagualhoz tartozik. Ezek a leírások, mint ahogy már szó volt róla, csak megközelítések. Majdnem az egész életünket a Tonal világban éljük le. Minden tapasztalat, ami a Naguallal hozhatna kapcsolatba azt vizsgálattal, ésszerű magyarázatokkal, gondolkodással stb. a Tonal világába helyezzük át. Viszont a Nagualt nem lehet a Tonal eszközeivel megérteni, de még megmagyarázni sem. Minden kísérletnek, ami megpróbál magyarázatot találni a Nagual létezésére és működésére, kudarcot kell vallania. A Naguallal való találkozás ezen formája nem vezet semmire – vagy ahogy az én tanárom mondta: „Nem az a fontos, hogy érted a dolgokat. Az a fontos, hogy kész vagy-e őket befogadni.”

Giacomo ​Leopardi (1798-1837), az olasz romantika legnagyobb szerzője éles szemű kritikusa volt a modern kornak. Hamar szembesülnie kellett azzal, hogy olyan társadalomban él, ahol az értékek ellehetetlenültek, „az erényesség a tökfejek öröksége”, s az értékek képviselői, paradox módon, az élet vesztesei. Hát szükségesnek látta, hogy legkedvesebb szerzője, Machiavelli útmutatásai alapján megszülessen az _élni tudás kódexe,_ amely végre a nevükön nevezve a dolgokat, kimondja a valósághoz hűen, hogyan éljenek az emberek, és hogyan viselkedjenek a többiekkel szemben, ha boldogulni akarnak. A _Gondolatok,_ amely egy száztizenegy darabból álló prózagyűjtemény, ennek az írói programnak a megvalósítása; lényegbevágó, olykor kíméletlen látlelet a modern társadalomról, az emberi kapcsolatok igazi mozgatórugóiról. A fordítás Ördögh Éva munkája, aki jegyzetekkel is ellátta a szöveget, bevezető tanulmánya pedig értelmezi az író sajátos machiavellizmusát. Mivel a kiadvány kétnyelvű, az olaszul tudó olvasók bizonnyal élvezettel fedezik majd fel Leopardi művében a modern olasz próza egyik remekét. Ördögh Éva, a József Attila Tudományegyetem Olasz Tanszékének docense kiváló Leopardi-kutató. Az olasz szerző születésének kétszázadik évfordulójára jelentetett meg témába vágó köteteket. Fordításában olvasható Leopardi prózai fő műve, a _Rövid erkölcsi írások_ (Budapest, Eötvös József Könyvkiadó, 1998) és szerkesztői munkáját dicséri egy olasz nyelvű tanulmánykötet _Leopardi visto dagli ungheresi_ címmel (Szeged, JATEpress, 1998).

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Az ​Idő Kereke forog, jönnek-mennek a korok. Emlékeket hagynak maguk után, melyek lassan legendává halványulnak, majd mítosszá. Végül a mítoszt is rég elfelejtik, mielőtt a kor, melyből eredt, visszatérne. Rand al'Thor, az Újjászületett Sárkány bebizonyította az aieleknek, hogy ő Az, Aki a Napkeltével Érkezik. A shaido törzs azonban fellázad ellene, kezdetét veszi a testvérháború. Közben nyugati világ készül az újabb Aiel háborúra, míg Rand terveit félredobva a shaidok után veti magát. A Kitaszítottak kezdik belátni, hogy csak összefogva pusztíthatják el a Sárkányt. Rand életveszélyes játékra kényszerül, olyan valakit választ tanítómesteréül, aki ezerszer is megérdemelte a halált. Mat meghal és újjászületik. Egwene az aiel Tudós Asszonyoktól igyekszik elsajátítani az álomjárás tudományát. Elayne és Nyaneve titkos rakományukkal úton vannak egy bizonytalan cél felé. Útközben méregkeverőkkel, a Fehér Torony kémeivel és egy önmaga ellenállhatatlan voltáról szentül meggyőződött cirkuszigazgatóval is meggyűlik a bajuk. Árnykopók ás öröktűz, kegyetlen szörnyetegek és rettenetes csaták jelzik a Sárkány visszatérését. Amerre jár pusztulnak a birodalmak, tombol a halál. És a pokoli forróságban lángol a mennybolt is... Robert Jordan az Idő kereke sorozatban egy tolkieni igényességel kidolgozott világot teremtett meg, és ehhez méltó a cselekmény szövése is. A regényfolyam a "high fantasy" stílus nagyszerű darabja, megunhatatlan olvasmány, amely a műfaj legjobb hagyományait követi.

Az ​új dimenzió nyílt a holisztikus gyógyításban, ezáltal a színterápia egy erős technikát kínál arra, hogy hogyan gyógyítsuk az egyén felbillent egyensúlyát és erősítsük az immunrendszerét. Kombinálva az aura hangolási kromaterápiát, a hozzáillő hangokkal és hidrokromaterápiával, ezzel megkaptuk a 49. vibrációs technikát. Ez egyszerű, biztonságos, gazdaságos és nagyon hatékony. Az áttörés nagyon hatásos lesz és kiváló gyógyeljárásként működik, hasznosítja az apró energiarezgéseket, amelyek hasonlóak azokhoz, amelyeket megtaláltak a látható spektrumban... Mi is az a 49. oktáv? A fényenergiát színes szűrőkön keresztül sugározzák be az aurába. A szervek és a test rendszerének megfelelő hullámhosszainak összeillesztésével erősítjük és megnyugtatjuk az energiáinkat, ezáltal a nyugtalan környezetben utat engedve ennek a rendszernek a gyógyító folyamatához. A szövegkönyv és a hogyan csináljuk kézikönyv magába foglalja az élethez nélkülözhetetlen információkat, táblázatokat, diagramokat és azon gyógyító metódusok összességét valamint a technikai tanácsokat. Mindegy, hogy Ön holisztikus praktizáló vagy csupán érdeklődő, ez a könyv megmutatja az új irányvonalat az alternatív gyógyítás világában. Fedezze fel az elektromágneses hatásokat a test fizikai-éteri részében. Ismerje meg az auráját, a színek jelentését és a tónusos egyenlőségeket. • Szabályozzuk testünk rezgéseit hangokkal • Monokord-színek hatása és a test ritmusa • A zene és a csakrarendszer kölcsönhatása • A fénytől függő biokémiai rendszer • A különböző anyagok és a praktikus technikák alkalmazása • 123 gyakori betegség és azok gyógymódja

A ​világirodalom egyik klasszikus remekművének, Ludovico Ariosto (1474-1533) Orlando Furioso című lovageposzának első teljes magyar fordítását tartja kezében az Olvasó. Ez a terjedelmében, művészi értékében és az utókorra gyakorolt hatásában egyaránt hatalmas alkotás az érett olasz reneszánsz költészet koronája, egyszersmind a világirodalom egyik legjelentősebb epikus költeménye, amelyben sokan már az újkori regény előzményét is felismerni vélik. A mór hódítók ellen harcoló Nagy Károly császárnak és hadvezérének, Rolandnak hősies és kalandos története valóban "regényesen" fordulatos és letehetetlenül izgalmas olvasmány, amelyet azonban a "tiszta költészet" örök fénye ragyog be. Irónia és harmónia a kulcskategóriái ennek a remekműnek, melynek magyarra fordításába nem kisebb költő, mint Arany János is belekezdett, Simon Gyula teljes fordításának megjelentetésével a hazai könyvkiadás egyik legnagyobb adósságát rója le a Felfedezett klasszikusok sorozat.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Merrilor ​mezején azért gyűltek egybe a nemzetek fejedelmei, hogy felsorakozzanak Rand al’Thor mögött, vagy éppenséggel azért, hogy megakadályozzák, amit tenni készül. Talán az őrület jele, talán az emberi faj utolsó reménysugara az, hogy Rand le akarja törni a Sötét Úr tömlöcének pecsétjeit. Egwene, az Amyrlin-trón az előbbit tartja valószínűbbnek. Végveszélybe került az egész emberiség. Valamennyiük sorsa Shayol Ghul­ban dől majd el.

Kate ​Daniels cleans up the paranormal problems no one else wants to deal with-especially if they involve Atlanta's shapeshifting community. And now there's a new player in town-a foe that may be too much for even Kate and Curran, the Lord of the Beasts, to handle. Because this time, Kate will be taking on family.

Él ​Horvátországban egy ember, akit csak Bracoként (ejtsd: Brácó) ismer a világ - valódi nevét kevesen tudják. Székhelyére, Zágrábba, vagy a külföldi találkozókra ezrével érkeznek a gyógyulni vágyó emberek: autókkal, buszokkal - sokszor távoli országokból, több száz kilométert utazva. Eddig 200 órányi filmanyag gyűlt össze azoknak a beszámolóiból, akik Braco segítségével súlyos testi betegségből gyógyultak meg, lelki problémákból, nehéz élethelyzetekből lábaltak ki. Számos esetet ezek közül konzervatív orvosok és tudósok is dokumentáltak. Braco mégsem nevezi magát gyógyítónak. Azt mondja, a szeretet energiáját közvetíti. Teszi ezt úgy, hogy kiáll egy csoport ember elé, percekig nézi őket anélkül, hogy bárkihez hozzáérne vagy - szólna. Adottságát alázattal kezeli, tevékenységét nem reklámozza, kerül minden külsőséget, interjút sohasem adott. kevesebb

The ​King of de Rode had tried everything to save his threatened kingdom, everything but his last resort: instructions from an ancient poem. And so the King sends his son, Oliver de Rode, and Oliver's companion, Noah Moore, on a mysterious mission to the west following the ancient words... right to a forest full of mythical creatures and a wise-cracking genie named Max. In the hope of saving the kingdom from a costly war, the unfortunate travelers will endure a crash course in everything they have never believed, facing bands of thieves, wandering dragons, magic gone awry, and even Death himself.

GETTING ​THE BAND BACK TOGETHER Natsu, Lucy and Happy are on a journey to find their former comrades and revive Fairy Tail! They’ve managed to meet up with Wendy and Carla, who have joined Lamia Scale. But before they can start celebrating, there’s trouble! Then it's on to the Village of the Rainmaker, where they discover Juvia has gone back to her old ways, for a terrible reason: Gray’s gone missing! Could it have something to do with the black magic cult Avatar?! With so many obstacles in the way, will Fairy Tail ever be reformed?

A ​Handbook of Traditional Living consists of two texts originally published by the Italian cultural organisation Raido, translated here for the first time: The World of Tradition and The Front of Tradition. The first is a comprehensive summary of the principal ideas of Julius Evola. The esoteric history of the world, the nature of the Primordial Tradition, and the crisis of the modern world are discussed. The second, while also steeped in the Evolian worldview, presents a more practical guide for living as a traditionalist. Guidelines for life as an individual living in detachment from modernity, as well as for developing and being a member of an organisation dedicated to the restoration of Tradition, are outlined. This book argues that ideology and strategy are not enough by themselves. The individual who desires a revolt against the modern world must first internalise and conduct all of one's actions in accordance with the way of life of Tradition. Also included are methods for doing this. Whether the reader is an Evolian, a traditionalist or is merely seeking a means for survival in a degraded age, this handbook will be inspiring to them all. 'Once we have measured our strengths and weaknesses, as well as the abyss that must be crossed before we have the right to call ourselves revolutionaries, the need will increasingly arise for us to find new supporters. These must first be sought among the garrisons located on the border between oblivion and the hope of rebirth. It is necessary to gather all those active in this frontier zone around an operative plan in which differences of origin and identity will serve to define new means of constructive exchange and intervention: petty egoism must be overcome if we are to face our most sly and powerful enemy.' - From The Front of Tradition

FAIRY ​TAIL’S DEEPEST SECRET After Fairy Tail’s revival, Natsu and his friends learn the reason behind the guild’s disbandment and Makarov’s disappearance. In order to protect this beloved family of his, Makarov had set out on a journey to the Albareth Empire, where mighty magical forces rule and where he vanished without a trace. Now, Erza must call together a group of special wizards for a secret mission­ to rescue Makarov! However, their path is blocked by the Twelve Shields guarding its emperor: A terrifying unit of super-powered wizards called Spriggan 12. What’s more, in the heart of it all lays Fairy Tail’s most hidden secret…!

Joey ​Harker egy átlagos kamasz: próbálja átvészelni az iskola megpróbáltatásait, viszonzatlanul szerelmes, és nincs benne semmi különleges. Azon kívül, hogy képes bárhol eltévedni. Egy nap aztán felfedezi, hogy az ő Földje csak egy a trillió alternatív Föld között, melyek egy részén a mágia az úr, más részén a tudomány, s ezek ádáz háborúban állnak egymással. Joeyt a békítő erő, a Köztesvilág szemelte ki magának, mivel született Világjáró, és így segítheti az egyensúly fenntartását, méghozzá más Földekről származó, saját alternatív énjeivel együtt. Kiképzést kap, hogy felvehesse a harcot a mágikus és a tudományos ellenségekkel, hogy ő, aki még a saját kis városkájában is eltéved, világok között járhasson világmegváltó küldetésben. Neil Gaiman és Michael Reaves regénye vad kalandozás világokon belül és világok között, jól megrajzolt helyszínekkel és élénk karakterekkel, különleges lényekkel és váratlan fordulatokkal.

Végre ​itt van Skrupulus Fondor! Lehet, hogy a fickó néha elveszti a fejét (amit egyébként egy pókerpartin nyert), de akkor is több, mint aminek tűnik - ami jó hír, tekintve, hogy egy csontváz! Bár Skrupulus több száz éve halott, mégis nehéz lenne hozzá hasonlóan éles eszű, szellemes és hatékony nyomozót találni - márpedig ha egy ősi gonosz lény fenyegeti a világot, akkor minimum egy ilyen különleges hősre van szükség! Ehhez viszont kell Stephanie is, aki nem retten vissza attól sem, ha be kell törnie éjjel a múzeumba, vagy ha fegyvert kell fognia. Hogy ilyen furcsa páros nem képes megmenteni az emberiséget? Ó dehogynem! Ahogy Skrupulus mondaná: senki nem veheti át a világuralmat, maximum a holttestén keresztül!

Violet ​Lasting rabságban és elnyomásban él a Tó Hercegnőjének palotájában, míg fény nem derül viszonyára Ashsel, a királyi hölgyek kísérőjével. A szerelmeseknek így menekülniük kell. Egy pillanatra sem érezhetik magukat biztonságba, hiszen nem tudhatják, ki barát, ki ellenség. Útjuk során azonban egyre világosabbá válik, hogy az Ékkő zsarnoksága egy felkelés felé sodorja a Magányos várost. Rá kell bízniuk magukat a Fekete Kulcsra, egy titkos társaságra, aminek eltökélt célja a királyi családok uralmának megdöntése. Ash, Violet és legjobb barátnője, Raven mindentől távol, egy erdei tanyán, a Fehér Rózsában találnak menedékre. Itt él Sil, aki régen maga is az Ékkő rabja volt. Ő veszi pártfogásába a fiatalokat, és nemcsak arra döbbenti rá Violetet, hogy hatalmas erő birtokában van, hanem arról is meggyőzi, hogy az ő feladata lesz, hogy vezesse a lázadókat.

Amikor ​már azt hitték, hogy sikerült megmenteni a világot... - Na, megölöd? - kérdezte Kean. - Meg - bólintott Skrupulus. Kicsit habozott, aztán elővette a fegyverét a kabátja mélyéről. - Sajnálom, Valkiria - mondta. - Ne szólj hozzám - vágta rá Valkiria. - Csak tedd, amit tenned kell. Valkiria széttárta a kabátját, Skrupulus pedig a mellkasának szegezte a pisztolyt. - Bocsáss meg, kérlek - sóhajtott Skrupulus, majd meghúzta a ravaszt. Valkiria és Skrupulus azt hitték, hogy a világ végre egy biztonságos hely, de aztán megtudják, hogy a rettegett sorozatgyilkos, Vindictus Báró kiszabadult a börtönből. Írországot ellepik a vérszívók, egyre több a halott, ráadásul kiderül, hogy mindenki Valkiriát akarja eltenni láb alól. A nyomozópárosra életük legnagyobb kalandja vár, de azt egyikük sem sejti, hogy a legnagyobb veszély a közvetlen környezetükben fenyegeti őket... A 35 nyelven megjelent, hátborzongatóan vicces világsiker folytatódik!

Percy ​Jackson alkotója új kalandra hív! Anyjuk halála óta Carter és Sadie szinte idegenek egymásnak. Sadie a nagyszüleivel élt Londonban, a bátyja pedig beutazta a világot apjukkal, a zseniális egyiptológussal. Egy éjjel dr. Kane „kísérletezni” viszi a testvéreket a British Museumba, hátha helyre tudja hozni a család dolgait. Terve azonban félresikerül. A világra szabadítja Széthet, az egyiptomi istent, aki fogságba ejti őt, a gyerekeknek pedig menekülniük kell, hogy egyáltalán életben maradhassanak. Az egyiptomi istenek ébredezni kezdenek. Ráadásul Széth – mind közül a legrosszabb – kipécézte magának a Kane családot. Hogy megállítsák, a testvérek életveszélyes kalandra indulnak a világ körül, melynek során sötét titkokra derül fény. _"A fiatal és idősebb Riordan-rajongók is falni fogják ezt az új könyvet._ A vörös piramis _még a Percy Jackson-könyveknél is jobb, mélyebb és érzelmekben gazdagabb." - New York Times_ _"Azért is szeretem ezt a könyvet, mert rengeteget tanulhatunk belőle az egyiptomiakról. Riordan mindennek alaposan utánajárt, és mindezt a tudást rendkívül izgalmasan és szórakoztatóan adja át az olvasóknak. - Vine Voice, Amazon_ Vajon hogyan boldogul a testvérpár az egyiptomi istenek és mágusok között? És milyen szálak fűzik őket a fáraók kora óta létező titkos rendhez? - Olvasd el!

In ​this fascinating and comprehensive collection of Chinese myths and legends, E. T. C. Werner drew upon material readily available to him as a member of the Chinese government's' Historiographical Bureau in Peking. A former barrister and British consul in Foochow, Werner presents a wealth of information illuminating the ideas and beliefs that governed the daily lives of the Chinese people long before the revolutions of the 20th century. Offering a provocative glimpse into a world dominated by traditional rules of etiquette and inhabited by demons, dragon-gods, and spirits, the volume opens with an introductory chapter on the origins of the Chinese people. In succeeding chapters, Mr. Werner's readable, well-illustrated text considers the gods of China and myths of stars, thunder, lightning, wind and rain; of water and fire; of epidemics, medicine, and exorcism; as well as tales about the goddess of mercy, the guardian of the gate of heaven, accounts of how the Monkey became a god, and much more. In addition, 32 striking illustrations depict such traditional deities as the Spirit That Clears the Way, civilian and military Door Gods, the Kitchen-God, Dragon-Gods, the Gods of Happiness, Office, and Longevity, and others. Engrossing and informative, Myths and Legends of China will appeal not only to lovers of folklore but to anyone interested in Chinese art, culture, or philosophy.

A ​jelenlét és éberség esszenciája egyben a meditáció lényege is. Ez a gyakorlati meditációs kézikönyv pontosan definiálja a meditációt, valamint bemutatja az Osho által kifejlesztett vagy modernizált meditációs technikák széles tárházát. Többek között például az egyedi Osho Aktív meditációkat, amik az egyre gyorsabban mozgó és szűnni nem akaró világ generálta stressz enyhítésére szolgálnak. A több mint nyolcvan módszer némelyikéhez külön erre szentelt időre van szükség, míg más meditációk a napi rutinba is beilleszthetők. A meditáció végül olyan rejtett áramlássá alakul, amely éppannyira hozzánk tartozik, mint például a légzésünk. A technikák gyakorlásával az éberség lesz a társunk, bárhová is megyünk. "Amikor egyáltalán nem csinálsz semmit - sem fizikai, sem szellemi, sem más értelemben -, amikor minden cselekvés szünetel, és te egyszerűen csak vagy, csak létezel: ez a meditáció."

EGY ​KORSZERŰ VILÁGSZEMLÉLET ALAPELEMEI RUDOLF STEINER, a filozófia doktora, 1861-ben született Kraljevecben (akkor Ausztria-Magyarország) és 1925-ben halt meg Dornachban (Svájc). Becsben folytat tanulmányokat (természettudományok, matematika, történelem, irodalom, filozófia). Mint Goethe természettudományos műveinek kiadója, író, újságszerkesztő és oktató Bécsben; Weimarban, Berlinben és Európa különböző országaiban gazdag kulturális tevékenységet fejt ki, melyet a századforduló után mindinkább az általa megteremtett antropozófiai irányultságú szellemtudomány határoz meg. A Basel melletti Dornachban felépült „Goetheanum” lesz működésének központja. AZ ANTROPOZÓFIA a XX. század kereső embere előtt új szellemi világ- és emberképet tár föl; kapcsolódik az emberiség ősi bölcsességéhez, azonban keleti tradíciókkal ellentétben a nyugati szellemi életben gyökerezik és centrumában a Krisztus-esemény áll. Így iskolázási módszere is - az ember morális fejlesztése mellett - a nyugati gondolkodásból sarjad. A gondolkodás világprincípium, teremtő erő, melynek realitása van. Steiner szellemtudományos kutatási eredményei a gyakorlatban az élet számos területén mutatkoznak; így például a nevelésben (Waldorf-iskolák), a gyógyászatban és gyógypedagógiában, a művészetben (építészet, festészet, eurythmia, beszédformálás stb.) éppúgy, mint a mezőgazdaságban (biodinamikus metódus) és a társadalmi élet területén (a szociális organizmus hármas tagozódása).

A ​gondolkodás és a tudat változásainak szemléletes bemutatása, különböző gyakorlatokkal való illusztrálása az antropozófia és különösen az antropozófiai krisztológia megvilágításában. Az antropozófiában való tájékozódás szempontjából alapvető műnek tekintendő. Érintett főbb témakörök: Az antropozófia három lépése. A gondolkodás, érzés és akarat lelki gyakorlatai. Imaginatív, inspiratív és intuitív megismerési módok. Megismerési és akarati gyakorlatok. A lélek alvásélményei. A lelki-szellemi létből az érzéki-fizikai létbe való átmenet az ember fejlődésében. Krisztus az emberiséggel való kapcsolatában. A halál összefüggése Krisztussal. Az Én-tudat sorsának összefüggése a Krisztus-problémával. A lélek akarati részének átélése.

England, ​1883. Still recovering from the loss of her beloved sister, Evelyn is determined to use her powers to save other gifted people from those who would harm them. But when her rescue of a young telekinetic girl goes terribly wrong, Evelyn finds herself indebted to a secret society devoted to recruiting and protecting people like Evelyn and her friends. As she follows the Society’s orders, healing the sick and embarking on perilous recruitment missions, Evelyn sees her problems disappear. Her reputation is repaired, her friends are provided for, and her parents are newly wealthy. She reunites with the dashing Mr. Kent and recovers the reclusive Mr. Braddock (who has much less to brood over now that the Society can help him to control his dangerous power). But Evelyn can’t help fearing the Society is more sinister than it appears...

In ​this dark, action-packed fourth book in the New York Times bestselling Dorothy Must Die series, Amy Gumm travels from Oz to the twisted land of Ev, where she fights to free Oz from evil once and for all. My name is Amy Gumm. You might remember me as the other girl from Kansas. When a tornado swept me away to the magical land of Oz, I was given a mission: Dorothy must die. That’s right, everyone’s favorite Wicked-Witch-slayer had let the magic of Oz corrupt her. She turned evil. So I killed her. But just when we thought it was safe to start rebuilding the damaged land of Oz, we were betrayed. Now I’m following the Road of Yellow Brick as it helps me escape toward the mysterious land of Ev, where the Nome King rules a bleak and angry world. And what I’m about to find is shocking: My original mission may not have been successful. I thought my job was over, but it’s only just beginning. And it’s up to me to foil Dorothy’s plans for revenge—and finally save the land I’ve come to love.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ebben ​a kis könyvecskében a Galánta környéki falvak jósló játékaival ismerkedhetünk meg. A fiatalság üde bája, a titokzatos jövőbe való bepillantás vágya, az élet szeretete, a barátság, szeretet és szerelem magasztos érzése jellemzi ezeket a játékokat.

Ceony ​Twill összetört álmokkal érkezik meg Emery Thane mágus házába. A varázslóképző iskolában évfolyamelsőként végzett lány fémmágusnak készült, most mégis papírmágiára kárhoztatják – de hát mi haszna a papírnak egyáltalán? Azonban a varázslatok, amelyeket Ceony a csodabogár Thane keze alatt megtanul, rácáfolnak előítéleteire. Ahogy kibomlik előtte a papírmágia csodálatos világa, megismeri tanára sötét múltját és egy olyan tiltott és veszedelmes mágiafajtát, amellyel szemben szinte semmi reménye nem lehet felvenni a versenyt. Mégis muszáj megtennie, mert hamarosan szó szerint Thane szíve lesz a tét. A papírmágus különleges, egyszerre sötét és szeszélyes kaland, amelyet a Disney tervez megfilmesíteni.

Kollekciók