Ajax-loader

'angol nyelv' címkével ellátott könyvek a rukkolán

 


Raymond Murphy - English ​Grammar in Use
English ​Grammar in Use Third edition is a fully updated version of the classic grammar title. It retains all the key features of clarity and accessibility that have made the book popular with students and teachers alike. Designed to be flexible, the book is available both with and without answers, making it ideal for self-study, but also suitable for reinforcement work in the classroom. The 'with answers' version of the book comes with a handy pull-out reference panel which allows students to review key grammar points at a glance. The book is also available with a CD-ROM, giving hundreds of interactive exercises to reinforce the language learned in the book.

Siórétiné Gyepes Judit - Zoltán Erika - A ​Companion to Hungary
If ​you come to Hungary you should have a companion lke this. _- The list of words_ _- the short sentences_ _- the most frequent questions and answers_ _- the notices to be seen everywhere_ _- the useful addresess_ are all collected here _- to find your way_ _- to give you a helping hand_ _- to make your staying in Hungary easier._ We wish you a pleasant journey.

Budai László - Kevés ​szóval amerikaiul
A ​szerző Fulbright-ösztöndíjasként hosszabb ideig tanított, kutatott és utazott az Egyesült Államokban, így bőven gyűjthetett nyelvi és országismereti anyagokat készülő könyvéhez. Az olvasó a nyelv elsajátítása közben megismerkedhet az amerikai élet jellegzetes kifejezéseivel, tárgyaival, a szokásokkal, hagyományokkal, a kontinens mindennapjaival. A könyv és a hozzá készülő kazetta egyéni tanulóknak éppúgy ajánlható, mint csoportoknak.

Bajczi Tünde - Kerekes Zsolt - Angol ​nyelv kezdőtől az alapfokú nyelvizsgáig 1.
Egy ​újabb kezdő angol nyelvkönyvet tarthat kezében az olvasó. De valójában ez a könyv is egy kicsit más, mint az eddig megjelentek. Magyar anyanyelvűeknek készült, mert magyar utasításokat és nyelvtani magyarázatokat tartalmaz olyan formában, amelyet egy magyarul gondolkodó, magyar nyelvi struktúrákat ismerő egyén könnyebben elsajátít. Felkészít a legújabb nyelvvizsga-követelményekre, hiszen az összes olyan feladattípus szerves része a könyvnek, amellyel a nyelvet tanuló a nyelvvizsgákon is találkozhat. Az újrakezdők és az otthon egyénileg tanulók is sikeresen használhatják, hiszen a feladatok megoldása, a nyelvtani magyarázatok, a magnószövegek is megtalálhatóak a könyvben, és a változatos feladatokon keresztül egyénileg is kiválóan lehet fejleszteni a szókincset, az írás és beszédkészséget. A nyelvvizsga szókincse és témakörei alkotják az egyes fejezetek alapjait. A „lépcsőkön" keresztül el lehet jutni az adott témakör komplex elsajátításáig. Egy folyamatos történet vonul végig a könyvön, amely érdekessé teszik a tanulandó anyagot is.

Covers_173205
Longman ​Exams Dictionary Ismeretlen szerző
5

Ismeretlen szerző - Longman ​Exams Dictionary
Longman ​Exams Dictionary - the only dictionary written specifically to help advanced exam students with 212,000 words, phrases and meanings. Vocabulary Building Students can focus on vocabulary for common exam topics. The Topic Activator is a highly effective tool that groups key vocabulary for topics such as the environment, computers and the media. Writing Skills Students can work on improving their essay writing skills with the Essay Activator, which contains relevant vocabulary and collocations for essay writing with examples from authentic academic writing. Exam Practice The dictionary increases students’ chances of exam success with over 35 hours of interactive exam practice and feedback for FCE, CAE, IELTS, TOEIC® and TOEFL® on the Longman Exams Coach CD-ROM. Longman Exams Coach Students can achieve exam success by practising with the virtual teacher, the Longman Exams Coach on the CD-ROM, giving interactive coaching in key exam skills, practical strategies to improve academic essay-writing and our most comprehensive advanced learner’s dictionary.

Richard A. Spears - Forbidden ​American English
Containing ​approximately 1400 words and phrases that should not be used by educated speakers of English, this dictionary of offensive and often inflammatory vocabulary is designed to inform rather than to offend or entertain.

Covers_88102
Oxford ​Wordpower Dictionary Ismeretlen szerző
8

Ismeretlen szerző - Oxford ​Wordpower Dictionary
Specially ​developed to help students make the breakthrough from a basic survival vocabulary to greater confidence and fluency with the spoken and written word.

David A. Hill - Michael Vince - Smart ​Pre-Intermediate - Workbook
The ​title reviews the state of knowledge and outlines likely future developments in feeding and management systems for different types of herbivores. Special attention is paid to the effects of socioeconomic trends on rearing methods and the protection of the environment, and to the need to develop less intensive production systems making the best use of grazed and conserved grass.

Tom Hutchinson - Project ​English 3. Student's Book
Tom ​Hutchinson is the Associate Director of the Institute for English Language Education at lancaster University, where he is mainly concerned with teacher training courses. Tom Hutchinson taught in schools for a number of years and has given teacher training seminars in many countries around the world. In 1986 he was awarded the Duke of Edinburgh's English Language prize for Project English and in 1992, for Project video.

Dr. Fanta Lászlóné - Angol ​bonyolítói szószedet és rövidítésgyűjtemény
Az ​angol-magyar-, magyar-angol szószedet és rövidítésgyűjtemény nyelvi segédeszköz külkereskedelmi bonyolítók részére, amely bizonyos fokú kiegészítésül szolgál meglévő szókincsükhöz és tartalmazza a bonyolításban használatos változatot.

John Stepherd - Richard Rossner - James Taylor - Ways ​to grammar
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Pásztiné Fritz Adrienn - Szabó Péter - Pitman ​Qualifications - SESOL Levels 1-5
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Donn Byrne - Melanie Ellis - Caroline Laidlaw - Medgyes Péter - Criss ​Cross Upper-Intermediate Practice Book
Az ​azonos című kurzuskönyvhöz tartozó munkafüzet angol nyelvtanulók számára.

Besnyi Erika - Huszár Márta - Enterteen ​1.
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Rob Nolasco - Péter Medgyes - When ​in Britain - Intermediate
Ez ​a tankönyv egy gyakorlat-orientált kommunikatív mű, melyet elsősorban olyan nyelvtanulók számára írtak, akik már két vagy három éve tanulják ez

Loch Ágnes - Barta Éva - Read, ​Read, Read
Angol ​nyelvi gyakorlókönyvünk azoknak nyújt fejlesztési és gyakorlási lehetőséget, akik a kétszintű érettségi vizsgára vagy általános nyelvvizsgára készülnek, és szövegértési készségüket, valamint szókincsüket kívánják fejleszteni. A könyv 14 fejezete egy-egy izgalmas sajtócikkre épül, amelyet változatos szövegértési, szókincsbővítő és nyelvtani ismétlő feladatok követnek. Minden fejezet beszéd- és írásfeladatokat is tartalmaz. A kötet szellemes rajzai a képleírás gyakorlásához, valamint további beszélgetésekhez nyújtanak alapanyagot. A leckék nehézségi szintje a középfokú szint alsó sávjától a felső szintig terjed, vagyis haszonnal forgathatják mind a középszintű, mind az emelt szintű érettségire, valamint a közép- és felsőfokú nyelvvizsgára készülők. A kötet alkalmas önálló tanuláshoz (a megoldási kulcs segít ebben) és különböző képességű csoportok fejlesztéséhez is. Az órai munka előkészítéséhez a tartalomjegyzék feltünteti az egyes leckékben megtalálható szövegek rövid tartalmát, az érintett nyelvtani témákat, valamint a kapcsolódó általános témakörök listáját. A kétszintű érettségire felkészítő sorozatunk eddig megjelent kötete: Are You Listening? - Feladatlapok beszédértés vizsgához (könyv+kazetta)

Bill Bowler - Sue Parminter - Network ​Student's Book 1
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Zanatiné Szántai Ildikó - Káldosné Szendrői Ildikó - Headway ​Elementary at a Distance
Ehhez a könyvhöz nincs fülszöveg, de ettől függetlenül még rukkolható/happolható.

Brian Abbs - Ingrid Freebairn - Chris Barker - Snapshot
* ​Real Language in a real world. Real characters, real language and real; life topics appeal to your students from the start - and keep them interested throughout the year. Activities, photostories, projects, games and pop songs bring language to life, so that your students want to communicate in English. * All the support you need. Snapshot's unique Language Booster combines a workbook with a grammar builder, so that you and your students never go short of practice material. The interleaved Teachers' Book helps you to plan lessons and includes extra activities, games and photocopiable tests. * Success for everyone. Exercises in the Language Booster are at three levels of difficulty, so that all students in mixed ability classes can be successful and enjoy learning. * Clear learning goals and frequent progress checks enable you and your students to set objective sand achieve them. * Snapshot offers two starting points: Starter for those with little or no English, Elementary for those who have learnt some English previously.

H. Q. Mitchell - J. Scott - Channel ​Your English - Pre Intermediate - Companion
Channel ​your English Pre-Intermediate is a new, exciting and easy-to-use course that effectively brings teenage and young adult learners to a level of linguistic ability at which they can satisfy their basic communication needs.

Armelle Modéré - My ​First English/Hungarian Dictionary of Sentences
Ez ​a könyv azért született, hogy segítsen a gyerekeknek egyszerű szókinccsel kifejezéseket, mondatokat alkotni. A szavak, kifejezések témák köré rendezve, színes illusztrációkkal jelennek meg a könyvben, hogy a kicsik a lehető legkönnyebben megértsék, megtanulhassák azokat. A könyv hasznos kiegészítő eszköz az otthoni játékos tanulásban.

Némethné Hock Ildikó - Magánlevelezés ​és hivatalos levélírás angolul
Ki ​ne szeretne tökéletese levelet írni, legyen szó érettségiről, nyelvvizsgáról vagy akár egy valós levél megírásáról? Az elhangzott szó - mint mondják - elszáll, de mit tegyünk, hogy megírt és elküldött leveleink is hűen és helyesen őrizzék gondolatainkat? A könyv alapos és megbízható bevezetést ad a korszerű angol levélírás világába mind az otthoni, mind az iskolai nyelvtanulás keretei között; hatékonyan és eredményesen készít fel az érettségi és a nyelvvizsga idevágó részére alap-, közép- és felsőfokon (B1-C1). Tartalom: - 100 levélminta B1, B2 és C1 szinten - magyar nyelvű fordítás minden levélhez - taktikai tanácsok a levélíráshoz az érettségi és a nyelvvizsga kapcsán - a levélírásban leggyakrabban használt kifejezések áttekintése - szókincsgyűjtő feladatok a levélírás előkészítésére - tanácsok a levélírásban rejlő nyelvtani csapdák hatástalanítására - megoldások az előkészítő feladatokhoz - tematikus kifejezésgyűjtemény levéltípusokként - néhány, a levélhez hasonló dokumentum (önéletrajz, motivációs levél, jelentkezési lap, ajánlólevél stb.) ismertetése. A könyvhöz online terméktámogatás kapcsolódik, mely a Kiadó honlapjáról (www.lexika.hu) regisztráció után, térítésmentesen letölthető.

Dezsényi István - Salánki Ágnes - FülSzöveg
A ​hallás utáni szövegértés mérése valamennyi nyelvvizsgán szerepel. Olyan alapvető készséget mér, amely nélkül nehéz boldogulni a mindennapi életben, és amely a sikeres vizsgázáshoz is elengedhetetlen. Sok nyelvtanuló nehéznek találja a hallás utáni szövegértést. Kiadványunkkal elsősorban nekik szeretnénk segítséget nyújtani, illetve mindenkinek, aki belépő szintű, illetve alapfokú szóbeli vizsgára vagy középszintű érettségire készül, és a vizsga előtt értési készségét és szókincsét szeretné fejleszteni, magabiztosságot és gyakorlatot kíván szerezni, vagy a vizsgahelyzetet szimuláló feladatok segítségével fel szeretné mérni, hogy mennyire jól tud teljesíteni a hallás utáni szövegértés terén. A kötet, illetve a hozzá kapcsolódó hanganyag összesen ötven, tizenkét A2-es, tizennégy A2-B1-es és huszonnégy B1-es szintű szöveget tartalmaz. A2-es szintű feladatok szintfelmérésre és az A2-B1-es feladatokkal együtt a B1-es vizsgákra való felkészülés kezdeti szakaszában használhatók. A B1-es szintű szövegek és feladatok fokozatosan nehezednek, javasoljuk, hogy sorrendben haladjanak. A szövegek között vannak leíró jellegűek és dialógusok, témájukat tekintve változatosak és érdekesek, a nyelvtanulók számára hasznos szókincset ölelnek fel. A könyv az egynyelvű B1 szintű nyelvvizsgákon (BME, ECL, EURO, TELC) és a kétnyelvű ORIGÓ nyelvvizsgán, illetve a középszintű érettségin jellemzően előforduló feladattípusokat tartalmaz. A feladatokhoz megoldókulcs és a hanganyag szövegkönyve tartozik, ezáltal a kiadvány önálló felkészülésre és tanórai feldolgozásra egyaránt alkalmas. A hanganyag a kötetben található egyedi kód segítségével tölthető le.

Dr. Pavlenko Alexander - Angol-magyar ​párbeszédek összefoglalásai angol anyanyelvűektől kezdőknek
A ​könyvet azoknak a kezdő nyelvtanulóknak ajánljuk, akik már tudnak társalogni az 50 témakör alapján a sorozat első, kezdőknek szóló könyvéből, az Angol-Magyar Társalgási Témák Kezdőknek-ből, továbbá mindazoknak, akik már beszélnek angolul, de szeretnének megtanulni szabatosabban és folyékonyabban beszélni. A könyv 20 tematikus fejezetből áll. Mindegyikük két, a fejezet témájához kapcsolódó párbeszéddel kezdődik.

Lorraine Sova - Angol ​társalgás
Jól ​használható nyelvtudás meglepően rövid idő alatt, sok -sok praktikus témakörben.

Covers_347690
Angol ​társalgás Ismeretlen szerző
elérhető
4

Ismeretlen szerző - Angol ​társalgás
Lehetővé ​tesszük Önnek a kommunikációt utazásai során a mindennapi helyzetekben és vészhelyzetekben egyaránt, még akkor is, ha az adott nyelvben teljes kezdőnek számít. A hangsúlyt az aktív kommunikációra, az áttekinthetőségre és a szövegben való könnyű tájékozódásra fektettük.

Kuti Zsuzsa - Országos ​kompetenciamérés tesztgyűjtemény angol nyelv 8. osztályosoknak
Gyakorlófeladatok a ​8. osztályos angol nyelvi kompetenciamérésre való felkészüléshez 10 teljes tesztsor az olvasott és hallott szövegértés mérésére javítókulccsal és letölthető hanganyaggal Ajánljuk az országos angol nyelvi mérés előtt álló diákok tanórai felkészítéséhez önálló feldolgozásra nyelvvizsgára való felkészüléshez

Kuti Zsuzsa - Országos ​kompetenciamérés tesztgyűjtemény angol nyelv 6. osztályosoknak
Gyakorlófeladatok a ​6. osztályos angol nyelvi kompetenciamérésre való felkészüléshez 10 teljes tesztsor az olvasott és hallott szövegértés mérésére javítókulccsal és letölthető hanganyaggal Ajánljuk az országos angol nyelvi mérés előtt álló diákok tanórai felkészítéséhez önálló feldolgozásra nyelvvizsgára való felkészüléshez

Tóth László - Angol ​B2
Az ​Angol B2 - Vizsgafeladatok a középfokú nyelvvizsgához című feladatgyűjtemény a B2-es szintű nyelvvizsgákra (TELC, EURO Exam, BME, Origo, Cambridge FCE, ECL) való felkészülésben nyújt segítséget. A könyvben 4 darab teljes nyelvvizsgateszt található, az azokhoz tartozó, anyanyelvi beszélők által felmondott hanganyagokkal, azok szövegeivel, és megoldókulccsal az önellenőrzéshez. A könyvben 5 különböző feladattípus található: Olvasott szöveg értése (Reading Comprehension) Nyelvi elemek (Language Elements) Szövegalkotás (Letter Writing) Hallott szöveg értése (Listening Comprehension) Szóbeli feladatok (Social Contacts, Presentation, Discussion stb.) A feladatgyűjtemény segítségével könnyen szimulálható az éles vizsga is, de felhasználható az egyes feladattípusok alapos begyakorlására és ismétlésére. kevesebb

Ismeretlen szerző - Agymenők ​- 365 angol szó példamondatokkal 9-11 éveseknek
Minden ​napra egy új szó! Játékos szótanulás magyarázatokkal, képekkel és hasznos információkkal.

Némethné Hock Ildikó - 1000 ​questions 1000 answers - Angol középfok - B2
A ​1000 Questions 1000 Answers. Angol középfok című kiadvány a könyv 1992-es első kiadásától kezdve az angol nyelvvizsgázók kedvenc felkészítő könyve. Tankönyvünk új, tartalmilag naprakész és külsejében is teljesen megújult kiadása - hatékony felkészülést ill. felkészítést tesz lehetővé valamennyi, Magyarországon akkreditált angol nyelvvizsgára, valamint az érettségi vizsgára; - eredményes szókincs- és beszédkészség-fejlesztést biztosít a középszintű (B2) nyelvtudás elérésére. A kiadványt az Oktatási Hivatal a közoktatás 9–12. évfolyamában engedélyezett tankönyvvé nyilvánította. (Tankönyvi engedély száma: TKV/2849-9/2016.) Újdonságok: - korszerű, a jelenkor kérdéseit és válaszait tükröző tartalom; - a korábbinál is áttekinthetőbb és könnyebben tanulható tananyag; - gazdag illusztrációs anyag a hatékony és élményszerű tanulásért; - a kiadványhoz térítésmentesen letölthető terméktámogatás kapcsolódik: valamennyi kérdés és válasz hanganyaga anyanyelvi beszélők tolmácsolásában. Tartalom: - a nyelvvizsgán és az érettségin előforduló 12 témakör nagy számú kérdés és válasz formájában feldolgozva, minden kérdéshez külön szó- és kifejezésgyűjteménnyel; - fejezetenként témavázlatok (Sketch answers) az önálló és árnyaltabb véleményalkotáshoz

Budai László - Angol-magyar ​igeosztályok, igevonzatok
A ​könyv az angol igeosztályokat hasonlítja össze magyar megfelelőikkel. Miről nem szól e könyv? Ha az angolul tanuló diák meghallja az ‘ige’ szót, többnyire kellemetlen érzés tölti el, mert a sok igeidőre gondol, amelyeknek az alakjaival még viszonylag könnyen megbirkózik, de használatuk elsajátítása már sok időt és energiát igényel. A nyelvkönyvek főként az igeidők használatára koncentrálnak, ezért könyvünk eltekint az igeidőkkel kapcsolatos feladatok tárgyalásától. (Az igeidők, a segédigék és az igenevek használatát lásd: Dr. Budai László: Angol igék és igenevek. Sok táblázattal és kétnyelvű példával. Publio Kiadó, 2012.) Milyen más fontos tudnivalók lehetnek még az angol igékkel kapcsolatban? Könyvünk hézagpótló kíván lenni, és azokkal a tudnivalókkal foglalkozik, amelyek eleve kimaradnak az angolszász országokban készült angol nyelvi tankönyvekből, amelyeket hazai tankönyveink sem részesítik kellő figyelemben. Ez az ismeretanyag akkor áll elő, ha összehasonlítjuk egymással az angol és a magyar igék különböző osztályait. Lehet, hogy ezen ismeretek nélkül a mindennapi életben már jól el lehet boldogulni az angol nyelvvel, de a tudatosabb és alaposabb nyelvtudást nagyban segíti a könyvünk által ismertetett tananyag. E kiadvány nem a kezdők taneszköze kíván lenni, de nagy hasznára válhat a haladó nyelvtanulóknak, a gyakorló és a leendő szaktanároknak. A könyv nyelvezete lehetővé teszi, hogy nyelvészeti ismeretekkel nem rendelkező tanulók számára is érthetők legyenek az egyes témák, amiről könnyen meggyőződhet bárki, ha végigfutja a Tartalomjegyzék pontjait. Összesen mintegy 1400 igei kifejezésről mond valami újat e könyv a legtöbb tanuló számára. Az új ismeretek érthetőségét, használhatóságát segíti elő a két nyelv következetes összehasonlítása, az angol szerkezetek, mondatok magyar fordítása. Külön felhívjuk a Tisztelt Olvasó figyelmét a könyv bő harmadát kitevő, a Mellékmondat mint vonzat című fejezetre, amelyben több mint kétszáz igét mutatunk be ragozott igés és igeneves mellékmondataikkal és azok magyar fordításával. Az igeneves mellékmondatok jellegzetes szerkezetei az angol nyelvnek, amelyeknek az ismerete és használata nélkülözhetetlen a nyelvtanulás haladóbb fokán. Hisszük, hogy az új ismeretek által a Tisztelt Olvasó gyakorlati nyelvtudása is fejlődik, finomodik, árnyaltabbá válik; sőt még anyanyelvére is nagyobb rálátása lesz.

Kollekciók