Ajax-loader

'angol nyelvtan' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Ötvösné Vadnay Mariann - Segédkönyv ​az alapfokú "B" típusú angol nyelvvizsgákhoz
A ​könyv az angol alapfokú írásbeli nyelvvizsgák sikeres letételéhez szükséges olvasási és írásbeli készségek kialakítását és fejlesztését kívánja elősegíteni a vizsgafeladatatokhoz hasonló feladatokon keresztül. A kötetben találunk olvasás- és íráskészséget fejlesztő feladatokat, 15 komplett vizsgafeladatot, majd ezek megoldását és mintamegoldásokat a nehezebb olvasási és kitöltős feladatokhoz. Végül különféle, emelkedő nehézségi fokú, egyre bővebb tudást igénylő gyakorlófeladatok található, melyekkel nyelvtani ismereteit ellenőrizheti és fejlesztheti az olvasó. A kötet végén a feladatok megoldása is mellékelve van.

Raymond Murphy - English ​Grammar in Use
English ​Grammar in Use Third edition is a fully updated version of the classic grammar title. It retains all the key features of clarity and accessibility that have made the book popular with students and teachers alike. Designed to be flexible, the book is available both with and without answers, making it ideal for self-study, but also suitable for reinforcement work in the classroom. The 'with answers' version of the book comes with a handy pull-out reference panel which allows students to review key grammar points at a glance. The book is also available with a CD-ROM, giving hundreds of interactive exercises to reinforce the language learned in the book.

Dóczi Brigitta - Prievara Tibor - B&T's ​Testfighter
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Bernard Hartley - Peter Viney - Streamline ​English Connections
Streamline ​English Connections is a course for pre-intermediate students of English. It is designed either to follow on from Streamline English Departures, or as an independent course for students of varying backgrounds. The emphasis is on oral/aural skills and units of everyday conversation have been included to underline the practical nature of the language being taught. The material consists of 80 units. Each unit provides a 50-minute lesson and is clearly laid out on a separate page. As well as the Student's Edition, there is a comprehensive Teacher's Edition, two Workbooks, each covering 40 units of the course, and two cassettes containing recordings of all the dialogues and texts.

Pelyvás I. - Szabó Cs. - Rovny F. - What...horror! ​Or perhaps ...delight?
Segédkönyv ​angol felvételi- és nyelvvizsgához

H. Q. Mitchell - J. Scott - Channel ​your English - Beginners - Workbook
Channel ​your English Beginners is a new, exciting and easy-to-use course that effectively meets the needs of teenage and young adult learners with no or little previous exposure to the English language. The Workbook contains: - A variety of exercises practising grammar and vocabulary - Tasks practising functions and language used for communication - Guided writing tasks - Four revision units The Workbook can be used in class and/or at home. It is available in two editions, with or without key.

Baranyay Márta - Angol ​kisokos - Nyelvtani összefoglaló
Ajánljuk ​ezt a kiadványt mindazoknak a kezdő vagy haladó szinten tanulóknak, akik az angol nyelvet megfelelő nyelvtani alapokra helyezve kívánják elsajátítani. célunk, hogy segítséget nyújtsunk a gyors eligazodáshoz, az alapvető nyelvtani tudnivalók rendszerezéséhez, rögzítéséhez.

Baranyay Márta - Angol ​kisokos - Beszédfordulatok
Az ​angol beszédfordulatok kisokosban - nevéhez híven abc-rendbe szedve megtalálhatók a mindennapi életben leggyakrabban használt kifejezések és beszédfordulatok.

Brian Abbs - Ingrid Freebairn - Opening ​Strategies - Workbook
Opening ​Strategies is a beginners' or false beginners' course for students aged 14 or over and is the first book in the Strategies series - a series which takes students from beginners' level to First Certificate level.

Brian Abbs - Ingrid Freebairn - Opening ​Strategies - Student's Book
Opening ​Strategies is a beginners' or false beginners' course for students aged 14 or over and is the first book in the Strategies series - a series which takes students from beginners' level to First Certificate level.

Horváth Károly - Angol ​tesztek, fordítások, szövegértelmezések, levél- és fogalmazástémák
Gyakorlókönyv, ​mely segíteni szeretné angol nyelvi ismereteinek elmélyítését s természetesen, a középfokú írásbeli nyelvvizsgára való sikeres felkészülését. Elsősorban ehhez nyújt segítséget olyan feladatsorral, melyet sokéves nyelvtanári és vizsgáztatói gyakorlat állított össze. Ami talán új benne, az a feladatok tömbösítése: az I-től XV-ig terjedő egységek egyenként egy-egy írásbeli nyelvvizsgának megfelelő komplex anyagot alkotnak. Vagyis tizenöt alkalommal tehet próbát, hogy a rendelkezésre álló idő - három és fél óra - alatt képes-e megfelelő szinten megoldani az ötféle faladatot. A tesztek megoldását a könyv végén megtalálja, valamint egy-egy mintamegoldást az egyéb feladatok közül. Azért csak ennyit, mert tapasztalatunk szerint a kész megoldások nem vezetik rá a nyelvtanulót a módszerek elsajátítására, legfeljebb kopírozására, ami legtöbbször nem elég. Képzett szaktanár közreműködése a siker érdekében szinte nélkülözhetetlen. Elszánt kitartást és sok sikert kíván a Szerző

Tom Hutchinson - Project ​3
A ​Project a jól ismert Project English nyelvkönyvsorozat átdolgozott kiadása, mely a három kötet helyett most öt szinten biztosít szilárd alapokat a felsőtagozatos korosztály számára az angol nyelv elsajátításához. A Project minden szinten a következő részekből áll: tanulói könyv, ... Folytatás ›› munkafüzet, hangkazetták és tanári könyv. A tanári könyv kiegészítő feladatokat és teszteket is kínál. Főbb jellegzetességei: a tanulók nyelvtani tudatosságának kialakítása, mely világos rendszert, önálló elemző gondolkodást eredményez. Az életszerű, érdekes beszédhelyzetek, melyekben a tanulók angoltudásukat a valós élethez hasonló szituációkban gyakorolhatják. Az állandó és mind a négy alapkészségre kiterjedő készségfejlesztés. A brit és más angol nyelvű kultúrák bemutatása, melyből kiindulva a tanulók saját országuk kultúrájáról beszélhetnek. Az önálló tanulás stratégiájának kialakítása, melyet a tankönyv Progress diary és a munkafüzet Progress check elemei segítenek. A dalok, a fejtörők és a játékosok feladatok, melyek élvezetessé teszik a nyelvgyakorlást. A Project minden szinten a következő részekből áll: tanulói könyv, munkafüzet, hangkazetták és tanári könyv. A tanári könyv kiegészítő feladatokat és teszteket is kínál.

Elaine Walker - Steve Elsworth - Grammar ​Practice for Intermediate Students
Grammar ​Practice for Intermediate Students sets out all the main areas of English grammar and gives clear explanations of grammar points, followed by practice excercises.

Helen Davies - Françoise Holmes - Kezdők ​angol nyelvkönyve
A ​világhírű USBURNE Kiadó színes, szórakoztató illusztrált szótárai azzal a céllal készültek, hogy megkönnyítsék és kellemes időtöltéssé tegyék a nyelvtanulást. Mindegyikben több mint kétezer, a mindennapi életben gyakran használt szó és kifejezés található. A szavakat egy-egy téma köré csoportosítottuk ( A család, A test, Ház és lakás, Öltözködés, élelmiszerek, Bevásárlás, Autóval, nyaralás, Sport stb.), s a mulatságos képek, jelenetek szinte sugallják a szavak értelmét. A könyv végén a legfontosabb tudnivalókat összegző néhány oldal következik A nyelvtanról dióhéjban címmel. Befejezésül pedig szójegyzék található. Ebben a magyar ábécé rendjét követve azokat a szavakat, kifejezéseket és mondatokat adjuk közre, amelyek a könyv illusztrált oldalain előfordulnak.

John Stepherd - Richard Rossner - James Taylor - Ways ​to grammar
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Magyar László - Játszva ​angolul
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Liz Soars - John Soars - Jo Devoy - New ​Headway Upper-Intermediate - Workbook without key
A ​new edition with a revised syllabus and completely new material.

Lois Arthur - Rob Nolasco - English ​Zone 4. Workbook
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Balázs István - Angol ​kisokos - Igei táblázatok
A ​Kisokos sorozat könyvei hasznos segédeszköznek bizonyulnak a nyelvtanulásban. A kötet kicsi és praktikus, igazi "kézikönyv".

H. Q. Mitchell - Traveller ​Pre-intermediate Student's Book
Traveller ​is an exciting seven-level course for teenage and young adult learners, that takes them from Beginner to Advanced level. It follows the Requirements of the Common European Framework of Reference, the modular approach and is organized into eight topic-based modules.

Kovács János - Siptár Péter - A-Z ​angol kiejtés
A ​mai világban egyre többször és többféle helyzetben kell megszólalnunk angolul, de nem mindegy, hogy ezt milyen színvonalon tesszük. A szép és pontos kiejtés nemcsak a teljesebb megértésünket szolgálja, hanem beszélgetőpartnerünk szimpátiáját is felkelti. Az A-Z ANGOL KIEJTÉS kötet szerzői a legkülönfélébb szintű nyelvtanulók igényeit kielégítő magyarázatokat, feladatokat és hanganyagot válogattak össze. A hagyományos kiejtési gyakorlatok mellett a könyvben az angol kiejtés és helyesírás közötti rendszerszerű kapcsolatok részletes bemutatása is helyet kapott. E szabályok megismerése fogódzót jelenthet a kötetben nem szereplő szavak tízezreinek helyes kiejtéséhez, megcáfolva azt a hiedelmet, miszerint minden angol szó kiejtését "külön meg kell tanulni".

Czobor Zsuzsa - Horlai György - Angol ​nyelvtani összefoglaló
A ​Nyelvtani összefoglaló a három kötetből álló Lopva angolul nyelvkönyvsorozat negyedik, kiegészítő kötete. Tartalmazza a három kötetben szereplő összes alapnyelvtani jelenséget, megmagyarázza a szabályszerűségeket, és az alaptankönyvek szókincsét felhasználva bőséges példaanyaggal segíti a tanulókat. Nyelvtani kézikönyvként a kötet önmagában is használható a tartalomjegyzék és a könyv végén található tárgymutató segítségével.

Sződy Erzsébet - Practise ​Together 2.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Erdélyi Margit - Angol ​nyelvkönyv
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Doró Katalin - 777 ​vonzat angol nyelvből
A ​kötet szerkesztésénél az volt a célunk, hogy összegyűjtsük azokat az angol szavakat, melyek vonzattal való együttes ismerete elengedhetetlen a mindennapi nyelvhasználatban. A vonzatról elsősorban igék jutnak az eszünkbe, de nemcsak igéknek, hanem mellékneveknek, sőt főneveknek is lehetnek kötelező vonzataik. A gyűjteménybe bekerült szavak válogatásánál segítségünkre voltak a különböző egy- és kétnyelvű tanulói szótárak mellett az egyik legnagyobb angol számítógépes nyelvi adatbázis, a British National Corpus gyakorisági listái. A könyv azokat a leggyakoribb igei, főnévi és melléknévi címszavakat tartalmazza prepozícókkal vagy éppen nullvonzatokkal, melyek ísmerete nélkül a nyelvtanuló csak "megcélozza", azaz a magyar vagy egyéb nyelvismerete alapján megpróbálja kitalálni a megfelelő kötőelemet. A tapasztalat azonban az, hogy nemcsak a kezdő nyelvtanulót, hanem a gyakorlott nyelvhasználót is félrevezethetik a rosszul rögzült vonzatok vagy a más nyelvből levezetett megérzések. Gyűjteményünk abban nyújt segítséget, hogy bármely nyelvi szinten lévő tanulónak legyen hová nyúlnia az ismeretek pontosítása vagy kiegészítése céljából.

Ismeretlen szerző - "Puska" ​helyett... - Angol nyelvtani segédkönyv tanulóknak
Az ​áttekintés, melyet kezünkben tartanak, azt a célt szolgálja, hogy nyelvtani segítséget nyújtson az angolul tanulók számára. A könyv vázlatos, nem teljességre törekszik, mindössze a legfontosabb grammatikai szerkezetek, problémák összegyűjtését tűzte ki céljául. Ezzel olyan kiadvány lát napvilágot, mely támpontként szolgálhat, elsősorban az általános iskolás korú tanulóknak, de felnőtt hallgatók is eredményesen forgathatják. E könyvecske természetesen nem pótolja, nem is pótolhatja a tanulást, a tankönyvet és a tanórát, de reméljük, hasznos segédanyagnak bizonyul.

Gráf Zoltán Benedek - Kovács János - Vizi Katalin - A-Z ​angol - Gyakorlókönyv
Angol ​nyelvtani gyakorlatgyűjtemény, a kiadó nagysikerű KLM angol nyelvtani lexikonának társkötete. Felépítésében pontosan követi a lexikon szerkezetét és témaköreit, tehát felöleli az angol nyelvtan valamennyi lényeges területét. Az egyes témakörökkel kapcsolatos tudnivalókat és szabályokat röviden összefoglalja, példamondatokkal illusztrálja, és minden kérdéskörhöz bőségesen ad feladatokat. Ezáltal lehetővé teszi, hogy a magyar nyelvtanulók számára készült első, átfogó angol nyelvtani lexikon integráns részévé váljon mind az iskolai, mind az egyéni nyelvtanulási folyamatnak. Tankönyvszerű használatát megkönnyíti, hogy a feladatok megoldásait, valamint a nyelvtanároknak szóló használati utasítást külön fejezet tartalmazza. A szerzők az Eötvös Loránd Tudományegyetem illetve a Lingua nyelviskola tapasztalt nyelvtanárai.

Sarbu Aladár - Dr. Fonyódi Jenő - Tesztek ​a nyelvvizsgán - Angol 1. középfok
Az ​Akadémiai Kiadó RIGÓ NYELVVIZSGAKÖNYVEK sorozatának újabb kötete is az Idegennyelvi Továbbképző Központ által szervezett középfokú nyelvvizsga anyagait tartalmazza. Újdonsága, hogy - eltérően más tesztkönyvektől - a benne szereplő 20 feleletválasztós teszt (összesen 1000 tesztkérdés) mindegyike a Rigó utcai nyelvvizsgaközpont tényleges feladatbankjából származik. Ugyancsak a nyelvvizsgára való sikeres felkészülést segíti, hogy e tesztgyűjtemény nemcsak feladatokat tartalmaz, hanem bemutatja a tesztek összeállításának és értékelésének szempontjait is. A nyelvtanulókat részletes megoldási kulcs segíti az önellenőrzésben.

Dr. Pavlenko Alexander - Angol-magyar ​párbeszédek összefoglalásai angol anyanyelvűektől kezdőknek
A ​könyvet azoknak a kezdő nyelvtanulóknak ajánljuk, akik már tudnak társalogni az 50 témakör alapján a sorozat első, kezdőknek szóló könyvéből, az Angol-Magyar Társalgási Témák Kezdőknek-ből, továbbá mindazoknak, akik már beszélnek angolul, de szeretnének megtanulni szabatosabban és folyékonyabban beszélni. A könyv 20 tematikus fejezetből áll. Mindegyikük két, a fejezet témájához kapcsolódó párbeszéddel kezdődik.

Covers_294445
Angol ​nyelvtani áttekintés Ismeretlen szerző
elérhető
2

Ismeretlen szerző - Angol ​nyelvtani áttekintés
A ​nyelvtani áttekintés tartalmából: - a mai nyelvtani jelenségek használata - világos és tömör magyarázat - praktikus példák - megjegyzések, kivételek, érdekességek - keresztutalások - részletes szójegyzék - áttekinthető szerkezet - színes nyomtatás

Horánszky Éva - Angol ​nyelvtan ,,kicsit" másképpen I-II.
A ​nyelvtan azért van, hogy kiszolgálja a kommunikációt. Mindig a kommunikáció a fontos, még akkor is, ha a nyelvtanulás elején néha nyelvtani hibákat ejtünk. Gyermekkorunkban az ilyen mondatokon nevetett a család, ezek a mondatok kerültek bele a féltve őrzött családi albumba. Tehát egy másik nyelv elsajátításánál is az elején jogunk van hibázni, feltéve, ha kommunikálunk! A magyar nyelv a világon az egyik legnehezebb nyelvek közé tartozik a nyelvtani szabályai miatt. A magyar embereknek különlegesen jó nyelvérzékük van: beszélnek magyarul!

Rimaszombati Károly - Angol ​nyelvtan
A ​Mindentudás zsebkönyvek sorozat legújabb tagjaként az Angol nyelvtan című kiadványunkat nyújtjuk át a mindenkori nyelvtanulóknak. Bár a könyv apró méretéből nem következne, de ez a kis kötet az angol nyelvtan szisztematikus és logikus leírását tartalmazza.

Kollekciók