Ajax-loader

'alkímia' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Covers_3000
elérhető
144

Paulo Coelho - Az ​alkimista
Paulo ​Coelho 1988-ban megjelent regénye, Az alkimista minden idők legnagyobb könyvsikere az író hazájában, Brazíliában, ahol eddig közel kétszáz kiadásban látott napvilágot. A spanyol pásztorfiú története - jelképes zarándokútja - arra ösztönöz bennünket világnézetünktől függetlenül, hogy merjünk hinni álmainknak, vegyük kezünkbe sorsunk irányítását, találjuk meg elrejtett kincsünket, ami csak a miénk, s közelebb van hozzánk, mint gondolnánk. Ez a legendás mű úgy lett világsiker néhány év alatt negyven nyelven, sok-sok millió példányban, hogy irodalmi értékét is mindenütt elismerték.

Hamvas Béla - Tabula ​Smaragdina / Mágia szutra
Kommentár ​a Tabula Smaragdina (Hermész Triszmegisztos) tizenhárom mondatához, egyben bevezetés az Alkímiába, a hermetikus gondolkodásba, valamint a Mágia szútra.

Szepes Mária - A ​Vörös Oroszlán
Titokzatos ​figura bukkan fel Szepes Mária több évszázadot felölelő regényének első lapjain. Különös küldetés vezérli: át kell nyújtania egy kéziratot, amely elbeszéli a vörös oroszlánnak, azaz a bölcsek kövének történetét. A bölcsek köve, a nagy elixír, a magisterium - az alkimisták hite szerint - nemcsak aranycsinálásra jó, hanem általános gyógyszer és az élet meghosszabbításának csodaszere is, amely a transzmutációt, tehát az átváltozást az emberre vonatkoztatta, s a lélek megnemesítését, arannyá változtatását tekintette céljának. Ebben az értelemben a bölcsek köve a királyi tudás volt, amely hét fokozaton keresztül a tökéletesedéshez, az emberfeletti állapothoz vezetett: a megtisztult személy beavatottá, adeptussá emelkedett. Szepes Mária regényének főszereplője 1535-ben születik, és élete az átváltozások során át a XVIII. század végén ér véget. Ez az életrajzi láncolat úgy alkot egészet, hogy az újjászülető emlékezik előző életére. A történelem és a fantasztikum lenyűgözően összeötvözött víziója tárul a korábbiakban is nagy sikert arató, ezúttal második magyar kiadásban megjelenő regény olvasója elé.

Olga Tokarczuk - Az ​Őskönyv nyomában
A ​XVII. század második felében Franciaországban titkos társaságot alapít néhány nemes, művelt, tudós férfiú. E társaság tagja a Márki is, aki expedíciót szervez az őskönyv felkutatására, amelyet Isten elvett az emberektől, mert érdemtelennek találta őket rá. Nekivág hát a kis csapat - a Márki, Veronique, a kurtizán és Gauche, a néma fiú a veszélyekkel teli, kalandos útnak valahová Spanyolországba, a fenséges hegyek közé, ahol állítólag a könyvet elrejtették...

Imre Viktória Anna - A ​bosszúszomjas doktor
London, ​1867. Kétszáz éve már, hogy egy boszorkánymester teljesítette a király kívánságát, és sűrű fekete felleggel takarta el a napot London felett. Ami a nép szórakoztatására tett kísérletnek indult, abból káosz és egy okkultisták vezette új birodalom született. A főváros lakói csapdába estek a mesterséges éjszakában: aki menekülni próbál, arra kötél vár. Ebben a sajátos börtönben, ahol mágusok, boszorkányok és alkimisták mesterkedései fűszerezik az amúgy is puskaporos levegőt, még az sem érezheti magát biztonságban, akinek a bőre alatt is pénz van. Dr. Leonard Spencer a legmélyebb nyomorból küzdötte fel magát az arisztokrácia kebelébe, és bármire hajlandó, hogy még magasabbra íveljen a karrierje. Ha ehhez összeesküvést kell szőjön a munkaadói ellen, ám legyen – annál is inkább, mivel úgy fest, ők a felelősek az apja haláláért. Amikor egy esküvői fogadáson találkozik kollégájával, a karizmatikus Philip Campbell-lel, még nem sejti, hogy a másik orvos voltaképpen a lelkére pályázik, és a terve, ami által egy új világrendet készül elhozni, egyenesen a kárhozatba taszítja őt. Leo becsvágyát és végtelen hiúságát legyezgeti, hogy egy akkora horderejű konspirációban vehet részt, amelyben nemcsak az alkimisták céhének száműzött nagymestere érintett, de ami véget vethet a két évszázados sötétségnek is. Amíg Leo a köpönyegforgatással van elfoglalva, szövetségesei pedig rítusokat komponálva, élőholtakat felbérelve igyekeznek a feje tetejére állítani a várost, nem fogják fel, hogy minden eleve el van rendelve, és a sors kerekét semmiféle erő nem fékezheti meg. Az óra ketyeg, a homokszemek fáradhatatlanul peregnek – és hogy a világ végül tűzbe borul, vagy pedig kap egy második esélyt, abba egyiküknek sem lesz beleszólása.

Philippa Gregory - A ​folyók asszonya
Egy ​szenvedéllyel és legendákkal átszőtt történet Bedford hercegnéjéről, aki még az árulástól sem riad vissza, hogy a Rózsák háborújában megnyerje a saját csatáját. Miután Bedford hercege, Franciaország angol régense, John Lancaster feleségül veszi Jacquettát, bevezeti őt a tudomány és az alkímia rejtelmes világába. A népes udvarban az ifjú asszonynak csupán egyetlen barátja akad: a herceg pajzshordozója, Richard Woodville, aki akkor is támasza lesz, mikor a hercegné váratlanul megözvegyül. Egymásba szeretnek, majd titokban összeházasodnak és VI. Henrik király udvarába költöznek, ahol az új királyné bizalmas barátnőjévé fogadja Jacquettát. Woodville-ék hamarosan a Lancaster-udvar életének központi szereplőivé válnak, bár Jacquetta közben érzi: Anglia népe elégedetlen, és riválisaik, a Yorkok egyre komolyabb fenyegetést jelentenek a királyi család számára. Miközben az asszony elszántan harcol a király és a királyné oldalán, ráébred, hogy lányára, Elizabethre ragyogó jövő várhat: egy váratlan fordulat kövekeztében lehetősége nyílik megszerezni számára Anglia trónját és York fehér rózsáját...

Gordon Dahlquist - Az ​álomfalók
Miss ​Temple, a jómódú ifjú hölgy hűtlen jegyese után nyomoz. Hamarosan ördögi titkok nyomára bukkan, és akaratán kívül egy alkimista összeesküvés hálójába keveredik. Egy titkos társaság az álmok, vágyak, emlékek kiszipolyozásával és az emberi természet megváltoztatásával kísérletezik. Úgy tűnik, hogy Miss Temple csak két társ – egy minden törvényen felül álló bérgyilkos és egy esetlen orvos – segítségével menekülhet meg a praktikáktól. A furcsa trió számára hihetetlen kalandok során át világosodik meg a hátborzongató kísérletek, a titokzatos "Eljárás" valódi célja. Azonban az emberi tartás és hűség ereje, úgy tűnik, nagyobb erőt képvisel minden őrült hatalomvágyánál. Gordon Dahlquist "gótikus regénye" nem véletlenül tett szert nemzetközi népszerűségre. A történet valahová a XIX. század eleji Anglia hétköznapjainak szokásai és díszletei közé röpíti vissza az olvasót. Ám az olvasmányos, magával ragadó regény mondandója korunk technokrata világának és az ebben a világban őrlődő embernek szól. Bátran mondhatjuk: figyelmeztetésül.

Anatole France - A ​Lúdláb Királynő
Anatole ​France 1892-ben írta ezt a könyvet. A tizennyolcadik századot keltette életre benne, az ő kedves századát, amelyről, azt tartotta, hogy a "legmerészebb, a legszeretetreméltóbb, a legnagyobb" valamennyi század közül. A Lúdláb Királynő egy régi-régi párizsi fogadó cégére. Ott nevelkedett Nyársforgató Jakab, ennek a vérbő történetnek az elbeszélője. Ez a regényes mű a világirodalomban kivételes módon egyesíti a játékos könnyedséget a magvas modanivalóval, s népszerűségére mi sem jellemzőbb, mint a századelő Lúdláb Királynő divatja, a számtalan Lúdláb Királynő vendéglő Párizstól Budáig.

Covers_133866
Magyar ​aranycsinálók Ismeretlen szerző
3

Ismeretlen szerző - Magyar ​aranycsinálók
A ​bécsi testőrök minősítési lapján öt főbűn szerepelt: italos, kimaradozó, kártyás, adósságcsináló, civakodó. Bárótzi mentes volt mindeme szenvedélytől, de talán az övé volt a legsúlyosabb, teljes embert lekötő, úgyannyira, hogy félbehagyta miatta szépen induló írói pályafutását is. Az alkímia rabja lett. Kötetünk magva Bárótzi alkímiáról szóló tanulmánya s regényfordítása, amelyet erről a titkos tudományról írt a francia szerző. A rózsakeresztesek, a szabadkőművesek, az alkimisták évszázadokon keresztül izgalomban tartották a közvéleményt. Titokzatosság lengte körül alakjukat és tetteiket. Összeesküvők, csalók, szélhámosok vagy az emberi szellem úttörői, a tudomány fejlődésének előmozdítói? Ezekre a kérdésekre is válaszolni próbál Szőnyi György Endre tanulmánya, Torda István összeállítása és szövegmagyarázata. És persze mindenekelőtt az érdekeltek. Pro és kontra nyilatkoznak azok, akik űzték és pártolták, valamint azok, akik ellenezték és megvetették a bölcsek kövének tudományát.

Carl Gustav Jung - Az ​alkímiai konjunkció
A ​modern tudomány képviselői közül kétségtelenül Carl Gustav Jung /1875-1961/ volt az a személyiség, aki először merte komolyan venni az alkímiát, s aki ugyanakkor a legnagyobb figyelmet is szentelte neki. E komolyságot és figyelmet semmi sem mutatja jobban, mint az a több mint kétezer oldal, amelyet Jung - mind mennyiség, mind minőségi életművéből az alkímia tanulmányozásának szentelt. Jung óta már tudományos oldalról sem lehet az alkímiát pénzsóvár aranycsinálók áltudományos hókuspókuszának minősíteni. Ma már mindenkienk illik tisztában lenni azzal, hogy az alkímia - amely komolyan vette a jézusi parancsot: "Legyetek... tökéletesek, amint a ti mennyei Atyátok is tökéletes!" - maga a scientia perfectionis, a tökéletesség tudománya, s tulajdonképpeni mivolta a modern tudományok közül nem annyira a kémiával, mint inkább a pszichológiával rokonítja. A jelen munka - mely először 1955 - 1956-an jelent meg - alkimista kifejezéssel élve nemcsak Jung alkímiai tematikájú munkásságának kvintesszenciája, hanem bátran tekinthető az egész életmű végső konklúziójának is. Ő maga önéletrajzi művében így nyilatkozott róla: Csak ezzel a könyvvel "lett pszichológiám végérvényesen a valóságba állítva, s mint befejezett egész, történelmileg megalapozva. Ezzel teljesítettem feladatomat, elvégeztm munkámat, amely most már megállja a helyét. S abban a pillanatban, amikor elértem a talajt, a számomra tudományosan még felfogható végső határába ütköztem, a transzcendensbe, az önmagában vett archeiptikus lényegbe, amelyről többé már semmiféle tudományos kijelentés nem tehető."

Alekszandr Polescsuk - A ​pergamen titka
Aranyat ​csinálni! Hány évszázadon keresztül vágyakoztak erre egyszerű emberek és tudós elmék, szegények és gazdagok egyaránt! Hány rajongója volt a Nagy Műveletnek, s hány csalója a bölcsek kövének... A. Polescsuk lélegzetelállítóan izgalmas fantasztikus regénye az alkímia múltját és vegyészet jelenét egyetlen, sodró iramú mesében fogja össze. Egy ősi pergamen idegméreggáz nyomára vezeti a hajdani alkimisták leszármazottját... S mintha csak folytatódnék a titokzatos irat balsorsa, a múltban is, a jelenben is a haladás ellenségei akarják megszerezni, hogy céljaik érdekében felhasználják a kutatás hajdani megszállotjainak és a tudomány modern mestereinek munkáját.

Cherry Gilchrist - Az ​alkímia
Titkos ​tanok című sorozatunkat megújítottuk. Azzal a céllal indítottuk ismét útjára, hogy igényes, okkult tudományokkal foglalkozó köteteket adhassunk az olvasók kezébe. A szerzők az adott témák szakértői, érthető, ugyanakkor rendkívül izgalmas ismeretterjesztő munkáik az ősi és jelenkori titkos tanok világába kalauzolnak el. Az alkímia ősi tudománya, amely arannyá változtatja az alapfémeket, a modern ember átalakulásának metaforája lehet. Jelen könyv legfőbb célja, hogy körvonalazza az alkímia célkitűzéseit és történetét, majd megvilágítsa, hogyan viszonyul más ezoterikus szellemi áramlathoz, a tudományokhoz és művészetekhez, s miként befolyásolta az utóbbiak fejlődését. A szerző szerint az alkímia a vérünkben van, erőteljes jelképei a kollektív tudattalanban gyökereznek. Ha korábbi formájában el is tűnt a laboratóriumában fáradozó adeptus, az alkímia lelki vonatkozásai, képi világa és jelképrendszere a mai napig számos szellemi vagy gyakorlati tevékenység - többek között a meditáció, a holisztikus gyógyítás, a zene, a lélektan és a művészet - éltető forrásai.

Paracelsus - Paragranum
Paracelsus ​művei közül kevés mutatja be őt olyan közvetlenséggel és mélységig, mint a Paragranum-könyve" - írja a nagy Paracelsus-kutató, Karl Sudhoff. Élete és eszmei kiforrása csúcsán, harminc-egynéhány évesen vetette papírra Paracelsus tudásának e legvelősebb foglalatát. Paracelsus gyógyításainak már életében legendás híre kelt Európa-szerte, gyógyászati kémiája egész iskolát nyitott, nagymesterüknek tekintették őt a titkos tudományok európai hagyományainak művelői, az alkimisták, szabadkőművesek és teozófusok is. A Paragranum - első önálló műve, amely magyarul megjelenik - jóformán hiánytalan foglalatát nyújtja a paracelsusi tanoknak, annak, amit örökölt, és annak is, amiben továbblépett.

Jakob Böhme - Földi ​és égi misztériumról
Jakob ​Böhme (1575-1624) rendkívüli alakja az európai vallásbölcseletnek: egyszerű csizmadia létére olyan átlényegítő szintézisét alkotta meg a keresztény misztika, az alkímia és a kabalisztika legjobb hagyományainak, amely látomásos erjével, izzó láva módjára hömpölygő nyelvezetével egyedülálló szinte az egész német irodalomban. Böhme - mintegy sugallat hatására - a természet titkainak a legmélyéig hatol, minden létezőben felismeri az ellentétes minőségek összefonódását; központi témája a teremtés örök-egy pillanata és titka, az isteni lényeg teremtésen túli és teremtésben megnyilatkozó természete. "Nem azt mondom, hogy Isten a természet, még kevésbé a földből kihajtó gyümölcs; hanem: ő ad erőt minden életnek, jónak is, rossznak is, kinek-kinek kívánsága szerint. " Böhme teozófiájának hatása nyomon követhető a romantikától Hegelen át a 20. század számos szellemi áramlatáig. Magyarországon ezidáig Hamvas Béla volt az egyetlen igazi felfedezője és méltatója. Kötetünk a terjedelmes böhmei életműből ad válogatást. Magyarul először találkozhatunk önálló kötetben a "görlitzi varga" a Philosophus Teutonicus lenyűgöző gondolatvilágával.

Szathmáry László - Magyar ​alkémisták
A ​"Magyar alkémisták" első kiadása 1928-ban jelent meg. Az új, bővített változatban helyet kapott a szerző, Szathmáry László öt, folyóiratban megjelent alkémiatörténeti tanulmánya, továbbá Fónagy Iván párizsi professzor 1943-ban kiadott esszéje. A kötetet Móra László kémiatörténész utószava és az alapmű szerzője máshol megjelent dolgozatainak jegyzéke teszi teljesebbé. Ezt az élvezetes olvasmányt mindazoknak ajánljuk, akik szívesen kalandoznak a magyar történelmi-művelődéstörténeti irodalomban, és akik érdeklődnek a kuriózumok iránt.

Jan van Rijckenborgh - Johann Valentin Andreä - Rózsakereszt ​Krisztián Alkémiai Menyegzője I-II.
___Az ​emberiség ősidők óta vágyik a tökéletes életre. Ez a könyv megmutatja az ehhez a magasságos élethez vezető utat. ___Az emberiség történelmében bizonyos időközökben - leplezetten ugyan - de mégis megközelíthetővé teszik ennek az útnak a rejtélyeit a megfelelő ismeretekkel rendelkező csoportok, többek között a klasszikus rózsakeresztesek a harmincéves háború előtti időkben a XVII. században, amikor ez a mű először látott napvilágot. ___Úgy látszik, most jött el annak az ideje, hogy erről a rejtélyről eltávolítsák a számtalan leplet és megmagyarázzák az erre érett emberiségnek. ___Jan van Rijckenborgh, az Arany Rózsakereszt Szellemi Iskolájának vezetője több, mint húsz ilyen művet alkotott, hogy az utat a legkülönbözőbb szemszögekből világítsa meg az igazságot kereső ember számára. Könyveit a Lectorium Rosicrucianum Európa különböző városaiban rendezett konferenciáin és találkozóin tartott előadásai anyagából állították össze.

Mircea Eliade - Kovácsok ​és alkimisták
Fémművesség, ​mágia és alkímia: a föld mélyének sötétjében rejlő, "élő" érc, a kovács kohójában vörösen izzó, megolvadt fém, a retortában bugyborékoló kotyvalék, kénből arany, az örök élet elixírje - megannyi titok és misztérium, amely a kezdetektől fogva csodálattal vegyes félelemmel töltötte el a be nem avatottak fantáziáját! Ebbe a misztikus, titokzatos világba kalauzol el bennünket a világhírű vallástörténész, M. Eliade munkája, amely nem annyira a fémek technika- és kultúrtörténetével, mint inkább az "archaikus embernek" az Anyaghoz való vallásos viszonyával foglalkozik - meglepő, eredeti kapcsolatokat fedezve és fedve fel számunkra a fémek, a bányászat, a kovácsmesterség, a meteorok, a tűzgyújtás, a termékenység, az antropogónia, az alkímia, valamint a jungi mélypszichológia világa között.

Hermész Triszmegisztosz - Corpus ​Hermeticum
A ​"Corpus Hermeticum" kötet görög nyelven fennmaradt vallási, filozófiai értekezések gyűjteménye. Jelen kötet -amelynek elkészítéséhez az eredeti görög nyelvű dialógusokat vették alapul-, a hermetikus tradíció alapszövegeit tartalmazza bevezetéssel és magyarázatokkal ellátva.

Titus Burckhardt - Alkímia ​- Világkép és szellemiség
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Alexandre Koyré - Misztikusok, ​spiritualisták, alkimisták a német XVI. században
Amikor ​az 1892-ben Taganrogban (Oroszország, azovi körzet) született Alexandre Koyré (eredeti nevén Kojrakszkij) halála évében Párizsban kollégái és tanítványai tisztelegtek előtte, írásaikból két vaskos kötet állt össze, két külön szerkesztővel. Az egyik címe A tudomány kalandja, a másiké A szellem kalandja. E két cím különösen jellemző, mert megpróbálja különválasztani Koyré életművében a tudomány és a filozófia történészét. Holott a szerző törekvése e kettő összefüggéseinek a kutatása volt: a Keplerek, Galileik, Newtonok munkái mögött a metafizikai-teológiai alapot kereste, a spiritualisták, misztikusok, alkimisták, vagyis a Böhmék, Weigelek, Paracelsusok munkáiban a természettudományos világnézetet. Az ő Paracelsusa a racionalista alkímia nagy alakja. Alexandre Koyré e kötetben olvasható négy írása az 1920-as és '30-as években keletkezett, a Jacob Böhméről írt monográfiája előtt és után. E könyv mára már régóta része az európai és Európán túli kutatástörténetnek, Kelet-Európában német, cseh és lengyel fordítása után magyarul is megjelenik. Olvasása a szellem és a tudomány kalandja egyszerre.

Egedi-Kovács Melinda - Bevezetés ​a védikus alkímiába
A ​Védák archaikus szövegei az alkimista tanok legősibb forrásának tekinthetők. Mindez azért maradt feltáratlan napjainkig, mert nehezen érthető filozófájukat mára leginkább ortodox vagy vallásos szemléletű magyarázatokon keresztül lehet megismerni, amelyek nem közvetítik e szövegek alkimista üzenetét. Aki képes a Védák rejtjeles szövegeit megfejteni és a bennük rejlő tudást alkalmazni, egyszerre jut vissza eredeti isteni tudatosságához - ami az alkímia végcélja - és kap az anyagi világhoz egyfajta használati útmutatót. A Life Sutra könyvsorozat a Védák kódját tárja fel és annak alkimista esszenciáját ülteti át a gyakorlatba a ma embere számára, vallásos és mitikus színezettől mentesen. Segítségével a mai kor körülményei közt megvalósítható az alkímia célja, véghezvihető az ember transzmutációja, tudatának arannyá nemesítése.

Michael Moorcock - Város ​az őszi csillagok alatt
Manfred ​von Bek 1793-ban politikai kapcsolatai miatt menekülni kénytelen Párizsból. Mirenburgban egy skót léghajós, egy titokzatos hercegnő és egy bukott angyal szegődik társául a mitikus, világok közti Mittelmarchte földjére tett utazásban az elveszett Szent Grál nyomában. Tulajdon és családja múltjából ellenség bukkan föl, és szemtől szembe kerül famíliája régi szövetségesével: magával a Sátánnal.

Kenneth Oppel - Az ​élet vize
Veszély, ​merészség, szenvedély – ebből lesz a megszállottság? Victor és Konrad Frankenstein ikertestvérek, csaknem elválaszthatatlanok egymástól. Ahogy növekednek, életüket képzelet szülte kalandok sorozata szövi át… mígnem vakmerő játékaik véres valósággá válnak. Véletlenül bukkannak a Sötétség könyvtárára, ahol az ősi orvoslás és az alkímia titkos könyveivel ismerkedhetnek meg. Apjuk eltiltja őket e sötét irodalomtól, de amikor Konrad súlyosan megbetegszik, Victor mégis visszatér a könyvtárba, és felfedezi az egyik könyvben az élet vizének receptjét. Távoli unokahúga, Elisabeth és barátja, Henry segítségével felkutatják azt a híres és hírhedt alkimistát, aki segíthet nekik a varázsszer előállításában. A három barát, hogy megmentse Konradot, az elixír összetevőinek megszerzése érdekében a Viharerdő legmagasabb fáját is megmássza, lemerül a legmélyebb tó fenekére, sőt még más elképesztő áldozatok vállalásától sem riad vissza. Megpróbáltatásaikat csak tetézi a szeretet és a szerelem szálainak összekuszálódása, ami tragédia bekövetkezésével fenyeget…

Kecskés Péter - Uranographia
A ​kozmosz tradicionális ábrázolásai, “a szamszára köre, a dharma köre, a mennyek köre”, a bolygószférák öve, a jóga, a tantra, a tao belső cirkulációjának köre, a júgák külső, meghatározó köre, a mágia megidéző köre, az alkémia ciklicitása, az asztralitás keringése-keringetése. Mindezen modellek együttesen, egyszerre, egymásra vonatkoztatottan, egymásba épülve jelennek meg a sorozatban. A “kozmosz drámájának” lenyomatai, idézőformulái. A csillagmítoszok hermetikus köre együttesen az asztrológiai-asztronómiai ábrázolások, vetületek képiségével, matematikai absztrakciójával. Munkám párhuzamosan folyt a zodiákus körének, 360 fokának és a történelem (mundán asztro-kronoszimbolisztika) felfedezésével, így ezen többértelműségek szinte végtelennek tetsző játéka mögött egy teleologikus látásmód áll, hasonlóan az ezt megelőző Celesztikon-ciklusokhoz, és egyéb magiko-religiózus installációkhoz, fotografikus és elektrografikus művekhez. Itt is egy/a belső tér, képzet végtelenségének, transzcendentalitásának, transzparenciájának megidézésével van dolgunk. Bizonyos értelemben ez a képegyüttes a kulminációja az egymásra fényképezésen és printelésen alapuló sorozataimnak és a már 17 éve folytatott divinációs tevékenységemnek. Az égi írás értelmezése a képek egymásba játszása által lehetőséget ad a szakralitás körének kiterjesztéséhez, az imaginárius világ megvalósításához, az a-theológia felszámolásához a reszakralizáció jegyében. Kecskés Péter

J. Gregory Keyes - Newton's ​Cannon
A ​dazzling quest whose outcome will raise humanity to unparalleled heights of glory - or ring down a curtain of endless night ... 1681: When Sir Isaac Newton turns his restless mind to the ancient art of alchemy, he unleashes Philosopher's Mercury, a primal source of matter and a key to manipulating the four elements of Earth, Air, Fire, and Water. Now, as France and England battle for its control, Louis XIV calls for a new weapon - a mysterious device known only as Newton's Cannon. Half a world away, a young apprentice named Benjamin Franklin stumbles across a dangerous secret. Pursued by a deadly enemy - half scientist, half sorcerer - Ben makes his fugitive way to England. Only Newton himself can help him now. But who will help Sir Isaac? For he was not the first to unleash the Philosopher's Mercury. Others were there before him. Creatures as scornful of science as they are of mankind. And burning to be rid of both ...

Michael J. Martinez - The ​Daedalus Incident
Mars ​is supposed to be dead… Bizarre quakes are rumbling over the long-dormant tectonic plates of the planet, disrupting its trillion-dollar mining operations and driving scientists past the edges of theory and reason. However, when rocks shake off their ancient dust and begin to roll—seemingly of their own volition—carving canals as they converge to form a towering structure amid the ruddy terrain, Lt. Jain and her JSC team realize that their routine geological survey of a Martian cave system is anything but. The only clues they have stem from the emissions of a mysterious blue radiation, and a 300-year-old journal that is writing itself. Lt. Thomas Weatherby of His Majesty’s Royal Navy is an honest 18th-century man, doing his part for King and Country aboard the HMS Daedalus, a frigate sailing the high seas between continents…and the immense Void between the Known Worlds. With the aid of his fierce captain, a drug-addled alchemist, and a servant girl with a remarkable past, Weatherby must track a great and powerful mystic, who has embarked upon a sinister quest to upset the balance of the planets—the consequences of which may reach far beyond the Solar System, threatening the very fabric of space itself.

Rudolf Steiner - Johann Valentin Andreae - Christian ​Rosenkreutz kémiai-menyegzője, 1459. év / Christian Rosenkreutz kémiai menyegzője / A rózsakeresztes kereszténység
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Gershom Scholem - Alchemy ​and Kabbalah
Newly ​revised second printing. Translated by KLAUS OTTMANN. A groundbreaking text on alchemy by the leading scholar of Jewish mysticism is presented here for the first time in English translation. Scholem looks critically at the connections between alchemy, the Jewish Kabbalah; its christianized varieties, such as the gold- and rosicrucian mysticisms, and the myth-based psychology of C.G. Jung, and uncovers forgotten alchemical roots embedded in the Kabbalah.

Wictor Charon - Mágia ​és misztika
Wictor ​Charon kiadatlan írásaiból a jogutód egy csokorra való tanulmányt állított össze azon ígérete szerint, amit még a szerzőnek tett életében, hogy ezek az írások könyv formájában is megjelennek és nyilvánosság elé kerülnek. A kötet írásaiból: Mágia és Misztika A rituálé ezotériája Karácsonyi alkímia Xenovízió Imagináció előtorna Mágikus kondenzátorok A csakrák Pszichokémia

Alexander Roob - The ​Hermetic Museum: Alchemy & Mysticism
A ​fantastic journey through the history of esoteric lore The Hermetic Museum takes readers on a magical mystery tour spanning an arc from the medieval cosmogram and images of Christian mysticism, through the fascinating world of alchemy to the art of the Romantic era. The enigmatic hieroglyphs of cabalists, Rosicrucians, and freemasons are shown to be closely linked with the early scientific illustrations in the fields of medicine, chemistry, optics, and color theory. Even for those with no knowledge of the fascinating history of alchemy, this book is a delight to explore. Each richly illustrated chapter begins with an introduction and quotes from alchemists by specialist Alexander Roob. The roots of surrealism and many other more recent artistic movements can be found in this treasure trove.

David Gordon White - The ​Alchemical Body
The ​Alchemical Body excavates and centers within its Indian context the lost tradition of the medieval Siddhas. Working from previously unexplored alchemical sources, David Gordon White demonstrates for the first time that the medieval disciplines of Hindu alchemy and hatha yoga were practiced by one and the same people, and that they can be understood only when viewed together. White opens the way to a new and more comprehensive understanding of medieval Indian mysticism, within the broader context of south Asian Hinduism, Buddhism, Jainism, and Islam. "White proves a skillful guide in disentangling historical and theoretical complexities that have thus far bedeviled the study of these influential aspects of medieval Indian culture."—Yoga World "Anyone seriously interested in finding out more about authentic tantra, original hatha yoga, embodied liberation . . . sacred sexuality, paranormal abilities, healing, and of course alchemy will find White's extraordinary book as fascinating as any Tom Clancy thriller."—Georg Feuerstein, Yoga Journal

Farkas Attila Márton - Az ​alkímia eredete és misztériuma
Talán ​egyetlen archaikus tudományt, egyetlen ősi művészetet nem értettek olyannyira félre, mint az alkímiát. Amikor a múlt században újra felfedezték az elfelejtett alkímiát, annak megítélésében nagyjából kétféle szélsőséges nézet uralkodott, és ritka kivételektől eltekintve uralkodik a mai napig is. Az egyik álláspont szerint az alkímia nem más, mint amolyan kezdetleges, kísérletező kémia, s ennélfogva a modern vegyészet primitív elődjeként kell tekintenünk. A múlt század elejétől mostanáig változatlanul ez a nézet uralkodik a kémiatörténetet illetően, ezt tanulják meg a gyerekek az iskolában, ezt olvashatjuk bármely ezzel foglalkozó ismeretterjesztő könyvben vagy tanulmányban, erről hallhatunk az idevágó előadásokon. Persze ezen igazán nincs mit csodálkoznunk, hiszen egy vegyész miféle más szempontból is közelíthetné meg a kérdést, mint a sajátjából? Az viszont már kevésbé érthető, hogy a témával találkozó-érintkező-foglalkozó bölcsészek egy tekintélyes része szintén így vélekedik. Sőt, ezt a felfogást képviselte a kiváló múlt századi francia kutató, az ókori alkímia egyik újrafelfedezője, Berthelot is. Neki viszont elévülhetetlen érdeme a korai alkímiai irodalom legnagyszerűbb opusainak, a késő antik alkimisták görög nyelvű iratainak a publikálása. A másik felfogás - amely pszichoanalitikusoké, illetve azok kulturális holdudvaráé - azt vallja, hogy az alkímia voltaképpen egyfajta archaikus lélektan, amolyan ősi, primitív szimbólumokra épített önismereti rendszer, s mint ilyen, a mai pszichológia nagymértékben miszticizált elődje. E felfogás legnagyobb - és egyben legismertebb - képviselője C. G. Jung, akinek köszönhetjük az évszázadokig lenézett alkímia lélektani mélységeinek és intellektuális gazdagságának a bemutatását, s ezzel bizonyos fokú tudományos rehabilitációját. Ő fogalmazta meg az e körökben immár paradigmatikussá vált gondolatot, mely szerint a különféle alkímiai műveletek a tudattalan tartalmakra irányuló önismereti tevékenységként foghatók fel. Meg kell azonban említenünk, hogy nem Jung volt az első pszichológus, aki felfedezte az alkímiát a modern lélektan számára. Már évtizedekkel őelőtte ugyanis könyvet írt a „Királyi Művészetről" a tragikus módon és fiatalon elhunyt bécsi pszichoanalitikus, Herbert Silberer, igaz ugyan, hogy tárgyát ő még freudista szemszögből vizsgálta.

Kollekciók