Ajax-loader

Margit

Rate_positive 1174 Rate_neutral 31 Rate_negative 0

1649 napja velünk van 1 napja láttuk utoljára

Badge-stoppos-100 Badge-stoppos-10 Badge-stoppos-1 Mehecske Badge1_300 Badge-supermom Herlocksholmes_300 Buek_2013_300 Rukkola_plecsni_xmas_300x300 Rukkaracsony_300 Santa_300 Skellington_300 Badge-rozsasandor Badge-orjongo Badge-jobbmunkas Badge-jomunkas Badge-onkentes Badge-aktivista Badge-hardrukkcafe_100 Badge-hardrukkcafe_20

Elérhető példányok

Ezek a felhasználó ebben a pillanatban is elérhető könyvei. Ha egy könyvből többet tett fel, akkor az többször szerepel a listában.


Covers_44969
elérhető
0

Ed McBain - Zsaruk
A ​kiváló és világszerte méltán népszerű szerző e könyve, a Byrnes hadnagy által vezetett 87-es körzetbe, New York legveszélyeztetett kerületébe kalauzolja az olvasót. A régi ismerősök - Carella, Meyer Meyer, Haves nyomozók - mindennapjaiezúttal is számtalan kalandot, feszült izgalmat, mosolyt fakasztó történetet kínálnak. Rablás, zsrolás, gyilkosság izgalma keveredik a könyvben a vérbő New York-i humorral, miközben egy Süketnek nevezett ismeretlen férfi rettegésben tartja a környék jómódú polgárait. Maga az államügyész küld erősítést a 87-es körzetbe megakadályozni a további gyilkosságokat. Egyetlen biztos nyom van csupán: a zsaroló nagyothalló készüléket visel. De vajon New Yorkban hányan használnak ilyen készüléket? A bravúros nyomozás, az azt átszövő kalandok, félrefogások leírása mellett a manhattani születésű író remekül jellemzi a város polgárait, azok közönyösségét, rendőrséghez való furcsa viszonyát.

Covers_3047
elérhető
5

Danielle Steel - Gyalázat
Grace ​Adams tizenhét éves kislány, amikor elveszti édesanyját. A temetés estéjén máris szörnyű zaklatásban van része - és nem is először. Grace ezúttal végez támadójával, ám a bíróság bűnösnek találja. Tettéért a hírhedett illinois-i börtönbe kerül. Innen, a mélypontról indul el Grace, hogy ismét felépítse élete kereteit. Múltjának démonai azonban újra és újra elébe toppannak. Grace a szerelmet és a családi béke örömeit Charles Mackenzie, a híres New York-i ügyvéd oldalán ismeri meg. Értelmet ad életének a munka is: bántalmazott, megalázott asszonyok, az övéhez hasonló sorsú lányok lelki felgyógyulásán fáradozik. És amikor azt hinné, hogy végre révbe ért, megint felbukkannak az elfeledettnek hitt tegnapok végtelenül gonosz kísértetei...

Danielle Steel - Ellenállhatatlan ​erők
Steve ​és Meredith látszólag tökéletes házasságban élnek, sikeres amerikaiak, afféle "korunk hősei". Steve kiváló orvos, bankár feleségére pedig szép karrier vár. Frigyük mégsem felhőtlen, mert Steve egyre türelmetlenebbül szeretne gyereket, ám asszonya számára első a munka. Meredith-t új munkaköre New Yorkból San Franciscóba szólítja, ahol főnöke, a vonzó Callan Dow egyre többször segít neki magánya elviselésében. Az apaságra vágyódó Steve viszont New Yorkban marad, ahol egy csinos kolléganő társaságában vigasztalódik, aki ráadásul apát szeretne találni végre gyermeklányának...

Covers_16225
Téli ​köd Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Téli ​köd
Kiadónk ​a hagyományoknak híven a népszerű Zsebkönyvek sorozatában megjelenő Szovjet írók új elbeszéléseinek immár kilencedik kötetét nyújtja át az olvasónak. A válogatásban a jelen esetben is neves, jól ismert szerzőket és nálunk még ismeretlen, most induló tehetségeket mutatunk be. Nyolc, más-más alkotói módszerrel dolgozó, a klasszikus hagyományokon nevelkedett, vagy a modern irányzatokat követő író vall ezekben az elbeszélésekben a mai életről, a mai emerekről. Akár a gyermekeket a fagyhaláltól megmentő sofőrről, a halálos műtétet végző sebész tárgyalásáról, az utolsó napjaira magára maradó idős falusi asszonyról, a munkáskollektívába kerülő kisfiúról vagy a házasságtörő, szerelmes fiatalasszonyról olvasunk is, a szerzők műveikben kivétel nélkül valamennyien közvetlenül vagy áttételesen a ma emberéhez szólnak, őket késztetik gondolkodásra, a nemes, nagy eszmék melletti állásfoglalásra. A válogatás nem a teljesség igényével ad képet a szovjet irodalomról, csupán az utóbbi két esztendő elbeszéléstermésének javából kíván átadni egy csokorra valót.

Szuhay-Havas Ervin - Tizenhárom ​csillag
Könyvünkben ​nem a tizenhárom észak-amerikai brit gyarmat teljes történelmi rajzát adjuk attól a pillanattól fogva, hogy a rőt hajú Erzsébet flottája (és a szélvihar) szétszórta a spanyol Armadát A szerző célja az volt, hogy az amerikai forradalom körképét vázolja fel. Mármost az amerikai történelemről azt mondják, hogy az ango! események „meghosszabbítása" az óceánon tűi. Valóban az tehát szükség volt az angol háttér vázlatára. Meg kell ismerkednünk azzal is, amit a kezdetek roman¬tikája ködfüggönybe von: az első telepesek és a természet párviadalával. Majd azzal, miként öltött testet a tizenhárom gyarmat: vajon kötetlen, szabad fejlődés volt-e az amerikai, vagy éppen megfordítva: fekete ós nem fekete páriák különösen kegyetlen robotja? (Mindkettő!) Ezután a „forradalom művészete" következik, a világtörténelem harmadik polgári forradalmáé (az angol és a németalföldi után). A légkör nem ismerős, hiszen ipari forradalom előtti, modern politikai pártok előtti világot ismerünk meg egy szűz kontinensen* Van azért a könyvben éppen elég esemény: a bostoni mészárlás, a teaiázadás, a lexingtoni sortűz, a concordi harc, végül a függetlenségi háború nyolc esztendejének rövid Összefoglalása. A könyv az Egyesült Államok születésének 200. évfordulóján jut el az olvasóhoz.

James J. Gibson - Thomas Natsoulas - Donald O. Hebb - A ​tanulás szerepe az emberi észlelésben
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - От ​Будапешта до Камчатки / Budapesttől Kamcsatkáig
Középiskolás ​szinten oroszul beszélőknek ajánlja az összeállítását a szerkesztő. Már maga a cím - Válogatás a szovjet sajtóból - is utal a könyv tartalmára. A szovjet emberek mindennapi munkájáról, életével ismerkedhet meg az olvasó. A múltat a jelennel összekapcsolva - a jövőbe vetett pillantással - képet ad a szovjet tudományról, művészetről, történelemről. Mindez könnyedén és szórakoztatva segít ismereteink tér és időbeli elhelyezésében. Az érdekes cikkekből ismeretszerzés mellett olvasónk eddigi szókincsét megőrizheti és bővítheti, a russzicizmusok megismerése révén közelebb kerülhet a szovjet ember gondolatvilágához és annak megértéséhez. A témák változatossága módot ad arra, hogy mindenki megtalálja az érdeklődésének legmegfelelőbb területet.

Janus Pannonius - Beszédek, ​levelek
Janus ​Pannonius nevét elsősorban költeményei tették halhatatlanná. Ám a költő korának nagy tudású gondolkodója, s nem utolsósorban tevékeny politikusa is volt. A költői életmű árnyékában keletkezett beszédek, levelek a kitűnő diplomatát, a gondolkodó reneszánsz férfit idézik emlékezetünkbe. E beszédek és levelek hasznos adalékok Janus Pannonius emberi és költői portréjának teljesebb megismeréséhez.

Láng Imréné - Tájékozódás ​a térképen
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Patonai Adrienne - Kézikönyv ​hazaszeretőknek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Romain Rolland - Napló ​a háborús évekből 1914-1918
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Thiery Árpád - Királynék ​városa
Egyszerre ​belülről és kívülről...Ez a szociográfiai megközelítésmód egyik műfaji lényege, és ezt sikerült megvalósítania Thiery Árpádnak Veszprémről szóló könyvében. Egyszerre tudott ugyanis meghitt otthonossággal és a tér- és időbeli távlat biztosította tárgyilagossággal mozogni városában, amelyhez életének és pályájának egy meghatározó szakasza kötötte. A bennszülöttek elfogultsága nélkül van otthon e városban, melynek "felfedezésére" vállalkozik. Szerencsés csillagzat alatt - tegyük hozzá azonnal! Hiszen a "felfedező" író és újságíró egy személyben. Író, aki szabad kézzel formálhatja fikcióvá a valóságot, s újságíró, aki a valóságot fogja vallatóra, hogy tényeket közöljön, informáljon. Írói szubjektivitás és újságírói objektivitás keveredik tehát - a műfaj diktálta szigorú arányokban - e könyvben. Thiery Árpád "saját" Veszprémje sohasem tolakodik az előtérbe, csak ott és annyira van jelen, hogy megértesse az olvasóval: e "saját" Veszprém elengedhetetlenül szükséges volt ahhoz, hogy a szerző immár a szociográfus szemével fedezze fel - újra - városát. Veszprém nem egyszerűen egyik vidéki városunk a sok közül. "Felfogás és homályos elvi indítékok alapján mondják munkásvárosnak, egyetemi városnak, turistanevezetességnek, közigazgatási központnak, diákvárosnak, a vegyipari kutatás városának. Noha bizonyos mértékben valamennyi érvényes, egy se meghatározó. Veszprém egy a közepes magyar városok közül, amelynek ahhoz, hogy nagyváros lehessen, mindenekelőtt erős iparra és magasan képzett értelmiségre van szüksége" - írja Thiery Árpád. Bonyolult konglomerátum; múlt, jelen és jövő egyszerre van jelen nemcsak e kiragadott tömör jellemzésben, hanem az egész könyvben. Hiszen a szerző élő szervezetet vizsgál, erről készíti rétegfelvételeit. Rokonszenves írói alázattal vállalja fel a cicerone szerepét; hol üzemlátogatásra, hol vári sétára, hol történelmi emlékhelyek, dokumentumok felkutatására, hol futurológiai kirándulásra invitál. Ajtókat nyit meg előttünk, azokhoz, akik e város életéről, fejlődéséről felelősen döntenek, illetve hétköznapjait formálják. Dokumentumokat tár fel a múltból, visszaemlékezéseket szembesít a történelmi tisztánlátás igényével. Gondokról, konfliktusokról szól, mert tudja, hogy ezek feltárása és ütköztetése az első és elkerülhetetlen lépés a problémák, ellentmondások meg- és feloldása felé. Mert Thiery Árpád könyve meggyőzően érzékelteti, hogy a "királynők városának" patinás múltjánál csak egy izgalmasabb: a jövője. Ennek alapkőletételéről szól ez a könyv.

Schenk Lea - Időgéppel ​a képzőművészetben
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Tari János - Pettyes ​labda a világkupában
Csala ​Mihály edző 1990-ben csodálatos futballtehetséget fedez fel egy Balaton környéki faluban. A nyurga fiú tizennégy éves csupán, de már mindent tud, amivel csak egy felnőtt futballcsillag tündökölhet. Úgy tesz, mintha tovább rúgná a labdát, de villámgyorsan eléje lép, s levegőbe lendülő másik lábával puhán tolja odább; meglepő cselekkel szökteti társait, valósággal tömi őket jobbnál jobb labdákkal; mozgásában van valami az esetlennek látszó cirkuszi bohócok csodálatos ruganyosságából és ügyességéből. De vajon milyen jellem ez a Bokányi Feri? Helytáll-e a gyötrelmes, fárasztó edzéseken is? Hűséges marad-e egyesületéhez és ahhoz az edzőhöz, aki felkarolta, és apjaként szereti? Elég állhatatos-e ahhoz, hogy visszautasítsa azokat, akik akár sportrajongásból, akár piszkos anyagiak miatt elcsábítanák őt? Ezekre a kérdésekre felel meg a regény, egy tüneményes pályafutás története a közeljövő már félig-meddig fantasztikus világában.

Halász Előd - Magyar-német ​kéziszótár
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Probáld Ferenc - Európa ​regionális földrajza
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_91631
Magyar krónika Ismeretlen szerző
elérhető
0

Ismeretlen szerző - Magyar krónika
Csák Gyula: Mélytengeri áramlás Csoóri Sándor: Tudósítás a toronyból Karinthy Ferenc: Ezer év Moldova György: Tisztelet Komlónak Nemeskürthy István: Requiem egy hadseregért Örkény István: Lágerek népe

Szentmihályi Szabó Péter - Űrkrimi ​/ Látogató a végtelenből
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Matula Ilona - Knausz Imre - Az ​ember nyomában
A ​társadalomismeret újszerűen építkező tantárgy. Minden témát külön kötetben bocsátunk a tanulók és a tanárok rendelkezésére. A szerzők felfogása szerint a 13 évesnél fiatalabb kisdiáknak nem annyira az elsajátítandó tényismeretre, mint inkább a megismerés örömére van szüksége. A tényanyag közlése mellett a könyvek feladatokkal kívánják fejleszteni a tanulók ismeretszerző és problémamegoldó képességét, gazdagítani akarják szókincsüket, és nem utolsósorban föl szeretnék kelteni érdeklődésüket azon szellemi izgalmak iránt, amelyeket a társadalom és a történelem tanulmányozása nyújt.

Dora Schulz - Heinz Griesbach - Deutsche ​Sprachlehre für Ausländer 2.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Arkagyij P. Gajdar - A ​dobos története
A ​címadó kisregény gajdarnak egy kevésbé ismert írása. Gazdag cselekményével, remekül megrajzolt figuráival méltó társa a Timur és csapatának, A hóvár parancsnokának és a többi népszerű történetnek, amelyeket szintén megtalálhat az olvasó ebben a kötetben. A válogatás a nagy szovjet ifjusági író, Arkagyij Gajdar születésének 70. évfordulójára készült. A kötetet Kass János fekete-fehér és színes illusztrációival jelenteti meg a kiadó.

Barta János - A ​pálya végén
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Szilágyi Ferenc - Kőrösi ​Csoma Sándor élete nyomában
"Földrajzi ​értelemben már nyomon követte őt egykor Baktay Ervin, aki sok értékes adattal és megfigyeléssel gazdagította ismereteinket a nagy vándor pályájának ázsiai szakaszáról- Mi most filológiai utazásra hívjuk az olvasót Kőrösi Csoma élete tájaira, ahol mindmáig akad fel- vagy újratérképezendő terület. S hisszük, ez az utazás sem kevésbé izgalmas, már csak azért sem, mivel a kötetet úgy építettük fel, hogy belőle - időrendben haladva a tudós egész életpályája kikerekedjék..."

Baróti Géza - Mátray László - Mámor?
És ​megint bejött a szép arcú, fáradt nő az orkánkabátban. Arca még az álomtól piroslott, szemében keskeny és ingerült fény, mint a zsákmányra leső macska szemében. A pénztárosnő kérdezés nélkül lezongorázta a rendelést, az orkánkabátos nő felhajtott egy deci cseresznyét. Még mindig nem tudtam, honnét ismerem.

Zelk Zoltán - Reménykedem ​és rettegek
Ez ​a kötet - az Egyszervolt ember-ben olvasható tárcák kivételével - Zelk Zoltánnak az 1960-as évektől 1981-ig keletkezett prózai írásait gyűjti egybe. "Emlékező alkat vagyok" - mondta magáról a költő. És aki verseit ismeri, tudja, hogy így van. Aki most ezeknek az éveknek prózáját olvassa, emlékek közt lapoz: a Főbajtárs a túlvilágra című fejezet minden írása emlékezés régi írókra, költőkre, barátokra, társakra. De az emlékezés mindig önvallomás is. Olvashatunk a kötetben kritikákat, cikkeket, glosszákat is, amelyek egyrészt lírai hangulatú, egyszersmind pontos ismertetését-elemzését adják a költő legkedvesebb olvasmányainak, másrészt mindig egyéni, szellemes, hol ironikus, hol fájdalmas jegyzetek korunk fonák jelenségeinek margójára. Meglepetés a gyűjteményben szereplő két egyfelvonásos színmű, amely mindeddig csak folyóiratban jelent meg. A Négy perc múlva beáll az ősz és Az emlékezés napszaka a szürrealizmus játékosságával és szabad képzettársításaival idézi meg a költő életének legfájdalmasabb és legszebb emlékeit, sorsfordulóit és apró eseményeit.

Horn Péter - Zsilinszky Sándor - Akvarisztika
Könyvünk ​az akvárium berendezésével és gondozásával, a technikai segédeszközökkel, az akváriumban végbemenő fontosabb kémiai és biológiai jelenségekkel, az akvárium növényeivel, a halak biológiájával, tartásával és tenyésztésével ismerteti meg az olvasót, majd a leggyakrabban előforduló halbetegségekkel foglalkozik, kitérve a gyógykezelés eredményes módszereire is. A legnépszerűbb halakat színes fényképeken mutatja be.

Dr. Alexits György - Bolyai ​János világa
175 ​évvel ezelőtt született Bolyai János, az a lángész, akinek tanítása ma már az egész világon alapvetőnek számít. Élete folytonos küzdelemben telt. Saját szavai szerint "semmiből egy új, más világot" szeretett volna teremteni, de szembetalálta magát az előítéletek seregével, az akkori Magyarország elmaradottságával, az egész szűk látókörű, kicsinyes eszmevilággal. Ez a kötet Bolyai János óriási felfedezésével, eszméivel, nézeteivel foglalkozik. Bemutatja Bolyai ifjúságát, zsenijének üstökösszerű fellángolását, majd úgy tárgyalja világraszóló felfedezését, hogy azt a matematikában járatlan olvasó is megértse.

Lengyel László - Micsoda ​év!
Lengyel ​Lászlót esszéistaként ismerte meg a hazai érdeklődő közvélemény. És széles látókörű politológusként, aki otthonosan mozog a társadalom és a társadalomtudományok egész közegében. És irodalmárként, aki megállapításait plasztikus, kifejező nyelven közvetíti olvasóihoz és metaforákért gyakran fordul a klasszikus és a kortárs irodalomhoz. Írásait - első közlésben - nagyobbrészt a 2000-ben olvashattuk. Másokat a Magyar Napló-ban, a Világ-ban, a Figyelő-ben, a Századvég-ben, a Kritiká-ban, a Társadalmi Szemlé-ben, vagy éppen a Népszabadság-ban. Már ez a felsorolás is dokumentálja, hogy Lengyel független, nem "pártosodott" elme. Hazája az egész progresszió. Gondolataival valamennyiünket megszólít.

Wilfrid J. Harrington - Az ​Írás hősei és hősnői
Wilfrid ​J. Harrington könyve egyszerre jelent meg Dublin és Auckland, Delhi, Gaborone, Hamburg, Harare, Hongkong, Johannesburg, Kuala Lumpur, Lagos, London, Manzini, Melbourne, Mexico City, Nairobi, New York, Singapore, Tokió könyvesboltjaiban. A világhírű ír teológiaprofesszor - a Trinity College, a Milltown Institute tanára - olyanoknak szánta a művét, akik tüzetesen nem ismerik a Bibliát, de függetlenül minden újmódi divattól és konjunktúrától - őszinte érdeklődéssel szeretnének elmélyedni benne. A szerző éppen ezért tárgya előadásához irodalmi formát választott, rövid történetekben, arckép-vázlatokban mutatja be az _Ó-_ és _Újtestamentum_ központi alakjait és eseményeit. Miután Harrington hosszú időn át missziós tevékenységet is folytatott, alaposan megtanulta azt, amelyet csak nagyon kevesen az úgynevezett "tudományos ismeretterjesztés" művelői közül: a rövid és precíz, ámde mégis érzékletes és élvezetes előadásmódot. Könyvét ezért a legkülönfélébb korosztályok, más és más igényt támasztó olvasók egyaránt haszonnal és élvezettel forgathatják. _Az Írás hősei és hősnői_ iskolai segédkönyvként is jól használható - irodalom, történelem, hittan oktatásához egyaránt.

Balassi Bálint - Balassi ​Bálint összes versei, szép magyar comoediája és levelezése
Egy ​kötetben adja ki most a Magyar Helikon Balassi Bálint összes verseit és Szép Magyar komédiá-ját. Első klasszikus költőnk sok szövegromlást elviselt és részben évszázadokig lappangó műveit Eckhardt Sándor rendezte ezúttal is sajtó alá. A szakadatlan és termékeny kutatói munka eredményeként minden eddiginél teljesebb és tisztázottabb szöveget nyújtunk át az olvasóközönségnek. A szép kivitelű, gazdagon illusztrált kötetben új életre kelnek Balassi örökszép versei, bámulatos lelki gazdagságot s csodálatos nyelvi erejű költőóriást idézve az olvasó elé.

Kenéz Ferenc - Az ​átvilágított földgömb
"Pontos ​felismerésre és annak maradéktalan megfogalmazására csak versben vagyok képes. Nyilatkozván éppen ezért írok verset. A vers egyetlen esélyem a tökéletességre. Így hát – mint az egyetlen esély mindig – a vers rendkívül kockázatos.... A költészet csoda és dokumentum, kitáruló látvány és bezáruló gondolat, megnyilatkozás és elrejtőzés egysége. A költészet nem harci eszköz – hanem a harc maga." A költő, aki ily pontosan fogalmazza meg az ars poeticáját, már első könyvében (Fekete hanglemezek, 1968) egy nemzedék törekvéseinek és gondjainak a hű krónikásaként mutatkozott be, s hogy ez nála nem csupán múló szenvedély, azt újabb kötetei is (Ólomtánc, 1970; Homok a bőröndben, 1972) kellően bizonyítják. S közben természetszerűleg egy költői világ építésének is tanúi lehettünk; jelen kötetben pedig – melyre Kenéz megkapta a KISZ Központ Bizottsága 1975-ös díját – már a szintéziségigényre és e költészet belső ökonómiájára is felfigyelhetünk.

Clara Nast - Csöpike, ​a pajkos kisleány
A ​mai dédnagymamák, nagymamák és anyukák egykori kedvence Zsuzsika, vagy becenevén Csöpike, ez a kedves, örökké izgő-mozgó kisleány, aki mindig újabb és újabb kalamajkákba keveredik… Az ötkötetes sorozat főhőse, reméljük a mai lányoknak is kedvence lesz.

Szabó Árpád - Szophoklész ​tragédiái
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Antalóczi Lajos - Az ​Egri Főegyházmegyei Könyvtár története (1793-1996)
A ​18. század elején a török hódoltság végvárában, Egerben is lendületes fejlődésnek indulhatott a kulturális élet. Országos jelentőségű eredményeket sikerült elkönyvelnie különösen az oktatás terén. A század püspökei (valamennyien Rómában végzett, magasan képzett főpásztorok) következetes és céltudatos erőfeszítéssel az oktatás valóságos fellegvárává építették a püspöki székvárost. Eme törekvés egyik gyönyörű eredményeként nyitotta meg kapuit 1793. december 28-án az Egri Főegyházmegyei Könyvtár. Könyvtárunk a főpapi könyvtárak sorába tartozik. Gazdagsága méltó az európai hírnévre. Ismeretes, hogy Eger Szent István korától püspöki székhely. A püspöki városokban pedig papképzés folyt, ezért érthető, hogy valamennyi főpásztor a könyvek beszerzésére is komoly gondot fordított. A könyvgyűjteményekhez szinte minden esetben egyéb gyűjtemény - így érem- és régiséggyűjtemény, képtár stb. - is tartozott. A kiállított tárgyak, így a könyvek is ünnepélyes, reprezentatív környezetben várták az érdeklődőket. Ezek a gyűjtemények azonban legtöbbször a püspökök közvetlen környezetét szolgálták. Azokat, akik segíteni tudták a főpásztor munkáját, így pl. a teológiai tanárokat, a káptalan tagjait stb. A barokk utolsó évtizedeiben példamutató kezdeményezések révén létrejöttek az első főpapi nyilvános könyvtárak, s ezek már a diákságot, a helyi értelmiséget is szolgálni akarták. Az Egri Főegyházmegyei Könyvtár rangos helyet foglal el hazánk katolikus könyvtárai között. Százharmincezres összállományával, gazdag kézirattárával stb. - pusztán a kötetszámot tekintve - mindjárt a pannonhalmi és az esztergomi után következik. Egy könyvtár értékét természetesen nem csupán a benne őrzött kötetek száma határozza meg, hanem azoknak tartalmi értéke is. Nos, bibliotékánk ebből a szempontból is felveszi a versenyt a többi könyvtárral. Nemcsak tekintélyes mennyiségű nyomtatott anyaggal rendelkezik, hanem jelentős kódex-, helytörténeti és újabbkori kéziratanyaga is van. Könyvtárunk külső megjelenésében is lenyűgöző. Egyes szakemberek az Egri Főegyházmegyei Könyvtár termét az ország legszebb barokk könyvtárának tartják. Ha ezt nehéz is egyértelműen eldönteni, annyi bizonyos, hogy évente 60-80 ezer turista csodálja meg bibliotékánkat, s valamennyien szívesen emlékeznek vissza az itt szerzett élményekre.

Makkai Sándor - Ördögszekér
Az ​Ördögszekér történeti regény, de abban az értelemben hogy egy elmúlt kor keretében és jól ismert vezérszemélyiségeivel kapcsolatban egyetlen emberi lélek tragédiáját kívánja fölmutatni, egy asszony lelkét, aki nem korának gyermeke, s akire nézve ezért a kor amelyben élt, útvesztővé lett. Ezt a lelket nem lehet a történelem gyér adataiból megérteni, meg kellett álmodni őt, hogy életre keljen ismeretlen sírjából. A lélek el van rejtve az események között, s hiányzik a kulcs, amely titkait megnyitná. Engem éppen a nagynak és rendkívülinek megsejtett lélek szomorú kibontakozásának valószínű emberi okai izgattak arra, hogy ez a regény létrejöjjön, s az intuíció ereje megszője azt a képet, amely benső menetében tegye szomorúan természetessé a tragikus fejleményt, amely a történelmi adatokban talán csak egy ellentmondásokkal kevert könnyelmű asszonyélet érdekes, de nem jelentős vonalának látszik. De akinek megvan hozzá az érzéke, rögtön látja, hogy Báthori Anna nem lehetett csupán egyike a XVII. század első felében oly gyakori erdélyi dámácskáknak, akik léhaságukkal és érzikiségükkel szereztek kétes hírnevet.

Erle Stanley Gardner - Perry ​Mason és az eltűnt bankár esete
Az ​"eltűnt bankár esete" címet viselő regényének egyik főhőse, a fiatal és szép Helen rejtélyes telefont kap. Több mint egy évtizede nyomtalanul eltűnt és sokak által halottnak hitt nagybátyja telefonál. Visszatérését tervezi, s ehhez a lány segítségét kéri, s azt, hogy találkozójukra vigye magával a híres ügyvédet, Perry Masont... Az érthetetlen események ezzel kezdetüket veszik. Gyilkosság és gyilkossági kísérletek követik egymást, a zsarolás lehetősége is felmerül, s fontos tanú elrejtése miatt a rendőrség Perry Mason titkárnőjét, a szépséges Della Streetet is letartóztatja. Hogyan sikerül az ügyvédnek a bírósági tárgyalás során tisztáznia titkárnőjét úgy, hogy közben az eset körüli rejtélyek is megoldódnak?

Kollekciók