Ajax-loader

Péter

Rate_positive 146 Rate_neutral 2 Rate_negative 0

334 napja velünk van 0 napja láttuk utoljára

Badge-stoppos-100 Badge-stoppos-10 Badge-stoppos-1 Badge-jobbmunkas Badge-jomunkas

Kívánságlista és stoppolások

Ezeket a könyveket szeretné a felhasználó elolvasni.

összes (38)

Szőnyi István - Molnár C. Pál - Szobotka Imre - Elekfi Jenő - Varga Nándor Lajos - Ferenczy Béni - A ​képzőművészet iskolája
A ​képzőművészet iskolája két kötetében a XX. századi magyar művészet jeles mesterei nyújtanak segítséget mindazoknak, akik meg akarnak ismerkedni a képzőművészet eszközeivel és eljárásaival. A könyv persze nem vállalkozhat arra, hogy olvasóiból művészt neveljen, de lehetőséget teremt az amatőrök számára az alapvető technikák elsajátítására, s talán a "profiknak" is szolgálhat egy-két tanáccsal. Az első kötetben a szerzők a hagyományos, az idők próbáját kiállt eljárásokat sorakoztatják az olvasó elé, a másodikban pedig a régiek mellett - a századunkban megjelent új anyagokat és módszereket ismertetik. A képzőművészet iskolája természetesen nemcsak technikai tudnivalókkal szolgál, hiszen az egyes írások - közvetve - szerzőik művészi hitvallását is tolmácsolják.

Pico Iyer - A ​nyugalom művészete
"A ​sebesség korában nincs üdítőbb, mint a lassúság. A zavaró körülmények korában nincs nagyobb luxus, mint a koncentrált figyelem." A csendes üldögélés lehet a legnagyobb kaland az életben - állítja Pico Iyer, az ünnepelt útikönyvszerző, aki bejárta az egész világot. Leonard Cohen, Mahátma Gandhi, Marcel Proust és különböző innovatív vállalatok példáján keresztül mutatja be, hogy a magányos elvonulás növeli a kreativitást, és olyan életformát kínál, amely képes ellensúlyozni a modern világ őrült rohanását.

Cyrus H. Gordon - Gary A. Rendsburg - A ​Biblia és az ókori Közel-Kelet
A ​szerzőpáros klasszikus művének naprakész átdolgozása, mely a legutóbbi régészeti és nyelvészeti kutatásokra támaszkodva mutatja be a nagyszabású bibliai történetek mögött meghúzódó történelmi valóságot.A beszámoló a héber Biblia történeti kontextusára irányul, és feltárja a teremtés, az özönvíz, és hasonló történetek különféle eredetét a Közel-Kelet kultúráiban. A szerzők bemutatják a megdöbbentő párhuzamokat az alapul szolgáló történetek korabeli egyiptomi, perzsa, görög és héber változatai között.

John Darnton - Az ​élő titok - Neander-völgy
A ​Pulitzer-díjas újságíró John Darnton Neander-völgy című könyve az 1996-os év legsikeresebb regénye volt Amerikában, de már megjelenése előtt 12 ország megvette - pusztán az előzetesen közreadott rövid ismertető alapján. Izgalmas, fordulatos cselekménye, lebilincselő stílusa és meseszövése - melyben a valóság keveredik a fantasztikus elemekkel, az archeológiai kutatás izgalmas, valós kalandja a fantázia kalandjaival - a sikerlista élére juttatta a nem mindennapi témájú kalandregényt. A Neander-völgy méltán lett a műfaj jelenleg legsikeresebb könyve.

Robert Temple - A ​kristálynap
Robert ​Temple elfeledett tudást elevenít fel könyvében: az ősi civilizációkban használt kristálylencse történetét. Az újkori régészek és történészek nem tudtak róla, de a bámulatos mennyiségű kutatással alátámasztott munkából egyértelműen kiderül, hogy már évezredekkel ezelőtt is ismertek kitűnő kristálylencséket, és valószínűtlennel tűnik, hogy Arkhimédész - vagy kínai és egyiptomi feltalálók már korábban - ne néztek volna át rajtuk. Kr. e. 2600-ban az Egyiptomi Birodalom fénytanban jártas tudósai már bizonyíthatóan ismerték a lencsék készítésének módját, sőt széles körben használták is azokat. Alkalmazásuk tiszteletet és csodálatot ébresztett, nem véletlen hát, hogy szimbólumaik a mitológia és a szakrális élet részeivé váltak.

Takáts Sándor - Kémvilág ​Magyarországon
Mikszáth ​Kálmán írta levelében Takáts Sándor egyik munkájáról: "Gyönyörű dolog az, így belenézni az akkori élet gyomrába." A _Kémvilág Magyarországon_ izgalmas korról, a XIX. század első feléről szól. A szerzőnek módjában állt földolgozni a később megsemmisült bécsi levéltárnak azt a magyar vonatkozású anyagát, amely a titkosrendőri kémjelentéseket, az elkobzott leveleket tartalmazta. Ezekből tárja elénk a reformkor fordulatokban gazdag, színes világát. Metternich herceget és Sedlnitzky rendőrminisztert nemcsak az érdekelte, hogy mi történik az országgyűlésen, hanem kíváncsiak voltak arra is, hogy miről tanácskoznak az előzetes tárgyalásokon, hogy mit mondott Wesselényi, Széchenyi, Kossuth, Kölcsey és a többi ellenzéki követ a baráti beszélgetéseken. Jelentéseket kértek a színházi előadásokról, a közönség hangulatáról, a követek szüreti mulatságáról és az országgyűlési ifjak tüntetéseiről. A buzgó spionok, a lepénzelt besúgók jelentései gazdag anyagot adtak Takáts Sándornak ahhoz, hogy hiteles dokumentumok alapján, de olvasmányos formában kalauzolja olvasóit a magyar történelem egyik legizgalmasabb időszakában.

Ismeretlen szerző - 1001 ​könyv, amit el kell olvasnod, mielőtt meghalsz
Egy ​remek és bátor kézikönyv a világ képzeletét megragadó regényekről és szerzőkről. Hasznos kalauz a könyvekhez, amelyek - akár kritikai sikerként, akár kultuszműként - hatást gyakoroltak ránk. Az írókból, kritikusokból, tudósokból álló nemzetközi szerzőgárda eklektikus válogatása új megközelítést ad a régi klasszikusokhoz, és eligazít a kortárs szépirodalom hatalmas dzsungelében. Több mint 600 színes illusztráció – könyvborítók, plakátok és fakszimile oldalak -, a regényekből vett idézetekkel kiegészítve: íme az ideális segédkönyv az olvasás szerelmeseinek.

Hegedűs Lóránt - Két ​Andrássy és két Tisza
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Ismeretlen szerző - A ​protestántizmus Magyarországon I-II.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lengyel Dénes - Ókori ​bölcsek nyomában
"Vajon ​gyerekeknek való-e a filozófia, a bölcsek tudománya? Nem korai-e ezzel foglalkozniuk?" - teszi fel a kérdést a szerző, s így felel rá: "Mindenki, akiből később jeles bölcs lett, gyermekkorától fogva érdeklődött a filozófia iránt. A gondos és tehetős éddesapák az ókorban bölcseket hívtak meg házukba, rájuk bízták a gyermekeik nevelését." A humán ismeretterjesztés néhány éve elhunyt kiválósága ebben a nagy sikerű könyvében az ókori görög és római bölcselők alakját eleveníti megk és színes, anekdotikus történetek során át ismerteti meg a gyermekolvasót gondolataikkal, az egyes iskolák közötti, folyamatosan épülő kapcsolatokkal. A filozófia legemberközelibb ágán, az etikán halad végig, s így is sikerül minden bölcselő leglényegesebb eszméit élvezetes és emlékezetes módon bemutatnia.

Barbara Jelavich - A ​Balkán története I-II.
Ez ​a könyv a Balkán jelentősebb nemzetiségeinek - az albánoknak, a bolgároknak, a horvátoknak, a görögöknek, a románoknak, a szerbeknek és a szlovéneknek - a 18. és 19. századi történetét tárgyalja. Ennek az időszaknak a kezdetén a szóban forgó népek vagy oszmán, vagy Habsburg-uralom alatt éltek. A könyv ismerteti a két birodalom egymástól eltérő körülményeit és a nemzetiségek megélte tapasztalatokat. A fő hangsúlyt a nemzeti mozgalmakra helyezi a szerző, beleértve e mozgalmak programjait, céljait és az e célokkal összefüggő forradalmakat. A 19. század végén Görögország, Románia, valamint Szerbia és Montenegró délszláv államai független kormányokat alakíthattak, s Bulgária és Horvátország autonómiát harcoltak ki. Az Oszmán Birodalom fokozatos szétesése és a nemzeti forradalmak a nagyhatalmi konfliktusok jelentős okozóivá lettek. A keleti kérdés, amely mindkét említett évszázadban a nemzetközi kapcsolatok egyik fő problémája volt,a külpolitikai közfigyelmet folyamatosan a Balkánra irányította, úgyhogy a félszigetet okkal tekintették a kiegyensúlyozatlanság és a feszültség egyik gócának. A kötet tehát 1900-ig tekinti át a nemzeti mozgalmakat, sikereiket és kudarcaikat, és meghatározza az akkori események jelentőségét napjaink nemzetközi viszonyaira nézve.

Falkné Bánó Klára - Kultúraközi ​kommunikáció - Az interkulturális menedzsment aspektusai
A ​XXI. században a kultúraközi kommunikáció és menedzsment témakörei a nemzetközi kutatások fontos célterületei. A világgazdaság globalizációs tendenciáinak tükrében ma már kelet-közép-európai térségünkben, így Magyarországon is kiemelkedően fontos a téma tanulmányozása. Az egész világon egyre több felsőoktatási intézmény tantervébe vezetik be oktatását, Magyarországon is ma már számos egyetemen és főiskolán tanítják az interkulturális kommunikációt. Ez a könyv, a jól kidolgozott elméleti tudnivalók mellett számos gyakorlati résszel segíti olvasóját a téma megértésében és elsajátításában. Emellett kuriózuma, hogy külön angol nyelvű fejezetet is tartalmaz, így nem csak a magyar, hanem a külföldi érdeklődők számára is hasznos anyagként szolgál. A magyar felsőoktatási intézmények – kiemelten a Budapesti Gazdasági Főiskola – hallgatóin kívül, haszonnal forgathatják laikus érdeklődők, interkulturális menedzsment tréning résztvevői és maguk a trénerek is.


Elérhető példányok

Ezek a felhasználó ebben a pillanatban is elérhető könyvei. Ha egy könyvből többet tett fel, akkor az többször szerepel a listában.

összes (25)

Dr. Czeizel Endre - Az ​érték bennünk van
A ​humángenetika "nehéz" kérdéseivel, a szellemi adottságok és a tehetség modern értelmezésével ismertet meg bennünket a népszerű szerző ebben a művében. Pedagógusoknak, szülőknek és általában közgondolkodásunk korszerűsítéséért, ifjúságunk látókörének tágításáért fáradozóknak ajánlja művét. A genetika főbb elveinek áttekintése után, a szellemi adottságok fejlesztésének lehetőségeivel, az önismeret és magyarságtudat helyes értelmezésével, a rasszizmussal, a zsidók tehetségének vizsgálatával, a cigányok hátrányos helyzetével, a zsenialitás és szellemi képességek fokozásával pedagógiai lehetőségeivel foglalkoznak a további fejezetek. A modern tudományos kutatások célkitűzéseit, az elért és a várható eredményeket érdekesen, közérthetően magyarázó szöveget számos szép, meggyőző irodalmi idézet teszi még színesebbé, igazán olvasmányossá.

Kosáry Domokos - Napóleon ​és Magyarország
"A ​dráma két főszereplője közül az egyikről kitűnt, hogy a valóságban nem vállalja azt, amiről szavakban, kesergőn, fenyegetőzve, dicsekvéssel is, annyit fogadkozott. A másik pedig, akinek gesztusa oly hősinek, világot szakasztónak indult, de végül, tétován, a levegőben megállt... már kezdett pusztán pórul járt cselszövőnek látszani."

Lengyel Dénes - Újkori ​bölcsek nyomában
A ​nagy sikerű Ókori bölcsek nyomában c. kötet után a szerző mostani munkájában az újkor legkiemelkedőbb etikai gondolkodóit mutatja be. Machiavellitől Roberspierre-ig több évszázad szépírói, filozófusai, bölcselői vallanak arról, hogyan, milyen erkölcsi felfogással éljen az ember a társadalomban, mit tartson vezérlő elvének, hogy a legfontosabbat: lelki nyugalmát megtalálja. A portékkal, egykori rajzokkal gazdagon illusztrált kötetet gyerekek és felnőttek egyaránt haszonnal forgathatják.

Vécsey Aurél - Magyar ​Tragédia - A Don-kanyar
Szinte ​mindenkinek van olyan felmenője – nagyapa, dédnagyapa –, aki a Don-kanyarban vesztette életét, vagy sebesülten, illetve hosszú szovjet fogság után tért csak haza. Majd' hét évtizede a szülőföldjétől kétezer kilométerre bevetett 2. magyar hadsereg gyakorlatilag megsemmisült, és csak a töredéke tért haza. Az ország XX. századi történelmének egyik legnagyobb tragédiáját általában, mint második mohácsi vészt emlegetik. Pedig 1942 tavaszán a magyar politikai vezetés kényszerhelyzetben ugyan, de még a győzelem reményével küldte a frontra a 2. hadsereget, mégis a Don-kanyarban megvívott harcok a magyar hadtörténelem legszomorúbb fejezetei közé tartoznak. A megfelelő fegyverzet, felszerelés nélkül kiküldött, lehetetlen feladattal megbízott honvédek ezrei szenvedtek, haltak meg és estek fogságba feleslegesen a farkasordító hideg orosz télben, majd a megsemmisítő vereséget követően vonultak vissza rendezetlenül, pánikban és kétségbeesve, az életükért küzdve, parancsnokaik által magukra hagyva. Miközben a Magyar Királyi Honvédség Főparancsnoksága és az ország politikai vezetése szinte semmit sem tett az előre látható katasztrófa elkerülése érdekében. De mit keresett a 2. magyar hadsereg a Szovjetunióban, kétezer kilométerre hazájától, miért bocsátották a magyar katonákat a német hadvezetés rendelkezésére, hányan vesztek oda a Don-kanyarban, melyek voltak a vereség okai? Könyvünkben ezekre a kérdésekre keressük a válaszokat.

Türk Attila - Nagy ​magyarok kis korukban
Miből ​lesz a cserebogár? Kapisztrán János, Mátyás király, Bethlen Gábor, Zrínyi Ilona, II. Rákóczi Ferenc, Bem apó, Aradi 13-ak, Klapka György, Görgey Artúr, Táncsics Mihály, Kossuth Lajos, Türr István, Deák Ferenc, Baross Gábor, Ganz Ábrahám, Weiss Manfréd, Tisza István, Szamuely Tibor, Kun Béla, Stromfeld Aurél, Horthy Miklós, Károlyi Mihály, Bajcsy-Zsilinszky Endre, Kádár János esetében.

Hekler Antal - Az ​újkor művészete
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Lévai Anita - Potó István - Katolikus ​pápák
Az ​egyház mindig szilárd helyet foglalt el az emberek életében, éppúgy, mint a társadalom rendjében, emiatt az évszázadok folyamán a hatalma rendkívüli mértékben megnőtt. A katolikus egyház formálisan a szigorú moralizmus alakját öltötte magára, amely a bűn és halál, a tisztítótűz, a pokol és kárhozat révén bűntudatban tartotta a híveket, és a klérus általi feloldozástól tette őket függővé. Eközben az érsekek, a püspökök és a magas egyházi méltóságok, pápák hovatovább világi főurak módjára éltek, mit sem törődve a hivataluk által rájuk rótt kötelezettségekkel és a keresztényi tanításokkal, emiatt sokak számára úgy tűnt, hogy az egyház végleg az erkölcstelenség mocsarába süllyedt. A középkorban a pápa a római katolikus egyház fejeként korlátlan egyházi, illetve politikai hatalommal rendelkezett, népek, nemzetek és királyok felett uralkodott, sőt bárkit meg is alázhatott, sőt előfordult, hogy megparancsolta az egyik királynak, hatoljon be egy másik király országába, és fossza ki őt. Mai szemmel megdöbbentő bűncselekményeket és vérlázító gonosztetteket hajtottak vagy hajtattak végre a katolikus egyház pápái, lássuk őket sorban!

Földi Pál - Szálasi ​a magyar történelemben
Magyarország ​történelme során számos tragédiát szenvedett el. Elég csak a tatárjárásra, a török megszállásra, a Habsburg rémuralomra, az 1919-es Tanácsköztársaság véres farsangjára, Trianonra, majd a szovjet fegyverek árnyékában tobzódó kommunistákra gondolnunk. Ezekben a tragédiákban külön helyet foglal el a náci megszállás és szörnyszülöttje, a Nyilaskeresztes Párt. A nyilas mozgalom történetének utolsó szakaszáról sok írás, borzalmat idéző visszaemlékezés jelent meg. A szerző ebben a művében megpróbál fényt deríteni az 1944. október 15-höz vezető útról Szálasi Ferenc és pártja politikai és ideológiai előzményeire. Ez a munka éppen ezért azt a célt tűzte maga elé, hogy a magyarországi fasiszta mozgalmak útját rajzolja meg - objektíven. Meg kívánja mutatni azt a társadalmi hátteret, amelyből ezek a szélsőséges mozgalmak kisarjadtak és elburjánzottak. Megmutatni azokat a külső és belső okokat, amelyek elősegítették befolyásuk kiszélesedését, majd visszavedlésüket terrorista gyülevész csoportokká, beteljesítve mindazt a szörnyűséget, embertelenséget, amelyek mozgalmukban kezdettől fogva nemcsak bennük rejlettek, hanem lényegüket alkották. Egyben be kívánja mutatni mindebben Szálasi Ferenc szerepét, családi örökségétől a bitófáig. A könyvben a "vérnyomon" eljutunk a "magyar Eichmann" kevésbé ismert történetéhez is. A mű célja nem csak az, hogy feldidézze a történelmünknek egy gyászos időszakát, hanem be kívánja mutatni a diktatúrák arculatát is, hogy a tanulságokat levonva, eltorlaszolhassuk az utat az embertelenség és a terror más, új formában jelentkező áramlatai előtt.

Covers_49705
elérhető
0

Ignotus Pál - Csipkerózsa
Ignotus ​Pál 1945-1948 között keletkezett s a Haladás című lap hasábjain akkor nagyrészt napvilágot látott irodalmi-közéleti ihletésű memoárja, szerzője baloldali-"urbánus" beállítottságát tükrözi. Az ilyen típusú írások nem túl gyakoriak az utóbbi években szinte tömegesen megjelenő emlékiratok sorában, az írás így már irányánál fogva is hasznosan illeszkedik memoárirodalmunk színképébe. Az emlékirat jelentőségét abban jelölhetjük meg, hogy az ellenforradalmi korszak közéletének és sajtóviszonyainak a szokásosnál kendőzetlenebb, tárgyilagosan szigorú ábrázolását nyújtja. A kötet sok új és érdekes információt tartalmaz az irodalom és a sajtó határterületeiről, a magyarországi zsidókérdésről, A Toll és a Nyugat című folyóiratról. Részletesen szól a Szép Szó történetéről s József Attila utolsó éveiről, késői nagy költeményeinek keletkezési körülményeiről.

Luigi Giussani - A ​vallásos érzék
"Mi ​a valóság végső értelmét kutató ember legcélravezetőbb módszere? Élni a valóságot. Ahhoz, hogy mindig és hitelesen vallásosak legyünk, a valóságot kell megélnünk. Nem szabad semmit sem kitörölnünk, vagy letagadnunk belőle."

Köpeczi Béla - Új ​konzervativizmus és új jobboldal
A ​szerző ismerteti az új konzervativizmus és az új jobboldal eszmei forrásait, összefoglalja különböző irányzatainak sajátosságait, különösen az amerikai és a francia változatokra összpontosítva. Szembeállítja az új konzervativizmus és az új jobboldal tételeit a haladó gondolkodás évszázadok alatt kialakult érveivel. A válaszadásba nemcsak a marxisták, hanem más baloldaliak nézeteit is bevonja. A szerző fő törekvése az, hogy bemutassa, hogyan alkalmazza a politika az új konzervatív és az új jobboldali ideológia egyes elemeit, s ebből a szempontból kiemelten vizsgálja az értelmiség szerepét. A vizsgálatot kiterjeszti a kultúra területére is, többek között foglalkozik a posztmodernizmus jelenségeivel. A jobboldal és a baloldal szembenállását korunk globális problémáinak összefüggésében világítja meg.

Covers_135713
elérhető
0

Ungvári Tamás - Poétika
A ​kutatás elhanyagolt és veszedelmes területére indul ez a könyv. A műfajok elméletébe próbál behatolni. A költői formák történetét vázlatozza fel. Poétikát kínál - holott a költészet felosztása válfajokra igencsak korszerűtlennek rémlik. A művészeti ágak is átlépik hagyományos határaikat. A festészet a geometriával, az irodalom a festészettel, a zene a matematikával kacérkodik. Új testvériségek születnek. Epikus a dráma, és dramatikus a regény.


Sikeres passzolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt rukkolásai, amelyek passzal végződtek.

összes (79)

Földi Pál - Kard ​és kereszt
A ​Teuton Lovagrend történetére gondolva feldereng a lengyelek legnagyobb írójának, a Novel-díjas Henryk Sienkiewicznek grandiózus regénye, a Keresztes Lovagok. Vagy, akik látták, sohasem felejtik el Szergej Eizenstein híres-hírhedt filmjét, a Jégmezők lovagját, amelyben Prokofjev kísérteties zenéjére hömpölyögnek előre a fehér csuklyát viselő lovagok a Csud-tó végzetes jegén. Ezen művek alapján is "szinte egyértelmű", hogy a teuton lovagok, mint a pápaság assasinjei, tűzzel-vassal irtották a szláv népeket és rablógazdálkodásból éltek. A legendákat és a tudatos történelem hamisításokat ma sem könnyű különválasztani. De némileg objektív kutatónak, aki a Rend belső életének mozgató rugóit keresi, látnia kell, hogy ezen lovagok nem voltak semmivel sem rosszabbak, mint középkori társaik. Könyörtelenek voltak, de ugyanakkor bátor és kötelességtudó harcosok, akik uralmuk alatt rendkívüli módon felvirágoztatták a Balti-tenger térségét. A harc mellett betegápoló és irodalmi tevékenységet is folytattak. Így hát felmerül a kérdés: vajon a Teuton Lovagrend története a középkori hőseposzok elixírjével átitatott kalandok sorozata, vagy vallási őrjöngésből fakadó könyörtelen hódítási-térítési kísérlet? E könyv megpróbál választ keresni e kérdésekre: hogy lakozhat lélekben egymás mellett Isten és ördög? Egyszerre rabolni és imádkozni, gyilkolni és ájtatos körmenetben vonulni, zsolozsmázni és rémuralmat gyakorolni - ez valóban hátborzongató. Választ keresve szegődjünk hát a bal vállukon fekete keresztet viselő, fehér csuklyás őrgróffok nyomába, akik Kurland havas tájain lovagolnak és kardjuk acéljának visszhangja így cseng: "Drang nach Osten"...

Türk Attila - Az ​Oszmán Birodalom története
Az ​oszmán birodalom története

Tóth Béla - Magyar ​ritkaságok
Az ​1899-ben kiadott mű reprint kiadása. Tóth Béla író, újságíró, művelődéstörténész "magyar kuriózumokat" (mai szóval élve: hungarikumokat) és azok történetét, ill. híres történelmi személyiségek legendáit (pl. Gül Babáét) ismerteti. Külön fejezetet szentel pl. a paprikának, a jellegzetes magyar fűszernövénynek, melyet szerinte hazai irodalmunkban először Szenczi Molnár Albert említ 1604-es szótárában "törökbors" néven... Olyan érdekességekkel, hihetetlen történetekkel ismerkedhet meg szórakoztató és tanulságos módon e műből az olvasó, melyeket fél füllel talán hallott már, de magyarázatukat, részleteiket nem ismerte...

Lévai Anita - Potó István - A ​Magyar Királyi Csendőrség története
A ​"csendőrség" szót hallva ambivalens érzések kerítenek hatalmukba, de többségünkben egyértelműen negatív gondolatokat ébreszt, így a fizikai erőszakot, az általános félelmet, a közutálatot, melyet alátámaszt a rend mindenkori őreivel szembeni hagyományos ellenérzés. Az állig felfegyverzett hatósági közeg hihetetlen tiszteletet parancsolt külső megjelenésével úgy, hogy távolban feltűnő alakja reszketést váltott ki, amit a mindig fényesre bokszolt fekete csizma, a köpeny, a kakastollas csákó és a puskára feltűzött szurony tett igazán nyomatékossá. Nincs ellentmondás, nincs ellenszegülés, nincs ellenvélemény. A csendőr tehát maga volt a hatóság, az állami erőszak metaforája, aki hírhedt "csendőrpofonjai" által a pofozkodó államot reprezentálta, a politikai és közbiztonsági feladatokat pedig késlekedés nélkül végrehajtotta.

Földi Pál - Gömbös ​Gyula
A ​kortársi emlékezések és az utókor értékelései egyaránt gyakran istenítik, vagy démonizálják Gömböst és történelmi szerepét. A tények reális értékelése alapján megállapítható, hogy egyik szélsőséges állítás sem indokolt. Gömbös természetesen nem volt isten, de ördög, más diktátorokhoz hasonló vérengző gonosztevő sem. Ember volt, aki szociális helyzete, családi indíttatásai, az iskolában és más élethelyzetben őt ért szellemi hatások következtében kialakult politikai nézetek alapján keresett válaszokat, megoldásokat a korabeli magyar társadalom problémáira.

Dr. Czeizel Endre - Az ​érték bennünk van
A ​humángenetika "nehéz" kérdéseivel, a szellemi adottságok és a tehetség modern értelmezésével ismertet meg bennünket a népszerű szerző ebben a művében. Pedagógusoknak, szülőknek és általában közgondolkodásunk korszerűsítéséért, ifjúságunk látókörének tágításáért fáradozóknak ajánlja művét. A genetika főbb elveinek áttekintése után, a szellemi adottságok fejlesztésének lehetőségeivel, az önismeret és magyarságtudat helyes értelmezésével, a rasszizmussal, a zsidók tehetségének vizsgálatával, a cigányok hátrányos helyzetével, a zsenialitás és szellemi képességek fokozásával pedagógiai lehetőségeivel foglalkoznak a további fejezetek. A modern tudományos kutatások célkitűzéseit, az elért és a várható eredményeket érdekesen, közérthetően magyarázó szöveget számos szép, meggyőző irodalmi idézet teszi még színesebbé, igazán olvasmányossá.

Szepes Mária - A ​sors mágiája - A csoda mágiája
A ​sorozat utolsó darabjában Szepes Mária azzal a tudással és szemléletmóddal ajándékoz meg bennünket, amelynek segítségével felszabadíthatjuk magunkban a mélyen szunnyadó isteni erőt. Ennek birtokában kaphatunk választ sorskérdéseinkre. A mágia szavára figyelve fordulhat életünk kedvező irányba. A csoda: nem varázslat, hanem - ahogy Szepes Mária irja - "a feledés fátylai mögött rejtőző magasabb természetesség". Igy szemlélve a csodát már egyáltalán nem rejtélyes egyetlen olyan jelenség sem, amelyet korábban a csodák körébe soroltunk. Életünkben mindennapos eseménnyé válhatnak a csodák, hiszen isteni eredetünk mindannyiunkat Pszichomágussá avat, ha ezt a képességet jól tudatositjuk magunkban. Nyitott és fogékony lélekkel a hétköznapjainkban is felfedezhetjük a mágia jelenlétét. Az igy szerzett tudással ismét egy lépéssel közelebb juthatunk a lét végső titkainak megfejtéséhez.

Balogh "Sánta Őz" Csaba - Észak-amerikai ​indiánok titokzatos élete
Könyvünk ​a hajdanvolt, legendás napokat és szárnyaló gondolatokat eleveníti fel,melyben Tíz Medve, Sánta Őz, Ülő Bika, Fékevesztett Ló, Bolond Kutya, Fehér Bölény, Geronimo és a többi törzsfőnök saját szavaikkal mesélnek önmagukról,a világról, az életről.


Sikeres happolások

Ezek a felhasználó sikerrel lezárt happolásai, amelyeket átvett. Reméljük rerukkolja azokat, amiket elolvasott. :)

összes (98)

Bíró Szabolcs - Sub ​Rosa
Prága, ​az Arany Város – Európa legszebb történelmi helyszíneinek egyike. A város, amely a huszonegyedik század első éveiben még mindig képes fenségesen és művészien gyönyörűnek mutatni magát, és ahova még mindig sokan érkeznek szerelmet vallani, megszületni vagy épp meghalni. Egy varázslatos város, amelynek kusza labirintusában különös emberek kutatják a történelem örök rejtélyeit… Ferenczy László antikvárius egy átlagosnak tűnő napon különös megrendelést kap: egy kis cetlit hagynak az asztalán, rajta egy telefonszámmal és a Sub Rosa felirattal. A férfi egyre nyugtalanabbul próbálja megtalálni az ismeretlen könyvet, de lassan rá kell döbbennie, hogy az vagy nem létezik, vagy csak valakik nem akarják, hogy létezzen. A rejtély megoldásának érdekében Lászlónak nem csak az Arany Várost, de Európa legrégibb történelmi helyszíneit is be kell járnia, miközben furcsa titkok és még furcsább emberek tűnnek fel a múlt kiismerhetetlen ködéből, és mindnyájan egyet akarnak: a templomosok titkát, a tiltott tudást, a Sub Rosát… (A második kiadás tartalmazza A Sub Rosa tanulmányút c. útinaplót is!)

Lukács Béla - Titkok ​a múltból
Titkok, ​talányok, rejtélyek meg effélék, mióta világ a világ, izgatják az embereket. Számtalan művet írtak már róluk; de titok és talány is számtalan van. Most 45-öt talál e könyvben az olvasó: néha a megoldással együtt, néha egy vagy két valószínű megoldással, néha pedig meg mindig megoldás nélkül, de azzal a megnyugtató lezárással, hogy előbb-utóbb meglesz a megfejtés. A XIX század tudományos haladásának eredményeit foglalta össze alig több mint 100 éve Tóth Béla mintaszerű munkája (Mendemondák. A világtörténet furcsaságai, Athenaeum, Budapest, 1901). Az eltelt évszázad nem múlt el nyom nélkül e műfajban sem. Sok témát az azóta elmúlt 104 év hozott elő. Sokszor a rejtély ismeretes volt. de a megoldást a XX század hozta meg. s a XX. század sok olyan emberi és társadalmi vonást is megvilágított, amire a XIX. század emberei nem is gondoltak, vagy nem akartak gondolni. A XIX. századnak a második fele Európában rendezett volt; a polgárság általában törvénytisztelő és illedelmes. Ezért így nézett rá a múltra is. Elmúlt korok jeles embereiről is azt tételezte fel, hogy alapjában jók és tisztességesek voltak (azaz nagyjából olyanok, mint ő); vagy ha nem, akkor látványosan gonoszak vagy őrültek. Azután eljött a haladás százada, a nagyon várt XX. század, amely pusztító világháborúkat, zavarba ejtő pszichoanalízist és soha nem látott (?) modern női divatot egyaránt hozott; mindezt váratlanul. Ma már megtanultuk (?), hogy a jó király nem volt szükségképpen jó ember, vagy hogy a nagy költő (akármit is jelentsen az), lehet nagyon kellemetlen figura is. Ahogy egy vicc csattanója mondja: ."Igaz, de nem azért tiszteljük..." Magam fizikus vagyok. Ezt azért tanom szükségesnek megemlíteni, mert az élettelen természet kutatói a történészektől és más társadalomtudósoktól eltérő iskolázást kapnak. Számunkra az Igazságnak semmi közé a megítéléshez Igazság csak egy van (ha esetleg nem ismerjük is), és hogy mi az igazság, az a legteljesebb mértékben független attól, tetszik-e nekünk. És ha valaki az igazságot (saját szakterületünkön, legalábbis) tudatosan meghamisítja, egész életére lehetetlenné válik. Néhány fejezetben az olvasó esetleg megütközik ezen-azon. Lehet, hogy néhány esetben később majd kiderül, rosszul láttam az eseményeket. Remélem, mégsem. Ellentmondó források esetén vagy azt választottam, amelyik megbízhatóbbnak tűnt, vagy azt, amelyik jobban illeszkedett az összképbe. Fizikus számára elvileg nem is lehel jó egy magyarázat, ha akár egyetlen ténynek is ellentmond. Hiába esne a kövek 99%-a lefelé, ha 1% már felfelé gyorsulna, a szabadesés Galilei-féle törvényét nem lehetne kimondani A társadalomtudományokban és művészetekben a tények szerencsére (?) nem ilyen egyértelmű dolgok. Azt hiszem, a szereplők tetteit nem szépítettem, de nem kerestem botrányt sem ott, ahol nem volt. Talán Tóth Béla is gondolhatta ezt így 104 éve. A felhasznált irodalomnak óriási jegyzékét kellene megadni, ha e könyv történelmi szakmunka volna. Én itt csak két esetben adok irodalmi hivatkozást. Egyrészt akkor, ha valami meglepő jön. s ahol hangsúlyozni akarom, hogy az ötlet nem az én fejemből pattant ki. Másrészt néhány olyan szakközleményre is hivatkozom, ahol ugyan én sem gondolom, hogy az olvasó ezek után utánakeres, de talán megnyugtató lesz szamara, hogy megjelölöm a forrást. Lukács Béla

C. W. Ceram - A ​hettiták regénye
Ceram: ​A régészet regénye című nagy sikerű munkája közismert. Ez az új kötete a hettita kutatások eredményeivel, írásrendszerének megfejtésével és a hettita állam történetének megismertetésével foglalkozik. A kötet a hettita ásatások két legfontosabb falujának, Bogazköynek és Karatepének ásatásait állította a mondanivaló középpontjába. Ceram rendkívüli érdeme, hogy erről a témáról izgalmasan, színesen és mégis a tudomány eredményeit avatottan tolmácsolva képes írni, nemcsak a szakemberek szűk rétegének, hanem az előképzettséggel nem rendelkező érdeklődők táborának is. Magával ragadó a munka frissessége és modernsége, hisz a hettita birodalom, mely igen jelentős volt az i. e. II. évezredben, jóformán a múlt század végéig teljesen homályban maradt, az ásatások, a megfejtések, mind-mind a legutóbbi évtizedek eredményei. A hettita birodalom története szoros láncszemként csatlakozik az ókori történelemben Egyiptom és Mezopotámia már régebben megismert történetéhez. A művet számos ábra és igen érdekes képanyag gazdagítja.

Noud van den Eerenbeemt - A ​fehér mágia könyve
A ​boszorkányokról már a középkor kezdete előtt is csak titokban beszéltek. Híresek voltak arról, hogy ismerték a természet erőit, amelyet betegek gyógyítására használtak fel, hogy megvédjenek embereket a gonosztól, vagy szerelmi bánat esetén segítsenek. A természethez való közelségük és a tudásuk miatt gyakran kimagasló eredményeket értek el, de az akkoriban elismert kuruzslók, látók és orvosok nem ismerték el ezeket. A boszorkányok sikereit az egyszerűség kedvéért gyakran a gonosz erők közreműködésének a rovására írták. A fehér mágia könyve elmondja, mit is jelent valójában a boszorkányság, milyen szertartások tartoznak hozzá, és milyen célokra lehet felhasználni. Azt is megtudjuk például, hogy mi a szerelmi varázslat, és hogyan lehet szerelmi bájitalt készíteni, milyen nyelvet beszélnek a virágok, milyen erők rejtőznek a színekben, a hangokban és az illatokban, miben áll a Hold ereje, hogyan éltek őseink, mi az élet és a halál titka. Ez a könyv segít megtalálni a mindennapi életünkben a harmóniát a Földanyával, feladatainkat a kozmikus energiák felhasználásával végezni, és így életünket tudatosabban és tartalmasabban élhetjük. Abból indul ki, hogy ez a harmónia a szereteten és az igazságosságon alapul.

Bíró Lajos - A ​Molitor-ház
Bíró ​Lajos (1880-1948) regényei egyszerre társadalomkritikai és lélektani elbeszélő művek. A hanyatló magyar úri világ, a társadalmi elmaradottság, a talajtalan polgárság képei. Talán legjelentékenyebb közöttük az első világháború idején írt A Molitor ház, amely egy idegbeteg, háborúban megrokkant fiatalember családi körén és a főalak belső gyötrődésén keresztül ábrázolja a régi, az úri Magyarország szétesését.

Lion Feuchtwanger - A ​csúnya hercegnő
Margarete, ​Tirol úrnője, a XIV. században élt, amikor a várak hatalma csökken, a városok szorgalmas polgárainak kezében hatékonyabb fegyver csörög - a pénz. A Római Birodalom örökéért folytatott vetélkedésben Tirol hegyekkel körülzárt, gazdag földje fontos szerepet játszik: a Luxemburg, Wittelsbach és Habsburg család küzd egymással birtoklásáért. A csúnya hercegnő a vetélkedések, küzdelmek közepette, a városok fejlődéséért harcol. Szeretetre, emberi közösségre vágyik, de sem alattvalói ragaszkodását, sem az egyéni boldogságot nem találja meg, förtelmes külleme mindenkit elriaszt. Mindkét házassága boldogtalan, gonosz embert választ szeretőjének. Kezéhez vér tapad, kínzó bűntudat gyötri és még a gyűlölt vetélytárs, Ágnes, megölése sem hoz vigaszt összetört, meghasonlott szívének, mert mindig a szépséges, bájos asszony marad a győztes, még halálában is. A tűzvész és pestis sújtotta ország Habsburg kézre jut és az öregedő, csúnya asszony, élete roncsai felett, már csak a mértéktelen evésben talál gyönyörűséget.

Ismeretlen szerző - Mesterkurzus ​- ...a megismerés útjai
Négyéves ​a Mesterkurzus. Vannak állandó szereplői és meghívott előadói is - természettudósok, társadalomtudósok, pszichológusok, művészek. Elhatároztuk, hogy feltétlen őszinteséggel beszélünk a mindennapi élet fontos és aktuális kérdéseiről. Nem lepleztük a racionális megközelítés gyakori kudarcát sem, és ha kellett, ismertettük az ezoterikus iskolák és a vallások adott témára vonatkozó tanításait is. Minden tudományos gőgöt félretéve kötelességünknek éreztük, hogy bepillantást engedjünk a "nem tudás" hatalmas birodalmába is. Nem kizárt, hogy mindezzel néha szemléleti zűrzavart hoztunk létre, ám mi nem az "egy és oszthatatlan" igazságról beszéltünk, hanem a megismerés rögös útjairói. Úgy véljük, alapvető emberi próbatétel, hogy a hazug mítoszok helyett el tudjuk-e viselni az élet sokszor gyötrő bizonytalanságait. A Mesterkurzus előadásait a Saxum Kiadó 2006-ban - akárcsak a korábbi években - önálló tematikus kötetekben jelentette meg. Könyvünk ezek újraszerkesztett anyagából nyújt át egy válogatást. Fogadják érdeklődéssel és szeretettel! Popper Péter

Lin Yutang - Méz ​és bors
A ​"viszonylagosan" azt jelenti, hogy a mai embernek nincs annyi élő kapcsolata a világgal, mint amennyi a réginek volt és így meg sem értheti az életet. A középkori ember kevesebbet tudott, de a világ is egyszerűbb volt körülötte és magáról is tudta, mennyit ér. A mai ember morzsánként habzsolja az tudást és ezekből a morzsákból nagyon nehéz összerakni a világ képét. Az emberi problémák már régen túlnőttek az ember képességeinek határán; az átlagember már meg sem értheti őket, de a művelt sem.


Saját könyvtárban

Ezek a felhasználók jelezték, hogy megvan nekik a könyv.

összes (96)

Lukács Béla - Titkok ​a múltból
Titkok, ​talányok, rejtélyek meg effélék, mióta világ a világ, izgatják az embereket. Számtalan művet írtak már róluk; de titok és talány is számtalan van. Most 45-öt talál e könyvben az olvasó: néha a megoldással együtt, néha egy vagy két valószínű megoldással, néha pedig meg mindig megoldás nélkül, de azzal a megnyugtató lezárással, hogy előbb-utóbb meglesz a megfejtés. A XIX század tudományos haladásának eredményeit foglalta össze alig több mint 100 éve Tóth Béla mintaszerű munkája (Mendemondák. A világtörténet furcsaságai, Athenaeum, Budapest, 1901). Az eltelt évszázad nem múlt el nyom nélkül e műfajban sem. Sok témát az azóta elmúlt 104 év hozott elő. Sokszor a rejtély ismeretes volt. de a megoldást a XX század hozta meg. s a XX. század sok olyan emberi és társadalmi vonást is megvilágított, amire a XIX. század emberei nem is gondoltak, vagy nem akartak gondolni. A XIX. századnak a második fele Európában rendezett volt; a polgárság általában törvénytisztelő és illedelmes. Ezért így nézett rá a múltra is. Elmúlt korok jeles embereiről is azt tételezte fel, hogy alapjában jók és tisztességesek voltak (azaz nagyjából olyanok, mint ő); vagy ha nem, akkor látványosan gonoszak vagy őrültek. Azután eljött a haladás százada, a nagyon várt XX. század, amely pusztító világháborúkat, zavarba ejtő pszichoanalízist és soha nem látott (?) modern női divatot egyaránt hozott; mindezt váratlanul. Ma már megtanultuk (?), hogy a jó király nem volt szükségképpen jó ember, vagy hogy a nagy költő (akármit is jelentsen az), lehet nagyon kellemetlen figura is. Ahogy egy vicc csattanója mondja: ."Igaz, de nem azért tiszteljük..." Magam fizikus vagyok. Ezt azért tanom szükségesnek megemlíteni, mert az élettelen természet kutatói a történészektől és más társadalomtudósoktól eltérő iskolázást kapnak. Számunkra az Igazságnak semmi közé a megítéléshez Igazság csak egy van (ha esetleg nem ismerjük is), és hogy mi az igazság, az a legteljesebb mértékben független attól, tetszik-e nekünk. És ha valaki az igazságot (saját szakterületünkön, legalábbis) tudatosan meghamisítja, egész életére lehetetlenné válik. Néhány fejezetben az olvasó esetleg megütközik ezen-azon. Lehet, hogy néhány esetben később majd kiderül, rosszul láttam az eseményeket. Remélem, mégsem. Ellentmondó források esetén vagy azt választottam, amelyik megbízhatóbbnak tűnt, vagy azt, amelyik jobban illeszkedett az összképbe. Fizikus számára elvileg nem is lehel jó egy magyarázat, ha akár egyetlen ténynek is ellentmond. Hiába esne a kövek 99%-a lefelé, ha 1% már felfelé gyorsulna, a szabadesés Galilei-féle törvényét nem lehetne kimondani A társadalomtudományokban és művészetekben a tények szerencsére (?) nem ilyen egyértelmű dolgok. Azt hiszem, a szereplők tetteit nem szépítettem, de nem kerestem botrányt sem ott, ahol nem volt. Talán Tóth Béla is gondolhatta ezt így 104 éve. A felhasznált irodalomnak óriási jegyzékét kellene megadni, ha e könyv történelmi szakmunka volna. Én itt csak két esetben adok irodalmi hivatkozást. Egyrészt akkor, ha valami meglepő jön. s ahol hangsúlyozni akarom, hogy az ötlet nem az én fejemből pattant ki. Másrészt néhány olyan szakközleményre is hivatkozom, ahol ugyan én sem gondolom, hogy az olvasó ezek után utánakeres, de talán megnyugtató lesz szamara, hogy megjelölöm a forrást. Lukács Béla

Lin Yutang - Méz ​és bors
A ​"viszonylagosan" azt jelenti, hogy a mai embernek nincs annyi élő kapcsolata a világgal, mint amennyi a réginek volt és így meg sem értheti az életet. A középkori ember kevesebbet tudott, de a világ is egyszerűbb volt körülötte és magáról is tudta, mennyit ér. A mai ember morzsánként habzsolja az tudást és ezekből a morzsákból nagyon nehéz összerakni a világ képét. Az emberi problémák már régen túlnőttek az ember képességeinek határán; az átlagember már meg sem értheti őket, de a művelt sem.

Lion Feuchtwanger - A ​csúnya hercegnő
Margarete, ​Tirol úrnője, a XIV. században élt, amikor a várak hatalma csökken, a városok szorgalmas polgárainak kezében hatékonyabb fegyver csörög - a pénz. A Római Birodalom örökéért folytatott vetélkedésben Tirol hegyekkel körülzárt, gazdag földje fontos szerepet játszik: a Luxemburg, Wittelsbach és Habsburg család küzd egymással birtoklásáért. A csúnya hercegnő a vetélkedések, küzdelmek közepette, a városok fejlődéséért harcol. Szeretetre, emberi közösségre vágyik, de sem alattvalói ragaszkodását, sem az egyéni boldogságot nem találja meg, förtelmes külleme mindenkit elriaszt. Mindkét házassága boldogtalan, gonosz embert választ szeretőjének. Kezéhez vér tapad, kínzó bűntudat gyötri és még a gyűlölt vetélytárs, Ágnes, megölése sem hoz vigaszt összetört, meghasonlott szívének, mert mindig a szépséges, bájos asszony marad a győztes, még halálában is. A tűzvész és pestis sújtotta ország Habsburg kézre jut és az öregedő, csúnya asszony, élete roncsai felett, már csak a mértéktelen evésben talál gyönyörűséget.

C. W. Ceram - A ​hettiták regénye
Ceram: ​A régészet regénye című nagy sikerű munkája közismert. Ez az új kötete a hettita kutatások eredményeivel, írásrendszerének megfejtésével és a hettita állam történetének megismertetésével foglalkozik. A kötet a hettita ásatások két legfontosabb falujának, Bogazköynek és Karatepének ásatásait állította a mondanivaló középpontjába. Ceram rendkívüli érdeme, hogy erről a témáról izgalmasan, színesen és mégis a tudomány eredményeit avatottan tolmácsolva képes írni, nemcsak a szakemberek szűk rétegének, hanem az előképzettséggel nem rendelkező érdeklődők táborának is. Magával ragadó a munka frissessége és modernsége, hisz a hettita birodalom, mely igen jelentős volt az i. e. II. évezredben, jóformán a múlt század végéig teljesen homályban maradt, az ásatások, a megfejtések, mind-mind a legutóbbi évtizedek eredményei. A hettita birodalom története szoros láncszemként csatlakozik az ókori történelemben Egyiptom és Mezopotámia már régebben megismert történetéhez. A művet számos ábra és igen érdekes képanyag gazdagítja.

Bíró Szabolcs - Sub ​Rosa
Prága, ​az Arany Város – Európa legszebb történelmi helyszíneinek egyike. A város, amely a huszonegyedik század első éveiben még mindig képes fenségesen és művészien gyönyörűnek mutatni magát, és ahova még mindig sokan érkeznek szerelmet vallani, megszületni vagy épp meghalni. Egy varázslatos város, amelynek kusza labirintusában különös emberek kutatják a történelem örök rejtélyeit… Ferenczy László antikvárius egy átlagosnak tűnő napon különös megrendelést kap: egy kis cetlit hagynak az asztalán, rajta egy telefonszámmal és a Sub Rosa felirattal. A férfi egyre nyugtalanabbul próbálja megtalálni az ismeretlen könyvet, de lassan rá kell döbbennie, hogy az vagy nem létezik, vagy csak valakik nem akarják, hogy létezzen. A rejtély megoldásának érdekében Lászlónak nem csak az Arany Várost, de Európa legrégibb történelmi helyszíneit is be kell járnia, miközben furcsa titkok és még furcsább emberek tűnnek fel a múlt kiismerhetetlen ködéből, és mindnyájan egyet akarnak: a templomosok titkát, a tiltott tudást, a Sub Rosát… (A második kiadás tartalmazza A Sub Rosa tanulmányút c. útinaplót is!)

Noud van den Eerenbeemt - A ​fehér mágia könyve
A ​boszorkányokról már a középkor kezdete előtt is csak titokban beszéltek. Híresek voltak arról, hogy ismerték a természet erőit, amelyet betegek gyógyítására használtak fel, hogy megvédjenek embereket a gonosztól, vagy szerelmi bánat esetén segítsenek. A természethez való közelségük és a tudásuk miatt gyakran kimagasló eredményeket értek el, de az akkoriban elismert kuruzslók, látók és orvosok nem ismerték el ezeket. A boszorkányok sikereit az egyszerűség kedvéért gyakran a gonosz erők közreműködésének a rovására írták. A fehér mágia könyve elmondja, mit is jelent valójában a boszorkányság, milyen szertartások tartoznak hozzá, és milyen célokra lehet felhasználni. Azt is megtudjuk például, hogy mi a szerelmi varázslat, és hogyan lehet szerelmi bájitalt készíteni, milyen nyelvet beszélnek a virágok, milyen erők rejtőznek a színekben, a hangokban és az illatokban, miben áll a Hold ereje, hogyan éltek őseink, mi az élet és a halál titka. Ez a könyv segít megtalálni a mindennapi életünkben a harmóniát a Földanyával, feladatainkat a kozmikus energiák felhasználásával végezni, és így életünket tudatosabban és tartalmasabban élhetjük. Abból indul ki, hogy ez a harmónia a szereteten és az igazságosságon alapul.

Joachim Winckelmann - Mágikus ​tréning
Mielőtt ​a világ sorsát akarnánk legyőzni, meg kell tanulnunk saját magunkat megismerni és irányítani tudni. Mert ez az irányítás lehetséges. Nem vagyunk egy ismeretlen Isten marionettfigurái, sem pedig démonok vagy bábjátékosok akarat nélküli bábjai. Csak nagyvonalakban van -létünk, fejlődésünk és elmúlásunk- egy vonalhoz kötve, feltételezetten azáltal, hogy roppant kozmikus örvénylésben vagyunk, minden hat ránk és minden ok meghatározott hatást vált ki. Ezáltal az a benyomásunk, hogy minden egy sor végtelen fogaskerék egymásba illő tevékenységének eredménye. A következőkben egy ősi útra lépünk, melyet ma igen kevesen járnak. "Mágikus út"-nak nevezhetjük. Számtalan egyént segített évezredek óta és könnyítette meg számukra a hétköznapokkal való küzdelmet, amelyek gyakran ugyanazokat az akadályokat állította, mint amelyekkel napjainkban kell megküzdenünk. Pedig ez az út nagyon egyszerű. Nincs szükségünk hozzá drága műszerekre és kúrákra. Minden szabadidőt ki lehet használni - még ha bármily rövid is - és továbbjuthatunk egy-egy lépéssel. Testi és lelki épülésünk fokozódó érzetével, örömmel vesszük észre, hogyan változik át a hétköznap a legcsekélyebb dolgokban is, amelyek eddig nyomasztóan hatottak ránk és akadályozták létünket.

Pallavicini Zita - Egy ​őrült őrgrófnő naplója
Hogy ​ki Pallavicini Zita, a cseh, a német, az osztrák és a magyar társasági lapok és média sokáig kedvelt figurája? Naplójában az „őrült grófnő” ugyanazzal a szenvedéllyel és provokatív őszinteséggel néz szembe az arisztokrata lét bonyodalmaival, családja történelmével, szerelmei és önmaga gyarlóságaival, amilyennel az életét is éli. Benne olyan vonzó és nagyszabású figurákkal, mint a tragikus sorsú édesanya, a gyönyörű, excentrikus cseh grófnő, vagy a naivan tisztességes nagyapa, aki Pallaviciniről Pálinkásra magyarosított, hogy 1956 után kivégezzék. A tabló részeként felbukkan Andrássy Katinka, a „vörös grófnő”, s hősnőnk nagy szerelme, Karl Schwarzenberg herceg, a gazdag és befolyásos cseh politikus. Pallavicini Zita nem másokat, önmagát beszéli ki, a maga anorexiáját, a maga depresszióját, öngyilkossági kísérletét. Mert miközben látszólag minden adott az idilli lányregényhez: nagyvilági kozmopolita közeg, nyaralás Barbadoson, vacsora Valentinónál, a valóság az a magány, a folyamatos megcsalatás, nemritkán pedig a napi nélkülözés. S hiába az impozáns kapcsolatok sora, a valódi érzelmekre vágyó, mert azokat igazából soha meg nem kapó Pallavicini Zita életének végül is két gyönyörű gyermeke ad valódi értelmet. „Megéltem a gyönyört és a poklot. Ez volt a sorsom… eddig. Azonban, ha mindez nem történik meg velem, akkor én nem vagyok Pallavicini Zita.”


Olvasta

Ez a kollekció nem tartalmaz egyetlen könyvet sem: Olvasmányok

Kollekciók