Ajax-loader

Margit

Rate_positive 1120 Rate_neutral 31 Rate_negative 0

1553 napja velünk van ma itt járt

Badge-stoppos-100 Badge-stoppos-10 Badge-stoppos-1 Mehecske Badge1_300 Badge-supermom Herlocksholmes_300 Buek_2013_300 Rukkola_plecsni_xmas_300x300 Rukkaracsony_300 Santa_300 Skellington_300 Badge-rozsasandor Badge-orjongo Badge-jobbmunkas Badge-jomunkas Badge-onkentes Badge-aktivista Badge-hardrukkcafe_100 Badge-hardrukkcafe_20

Elérhető példányok

Ezek a felhasználó ebben a pillanatban is elérhető könyvei. Ha egy könyvből többet tett fel, akkor az többször szerepel a listában.


A ​kiváló és világszerte méltán népszerű szerző e könyve, a Byrnes hadnagy által vezetett 87-es körzetbe, New York legveszélyeztetett kerületébe kalauzolja az olvasót. A régi ismerősök - Carella, Meyer Meyer, Haves nyomozók - mindennapjaiezúttal is számtalan kalandot, feszült izgalmat, mosolyt fakasztó történetet kínálnak. Rablás, zsrolás, gyilkosság izgalma keveredik a könyvben a vérbő New York-i humorral, miközben egy Süketnek nevezett ismeretlen férfi rettegésben tartja a környék jómódú polgárait. Maga az államügyész küld erősítést a 87-es körzetbe megakadályozni a további gyilkosságokat. Egyetlen biztos nyom van csupán: a zsaroló nagyothalló készüléket visel. De vajon New Yorkban hányan használnak ilyen készüléket? A bravúros nyomozás, az azt átszövő kalandok, félrefogások leírása mellett a manhattani születésű író remekül jellemzi a város polgárait, azok közönyösségét, rendőrséghez való furcsa viszonyát.

Grace ​Adams tizenhét éves kislány, amikor elveszti édesanyját. A temetés estéjén máris szörnyű zaklatásban van része - és nem is először. Grace ezúttal végez támadójával, ám a bíróság bűnösnek találja. Tettéért a hírhedett illinois-i börtönbe kerül. Innen, a mélypontról indul el Grace, hogy ismét felépítse élete kereteit. Múltjának démonai azonban újra és újra elébe toppannak. Grace a szerelmet és a családi béke örömeit Charles Mackenzie, a híres New York-i ügyvéd oldalán ismeri meg. Értelmet ad életének a munka is: bántalmazott, megalázott asszonyok, az övéhez hasonló sorsú lányok lelki felgyógyulásán fáradozik. És amikor azt hinné, hogy végre révbe ért, megint felbukkannak az elfeledettnek hitt tegnapok végtelenül gonosz kísértetei...

Steve ​és Meredith látszólag tökéletes házasságban élnek, sikeres amerikaiak, afféle "korunk hősei". Steve kiváló orvos, bankár feleségére pedig szép karrier vár. Frigyük mégsem felhőtlen, mert Steve egyre türelmetlenebbül szeretne gyereket, ám asszonya számára első a munka. Meredith-t új munkaköre New Yorkból San Franciscóba szólítja, ahol főnöke, a vonzó Callan Dow egyre többször segít neki magánya elviselésében. Az apaságra vágyódó Steve viszont New Yorkban marad, ahol egy csinos kolléganő társaságában vigasztalódik, aki ráadásul apát szeretne találni végre gyermeklányának...

Covers_16225
Téli ​köd Ismeretlen szerző
1
0

Kiadónk ​a hagyományoknak híven a népszerű Zsebkönyvek sorozatában megjelenő Szovjet írók új elbeszéléseinek immár kilencedik kötetét nyújtja át az olvasónak. A válogatásban a jelen esetben is neves, jól ismert szerzőket és nálunk még ismeretlen, most induló tehetségeket mutatunk be. Nyolc, más-más alkotói módszerrel dolgozó, a klasszikus hagyományokon nevelkedett, vagy a modern irányzatokat követő író vall ezekben az elbeszélésekben a mai életről, a mai emerekről. Akár a gyermekeket a fagyhaláltól megmentő sofőrről, a halálos műtétet végző sebész tárgyalásáról, az utolsó napjaira magára maradó idős falusi asszonyról, a munkáskollektívába kerülő kisfiúról vagy a házasságtörő, szerelmes fiatalasszonyról olvasunk is, a szerzők műveikben kivétel nélkül valamennyien közvetlenül vagy áttételesen a ma emberéhez szólnak, őket késztetik gondolkodásra, a nemes, nagy eszmék melletti állásfoglalásra. A válogatás nem a teljesség igényével ad képet a szovjet irodalomról, csupán az utóbbi két esztendő elbeszéléstermésének javából kíván átadni egy csokorra valót.

Könyvünkben ​nem a tizenhárom észak-amerikai brit gyarmat teljes történelmi rajzát adjuk attól a pillanattól fogva, hogy a rőt hajú Erzsébet flottája (és a szélvihar) szétszórta a spanyol Armadát A szerző célja az volt, hogy az amerikai forradalom körképét vázolja fel. Mármost az amerikai történelemről azt mondják, hogy az ango! események „meghosszabbítása" az óceánon tűi. Valóban az tehát szükség volt az angol háttér vázlatára. Meg kell ismerkednünk azzal is, amit a kezdetek roman¬tikája ködfüggönybe von: az első telepesek és a természet párviadalával. Majd azzal, miként öltött testet a tizenhárom gyarmat: vajon kötetlen, szabad fejlődés volt-e az amerikai, vagy éppen megfordítva: fekete ós nem fekete páriák különösen kegyetlen robotja? (Mindkettő!) Ezután a „forradalom művészete" következik, a világtörténelem harmadik polgári forradalmáé (az angol és a németalföldi után). A légkör nem ismerős, hiszen ipari forradalom előtti, modern politikai pártok előtti világot ismerünk meg egy szűz kontinensen* Van azért a könyvben éppen elég esemény: a bostoni mészárlás, a teaiázadás, a lexingtoni sortűz, a concordi harc, végül a függetlenségi háború nyolc esztendejének rövid Összefoglalása. A könyv az Egyesült Államok születésének 200. évfordulóján jut el az olvasóhoz.

A ​kötet rövid bevezetés után a következő témaköröket tárgyalja: A keresés alapfogalmai Kulcsszavak - a keresés lényege A Boole-algebra alapjai A fejlett operátorok A leggyakrabban előforduló hibák A webhelyszűrők Ismerjük meg kedvenc szerverünket! A legnépszerűbb keresőszolgáltatások Magyar nyelvű keresőszerverek

TOLNAI ​KÁLMÁN új könyve, a KÁBULAT „az első a magyar irodalomban, mely a kriminálpedagógus optikáján keresztül leplezi le a narkotikumok veszélyét, és világítja meg a kábítószerek térhódítása elleni tennivalókat. Őszintén, nyíltan beszél a kényes kérdésekről, miközben ismeretterjesztő, izgalmas, érdekfeszítő olvasmányként tárja az olvasó elé a valóságot." „Nemzetközi méretekben szervezetten folyik a kábítószerek termelése, adásvétele, szállítása, illetve csempészete. A bűnelkövetések számtalan változata, a korrupciótól a zsaroláson keresztül a gyilkosságig kíséri ezt a sokszor ezerszázalékos haszonnal dolgozó illegális üzletágat. A kábítószerüzérek leleményessége nem ismer határokat, még kevésbé emberi érzéseket. Jellemző példa erre, hogy az idegenben elesett amerikai katonák holttestét felvágták, és telerakták kábítószerrel. A lezárt ko porsókat gyászzenével, az amerikai zászló tisztelgő lobogtatásával vitték az Egyesült Államokba, és az »áru« simán eljutott a » fogyasztó «-hoz. A példa arra utal, hogy a kábítószer-csempészés ellen egy ország egyedül ma már nem képes eredményesen felvenni a harcot."

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Középiskolás ​szinten oroszul beszélőknek ajánlja az összeállítását a szerkesztő. Már maga a cím - Válogatás a szovjet sajtóból - is utal a könyv tartalmára. A szovjet emberek mindennapi munkájáról, életével ismerkedhet meg az olvasó. A múltat a jelennel összekapcsolva - a jövőbe vetett pillantással - képet ad a szovjet tudományról, művészetről, történelemről. Mindez könnyedén és szórakoztatva segít ismereteink tér és időbeli elhelyezésében. Az érdekes cikkekből ismeretszerzés mellett olvasónk eddigi szókincsét megőrizheti és bővítheti, a russzicizmusok megismerése révén közelebb kerülhet a szovjet ember gondolatvilágához és annak megértéséhez. A témák változatossága módot ad arra, hogy mindenki megtalálja az érdeklődésének legmegfelelőbb területet.

Janus ​Pannonius nevét elsősorban költeményei tették halhatatlanná. Ám a költő korának nagy tudású gondolkodója, s nem utolsósorban tevékeny politikusa is volt. A költői életmű árnyékában keletkezett beszédek, levelek a kitűnő diplomatát, a gondolkodó reneszánsz férfit idézik emlékezetünkbe. E beszédek és levelek hasznos adalékok Janus Pannonius emberi és költői portréjának teljesebb megismeréséhez.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Egyszerre ​belülről és kívülről...Ez a szociográfiai megközelítésmód egyik műfaji lényege, és ezt sikerült megvalósítania Thiery Árpádnak Veszprémről szóló könyvében. Egyszerre tudott ugyanis meghitt otthonossággal és a tér- és időbeli távlat biztosította tárgyilagossággal mozogni városában, amelyhez életének és pályájának egy meghatározó szakasza kötötte. A bennszülöttek elfogultsága nélkül van otthon e városban, melynek "felfedezésére" vállalkozik. Szerencsés csillagzat alatt - tegyük hozzá azonnal! Hiszen a "felfedező" író és újságíró egy személyben. Író, aki szabad kézzel formálhatja fikcióvá a valóságot, s újságíró, aki a valóságot fogja vallatóra, hogy tényeket közöljön, informáljon. Írói szubjektivitás és újságírói objektivitás keveredik tehát - a műfaj diktálta szigorú arányokban - e könyvben. Thiery Árpád "saját" Veszprémje sohasem tolakodik az előtérbe, csak ott és annyira van jelen, hogy megértesse az olvasóval: e "saját" Veszprém elengedhetetlenül szükséges volt ahhoz, hogy a szerző immár a szociográfus szemével fedezze fel - újra - városát. Veszprém nem egyszerűen egyik vidéki városunk a sok közül. "Felfogás és homályos elvi indítékok alapján mondják munkásvárosnak, egyetemi városnak, turistanevezetességnek, közigazgatási központnak, diákvárosnak, a vegyipari kutatás városának. Noha bizonyos mértékben valamennyi érvényes, egy se meghatározó. Veszprém egy a közepes magyar városok közül, amelynek ahhoz, hogy nagyváros lehessen, mindenekelőtt erős iparra és magasan képzett értelmiségre van szüksége" - írja Thiery Árpád. Bonyolult konglomerátum; múlt, jelen és jövő egyszerre van jelen nemcsak e kiragadott tömör jellemzésben, hanem az egész könyvben. Hiszen a szerző élő szervezetet vizsgál, erről készíti rétegfelvételeit. Rokonszenves írói alázattal vállalja fel a cicerone szerepét; hol üzemlátogatásra, hol vári sétára, hol történelmi emlékhelyek, dokumentumok felkutatására, hol futurológiai kirándulásra invitál. Ajtókat nyit meg előttünk, azokhoz, akik e város életéről, fejlődéséről felelősen döntenek, illetve hétköznapjait formálják. Dokumentumokat tár fel a múltból, visszaemlékezéseket szembesít a történelmi tisztánlátás igényével. Gondokról, konfliktusokról szól, mert tudja, hogy ezek feltárása és ütköztetése az első és elkerülhetetlen lépés a problémák, ellentmondások meg- és feloldása felé. Mert Thiery Árpád könyve meggyőzően érzékelteti, hogy a "királynők városának" patinás múltjánál csak egy izgalmasabb: a jövője. Ennek alapkőletételéről szól ez a könyv.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Csala ​Mihály edző 1990-ben csodálatos futballtehetséget fedez fel egy Balaton környéki faluban. A nyurga fiú tizennégy éves csupán, de már mindent tud, amivel csak egy felnőtt futballcsillag tündökölhet. Úgy tesz, mintha tovább rúgná a labdát, de villámgyorsan eléje lép, s levegőbe lendülő másik lábával puhán tolja odább; meglepő cselekkel szökteti társait, valósággal tömi őket jobbnál jobb labdákkal; mozgásában van valami az esetlennek látszó cirkuszi bohócok csodálatos ruganyosságából és ügyességéből. De vajon milyen jellem ez a Bokányi Feri? Helytáll-e a gyötrelmes, fárasztó edzéseken is? Hűséges marad-e egyesületéhez és ahhoz az edzőhöz, aki felkarolta, és apjaként szereti? Elég állhatatos-e ahhoz, hogy visszautasítsa azokat, akik akár sportrajongásból, akár piszkos anyagiak miatt elcsábítanák őt? Ezekre a kérdésekre felel meg a regény, egy tüneményes pályafutás története a közeljövő már félig-meddig fantasztikus világában.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_85203
Beethoven ​élete leveleiben Ismeretlen szerző
1
1

Beethoven ​élettörténetét mindamellett híven tükrözi az a csaknem másfélezer levél, cédula és letépett papírszeletke, amelyet hangyaszorgalmú tudós kutatók évtizedes munkával gyűjtöttek össze és rengeteg tanakodás árán félig-meddig időrendbe is szedtek. Ez a bár szórakozott, de lényeges dolgokban sohasem hanyag zeneköltő ugyanis igen gyakran küldte el leveleit keltezés nélkül, nyilván arra gondolván, hogy hírei nem időpontjuk, hanem tartalmuk alapján válnak fontossá; máskor viszont hivatalos hangsúllyal tüntette fel a hónapot és napot, néha pedig inkább érzelmi, hangulati okokból még a megírás óráját is, ellenben az évszámtól szinte következetesen eltekintett, mintha az túlságosan magától értetődőnek, tehát feleslegesnek találta volna.

Öt ​megrázó bizonyságtétel szenvedők életéről Németországból.

Covers_243612
Kérdezz! ​Felelek! - Sport Ismeretlen szerző
1
0

Szórakoztató ​és hasznos könyvecskét tart kezében a kedves olvasó. Az új sorozat minden darabja 300 kérdést és 300 választ tartalmaz különböző témakörökből.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Milyen ​boldogságot kínál a földi világ, és milyen boldogságot Isten? Comenius előszavát idézve: "Ezen a világon és minden dolgaiban egyéb sincs, mint tévelygés és tántorgás, tülekedés és törtetés, csalárdság és álnokság, nyomorúság és bánat, s a vége mindennek csömör és csüggedés; de aki visszavonul szíve-hajlékába, s ott egyedül az Úristennel lakozik, az megtalálja az igazi, tökéletes lelki békét és boldogságot.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

A ​XV. század derekán a gazdag Liege város élén egyházfőként gyenge, ingatag, ostoba püspök áll. A préda csábító. A burgundi herceg elhatározza, hogy odaadja a várost nászajándékul megunt szeretőjének. Elcsapja a gyenge püspököt, és helyébe saját kamasz unokaöccsét szentelteti fel. Az új egyházfő és emberei rendszeresen fosztogatják a várost, és mindenkor a liege-iek tiltakozni próbálnak, a pápa kimondja rájuk az egyházi átkot. A város lakói hol ettől, hol attól a főúrtól várják megváltásukat, csak a történet elbeszélője, az elcsapott szeminarista lát tisztán, de az igazsága még korai, nem talál utat a szívekhez, mert okoskodása több évszázaddal megelőzi korát. A kitűnő regény alapját, de még az epizódok magvát is valóságos történelmi eseményeket képezik, az író képzelete csak gazdagítja őket, Szentkuthy igen színes plasztikus és hiteles képet fest erről a változatos, vad és barbár korról. A Wittenberg című kisregény egyik hőse Luther, akinek "az a vétke, hogy azokat a következményeket, amelyek már teológiai és erkölcsi elveiből is következtek, a gyakorlatban nem merte levonni". A másik hős, Lucas Cranach, szintén kompromisszumot kötött: a teremtő, realista művész óvatos udvari festő lett. E probléma köré - melyet a német parasztháborúról írva Engels fogalmazott meg elsőnek - csoportosulnak drámai kontrasztokban Cranach életének eseményei. Osztrák tájak és olasz városok, a német fejedelmi udvarok élete és a plebejus forradalom vihara, a nagy Cranach-műhely élete, a festő vívódó és lelkiismeret-furdalásos utolsó évei.

Covers_91631
Magyar krónika Ismeretlen szerző
1
0

Csák Gyula: Mélytengeri áramlás Csoóri Sándor: Tudósítás a toronyból Karinthy Ferenc: Ezer év Moldova György: Tisztelet Komlónak Nemeskürthy István: Requiem egy hadseregért Örkény István: Lágerek népe

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Az ​élet, a történelem sok miértet vet fel. Miért kereste fel két ízben is az ősember Hairhan rejtélyes barlangját? Mi rejlik a középkori kolostor befalazott tömlöcében? Hogyan került Velencéből a Fehér Gondolkodó a XVI. században Djennébe, Afrika szívébe? És sorolhatnánk tovább a miérteket. Mivel kezdjük? Hogy tudjuk meg, mi lett a sorsa még a forradalom előtt eltűnt sarkvidéki expedíciónak, hiszen ez a sors mindmáig rejtélyes maradt? Milyen körülmények között pusztultak el ennek az expedíciónak a tagjai, kinek a bűne volt a tragikus döntés? Életben maradt-e valaki? Két szovjet tudós, akik feltalálták a kronoszkópot, végül is válaszolnak a kérdésekre. Ez a fantasztikus elektronikus gép a kutatókhoz közel hozza az időben távoli tárgyakat, lehetővé teszi azt, hogy a képernyőn rekonstruálják a távoli múlt izgalmas, gyakran drámai eseményeit. Bármiről szóljon is a kötetben szereplő hat tudományos-fantasztikus elbeszélés, "főszereplőjük" a szovjet tudósok alkotó keresése, logikus gondolkodása, nagy képzelőereje, és roppant tudományos erudíciója, akiket találmányuk - a kronoszkóp - sok eredményes történelmi kutatás elvégzésében segít.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Naplójegyzetek, ​levelek, töredékek.

A ​társadalomismeret újszerűen építkező tantárgy. Minden témát külön kötetben bocsátunk a tanulók és a tanárok rendelkezésére. A szerzők felfogása szerint a 13 évesnél fiatalabb kisdiáknak nem annyira az elsajátítandó tényismeretre, mint inkább a megismerés örömére van szüksége. A tényanyag közlése mellett a könyvek feladatokkal kívánják fejleszteni a tanulók ismeretszerző és problémamegoldó képességét, gazdagítani akarják szókincsüket, és nem utolsósorban föl szeretnék kelteni érdeklődésüket azon szellemi izgalmak iránt, amelyeket a társadalom és a történelem tanulmányozása nyújt.