Ajax-loader

'adózás' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Drábik János - A ​pénz diktatúrája
Ha ​kellő létszámú kortársunk értené a kamatszedő hitelpénzrendszer működését, hogy az milyen módszerekkel, mennyire aránytalanul gazdagít egy kis létszámú bankárkasztot, miközben egész népeket taszít adósságfüggésbe, továbbá hogy a pénzkartell nemcsak pénzügyeiket, gazdaságukat, de tömegtájékoztatási rendszerüket is ellenőrzi, akkor már hatékonyan lehetne fellépni a közpénzrendszer visszaállítása érdekében. Ha valaki azt is megérti, hogy a föléje nőtt pénzhatalom viszonylag egyszerűen megdönthető, hogy nincs másra szükség, mint a pénz kibocsátásának és forgalomba hozatalának a közösség – a társadalom egészét képviselő demokratikus állam, az Országgyűlés és a kormány – ellenőrzése alá való visszahelyezésére, a pénzkibocsátás magánmonopóliuma megszüntetésére, akkor megreped a tudatlanság kősziklája, az az alap, amelyre ez a pénzhatalom épült. Bármennyire hihetetlennek tűnik, de ily módon fel lehet számolni a pénzkartell világuralmát. Valódi rendszerváltás akkor lesz Magyarországon, ha a pénzrendszer irányításának életbevágóan fontos közügye ismét a köz – azaz a demokratikus állam és társadalom – ellenőrzése alá kerül, ha áttér az ország a magánpénzrendszerről a közpénzrendszerre. Földgolyónk, a levegő, a víz, a termőföld, úthálózatunk és a gazdasági élet útrendszere – a pénzrendszer – is csak köztulajdonban lehet, hogy működhessen az egyéni teljesítményt az azonos esélyek alapján kibontakoztató piacgazdaság és politikai megfelelője: a nem formális, hanem tartalmi demokrácia. Csak az uzsorajövedelmet biztosító magánpénzteremtés és kamatmechanizmus megszüntetésével lehet beindítani a tartós gazdasági növekedést, felszámolni a munkanélküliséget, az inflációt, és visszaállítani az értékteremtő munka és teljesítmény becsületét. Csak a pénzrendszer demokratizálásával lehet megszabadulni a ránk telepedett pénzmonopólium jelenlegi diktatúrájától, amely a demokratikus formák és látszatok mögé bújó arctalan uralom, de amely ugyanolyan könyörtelenül leigázza és megalázza az embereket, mint a nyílt – fizikai erőszakra – támaszkodó diktatúra. Csak a népszuverenitást helyreállító közpénzrendszer bevezetésével lehet kikerülni a jelenlegi morbid és dekadens uzsoracivilizációból és áttérni egy egészséges emberközpontú társadalomra Magyarországon is. A SZERZŐRŐL Dr. Drábik János a Szabad Európa Rádió nyugdíjas vezető programszerkesztője.

Herich György - Adótan ​2012
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Földes Gábor - Adójog
Földes ​Gábor 2001-ben megjelent Adójog című egyetemi nívódíjas kötete tankönyv céljára készült, de ennél nagyobb igényű monográfia lett: nemcsak a bonyolult normacsoportokat mutatja be közbevételi jogrendszerünk szerkezetében új felfogásban, történeti szemlélettel és összehasonlító módszerrel, de összefoglalja a modern pénzügyi jogtan adójogi elméletét, a fejezetekben beépítve saját kutatási eredményeit is. A magyar jogi szakirodalomban ilyen alapokon elsőként dolgozta ki az adójogi dogmatikát, ami szerzői vállalkozásának legnagyobb érdeme. Folyamatos átalakulásban és fejlődésben lévő piacgazdasági rendszerünkben a változások érzékenyen érintik a pénzügyi jogot, különösen annak adójogi aljogát. Az Európai Unióba történő belépésünk, ennek jogrendje is befolyásolja a hazai adójogot: szinte valamennyi részterületének szabályai a jövőben már az EU jogszabályaival összeegyeztethetők lesznek. Mindezek a tételes jogi, adótani és adópolitikai változások indokolják a 2001. évi kiadás után az átdolgozott és bővített tankönyv megjelentetését. Földes Gábor ezeket az okokat ismerve elkezdte a kötet átdolgozását, de váratlan halála félbeszakította munkáját. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Széchenyi István Egyetem és a Miskolci Egyetem tanárai vállalkoztak arra, hogy az új kiadáshoz szakanyaggal hozzájáruljanak, beiktatva a 2004. évi kiadásba az új jogintézményeket és átvezetve a tételes jogi változásokat a szövegen - tehát a magyar adójog történetének futó pillanatáról képet nyújtva. A kötet második kiadása ily módon Földes Gábor szellemében, tudományos felelősségel készült, tiszteletben tartva az általa megteremtett jogdogmatikai felépítményt.

Vörös László - Az ​ellenőrzés rendszere és módszertana
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Velo Lucio - Az ​adóparadicsomok világa
Ha ​az ember a lehető legkényelmesebb, ugyanakkor leginnovatívabb módon szeretné intézni befektetéseit, lépést tartva a pénzügyi világot szabályzó legújabb normatívákkal, akkor mindezt teheti távoli, varázslatos földeken vagy "paradicsomokban", ahol kéznyújtásnyira találhatók az arisztokratikus hagyományok. Ez az útikönyv pontos, naprakész szövegével, felbecsülhetetlen értékű gyakorlati tanácsokkal, és lenyűgöző illusztráló felvételekkel vezeti be az olvasót az egyes adóparadicsomok világába. A könyv azoknak ajánlott, akik további információkra éhesek e szokatlan és állandóan terjeszkedő pénzügyi rendszerekkel kapcsolatban.

Roy Rohatgi - Basic ​International Taxation: Practice
Whether ​you are a practitioner or student of tax law, you will benefit enormously from the clear-headed guidance provided by Basic International Taxation for its day-to-day reference value and clarity of the essential principles of international tax. The second edition of the book is presented in two volumes: Volume 1: Principles & Volume 2: Practice. Volume II: Practice gives you practical guidance on international tax planning techniques, the use of offshore financial centres for international tax planning, profiles of tax regimes in over sixty countries, an analysis of anti-avoidance rules and an overview of some of the current issues in international taxation. Content can be read here: http://www.bnai.com/shop/details1.aspx?id=199

Földes Gábor - Pénzügyi ​jog I.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Földes Gábor - Pénzügyi ​jog II.
A ​már nagy sikert aratott, és a legtöbb jogi karon, illetve az Államigazgatási Főiskolán tananyagként használt Pénzügyi jog I. című kötet folytatásaként, a jogág különös részének szabályait tartalmazza a könyv. A kötet az állam- és jogtudományi karok jogász alapképzésének követelményrendszerét tartja elsősorban szem előtt. A képzési követelmények szerint a jogászképzés alapozó jellegű, de gyakorlatias ismereteket is elsajátíttat a hallgatókkal, különösen a jogalkalmazás, jogérvényesítés szempontjából kiemelt területeken (adójog, illetékjog, devizajog). Ezért a jogászképzésre készülő tannayag szinte változtatás nélkül felhasználható az Államigazgatási Főiskola igazgatásszervezőinek képzése során is. A tankönyv jelleg azt is jelenti, hogy a téma rendszerezett feldolgozása közérthető formában történik, a kiforrott ismeretekre szorítkozva. A bankjogi, adójogi, vámjogi, államháztartási jogi és nemzetközi pénzügyi jogi részek szerzői a jogász és közigazgatási szakemberképzés intézményeinek - az elméleti és gyakorlati életben egyaránt - elismert oktató.

Földes Gábor - Pénzügyi ​jog - Adójog
Pénzügyi ​jog II.kötet: Adójog

Deák Dániel - Adótervezés ​a nemzetközi gyakorlatban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Herich György - Adótan ​2013
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Antalóczy Györgyné - Adózási ​alapismeretek
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Balláné Nagy Katalin - Adó, ​illeték, társadalombiztosítás 2011
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

David Ricardo - A ​közgazdaság és adózás alapelvei
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Futó Gábor - Vőneki Lajos - Vállalkozási ​praktikák 1991
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Robert G. Allen - Az ​adók optimalizálása
"Rendkívül ​nagyra becsülöm Robert Allen azon képességét, hogy másokat is gazdaggá és sikeressé tegyen. Legutóbbi könyve, a Passzív jövedelem-források vagyont érő információkat tartalmaz." Robert T. Kiyosaki - A Gazdag papa, szegény papa című könyv szerzője "Robert G. Allan könyve bölcs és tanító munka mindazok számára, akik most kezdik vagy már úton vannak anyagi függetlenségük megteremtése felé. Nem járhatsz rosszul ezzel a könyvvel. Pontosan a célról szól." Michael Gerber - A vállalkozás mítosza szerzője "Önmagában e könyv olvasása olyan tapasztalat, ami átalakít Téged. A pénzügyi alapelvek olyan szilárdak mint Gibraltár sziklája és a szerző olyan világosan magyarázza meg azokat, hogy sohasem feledkezel meg róluk. Megismerheted korunk egyik multimilliomos vállalkozójának gondolkodásmódját és megfigyelheted hogyan változtatja profittá az ötleteket.

Rácz Ildikó - Nemzetközi ​adózás
A ​szerző jövedelemtípusonként bemutatja a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményeknek az általános és speciális rendelkezéseit, segíteni kíván azon külföldieknek is, akik Magyarországon szeretnének gazdasági céllal letelepedni, ezért röviden ismertetésre kerülnek a magyarországi gazdasági letelepedés lehetséges formái és főbb szabályai, valamint kitér a hazai adórendszer jogharmonizációs kérdésire is. Így bemutatásra kerülnek az uniós adóharmonizáció alapjai és forrásai, a Római Szerződés adózási rendelkezései, a forgalmi adózás, és a jövedéki adók rendszere, a közvetlen adók kérdése, valamint az adóügyi együttműködés főbb szabályai. A könyv tankönyvként és szakkönyvként is kiválóan használható.

Dr. Sztanó Imréné - Adózás
A ​könyv ismeretanyagának összeállítása során elsősorban a Budapesti Gazdasági Főiskolán folyó üzleti képzés szakmai és tantervi követelményeit vettük alapul. A kiadvány ennek megfelelően elsősorban az adózás gyakorlatával imserteti meg a hallgatót.

Strén Bertalan - ADÓparadicsomok
Az ​adóparadicsomok nem a huszadik század tanulmányai. Már a középkorban jellemző volt bizonyos városok számára adományozott mentességi jog a kedvező kereskedelmi feltételekre. A modern életben vett adóparadicsomok - amelyek a második világháború utáni időszak szülöttei - pénzügyi központok szabad devizapiaccal, sok, jól képzett szakemberrel, magas színvonalú infrastrukturális adottsággal. Megfelelően kapcsolódnak a világ kommunikációs rendszerébe, jó a közlekedésük, könnyen megközelíthetőek, valamint elfogadhatóak a létfenntartási költségek. Könyvünk segítségével könnyűszerrel válogathat, és igénybe veheti a leginkább tetsző adóparadicsomot. Amit kínálunk ehhez: - Milyen offshore cégek alapíthatóak és ezeknek milyen feltételei vannak? - Mire kell ezeknél figyelni, hogyan lehet ingatlan és társasági részesedéseket szerezni és eladni? - Hogyan lehet a vagyont anonim és mégis biztos helyen befektetni? - Mely bankoknál mekkora költségekre számítsunk? - Milyen biztonságunkat növelő intézkedéseket tegyünk előzetesen? A végleges döntés előtt ajánlatos az adott hely specialistájával a személyes vagy a vállalatunkra jellemző igények kidolgozásával egy koncepció kialakítása.

Philip A. Fisher - Közönséges ​részvények - rendkívüli profitok
A ​széles körben ismert és elismert Philip Fisher minden idők legbefolyásosabb befektetői közé tartozik. A modern befektetés elmélet egyik úttörőjeként tartják számon, akinek több mint ötven éve napvilágot látott befektetési filozófiáját korunk pénzügyi szakemberei nemcsak tanulmányozzák és alkalmazzák, hanem sokan közülük „szentírásnak” is tekintik. Befektetési elveit Fisher a Közönséges részvények – rendkívüli profitok című könyvében vetette papírra, amelyet 1958-as megjelenésekor felbecsülhetetlen értékű olvasmánynak tartottak, és amely mind a mai napig kihagyhatatlan alapműnek számít. „Phil Fishert a Közönséges részvények – rendkívüli profitok elolvasása után kerestem fel… Találkozásunkkor az ember és az ötletei egyaránt lenyűgöztek. Ha Phil módszereinek alkalmazásával mélyrehatóan megértjük a vállalatok és az üzlet működését, intelligens befektetési döntéseket hozhatunk” – Warren Buffett „A nagyközönség által kevéssé ismert, ritkán interjúvolt és csak néhány ügyfelet elvállaló Philip Fishert a legmegfontoltabb és legkörültekintőbb befektetési szakemberek olvassák és tanulmányozzák… a Fisher által közreadott befektetési elvek mérlegeléséből bárki profitálhat, ahogy ezt Warren Buffett is tette” – James W. Michaels, a Forbes szerkesztője

Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna - Kisvállalati ​adómegtakarítás ABC-je 2013
...ami ​tavaly még jó „üzlet” volt az lehet, hogy idén a legdrágább adózási megoldás! A könyvelők nagyon sokat tudnak segíteni a cégeknek, hogy több pénz maradjon a vállalkozásban, amit a cégvezető fejlesztésre, saját igényei kielégítésére és a könyvelő nagyobb megbecsülésére fordíthat. Már harmadik éve jelenik meg az a könyv, amit könyvelők és ügyfeleik bibliaként forgatnak, hogy közösen megtalálják a törvényes adócsökkentési lehetőségeket.

Lentner Csaba - Adózási ​pénzügytan és államháztartási gazdálkodás
A ​kiadvány szándéka, hogy részleteiben is megismertesse a magyar kormány, az állami ellenőrzési intézmények, a költségvetési rend szerint gazdálkodók, valamint a monetáris főkormányzóság állampénzügyi és gazdálkodási mechanizmusrendszereit. E szakkönyv kiadását számos tényező indokolja: a Magyarországon 2010 óta a vezető szellemi irányvonalba kerülő új közpénzügyi gondolkodás, illetve ennek bázisán a pénzügyi kormányzás, a magyar állam újjászervezése során alkalmazott adózási pénzügytani, az új típusú fiskális és monetáris koordináció mechanizmusok, a hatékonyságra és transzparenciára ösztönző állami ellenőrzési eljárások és a megújított költségvetési normaszabályok tananyagba emelése.A kiadvány szándéka, hogy részleteiben is megismertesse az államtudományi (közigazgatás-tudományi) és jogtudományi tanulmányokat folytató egyetemi és PhD-hallgatókkal, különösen a gyakorlati területeken dolgozó kormánytisztviselőkkel a magyar kormány, az állami ellenőrzési intézmények, a költségvetési rend szerint gazdálkodók, valamint a monetáris főkormányzóság állampénzügyi és gazdálkodási mechanizmusrendszereit.

Földes Gábor - Hadi László - Karácsony Imréné - Pénzely Márta - Pölöskei Pálné - Szolnoki Béla - Az ​új adójog magyarázata 2007
A ​könyv a 2007. évi adójogi változásokról ad tájékoztatást.

Keményfy István - Meitner Tamás - Őry Tamás - Szmicsek Sándor - Török Györgyi - Nemzetközi ​adótan a gyakorlatban
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gál Judit - dr. Kiss Gábor - Zara László - A ​végelszámolási eljárás
A ​kézikönyv elsőként mutatja be átfogóan és áttekinthetően a végelszámolási eljárás szabályait, az eljárásban résztvevő felek jogait és kötelezettségeit, különös tekintettel a hitelezők érdekeinek érvényesítésére. A könyv első részében a tételes jogi szabályozás bemutatásán túl kifejti a végelszámolás alatt lefolytatandó perekre vonatkozó ismereteket, a végelszámolás és a felszámolás összefüggéseit, valamint az erre vonatkozó bírói gyakorlatot. A második rész a témában felmerülő számviteli tudnivalókat tartalmazza. A harmadik és negyedik részben a mindennapi gyakorlathoz kapcsolódó iratminták, valamint a végelszámolást szabályozó jogszabályok kivonatai találhatók.

Herich György - Adótan ​2014
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Erdős Gabriella - Földes Balázs - Őry Tamás - Az ​Európai Unió adójoga
Magyarország ​uniós tagsága jelentős mértékben meghatározza a magyar jogrendszer, azon belül a magyar adójogi rendszer alakításának irányait. Egyértelművé vált, hogy az adózás, illetve az adójog kérdéskörével foglalkozó magyar jogászi és nem jogászi szakma mellett az egyetemi, főiskolai hallgatók és valamennyi, az adózásban érintett személy számára nélkülözhetetlen az Európai Unió adójogával, adóharmonizációs tevékenységével kapcsolatos ismeretanyag elsajátítása. Ezt az ismeretanyagot szándékozik e kézikönyvként és tankönyvként egyaránt felhasználható kiadvány átadni az olvasónak. A kötet a hazai szakmai könyvpiacon egyedülálló módon az Európai Unió adóharmonizációs tevékenységének rendszeres feldolgozását adja. Ennek során bemutatja az adóharmonizáció alapvető kérdéseit, az uniós adójog alapvető jellemzőit, az uniós adóharmonizáció fontosabb intézményeit és az adóharmonizáció alapszerződésekben szereplő keretszabályait. Részletesen ismerteti a forgalmi és jövedéki adóztatás, a közvetlen adók és az uniós tagállamok közötti adóügyi együttműködés uniós jogszabályi kereteit. A kötet különös hangsúlyt helyez az Európai Bíróság adójogi gyakorlatának és a magyar adórendszert érintő harmonizációs kötelezettségek bemutatására.

Vámosi-Nagy Szabolcs - Adótan ​és példatár
Az ​adószakma oktatása, továbbképzése viszonylag sok intézményben, de alapvetően partikuláris módon történik. Ennek elősegítése, valamint általában az adóügyi szakemberképzés támogatása céljából készítette az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Módszertani Bizottsága, az alábbi tankönyvet - példákkal kiegészítve, a fejezetek végén ellenőrző kérdésekkel. A kötet a 2006. évi hatályos törvények alapján korszerűsített kiadás, az Európai Uniós szabályokkal kiegészített törvények alapján készült.

Szabó Tibor - Egyéni ​vállalkozók és egyéni cégek kézikönyve
2010 ​január 1-től hatályos az egyéni vállalkozókról szóló új törvény. Hogyan érinti ez a már működő egyéni vállalkozókat? Érdemes-e az új törvény szerinti egyéni cégben folytatni a tevékenységet? Mi is ez az egyéni cég? Tevékenységi szabályok a vállalkozásban. Egyéni vállalkozók, egyéni cégek és tagjaik adó- és járulékfizetési szabályai 2010-ben. Modellezzük az egyéni vállalkozás egyéni cég alapítás miatti megszűnését és az adófizetési kötelezettség alakulását. Szóval, hogyan tovább egyéni vállalkozók? Ezen kérdésekre ad választ az Egyéni vállalkozók és egyéni cégek kézikönyve 2010 című kiadvány, amely tartalmazza az egyes tevékenységekre vonatkozó szabályokat, az alapvető vállalkozási, munkaügyi és jogi tudnivalókat.

Ismeretlen szerző - OECD ​Modellegyezmény a jövedelem és a vagyon adóztatásáról
OECD ​MODELLEGYEZMÉNY ÉS KOMMENTÁR A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezethez (OECD) Magyarország 1996. május 7-én csatlakozott. A könyv a Modellegyezmény rövidített, első hivatalos magyar nyelvű fordítása, szövege az OECD Tanácsa által elfogadott, ötödik frissítés utáni, 2003. januári verzió. A Modellegyezmény minden olyan vállalkozás számára ajánlott, amely nemzetközi kereskedelmi, vállalkozási tevékenységet folytat, befektetési, hitel, vagy tőkeműveleteket bonyolít, vagy olyan nemzetközi vállalatcsoporthoz tartozik, amelynek külföldi alkalmazottai vannak, vagy magyar alkalmazottakat küld külföldre. A könyv nem hiányozhat a nemzetközi gazdasági-kereskedelmi ügyletekkel, a nemzetközi adójoggal foglalkozó szakemberek, tanácsadók, ügyvédek polcáról sem.

An Oracle - Offshore ​Apocalypse
http://www.offshoreapocalypse.info/ ​The E-BOOK version (e.g. KINDLE edition) can be purchused at https://www.smashwords.com/books/view/208546 OFFSHORE APOCALYPSE: The Collapse of the Tax Haven Industry delivers a jolt of reality to people who have sunk their money into the multi-trillion dollar offshore tax-shelter business. This timely and incisive book exposes the tax haven industry for what it truly is - a vehicle for fraud. It lays bare the falsehoods that offshore promoters use to lure in clients - namely, that shell companies based in tax havens are a perfectly legal way for them to avoid tax obligations in their home countries. And it follows the fate of people who have taken these promises at face value - from the boardrooms of multinational companies to the prison cells where hundreds of them sit today. OFFSHORE APOCALYPSE written by a group of tax-law academics, tax auditors, compliance officers and tax lawyers under the pseudonym "An Oracle." The book does not promote the use of tax haven structures, but rather explains why using such companies is entirely illegal. The authors became alarmed by the number of clients they encountered who wanted to optimise their taxes by setting up fake companies in foreign tax havens. These firms would be nothing but a mailbox - one that could be shared by hundreds of other corporations whose owners are similarly trying to dodge taxes. The authors prove the illegality of such schemes by dissecting international tax conventions along with legal judgments. They explain, in plain English, why tax haven abuse is illegal. OFFSHORE APOCALYPSE is required reading for anyone who currently is using tax havens and also for their attorneys, bankers, consultants or even their business partners, any of whom may unwittingly find themselves caught in money-laundering investigations. The good news is that the book outlines solutions as well.

Szűcs Imre - Varga Hajnalka - Kovács Ervin - Mérlegképes ​könyvelők kézikönyve 2014.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Kollekciók