Ajax-loader

Váci Egyházmegyei Könyvtár (postán ↔)

Rate_positive 545 Rate_neutral 3 Rate_negative 2

985 napja velünk van 1 napja láttuk utoljára

Supporter_300 Badge-tolkien-and-lewis Badge-stoppos-100 Badge-stoppos-10 Badge-stoppos-1 Badge-orjongo Badge-jobbmunkas Badge-jomunkas Badge-hardrukkcafe_100 Badge-hardrukkcafe_20

Kívánságlista

Ezeket a könyveket szeretné a felhasználó elolvasni.


Seregély István - Jézus ​Krisztus az élet és a szentség forrása IV.
Seregély ​István érsek úr pünkösdre és az évközi idő néhány ünnepére szóló elmélkedéseit egy gazdag lelkipásztori múlt esszenciájaként nyújtjuk át az olvasónak. Többnyire rövid, gondolatébresztő írások ezek, melyek társunkká szegődve naponta lelki táplálékunkká válhatnak. Az elmélkedések külön kiemelhető erénye, hogy nem elvont, nem filozófiai síkon világítják meg az egyházi év szent időszakainak tanítását, hanem korunk nyelvén, a nagy többséghez szólva.

Seregély István - Jézus ​Krisztus az élet és a szentség forrása III.
"Isten, ​Jézus Krisztust, akit ti megöltetek, föltámasztotta, és élők holtak bírájául rendelte" (ApCsel 2,22-24). Minden esztendő elhozta ennek az evangéliumnak idejét a nagyszombatot, a húsvétot, és a húsvéti idő vasárnapjait. Ma is ez, a krisztushívő életet végeredményben megalapozó igazsága a világnak. Ennek a húsvétról szóló időnek gondolatait találják meg olvasóim a válogatásban. Talán fölemeli tekintetüket a múlandóság szomorúságából." (Seregély István)

Seregély István - Jézus ​Krisztus az élet és a szentség forrása II.
Seregély ​István érsek úr nagyböjti elmélkedéseinek gyűjteményét egy gazdag lelkipásztori múlt esszenciájaként nyújtjuk át az olvasónak. Többnyire rövid, gondolatébresztő írások ezek, melyek társunkká szegődve naponta lelki táplálékunkká válhatnak. Az elmélkedések külön kiemelhető erénye, hogy nem elvont, nem filozófiai síkon világítják meg az egyházi év szent időszakainak tanítását, hanem korunk nyelvén, a nagy többséghez szólva

Csapody Kinga - Irány ​a Velencei-tó!
"Messze ​vagyunk még? Mikor érünk már oda?" - ki ne hallotta volna ezeket a kérdéseket az autóban, amikor a család hosszabb útra indult. Szalma Edit egy bájos, kissé szeleburdi családot álmodott, majd rajzolt meg. A három gyereket, szüleiket és állataikat ezúttal a Velencei-tóhoz, Székesfehérvárra és környékére kísérhetjük el Csapody Kinga meséivel. Kalandjaikat olvasva sok érdekességet tudhatunk meg Velencéről, körbetekerhetjük a tavat, bebarangolhatunk mindent Pákozdtól Gárdonyig, nézhetünk várakat és madárrezervátumot is. A könyvből egy csomó ötletet lehet meríteni, hogy a környéken miket lehet felfedezni, megmászni és kipróbálni. Csatlakozzatok hozzájuk, fedezzétek fel a mesékkel, majd a valóságban is Magyarország egyik legszebb részét!

Csapody Kinga - Irány ​a Balaton!
Messze ​vagyunk még? Mikor érünk már oda? - ki ne hallotta volna ezeket a kérdéseket az autóban, amikor a család hosszabb útra indult. Szalma Edit egy bájos, kissé szeleburdi családot álmodott meg, majd rajzolt meg. A három gyereket, szüleiket és állataikat ezúttal a Balaton régióba kísérhetjük el Csapody Kinga meséivel. Kalandjaikat olvasva mi is bebarangolhatjuk a déli és az északi partot, egy csomó ötletet merítve, hogy miket lehet felfedezni, megmászni, megnézni és kipróbálni. Csatlakozzatok hozzájuk, fedezzétek fel a mesékkel, majd a valóságban is Magyarország egyik legszebb részét!

Csapody Kinga - Irány ​Eger!
"Messze ​vagyunk még? Mikor érünk már oda?" - ki ne hallotta volna ezeket a kérdéseket az autóban, amikor a család hosszabb útra indult. Szalma Edit egy bájos, kissé szeleburdi családot álmodott, majd rajzolt meg. A három gyereket, szüleiket és állataikat ezúttal Egerbe, és környékére kísérhetjük el Csapody Kinga meséivel. Kalandjaikat olvasva sok érdekességet tudhatunk meg Egerről, bebarangolhatjuk Szilvásváradot, túrázhatunk a Mátrában, ellátogatunk Mezőkövesdre és Gyöngyösre is. A könyvből egy csomó ötletet lehet meríteni, hogy a környéken miket lehet felfedezni, megmászni és kipróbálni. Csatlakozzatok hozzájuk, fedezzétek fel a mesékkel, majd a valóságban is Magyarország egyik legszebb részét!

Böjte Csaba - Kevesebb ​pátoszt és több áldozatot!
Hitemmel, ​e misztikus két karral Istent keresem, Istent ölelem át. Nem elég tudni a szeretetet. A tudás út nélküli kárhozat. Az élő hit, a világot tovább teremtő Istennel való párbeszéd út, kapcsolat. Hiszem, ha Isten megengedi, hogy megszülethessen egy őszinte tiszta vágy, hiányérzet, akkor valahol megvan arra a vágyra a megfelelő válasz, mindaz, mi értelmet és beteljesülést ad a létnek. Ha szomjúság mardos, akkor biztos, hogy van valahol egy forrás, amely olthatná szomjamat. Ha van egy olyan gyerek, aki azért sír, hogy őt is szeresse már valaki, hogy őt is vegyék meleg, biztonságot adó ölbe, akkor biztos, hogy van valahol egy szerető szív, aki azért szenved, mert nincs kit szeretnie tiszta szívvel. Hiszem, hogy van valahol egy "nagymama", egy "nagybácsi", aki abban lelné örömét, boldogságát, hogy ezt az egymásra találást lehetővé tegye, az élete során megszerzett anyagiakkal támogassa, szeretettel otthont adjon az otthontalanoknak, s így szeretet sodrába állítsa vagyonát. Nem tudom elképzelni, hogy ne lenne meg minden egymásba simuló, egymást kiegészítő része világunknak, ennek az óriási, csodaszép, Isten alkotta kirakó játéknak! A Szentlélek vezet, hogy megtaláljuk azt a helyet, ahol boldogok lehetünk, segít egymásra találni, egymáshoz illeszteni az önmagukban értelmetlen részeket.

Ghislain Lafont - Milyennek ​képzeljük el a katolikus egyházat?
Könyvem ​címében a „elképzelni” szó szerepel, de beszélhetnék itt „utópiáról” is – és ezek a szavak egyáltalán nem irreálisak, ha Jézus Krisztus Egyházának tett ígéretein alapulnak. Miben reménykedhetünk jelenleg az egyház, s főleg az Evangélium jövőjét illetően? Talán jó, hogy nem igazán tudjuk, mi vár ránk a közeljövőben, mert így még jobban átadhatjuk magunkat a reménységnek. Gyakran mondják, hogy a jövő Isten kezében van. Ugyanakkor Isten az ember individuális és történelmi szabadságát a leginkább tiszteletben tartó Lény. Elfogadja, hogy az emberek lassan értik meg az idők jeleit. Hagyja, hogy döntéseik megteremjék többé-kevésbé jó, sokszor csodálatos, néha pedig romlott gyümölcseiket. Megadja nekünk a kegyelmet, hogy szembenézhessünk a kedvező, vagy éppen vigasztalan helyzetekkel. A különféle események vagy a sugallatára fogékony emberek által utakat javasol, de semmit sem kényszerít ránk. Másrészt Isten jelen van az egyház és a társadalom valamennyi szintjén. Még ha bizonyos területeken minden rosszul megy is, Isten akkor sem változtat erőszakosan a dolgok menetén. Másutt férfiak és nők mélyen evangéliumi nyomokat hagynak, Isten pedig segíti és kíséri erőfeszítéseiket. Tehát bármilyen legyen is a jövő egyházi arculata, mindenképpen összetett lesz, amit ellentétek feszítenek, s ami a közelebbi és a távolabbi múlttól függ, s azoktól az emberektől is, akiknek az egyház legfelső vagy legalsó szintjein kell majd cselekedniük. De úgy vélem, mindenekelőtt virrasztó magatartásra van szükség a részünkről.

Kustár Zoltán - A ​héber Ószövetség szövege
A ​masszoréta szöveghagyományozás és annak megjelenítése a Biblia Hebraicában. Magyar nyelven mindezidáig nem volt elérhető olyan szisztematikus, mégis gyakorlati orientáltságú munka, amely az ókori-középkori zsidó szöveghagyományozás és a tibériási masszóra azon jellegzetességeibe vezetné be az olvasót, melyek a héber Ószövetség modern kritikai kiadásaiban, a Biblia Hebraicában is megjelennek. Kustár Zoltán: A héber Ószövetség szövege című munkája a témában korábban megjelent – egyházi és nem egyházi felsőoktatásban is tankönyvként használt egyetemi jegyzetének jóval részletesebben kidolgozott változata. A tárgyalt anyag elrendezése és mélysége monografikus igényű, ugyanakkor a mű kézikönyvszerűen is használható. Bízunk benne, hogy a könyv kedvező fogadtatásra lel a lelkipásztorok, az exegetikai szakemberek, az Ószövetség iránt érdeklődő kutatók, és természetesen az egyetemi hallgatók és oktatók között. Dr. Kustár Zoltán a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Ószövetségi Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára. A könyvet a Magyarországi Református Egyház Zsinata a Doktorok Kollégiuma javaslatára az év könyve díjban részesítette.

Covers_407445
Az ​igazságról Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Az ​igazságról
Füzetünk ​a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola által 2010. november 13-án rendezett tudományos konferencián elhangzott előadások szövegét tartalmazza. Előadók: Kustár Zoltán, Kókai Nagy Viktor, Ötvös Csaba, Bugár M. István, Válóczy József, Gállos Balázs, Papp Miklós. "Az igazság sokkal tágabb, előzetes minták alapján kevésbé elgondolható, titokzatosabb, kimeríthetetlenebb, önmagában ellentmondásosabb, feszítettebb, mint azt tanítóhivatal, értelmezők, konszenzus-teoretikusok és klasszikus szerzők álmodhatták. Nem statikus valóság, nem egyszerűen adott, hanem mindig újra igazolódnia kell. Felismerése feltételezi a konfliktusok elhordozásának képességét, a semmiben otthonossá levés képességét, a részlegesség és egyetemesség közötti lebegés képességét, a lehetetlenre, alig érzékelhetőre ráhagyatkozás képességét, az új befogadásának képességét, és feltételezi az aszkézis képességét mint a mindenre egyformán nyitott nagyvonalúság jelét."

Bitó László - Boldogabb ​élet - jó halál
Életről ​- Halálról; Fiatalságról - Öregségről; Fejlődésről - Korosodásról; Túlélésről - Túlvilágról; Élettanról - Lélektanról; Életvágyról - Halálvágyról; Jó életről - Jó halálról Athenaeum 2000 kiadó. Hivatalos bemutató 2005, április 22, pénteken volt 17 és 18 óra között a budapesti Nemzetközi Könyv-fesztiválon Polcz Alaine, Voronkina Tatjána, Czeizel Endre, Palugyai István és a szerző részvételével.

C. Baxter Kruger - A ​Viskó lapról lapra
Amit ​a Viskóról és a szerzőjéről mindig is tudni akartál! Milliók lelki éhségét elégítette ki... William P. Young regénye, A Viskó a New York Times első számú bestsellere – egy olyan ember története, aki a kétségbeesés mélységéből emelkedett fel az Atyaistennel, a Fiúistennel és a Szent Szellem Istennel való, az életét megváltoztató találkozás során. Most pedig C. Baxter Kruger, A Viskó - lapról lapra szerzője, ennek a három személynek a jobb megismeréséhez vezeti el az olvasót, segítséget nyújtva ahhoz, hogy még közelebb kerüljön A Viskó központi üzenetéhez – az Isten szeretet. Kruger, A Viskó régi rajongója és a szerző jó barátja, rámutat arra, hogy miért lelkesedik világszerte olyan sok ember ezért a regényért. A Viskó - lapról lapra előszavában William P. Young így ír erről: „Baxter Kruger lenyűgözi az olvasót briliáns elméje és alkotó tehetsége különleges együttesével, ahogyan egyre mélyebbre vezeti A Viskó csodálatos, áhítatos és lehetőségekkel teli világába.”

Wm. Paul Young - A ​Viskó - Napról napra
A ​Viskó című regény erőteljes története világszerte sok-sok millió olvasó szívét ejtette rabul, és lett a könyvkiadás történetének egy páratlan eseményévé. A regény - és a történet - szerelmesei most A Viskó - napról napra révén annak lehetőségét kapják meg, hogy ne csupán egy hétvége erejéig időzzenek A VISKÓ-ban, hanem az év minden napján ellátogassanak oda, hogy újra találkozzanak Mackkel és rendkívüli barátaival - Papával, Jézussal és Sarayuval - valami egészen friss és egyedülálló módon. A 366 üzenet A Viskóból származó idézetekre épül, amelyek a regény szerzőjétől, Wm. Paul Youngtól származó, szíveket megindító és gondolatokat serkentő imákkal, őszinte vallomásokkal egészülnek ki. Ahogy olvasod majd őket lapról lapra, inspirációt, bátorítást és reménységet fogsz meríteni napról napra...

Kellermayer Miklós - Az ​élet
A ​szerző világhírű sejtkutató, mély hitű keresztény, aki különös felelősséget érez világunk, földünk s benne az ember jövője, azaz az Élet iránt. Saját kutatásaiból kiindulva jut el ahhoz az igazsághoz, hogy a tudomány számára az élet keletkezése mindörökre misztérium marad. A szerző a kinyilatkoztatott és a tudomány által feltárt igazságok egységes megértésére és megélésére törekszik. Lelki-szellemi sürgetés, az életről tudható és megismerhető igazság kifejezésének vágya szülte e kötetet, s főleg az, hogy mi emberek bajba jutottunk e korban, és gyógyulást csak az igazság kimondásától remélhetünk. "A gyógyítás új világrendje Krisztusban, az Eucharisztiában van, s a sokszor hangoztatott intelmet, nevezetesen azt, hogy a XXI. században az emberiség kereszténnyé lesz vagy egyáltalán nem lesz, így kell pontosítani: EUCHARISZTIKUS LESZ, VAGY NEM LESZ! " - vallja a szerző.

Kellermayer Miklós - Az ​élő sejt csodája
Miért ​látszik fontosnak most, 25 évvel később újra kiadni egy írást? A válasz egyértelmű, azért, mert baj van! Mert az emberiség s benne a magyarság egyre rohamosabban fokozódó, nagy bajba sodródott, sodródik. Súlyosan megsebezte és folyamatosan megsebzi eltartóját, az élővilágot és benne önmagát! Miért teszi? Egyetlen magyarázat van rá! Nem tudja, mit cselekszik! Hosszú évtizedek óta nincs, nem alakult ki a felnövekvő fiatalokban a saját igazság alapú világképük se az élő sejtről, se önmagukról. Az élettel kapcsolatos "igazságminimum", amit mindenkinek tudnia kell, a következő: minden élőlény, minden élő sejt - a testünket felépítő összes sejt is - törvényfüggő élő létező, ezért tökéletes! Mi, emberi személyek viszont nem! Az életünk egyetlen sejtfázisú kezdeténél ugyanis titokzatos módon (!) személyesen kapott szabadságunkból kifolyólag nem törvényfüggő, hanem istenfüggő élőlények vagyunk!

Kellermayer Miklós - Az ​élet szent okokból élni akar
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Véghseő Dániel - A ​szív bőségéből
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Terdik Szilveszter - Véghseő Tamás - "...minden ​utamat már előre láttad"
Az ​első rész (Útjaink - történeti visszatekintés - Szerző: Véghseő Tamás) a Hajdúdorogi Egyházmegye és a Miskolci Apostoli Exarchátus történetét mutatja be a hajdúdorogi mozgalom kezdeteitől egészen Orosz Atanáz püspök szenteléséig. A mintegy százoldalas, számos fényképpel illusztrált fejezet végigvezeti az olvasót a magyar görögkatolikusság történeti útján. Ismerteti azokat a tényeket és összefüggéseket, melyek ezt a történeti utat időnként kálvária-úttá, kényszerpályává vagy éppen ellenkezőleg: szabad ösvényekké változtatták át. A második rész a Hajdúdorogi Egyházmegye és a Miskolci Apostoli Exarchátus közösségeinek és templomainak gazdagon illusztrált leírását tartalmazza (Szerzők: Véghseő Tamás és Terdik Szilveszter, fotók: Bakos Zoltán). Ebben a részben megtalálható minden magyarországi görögkatolikus egyházközség és templom történetének rövid, fényképes bemutatása. A kötet zárófejezetében (Hitünk ereje, tisztasága és egysége) a görögkatolikus egyház küldetésével kapcsolatban Kocsis Fülöp hajdúdorogi püspök fogalmazza meg gondolatait.

Ismeretlen szerző - A ​keleti teológia a házasságról, a családról
„A ​vőlegény és a menyasszony azáltal, hogy összekötik az életüket, teljesítik Isten tervét (a teremtésben meghatározott törvényét), megvalósul a világ kezdete óta meg-határozott rend: »elhagyja apját és anyját, és feleségéhez ragaszkodik, és a kettő egy testté lesz«. Így válnak ketten együtt Isten képmásává, válnak a teremtésben az Ő társaivá, szaporodva és sokasodva uralmuk alá hajtják a földet. A szent frigyre kelt szerelmesek a legtisztábban meg-jelenítik, hogy az ember valóban a teremtés koronája. A teremtés napjait, a teremtés aktusát idézi föl az esküvői koronázás, amikor a két egymást szerető, két egymáshoz vonzódó ember egyesül. Ez az egyesülés nem csupán annak az érzelmi kötődésnek a megnyilvánulása, mely összeköti a két fiatalt. Ha azt mondjuk, hogy a szeretet köti össze őket, akkor ezzel azt is mondjuk, hogy Isten köti össze őket, hiszen Isten a szeretet." - Kocsis Fülöp görögkatolikus püspök

Balassa József - A ​szabadkőművesség története
A ​szabadkőművesség igazi lényege, alapvető gondolata, hogy a nemzeti, faji, vallási különbségek szerint széttagolt emberiséget egy családba kell egyesíteni és testvérnek kell tekinteni mindenkit, akit Isten embernek teremtett. Mindig voltak fanatikus követői s még fanatikusabb ellenségei. Ez a könyv arra törekszik, hogy az igazsághoz híven, a történeti adatok világánál rajzolja meg a szabadkőművesség kétévszázados történetét.

Michael Marsch - Gyógyítás
Michael ​Marsch neve ismerős számunkra. 1992-ben jelentettük meg Gyógyulás a szentségek által című könyvét. Évente jár Budapestre, hogy lelkigyakorlataival felhívja figyelmünket Isten gyógyító szeretetére. A nagy tudású domonkos szerzetes 1932-ben született, tanulmányait Berlinben, Párizsban és Jeruzsálemben végezte. A karizmatikus megújulás már kezdetben megérintette. Mind az öt világrészen megfordult gyógyító imaszolgálatot végezve. Könyvének alapgondolata, hogy az Egyház gyógyításra való küldetése nemcsak a kezdetekre szól, hanem folyamatosan az idők végéig. Krisztus misztikus teste vagyunk, feladatunk, hogy élő hittel szolgáljuk mindig a »test« tagjainak gyógyulását. (Katona István rk. lelkész)

Robert DeGrandis - Linda Schubert - A ​megtört szívek gyógyítása
Grandis ​atya azt tanácsolja könyvében, hogy gyógyulásunk érdekében engedjük el a múltban kapott sérelmeket és figyelmünket fordítsuk mennyei Atyánk felé. A könyv olyan emberek történeteit írja le, akiket megbántottak, megaláztak, félrevezettek, megsértettek, és kihasználtak. A megbocsátás ereje által eljutottak a teljes gyógyuláshoz. Ez Jézus kegyelméből történt, aki a kereszten imádkozott azokért akik megfeszítették: „Atyám bocsáss meg nekik..." (Lk 23,34) Az imacsoport támogatása és az Oltáriszentség imádása segít a belső gyógyulás megtapasztalásában. Ajánlom mindazoknak, akik szeretnének Jézus által meggyógyulni belső fájdalmaiktól. - Katona István atya

Neal Lozano - Janet Lozano - Eloldozva
Neal ​és Janet végeztek már szabadító szolgálatot Lengyelországban, Lettországban, Szlovákiában, Ukrajnában, Haitin, Törökországban, Szudánban, Kenyában és Ruandában. Az évek során Neal elismert szakértője lett a szabadító szolgálatnak. Kifejlesztette egyedülálló, kiegyensúlyozott módszerét, mely a Szentíráson alapszik, valós életből származó példákban gazdag és a gyakorlatban könnyen alkalmazható – ezen a gyakran igen ellentmondásos területen. Neal mesterfokozatot szerzett hittanból a Villanova Egyetemen, ahol tizennyolc éven át végzett evangelizációs munkát. Minden szabadító ima titok. Isten kegyelmének a belépése az ember életébe. Lehet, hogy hirtelen lehullanak a bilincsek, de lehet, hogy hosszabb idő után tapasztalható a változás. Ez a gyakoribb. Ez hozzátartozik az Úr pedagógiájához. Ránevel bennünket arra, hogy minden nap kérjük és várjuk az Ő irgalmát. Biztosan meg akar szabadítani, hiszen azért jött (Iz 61,1). Ez a 8 hetes munkafüzet segít megtapasztalni fokról fokra a szabadulás örömét. Ajánlom mindazoknak, akik szeretnének szabadságban élni. (Katona István atya)

Covers_419838
A ​gyűlölet Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - A ​gyűlölet
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_330404
A ​barátság Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - A ​barátság
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_330403
A ​hazugság Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - A ​hazugság
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_330402
Az ​akarat Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Az ​akarat
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_312374
A ​szerelem Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - A ​szerelem
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_281099
Az ​erény Ismeretlen szerző
2

Ismeretlen szerző - Az ​erény
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_281098
Az ​igazságosság Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - Az ​igazságosság
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_281096
A ​lelkiismeret Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - A ​lelkiismeret
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_281093
A ​bűn Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - A ​bűn
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Covers_281092
A ​szabadság Ismeretlen szerző
1

Ismeretlen szerző - A ​szabadság
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Sípos (S) Gyula - Keresztelő ​János története
Ki ​ez az ember, akit Jézus Krisztus „emberek között a legnagyobbnak” nevezett, aki az evangéliumokon kívül prófétaként szerepel a Koránban is, akiről a korabeli zsidó-római történetíró többet ír, mint Jézusról? Akinek bűnbánati mozgalma olyan rítust értelmez újra és szilárdít meg – a keresztelést -, amit ma a világ legelterjedtebb vallása, a kereszténység beavató szentségként őriz? Akit egy máig fennmaradt gnosztikus hitrendszer, a mandeus vallás fő hivatkozási pontjának tekint? Keresztelő Jánosról, erről a félreértett emberről, erről a hatalmas és szent alakról szeretnénk szólni. Bemutatjuk életét és igyekszünk eloszlatni az őt övező félreértések ködét, hogy meglássuk ezt a nagyszerű alakot, akiről valóban méltán mondhatta a Megváltó: „Asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb nála…”

Wayne Jacobsen - Dave Coleman - Szóval ​nem akarsz többé gyülekezetbe járni
Mit ​tennél, ha olyasvalakivel találkoznál - itt, a huszonegyedik században -, akiről úgy gondolod, hogy talán Jézus legelső tanítványai közül való? Ezzel a kérdéssel szembesül Jake is, amikor összefut valakivel, aki úgy beszél Jézusról, mintha személyesen ismerné őt, és akinek az életmódja szemben áll mindazzal, amit Jake korábban valaha is tapasztalt. A kötet Jake lenyűgöző beszámolója tizenhárom beszélgetésről, melyeket újdonsült barátjával folytatott egy négyéves időszak során. Megtudhatjuk belőle, hogyan forgatták fel fenekestül Jake világát ezek a találkozások. Az idegen segítségével Jake szembenéz legsötétebb félelmeivel, embert próbáló helyzeteken megy keresztül, és mindezek után végül olyan örömet és szabadságot talál, amilyenről azelőtt csak álmodott. Ha már belefáradtál a kereszténység mindennapos rutinjába, és a mélyére akarsz ásni annak, hogy mit jelent valóban Krisztusban élni, Jake története a te számodra is reményt adhat. Ez a könyv alaposan körüljárja a nehéz kérdéseket, és minden részletre kiterjedő válaszokat ad rájuk. Könnyen előfordulhat, hogy a te világodat is fenekestül felforgatja!

Józsa György - Pálos Tamás - Pozsgay Imre - Kovács Ferenc - Földy Pál - Herczeg Ferenc - Gecse Gusztáv - Világnézeti ​és etikai kérdések
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók